MODLITWA O MIŁOSIERDZIE BOŻE

Psalm 51

Ps 51:3-19
3. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
4. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!
5. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.
6. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.
7. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.
8. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.
9. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
10. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!
11. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!
12. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
13. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
14. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
15. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
16. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
17. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
18. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
19. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.


Patrz też : Jan Paweł II - Audiencja generalna, 24 października 2001


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!