Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej
s. Marii Marty Chambon


O Jezu, najmiłosierniejszy Zbawicielu, uwielbiam Cię i dziękuję za łaski, którymi tak hojnie obdarzyłeś swoją wierną służebnicę siostrę Marię Martę Chambon. Błagam Cię racz okazać przez nią potęgę swego miłosierdzia i udziel mi łaskę..., o którą z pokorą Cię proszę. Spójrz na żarliwą miłość pełną poświęcenia, z jaką Sługa Boża szerzyła nabożeństwo do Twoich Najświętszych Ran i wysłuchaj mojej prośby, aby została ona wyniesiona na ołtarze do chwały błogosławionych. Spraw, abym idąc śladami tej pokornej służebnicy stawał się doskonałym chrześcijaninem wiernym jej posłannictwu szerzenia nabożeństwa do Najświętszych Ran Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych Ran.


Ktokolwiek otrzyma jakąś łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożej siostry Marii Marty Chambon proszony jest o przesłanie wiadomości z krótkim opisem na adres:
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: Klasztor sióstr Wizytek, ul. Krowoderska 16, 31-142 Kraków.

Źródło : www.wizytki.pl


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!