Objawienia z Orędziami Bożymi

XXI wiek

XX wiek

XIX wiek

CAŁOŚĆ ON-LINE     ►FRAGMENTY     DO KUPIENIA

XII wiek - 2 objawienia

ROK

MIEJSCE

PROROK

ORĘDZIA

OBJAWIENIE

LINK

1152-1165

Hesja, Schonau nad Renem, Niemcy

św.Elżbieta z Hesji, Schonau - Benedyktynka

-„Liber visionum ("Księga wizji" - 3 części): primus, secundus, tertius”;
-„Liber viarum Dei ("Księga dróg Bożych")”;
-"Visio do resurrectione Beate Virginis Mariae" ("Wizja cudownego zmartwychwstania Dziewicy Maryi");
-"Liber revelationum de sacro exercitu virginum Coloniensium" (Księga objawienia o świętej Armii dziewic Kolonii - m. in. o św, Urszuli);
-"Księga o Sakramencie Ołtarza";
-"Księga przeciwko Katarom";
-"korespondencja z Hildegardą z Bingen";
-"Życie Maryi w wizjach wielkich mistyczek" - fragmenty "Visio do resurrectione Beate Virginis Mariae" - o życiu Maryi w Świątyni

Jezusa, Wniebowzięcia Maryi, męczeństwa św. Urszuli;

1 2 3 4

1141-1179

Bingen, Niemcy

św.Hildegarda z Bingen - Benedyktynka

"Scivias" Tom 1 (Poznaj ścieżki Pana)

"Scivias" Tom 2 (Poznaj ścieżki Pana)
"Scito vias Domini" (Usłysz Pana);
"Liber Vitae" (Księga zasług życia);
"Liber Divinorum Operum" (Księga dzieł Bożych)
"Causae et curae" - o zdrowiu i chorobach
"Physica" - o roślinach, zwierzętach i kamieniach

Wizje - fragmenty objawienia

Świętej Trójcy;

1 2 3 4 5 6 7 S S

XIII wiek - 5 objawień

1209-1211

Cornillon, Liege, Belgia

Św. Julianna z Cornillon (z Liege)

Święta Julianna od Bożego Ciała

Jezusa Chrystusa ;

Ustanowienie Święta Bożego Ciała w 1247r w Liege

1 2 3

1251

Aylesford, Cambridge, Anglia

Św.Szymon Stock - przełożony generalny Zakonu Karmelitańskiego

Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel - Brązowy Szkaplerz Karmelitański ;

Matka Boża z góry Karmel ;

"Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania."

1 2 3 4 5 6

1281

Helfta, Niemcy

Św.Gertruda z Helfty

Zwiastun Bożej Miłości - tom 1

Zwiastun Bożej Miłości - tom 2

Ćwiczenia

MODLITEWNIKI:
Ogień Miłości Boskiej : modlitwy ś.Gertrudy i Mechtyldy seraficznych Córek św. Benedykta - 1915r, 677 str (63 Mb skany w PDF)
Niebo na Ziemi Przy Swiętey z Bogiem konwersacyi Tyle gwiazdami, ile Modlitwami Ozdobione albo Modlitwy S. Gertrudy Wszelkiego wieku, stanu, y kondycyi ludziom służące z Łacińskiego ięzyka na Polski przez pewną osobę duchowną przetłumaczone. - 1759r, 480 str (23 Mb skany w PDF)

Najświętszego Serca Jezusa ;

Gertruda zainicjuje kult Najświętszego Serca Jezusa, a zdumiona brakiem wzmianki na ten temat w Ewangelii, otrzyma odpowiedź od Jezusa, że nabożeństwo to zostało zarezerwowane dla czasów ostatecznych, gdy „miłość osłabnie”.

1 2 3

1250-1294

Helfta, Niemcy

Św.Mechtylda (Matylda) z Magdeburga

Strumień światła Boskości - TOM 1 (niem. Das fließende Licht der Gottheit) ;

Strumień światła Boskości - TOM 2 ;

Świętej Trójcy, święci, anioły, diabły;

 

 

1

1280-1299

Helfta, Niemcy

Św.Mechtylda (Matylda) z Hackeborn

Zwierciadło duchownej łaski - Liber specialis gratiae (dosłownie: Księgi łaski szczególnej) - (kliknij Pobierz - 156Mb skany - 436 str. - j.polski - wydanie z 1645r)
link do innego skanu (41 Mb)

Życie i myśl religijna św.Mechtyldy von Hackeborn - fragmenty

Świętej Trójcy i Matki Bożej, aniołów i świętych, m.in. Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu, dusz zbawionych i w czyśćcu oraz dusz potępionych;

Św. Matylda pragnęła wiedzieć w jaki sposób mogłaby najlepiej dać dowód czułości nabożeństwa do Matki Bożej. Pewnego dnia została porwana w duchu i zobaczyła Najśw. Dziewicę: na piersi miała napisane złotymi literami słowa Pozdrowienia Anielskiego.  Powiedziała jej:

MARYJA: "Wiedz córko moja, że nikt nie może uczcić Mnie pozdrowieniem przyjemniejszym od tego, które najczcigodniejsza Trójca do Mnie za pośrednictwem anioła skierowała i którym podniosła mnie do godności Matki Boga. Dzięki słowu "Ave", co znaczy Ewa, pojęłam jak Bóg, w swojej wszechmocy, zachował mnie od każdej plamy grzechu i od cierpień, którym pierwsza niewiasta została poddana. Imię Maryja, co znaczy Pani Światła, wyraża, że Pan Bóg napełnił Mnie mądrością i światłem, abym rozjaśniła, jak świetlana gwiazda niebo i ziemię. Słowa: "pełna łaski" przypominają mi, że Duch Święty wypełnił mnie tyloma łaskami, że mogę udzielić ich z obfitością tym wszystkim, którzy o nie proszą przez moje wstawiennictwo. Gdy mówicie - "Pan jest z Tobą", odnawia się w moim sercu niewypowiedziana radość, jaką odczułam, kiedy wcieliło się we mnie Słowo Boże. Słysząc słowa: "Błogosławiona jesteś między niewiastami" wychwalam miłosierdzie Boże, które mnie wyniosło do tak wielkiego stopnia szczęścia. Kiedy w końcu słyszę: "I błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus", całe niebo raduje się, a Ja z nim, widząc Jezusa, Mojego Syna, uwielbionego i chwalonego za to, że zbawił ludzi."

1 2 3 4 5 S

XIV wiek - 4 objawienia

1317

Awinion, Francja

kard. Duese ( Jan XXII )

Bulla Sacratissimo uti culmine (1322r)

Matka Boża z góry Karmel ;

Obietnica dla noszących Szkaplerz : "Ja, Wasza Matka, zejdę w cudowny sposób do czyśćca w następną sobotę po waszej śmierci, obmyję was z win i zabiorę was na świętą górę wiecznego żywota"

1

1344-1373

Sztokholm, Szwecja

Św.Brygida Szwedzka – Patronka Europy

Objawienia Niebieskie ; Księgi Objawienia Niebieskiego - przekład z 1698r - 866 str ;

Tajemnica Szczęścia -Nabożeństwo Piętnastu Modlitw ;

Mowa Anielska o zacności Najświętszej Maryi Panny ;

Jezusa Chrystusa i Maryi ;

Wizja Narodzenia Pańskiego, oraz męki i śmierci Chrystusa, narodzenie i dzieciństwo Maryi.

 

1 2 3 S S P

1378

Siena, Włochy

Św.Katarzyna ze Sieny – Patronka Europy

Dialog o Bożej Opatrzności

Dialog o Bożej Opatrzności

 

Jezusa Chrystusa

 

1 2 P

1392-1394

Mątowy Wielkie (woj. Pomorskie), Polska

Bł. Dorota z Mątowów (Mątów)

- Vita Dorotheae Montoviensis magistri Johannis Marienwerder (Żywot Doroty z Mątów - Lublin 2012; Zycie Chwalebne S. Dorothy z Prus Wdowy - przekład z 1698r - 118 str - 3Mb - j.polski i łacina);
- Liber de festis seu Apparitiones venerabilis dominae Dorotheae auctore Johanne Marienwerder (Księga o świętach - Olsztyn 2013);
- Septililium venerabilis dominae Dorotheae Montoviensis auctore Johanne Marienwerder (Siedmiolilie - Olsztyn 2012);
- Processus in causa Canonizationis Remissionis Recptionisque et examinationis testium felicis Dorotheae (Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów. Od 1394 do 1521 - Olsztyn 2014);
Bł. Dorota z Mątowów - Życie i duchowość (fragmenty orędzi)

 

Jezusa Chrystusa i Maryi Matki Bożej;

 

1 2 3 4 5 6

XV wiek - 2 objawienia

1460-1475

Francja

Bł. Alan de la Roche (de Rupe)

Trésor des livres rares et précieux;

 

15 Obietnic Różańca Św.

Jezusa i Maryi; Moc Różańca;

MARYJA: "[Różaniec] jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo mi przyjemna: odmawianie 150 razy Pozdrowienia Anielskiego [Zdrowaś Mario]. Jednak podoba Mi się o wiele więcej i o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania Zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia i męki, i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy."

"Wiedz, że jakkolwiek są już liczne odpusty udzielone Mojemu Różańcowi, Ja ubogacę go jeszcze więcej na każdą pięćdziesiątkę Zdrowaś Mario dla tych, którzy będą go odmawiali bez grzechu śmiertelnego i pobożnie na kolanach; każdemu zaś, który wytrwa w odmawianiu go rozmyślając jego 15 tajemnic, uproszę, jako nagrodę za tak dobrą przysługę, aby w końcu życia zostały mu całkowicie odpuszczone i winy, i kara za wszystkie jego grzechy. Niech ci się to nie wydaje niemożliwym, ponieważ łatwo mi jest to uczynić, gdyż jestem Matką Króla Niebios, tego, który nazywa Mnie Pełną Łaski; jeżeli naprawdę jestem nią wypełniona, mogę ją rozdzielać i udzielę jej obficie Moim drogim synom."

JEZUS: "Jeżeli ci biedni grzesznicy odmawialiby często Różaniec, uczestniczyliby w zasługach Mojej męki, a Ja jako ich Adwokat, załagodziłbym boską sprawiedliwość."

 

Maryja wręczyła mu pierścień, znak duchowych zaślubin, czyniąc Alana swoim oblubieńcem duchowym. Założył bractwo różańcowe. Jego członkom polecił, by codziennie odmawiali maryjny Psałterz – sto pięćdziesiąt Zdrowaś Maryjo – czemu miało towarzyszyć rozważanie najważniejszych tajemnic wiary, a po każdym dziesiątym Pozdrowieniu Anielskim mieli wplatać jedno Ojcze nasz.

1 2

1473-1510

Genua, Włochy

Św. Katarzyna z Genui

O Czyśćcu

Jezusa Chrystusa; Tajemnica Czyśćca

P S

XVI wiek - 3 objawienia

1490-1524

Camerino, Włochy

Św. Kamila Baptysta Varano

Autobiografia. Cierpienia duchowe Jezusa podczas Jego męki.

Jezusa Chrystusa;

1

1531

Guadalupe (Gwadelupa), Meksyk

Św.Juan Diego

Obraz Matki Bożej nie namalowany ludzką ręką

 

Guadalupe - zdjęcie z 1885 roku - 564-817px sepia

Guadalupe 480-790px kolor

Guadalupe 1200-1800px kolor

Guadalupe 468-601px czarno-biały

Święta Maryja - Ta która depcze węża, Matka Boża Brzemienna, Królowa Ameryki

 

P 1 2

1560 i 1590

Leżajsk, Polska

młynarz Rychta (1560), Tomasz Michałek (1590)

Orędzie - film

Matki Bożej i św. Józefa;
MARYJA: "Nie trwóż się Michałku, tu Boga swego, a Syna mego chwałę, i pomoc moją poznacie. Tom sobie miejsce obrała, abym na nim ludzi ratowała, i przed Synaczkiem zastępowała. Idźże tedy do starszego, co jest dozorcą tego miasta, powiedz mu, iż Syna mojego jest ta wola: aby imieniem moim kościół mi tu zbudowali, w którym by ludzie modląc się, mogli otrzymać przeze mnie to, czego by potrzebowali".

 

1

XVII wiek - 8 objawień

1608

Siluva (Szydłów), Litwa

Pastuszkowie i Mikołaj Fieras, Salomon Grodzki

Orędzie

Matki Bożej płaczącej z Dzieciątkiem Jezus;

"Był czas, kiedy tu mój kochany Syn był uwielbiany przez mój lud, ale teraz ludzie orzą i zasiewają tę ziemię."

®
1 2 3

1608, 1610, 1617

Neapol - Włochy, Kraków - Polska (Wawel 1610r)

S.B. o.Juliusz Mancinelli


Życiorys (PDF-13,6Mb)

Maryja Królowa Polski

Matki Bożej Królowej Polski;

"Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie."
Modlitwa za Polskę pragnieniem Maryi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 M M M M M pi pi L L po po

1617

Neapol

S.B.Urszula Benincasa

Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia - Niebieski Szkaplerz

Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus;

Czcigodna Sługa Boża prosiła Jezusa, aby rozciągnął te łaski również na tych, którzy żyjąc w świecie, będą mieli szczególne nabożeństwo do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, zachowają czystość zgodnie ze swym stanem i będą nosili mały, niebieski szkaplerz.

1

1610-1634

Quito, Ekwador

Mariana Francisca de Jesús Torres Berriochoa

Orędzia

Matka Boża Pomyślności z Quito

Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa;

Ja jestem Królową zwycięstwa i Matką Dobrego Zdarzenia. Wtedy wybije Moja godzina: zdetronizuję pysznego, przeklętego szatana, zetrę go pod moimi stopami i zrzucę w przepaść piekielną. W ten sposób Kościół oraz ten kraj uwolniony zostanie na końcu od jego okrutnej tyranii.

1

1620-1649

Kraków, Polska

Marianna Marchocka (Teresa od Jezusa)

Autobiografia Mistyczna i inne pisma

Jezusa; (słów Jezusa mało, dużo opisów przeżyć mistycznych)

1 2 3

1656 oraz 490, 492 i 493

Włochy,
region Apulia,
miasto Monte Sant’Angelo,
góra Gargano

- arcybiskup Alfonso Puccinelli (1656);
- biskup Sipontu św.Wawrzyniec (490,492,493);

Orędzia

Św. Michała Archanioła ;

Św Michał Archanioł 25 września 1656r.: "Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wykuj na nich znak krzyża i moje imię."
Św. Michał Archanioł 490r.: "Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego."
8 maja 492r - Po trzech dniach modlitw ukazał mu się Św. Michał, który przepowiedział szybkie i całkowite zwycięstwo.
Św.Michał Archanioł 29 września 493r.: "Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię."

1 2 3 4 5

1665

Agreda, Hiszpania

Maria z Agredy

Mistyczne Miasto Boże

Matki Bożej ;

Życie na ziemi, chwała w niebie i pośrednictwo u Boga Najświętszej Maryi Panny.

S 1

1673-1675

Paray-le-Monial, Francja

Św.Małgorzata Maria Alacoque

Pamiętnik duchowy

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa ;

"To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w czasach ostatecznych." - 12 obietnic

1 2

XVIII wiek - 5 objawień

1673-1716

Montfort, Francja

Św.Ludwik Maria Grignion de Montfort

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny ;

Tajemnica Maryi. Wielka tajemnica jak stać się świętym

Przedziwny Sekret Różańca Świętego

Dzieła te nie są Bożym objawieniem ale są bardzo natchnione Duchem Świętym i zostały tu umieszczone na zasadzie wyjątku ze względu na ich niezwykłą wartość duchową, a dzieła tego świętego polecał i nimi żył nasz Papież Jan Paweł II.
TOTUS TUUS „Oto jestem cały Twój i wszystko co moje, Twoim jest, o Jezu mój najmilszy, przez Maryję, Twą Najświętszą Matkę”,

1 2 3

S S P P

1664-1718

Laus, Francja

Benoîte (Benedykta) Rencurel

Orędzia

Maryi i Jezusa;
Maryja: „Nieszczęśni ci, którzy umierają w swoich grzechach śmiertelnych. Grzech to straszna rana, jedyne lekarstwo, które ją może uleczyć to sakrament pokuty.”

1

1700-1727

Citta di Castello, Włochy

św. Weronika Giuliani

Pasja Jezusa

Diario - j.włoski

Jezusa i Maryi;

1

1730-1755

Scala, Neapol, Włochy

S.B.s. Maria Celeste Crostarosa

Rozmowy duszy z Jezusem

Jezusa;

1

1714-1766

Montefiascone, Włochy

Cecilia Baij

“Vita interna di Gesú Cristo” - j.włoski
“Vita di San Giuseppe”
“Vita di San Giovanni Battista”

Życie Jezusa, Józefa, Jana Chrzciciela;

1 2 3 4 5 6 7 S S S S


SZUKASZ KSIĄŻEK, KTÓRYCH NIE MA JUŻ W SPRZEDAŻY? MOŻE ZNAJDZIESZ JE W BIBLIOTEKACH:
Katalog Centralny Bibliotek FIDES
KATALOG ZBIORÓW POLSKICH BIBLIOTEK NAUKOWYCH
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
w.bibliotece.pl
FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH


www.duchprawdy.com

html css