Modlitwy z objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” – Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Modlitwy do Boga : Ojca Jahwe, Syna Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego.

oraz do Matki Bożej i Św. Michała Archanioła (149 modlitw)

 

Modlitwy Prawdziwe Życie w Bogu Modlitewnik do druku: http://www.duchprawdy.com/modlitwy_TLIG.doc

 


MODLITWY ZA NIENAWRÓCONYCH (12)

 

7.03.87

MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

O, Ojcze Święty,

ze względu na Twoją Moc i Twoje Miłosierdzie,

błagam Cię, zgromadź wszystkie Swoje owce,

przebacz im i spraw, by powróciły do Twego Umiłowanego Domu.

Spójrz na nie jak na Swoje dzieci i Swoją Ręką pobłogosław je. Amen.

 

25.05.87

MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Ojcze Niebieski, obym potrafiła Cię wychwalać.

Wybaw Swoje dzieci od Zła. Niech trwają w Twojej Światłości.

Niech ich serca otworzą się i dzięki Twemu Miłosierdziu

niech Cię przyjmą. Amen.

 

21.09.87

MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Pragnę zmiany, mój Boże, na lepsze.

Pragnę, aby serca ludzkie zapłonęły miłością do Ciebie i aby miliardy Cię uwielbiały, wszyscy na kolanach.

Pragnę, aby odczuwali to, co ja odczuwam: jak Ty nas kochasz  i jak blisko jesteśmy

i w jakiej możemy być zażyłości z Tobą, Ojcem, Przyjacielem, Bogiem: wszyscy Jednością.

Czy nie możesz zaświecić Swego Światła nad nimi i obudzić ich, jak to uczyniłeś ze mną?

Chcę, by dzielili to samo szczęście i tę samą bliskość, jaką posiadam z Tobą.

Proszę Cię, Ojcze, oni też są Twoimi dziećmi. Amen.

 

30.01.89

MODLITWA ZA NIENAWRÓCONĄ MŁODZIEŻ

O, Ojcze, miej litość nad Swoimi dziećmi, szczególnie nad młodymi.

Weź te dusze i umieść je pod Twoimi skrzydłami.

Wyzwól je od szatana, uratuj od Letargu, który je otacza,

napełnij je Twoim Świętym Duchem Prawdy

i wprowadź je na zawsze do Twojego Światła. Amen.

 

23.11.89

MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Mój Królu, doprowadź każdą duszę do Prawdy,

aby mogła Cię uwielbiać wokół jednego Tabernakulum!

Niech słyszący, a nie rozumiejący, tym razem zrozumieją.

Niech patrzący, a nie widzący, rozpoznają tym razem i niech wnikną w Twoją Tajemnicę.

Skrusz ich serca, aby mogli zrozumieć nie umysłem, lecz sercem,

aby się w ten sposób nawrócili i zostali przez Ciebie uzdrowieni,

aby uwielbiali Ciebie, o mój Królu! Amen.

 

30.11.89

MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Panie, choć wiele narodów pogrąża się w przepaści wykopanej własnymi rękami,

a ich nogi wpadają w pułapki przez siebie założone, miej nad nimi litość.

Panie, wysłuchaj ich, przemień ich w całkowicie nowy kawałek chleba,

który uwielbi Ciebie, mego Króla.

Panie Miłości, Panie Miłosierdzia, poproszę Cię jeszcze,

aby słyszący, lecz nie rozumiejący, usłyszeli tym razem ze względu na Twoją Miłość;

aby patrzący, lecz nie dostrzegający, zobaczyli tym razem ze względu na Twoje Wielkie Miłosierdzie,

wnikając w ten sposób w Twoją Tajemnicę.

Skrusz ich serca, aby mogli w pełni zrozumieć nie umysłem, lecz sercem,

aby zostali nawróceni i uzdrowieni przez Twoje Bóstwo.

Wtedy zrozumieją, jak cudowne są Twoje postanowienia

i ich dusze więcej się im nie oprą i będą ich przestrzegać. Amen.

 

15.05.90 i 8.07.90

MODLITWA ZA NAWRÓCENIE ŚWIATA

Ojcze Najmiłosierniejszy, spraw, by ci, którzy pomimo słuchania

nigdy nie zrozumieli, usłyszeli tym razem Twój Głos

i zrozumieli, że to Ty, Święty Świętych.

Otwórz oczy tych, którzy pomimo patrzenia nigdy nie dostrzegają.

Niech tym razem zobaczą na własne oczy

Twoje Święte Oblicze i Twoją Chwałę.

Dotknij Swym Palcem ich serc,

niech się otworzą i zrozumieją Twoją Wierność.

Modlę się, prosząc Cię o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy;

aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez Rany

Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

5 - 29.08.90

MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Jezu, naucz mnie kochać Cię czule.

Daj tę łaskę tym, którzy Cię nie kochają

i którzy nie znają pochłaniającego Ognia Twojego Najświętszego Serca. Amen.

 

13.08.91

MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Jezu, kocham Cię; zbaw moją duszę i zbaw także dusze innych ludzi.

 

15.11.91

MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH

Ty jesteś moim jedynym Bogiem, moją jedyną Nadzieją,

moją jedyną Miłością; Bogiem, któremu nie ma równych.

Jesteś moim jedynym Bogiem, najbardziej Tkliwym i Delikatnym,

szczególnie wobec słabych i nędznych.

Niech Kielich Twojej Sprawiedliwości nie wyleje się na nas.

Spraw, aby niewolnicy zostali uwolnieni,

przed nadejściem Twojego Dnia, mój Panie.

Nasze winy w Twoich oczach były liczne,

nasza ospałość i bunty - jeszcze większe, lecz Twoje Serce bije Miłością i Współczuciem.

O, Ojcze pełen Miłosierdzia, udziel nam, potężnego tchnienia Twojego Ducha,

aby nas wszystkich ożywić dla Twojej Chwały. Amen.

 

24.11.91

MODLITWA VASSULI ZA NIENAWRÓCONYCH

Panie, wybacz nam nasze winy, naszą złośliwość, braki, nietolerancję, nasz brak miłości.

Wybacz nam nasz brak miłości i wrażliwości.

Nawróć niegodziwych, uparcie zamkniętych, uśpionych, ateistów

i przekształć ich w naczynia światła, aby Cię uwielbili.

Upokórz pysznych, poniż wyniosłych, zegnij nieugiętych.

Przekształć nas wszystkich jak w czasie Twojego Przemienienia. Amen.

 

8.08.93

MODLITWA ZA NIENAWRÓCONYCH PO KAŻDEJ DZIESIĄTCE RÓŻAŃCA

Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz,

a którzy nie potrafią kochać Ciebie.

Oby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni,

aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.

 

 

MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN (17)

 

20.05.87

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby Cię prosić

o oświecenie Twoich owieczek.

Oświeć je, aby odnalazły Pokój i Miłość w Jedności. Amen.

 

7.07.87

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze Miłosierdzia, zjednocz Twoje baranki, zgromadź je na nowo.

Daj im zrozumieć ich pustkę i wybacz im.

Ukształtuj je, aby były takie, jak Ty tego pragniesz.

Przypomnij im Twoje Drogi.

Niech cała Chwała oddawana będzie na zawsze

Twojemu Świętemu Imieniu. Amen.

 

11.11.87

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Sprawiedliwy i Ukochany Ojcze,

niech będzie błogosławione Twoje Imię.

Zgromadź wszystkich Twoich wiernych.

Niechaj Niebiosa głoszą Twoją Prawość.

Niech wszystkie usta wychwalają bez przerwy Twoje Święte Imię.

Niech zostanie usunięta złośliwość oszczerców. 

Wspomóż tych, których duch jest załamany.

Ożyw ich, jak przyobiecałeś to Swoim Słowem.

Dochowam mojego przyrzeczenia i spełnię je.

Modlę się za Twoje Kościoły, aby wszystkie mogły stanowić Jedno.

Ojcze, niech wszystkie będą Jedno w Tobie. Amen.

 

11.12.87

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze, niech pokój będzie tematem ich dyskusji.

Przebacz im brak szczerości.

Ojcze, nie stój z boku, kiedy mnie prześladują.

Przyjdź, przyjdź mnie obronić, trwaj u mego boku.

Oświeć ich i poucz. Niech zobaczą swe błędy.

Ty jesteś Sprawiedliwy. Zajaśniej nad nimi, aby Cię uwielbili

i powiedzieli: "Wielki jest nasz Bóg Najwyższy,

który pragnie widzieć Swe dzieci w pokoju.

Uwielbiony niech będzie Pan, który zstępuje, aby nas zjednoczyć.

Uwielbiony niech będzie Pan, który przychodzi ogłosić

Swe dzisiejsze Dzieła." Amen.

 

19.04.88

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Ojcze, obyśmy mogli być zjednoczeni w jednej Wierze i przez jeden Chrzest w Twoje Święte Imię.

Obyśmy mogli być tylko jedno w Tobie, jak Ty, Jezu, jesteś Jedno z naszym Ojcem.

Zachowaj nas w Twym Imieniu, które nam dałeś. Amen.

 

24.12.88

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Umiłowany, Święty Świętych! Niech będzie uwielbiony nasz Pan! O, mój Boże, zanurz mnie w Twej Świętości i pokaż mi, jak żyć w świętości. Zanurz mnie, Wieczny, w Twojej Czystości i oczyść mnie. Ukochany, uświęć nas, Swe dzieci, i zjednocz nas wszystkich w jednej Owczarni, uwielbiających Cię i wychwalających wokół jednego Tabernakulum. Pozwól Twemu Świętemu Duchowi Prawdy zstąpić na nas wszystkich, by ukazać nam Prawdę. Niech Twoje Światło będzie naszym Przewodnikiem w tych ciemnościach i niech prowadzi nas do Prawdy, prowadząc nas wszystkich pod jednym pasterzem do Twego Powrotu. Panie, PRZYJDŹ!

 

29.12.89 i 18.01.93

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

O, Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawco, Obiecałeś nam na zawsze zamieszkać z nami.

Ty rzeczywiście wezwałeś wszystkich Chrześcijan do zbliżenia się i dzielenia Twoim Ciałem i Twoją Krwią.

Podzielił nas jednak nasz grzech i nie jest już w naszej mocy razem sprawować Twoją Najświętszą Eucharystię.

Wyznajemy, że to nasz grzech i prosimy Cię:

wybacz nam, pomóż nam wejść na drogi pojednania, zgodne z Twoją Wolą.

Ogarnij nasze serca ogniem Ducha Świętego,

udziel nam Ducha Mądrości i Wiary, Odwagi i Cierpliwości, Pokory i Wytrwałości, Miłości i Nawrócenia,

za wstawiennictwem Najświętszej Matki Bożej i wszystkich Świętych. Amen.

 

17.01.90

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Bądź błogosławiony, Panie Pełen Miłosierdzia!
To do Ciebie należy Cała Wielkość,
Wszelka Moc i Cała Wspaniałość.
Do Ciebie należy Władza i Ty jesteś Panem nad wszystkim.
Dzięki Tobie i przez Ciebie zstąpi Jedność jak błyskawica,
aby uczcić i uwielbić Twoje Ciało. Amen.

 

25.03.91

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA WSTAWIENNICTWEM DWÓCH SERC

Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje Imię.

Twój Umiłowany Syn, Jezus Chrystus,

przyszedł na świat nie po to, aby świat potępić,

ale aby go ocalić, dlatego zmiłuj się nad nami.

Popatrz na Święte Rany Twojego Syna,

tak szeroko teraz otwarte, i wspomnij na cenę,

którą On za nas zapłacił, aby nas wszystkich odkupić.

Wspomnij na Jego Święte Rany i na Dwa Serca,

które Ty Sam zjednoczyłeś w Miłości i które razem cierpiały:

Serce Niepokalanego Poczęcia i Serce Twojego Umiłowanego Syna.

O, Ojcze, wspomnij teraz na Swoją Obietnicę

i z całą mocą ześlij nam Pocieszyciela, Świętego Ducha Prawdy,

aby przypomniał światu Prawdę, uległość, pokorę,

posłuszeństwo i wielką Miłość Twojego Syna.

Ojcze, nadszedł czas, w którym królowanie rozłamu

wzywa do Pokoju i Jedności.

Nadszedł czas, w którym zranione Ciało Twojego Syna

wzywa do takiej Prawości, jakiej świat jeszcze nie znał.

Dzięki wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi

i Najświętszego Serca Jezusa, udziel, Ojcze godny uwielbienia,

tego Pokoju naszym sercom i wypełnij Pisma, wysłuchując Modlitwę,

z którą zwrócił się do Ciebie Twój Umiłowany Syn:

abyśmy wszyscy stanowili jedno, jedno w Najświętszej Boskiej Trójcy;

abyśmy wszyscy uwielbiali Cię i wysławiali

wokół jednego, jedynego Tabernakulum. Amen.

 

8.04.91

MODLITWA DLA WSZYSTKICH NARODÓW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Bądź uwielbiony, Panie, za Niebieski Pokarm, który nam dajesz

dla wypełnienia się Pism i dopełnienia Twojego Dzieła.

Dałeś Twoje Poznanie prostym dzieciom, a nie uczonym, bo tak Ci się podoba, Panie.

Bądź uwielbiony, Panie, za otwarcie dróg,

aby Twój lud szedł po nich i doszedł do Ciebie, by napełnić Twój Dom.

Chociaż posłałeś na świat Swego Syna i świat wyraźnie zobaczył Światłość,

nie wszyscy Ją przyjęli, lecz umiłowali ciemność, wpadając w odstępstwo.

Świat dopuścił się odstępstwa, bo odrzucił Prawdę i wolał żyć w Kłamstwie.

Tak, Panie, Ty do tego stopnia miłujesz świat, że dziś, pomimo naszej niegodziwości,

zsyłasz nam bez ograniczeń Twego Świętego Ducha, by nas ożywić i ożywić świat,

odnawiając każde stworzenie, aby każdy mógł ujrzeć Twą Chwałę, uwierzyć i dostąpić nawrócenia.

Bądź uwielbiony, Panie, za to, że otwarłeś bramy Nieba,

aby udzielić nam z Twoich Spichlerzy tej Ukrytej Manny zachowanej na nasze Czasy.

Nie, to nie Mojżesz dał Chleb z Nieba, lecz to Ty, Ojcze, zapewniłeś prawdziwy chleb.

Twój Syn, Jezus Chrystus, jest Chlebem Życia, również Duch Święty nas karmi,

bo każdy chleb pochodzący z Nieba jest Życiem. Powiedziane jest w Piśmie:

"Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana" oraz że ciało ani krew nie mogą objawić Prawdy,

chyba że Prawda zostanie dana przez Tego, który ustanowił Prawdę i wyrył Ją w naszych sercach.

Ojcze, niech Twoje Imię będzie wysławiane na zawsze i na nowo uwielbione.

Niech świat przejdzie z Ciemności do Światłości, z Kłamstwa - do pełnej Prawdy, z Letargu - do Gorliwości.

Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, nadeszła godzina, abyś ukazał nam

 – kiedy Twój Święty Duch uczyni sobie w nas Swoją Siedzibę

 - Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Najczulszy Ojcze, jak Ty uwielbiłeś Twojego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił,

tak niech Twój Święty Duch Prawdy uwielbi na nowo Twego Syna.

W niedługim czasie, Ojcze, zgodnie z Pismem, pierwsze niebo i pierwsza ziemia szybko przeminą,

aby dowieść światu, że Twoje Słowo żyje i działa i że Jezus naprawdę zwyciężył świat.

Kiedy nadejdzie ten dzień, modlitwa Twojego Syna skierowana do Ciebie zostanie spełniona,

wszyscy bowiem będziemy stanowili jedno w Tobie, jak Najświętsza Trójca jest Jednym i Tym Samym.

Nie będziemy się już dzielić pod Twoim Imieniem.

Bądź uwielbiony, Panie, i niech będzie Chwała Najwyższemu

za to, że zesłał nam w naszym wielkim odstępstwie naszą Najświętszą Matkę,

której Serce Ty Sam zjednoczyłeś w miłości z Sercem Jezusa.

Te Serca razem cierpiały i znowu razem te dwa Najświętsze Serca odnowią nas i doprowadzą do Życia w Tobie.

Zagubione owce zostaną odnalezione, błądzącym barankom zostanie przypomniane,

gdzie znajduje się ich prawdziwa owczarnia i Kto jest ich Prawdziwym Pasterzem,

tym Pasterzem, który nigdy nie porzuca swego stada ani nie opuszcza zabłąkanych,

ale uzdrawia zranionych i podtrzymuje wyczerpanych.

Bądź uwielbiony, Panie, Ty, w którego Świętym Duchu otrzymujemy chrzest.

Rzeczywiście, źródła wody żywej tryskają i udzielane są spragnionemu.

Tryskają w obfitości z Twojej Świętej Świątyni, tej Świątyni, którą wzniosłeś w ciągu trzech dni.

Z Twojej Pełni otrzymujemy w tych ostatnich dniach Łaski Twojego Świętego Ducha dla naszego ożywienia.

To jest Twoja Manna Niebieska, Duchowy Pokarm pochodzący z Ducha.

Ojcze, niech Twój lud zrozumie, że wkrótce wygnanie zakończy się

i że Tron Baranka, Twój Tron, znajdzie się wkrótce na Swoim miejscu, między nami.

Ojcze Sprawiedliwy, przygotuj nas więc na ten Chwalebny Dzień,

w którym będziemy mogli wszyscy wychwalać Cię i wielbić wokół jednego jedynego Świętego Tabernakulum.

Ojcze, dziękuję Ci, że wysłuchałeś Moją modlitwę

i dałeś Mi Twoje Słowa dla ukazania światu Bogactw Twego Najświętszego Serca. Amen.

 

30.08.91

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Panie pełen Miłosierdzia, niech powrócą do Ciebie ci, którzy mówią: "pójdziemy naszą własną drogą."

Niech powrócą do posłuszeństwa Papieżowi ci chrześcijanie,

którzy mówią mu: "pójdziemy naszą własną drogą."

Niech ich ludzka pycha spuści wzrok i niech ich zarozumiałość się ukorzy. Amen.

 

16.01.92

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Panie Miłosierdzia, Twój lud potrzebuje pocieszenia.

Twoje Ciało, podzielone, słabnie, a bardzo mało jest tych, którzy mogą Cię umocnić.

Twój lud jest w rozpaczy, dlatego, Panie Miłosierdzia, usłysz i zobacz nasz ból. Amen.

 

18.01.92

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Daj nam, Panie, Twego Ducha rozeznawania, abyśmy zdobyli Poznanie i Mądrość.

Daj nam, Jahwe, słuch pokornych i skromnych, abyśmy szukali Twojego Poznania i Mądrości.

Doprowadź Twój Kościół do tryumfu, jednocząc nas wszystkich w jedno Ciało. Amen.

 

22.07.92

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Boże, Ty, który jesteś pełen Współczucia,

niech się uśmiechnie do nas Twe Oblicze, aby nas zjednoczyć.

Spójrz z nieba, spójrz na nasz rozłam,

królujący obecnie w Twoim Kościele.

Twoje baranki, mój Pasterzu, umierają w wielkiej liczbie

szukając pastwisk, aby zachować życie.

Usłysz jęki Kościoła.

To wielkie odstępstwo, które było zapowiedziane,

wykrada Ci Twoje dzieci.

Przynieś Twemu Kościołowi ten Dzień Chwały, który zapowiedziałeś,

abyśmy mogli wszyscy stanowić jedno.

Panie, nie pozostawaj milczący i nie zwlekaj już.

Przyjdź! Przyjdź przynieść nam Dzień niegdyś zapowiedziany.

Spraw, by każdy usłyszał Twój Głos pełen Majestatu.

Znany jesteś z Życzliwości, mój Boże,

zechciej mnie wysłuchać i odpowiedzieć mi...

Dziękuję Ci, bo wiem, że mnie wysłuchałeś. Amen.

 

17.01.93

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Panie, modlę się, jak Ty się modliłeś:

obyśmy wszyscy byli jedno,

jak Ojciec jest w Tobie, a Ty w Nim,

aby reszta świata uwierzyła, że to Ojciec Ciebie posłał.

Dlatego modlę się też za owce, które nie należą do Twojej Owczarni,

by one też usłyszały Twój Głos.

Modlę się za muzułmanów, żydów i innych,

aby od dziś miłowali Ciebie. Amen.

 

2.10.95

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Odwieczny i najwyższy Panie, wysłuchaj moją modlitwę.

Moja dusza i moje serce pragnie Ciebie.

Mój wzrok chce ujrzeć jedynie Ciebie.

Nie ma bowiem boga równego Tobie

ani nic nie jest tak wielkie jak Ty.

Ty jeden bowiem jesteś zdumiewająco wielki.

Zgromadź więc narody, aby oddały Ci chwałę

i uwielbiły Twoje Święte Imię wokół jednego Tabernakulum.

Niech złożą Twoją Ofiarę Naszemu Ojcu w Niebiosach,

jednym głosem i w jednym Duchu.

Stróżu naszych dusz, cudownie potężny i niezwyciężony.

Niech całe Twoje stworzenie służy Tobie,

Bogu w Najświętszej Trójcy.

Udziel nam tego błogosławieństwa. Amen.

 

10.11.95

MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Chwała Bogu na wysokościach Nieba!

Chwała Temu, który podniósł mą duszę z wnętrzności ziemi.

Chwała Światłości Trzykroć Świętej!

To przez Jej wszechmocne: "niech się stanie", stworzone zostały wszystkie rzeczy.

Chwała Bogu, niezwyciężonemu, niezrównanemu we władzy!

Chwała Nieśmiertelnemu, w którym jest nasza nieśmiertelność!

O, Najwyższy, niech Twoje Tchnienie, które jest czystym promieniowaniem Twej Łaski,

ożywi nas i odnowi, czyniąc nas jednym chwalebnym Ciałem. Amen.

 

 

MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA I NIEPOKALANAGO SERCA MARYI (8)

 

8.01.87, 23.06.87, 4.02.88, 2.03.88, 25.04.88, 4.05.88, 2.06.88, 25.07.88, 12.08.98

NOWENNA ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA
O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam tę intencję […]
Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cię Twoje Serce...

Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje... Liczę na Nie...

Pokładam w Nim ufność... Rzucam się w Jego Miłosierdzie...
Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.

O, Najświętsze Serce Jezusa, proszę o wiele łask, lecz najbardziej żarliwie błagam o tę.

Weź ją, umieść w Twoim Najświętszym Sercu.

Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją pokrytą Twą Drogocenną Krwią, nie odrzuci jej.

Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja, o Jezu.

O, Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie.

Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen.

 

2.06.89

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA O POKÓJ I MIŁOŚĆ

O, Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie Twoich dróg.

Najświętsze Serce Jezusa, wprowadź mnie na Drogę Doskonałości.

Chroń mnie od demona i nie zostawiaj mnie na pastwę jego woli.

Najświętsze Serce Jezusa, bądź Skałą mojego schronienia, bo Ty jesteś moją Ucieczką.

Spraw, niech Twoja Miłość i Twój Pokój prowadzą mnie i strzegą. Amen.

 

15.06.89 i 29.06.89

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - OFIAROWANIA SIĘ

O, Najświętsze Serce Jezusa, mój Panie,

którego uwielbiam, oddaję Ci moją wolę.

Uczyń mnie narzędziem Twojego Pokoju i Twojej Miłości.

Uczyń mnie ofiarą Gorących Pragnień Twojego Najświętszego Serca. Amen.

 

15.07.89

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA O ODNOWIENIE

O Najświętsze Serce Jezusa, odnów moją duszę, ukryj moje serce

w Twoim Najświętszym Sercu, abym mogła żyć. Amen.

 

19.09.90

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - OFIAROWANIA SIĘ

Panie, weź moją duszę oraz moje serce i umieść je w Twoim Najświętszym Sercu.

 

26.01.92

AKT OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa,

przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, aby Twoje Intencje stały się moimi intencjami,

Twoje Pragnienia - moimi pragnieniami, Twoje Słowa - moimi słowami, Twoje Myśli - moimi myślami.

Pozwól mi następnie schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca. Wyniszcz mnie całkowicie.

Ja, Vassula, będę adorować Twoje Najświętsze Serce w głębi mego serca.

Obiecuję służyć Twojemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu.

Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż dawniej.

Jestem słaba, lecz wiem, że Twoja Siła mnie podtrzyma.

Nie pozwól mi stracić Cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się.

Ja, Vassula, będę szukać wyłącznie Twojego Najświętszego Serca i pragnąć będę tylko Ciebie samego.

Najświętsze Serce Jezusa,

spraw, abym znienawidziła wszystko, co sprzeczne jest z Twoją Świętością i z Twoją Wolą.

Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie.

Począwszy od dziś, zacieśnij więzy Miłości, którymi mnie oplotłeś, i spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie,

a moje serce było chore z miłości do Ciebie.

Najświętsze Serce Jezusa,

nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą moją istotę Płomieniami Twojej żarliwej Miłości.

Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego Dzieła i dla Twojej Chwały, nic dla mnie.

Ja, Vassula, ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnicą Twojej Miłości,

ofiarą Twoich Gorących Pragnień i Twojej Męki, dobrodziejstwem dla Twojego Kościoła, ofiarą dla Twojej Duszy.

Spraw, by moje rany - poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków

- stały się podobne do tych, jakie zadano Tobie w czasie Ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy.

Najświętsze Serce Jezusa,

nie oszczędzaj mi Twojego Krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził.

Weź moje oczy, moje myśli i moje pragnienia, aby stały się własnością Twojego Najświętszego Serca.

Jestem niegodna i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żyła moim aktem poświęcenia się,

wzywając niestrudzenie Twojego Świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą.

Najświętsze Serce Jezusa,

spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Rany Twojego Ciała dla nawrócenia dusz.

Ja, Vassula, oddaję dobrowolnie moją wolę Twojej Woli teraz i na zawsze. Amen.

 

21.09.93

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DWOM SERCOM :

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie,

wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca

i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski.

Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny

i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom.

Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj,

naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi

i nie będzie już zaprawiania do wojny.

Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj

Waszym Dwom Kochającym Sercom,

cała duma i zarozumiałość ludzka,

wszelka bezbożność i zatwardziałość serca

zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło.

Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca

nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom

i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas,

i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój.

O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,

tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc,

aby rozpalić nasze serca.

Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości.

Pozostańcie w nas, a my w Was,

abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc

znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen.


3.08.2001

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Pociągnij Mnie, mój Umiłowany,

po Śladach Twoich Kroków,

które wydają słodki zapach mirry.

Poprowadź mnie za rękę do twej Komnaty,

mój Królu, tam, gdzie w zaciszu

usłyszę Twój Królewski Głos.

Oświeć moją twarz Swoim uśmiechem

o, Ty, który zakochany jesteś w ludzkości.

Niechaj spocznie na mnie

Twoje czułe i miłosne spojrzenie,

spojrzenie tak niezwykłe, przenikające każdy zmysł.

Błagam Twe Najświętsze Serce

o okazanie mi współczucia,

jeśli kiedykolwiek w czymś Ci uchybiłam

albo jeśli choć przez moment sprawiłam,

że uniosła się Twoja brew z powodu mojej kruchości.

Ty masz moc nad życiem i śmiercią.

Przychodzę więc teraz do Ciebie,

aby znaleźć moje schronienie

w Twoim Najświętszym Sercu.

W nim bowiem jest Życie i wieczny odpoczynek.

 

 

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ (5)

 

8.01.87, 14.02.87, 5.03.87, 17.05.87

MODLITWA ŚW. BERNARDA
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

25.01.88

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi

zadane Twemu Niepokalanemu Sercu,

godząc się zostać ofiarą miłości dla Miłości. Amen.

 

22.05.90

SALVE REGINA – WITAJ KRÓLOWO

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż,

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

9.04.98

MODLITWA VASSULI

O Dziewico Królewska, nierozłącznie związana z Sercem Jezusa.

Ofiaruję Ci wszystkich grzeszników świata, którzy obrazili Twego Syna w Najświętszym Sakramencie.

Oby ci, którzy Go uderzają, mogli dostąpić Bożego przebaczenia poprzez Twoją Niewinność,

Twoją Szczęśliwość i Twoje Słodkie Serce, które stało się Najświętszym Tabernakulum Boga. Amen.

 

25.04.99

MODLITWA VASSULI

O Matko Niebiańska, udziel nam wszystkim, nam, tak niegodnym,

Łaski Bożej, abyśmy mogli prosić szczerze

o przebaczenie Boże za nasze grzechy i za grzechy innych ludzi.

Udziel nam nieocenionego skarbu

głębokiej przyjaźni Bożej i najwznioślejszego skarbu

przebóstwienia, którym jest bliskość Boga:

Boga ofiarowującego nam wszystkim Swe Serce. Amen

 

 

MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA (1)

 

8.01.87, 5.03.87, 17.05.87, 26.02.88, 29.09.88, 19.10.88, 17.12.88, 9.02.89, 4.08.89, 5.11.91, 26.08.92, 20.05.94

MODLITWA-EGZORCYZM LEONA XIII DO ŚW. MICHAŁA
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną.

Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy.

A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Maryjo, Królowo Świętych Aniołów, módl się za nami!

 

 

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO I O DUCHA ŚWIĘTEGO (9)

 

22.09.87

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

O, Ukochany Stworzycielu, Duchu Święty,

Błogosławię Cię za Dzieła, które zlałeś na mnie.

Błogosławię Cię za Światłość, którą zesłałeś na mnie.

Chwała Bogu Wszechmogącemu. Amen.

 

26.03.88

MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, zstąp na nas, aby nas odnowić.

Napełnij nasze dusze Twoją Miłością.

Spocznij w naszych znękanych duszach i daj nam Pokój.

Okryj nas Twymi Skrzydłami i ochroń nas przed wszelkim złem.

Uczyń nas pokornymi, prowadź nas w Twojej Światłości,

byśmy mogli dostrzec Twoje Pragnienia i wypełnić je. Amen.

 

26.10.89

MODLITWA O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu

Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Amen.

 

23.05.90

MODLITWA O DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, przyjdź do nas, Panie,

pomnóż Pieczęć Miłości Twego Świętego Ducha na naszych czołach, Pieczęć Obietnicy.

Boże, stwórz w nas serce czyste. Wiem, że stoisz u drzwi każdej duszy, czekając na jej odpowiedź.

Twoje Oczy tęsknią, by zobaczyć, jak otwierają się jej drzwi.

Twoje winnice kwitną teraz, mój Panie, i wkrótce dadzą dość owoców, by wyżywić każde pustkowie.

Umarli nie powrócą do życia, chyba że tchniesz na nich, wskrzeszając ich Swym łagodnym zapachem.

Niech ta kraina duchów powróci do życia dzięki Twej Miłości.

 

6.01.91

MODLITWA VASSULI O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Święty Duchu Prawdy, zstąp na nas i bądź naszym Przewodnikiem i naszym Świętym Towarzyszem.

Święty Duchu Miłości, zstąp na nas i poucz nas, jak trwać w prawdziwej Miłości Boga.

Przypomnij nam Prawdziwe Poznanie, to Poznanie, które Ojciec nam dał,

ale które utraciliśmy z powodu naszych grzechów.

Święty Duchu Pokoju, obdarz nas Twoim Pokojem, Pokojem, którego świat nie może udzielić.

Uczyń każdego z nas naczyniem Światła i narzędziem pokoju,

abyśmy - pracując dla Pokoju - byli zdolni rozsiewać ziarna przynoszące owoc świętości. Amen.

 

3.05.91

MODLITWA O NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM

Panie, napełnij mnie Twoim Świętym Duchem.

Przyjdź mnie ogarnąć Twoim Świętym Duchem,

aby nieprzyjaciel nie znalazł we mnie żadnego miejsca.

Niech Twój Święty Duch zamieszka w największych głębinach mojej duszy,

niech ją przeniknie i napełni bogactwami nie pochodzącymi z tego świata.

Bądź błogosławiony, Boże!

 

9.01.96

MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Dom mój jest na dziedzińcach Pana Zastępów,

a duch mój raduje się w blasku Jego Chwały Trzykroć Świętej.

To w Tobie moja dusza porusza się i znajduje dopełnienie, stale się Tobie powierza.

To za Tobą, Ojcze Przedwieczny, moja dusza tęskni, Ciebie pragnie i w Tobie szuka Prawdy.

Nie pozbawiaj mnie, o Ojcze Niebieski, siedmiu Darów Twego Ducha, lecz ześlij mi je,

aby oświetliły moją drogę i mojego ducha, zanurzając mnie w Twej Boskiej Trynitarnej Świętości.

 

17.07.96

MODLITWA VASSULI O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Światłości! O, Światłości niedosięgła, Trzykroć Święta!

Przyjdź! Zstąp teraz! Przyjdź nie tylko do tych, którzy wzywają Cię, bo usłyszeli, że o Tobie mowa,

lecz zstąp także na tych, którzy nigdy Cię nie poznali!

Przyjdź, o Lampo naszego czasu!

Przyjdź udzielić pouczenia tym wszystkim, którzy nigdy Cię nie zrozumieli.

Przyjdź do tych wszystkich, którzy się Ciebie lękają, przyjdź ujawnić ukryte bogactwa,

zachowane dla naszego czasu.

Przyjdź! Przyjdź ukazać Święte Oblicze Ojca, Syna, przyjdź ukazać Siebie, o Duchu Święty!

Przyjdź, mój Przyjacielu, Ty bowiem jesteś olśniewającą Światłością naszych serc.

Przyjdź z Wysoka przyoblec nas w Swoją moc i Wspaniałość.

Przyjdź zamieszkać w nas. Uczyń z nas Swą Siedzibę, miejsce modlitwy,

Ty bowiem jesteś Nieustającą Modlitwą. Czy widzisz, jak jesteśmy nadzy bez Ciebie?

Przyjdź! Niech Twoje Światło rozbłyśnie w tej ciemności.

Ty jesteś Obietnicą, Ty jesteś naszą Miłością, Ty jesteś naszym Światłem.

Tak! Ty naprawdę jesteś Obietnicą! Ty jesteś tym, o którym Pisma mówią:

" I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca,

bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi..." (Ap 22,5)

Ty jesteś umową naszego dziedzictwa. Święte i Błogosławione niech będzie Twoje Imię!

Ty jesteś bezcenną Perłą. Ty jesteś promieniowaniem naszej duszy, Ty jesteś Ucztą i naszym Świętem,

Towarzyszem naszego życia, któremu nie można się oprzeć.

Ty jesteś Tronem dla ubogich w duchu, Królestwem królestw, Cesarstwem cesarstw.

O Gościu naszej duszy, przyjdź nas wyzwolić! Amen.

 

19.06.95

MODLITWA O DAR POBOŻNOŚCI

Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty,

udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości,

bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo.

Udziel mi Ducha Pobożności,

aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych,

aby moje myśli stały się Twoimi Myślami,

moje działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi.

Święty Duchu Pobożności, Boski Przyjacielu,

naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim,

co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego.

Duchu Pobożności, tak wspaniale przyodziany,

przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość,

abym ja również mógł być miły w Oczach Bożych.

Przyodziej moją duszę Duchem Żyjącym,

aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem.

Spraw, bym umarł dla swoich zasad;

spraw, bym umarł dla mojej stronniczości,

dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji.

Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością;

Szafarzu owoców z Drzewa Życia,

Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha,

abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy,

abym odziedziczył Twoje Królestwo.

Niech mój język smakuje to, co najczystsze

w Światłości Boga Trzykroć Świętego.

Niech spożywa Tego, który powiedział: "Ja jestem Chlebem Życia".

Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty,

daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość

w Poznaniu Ducha Pobożności,

abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to,

co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem,

prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem,

abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym,

w Trójcy stanowiącej Jedno, jedno co do istoty.

Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami,

które są święte i odkupieńcze,

by podobała Ci się w najwyższym stopniu.

Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności

przemieni mnie w sługę wiernego i oddanego.

Boska Światłości mojej duszy,

daj mi pobożność Twoich Świętych,

abym święcie przestrzegał Twoich Praw.

Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć,

że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego,

a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen.

 

 

MODLITWY BŁAGALNE (25)

 

7.09.86

MODLITWA SKRUCHY

Ojcze, przebacz mi wszystkie moje grzechy.

 

27.09.86

MODLITWA GDY CZUJESZ SIĘ NIESZCZĘŚLIWA

Pomóż mi, Ojcze, i prowadź mnie na Twoje spokojne pastwiska,

gdzie płynie czysta woda wieczności.

Bądź moim Światłem, aby mi wskazać Drogę.

Z Tobą i obok Ciebie pójdę.

Z Tobą będę rozmawiać, by doznać oświecenia.

Ojcze Ukochany, pozostań we mnie,

aby mi udzielić Pokoju i aby dać mi odczuć Twoją Miłość.

Pójdę za Tobą krok za krokiem. Z Tobą pozostanę.

Oświeć mnie, kochaj mnie. Bądź ze mną teraz i na zawsze. Amen.

 

12.01.88

MODLITWA O WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ

Ojcze, Umiłowany, potrzebuję Ciebie,

aby pomnożyć moją wiarę, miłość i nadzieję,

aby na nowo uwielbić Twoje Święte Imię. Amen.

 

1.03.88

MODLITWA O PRZEBACZENIE I WSPARCIE

Spójrz, Ojcze, na to, co masz przed Sobą. Widzisz Nędzę.

Przebacz mi, Ojcze, bo nie jestem godna otrzymania

wszystkich tych łask. Na nic nie zasługuję, bo jestem Nicością.

Pozwól tej Nicości wesprzeć się na Tobie,

na Twojej nieskończonej Dobroci.

Kocham Cię, Ojcze Umiłowany, pomimo mojej nędzy i nicości.

Potrzebuję Twojej Siły, aby móc pracować i wypełnić wszystko,

co z Twojej Łaski powinno zostać wypełnione. Amen.

 

29.08.89

MODLITWA VASSULI O ŚWIATŁO

Przygotuj moje serce, Panie, aby słuchało Twojego Słowa.

Proszę Cię, Panie Miłości, Panie Miłosierdzia, w Swojej wielkiej Miłości, odpowiedz mi.

Boże, oświeć mnie, ożyw mnie Swoim Światłem! Amen.

 

14.11.89

MODLITWA O WIĘKSZĄ WIARĘ

Mój Zbawicielu, powiększ moją miłość,

wzmocnij moją wiarę, powiększ moją nadzieję.

Niech wszystko to stanie się zgodnie z Twoją Boską Wolą. Amen.

 

22.11.89

MODLITWA O MIŁOŚĆ

Ojcze, proszę Cię, ukaż mi Twoją Miłość,

bo objawiając mi Swoją Miłość odkrywasz przede mną Swoje Święte Oblicze.

Oświeć mnie, nie pozwól nikomu mnie zwieść.

Bądź moim Przewodnikiem, moim Mistrzem i moim Wychowawcą.

Pozwól mi uczyć się z Ust Mądrości. Amen.

 

29.11.89

MODLITWA PRZED PRZYJĘCIEM JEZUSA W EUCHARYSTII

Jezu, ja, grzesznik, proszę Cię o przebaczenie.

Nie jestem godzien, abyś przyszedł do Mnie,

ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Wybacz mnie, grzesznemu!

 

30.11.89

MODLITWA O POMOC

Ojcze, pomóż mi, ponieważ Miłość jest Twoją Potęgą.

 

4.12.89

MODLITWA O POKÓJ I MIŁOŚĆ

Ojcze, Ty, który wyniosłeś moją duszę

ponad to miejsce wygnania pogrążone w ciemnościach;

Ty, który umieściłeś mnie pod Swoimi Skrzydłami,

miej litość nade mną, podtrzymaj mnie, kiedy się lękam!

Udziel mi Swojego Pokoju i Miłości, umocnij mnie w większej Wierze,

abym uwielbiła na nowo Twoje Święte Imię. Amen.

 

16.12.89

MODLITWA O MIŁOŚĆ

Jezu, uczyń z mego serca miejsce Twego odpoczynku,

przyjdź, wypocznij Sobie, Panie.

 

18.01.90

MODLITWA O MIŁOSIERDZIE (x10-różaniec)

Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznym.

 

26.01.90

MODLITWA O DOBRE ŚWIADECTWO

Mój Panie i Królu, zachowaj mój umysł w stałości i uległości,

a będę nieprawych nauczać dróg wiodących do Ciebie

i powrócą do Ciebie grzesznicy. Amen.

 

6.01.91

MODLITWA VASSULI BŁAGALNA

O, mój Boże! Pozwól mi należeć do tej Niebieskiej Rodziny!

Wy też, Święci Aniołowie, módlcie się za mną, módlcie się za mną,

abym pewnego dnia była w Niebie i abym zjednoczyła się z wami

i ze Świętymi w nieustannej adoracji dla Najświętszego.

Módlcie się za mną, Święci Najwyższego, abym nauczyła się doskonale kochać Boga.

O, słodka Najświętsza Mamo, wstawiaj się za nami,

naucz mnie uległości i posłuszeństwa wobec mego Ojca, abym mogła wypełnić Jego Wolę.

O, Najświętsza Trójco, Źródło Najsubtelniejszej Miłości, Niewyczerpany Zdroju Czułości,

przyjdź, naucz mnie zażyłości z Tobą w zjednoczeniu z Twoim Duchem Miłości.

O! Przygotuj mnie na tę Godzinę,

bo noc prawie się już skończyła i wkrótce zabłyśnie prawdziwe Światło.

Ojcze Święty, nie modlę się tylko za mnie, ale też za całą ludzkość.

Wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, dlatego modlę się i proszę, abyś potraktował nas miłosiernie.

Ojcze Wieczny, naucz nas kochać się wzajemnie, abyśmy wypełniali Twoją Świętą Wolę

i abyśmy stawali się godni nazywać się Twoimi dziećmi. Amen.

 

23.07.91

MODLITWA O DOSKONAŁOŚĆ

Ojcze, pośpiesz nam na pomoc i skieruj nasze kroki ku doskonałości.

Doprowadź nas do przebóstwienia i uczyń nas doskonałą siedzibą

Twojej świętości. Amen.

 

23.08.92

MODLITWA VASSULI BŁAGALNA

O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam tę intencję:

Wspomóż i zachowaj nas, daj nam Twój Pokój.

Synu Ojca Przedwiecznego, uniż nas,

aby Twoje Oczy, Królu Niebieski, mogły patrzeć na nas z wysoka...

O, Umiłowany Synu naszego Ojca, nie pozwól, aby liczni nas zmiażdżyli.

Ludzie umierają z powodu zepsucia. Przyśpiesz Swoje Dzieło,

o Najświętszy Ojca, i obyś mógł przyśpieszyć Swój powrót. Ty, który jesteś Radością Ojca,

nie pozwól światu przeciwstawiać się chwalebnej Obecności Twego Świętego Ducha.

Moje oczy zwrócone są ku Tobie, o Panie,

i moje serce znajduje schronienie w Twoim Najświętszym Sercu,

aby otrzymać Pokój i Miłość. Nie pozostawiaj mnie bez obrony! Amen.

 

27.11.92

MODLITWA O UMOCNIENIE WIARY

Ojcze, wszystko, o co teraz Cię proszę,

to, abyś umocnił moją wiarę. Amen.

 

8.06.93

MODLITWA BŁAGALNA

Stworzycielu, przyjdź do mnie. Jahwe, mój Boże, ocal mnie.

Panie Niebios i ziemi, pobłogosław mnie. Amen.

 

10.03.94

MODLITWA BŁAGALNA

Przyjdź, Jezu, przyjdź, Ty, który jesteś Żyjący!

O, Emmanuelu, przebacz mi, obejmij moją słabość Twoją Mocą;

ogarnij moje wysuszenie Twoim Zdrojem;

weź moją duszę w Swoje Ręce.

Wieczne Źródło Miłości, pochłoń każde włókno mojego serca,

aby Cię kochało, uwielbiało

i aby ogłosiło wzniosłość Twojego Imienia.

Spraw, by mój duch pragnął mego Stworzyciela,

aby ten proch, z którego ukształtowałeś Swoje dziecko,

stał się gorejącym płomieniem miłości,

ponieważ Ty posiadasz władzę nad życiem i śmiercią.

Twoje Spojrzenie ma moc stopić żelazo,

Twoja Zazdrosna Miłość może sprawić, że moje życie

zostanie uznane za szaleństwo przez mądrych.

Nakieruj zatem znowu Twoją strzałę

i przeszyj Swój ulubiony cel.

 

26.05.94

MODLITWA BŁAGALNA

Mój Jezu, Ty jesteś moją jedyną Miłością w sercu;

moją jedyną Nadzieją w życiu; moim jedynym Światłem w duszy.

Dlatego, Chryste, pozostań ze mną.

Wina moja mnie ogarnia. Żałuję, że zgrzeszyłem.

Przyjdź mnie uwolnić od wszystkich moich grzechów.

Nie przedłużaj Twego milczenia. Przyjdź mnie odnowić.

Porusz mnie Twoją Mądrością i niech Twój Święty Duch

będzie moim Panem. Amen.

 

27.02.95

MODLITWA BŁAGALNA

Panie, daj nam Twe Królestwo, abyśmy otrzymali nieskazitelność

i zostali przebóstwieni dla osiągnięcia życia wiecznego. Amen.

 

17.10.95

MODLITWA VASSULI BŁAGALNA

Mój Panie i Pasterzu, prowadź nas i wyprostuj nasze drogi.

Jesteśmy owcami z Twojej owczarni.

W Tobie pokładam ufność przez wzgląd na Twą wierną Miłość.

Ty doprowadzisz zagubione owieczki jedną po drugiej do Twojej owczarni.

To Ty, mój Pasterzu, wyrwałeś mnie z wnętrzności tego złego świata.

Niech będzie błogosławione Twoje Trzykroć Święte Imię!

Orzeźwienie mojej duszy, Doskonała Piękności!

Otwórz Twe usta i słowami słodszymi nad miód powiedz o cudach Twego Prawa,

aby wielu zostało uwolnionych. Niech Twoja wierna miłość zstąpi na całe Twoje stworzenie.

Bądź łaskawy, hojny i miłosierny dla nas, aby otwarły się nasze oczy

i abyśmy utkwili wzrok w Twojej Trynitarnej Świętości. Amen.

 

28.01.97

MODLITWA O CZYSTOŚĆ WZROKU

O, Panie wszelkiej świętości, zachowaj na zawsze

od wszelkiego znieważenia Twoje świątynie.

Twą Ofiarniczą Krwią oczyszczaj ich wewnętrzny byt

od działań niosących śmierć. Amen.

 

4.04.97

MODLITWY JANA PAWŁA II BŁAGALNE

W twej miłości, mój Odkupicielu, wysłuchaj mojego błagania.

Zbliżają się moi okrutni prześladowcy. Jakże są oddaleni od Twego Prawa!

Oto ja, wstaję przed świtem, by wołać o Twoją pomoc:

Salve Regina....  Przyjdź nam z pomocą.... Miserere.... Przyjdź nam z pomocą,

o Boże! Stróżu dusz, pośpiesz nam na pomoc! Madre de Dios! Oblubienico Ducha Świętego!

Oby moje wołanie doszło do Ciebie i poruszyło Twe Matczyne Serce.

O, Najczystsza, mieszkająca z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, Niebieski Tronie Boga,

przyczyń się za mną i sprowadź na nas powszechny pokój..... Miej litość nad nami.....

Ulituj się nad Twymi dziećmi.... Otwieram usta, wzdychając z nadzieją, że - aby nas ochronić –

rozciągniesz Swój płaszcz nad cierpiącymi, nad pogrążonymi w nędzy, nad biednymi i opuszczonymi.

Udzielasz nam promieni Światłości i Nadziei i moje cierpienie się zmniejsza.

Uspokajam się jak małe dziecko przy matce.

Chronię się i moją ufność składam w Tobie, Niebieski Tronie Najświętszej Trójcy.

Pośredniczko wszelkich łask, ocal nas od gwałtownych zalewów grzechem,

pomnóż Swe łaski i zwróć serca rodziców ku dzieciom, a serca dzieci ku ich rodzicom.

O, Matko Bożej Miłości, proszę Twe Królewskie Serce, zawsze pełne łaskawości i dobroci,

aby wspomniało o mnie przed Ojcem. Nie ma w tym żadnej mojej zasługi, lecz to Ty, moja Poręczycielko,

w Twej kochającej Czułości ocaliłaś mi życie tamtego dnia, abym pasł baranki mi powierzone.

Pełne cnót, dziewicze Serce Maryi, ulituj się nad Twymi dziećmi i otwórz bramy Swego Serca wygnańcom,

oświetlając nas wszystkich Twym Światłem.

Matko uczniów, Matko Zwycięstwa, Matko niezrównanego Odkupienia,

Matko proroków i charyzmatów, Matko Prawdziwego Winnego Krzewu,

niech dosięgną Twego matczynego Serca moje błagania. W Twojej Miłości wysłuchaj moje wołanie...

Mój Boże, Stróżu dusz, w Tobie pokładam mą ufność.... O, Boże, jakże kocham Twe Prawo! Amen.

 

Zeszyt 107

MODLITWA BŁAGALNA

Moja dusza pragnie Boga, lecz mój język doprowadził mnie do grzechu.

Teraz jednak moje serce zostało oświecone i ogień tli się w nim, odkąd mnie nawiedziłeś.

Ty, który jesteś najpiękniejszy pośród wszystkich ludzi i wszystkich aniołów,

doskonale piękny i zdumiewający wdziękiem, odziany w blade szafiry,

niechaj Twe płomienie uświęcą wszystkich, którzy się do Ciebie zbliżają.

Obmyj mnie z mojej winy i niech Twe Święte Oblicze zabłyśnie nade mną.

Oczyść mnie z grzechu i otwórz moje ucho, aby słyszało i pojęło Twe Pieśni, które nam śpiewasz. Amen.

 

 

MODLITWY UWIELBIENIA (24)

 

20.03.87

MODLITWA UWIELBIENIA

Mój Boże, kocham Cię.

To z obfitości Swojej Miłości i dzięki Swemu Miłosierdziu

ukazałeś mi Swoje Światło.

Błogosławione niech będzie Twoje Święte Imię. Amen.

 

26.03.87

MODLITWA UWIELBIENIA

Niech Pan i Bóg Wszechmogący będzie błogosławiony.

Niech Jego Królestwo panuje w Wiecznej Chwale.

Niech Jego Święte Imię będzie uwielbione.

Niech Jego Słowo wniknie do wszystkich serc

i niech w nich spocznie. Amen.

 

31.05.87

MODLITWA UWIELBIENIA

Kocham Cię, Jezu,

Ty jesteś moją radością, moim oddechem,

moim wypoczynkiem, moim spojrzeniem,

moim uśmiechem.

 

8.03.88

MODLITWA UWIELBIENIA

Kocham Cię, Panie, oddycham dla Ciebie,

dla Ciebie się uśmiecham, ufam Tobie, wierzę w Ciebie,

Ty jesteś moją Radością, moją Siłą, moim Pokojem.

 

16.03.88

MODLITWA UWIELBIENIA

Chwała niech będzie Bogu!

Błogosławiony niech będzie nasz Pan!

Uwielbiony niech będzie Pan!

Pozwól mi kroczyć u Twego Boku. Amen.

 

7.05.88

MODLITWA UWIELBIENIA

Ojcze Miłosierdzia, trwam w adoracji u Twoich Stóp.

Ufam Tobie i wierzę w Ciebie. Kocham Cię nieskończenie. Amen.

 

4.09.89

MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Dopóty w Tobie moja dusza znajduje przyjazne schronienie,

dopóki rozszalała nawałnica się nie zakończy.

Do Nieba zwracam moje ucho, by usłyszeć Twój Czuły Głos, zawsze tak pocieszający.

Nie mam się czego bać, pociesza mnie Twoja Święta Obecność u mego boku.

Nikt nie może zastąpić Twojej Wierności.

Odtąd Ty, Najwyższy, Pan nad Panami, mój Odkupiciel jesteś moim Mistrzem,

a ja całkowicie zdaję się na Ciebie.

Moją duszę i moje serce składam w Twoje Boskie Ręce. Amen.

 

29.09.89

MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Moje spojrzenie kieruję na Ciebie, mój Panie, myślę o Tobie bez przerwy.

Ty jesteś moim Pokarmem, moim Chlebem i moim Winem,

nie potrzebuję nic innego na tym wrogim świecie.

Moja dusza jest spragniona Ciebie, z powodu Ciebie moje wargi są wysuszone.

Ty jesteś moim Bogiem, który mnie szukał i kształtował, pomimo mojej nędzy.

Pozwól mi przebywać w Twoim Najświętszym Sercu. Amen.

 

24.12.89

MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Błogosławiony niech będzie nasz Pan, Bóg Miłosierdzia, bo lud Swój nawiedził!

Przyszedł mu na pomoc; przyszedł dać Światło tym, którzy w cieniach i mrokach śmierci mieszkają.

Chwała niech będzie Temu, który przychodzi prowadzić nasze kroki na drogę Pokoju i Miłości. Amen.

 

17.01.90

MODLITWA UWIELBIENIA

Bądź błogosławiony, Panie Pełen Miłosierdzia!

To do Ciebie należy Cała Wielkość,

Wszelka Moc i Cała Wspaniałość.

Do Ciebie należy Władza i Ty jesteś Panem nad wszystkim.

Dzięki Tobie i przez Ciebie zstąpi Jedność jak błyskawica,

aby uczcić i uwielbić Twoje Ciało. Amen.

 

19.01.90

MODLITWA UWIELBIENIA

Chwała Bogu Najwyższemu,

niech błogosławione będzie Jego Imię.

 

MODLITWA UWIELBIENIA

Mój Jezu, Ty mnie wyróżniłeś, błogosławię Cię.

 

29.03.90

MODLITWA UWIELBIENIA

Uwielbiony niech będzie Pan! Chwała niech będzie Bogu!

 

4.03.91

MODLITWA UWIELBIENIA

Jezu, porusz moje serce. Ty jesteś moją Radością.

Mów do mnie, prowadź mnie i uniżaj mnie. Amen.

 

19.09.91

MODLITWA UWIELBIENIA

Ojcze Pełen-Miłosierdzia, wynieś mnie aż do Twojej Piersi.

Pozwól mi pić z Tryskających Zdrojów Życia Wiecznego,

a w ten sposób się dowiem, że cieszę się Twoją Łaską.

O, przyjdź mnie ocalić zanim nadejdzie na mnie Godzina!

Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłam przeciw Tobie.

Ojcze, Twoje Wargi są wilgotne od Łaski,

Twoje Serce to gorejące Ognisko Miłości,

Twoje Oczy są Dwoma Płomieniami pochłaniającego Ognia.

O, Ojcze, Twoje Piękno jest samą Doskonałością,

Twój Majestat i Twoja Wspaniałość oślepiają

nawet najbardziej jaśniejących aniołów.

Bogaty w Cnoty i w Łaskę, nie ukrywaj przede mną

Swojego Świętego Oblicza, kiedy nadejdzie Godzina.

Przyjdź namaścić mnie olejkiem miłości.

Boże, wysłuchaj moją modlitwę, usłysz mój błagalny głos!

Muszę wypełnić przyrzeczenia, które Ci złożyłam.

Przedwieczny Ojcze, chociaż muszę iść pod prąd,

ufam, wierzę, wiem, że Twoje Ramię będzie tam,

aby mnie wyprowadzić z tego prądu.

Och! Śpieszno mi kontemplować Twoją Świątynię

i ujrzeć Twoją Chwałę w Arce Przymierza!

Och! Jakże tęskni moja dusza,

by kontemplować Niebieskiego Jeźdźca, noszącego Imię:

Wierny i Prawdomówny, Tego, który wymiecie nieprawość świata,

Tego, który jest Sprawiedliwy.

Och! Przyjdź okryć mnie Swoim Płaszczem,

bo twoja Miłość znana jest ze wspaniałomyślności.

O, Ojcze! Nie odrzucaj mnie, jak na to zasługuję

z powodu moich grzechów, ale pomóż mi,

daj mi mojego Chleba Powszedniego

i zachowaj mnie w bezpiecznym miejscu, z dala od jadu Żmii.

Uczyń mnie dziedzicem Twojego Domu.

Uczyń mnie Twoim dzieckiem Światłości.

Uczyń ze mnie doskonałą kopię Największego Męczennika,

abym uwielbiała Cię zawsze, na wieki. Amen.

 

30.09.91

MODLITWA UWIELBIENIA PRZED JEGO OBLICZEM

Jezu, kocham Cię.

Ty jesteś moim Życiem, moim Uśmiechem, moją Nadzieją,

moją Radością i moim Wszystkim. Bądź błogosławiony.

 

16.01.92

MODLITWA UWIELBIENIA

Jahwe nawiedził mnie jak powiew wiatru.

Jego Duch mnie podniósł i pokazał mi Jego Oblicze.

Objawiła mi się Tkliwość, Miłość i Nieskończona Dobroć.

Potem zalał mnie błogosławieństwami

i ofiarował mi Mannę w obfitości, abym Ją podzieliła z braćmi.

Przeszedł ze mną po kraju zapomnienia.

Wydobył mnie z otchłani spomiędzy umarłych, spośród tych,

którzy o Nim zapomnieli, przywracając pamięć mojej duszy.

O, Panie, Jahwe, jakże jestem wdzięczna.

Niech Twoja Słodycz, o Panie, będzie nad nami wszystkimi.

Bądź błogosławiony, Jahwe, na wieki wieków. Amen.

 

30.03.92

MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Przez cały dzień pragnę Ciebie, mój Boże.

Przez cały dzień wzdycham z miłości ku Tobie, mój Boże,

z powodu Twojej Czułości i Nieskończonego Miłosierdzia.

Miłość, którą mi okazałeś, sprawia, że moja dusza woła do Ciebie

bardziej niż dotąd, abyś mnie uratował.

Tęsknię za Domem, w którym mieszkasz.

Tęsknię za Twoimi Świętymi Dziedzińcami.

Powiedz mi, mój Panie i Boże, czego mogę oczekiwać?

Czy weźmiesz pod uwagę moją kruchość?

Ach! Uwolnij mnie od wszystkich moich grzechów i wzmocnij mnie.

W Tobie złożyłam całą moją nadzieję, mój Boże. Amen.

 

15.05.92

MODLITWA UWIELBIENIA

O, Odwieczny Ojcze, Autorze Hymnu Miłości, Królu od początku!

Ty powstałeś, o Boże, aby powiedzieć coś

wszystkim mieszkańcom ziemi.

Wierny bezmiarowi Twej Miłości i Twemu Imieniu,

wylewałeś na nas błogosławieństwo za błogosławieństwem.

Twoja woń przebiegła morskie fale i całą ziemię.

Boże Mocny, nie było nigdy wcześniej

w naszym pokoleniu niczego bardziej cudownego.

Autorze Hymnu Miłości, Twoje Dzieła są zachwycającą ozdobą,

wspaniałym zdobieniem, radością dla oczu i serca.

Pragnę Cię uwielbiać, Ojcze Odwieczny, przez całe moje życie

i śpiewać dla Ciebie, mojego Boga, jak długo będę żyć. Amen.

 

17.06.92

MODLITWA UWIELBIENIA

Panie, Twoją Siłą i Mądrością wskrzesiłeś mnie i podniosłeś.

Twoją Miłością wspomogłeś mnie i stałam się Twoją oblubienicą.

Panie, powierzyłeś mi Swoje Orędzie.

Niech Pan będzie uwielbiony. Przyjdź, Panie, Maranatha! Amen.

 

2.03.93

MODLITWA UWIELBIENIA

Ojcze Przedwieczny, niech się święci Imię Twoje.

Znać Ciebie to Życie wieczne, znać Ciebie to znać Prawdę.

Ojcze wszelkiej Mądrości, uświęć mnie Swoim Świętym Duchem,

aby moje serce ogłaszało przypowieści pełne mądrości.

Jedyne i Doskonałe Źródło Najwyższej Miłości, Majestacie,

zachwyć moje serce, aby chwaliło Ciebie we dnie i w nocy.

Fontanno Mirry i Aloesu, otocz moją nędzną duszę

Swoim delikatnym zapachem, aby mój Król, Twój Umiłowany Syn,

nie odwrócił ode mnie Swoich Oczu w chwili, kiedy Go spotkam.

Znać Ciebie to trwać w Twojej Światłości, w tej Światłości,

która pokazuje mi Drogę i prowadzi mnie do śladów

Twojego Umiłowanego Syna.

Źródło Wody Żywej, przyjdź, przyjdź mnie zanurzyć,

mnie, Twoje dziecko, w Twoim Strumieniu,

który obficie tryska z Twojej Świątyni.

O, Boże, kocham Cię aż do łez!

Pozwól mojej nędznej duszy wzdychać do wszystkiego, co Święte.

Pozwól mojej duszy upodobać sobie w Twojej Czułości.

Jahwe, Ty jesteś moim Bogiem, uwielbiam Twoje Imię,

bo spojrzałeś na moją nędzną duszę

i napełniłeś ją jasnością Twojej Chwały.

Moje serce śpiewa Tobie, Ojcze,

mój duch raduje się w Twoim Duchu.

O, Boże, mój Ojcze,

pozwól mojej duszy rzucić się w Twoje kochające Ramiona.

Wyciśnij teraz Swoją Pieczęć na moim sercu,

aby moja miłość do Ciebie, stała się silniejsza niż sama śmierć.

Amen.

 

11.11.93

KANTYK EMMANUELA

Emmanuelu, przyjdź, przyjdź, Mój Umiłowany,

przyjdź ożywić moją duszę. Przyjdź obdarzyć moją duszę życiem!

O, Umiłowany Ojca! Otworzyłam bramy mojego serca,

czy muszę bardzo długo czekać, abyś wszedł do moich komnat?

Jedno Twoje przejście przez moje serce zostawi za sobą ślad woni

najdelikatniejszego z Twoich zapachów,

ponieważ Twoja Miłość uzdrowi moją godną pożałowania duszę.

Duchu Miłości, udziel mi jedynie cząstki Twojej Miłości.

Emmanuelu, przyjdź, przyjdź Mój Doskonały,

przyjdź zachwycić moją duszę,

w przeciwnym razie moje nędzne serce poczuje się nagle odrzucone!

O, Umiłowany Ojca, jakże jesteś piękny!

Synu Najwyższego, kto podobny jest do Ciebie?

Przyjdź pociągnąć mnie śladami Twoich Kroków,

razem udamy się w drogę.

Będziemy szli za znakami uczynionymi Ręką Twego Ojca,

prowadzącymi do Jego Ogrodu Rozkoszy.

Zjednoczeni sercem i duchem, będziemy szli, mój Umiłowany,

po delikatnie pachnącej ścieżce, którą Twój Ojciec zostawił dla mnie.

Aby mi dodać odwagi, okrył szafirami moją drogę.

Aby mnie utwierdzić, wszędzie wypisał na mnie olejem

Święte Imię Swoje.

O, Umiłowany Ojca, Ty, z którego Rąk

od Twojego Zmartwychwstania wypływa czysta mirra,

przyjdź zawładnąć moją duszą jednym ze Swoich spojrzeń.

Wystarczy, że moja dusza jest spokojna i cicha,

wystarcza mi rozradować oczy w Twojej Obecności.

Tchnienie mojego ogrodu, Fontanno mojej duszy,

Źródło Najwyższej Miłości,

wszystko w Tobie tak samo godne uwielbienia i święte.

Ty, od którego pochodzi wszelka płodność,

wylej Swojego Ducha na całą ludzkość.

Ukaż Twoją Ogromną Miłość w Niebiosach i na ziemi.

O, Umiłowany Ojca, Tyś pełnią Wspaniałości.

Z czym mogę Cię porównać, Ciebie, moje Życie?

Z kolumną dymu kadzidła,

z promieniem migocącego światła, z wylewem czystej mirry.

Twoja Obecność, Panie, stoi z dostojeństwem przede mną.

Ach! Podnosisz mnie, by ucałować mą duszę,

jakbym ja była samą królową,

delikatnie szepcząc mi do ucha Twoją Miłość:

«Moja gołębico, chory jestem z miłości do ciebie.

Z wysokości Niebios przychodzę, aby cię nawiedzić.

Porzuciłem Moją Koronę i z Tronu Mojego zstąpiłem.

Nie będę się opóźniał, jeszcze tylko jedna mała chwila,

bardzo mała chwila, i klątwa zostanie odjęta.

Odnowię was i przywrócę wam wasze przebóstwienie.

Moja umiłowana, tobie, która jesteś spragniona Mojej Miłości,

udzielę darmo wody ze źródeł życia.

Twój Król nie spocznie wcale, dopóki

o, umiłowana Mej Duszy, nie pozwolisz Mu położyć na swym sercu

pieczęci Swego Boskiego Pocałunku, Pocałunku Jego Ust.

Czy nie zauważyłaś, jak słońce się ściemnia za każdym razem,

gdy wątpisz o Mojej Miłości?

Zbliż się do Mnie, najdroższa duszo, a wyleję na ciebie

niezliczone bogactwa Mojego Najświętszego Serca.

Zachowałem je tylko dla ciebie, aby przywrócić twej duszy

sprawiedliwość wiosny twego życia i przemienić ją

w wieżę z kości słoniowej, w Niebo dla Mnie Samego.

Czy nie uświadomiłaś sobie, jak cię wszczepiłem we Mnie?

Pozwól Mi na nowo usłyszeć twój głos...»

Jak wspaniały jesteś Ty, Namaszczony, Ofiarny Baranku Boży,

otoczony Swymi aniołami i wszystkimi świętymi,

Przemożny, Odbicie Ojca, Światłości po Trzykroć Święta,

Jeden w Trzech, Trzech w Jednej Jedynej Światłości,

Jaśniejszy bardziej niż tysiąc słońc.

Jak to się stało, że uznałeś mnie godną

zobaczenia Syna, a w Synu Ojca?

«Czy nie słyszałaś, Moja gołębico, że pokorni rozradują się we Mnie

i że najubożsi rozweselą się w Mojej Obecności?

Czy nie zauważyłaś słabości, jaką mam do biednych, i jak się rozkoszuję, pouczając ubogich?»

Mój Boże, mój Boże! Kim jest ta, która wschodzi jak jutrzenka,

połyskująca w półmroku jak gwiazda poranna?

Kim jest ta piękniejsza niż księżyc,

odziana w słońce i z Sercem Swym jak portal szeroko otwartym?

«To Niebios Królowa, To Matka Moja i wasza,

najbardziej zachwycająca z niewiast, piękna jak Niebiosa,

promieniejąca Moją Chwałą, jedyna w Swej Doskonałości,

Rozkosz Mojej Duszy.

Ta jest Niewiastą jak koronę noszącą

gwiazd dwanaście na Swojej Głowie,

Naczynie Mojej Chwały, Odbicie Mej Wiecznej Światłości.

Ona jest Tą, której Obecność na Moich Dziedzińcach przewyższa blask wszystkich gwiazd razem złączonych.

Ona jest Naczyniem Prawdziwej Światłości,

Słowa, które ciałem się stało i które zamieszkało pomiędzy wami.

Ona jest Wdziękiem Wdzięku, Najsłodszym Kantykiem psalmistów.

Jest źródłem Mojej Radości, Moim Zaszczytem i Dumą.

Ona jest Bramą Niebios, Tą, która pokazuje Swoim dzieciom,

jak wejść do Mojego Królestwa. Jest Moim Arcydziełem.

Ona jest Pocieszycielką waszego Pocieszyciela,

Współodkupicielką waszego Odkupiciela,

Małżonką Mojego Świętego Ducha.

Córko, nie spocznę wcale, dopóki nie zaprowadzę i ciebie

do Domu Mojej Matki, do Jej Komnaty, w której Mnie poczęła,

aby również tobie objawić Jej Piękno.

Moja umiłowana, wszystkie tajemnice,

które wydawały ci się studniami zagadek,

jak błyskawica zostaną i tobie nagle objawione i zrozumiesz,

dlaczego Niewiasta obleczona w Słońce

zstępuje teraz z Moich Dziedzińców

do was wszystkich, w chwili tak ponurej.

Niech twoje oczy, Moja gołębico, patrzą w przyszłość.

Niech twój wzrok skierowany będzie przed siebie.

Powrócę Drogą, którą odszedłem, Moja miłości.

Przyjdę Sam czuwać nad Moją Winnicą.

Emmanuel będzie z wami.»

 

16.12.95

MODLITWA UWIELBIENIA

Jezu, moja jedyna miłości, Jezu, moje natchnienie,

Towarzyszu mojej duszy! Jezu, Ty jeden jesteś moim kielichem,

moim napojem, moim błogosławieństwem.

Ukryj mnie w największych głębinach Twego Serca,

aż do chwili gdy śmierć wyzwoli mnie dla Nieba.

Stróżu mojej duszy bądź ze mną wszędzie, dokąd idę. Amen.

 

2.09.96

MODLITWA UWIELBIENIA

Ach! Mój Panie, jakże jesteś wspaniały!

Ty rozpraszasz Swych wrogów jak dym.

Święte jest Twoje Imię, trzykroć Święte.

Twoja Prawość otacza Cię chwałą w naszej złości.

Wierność Twa otacza Cię chwałą w naszej niewierności.

Niech wszystkie serca szukają Ciebie, mój Panie,

i niech wzywają Twego Imienia.

Niech ten, kto nigdy Ciebie nie szukał, znajdzie Cię,

aby i on, w Twej Obecności, powiedział Ci:

"Jedynie w Bogu znajduje się zbawcza sprawiedliwość i moc.

Tylko w Bogu jest moje życie, moja radość i mój pokój.

Z kimże możecie Go porównać? Z kim możecie Go równać?

Rozwinąłem się dzięki Jego Zbawieniu

i cieszę się teraz w Jego Wielkiej Miłości.

Chwała Najwyższemu!

Chwała mojemu Bogu Trzykroć Świętemu!"

Panie, tylko Ty jesteś Bogiem i chcę głosić

aż do końca Twoją zbawiającą sprawiedliwość. Amen.

 

25.02.98

MODLITWA VASSULI UWIELBIENIA

Źródło Wody Żywej,

zachowaj moją duszę w czasie zamętu.

Zachowaj moją duszę przytuloną do Twego Serca tam,

gdzie Źródła Jahwe orzeźwiają i napełniają radością każde serce,

które przychodzi odpocząć w głębinach tego Ośrodka Miłości.

O! Spójrzcie na Tego, który mnie przyodział Swymi Królewskimi Szatami,

aby niestrudzenie przyciągać naród za narodem,

żeby się zgromadziły w jedno ciało wokół Najświętszej Trójcy.

Spójrzcie na Jego nieskończoną Życzliwość,

która rozkoszuje się nawet moim nędznym sercem,

jakby poza mną nie miał innego stworzenia.

Błogosławiony bądź Jahwe na zawsze. Amen.

 

12.08.98

MODLITWA UWIELBIENIA

Weselę się z radości w moim Panu, moja dusza cieszy się w moim Bogu Trzykroć Świętym, gdyż On mnie przyodział szatami zbawienia. Swą Boskością mnie przyoblekł. I jak małżonek przyozdabia swą oblubienicę, tak On ukoronował mnie wieńcem, który nigdy nie zwiędnie; jak małżonkę zdobią kosztowności, tak mnie okryły Jego klejnoty. Niech teraz mój Bóg, w Swej Troistej Chwale cieszy się mną. Niechaj Wiosna [10] rozkwitnie w moim sercu i w moich kościach. Ach! Jakże moja dusza raduje się w Jego Boskości, która się stanie godłem mojego przebóstwienia. Ty, który każdego roku przyozdabiasz ziemię i sprawiasz, że ożywa, choć była sucha; Ty, który ją przemieniasz w kobierzec różnorodnych kwiatów, przyjdź przyozdobić moje serce. Uczyń je wiosną. Niechaj się wszyscy aniołowie rozradują, mówiąc: ‘Spójrzcie! W nim jest Wiosna Boga! Małżonek wszelkiego stworzenia może teraz wejść do Swego ogrodu, do Swego raju. Pan panów może teraz się cieszyć w nim i z podziwem kontemplować Swe własne odbicie. Piękno i chwała należą do Najwyższego. Szata Łaski [11] nie zwleka, by przyodziać Swe dziecko Królewską Purpurą.’ Zechciej mnie łaskawie wysłuchać i wyzwolić moje ciało wciąż tak mizerne, które panowało nade mną, zniewalając mnie tą ziemią i tym, co do niej należy. Oto przychodzę przed Twój tron, aby na znak mojej miłości ofiarować Ci moje serce:[12] jedyną rzecz, jaką posiadam. Ach! Godny uwielbienia Małżonku, przemień moje serce w serce czyste. Dokonaj mojego przebóstwienia boską mocą Twego Świętego Ducha, Parakleta, Boskiego, który płonie teraz we mnie jak Paruzja, a moja dusza będzie żyła i otoczy chwałą Twą Trójjedyną Boskość.

 

 

MODLITWY ZA KOŚCIÓŁ (2)

 

21.12.92

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I WYLANIE DUCHA ŚW

O Panie, nasz Pasterzu, Ty, który przebywasz między nami,

umieść Twój Królewski Tron pośrodku Swej winnicy

i wydaj nam polecenia.

O, Święty Panie wszelkiej świętości, oczyść nas,

abyśmy ochronili doskonałość Twojego Domu i Twojej Winnicy.

Zadziałaj z miłością i ochroń to, co zasadziła Twoja Prawica.

Sprawiliśmy Ci zawód, lecz wiemy, wierzymy i ufamy,

że otworzysz na całą szerokość Twoje Śluzy,

aby Rzeka Życia nawodniła Twoją Winnicę.

I na nowo wyrosną z niej młode pędy winorośli,

które przyniosą owoc i staną się królewską winnicą,

wspanialszą niż kiedykolwiek dotąd, ponieważ Twój Święty Duch,

- Ten, który daje Życie -

okryje ją Swoim cieniem. Amen.

 

11.06.93

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ

Panie, należę do Ciebie. Ocal mnie i ocal również moich braci

przez Twoją Odkupieńczą Miłość. Amen.

 

 

MODLITWY W CIERPIENIU I PRZEŚLADOWANIACH (3)

 

6.01.91

MODLITWA VASSULI W CIERPIENIU

Panie, Jezu Chryste, Umiłowany Synu Boga, Najświętsze Serce,

niech będzie błogosławione Twoje Imię.

Najświętsze Serce, pomóż nam nieść nasze krzyże w tym świecie

i poddać się Ojcu tak, jak Ty się poddałeś

i jak Ty byłeś Mu posłuszny aż do końca. Amen.

 

18.10.94

MODLITWA W PRZEŚLADOWANIACH

Ojcze, w Twojej Prawości, wyzwól mnie od kłamliwych języków.

Przyjdź szybko, o Boże, w Twojej wielkiej Miłości.

Odpowiedz mi, mój Jahwe.

 

1.05.95

MODLITWA W PRZEŚLADOWANIACH

Mój Panie, niech słowa moich ust znajdą łaskę

i będą pociechą dla Twego Najświętszego Serca.

Odkupicielu świata,

dlaczego oni nadal nieustannie snują plany przeciw Tobie?

Pocieszycielu Twojej rodziny,

dlaczego oni nadal napełniają Cię boleścią i smutkiem?

Przyjacielu ludzkości, dlaczego ci, którzy należą do Ciebie,

wypierają się Twego zranionego Serca i w grzechu -

przez całe swe życie - zatykają sztandary zamętu?

Niebiosa otwarcie głoszą Twoją Chwałę,

a Twój Głos brzmi aż po krańce świata, wzywając:

"Powróćcie do Mnie, a Ja dam nowe życie waszej duszy".

Jednak otrzymujesz tylko wzgardę, mój Odkupicielu,

i jakże wielu wyśmiewa Twoje Wezwanie, mój Pocieszycielu!

Przyjacielu ludzkości, Doskonała Piękności,

Światłości Trzykroć Święta,

na nowo zdradza się, zapiera i wystawia na próbę Twoją Miłość.

Twoi wrogowie mnożą się, a ich gwałtowność wzrasta.

Baranku Ofiarny, oskarżany przez Twych oskarżycieli,

nieustannie atakowany przez Twych napastników,

kiedy ukażesz się na Twoim koniu jako Wojownik Sprawiedliwości?

 

 

MODLITWY O WOLĘ BOŻĄ (5)

 

1.05.87

MODLITWA O WOLĘ BOŻĄ

Mój Ojcze, prowadź mnie tam,

gdzie zgodnie z Twoją Wolą mam iść.

Pozwól mi żyć w Twoim Świetle

i ogrzej moje serce, aby stało się gorejące

i dawało ciepło tym, którzy zbliżają się do mnie.

Błogosławione niech będzie Twoje Imię

za to, że - pomimo mojej nicości -

udzieliłeś mi tych wszystkich Łask.

Błogosławione niech będzie Twoje Imię

za wyświadczone mi dobro i za Miłosierdzie, jakie mi okazałeś,

wznosząc mnie blisko Twojego Serca. Amen.

 

24.03.88

MODLITWA O POSŁUSZEŃSTWO WOLI BOŻEJ I OFIAROWANIE SIĘ

Boże Wszechmogący, naucz Twą służebnicę Twoich Dróg.

Naucz mnie pokory, cierpliwości i miłości.

Prowadź mnie Twoją Drogą Prawości i Cnót.

Zdaję się na Ciebie, ofiarowując Ci moją wolę.

Przebacz mi moje grzechy, odnów mnie, uczyń mnie godną,

byś mógł się mną w pełni posługiwać. Amen.

 

12.10.87

MODLITWA O WYPEŁNIENIE PLANU BOŻEGO W NAS

Ukochany Ojcze, kocham Cię, błogosławię Cię,

dziękuję Ci za Twoje Miłosierdzie.

Uczyń mnie godną Ciebie, abyś mógł się posługiwać mną w pełni.

Posługuj się mną tak, jak tego pragniesz.

Kocham Cię. Amen.

 

13.11.87

MODLITWA O ŚWIATŁO I OCZYSZCZENIE

Ojcze Sprawiedliwy, Moje Schronienie,

ześlij Twoje Światło i Twoją Prawdę

niech staną się moimi Przewodnikami, którzy doprowadzą mnie

do Twego Świętego Przybytku, w którym Ty żyjesz.

Ja, ze swej strony, kocham Cię w pełni.

Dochowam mego przyrzeczenia wypełnienia Twego Słowa.

Ojcze Święty, uznaję moje błędy, moje grzechy.

Miej litość nade mną, w Twej Dobroci i w wielkiej Czułości.

Przebacz moje grzechy, oczyść mnie, Panie.

Bądź moim Zbawicielem, odnów mnie.

Zachowaj mojego ducha w wierności i w dobrej woli.

Ofiaruję Ci moją wolę i zdaję się na Ciebie.

Zgadzam się być Twoją tabliczką do pisania.

Wychwalam Twoje Święte Imię i dziękuję Ci za wszystkie łaski

i za Pokój, którym mnie obdarzyłeś. Amen.

 

Sierpień 1990

MODLITWA VASSULI O WOLĘ BOŻĄ

Zharmonizuj mojego ducha z Twoim Duchem. Amen.

 

 

MODLITWY W POKUSIE (1)

 

14.05.87

MODLITWA W POKUSIE

Ojcze Umiłowany, oczyść Mnie przez Krew Twojego Syna.

Ojcze, oczyść mnie przez Ciało Twojego Syna.

Ojcze Umiłowany, oddal złego ducha, który właśnie mnie kusi.

Amen.

 

 

MODLITWY W WĄTPLIWOŚCIACH (1)

7.10.89

MODLITWA W WĄTPLIWOŚCIACH

Jezu, kocham Cię, Jezu, wybacz mi moje grzechy,

Jezu, wyzwól mnie z moich wątpliwości,

Jezu, nie pozwól demonowi zbliżać się do mnie.

 

 

MODLITWY W BRAKU UFNOŚCI (3)

 

18.05.87

MODLITWA GDY BRAK NAM UFNOŚCI

O, Ojcze, wypełnij to, co powinno zostać wypełnione.

Niech Twoje Słowa przenikną, błogosławią

i oczyszczą serca Twoich dzieci.

Ojcze, uczyń to, czego pragnie Twoje Serce,

i niech Twoja Wola się stanie. Amen.

 

2.11.97

MODLITWA O UFNOŚĆ

Mój Jezu, Boskie Miłosierdzie,

brakowało mi zaufania do Ciebie

i przez to doprowadziłam Twe Serce do rozpaczy.

Teraz - w mojej nagości i z całą pokorą -

proszę Cię o przebaczenie, żebyś Ty sam mógł

w Swym Miłosierdziu i Nieskończonej Dobroci

odnowić moją zdeformowaną i zranioną duszę:

zdeformowaną i zranioną przez działania świata

wobec mnie i przez ich słowa.

 

4.09.87

MODLITWA GDY SIĘ WAHAMY

Ojcze, weź mnie w Swe Ramiona, pozwól mi spoczywać przy Tobie.

Uświęć mnie, Ojcze, kiedy mnie przyjmujesz.

Wybacz mi grzechy, jak ja wybaczyłam innym.

Chwała niech będzie Bogu, Mojemu Ojcu. Błogosławię Cię. Amen.

 

 

MODLITWY O MÓJ POWRÓT (3)

 

19.05.87

MODLITWA O POWRÓT MIŁOŚCI

O, Ojcze Niebieski, Ojcze Miłości, powróć do nas,

aby wyzwolić nas od zła. Ojcze, kochaj nas i pozwól nam

przebywać w Twojej Światłości. Uczyń, czego pragnie Twoje Serce,

niech Twoje Imię będzie uwielbione. Amen.

 

10.10.88

MODLITWA O MÓJ POWRÓT

Przyjdź, Panie! Powróć do nas.

Posłuchaj naszych bolesnych wezwań na tej pustyni,

odczuj nasze pragnienie i niech Twoje Miłosierdzie będzie nad nami.

Powróć do nas, przyjdź i zmaż wszelką niegodziwość,

zastępując ją Miłością. Amen.

 

4.03.91

MODLITWA O POWRÓT MIŁOŚCI

Ojcze, chociaż noc okrywa jeszcze tę ziemię,

wiem, że Jahwe, który jest nade mną i widzi Swoje dzieci

w ciemnościach, zmiłuje się nad nimi.

Z Mocą i Chwałą zstąpi przemienić

tę złowrogą noc w jaśniejący dzień.

Napełni nas Pokój i Miłość,

a nasze dusze będą przesycone Jego Światłością.

Ja Jestem będzie na drodze powrotu

Ja Jestem powróci, Ja Jestem będzie z nami.

Chwała Najwyższemu! Amen.

 

 

MODLITWY O ODWAGE (2)

 

2.06.87

MODLITWA O ODWAGE

O, Ojcze, pozostań ze mną aż do końca.

Jestem słaba, daj mi Swoją Moc, abym Cię wychwalała. Amen.

 

5.11.87

MODLITWA VASSULI O ODWAGĘ

Ojcze Sprawiedliwy, nie mogę zaprzeczyć, że się lękam. Pomóż mi.

Daj mi Twą Siłę, pozwól mi wzrastać w Twym Świetle, w Tobie. Nie opuszczaj mnie!

Jeśli taka jest Twoja Wola, uczyń mnie godną tego,

byś mógł się mną posłużyć i abym mogła uczestniczyć w wypełnieniu Twoich pragnień.

Proszę Twoje Miłosierdzie o przebaczenie mi słabości i braków.

Uczyń to, czego pragnie Twoje Serce.

Nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie. Amen.

 

 

MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE (3)

 

10.01.88

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

Ojcze Sprawiedliwy, chciałabym pełnić Twoją Świętą Wolę,

chciałabym postępować naprzód i przypodobać się

Twemu tak Czułemu Sercu; zastąpić moją miłością ciernie,

które masz jeszcze w Sobie. Amen.

 

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA

Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Amen

 

3.04.96

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA DLA TYCH KTÓRZY ZNIEWAŻALI NIEPOKALANE SERCE MARYI

Moje serce jest gotowe, Panie nauczyć się kochać

i oddawać cześć Tabernakulum, które nosiło Twe Najświętsze Serce.

To prawda, że już w łonie matki zagubiłem się, od narodzenia trwałem w błędzie.

Jak Ezaw oddaliłem się od mojej Matki, by podążać za moimi sprawami i realizować je, dręcząc innych.

Chciałem posługiwać się moją własną siłą. Nienawidziłem mego brata, który niepokoił moje serce,

bo zastanawiał się, jak podobać się Sercu naszej Matki,

jak pozostać blisko Niej, i otrzymywał łaski w obfitości.

Nie byłem podobny do Jakuba ani do jego potomstwa.

Panie, moje serce gotowe jest się uczyć i kochać ze czcią Świątynię Najświętszej Świątyni,

aby już żadne oszustwo nie opanowało więcej mego zawsze nieżyczliwego ducha,

który jak Kain dręczył swego brata po to, by wreszcie go zabić.

Chcę powstrzymać się od prześladowania tych, którzy należą do Jej Niepokalanego Serca.

Chcę raczej zwrócić się ku Dziewicy dziewic i stać się nowym małym Jakubem,

aby Ona w Swej życzliwości wylała na mnie obfite łaski ze Swego Dziewiczego i Niepokalanego Serca.

Wtedy moja dusza, należąc już do Niej, będzie cieszyć się Jej bogactwami,

które uczynią z mego serca piękną ozdobę Pięknej Ozdoby.

Niech moje serce, Panie, pragnie i dąży do tego, by spoglądać na Twoje Sanktuarium,

by ujrzeć Twoją Moc i Władzę; niech patrzy na Skarb Sanktuarium i niech czerpie z niego jak najobficiej.

Nie pozwól już więcej mojej duszy, Panie, zstępować w dół, na ziemię, jak Kain lub Ezaw,

lecz wznieś moją duszę do Jej Najświętszego Serca,

aby i ona, jak Jakub, stała się dziedzicem niebieskich błogosławieństw.

 

 

MODLITWY OFIAROWANIA SIĘ BOGU (9)

 

5.10.87

MODLITWA O OFIARĘ MIŁOŚCI

Panie, pozwól mi być Twoją ofiarą, ofiarą Twojej gorącej Miłości.

Pragnę Cię uwielbiać, Ciebie i tylko Ciebie,

rozpostarta na Twoim Krzyżu z Tobą,

nigdy nie patrząc ani na lewo, ani na prawo.

Pragnę zaspokoić Twoje pragnienie zdobywając dla Ciebie dusze.

Stanę się ofiarą Twojej Miłości. Kocham Cię.

 

25.01.88

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ BOGU

Ojcze, o Abba! Ofiaruję Ci moją wolę, ofiaruję Ci moje życie,

oddaję siebie. Ojcze Sprawiedliwy, jeśli taka jest Twoja Wola,

uczyń mnie godną, abyś mógł się mną w pełni posługiwać.

Uczyń mnie ofiarą Twoich płomiennych pragnień.

Uczyń to, czego pragnie Twoje Serce. Amen.

 

30.07.89

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ

Panie, weź moją duszę, weź mój umysł.

Mój Panie Jezu, weź moje serce, wszystko należy do Ciebie.

Twoja Miłość lepsza jest niż samo życie.

W Tobie pokładam moją nadzieję. Amen.

 

28.09.90 i 17.09.92

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ

Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności,

ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie,

ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie

nie zdoła mnie nigdy odłączyć od Ciebie.

Przyrzekam pozostać Ci wierną. To moje uroczyste ślubowanie.

Pomóż mi pozostać wierną temu ślubowi na wieki wieków. Amen.

 

18.12.90

MODLITWA ODDANIA SIĘ BOGU

Ojcze, weź wszystko, co posiadam. Amen.

 

18.06.92

MODLITWA BŁAGALNA Z OFIAROWANIEM SIĘ

Jezu, bądź moją Pomocą, bez Ciebie jestem niczym,

bez Ciebie mój stół jest pusty, bez Ciebie jestem pokonana.

Bądź moim Natchnieniem i napełnij mnie, bądź moim Schronieniem

i moją Siłą. Kocham Cię i moja wola należy do Ciebie.

Niech tak się stanie. Amen.

 

17.12.92

MODLITWA POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU

Ojcze,

poświęcam się ciałem i duszą na Twoją służbę,

aby Twoje Oczy i Twoje Serce nigdy mnie nie opuściły.

Wznieś we mnie Twój Królewski Tron i wydawaj mi rozkazy.

Spraw, abym postępowała w czystości serca

dla wypełnienia wszystkiego, co mi dałeś. Amen.

 

2.02.93

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ

Będę uwielbiać mego Pana i moja dusza

będzie żyła jedynie dla Niego i tylko Jemu samemu będę służyć.

Moje wargi będą śpiewać tylko dla Niego,

a moje serce tylko na Niego samego będzie zważać

i odtąd moje serce będzie biło tylko dla Niego. Amen.

 

10.07.94

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Panie Niebios, uświęć moją duszę, Twoje mieszkanie,

abyś Ty, mój Król, został uwielbiony.

Ukoronuj moją duszę świętością,

abym przez Twoje Przebóstwienie mogła odziedziczyć Twoje Królestwo i Chwałę.

Obiecuję oddać moje życie za moich braci i za moje siostry

i stać się częścią Twojego Planu Zbawienia.

Stworzycielu, należę do Ciebie.

Jezu Chryste, należę do Ciebie.

Duchu Święty, należę do ciebie. Amen.

 

 

MODLITWY DZIĘKCZYNNE (14)

 

12.01.88

MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Dziękuję Ci, Panie za miłość, którą mnie ogarniasz,

za cierpliwość, dobroć i współczucie, jakie okazujesz mej duszy.

Wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Amen.

 

27.01.89

MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Niech Pan będzie uwielbiony za to, że spojrzał na Nędzę i podniósł mnie.

Niech będzie uwielbiony Pan za wskrzeszenie mnie z martwych.

Chwała niech będzie Bogu za to, że zstąpił i pochylił się nad nami, aby wybawić nas od zła.

Niech będzie błogosławiony Pan za współczucie, które ma dla Swoich dzieci. Amen.

 

29.01.90

MODLITWA BŁAGALNO - DZIĘKCZYNNA

Panie, mój Boże, wznieś moją duszę

ponad te ciemności do Twego Światła.

Ogarnij moją duszę Twym Najświętszym Sercem.

Nakarm moją duszę Twym Słowem.

Namaść moją duszę Twoim Świętym Imieniem.

Przygotuj moją duszę, by słuchała Twej wypowiedzi,

tchnij Swoją słodką wonność na moją duszę i ożywiaj ją.

Doprowadź do zachwytu moją duszę, aby zachwyciła Duszę Twoją.

Ojcze, upiększ mnie, Twoje dziecko

wylewając na mnie Swoją czystą mirrę.

Wprowadziłeś mnie do Swego Niebieskiego Dworu, gdzie siedzą wszyscy Wybrani,

pokazałeś mnie wokoło Swoim aniołom.

Ach! Czego jeszcze może żądać moja dusza?

Twój Duch obdarzył mnie życiem

i Ty, który jesteś żyjącym Chlebem, przywróciłeś mi życie.

Dałeś mi do picia Swoją Krew, abym mogła mieć wieczny udział

z Tobą w Twoim Królestwie i na zawsze zachować życie.

Chwała niech będzie Najwyższemu!

Chwała niech będzie Świętemu Świętych!

Uwielbiony niech będzie nasz Pan!

Błogosławiony niech będzie nasz Pan, bo Jego Miłosierdzie i Jego Miłość

rozciąga się na zawsze z pokolenia na pokolenie. Amen.

 

24.09.90

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Jezu, Ty mnie ocaliłeś, bądź błogosławiony.

Jezu, Ty, który mnie nakarmiłeś, bądź błogosławiony.

Jezu, kocham Cię, naucz mnie kochać Cię bardziej. Amen.

 

8.12.91

MODLITWA PRZED SPOCZYNKIEM

Jezu, odpocznij we mnie, a ja w Tobie.

zjednoczeni, złączeni razem. Amen.

 

18.05.93

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Jezu, moja Światłości, Jezu, mój Przewodniku,

kocham Cię, bo wskazałeś mi Drogę.

Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu,

Ty, który szepczesz mi do ucha rady, mądrość i pociechę,

kocham Cię, bo pozwoliłeś

moim oczom przejrzeć, a moim uszom usłyszeć.

Uwielbiam Cię, bo mnie wskrzesiłeś i stałeś się,

o Słodka Niebieska Manno, moim codziennym Chlebem.

Pocieszyłeś moją duszę smutną i godną litości.

Ty troszczysz się o mnie na tej pustyni

i Ty zwracasz uwagę na moje potrzeby.

Ty wzniecasz huczący płomień Twoich Darów

nad całą ludzkością, na Chwałę Najświętszej Trójcy.

Daj nam wszystkim łaskę oddania siebie,

abyśmy się stali posłuszni Twoim postanowieniom

i aby Twoje Prawo stało się naszą rozkoszą. Amen.

 

30.09.93

MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Panie, Najświętszy i Najwierniejszy,

Twoje zdrowe Pouczenia dały mi Światłość.

Ty jesteś Światłością świata.

Synu Najwyższego, Ty mnie wychowywałeś

wraz z potomstwem Wybranych, bez żadnej mojej zasługi.

Niech Twoje Imię będzie błogosławione!

Najświętszy, bądź Panem mojego życia,

abym osiągnęła doskonałość, która Ci się podoba.

Panuj nade mną, króluj we mnie i wznieś we mnie Twoje Królestwo,

aby moja dusza stała się doskonałym mieszkaniem

Twojej Boskości i Twojej Świętości. Amen.

 

28.12.93

HYMN ŚWIĘTYCH

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,

Panie, Boże wszechwładny!

Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!"

Królu od początku, któż jest jak Ty? Tylko Ty jesteś Święty.

A teraz pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni - pierwszymi.

Objawiłeś się tym, którzy Cię nie szukali.

Ukazałeś Twój Tron tym, którzy nigdy nie czcili Twojego Imienia.

To właśnie oni przychodzą teraz Cię czcić i oddawać Ci chwałę.

Z Ust Twojego Ducha nauczyli się wypowiadać Ci uwielbienia.

To oni pozostaną Ci wierni.

Ty zaś, który jesteś Barankiem i siedzisz na Tronie,

będziesz ich Pasterzem i zaprowadzisz ich do źródeł wody żywej.

Oni zostali ocaleni, aby być pierwocinami

dla Ciebie - naszego Boga i dla Ciebie - Baranka.

 

28.04.95

MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Chwała niech będzie Bogu! Dziękuję Ci z całego serca.

Dziękuję. Ożywiłeś mnie i dałeś mi serce z ciała, moje ciało na nowo rozkwitło.

Wybrałeś mnie i podniosłeś, abym cieszyła się Twoją łaską.

Pozwoliłeś mi żyć w Twoim Domu przez wszystkie dni mego życia.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który pozwala mi cieszyć się

w każdym czasie Swą słodyczą, Czułością i Swymi Łaskami.

Słowo Boga jest życiem. Naucz mój język ogłaszać Twoją dobroć

i uwielbiać Twoje Święte Imię teraz i na wieki. Amen.

 

29.05.95

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

O Ty, który słuchasz moich modlitw,

niech będzie błogosławione Twoje Imię!

Bądź błogosławiony, mój Panie, Ty,

który wydobyłeś moją duszę z otchłani.

Z wysokości spojrzałeś na mnie i doświadczyłeś moją duszę

Niech będzie błogosławiona Twoja życzliwość,

która przyciągnęła mnie do Twego Serca, aby mnie ocalić i uwolnić.

Boże, Ty jesteś moim zbawieniem, moim bogactwem,

moim wzrokiem i moim życiem.

Ty, który co dnia zachwycasz moją duszę

i cieszysz moje serce Swoją Obecnością,

pozwól mi dzięki Twej Obecności osiągnąć:

pokój, doskonałość, miłość i ducha przebaczenia.

Niech każde włókno mojego serca głosi z miłością Twą Chwałę. Amen.

 

17.07.96

MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Składam dziękczynienie i uwielbiam Pana budzącego bojaźń, tak cudownie potężnego!

Patrzcie! Ten, który zsyła Swe promienie oślepiające mi oczy, nie jest nikim innym jak moim Ojcem!

O, Promienna Ozdobo Niebios!

Wielkość Twego Imienia uwolniła mnie i skłaniając lekko moje ucho, otrzymałam Słowo z Twoich Ust.

A teraz śpiewam z radości dla Boga, mojego Ojca!

Wołam zwycięsko dla Pomazańca, Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela!

Mój Przyobiecany, o najwyższa Radości! Kocham Cię za uczynienie ze mnie Twej przyjaciółki.

A teraz wzywam z całego mojego serca:

Amen! Spala mnie gorliwość w ogłaszaniu i zapowiadaniu Twej Wiernej Miłości!

Czynić chcę Twoją wolę i przyprowadzić jak największą liczbę do jedności z Twoją Jednością,

aby i oni byli napełnieni absolutną pełnią Waszej Trynitarnej Świętości. Amen.

 

27.11.96

MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA Z PROŚBĄ O ODNOWIENIE STWORZENIA

Słowo Twoje, mój Boże, podniosło mnie,

aby wyśpiewać dla mnie i dla wszystkich moich braci i sióstr ten Nowy Kantyk Miłosny.

Moje kości niszczały, a moje serce było wyjałowione i stało się wyschłą krainą.

Ogarnęło mnie zniszczenie, w mojej całkowitej nieświadomości byłam pusta i zagłodzona,

odczuwałam niedostatek, bo posiadałam wszystko prócz Dobroci.

Cudzie Miłości, Ty przyszedłeś w mojej nocy. Przyszedłeś do tej, która przestała istnieć,

aby mnie napełnić tchnieniem Twych Ust i poprowadzić mnie do Siebie.

A teraz mogę powiedzieć:

zostałam wzniesiona na Dziedzińce mojego Ojca i moje ciało ożyło

i przez cały dzień moje serce wzdycha i tęskni za moim Bogiem Trzykroć Świętym.

Boże, mój Zbawco, Ty wiesz, że nie jestem godna chodzić po Twoich Świętych Dziedzińcach,

lecz kocham Twój Dom. Kocham Dom, w którym Ty żyjesz.

Nie jestem godna chodzić wokół Twego Tronu ani kontemplować do woli Twego Oblicza.

Panie, niech Twoje stworzenia otrzymają na uczcie Twe Bogactwa.

Daj im pić ze Źródeł, daj im jeść obfitą Mannę. Ty, mój Panie, jesteś Źródłem Życia.

Ty, mój Panie, jesteś Drzewem Życia. Przyjdź więc, przyjdź do naszej ciemności,

przyjdź ze Swoim Światłem, abyśmy Je ujrzeli.

Panie, mój Boże, posłuchaj mnie i stań u mego boku.

Przyjdź odnowić Twe stworzenie, aby już nic więcej nie mogło nami wstrząsnąć!

Chwała Bogu, Bogu Chwalebnemu! Daję Ci moje życie. Amen.

 

13.08.97

MODLITWA VASSULI DZIĘKCZYNNA

Mój Panie, Ty sprawiłeś, że spłynęły na mnie potoki błogosławieństw

i dzięki nim moja dusza odnalazła swą siedzibę: Dziedzińce Jahwe...

Stamtąd udzielasz nam [darów] Swej Dobroci i tam trwają [przed Tobą] tysiące miriad anielskich.

Mój Boże, Twoje Imię jest hymnem, który sprawia,

że moja dusza raduje się na jego dźwięk i śpiewa w jego rytm.

W mojej niewiedzy, Panie, nigdy mnie nie pozbawiaj Twego Światła... Amen.

 

22.06.98

MODLITWA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ANIOŁÓW

Składamy Ci dziękczynienie,

o Najświętsza i Najbardziej godna uwielbienia Trójco, Mądrości Wieczna!

Przez niewysłowiony ogrom hojności zapewniłaś całemu światu Twoją Pieśń Nadziei i Miłości,

napisaną po to, żeby doprowadziła wielu do zbawienia wiecznego.

Przez wyjątkową łaskę wytyczyłaś wonną drogę słodkiego zapachu Twej woni i usiałaś ją szafirami,

żeby każdy nią szedł i znalazł swój najpiękniejszy wypoczynek

w wieczności.

W Twej Boskiej woli znalazłaś lekarstwo

dla uzdrowienia tego pokolenia.

O, wiosno wszechświata, Trójco wszechmiła,

całkowicie godna podziwu! Na nowo nawiedziłaś ziemię, żeby mówić szczerze do Twych dzieci,

wylewając na nie wraz z potokami łask wiedzę o Tobie, namaszczoną i promienną.

Ty, promienna Boskości, długo przed Swym [dziełem] stworzenia z wyprzedzeniem świętowałaś ten dzień,

w którym - darząc szczególną łaską Twych umiłowanych - wezwiesz Swe stworzenie

z najniższych nizin na najwyższe wyżyny.

[Tak się stanie] w dniu zaślubin z Twoją Boskością,

w którym - w tych dniach świątecznych - połączy Cię głęboka jedność z nimi, osadzonymi w Tobie

jak królewski klejnot.

Będziesz z nimi rozmawiać w głębi ich serc.

W czułości Twego Serca przewidziałaś, że ten Boski związek będzie samą słodyczą.

Będziesz bowiem spędzać Swój z czas z nimi,

dzieląc ich życie - choć będą wciąż na ziemi -

jak dzielisz Swoją Wspaniałość z Twoimi aniołami.

Niech będzie uwielbiana

i niech otrzymuje dziękczynienie godna czci Trójca za to, że nawodniła kobierce i wszędzie zesłała Swe Światło.

Składamy Ci dziękczynienie, o Boże,

kiedy opowiadamy o Twych cudach.

Pozostawiłeś Swój Tron i odłożyłeś na bok królewską koronę, aby dosięgnąć ogromu ludzkiej kruchości

i żeby upiększyć Swe stworzenie

wylaniem Twej Boskiej miłości.

Upojony miłością do nich udzieliłeś Swego Świętego Ducha.

On ich przyciągnie do Twej weselnej komnaty i na Twe małżeńskie łoże, żeby połączyli się spontanicznie z Tobą.

O Święta Trójco, Skarbie świętych i aniołów,

kiedy Boska Miłość podniesie Twe stworzenie, zawoła ono do Ciebie: "Kyrie elejson, Kyrie elejson..."

Ty zaś wyszepczesz do ich uszu:

"Chociaż obejmowaliście nieczułość, znajdziecie duchowe ożywienie w Moim objęciu".

Dawco Życia i Udzielający niewypowiedzianych darów!

Ty w Swej czułości wezwałeś ubogich oraz bogatych, żeby się zgromadzili wokół Twego Królewskiego Stołu.

Ofiarowałeś im królewską ucztę.

Chwała Najwyższemu, Źródłu niewysłowionych radości! Źródło przywracające urodzajność ogrodom!

Studnio Wody Żywej, Potoku miłości wiernej, wypływający z Twego Serca, Zakochany w ludzkości,

Oblubieńcze Twego stworzenia!

Uwielbiamy Cię i wychwalamy Twe Imię święte,

trzykroć święte. Amen.

 

 

MODLITWA DLA ROZPOWSZECHNIAJĄCYCH ORĘDZIA PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU (1)

 

17.09.92

MODLITWA DLA ROZPOWSZECHNIAJĄCYCH ORĘDZIA PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU

Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności,

ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe,

ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie,

ani jakiekolwiek inne stworzenie

nigdy nie zdoła odłączyć mnie od Ciebie.

Ślubuję Ci wierność. To moje uroczyste przyrzeczenie.

Pomóż mi być wiernym temu ślubowi na wieki i na zawsze. Amen.

 

 

 

Modlitewnik do druku: http://www.duchprawdy.com/modlitwy_TLIG.doc

www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!