Nabożeństwa według Mistyków

Do Najświętszego Serca Jezusa - 9 pierwszych piątków miesiąca - wg Św. Małgorzaty Alacoque - 12 obietnic
Do Niepokalanego Serca Maryi - 5 pierwszych sobót miesiąca - wg Siostry Łucji - pomoc w godzinie śmierci dla zbawienia(2)
Do Niepokalanego Serca Maryi - 9 pierwszych sobót miesiąca - wg. Siostry Marii Natalii - 33 obietnice Jezusa Chrystusa
Do Miłosierdzia Bożego - 1 niedziela po wielkanocy - wg Św. Faustyny - obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar(2)
Do Ducha Świętego - wg Bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Do Przeczystego Serca św. Józefa - 5 pierwszych śród miesiąca - Prorok Adam Człowiek - z obietnicami
Do Dwóch Serc Jezusa i Maryi wynagradzające - 7 pierwszych niedziel następujących po 1 piątku - z obietnicami
Fatimskie - 13 dzień miesiąca
Intronizacyjne Jezusa Chrystusa Króla(2)
Duchowa Adopcja Dziecka poczętego

Przypomnienia :
Ks. Stefano Gobbi - Pierwsze soboty miesiąca
Odpusty zupełne, które można uzyskać każdego dnia (za siebie lub za zmarłych)
Tajemnica pierwszych sobót miesiąca (2005r)
Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca - ks.Jan Glapiak (2006r)
Nabożeństwo na nasze czasy - sześć pytań do s.Łucji związanych z nabożeństwem, o które prosiła Matka Boża w Fatimie
Pierwsze soboty miesiąca - ks. Andrzej Adamski
Nabożestwo do Niepokalanego Serca Maryi - Vassula Ryden
rozważanie na 1 sobote - Cud w Kanie Galilejskiej - II tajemnica światła
Historia Nabożeństw Pierwszych Sobót
Historia Święta Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa - Vassula Ryden
Nabożeństwa według Świętych Mistyków

Jezus powiedział o Maryi: «Każde nabożeństwo ku czci Jej Serca zostaje powiększone i wznosi się do Mnie, gdyż Nasza jedność jest doskonała. Dzięki nabożeństwu ku czci Jej Serca, w jego świetle, zostaną lepiej zrozumiane wszystkie Moje postanowienia, bo Jej Serce poprowadzi wasze kroki, a rękę waszą pochwyci sama Siedziba Łask.» (25.03.96) Nasza błogosławiona Matka powiedziała: «Przyjdź wzrastać w Moim Sercu; stań się sercem Mojego Serca. Zaczerpnij z Mojego Serca wszystkie Bogactwa, których udzieliła Mi Mądrość, abyś i ty również nauczył się kochać Ojca, Mego Syna i Ducha Świętego. Tym sposobem staniesz się dzieckiem Matki Boga.» (objawienie Prawdziwe Życie w Bogu 9.04.96 zeszyt 84)

« Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu się do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicielowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego świętej Matki. Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa » (Jan Paweł II za św. Ludwikiem Maria Grignion de Montfort)


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!