Praskie Dzieciątko Jezus - Modlitwa z obietnicą: 


Oto ja [imię] pragnę z całego serca przyjąć Ciebie Najświętsze Dzieciątko Jezus abyś zamieszkał w moim sercu na wieki, proszę cie uczyń mnie zdolnym do życia w czystości, prawdziwej miłości i całkowitym oddaniu się Tobie, ufam że dzięki Twojej łasce przylgnę do Ciebie całym swoim sercem i w ten sposób pragnę wypełnić Twoją świętą wolę i Twoje gorą
ce pragnienie bycia ze mną tu na ziemi, na wieki wieków Amen 

Obietnica jest taka:
JEZUS: każdy kto odmówi ten akt oddania się otrzyma szczególną łaskę łączenia się ze Mną i wiernego wypełnienia Mojej woli.
 
Jest to cudowna figurka Dzieciątka Jezus praskiego i tą autentyczną modlitwę z obrazkiem można zamówić pod numerem telefonu 18 441 54 24

 

----------------------------------------

www.duchprawdy.com