Msza Święta

Fragmenty Objawienia Jezusa i Maryi - Bóg Przemawia do Duszy – prorokini Justyna Klotz (1948-1984)

 

Słowa Matki Boskiej o Mszy Świętej:

W czasie każdej Mszy Św. jestem zawsze obecna. Uczestniczę w ofierze mego Syna, schylając się jednocześnie nad każdą duszą, by pomóc jej przyjąć łaski z otwartym sercem...

...Jestem Matką kapłanów w szczególnym znaczeniu. Żaden z nich nie mógłby bez mej pomocy znieść ciężaru swego powołania.

Służę im ciągle, tak jak memu Synowi. Słowa Jezusa na krzyżu wyryły się w mym sercu głęboko — z pomocą Ducha Świętego. Była to korona cierniowa mego serca. Każdy kapłan jest powie­rzony mej opiece! Kapłani są szczególnie spokrewnieni poprzez krew mego Syna. Każdy kapłan jest połączony ze mną szczególną więzią. Bóg pragnie ich kochać za moim pośrednictwem. On pobłogosławił moją miłość i dał mi wielką moc, która ma służyć kapłanom. Bez mej pomocy nie mógłby żaden z nich udźwignąć tak wielkiego skarbu. Przyglądając się jego pracy, kładę me serce dla niego na ołtarzu. Jako Matka mogę mu być w każdej chwili pomocna — jest to nawet mój obowiązek nałożony przez Ojca Niebieskiego, a ogłoszony słowami Syna na krzyżu. Bóg udzielił mi czystości tej miary, którą posiadał jego Syn. Przenajświętsza ofiara nie może zetknąć się z grzechem, przeto moja niepokalaność zbliża się do ołtarza w najważniejszym momencie. Jakże bardzo są kapłani uświęceni słowami, które sam Bóg kładzie w ich usta. Oni nie są w stanie w pełni pojąć. Kapłani są w tym momencie tak bliscy Bogu, jak ja sama.

Moja czystość osłania ich wszystkich. O, gdybyż ludzie ze­chcieli pojąć tę wielką łaskę. Nawet anioł nie mógłby się w wielkim momencie przeobrażenia zbliżyć. Jakże bardzo beztroscy są często ludzie! (...)

Słowa Matki Boskiej:

Nie ustąpię przed żadną mocą piekielną. Siła szatana wzrosła na skutek szerzących się grzechów. Bagno zgnilizny rozprzest­rzenia się, ale krew mego Syna hamuje ten zalew! Uczestniczcie w Najświętszej Ofierze tak często, jak tylko czas wam na to pozwala. Silna ręka Ojca Niebieskiego gotowa jest udzielić wam wielu łask.

JEZUS: ...Ludzie tracą wiele czasu na próżne rozmowy i zmuszają mnie do milczenia. Szukaj często samotności, tylko wtedy mogę udzielić ci nauk. Módlcie się za księży, modlitwa przynosi wiele łask. Jakże kocham księży niezachwianych w swej wierze. Gdyby kapłan nie miał wiary, nie mógłby zdobyć się na cud miłości. Bez jakiejkolwiek wątpliwości muszą przemieniać chleb w moje ciało. Oni mają udział w sile mej duszy, dlatego mogą przemieniać wino w moją krew. I w ten sposób ogarnąłem ich moją Boskością. Ofiara ta nie da się objąć rozumem. Zada ona piekłu śmiertelny cios i moce piekielne uciekną przerażone. Bóg sam króluje na tronie, mając ręce skrępowane swą miłością.

 

Źródło: http://www.duchprawdy.com/justyna_klotz_bog_przemawia_do_duszy.htm

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com