Nabożeństwo 7 pierwszych Niedziel

Wynagradzające nabożeństwo do Dwóch Serc Jezusa i Maryi z obietnicami

7 pierwszych niedziel następujących po 1 piątku

 

Orędzie Maryi Panny  -  Dechtice (Słowacja) 13.11.1997:

Mój drogi aniele, aniołowie moi!
Chcę was prosić, żebyście powiedzieli ludziom, że swoją niewdzięcznością i zatwardziałością serca ranią Serce mojego Syna i moje Serce. Popatrz, mój aniele, jak są poprzekłuwane i obite niewdzięcznością i powierzchownością.

Pocieszcie Serce mojego Syna i moje i powiedzcie ludziom, że jeżeli siedem niedziel następujących po pierwszym piątku
– przystąpią do spowiedzi świętej i przyjmą komunię świętą,
– odmówią cały różaniec – radosny, bolesny i chwalebny
– i jeżeli wytrwają przynajmniej 15 minut przed Najświętszym Sakramentem i pod krzyżem pragnąc zadośćuczynić krzywdom, które są wyrządzane mojemu Synowi i mnie, będę zawsze stać przy nich ze wszystkimi łaskami, będę im zawsze pomagać a w godzinie śmierci przyjdę, aby wylać na nich łaski, które są potrzebne dla zbawienia ich duszy.
 Ważna jest spowiedź pierwszopiątkowa, albo odbyta w tym tygodniu.

 

Źródło: http://www.dechtice.com/