Objawienia z Orędziami Bożymi

169 objawień z podziałem na wieki (35 objawień z Polski)

XXI wiek

XX wiek

XIX wiek

XII - XVIII wiek

OBJAWIENIA, PROROCY, DAR PROROCTWA ZAPOWIEDZIANY W BIBLII :
[Jezus] w końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego (Mr 16,14). JEZUS: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,26). Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe (J 16,12-13). Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu (J 18,37). Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą (Łk 11,49). Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma (Mt 10,41). Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście (Mt 23,36; Łk 13,34). Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (J 17,26). Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa  (Ap 19,10). Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! (1 Kor 14,1). Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! (1 Tes 5,19-20).

objawienia

Najświętsze Serce JezusaObjawienia MaryjneObjawienieOrędziaOrędzieObjawienia BożeObjawienia z Orędziami BożymiObjawienia Ducha ŚwiętegoNiepokalane Serce Maryi

Objawienia Najświętszego Serca JezusaObjawienia Jezusa i MaryiObjawienia Niepokalanego Serca Maryi

Najświętsze Serce Jezusa  i  Niepokalane Serce Maryi

I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika (Za 4:2-3). …z których złotymi rurkami płynie złota oliwa (Za 4:12). To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata (Za 4:14). Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi (Ap 11:4). Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] - mówi Pan Zastępów (Za 4:6). Siedem owych [lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi (Za 4:10). I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia (Jl 3:1). ...namaściłeś... proroka, następcę po sobie (Syr 48,8). Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom (Am 3,7). ...posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym - przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich (Ez 2,4-5). Ponieważ oni nie słuchali, kiedy wołałem - i Ja nie wysłucham, kiedy oni wołać będą - mówi Pan Zastępów (Za 7,13). Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę (Ez 34,11). OBJAWIENIA W BIBLII

CAŁOŚĆ ON-LINE     ►FRAGMENTY     DO KUPIENIA

XXI wiek - 35 objawień

ROK

MIEJSCE

PROROK

ORĘDZIA

OBJAWIENIE

LINK

1981-2002

San Lorenzo de El Escorial (ogród Prado Nuevo), Hiszpania

Luz Amparo Cuevas

Orędzia

Matki Bożej Bolesnej, Jezusa Chrystusa, Archanioła Gabriela, Anioła Stróża

® 1

1982-2004

Soufaniech, Damaszek, Syria

Myrna Nazzour

Orędzia

Myrna Nazzour - Mistyczka Jedności

Maryi i Chrystusa;

Wezwanie do nawrócenia i jedności Chrześcijan oraz do ustanowienia jednej daty Wielkanocy

1 2 film1 film2 film3

1985-2004

San Martino, Schio, Włochy

Renato Pietro Baron

"Maryja Woła" Orędzia Matki Bożej Królowej Miłości 1985-87
1988-89 (PDF)
1990-94 (PDF)
1995-2004 (PDF)
Messaggi Mariani

Matki Bożej Królowej Miłości

1 ®

1992-2004

Aokpe, Nigeria

Christiana Agbo

Orędzia

Modlitwa od Maryi

Matka Boża Pośredniczka Wszelkich Łask;

"Jestem z nieba Jestem ucieczką grzeszników przychodzę z Nieba, aby zdobywać dusze dla Chrystusa i ukryć je w moim Niepokalanym Sercu co masz do zrobienia...? modlić się za dusze w czyśćcu, modlić się za świat i pocieszyć Jezusa"; "Po modlitwie różańcowej usiąść i medytować na jakiś czas." Mowa też o Trzech dniach ciemności.

1 film

1996-2004

Niemcy

Gizela

Orędzia

Jezusa i Maryi;

konieczne jest odprawianie nabożeństw pokutnych; temu kto się modli, dam siłę

 

2000-2005

Sievernich, Niemcy

Manuela Strack

Orędzia

Jestem Maryja, Niepokalana, Maryja, Matka Boża.- Moja wola jest wolą mojego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Mówią też Święci, papież Pius XII. i Archanioł Gabriel

1

1966-2007

Warszawa, Polska

Anna Dąmbska

Świadkowie Bożego Miłosierdzia (1966-89r)

Boże Wychowanie I (1967-85r)

Zaufajcie Maryi (1982-92r)

Pozwólcie Ogarnąć się Miłości (1984-85r)

Boże Wychowanie II (1986-89r)

Boże Wychowanie III (1990-92r)

Bóg zaprasza do przyjaźni (1999r)

Orędzia 2005 - dla Polski

Orędzia 2006-2007r

Zaufajcie Maryi (1982-92r)

Jezusa Chrystusa, Przymierze Boga z Polską

"Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego" (Wyj 34,10)

JEZUS: Słowa Moje są skierowane do każdego, kto je czytać będzie tak, jak gdyby był on jedynym człowiekiem na ziemi.

1.05.83 JEZUS: Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej - waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie - bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) - wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując - z dawna i planowo - moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom. Wtedy zobaczysz i przekonasz się, czy miałaś rację wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje i pożądania. Dam wam moją pomoc w osobie Papieża. Mój syn, Jan Paweł II ufa Mi i rozumie Mnie. On was przygotuje. Teraz zaś szykuję ziarno na zasiew. Nie wielu potrzeba Mi, lecz ufających Mi, żyjących ze Mną w przyjaźni bliskiej i oddaniu. Przygotowuję was sobie.

1 2 3 4 5

1938-2008

Kalabria, Włochy

Natuzza Evolo

Natuzza Evolo. Mistyczka naszych czasów

Jezusa, Maryi. świętych, dusz czyśćcowych;

1 2 3

S

1985-2008

Anglia, Sunderland

John Woolley

Jestem z tobą tom 1 (tom 2)

Abide in My Love - j.angielski

My Burden Is Light - j.angielski

Many Mansions - j.angielski

Jezusa;

1

1985-2010

Polska, Szczecin

Alicja Lenczewska

Orędzia - Pouczenia (2)

Orędzia - Świadectwo

Świadectwo. Dziennik Duchowy

Słowo Pouczenia

Niektóre Orędzia publikowane przez Księdza

Orędzia Jezusa;
Alicja "ŚWIADECTWO" cz. II pon. 10.11.1986, godz. 7.20 † JEZUS: Umiłowałem cię Miłością Wieczną. Twoje trwanie przy Mnie powinno być oparte tylko na wierze. Wiara czysta nie musi odwoływać się do doznań i pociech. Opiera się ona na woli i ufności w Moje Słowo, w Moją Miłość. Ta ufność porusza wolę, która zmusza cię do czynienia wielu rzeczy trudnych dla Mnie, dla Mojej Miłości, ponieważ Mnie kochasz i pragniesz podobać Mi się. Czynić to, co jest dobre w Moich oczach. Im twoja miłość i zdecydowanie pójścia za Mną są mocniejsze, tym mniejszą rolę odgrywają pociechy duchowe i ułatwienia zewnętrzne. Wielka Miłość dojrzewa w trudnych warunkach i sprawdza się w nich. Ten sprawdzian tobie jest potrzebny jako umocnienie. Skala utrudnień świadczy o stopniu twej doskonałości. Przyjmuj je zatem ze spokojem i pogodą ducha. Są dobrane do twoich możliwości i potrzeb twojego dalszego rozwoju. Wiem, że cierpisz z powodu rozproszeń i natręctw myślowych. Trzeba je przyjąć, złożyć przede Mną i ufnie zawierzyć Mojej mocy – poddać się jej.

1 2

1999-2010

Theriot, Luizjana, USA

Claire Rose Champagne

Orędzie 2001

Orędzia 1999-2010 (j.angielski)

Matki Bożej Miłości, Pani z Bayou;

Posłania dla Kapłanów

 

1990-2014

Polska, Śląsk

Adam Człowiek

Wstęp - Orędzia 1991-1998r

1990-1991r - o Polsce

Orędzia Maryi i Jezusa 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Orędzia Anioła Ave 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Obraz Matki Współczucia i Miłosierdzia Wspomożycielki wszystkich Chrześcijan - z obietnicami Matki Bożej

Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków 2009-14

Oto czynię wszystko nowe. Orędzia z lat 2013-2014

Orędzia dla Świata i Polski - Maryi, Anioła Ave -Stróża Narodu Polskiego, Jezusa, Boga Ojca, Eliasz, bł Jan Paweł II, św.Józef, Ezechiel, św.Jan Kazimierz; ks.Jerzy Popiełuszko, Maksymilian Kolbe; s.Faustyna; Ezechiel, Izajasz, św.Jadwiga, św.Szymon z Lipnicy; św.Stanisław Kostka;

Maryja 3.05.1991r - Jestem Królową świata, Królową wszystkich narodów, lecz szczególną opieką i Moją Miłością obdarzam te narody, które przyzywają Mnie, jako swoją Królową. (...) Tym bardziej, korzystając [z przywileju], że obraliście Mnie KRÓLOWĄ waszego narodu, zanoście swoje modlitwy przed Mój Tron za Polskę - za waszą Ojczyznę i za inne narody całego świata, a Ja obiecuję wam wielką chwałę i wielką pomoc.

Św.Józef 2.05.1991r - Pamiętajcie, drogie dzieci, że bycie prawdziwym dzieckiem narodu polskiego, to mieć zaszczyt [posiadania] za swoją Królową Maryję – Matkę Boga, Królową całego Kościoła, Tą, która trwa przy Tronie Boga wznosząc modlitwę za swoje dzieci!

Maryja 3.5.2008r - Jestem Królową Korony Polskiej i waszego narodu i ten Tytuł zobowiazuje Mnie także, abym w sposób szczególny prowadziła was do Mojego Boskiego Syna. Skoro akt zaślubin we Lwowie wywarł skutek prawny, to także i Ja wymagam od was, abyście dokonali aktu intronizacji Mojego Boskiego Syna, który będzie miał to samo znaczenie, jak Mój akt intronizacji z 1656 roku. Czyż to nie wy, Moje drogie polskie dzieci, przyrzekaliście Bogu i Mnie, że przyrzekacie kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym, podczas Ślubów Jasnogórskich? 4.12.2011r - O, Moje kochane dzieci, gdybyście wiedzieli, jak wielkie znaczenie ma uznanie królewskiego Panowania Mojego Boskiego Syna przez ten naród! Bóg chce, aby Polska uznała Chrystusa jako Króla dla otworzenia drogi innym narodom... To właśnie tutaj Mój Syn chce rozniecić iskrę swojego Królowania, aby ten naród stał się przykładem dla innych narodów... Gdy przyjmiecie Mojego Syna jako swojego Króla, to On sprawi swoją łaską, że będziecie mogli pokonać wrogów Kościoła oraz tych, którzy niszczą ducha narodu. 7.10.2011r - Przez modlitwę różańcową odniesiecie Tryumf wraz z Moim Niepokalanym Sercem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nihil obstat

1967-201?

Nigeria i inne kraje (pozdróżuje)

o.Montfort Okaa

Orędzia PL na fejsie
Strona oficjalna na fejsie

Orędzia - ANG

Orędzia - ANG (grupa)

Jezusa Chrystusa;

1 2 3 4 5 6

1981-201?

Medziugorje, Bośnia – Hercegowina

- Mirjana Dragićević-Soldo,

- Ivanka Ivanković-Elez,

- Vicka Ivanković-Mijatović,

- Ivan Dragićević,

- Marija Pavlović-Lunetti,

- Jakov Čolo

Prawie wszystkie orędzia Maryi - medziugorje.oredzia.net
centrummedjugorje.pl
medjugorje.ws
Oficjalna strona - medjugorje.hr
medjugorje.bialystok.opoka.org.pl
krolowa-pokoju.com.pl
voxdomini.com.pl
medjugorje.org.pl
medjugorje.com.pl


Cudowne zdjęcie figury Maryi w Medziugorje z 2009r, po wywołaniu ukazały się Jej prawdziwe oczy w których widać łzy.
Wersje bez napisu:
kolor 720x720
kolor calość 437x627
kolor calość 462x612
kolor na koszulke 429x544
sepia 720x720
sepia na koszulkę 720x720

Matki Bożej Królowej Pokoju;
Orędzia Matki Bożej; 25 kwietnia 2008: „Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do wzrastania w miłości Boga, tak jak kwiat, który odczuwa ciepłe wiosenne promienie. W ten sposób, drogie dzieci, wy również wzrośniecie w miłości Boga i zaniesiecie tę miłość wszystkim tym, którzy są oddaleni od Boga. Szukajcie woli Boga i czyńcie dobrze wszystkim, których Bóg umieścił na waszej drodze. Bądźcie światłem i radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Kamera na żywo z Góry Objawień Maryi w Medziugorju - tam ma się pojawić cudowny i niezniszczalny stały znak zgodnie z trzecią tajemnicą powierzoną widzącym

Filmy z Medziugorje

1 2 3
4 5 6 7 8 9

S

1985 i 2000-201?

Kanada

Francine - Dziewczyna mojej Woli w Jezusie

Miłość do wszystkich Moich dzieci, Jezus. (tom 1 i 2 w PL)

Tom 3 po Francusku

Tom 4 po Francusku

Najświętszej Trójcy, Matki Bożej i Anioła Stróża

1 3 S ®

1985-201?

Naju, Korea

Julia Kim

Orędzia 1985-2002

Orędzia 2003

Orędzia 2008

Cud Eucharystyczny 2010

Orędzie dzień przed tragedią w Japonii 10 marzec 2011

Niepokalane Serce Maryi Arką naszego Zbawienia

1 2 3 4 5 6 7 ®

 

1985-201?

m in Szwajcaria, podróżuje po wielu krajach otrzymując w nich Orędzia, a na jej miejscu wiele osób widzi objawiającego się Jezusa lub Maryję

Vassula Ryden

Prawdziwe Życie w Bogu 1986-2003 (True Life in God) ;

Prawdziwe Życie w Bogu 1986-2014

 

Nowe Orędzia Jezusa 2006-2010
Nowe Orędzia Jezusa 2011-2013
Nowe Orędzia Jezusa 2014

Inne Nowe Orędzia w PL
Inne Nowe Orędzia ANG

Opracowania:

Wasze modlitwy mogą zmienić Świat ;

Pieśń Oblubieńca


Najświętszego Serca Jezusa,

Orędzia Pokoju i Miłości od Najświętszej Trójcy, Matki Bożej, także Św.Archanioła Michała, Św.Pawła i Anioła Stróża;
Apel o jedność Kościołów Chrześcijańskich;

Aprobata Kościoła Katolickiego: Nihil Obstat, Imprimatur 2005r
Orędzia od Ducha Świętego
Orędzia Matki Bożej dla świata
Orędzia Św. Michała Archanioła
Zapowiedź ogólnoświatowego ostrzeżenia
Ostrzeżenie wyjaśnia zeszyt 54
WYKAZ INNYCH ZAGADNIEŃ
JEZUS 22.10.1990r: "Moje dziecko! Pójdź, ty, który słuchasz Moich słów lub je czytasz. Znowu ukazałem w tym świadectwie Moją Miłość do ciebie. Nie mów, że jestem zbyt daleko, aby kochać, bo właśnie w tej chwili Moje Oczy spoczywają na tobie ze szczególną czułością i uczuciem, których nigdy w pełni nie będziesz mógł zrozumieć. Czy powinienem powrócić, żeby cię odkupić? Bez najmniejszego wahania dla ciebie samego przyszedłbym powtórzyć Moją Mękę, dla ciebie samego! Czy teraz Mi wierzysz, kiedy mówię ci, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich? Mówię ci to wszystko, abyś mógł odnaleźć pokój w Moim Najświętszym Sercu, abyś mógł odnaleźć prawdziwe życie we Mnie, abyś mógł odnaleźć prawdziwą miłość i spoczynek we Mnie, twoim Bogu. Wiem, że jesteś słabe, Moje dziecko, ale twoja słabość przyciąga Moją Wszechmoc."

® 1 2 3 4 5 6

7 S

1985-201?

Maranatha Spring, Elyria, Cleveland, Ohio, USA

Maureen Sweeney-Kyle

Nowe Orędzia 1996-201?

Objawienie o zjednoczonych Sercach Jezusa i Maryi - 5 komnat Najświętszego Serca Jezusa - 1999-2001

Różaniec Dzieci Nienarodzonych z obietnicami 1997-2002

Poświęcenie rodzin zjednoczonym Sercom Jezusa i Maryi

13-18.08.2008

New Message 1993-201? - angielski

Jezusa i Maryi, św.Michał i Rafała, św.Jan Maria Vianney-Proboszcz z Ars, św.Padre Pio, św.Teresa, św.Tomasz z Akwinu, św.Juan Diego i inni...

7.10.1997r: Niebieska Matka przychodzi w bieli; przed Nią unosi się nadzwyczajny różaniec: paciorki „Ojcze nasz” to krople krwi ułożone w znak krzyża, paciorki „Zdrowaś Mario” to jasnoniebieskie łzy z nienarodzonym dzieckiem w środku, krzyż – lśniąco złoty. Dziewica Maryja mówi: „Przychodzę, aby wysławiać Jezusa, mego Syna, przychodzę jako Prorokini tych czasów”. „Tym różańcem, który tu widzisz, obdarowują was niebiosa jako bronią, która pokona zło aborcji. Niebiosa płaczą w obliczu skutków tego wielkiego grzechu. Historia narodów i przyszłość wszystkich ludzi zostały zmienione z powodu tego karygodnego postępowania przeciwko życiu, które jest wielkim darem Bożym”. „Dziś niestety wielka odpowiedzialność musi zostać przekazana ludziom świeckim, którzy mi są poświęceni. Nie mogę zdać się tylko na kierownictwo Kościoła, który to realizuje mój zamiar pokonania wroga poprzez ten różaniec. Nawet moje objawienia doprowadziły nieraz do sporów za sprawą mocy Szatana, który chce udaremnić moje plany”. „Dlatego wzywam dziś, w Moje święto, wszystkie Moje dzieci do zjednoczenia się w Moim sercu. [Nie ulegajcie podziałowi]. Bądźcie częścią ognia Mojego serca. Bądźcie zjednoczeni w miłości i w modlitwie potężnego Różańca. Zło aborcji może zostać pokonane dzięki waszym staraniom i mojej łasce.

® MOD KOŚ PL RÓŻ

1987-201?

Brazylia, Anguera

Pedro Régis

Orędzia - język oryginalny portugalski

Maryi Matki Bożej Królowej Pokoju;

1 2

1989-201?

Kanada, Sherbrooke, Quebec

Léandre Lachance

Dla szczęścia Moich, Moich wybranych, Jezus - tom 1 PL (1)

tom 2 (j.franc)

tom 3 (j.franc)

 

Inne książki:

Dziadek Léandre opowiada (fr)
Dla szczęścia w małżeństwie i rodzinie (fr)
Dla szczęścia młodych (fr)(2010r)
Dla szczęścia w starości (fr)

Jezusa Chrystusa i Maryi, św. Józefa;

Św.Józef: "Moje dziecko, fakt, że napotykasz na trudności na ziemi, nie oznacza, że Bóg cię opuścił. Wręcz przeciwnie, zobacz na jakie trudności my napotkaliśmy, Maryja i Ja, wtedy, gdy Jezus był zawsze z Nami. Popatrz jakie trudności przeżył Jezus. Popatrz przez co przeszli Święci i Święte. Wszyscy, bez wyjątku, musieli je przeżyć. Dlaczego miało by być inaczej w twoim przypadku?" - tom 2, numer 23

R S
impr

1993-201?

Conchabamba, Boliwia

Catalina Rivas

Męka Pańska 1998 (La Pasion. Reflexion que Jesus hace sobre el misterio de Su sufrimiento y el valor que tiene en la Redencion)

Tajemnica Spowiedzi i Mszy Świętej 2004 (La Santa Misa, El Sacramento de la Reconciliation)

Boża Opatrzność 2003 (Providencia Divina)

Z Synaju na Kalwarię 2004 (Dell Sinai al Calvario, Reflexiones sobre las ultimas palabras de Jesus Testimonio de Catalina)

Oddałem za ciebie Moje życie 2005-2009 (He dado mi vida por ti)

Ostatnie słowa Jezusa (Dal Sinai al Calvario)

Tajemnica Adoracji (Adorando. Quante grazie e favori celesti si ricevono. Testimonianza di Catalina Rivas)

Przejście do życia wiecznego (Passaggio alla Vera Vita - Provvidenza Divina - Testimonianza di Catalina)

NIEPRZEŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI:

Wielka Krucjata Miłości (La Gran Cruzada del Amor 1993-98)

Arka Nowego Przymierza (El Arca de la Nueva Alianza 1993-98)

Święta Godzina (Hora Santa 1998)

Twarz widzialna niewidzialnego Boga (El Rostro Visible del Dios Invisible 2005)

Źródło Miłosierdzia (Manantiales de Misericordia 1993-98)

Drzwi do Nieba (La Puerta del Cielo 1993-98)

Wielka Krucjata Zbawienia (La Gran Cruzada De La Salvacion 1993-98)

Wielka Krucjata Miłosierdzia (La Gran Cruzada de la Misericordia 1993-98)

Jezusa Chrystusa i Matki Bożej

PS: w książce "Wielka Krucjata Miłości" (La Gran Cruzada del Amor 1993-98) - Jezus mówi Catalinie o Vassuli że jest Jego posłanniczką pokoju ! - CL-28

PS: Jezus potwierdza również autentyczność objawienia w Medjugorje

- rękopisy są w języku hiszpańskim

® A
S-hisz S-ang

1994-201?

Australia

Carver Alan Ames

Oczami Jezusa (1996-98)

Różaniec Eucharystyczny (1994-98)

Oczami Bożej Miłości (1996-2000)

Łagodny Duch (1994-2008)

Trójcy Świętej, Matki Bożej, Świętych i Aniołów; również o życiu Jezusa, podobne do wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich, św. Brigidy Szwedzkiej lub Marii Valtorty. Narratorem opowiadania jest sam Jezus, a wszystkie wydarzenia obserwujemy Jego oczami.

® S S S S

1994-201?

Dechtice, Słowacja

- Martin Gavenda;
- Mária Lauková, rod. Gavendová;
- Lucia Vadíková;
- Martina Kalašová;
- Adriana Kúdelová;
- Simona Árendásová, rod. Kumpanová;
- Jozef Danko

Orędzia 1994-201?

Nabożeństwo pierwszych 7 niedziel z obietnicami:

Orędzie Maryi Panny - Dechtice 13.11.1997: Mój drogi aniele, aniołowie moi! Chcę was prosić, żebyście powiedzieli ludziom, że swoją niewdzięcznością i zatwardziałością serca ranią Serce mojego Syna i moje Serce. Popatrz, mój aniele, jak są poprzekłuwane i obite niewdzięcznością i powierzchownością. Pocieszcie Serce mojego Syna i moje i powiedzcie ludziom, że jeżeli siedem niedziel następujących po pierwszym piątku
– przystąpią do spowiedzi świętej i przyjmą komunię świętą,
– odmówią cały różaniec – radosny, bolesny i chwalebny
– i jeżeli wytrwają przynajmniej 15 minut przed Najświętszym Sakramentem i pod krzyżem pragnąc zadośćuczynić krzywdom, które są wyrządzane mojemu Synowi i mnie,będę zawsze stać przy nich ze wszystkimi łaskami, będę im zawsze pomagać a w godzinie śmierci przyjdę, aby wylać na nich łaski, które są potrzebne dla zbawienia ich duszy.
+ Ważna jest spowiedź pierwszopiątkowa, albo odbyta w tym tygodniu.

Najświętszej Maryi Panny - Królowej Pomocy;

31.3.2012 Maryja Panna powiedziała: «Wasze życie zmieni się, jeżeli przyjmiecie moją miłość»

1
film1 film2 film3 film4
film5 film6 film7

1994-201?

Itapiranga (Amazonia), Brazylia

Maria do Carmo;
Edson Glauber

Orędzia 1994-201? (j.portugalski)

Aktualne

Matki Bożej Królowej Różańca i Pokoju, Jezusa Chrystusa, św. Józefa;

Zagadnienia:

Nabożestwo do Serca św. Józefa - 10 obietnic

Jedność Serc Jezusa, Maryi i Józefa; Poświęcenie się ich Sercom; aborcja, życie w czystości, masoni, różaniec...

® 1 2 3

1996-201?

Warszawa, Polska

Anna Argasińska

Jezus Miłosierny Nawraca (I - 1996-99r) ;

Jezus Twój Nauczyciel (II - 2000-2001) ;

Jezus Twój Uzdrowiciel (III - 2002-2004);

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was, abyście szli... i owoc przynosili (IV - 2004-2011)

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego (V - 2012)

Orędzia 2013-2015

Orędzie 1.01.2016

Jezusa Chrystusa

„Pismo Święte jest Moją dłonią w waszych rękach.”

Jezus potwierdza autentyczność objawień Maryi w Medziugorje (17.07.2001r)


17.07.2011r JEZUS: Czas oczyszczenia Już się zaczął;

10.04.2010r Jezus o tragedii w Smoleńsku

Orędzie Jezusa dla Polski 18.12.2011r

JEZUS czerwiec 2013r: "Pragnę być ogłoszony przez Kościół i Rząd Polski Chrystusem Królem" - Anna Argasińska
JEZUS - marzec 2015r: "Wyrok i zagłada musi nadejść, bo Mój lud zwiodła pycha jego serca.

1 2 3 S

1997-201?

Podlasie, Polska

"Boży Posłaniec"

Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus - 1997-2010r

Wielkie Dzieło Modlitwy w Intencji Ocalenia i Duchowej Odnowy Narodu Polskiego za Wstawiennictwem Maryi Królowej Polski - 2008r

Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej - 2009r

Orędzia 2012

Koronka do Krwawych Łez Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

WSZYSTKIE ORĘDZIA SPAKOWANE W RAR

Najświętszego Dzieciątka Jezus Odnowiciela Ducha Narodu Polskiego i Maryi;

S.B. Rozalia Celak, Patron Polski św.Andrzej Bobola, św.Teresa od Dzieciątka Jezus, Papież św.Pius X, bł.ks.Jerzy Popiełuszko, chińska męczennica Li,

JEZUS 15.06.2012: "Ja jestem Królem - Królem całego Wszechświata, przychodzę do was z tym przesłaniem, abyście oddali Mi swoje serca i weszli w komunię z Moim Najświętszym Sercem, jedynie wtedy Moja Godność Królewska będzie uznana. Nie tylko poprzez poszczególnych ludzi, ale przez całe narody i państwa, tego właśnie oczekuję, a w sposób szczególny oczekuję tego od Polskiego Narodu, gdyż wybieram was sobie i pragnę tutaj ustanowić Swoje Królestwo. Pragnę, aby ustały wszelkie spory odnośnie Intronizacji." 25.11.2012: "Dlatego przychodzę do Polskiego Narodu, aby oznajmić całemu światu, że taka jest Moja Wola, abym został uznany Królem Polskiego Narodu, abyście jako Polacy dali przykład innym narodom całego świata, jak należy postępować, aby uratować państwo i naród." 19.10.2012: "Chcę, aby wasza modlitwa, którą zanosicie do Mnie, była zanoszona przez Niepokalane Serce Mojej Mamy, abyście zapraszali Moją Mamę do modlitwy i przez Jej orędownictwo wypraszali te wszystkie łaski. Chcę, aby każdy z was oddał się całkowicie Mojej Mamie według Nabożeństwa Świętego Ludwika Grignione de Montforte."

19.12.2004: Polacy czekają na Moje Orędzia. One muszą dotrzeć do całego Polskiego Narodu. To jest zadanie dla was."

 

2000-201?

USA i Australia

Sarah Young

Jezus mówi do ciebie

Jezus jest blisko

Drogi Jezu

Jezus Żyje

Jezusa Chrystusa;

®

2002-201?

Olsztyn, Czerwińsk... Polska

Maria i inne Siostry żyjące w ukryciu

Orędzia 2002-1.6.2007r

Orędzia 21.7.2007r-4.12.2007r

- Orędzia są do dziś (2015r) ale ukrywa je ks Tadeusz Pawluk na polecenie archidiecezji warmińskiej

Jezusa Chrystusa i Matki Bożej, oraz Boga Ojca, Ducha Świętego, Świętych i Aniołów;

MARYJA 5.05.2007: "Ja, wasza Mama, Mama Pocieszenia, Królowa tego Narodu wybrałam was, aby przez was, przez wasze serca ludzkość poznała Miłość Miłosierną jaką Mój Syn pragnie rozlać na świat cały."

JEZUS 1.05.2007: "Pragnę, aby wasza Ojczyzna odrodziła się, aby stała się prawdziwie krajem katolickim, krajem ludzi wierzących, prawdziwie wierzących. Krajem ludzi miłujących Mnie, Moją Matkę. Poprzez wasz Naród pragnę dokonać odrodzenia świata."

JEZUS 13.05.2007: "Narodzie Mój (...) dokonaj intronizacji Naszych Serc, Serca Jezusa i Serca Maryi. Uznaj narodzie Mój Nas za Króla i Królową serca twojego. (...) pragnę uchronić cię od zagłady (...) Jeśli uczynisz to, do czego cię wzywam, błogosławić ci będę, żyć będziesz w łaskach Moich, nie zaznasz głodu, ni trwogi konania. A iskra, która w tobie rozpali płomień Mój, rozejdzie się na inne narody i powoli dokona przemiany ludzkości. Ty, narodzie Mój, musisz to zapoczątkować.

JEZUS 1.06.2007: "Uczyń to, narodzie Mój uroczyście! W każdej Świątyni, w każdym zakątku swojego kraju, na każdym miejscu kuli ziemskiej, gdzie żyją dzieci Mego narodu, dokonajcie tej intronizacji! Każdy Polak i Polka, dzieci i dorośli, kapłani i świeccy niech uznają Moje królowanie wraz z Matką Moją nad tym narodem."

JEZUS 26.09.2006r: "Mój Narodzie, przyjmij Mnie jako swojego Pana i Króla, pozwól sobie pomóc. (...) Nie pozwolę, aby zło dotykało Mój Naród. Tu króluje Moja Mama, tu jest Jej Tron, to jest Jej Królestwo. To Królestwo rozwinę po wszystkie krańce ziemi. Wywyższę Naród Mój ponad wszystkie narody. Jak niegdyś oddali pokłon królowie małemu Dziecku w Betlejem, tak temu Królestwu inne narody przyjdą z pokłonem. (...) Czyń o co cię proszę, nie czekaj na dobrą chwilę, nie zwlekaj. Umocnisz wiarę, staniesz się silny. Wiara będzie czynić cuda w Narodzie i jego gospodarce. Pragnę, aby Syn Boży w tym Narodzie wywyższony został do godności Królewskiej."

1 2 3 4 5

 

2004-201?

Włochy, SanBonico (Piacenza)

Celeste

Orędzia

Matki Bożej;

1

2005-201?

Słowacja, Hladovka

Władysława Simala

Bóg cię widzi 2005-14

Bóg cię widzi 2015

Jezusa i Matki Bożej;

"JEZUS 7.01.2014: (...) Czym człowiek napełnia sam siebie i tym potem świat jest napełniony. Jeżeli jest w tobie dobro, to i dobrem napełniasz drugich, ale jeżeli jest w tobie zło, samo zło to napełniasz i drugich złem. Ale czy człowiek popełniający w swoim życiu zło a jest mu zwracana uwaga, że w swoim życiu postępuje źle, czy by sobie nie mógł spojrzeć tak prawdziwie do swojego wnętrza duszy, aby zobaczyć w nim złe skutki, złe postępowanie, że czynieniem zła zaprzepaszcza swoją duszę i jest odpowiedzialny za drugich, którym to swoim złym postępowaniem dał pogorszenie. O, bój się duszo nieśmiertelna Boga sprawiedliwego..."

1 2

 

2006-201?

Borg in Nadur, Malta

Angelik Caruana

Orędzia

Matki Bożej;

"Dzieci Moje, w dzisiejszych czasach Niebo również zsyła proroków.(...) Zwróćcie uwagę na Słowo Boże. I zwróćcie uwagę na Eucharystię, Moje dzieci.(...) Odmawiajcie różaniec, Moje dzieci. Sami odmawiajcie i namówcie innych by odmawiali. Różaniec jest tarczą obronną. Wprowadza pokój w rodziny."

1 2

 

2009-201?

Brindisi, Włochy

Mario D'Ignazio

Orędzia - Oficjalna po włosku

Orędzia - po holendersku 2009-2016

Orędzia - PL

Matki Bożej Dziewicy Pojednania i Jezusa Chrystusa;

1 2

 

2016-201?

Trevignano Romano, Włochy

Gizela Carda

Orędzia - PL

E-Book

Orędzia - po włosku

Matki Bożej i Jezusa;

1

 

2

 


PONIŻEJ SĄ OBJAWIENIA KTÓRYCH NIE POLECAMY
gdyż zawierają poważne błędy przeciw wierze
ostateczną ocenę zostawiamy jednak Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu


Mirjan z Krakowa - 1990-201?:

Objawienie to jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. Oto błąd - Kraków, 16.03.2013: "Hierarchicznie rozbudowany Mój Kościół nie może istnieć. To nie Ja go takim utworzyłem."

Jest to sprzeczne z nauczaniem Soboru Watykańskiego II i z Katechizmem Kościoła Katolickiego o hierarchicznej strukturze Kościoła - 877: "Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy także jej charakter kolegialny. Istotnie, od początku swojej misji Pan Jezus ustanawia Dwunastu, którzy byli "zaczątkiem Nowego Izraela i początkiem świętej hierarchii"[Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 5.].(..) Dlatego każdy biskup pełni swoją posługę w ramach Kolegium Biskupiego, w komunii z Biskupem Rzymu - następcą św. Piotra i głową kolegium; prezbiterzy zaś pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium diecezji pod kierunkiem swojego biskupa."

Nauczanie Kościoła potwierdza Maryja w innym objawieniu danym Ks. Gobbiemu 7.08.1976 (106g-h) gdzie mówi: "Dziś ciemność zstępuje na wszystko i błąd coraz bardziej szerzy się w Kościele. Dlatego macie wszystkich kierować do źródła, z którego – za sprawą Jezusa – tryskają Słowa Jego Prawdy: do Ewangelii powierzonej Kościołowi hierarchicznemu, czyli Papieżowi i Biskupom z nim zjednoczonym. Nie pojedynczym Kapłanom ani pojedynczym Biskupom, lecz tylko Kapłanom i Biskupom zjednoczonym z Papieżem."

Maryja, 17.01.1974 (34p-q): "Bliski jest już czas, kiedy niektórzy z Moich biednych synów Kapłanów – oszukani i zwiedzeni przez szatana – ujawnią się, aby wystąpić przeciw Mojemu Synowi, Mnie, Kościołowi i Ewangelii. Wtedy powinien również ujawnić się zastęp Moich Kapłanów, przeze Mnie przygotowanych i kierowanych, aby odważnie i w świetle dnia głosić Bóstwo Mojego Syna, prawdziwość wszystkich Moich przywilejów, konieczność Kościoła hierarchicznego – złączonego z Papieżem i pod jego władzą – oraz wszystkie prawdy zawarte w Ewangelii!"

 

Agnieszka z Polski - 2009-201? - "ORĘDZIA NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY":

Objawienie to jest niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła! Przykład: orędzie z 17.12.2011r: - rzekomy Jezus mówi tam, że: "Spożywanie mojej krwi z kielicha winno być wyłącznym przywilejem kapłana... błędem jest rozdawanie tej konsekrowanej krwi między wiernych... To wyłączny przywilej kapłana."

Jest to sprzeczne z Ewangelią, która mówi:

Mt 26:27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy.

Jest to też sprzeczne z kanonem 925 Kodeksu Prawa Kanonicznego i z punktem 1390 Katechizmu Kościoła Katolickiego:

KPK 925 -  "Komunii świętej należy udzielać tylko pod postacią chleba, albo, zgodnie z przepisami liturgicznymi, pod obiema postaciami; w wypadku zaś konieczności, także tylko pod postacią wina." KKK 1390 "Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa w każdej z obu postaci Komunia przyjmowana tylko pod postacią chleba pozwala otrzymać cały owoc łaski Eucharystii. Ze względów duszpasterskich ten sposób przyjmowania Komunii świętej ustalił się powszechnie w obrządku łacińskim. "Ze względu na wymowę znaku Komunia święta nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest przyjmowana pod obiema postaciami. W tej bowiem formie ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej". Jest to forma zwyczajna przyjmowania Komunii w obrządkach wschodnich."

Nauczanie Kościoła potwierdza Jezus w innym objawieniu danym Vassuli Ryden, mówią o tym dwa orędzia: 12.09.88 JEZUS: (...) Powinnaś spożywać Moje Ciało. Ofiarowałem ci Moje Ciało. Pij Moją Krew. Pragnę, abyś również piła Moją Krew. (...) 29.09.88 JEZUS: (...) Dałem wam nauczycieli, którzy posługują w Moim Kościele. Są w Nim, aby was prowadzić i pouczać, jak bardzo ważne jest przyjmowanie Mnie w Komunii Świętej. Przyjmujcie Moją Krew i Moje Ciało. Moja Krew nie była przelana Strumieniami na darmo. Moja Krew została rozlana, abyście Ją pili. Moi słudzy nie powinni was oddalać od Mojej Krwi. Moja Krew została wylana dla waszego Zbawienia, powinniście zatem pić również Moją Krew. Przyjdźcie więc i pijcie Mnie, a będziecie jeszcze bardziej spragnieni. Bądźcie posłuszni słowom z Mojej Ostatniej Wieczerzy.(...)


Maria Miłosierdzia Bożego z Irlandii - 2010-201?:
Objawienie to twierdzi, że aktualny Papież Franciszek jest fałszywym prorokiem - 17 lutego 2013: "Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie". W dniu wyboru Papieża Franciszka 13 marca 2013r rzekomy Jezus mówi: "Zniewaga, jaką orzeczono w Rzymie, czego byłaś dziś świadkiem, przeszyła Mnie na wskroś.(...) Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi w Moje Imię." Sugeruje ponadto że: "Papież Benedykt XVI był prześladowany i uciekł" i że: "Jego tron został skradziony".
Łatwo przewidzieć że skutkiem tych orędzi może być schizma polegająca na świadomym wyłamaniu się spod posłuszeństwa Papieżowi jako głowie Kościoła.
Dlaczego musimy być posłuszni papieżowi? - Dokumenty Kościoła
Przed tym objawieniem ostrzega również w liście z marca 2013r prorokini Vassula Ryden wraz z ojcem Abbertonem.
Negatywne opinie Kapłanów.
Negatywne stanowisko słowackiego Biskupa. --> wersja PL

Jeżeli posiadacie materiały o objawieniach z orędziami Boga lub Maryi, dawnych bądź współczesnych, których tutaj nie ma, to chętnie się nimi zapoznam i być może tu opublikuję na Chwałę Bożą. 
E-Mail : kontakt

 

Rozeznawanie objawień(2)(3)(4)

“Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.”

Ks. Michał Kaszowski: Zniesienie przez papieża Pawła VI w 1966 kanonów zakazujących publikacji różnego rodzaju objawień bez aprobaty kościelnej (AAS 58/16) stanowi zgodę Kościoła na ich łatwiejsze rozpowszechnianie, by nie tłumić dzieł Ducha Świętego pragnącego odnowić Kościół Chrystusa.

W jaki sposób można odróżnić objawienie prawdziwe od fałszywego? Czy istnieją kryteria, które w tym pomagają?
• Ks. Rene Laurentin: Nie mogę podać wszystkich kryteriów prawdziwości objawień. Jest ich bardzo wiele. Pierwsze polega na stwierdzeniu, czy jest ono zgodne z wiarą i obyczajem. Jeśli nie jest zgodne, jeśli odbiega od wiary, nie może być brane pod uwagę. Potem bierze się pod uwagę osoby samych "widzących": czy są poważni, godni zaufania, czy są szczerzy i bezinteresowni, czy nie szukają popularności albo pieniędzy. To są kryteria prawdy, szczerości i wiarygodności "widzących". Bierze się również pod uwagę znaki. Pierwszym i najważniejszym są, tak jak w Ewangelii, uzdrowienia, ponieważ Chrystus zasadniczo zrezygnował z innych znaków, np. ze znaków na niebie. Sprawdza je wspólna komisja lekarzy i teologów. Są również tzw. mniejsze znaki, jak np. znak słońca w Fatimie i w Medziugorju, lub przyjemny zapach. Są to znaki trudniejsze do skontrolowania. Wreszcie najistotniejsze kryterium: drzewo poznaje się po owocach. Dobre drzewo nie może rodzić złych owoców. Do tego dochodzi kryterium normalności i patologii. Kiedy spotykam "widzącego", po pierwsze zadaję sobie pytanie czy to, czego on doznaje, jest normalne czy patologiczne. Z profesorem Joyeux zrobiliśmy pierwsze elektroencefalogramy "widzących" z Medziugorja i dzięki temu można było stwierdzić, że nie znajdują się w jakimś stanie patologicznym, że w czasie ekstazy nie są ani w stanie snu, ani epilepsji. Inne testy dowiodły, że to nie są halucynacje patologiczne. Jest to stan nie zakłócający funkcji organizmu, który odcina "widzących" od świata zewnętrznego, aby połączyć ich ze światem, którego inni nie widzą. Jest więc to stan normalny, a nie jakiś przejaw np. histerii. Ponieważ pierwsi lekarze zajmujący się problemem objawień trafili na przypadki histerii, wyciągnięto stąd wniosek, że wszystkie objawienia są stanami histerii. Ten pogląd jest obecnie nie aktualny.
Co powinien zrobić chrześcijanin, jeśli usłyszy o objawieniu Matki Bożej albo Jezusa? Czy zawsze trzeba czekać, aż zostanie to uznane przez Kościół? Często trwa to bardzo długo.
• Ks. Rene Laurentin: Gdybyśmy czekali, aż objawienie zostanie uznane przez Kościół, nigdy by się to nie stało. Gdyby nikt nie przyszedł do groty w Lourdes, nigdy by o tym nie mówiono. Gdyby tłumy nie napływały do Fatimy, dawno by o tym zapomniano i nikt by nie wiedział, że coś takiego istniało. Objawienie może zostać uznane tylko wtedy, kiedy wokół niego gromadzą się ludzie. Kościół uznał wiele objawień dzięki temu, że ludzie mieli zmysł wierzących, "sensus fidelium".

Papież Benedykt XVI, adhortacja apostolska Verbum Domini :

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (...) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Obja-wienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeży-waniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

 

Papież Franciszek o Prorokach - 16 grudnia 2013r na porannej Mszy Św:
Gdy w Kościele brakuje proroctwa, brak tam samego życia Bożego, a wówczas przeważa klerykalizm. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązując do dzisiejszych czytań mszalnych Franciszek wskazał, że prorok nosi w sobie trzy wymiary czasowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dzieje się tak dlatego, że słucha on słów Bożych, umie rozpoznawać dany moment i jego skutki w przyszłości.
„Gdy chodzi o przeszłość, to prorok jest świadom Bożej obietnicy i nosi ją w sercu, żyje nią, pamięta, powtarza. Następnie spogląda na teraźniejszość, na swój lud i czuje moc Ducha, by wypowiedzieć słowo, które pomoże mu wstać i kroczyć dalej w przyszłość. A zatem prorok jest człowiekiem trzech momentów: obietnicy przeszłości, kontemplacji teraźniejszości i odwagi wskazywania drogi ku przyszłości. A Pan dzięki prorokom zawsze strzegł swój lud w trudnych chwilach zwątpienia i wyniszczenia, gdy brakło świątyni, gdy Jerozolima znajdowała się w mocy nieprzyjaciół, gdy lud pytał się w sercu: «Ależ Panie, co nam przyrzekałeś, a co teraz się dzieje?!»” – powiedział Franciszek.
Papież porównał tę sytuację do doświadczenia Maryi stojącej pod krzyżem. W takich chwilach, jak zaznaczył, potrzebny jest prorok. Ale ten nie zawsze jest przyjmowany, o czym przypominał Jezus faryzeuszom: ich przodkowie zabijali proroków, bo ci mówili prawdę i przypominali obietnicę. Jednak gdy ludowi brakuje proroctwa, brakuje też życia Bożego, a władza popada w legalizm – stwierdził Franciszek. Tym właśnie należy tłumaczyć pytanie arcykapłanów skierowane do Jezusa: „Jakim prawem to czynisz?”. Świadczyło to o ich zadufaniu w posiadaną władzę oraz o zamknięciu na słowo proroctwa.
„Gdy wśród ludu nie ma proroctwa, jego miejsce zajmuje klerykalizm. To właśnie klerykalizm dopytuje Jezusa: «Jakim prawem to czynisz? Kto Ci dał tę władzę?». A pamięć o obietnicy oraz nadzieja na przyszłość zostają sprowadzone do teraźniejszości: nie ma ani przeszłości, ani pełnej nadziei przyszłości” – powiedział Ojciec Święty.
Jak zaznaczył Papież, gdy króluje legalizm, nie ma już miejsca na Słowo Boże, a ludowi brakuje proroctwa. Rozbrzmiewa wówczas w sercu ludu płacz za prorokiem, by przypomniał mu obietnicę i popchnął z nadzieją ku przyszłości. Oto „mąż, który ma wzrok przenikliwy i słyszy słowa Boże”.
„Niech taka będzie nasza modlitwa w tych dniach, gdy przygotowujemy się do Bożego Narodzenia: «Panie, niech Twojemu ludowi nie braknie proroków!». My wszyscy ochrzczeni jesteśmy prorokami. «Panie, obyśmy nigdy nie zapomnieli o Twej obietnicy! Obyśmy nie ustali w dążeniu naprzód! Obyśmy nie zamykali się w legalizmach, które zatrzaskują drzwi! Panie, wyzwól swój lud od ducha klerykalizmu i wesprzyj go duchem proroctwa!»” – powiedział Papież.  

MATKA BOŻA 18.08.94r w objawieniu "Prawdziwe Życie w Bogu" mówi: Vassulo, tym, którzy twierdzą: «Żadne prawo kanoniczne nie zobowiązuje nas do słuchania jakichkolwiek proroctw»,[26] przekazuj następujące słowa z Pisma, które nigdy nie kłamią i mówią: «Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z Nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem» (Hbr 12,25-26).
Przypis: [26] Maryi chodzi tu o proroctwa dawane w naszej epoce.

JEZUS 13.11.2001r w objawieniu "Prawdziwe Życie w Bogu" mówi: (...) Jak to się dzieje – skoro mówicie, że znacie Pisma – że nie rozpoznajecie Mojej przemowy? Jak to się dzieje, że tak łatwo zaprzeczacie prawdzie? Ja wam to mówię: jeśli Mnie teraz nie rozpoznajecie w Moich słowach, to po prostu dlatego, że ani nie znacie, ani nie rozumiecie Pism, które są kluczem Ducha Świętego. Niektórzy z was mówią: „Nie potrzebujemy tego prorockiego objawienia, nie jesteśmy zobowiązani ani go słuchać, ani czytać, gdyż Pisma nam wystarczą i z nich możemy posiąść wszelką wiedzę”. Pytam was zatem w waszym niedowiarstwie: „Czy wiecie, dlaczego nie wierzycie, i czy wiecie, dlaczego jesteście tak obojętni i zdecydowani zamknąć serce? Czy wiecie, dlaczego nie szukacie nic poza nimi?” To dlatego, że nie macie Ducha Świętego, który mógłby was unieść z mroków ku Swemu Światłu, oświecając waszą duszę, aby widziała Syna z Ojcem, ukazujących się wam. Duch Święty tchnąłby w was tchnienie zmartwychwstania, ożywiając was, dając wam życie we Mnie. Czy dusza, która jest martwa, może pojąć Pisma i praktykować je, skoro nie jest żyjąca? Gdybyście pojęli Pisma, które są zwierciadłem odbijającym Mój Obraz, nie mówilibyście „Pisma mi wystarczą.” Nie, Mój przyjacielu, Pisma nie wystarczą, jeśli nie posiadasz Ducha Świętego. To dzięki Światłu Ducha Świętego można pojąć Objawienie. A wszystkie tajemnice w Pismach, które się wydawały nieprzeniknione i zapieczętowane, staną się poznawalne i jasne, gdyż klucz poznania zostanie ci udzielony przez Ducha. Zaprawdę powiadam ci: kto Mnie dobrowolnie przyjął – nawet dopiero teraz, kiedy mówię – jest błogosławiony, gdyż przeze Mnie otrzyma poznanie i Mądrość w sposób tak cudowny, jakby przeczytał wszystkie Pisma! On sam będzie jak brzmiąca księga, niosąca w sobie Boskie natchnienia, które się otrzymuje przez łaskę. Wtedy, Moja córko, kiedy będzie czytał Pisma, ujrzy nie tylko słowa, lecz swym duchowym okiem – tak jak ty tego doświadczyłaś, Vassulo – dostrzeże też głęboki sens ich kontekstu. Nie sprzeciwiajcie się więc Moim wysłańcom, którzy są jak dźwięczna księga i jak urząd prorocki. Oni pochodzą ode Mnie. Nie ujawniają więcej, niż zawierają Pisma, lecz są waszymi przewodnikami. Prowadzą wasze życie w nowy sposób, abyście rzeczywiście żyli we Mnie, poprawiają wasze życie, dają wam ufność i pociechę. Ja mogę przemienić każdą nędzną istotę w Katedrę. Nie osądzaj, a Ja przyjdę do ciebie, aby Moje słowa stały się rzeczywistością. Pisma są obrazem Mnie, twego Boga. Ceń je, ale nie mów, że je znasz, kiedy daleko ci do poznania Mnie. Zachowuj Przykazania i wypełniaj ich słowa, abyś miał wizję Mnie. Wypełnienie Mojego Słowa doprowadzi twą duszę do poznania Mnie. Wtedy i tylko wtedy staniesz się bogiem przez uczestnictwo, a nie tylko z nazwy. Czy nie pojąłeś znaczenia polecenia: „Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego od Boga”? Czy słuchałeś? (...)

JEZUS O WSPÓŁCZESNYCH PROROKACH (Maria Valtorta 5 listopada 1946): Tym zaś, którzy mówią, że prorocy nie są potrzebni odpowiadam: „Kto może narzucić ograniczenia Najwyższemu Panu?” Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że zawsze będą prorocy tak długo, jak długo będzie człowiek. To są pochodnie pośród ciemności nocy. To są ogniska pośrodku zlodowaciałego świata. To dźwięk trąbek, które budzą śpiących. To głosy, które przypominają Boga i Jego prawdy, które wpadły w zapomnienie i zostały zaniedbane z czasem, a niosą człowiekowi bezpośredni głos Boga, wzbudzając drżenie emocji u zapominających, apatycznych synów ludzkich. Inne będzie ich imię, lecz podobna misja i ten sam los ludzkiego bólu i nadprzyrodzonej radości. Biada, gdyby nie było tych duchów, których świat będzie nienawidził, a Bóg ukocha je ponad wszystko! Biada, gdyby ich nie było, żeby cierpieć i wybaczać, kochać i pracować w posłuszeństwie Panu! Świat uległby zniszczeniu pośród mroków, chłodu, w śmiertelnym letargu, w otępieniu umysłowym, dzikiej i zezwierzęcającej niewiedzy. Bóg więc będzie ich wzbudzał i zawsze będą. I któż będzie mógł narzucić Bogu, aby tego nie czynił? Ty, Sadoku? Lub ty? Zaprawdę powiadam wam, że nawet duchy Abrahama, Jakuba i Mojżesza, Eliasza i Elizeusza nie mogłyby narzucić Bogu tych ograniczeń, a Bóg jeden wie, jak święci byli oni i jakimi wiecznymi światłami są.»

Jn 10,3-5:"...owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych."

Jn 10,27-28: "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki."

Ez 2,4-10 ...posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym - przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Przekażesz im moje słowa: czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną; był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania.


www.duchprawdy.com

html css