Modlitwa do Boga Ojca

o SIŁĘ, WIARĘ i MIŁOŚĆ

aby Chrystus zamieszkał w naszych sercach

na podstawie listu Św. Pawła do Efezjan 3,14-21


Zginam kolana moje przed Tobą, Ojcze,
od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi,
proszę, abyś według bogactwa swej chwały sprawił w nas przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w naszych sercach; abyśmy w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,
i poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
Tobie zaś, który mocą działającą w nas możesz uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,
Tobie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków.
Amen.www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!