Nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego


Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po Twoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na Zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię:
Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i "Wszechmocą błagającą". Panie, Ty powiedziałeś: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a otworzą wam". Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby :
( Chwila ciszy )
Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją Najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją Wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: "Ojcze, nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie". Wzbudź w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci już teraz, za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen

Źródło: cpps.pl


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!