Nauczanie Papieża Jana Pawła II :


Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w 2002 r. na krakowskich Błoniach:


„Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...”

Gdy jesteśmy mocni duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą, nadzieją i miłością (...) Jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa leży na sercu. Dlatego prosiłem Was zawsze, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzeni, ani sensu.


c.d.n.

www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!