OBRAZ MATKI WSPÓŁCZUCIA I MIŁOSIERDZIA,
WSPOMOŻYCIELKI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN

z obietnicami od Matki Bożej

OBRAZ MATKI WSPÓŁCZUCIA I MIŁOSIERDZIA, WSPOMOŻYCIELKI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN

 

Fragmenty objawienia Maryi (1991-201?) - Adam Człowiek

 

Matka Boża stoi na niebieskiej kuli – kula symbolizuje świat, a ponieważ jest koloru niebieskiego oznacza, że jest to świat już wyzwolony przez Chrystusa. W prawej ręce trzyma różaniec, a w lewej Brązowy Szkaplerz. Ramiona są otwarte – to gest otwartości, jak również hojności w rozdawaniu łask. Różaniec to moc i potęga modlitwy, a Brązowy Szkaplerz to ochrona. Na piersi Maryi widać Niepokalane Serce, z którego wychodzą promienie i spadają na dół. To jest Serce Matki, współczujące i miłosierne. To Niepokalane Serce, przez które spływają łaski, jakie Maryja wyprasza dla tych, którzy Ją o to proszą. Na głowie Matka Boża ma złotą koronę, ponieważ oprócz roli Matki pełni także rolę Królowej.

 

Obietnice dla czcicieli Jej obrazu i Jej trzech tytułów:

1)      Moje kochane dziecko i drogie dzieci na całym świecie, wzywajcie Mnie często tym tytułem, który wam objawiłam, a Ja obiecuję wam, że każdy, kto będzie czcił ten wizerunek, otrzyma Moją Miłość, Miłosierdzie jak również Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, gdyż Ja sama będę się wstawiała za tymi, którzy Mnie czczą, przed Moim Synem i prosiła o Miłosierdzie. 

2)      Każdy z was, drogie dzieci, kto odmówi przed tym wizerunkiem 3 razy „Zdrowaś Maryjo”, 3 razy „Chwała Ojcu” i 3 razy „Ojcze Nasz”, otrzyma odpuszczenie grzechów dnia codziennego. 

3)      Każdy z was, kto uda się z prośbą do Mojego Niepokalanego Serca, zostanie wysłuchany! Lecz pamiętajcie, abyście byli posłuszni Naszym słowom, abyście żyli w posłuszeństwie, w prawdzie i miłości.

4)      Wszędzie tam, gdzie znajdzie się ten wizerunek, dom będzie wolny od chorób i napaści złego ducha, a wszyscy ci, którzy zaangażują się w rozpowszechnianie tego wizerunku, otrzymają pełnię Mojego błogosławieństwa, Ja wleję w ich serca miłość z Mojego Niepokalanego Serca.

5)      Dlatego proszę, Moje drogie dzieci, wzywajcie Mnie często jako waszą Matkę i jako waszą Wspomożycielkę, a Ja udzielę wam wszystkiego, o co prosić będziecie. Ja wyproszę u Mojego Boskiego Syna przemianę waszych serc, abyście stali się czystymi, abyście stali się prawdziwymi rycerzami i wojownikami Mojego Niepokalanego Serca.

6)      Wzywajcie Mnie jako Matkę Współczucia i Miłosierdzia, a doznacie wielu łask, które wyproszę u Mojego Boskiego Syna!

 

 

Wybrane fragmenty orędzi Matki Bożej dotyczące tytułu Matki Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożycielki Wszystkich Chrześcijan.

3 września 1992

       Teraz pod stopami Matki Najświętszej ukazała się niebieska kula, a Matka Boża otwarła swoje ramiona. W prawej ręce Matka Boża ma długi brązowy różaniec, a w lewej ręce trzyma Brązowy Szkaplerz. Na piersi Matki Bożej widać serce – żywe serce, z którego wychodzą piękne złociste promienie, które rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Matka Boża uśmiecha się.

 

MATKA BOŻA: «Przyszłam dzisiaj z polecenia Ojca Niebieskiego, aby przekazać tobie, Moje drogie dziecko, specjalne orędzie; aby przekazać za twoim pośrednictwem wszystkim Moim dzieciom kolejny Akt Miłości Ojca Niebieskiego.

       Drogie dziecko, Ojciec Niebieski pragnie posłużyć się tobą, dlatego otrzymałeś tak ważne zadanie dla twojej ojczyzny i dla całego świata.

Przyszłam, by objawić wszystkim Naszym dzieciom kolejny tytuł, jaki Ojciec Niebieski Mi nadał, aby nim Nasze dzieci Mnie wzywały. Proszę, drogie dziecko, abyś kazał namalować obraz, tak jak teraz Mnie widzisz – w tej postaci, bo przyszłam jako MATKA WSPÓŁCZUCIA I MIŁOSIERDZIA, WSPOMOŻYCIELKA WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN. Ten obraz [wraz z tytułem], drogie dziecko, jest symbolem wielkiej Miłości do całego rodzaju ludzkiego. Moje Serce jest otwarte dla wszystkich, jest pełne współczucia i macierzyńskiej troskliwości.

       Jak widzisz, drogie dziecko, w prawej ręce trzymam Mój różaniec – to moc i potęga, a zarazem wielka broń, którą wam dałam w walce przeciwko szatanowi i jego kohortom. Jest to zarazem symbol drogi do Mojego Niepokalanego Serca – właśnie przez Różaniec, bo Ja cała jestem w Różańcu. Jest to zarazem, Moje słodkie dzieci, przypomnienie, abyście zawsze pamiętali o Moich Paciorkach Miłości – abyście zawsze pamiętali, by modlić się na Różańcu.

       W lewej ręce, drogie dziecko, trzymam kolejną cudowną broń, którą wam dałam – to Mój płaszcz, to Brązowy Szkaplerz. Proszę, okryjcie nim wasze ciała, noście Szkaplerz przy sobie. To jest rzeczywiście Mój płaszcz, pod którym macie zapewnioną Moją pomoc i obronę. Pragnę przypomnieć wam te słowa, które powiedziałam: PRZEZ ROŻANIEC I BRĄZOWY SZKAPLERZ MOJE SERCE ZATRYUMFUJE! Spójrz, Moje drogie dziecko, jak wielką miłością jest napełnione Moje Serce, jakim wielkim uczuciem zatroskania jest Ono przepełnione. Jako MATKA MIŁOSIERDZIA wzywam was wszystkich, byście korzystali z Moich łask i byli posłuszni Moim wskazówkom. Często spoglądajcie, Moje drogie dzieci, w Moje Serce i pocieszajcie Mnie. Moje Serce należy do was – do całego rodzaju ludzkiego. Lecz wy poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu – poświęćcie siebie samych, wasze rodziny, ojczyzny, wszystko co macie. Moje Serce jest tak czułe i tak pełne litości! A wszystko, co znajduje się w Moim Sercu, widzi Mój Boski Syn i niczego Mi nie odmówi, jeśli Ja o to prosić Go będę. Dlatego też, drogie dzieci, podążajcie do Mojego Serca z pełnią waszej Miłości, pokory i posłuszeństwa.

       Moje kochane dziecko i drogie dzieci na całym świecie, wzywajcie Mnie często tym tytułem, który wam objawiłam, a Ja obiecuję wam, że każdy, kto będzie czcił ten wizerunek, otrzyma Moją Miłość, Miłosierdzie jak również Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, gdyż Ja sama będę się wstawiała za tymi, którzy Mnie czczą, przed Moim Synem i prosiła o Miłosierdzie. Każdy z was, drogie dzieci, kto odmówi przed tym wizerunkiem 3 razy „Zdrowaś Maryjo”, 3 razy „Chwała Ojcu” i 3 razy „Ojcze Nasz”, otrzyma odpuszczenie grzechów dnia codziennego. Pamiętajcie, że to wszystko z Miłości do was. Ojciec Niebieski, choć jest tak bardzo zagniewany na całą ludzkość, daje wam jeszcze jedną szansę, okazuje wam wielka Miłość... Ja jestem waszym Wspomożeniem i każdy, kto przyjdzie i klęknie przed Moim Boskim Synem, otrzyma przebaczenie! Każdy z was, kto uda się z prośbą do Mojego Niepokalanego Serca, zostanie wysłuchany! Lecz pamiętajcie, abyście byli posłuszni Naszym słowom, abyście żyli w posłuszeństwie, w prawdzie i miłości.

       Wszędzie tam, gdzie znajdzie się ten wizerunek, dom będzie wolny od chorób i napaści złego ducha, a wszyscy ci, którzy zaangażują się w rozpowszechnianie tego wizerunku, otrzymają pełnię Mojego błogosławieństwa, Ja wleję w ich serca miłość z Mojego Niepokalanego Serca.

       Jak widzisz, drogie dziecko, jest to poważne zadanie, ale je właśnie przygotował dla ciebie Ojciec Niebieski, bo My chcemy, abyś pozostał Naszym narzędziem. Tak więc trwaj w miłości, trwaj w prawdzie i na modlitwie, a będziesz wzrastał w świetle Ducha Świętego. Duch Święty będzie cię prowadził. Krocz dalej na tej drodze, na której zostałeś postawiony, a Ja ciebie nie opuszczę. Ja i Mój Boski Syn będziemy czuwali nad tobą, o nic się nie lękaj

       Módl się, drogie dziecko, za Nasze dzieci wybrane w twojej ojczyźnie, jak również za wszystkie nasze „przekaźniki” na całym świecie. Działaj w służbie Prawdy i Miłości i bądź pewien, że wszystkie kłopoty i trudności przezwyciężysz, bo Moje Serce jest przy tobie. Błogosławię również tych wszystkich, których daliśmy ci do pomocy i proszę was, drogie dzieci, wspomagajcie tę misję, bo tym samym pomagacie Mi i pocieszacie Moje Serce».

 

9 kwietnia 1993

MATKA BOŻA: «Moje drogie dziecko, przynoszę także wszystkim Moją ofertę pełna Miłości. Proszę, drogie dziecko, aby SOBOTA, POPRZEDZAJĄCA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA, została poświęcona Mnie jako Matce Litości, Współczucia i Miłosierdzia. Pragnę, aby ta sobota była szczególnym dniem. Jestem przecież Matką Współczucia i Miłosierdzia i chcę, aby także Moje dzieci czciły Mnie tym tytułem, a Mój Boski Syn i Ja będziemy rozlewać Nasze Łaski. Ten dzień będzie szczególnym dniem Naszych Łask».

 

17 kwietnia 1993

MATKA BOŻA: «...Drogie dziecko, objawiłam tobie ten tytuł, jakim obdarzył Mnie Ojciec Przedwieczny: „Matka Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożenie Wszystkich Chrześcijan”. Przez ten tytuł, który jest drogi Memu Sercu, Moje słodkie dziecko, pragnę także, abyście poznali wielkie Miłosierdzie Boga, abyście wychwalali Jego Imię; abyście poprzez ten tytuł, jaki otrzymałam, okazali także chwałę Majestatowi Bożemu; bo Ja zostałam posłana do całej ludzkości, by przekazywać wszystkie łaski, by być Pośredniczką dla was, Moje drogie dzieci. Dlatego też, Moje drogie dziecko i Moje słodkie dzieci, pamiętajcie o tym tytule, który ma wielką wymowę i każdy, kto będzie wzywał Mnie tym imieniem, otrzyma wiele łask. Otrzyma przede wszystkim łaski Miłosierdzia, łaski przebaczenia.

       Jest to wielki tytuł dla wszystkich grzeszników, bo Ja przede wszystkim przychodząc do was, przychodząc na ziemię, pragnę ratować grzeszników, pragnę ratować tych, którzy daleko są ode Mnie i od Mojego Boskiego Syna. Dlatego proszę, Moje drogie dzieci, wzywajcie Mnie często jako waszą Matkę i jako waszą Wspomożycielkę, a Ja udzielę wam wszystkiego, o co prosić będziecie. Ja wyproszę u Mojego Boskiego Syna przemianę waszych serc, abyście stali się czystymi, abyście stali się prawdziwymi rycerzami i wojownikami Mojego Niepokalanego Serca. Tak, Moje słodkie dzieci, Ja wyciągam do całej ludzkości Moją dłoń, przekazuję Moje słowa i proszę, aby Moje dzieci wsłuchały się w Mój głos. Wy możecie, Moje słodkie dzieci, waszymi mod1itwami otrzeć Moje łzy, uleczyć rany i boleści Mojego Serca, a Ja obdarzę was Moimi łaskami; Ja będę błagała Mojego Syna o Miłosierdzie, będę wstawiała się za wami, tylko proszę módlcie się.

       Moje drogie dzieci, Moje dziecko miłości Mojego Niepokalanego Serca, objawiłam tobie ten tytuł, bo i My pragniemy posłużyć się tobą dla umocnienia Świętej Matki Kościoła, dla umocnienia twojej ojczyzny i wszystkich dzieci rozsianych po całym świecie.

       Drogie dziecko i Moje drogie dzieci, będę przychodziła do ciebie jeszcze częściej, by przekazywać Moje słowa i umocnienie Naszym dzieciom, bo ty jesteś narzędziem w Moich rękach, jesteś narzędziem w Rękach Ojca Przedwiecznego. Dlatego bądź zawsze pokorny, trwaj w miłości, a zobaczysz, jak wielkie łaski i owoce będzie przynosiła twoja misja. O nic się nie lękaj, bo Mój Boski Syn i Ja jesteśmy z tobą i z tymi wszystkimi, którzy tobie pomagają. Błogosławię tobie, Moje drogie dziecko. Postaraj się, aby ten Obraz [Matki Współczucia i Miłosierdzia] był jak najszybciej wydrukowany, bo Ja pragnę rozlewać Moje łaski tym wszystkim, którzy Mnie czczą.

 

       A teraz, drogie dziecko, podyktuję ci nową KORONKĘ na uczczenie Mnie jako MATKI WSPÓŁCZUCIA i MIŁOSIERDZIA.

Na początku: Ojcze NaszZdrowaś MaryjoWierzę w Boga, 3 x Chwała Ojcu na cześć Trójcy Przenajświętszej.

Na dużych paciorkach: Matko Boża, wejrzyj na całą ludzkość Twoją Miłością i wyproś nam u Twego Boskiego Syna POKÓJ i MIŁOSIERDZIE, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Na małych paciorkach: Przez Twoje Niepokalane Serce, o Matko Miłosierdzia, rozlej na całą ludzkość łaski i prowadź nas do Twego Syna.

Na zakończenie: 3 x Pomóż nam, Matko Miłosierdzia.

 

Drogie dziecko i drogie dzieci, mówcie tę Koronkę codziennie, a Ja obdarzę was Moimi łaskami i wyproszę dla was Miłosierdzie. Jestem z wami, drogie dzieci”».

 

9.kwietnia 1994

MATKA BOŻA: «…Proszę was, Moje drogie dzieci, abyście się podjęli wielkiej krucjaty modlitwy i z pełnym zaufaniem przychodzili do Mojego Boskiego Syna i do Mnie. Mój Boski Syn powierzył Mi Świętą Matkę Kościół – JESTEM MATKĄ KOŚCIOŁA. Powierzył Mi także całą ludzkość – JESTEM MATKĄ LUDZKOŚCI, jestem waszą WSPÓŁODKUPICIELKĄ i POŚREDNICZKĄ WSZELKICH ŁASK, Moje najukochańsze dzieci. Jestem waszą WSPOMOŻYCIELKĄ i Moje Serce pełne jest współczucia i miłosierdzia. Moje Serce jest dla was Arką. Te wszystkie tytuły, Moje słodkie dzieci, które Ojciec Niebieski przyznał Mi, a także te wszystkie łaski i przywileje pragnę wam objawić, abyście czerpali z tych wielkich dobrodziejstw. Mój Boski Syn niczego Mi nie odmówi, o co prosić będziecie. Dlatego przychodzę do was i proszę was, abyście się modlili; objawiam wam Wolę Ojca Niebieskiego, by was przygotować. [Przychodzę] nie po to, by wlewać strach w wasze serca, ale abyście nabrali odwagi i wiedzieli, że zawsze możecie liczyć na Moją pomoc i na Moje wsparcie. Wszystko, czego od was żądam, Moje najukochańsze dzieci, to posłuszeństwo Ewangelii, posłuszeństwo prawdziwej nauce Świętej Matki Kościoła i posłuszeństwo Mim Słowom, abyście się modlili».

 

24 listopada 1994

MATKA BOŻA: «…Odmawiajcie także, drogie dzieci, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo jest to modlitwa dana na ten czas, kiedy w szczególny sposób musicie prosić o Miłosierdzie. Bo czas czasów nadszedł i tylko ci, którzy okryci są Moim Płaszczem i znajdują się w promieniach Miłości, wypływających z Serca Mojego Syna, otrzymają zbawienie. Przez tę Koronkę Ojciec Niebieski, a także Mój Boski Syn, chcą okazać wielkie MIŁOSIERDZIE całemu światu i całej ludzkości.

       Dlatego też i Ja, Moje drogie dziecko, objawiłam tobie ten tytuł: Matka Miłosierdzia i Współczucia, bo jestem Matką Miłości; jestem pełna wyrozumiałości dla wszystkich Moich dzieci i wiem, jak słabi jesteście. Jestem pełna współczucia dla was, i dlatego nieustannie modlę się za wami i płaczę, błagam Mojego Syna, aby dał wam więcej czasu. Dlatego dzięki temu tytułowi, Moje drogie dzieci, możecie wiele wyprosić przez Moje Niepokalane Serce».

 

13 kwietnia 1996

MATKA BOŻA: «…Teraz, Moje drogie dzieci, kiedy tak ciemne chmury zawisły nad całą ludzkością, chcę was wszystkich pociągnąć do miłości Najświętszego Serca Mojego Syna przez Moje Niepokalane Serce. Chcę was wszystkich ofiarować Mojemu Synowi pełnemu miłosierdzia i dlatego przychodzę do was jako Matka Współczucia i Miłosierdzia, bo znam wasze potrzeby, wasze troski. Jestem przecież waszą Matką. Kiedy wzywacie Mnie, Moje przemiłe dzieci, tym wielkim tytułem, jaki otrzymałam od Ojca Niebieskiego, przychodzę do was i do waszych serc ze szczególnymi łaskami Miłości i Miłosierdzia, i stojąc pod krzyżem Mojego Syna wstawiam się za każdą poszczególną duszą, która wzywa Mojej pomocy.

       Na krzyżu dokonało się odkupienie, ale z krzyża wypłynęła także miłość Mojego Syna, a wraz z nią niezgłębione miłosierdzie. Dlatego pamiętajcie, Moje przemiłe dzieci: jeżeli uciekacie się do Bożego Miłosierdzia, to przytulcie do waszych serc krzyż Mojego Syna i wiedzcie, że jako wasza Współodkupicielka jestem przy Moim Boskim Synu i przy was. Mój Boski Syn, ukazując swoje niezgłębione Miłosierdzie Naszej umiłowanej córce Faustynie, ukazał je w swoich Ranach, więc i wy, Moje drogie dzieci, pamiętajcie, że w Ranach Mojego Syna otrzymacie wielkie Miłosierdzie. Dlatego zanurzajcie grzeszników, zanurzajcie cały świat w Ranach Mojego Boskiego Syna. Polecajcie Miłosierdziu cały świat, bo godzina, w której Miłosierdzie skończy się, a nadejdzie Sprawiedliwość Boża, jest bliska. Wiedzcie o tym, Moje przemiłe dzieci, i upadnijcie na twarz przed Bogiem. Proście Go o przebaczenie. Pamiętajcie także, Moje najukochańsze dzieci, że całym swoim życiem musicie odpowiedzieć Bogu na wezwanie Jego Miłości, bo My pragniemy tylko waszego dobra. Dlatego, skoro powiedzieliście Bogu „tak”, przyjmijcie wszystko z Jego ręki, bo w tym przejawia się Jego Miłość i Miłosierdzie dla was…

       Moje drogie dziecko, nie lękaj się, bo Mój Boski Syn i Ja będziemy przychodzić do ciebie i przekazywać przez ciebie wskazówki dotyczące przyszłości. Twoje zadanie jest wielkie i dlatego realizuj je w miłości Mojego Syna i Mojej.

       Wszystkim wam, Moje najukochańsze dzieci, błogosławię z Mojego Niepokalanego Serca pełnego Współczucia i Miłosierdzia i proszę: módlcie się, módlcie się wiele i zawsze miejcie odwagę powiedzieć Bogu „tak”, by w pełni zaangażować się w Plan Jego Miłości. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławię Świętej Matce Kościołowi i wam wszystkim, Moje drogie dzieci, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

       W niedalekiej przyszłości, Moje drogie dziecko, to święto zostanie zatwierdzone przez Kościół. Będzie to na krótko przed wielkim Tryumfem Mojego Niepokalanego Serca».

 

19 kwietnia 2009

MATKA BOŻA: «Przychodzę do was, Moje dzieci, przede wszystkim jako wasza Matka, gdyż Najwyższy wybrał Mnie, pokorną służebnicę, abym dała światu Jego Jednorodzonego Syna, a tym samym świadczyła o Wielkim Bożym Miłosierdziu. Znam doskonale wasze troski i wasze słabości, dlatego też jestem Matką Miłosierdzia i Współczucia. Pragnę budzić w sercach ludzkich nadzieję na Boże Miłosierdzie i prowadzić was do źródeł Bożego Miłosierdzia. Cała wiara pokoleń ludzkich, cała ich tęsknota znalazła oddźwięk w Moim FIAT, kiedy przyjęłam do swego serca Słowo Wcielone. Wszystkie dzieła Miłosierdzia Bożego, mające ujawnić się aż do skończenia świata, zaczynają urzeczywistniać się w akcie Zwiastowania».

 

24 kwietnia 2011

MATKA BOŻA: «Pomimo tego, że świat pogrąża się w swoim zepsuciu, a szatan przygotowuje się, by zasiąść na tronie przez pewien czas, to ludzkość nie może wymknąć się całkowicie z Miłości Chrystusowej, ponieważ Mój Boski Syn pokonał ostatecznie szatana i jego dzieło poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Jego Miłość wyraża się w geście otwartych rąk, które mówią o Miłosierdziu i sprawiedliwości. W tej godzinie oczyszczenia dla świata jestem dla was Pocieszycielką, Matką Współczucia i Miłosierdzia, gdyż nieustannie modlę się za wami i proszę Mojego Boskiego Syna o pocieszenie i ratunek dla was. Oto przychodzę w tym czasie w Wielkim Znaku jako Niewiasta obleczona w słońce, by ukazać wam pełne i ostateczne zwycięstwo Boga.

       Zauważcie, Moje kochane dzieci, że w największym macierzyńskim bólu staję się ponownie Matką ludzkości. Ból i cierpienie zamienia się w radość służenia Mojemu Boskiemu Synowi – jest to zadanie troski o Boże dzieci i o wszystkie dzieci Kościoła. W tej godzinie pustyni Mój Syn posyła Mnie do świata jako Matkę zwycięskiego potomstwa.

       Radość zmartwychwstania jest dla was, Moje kochane dzieci, zaproszeniem, abyście, podobnie jak umiłowany uczeń Jan, także mogli „wziąć Mnie do siebie” – to znaczy zjednoczyć wasze serca z Moim Niepokalanym Sercem poprzez wasze poświęcenie, gotowość, ofiarność, a przede wszystkim poprzez odpowiedź na Moje matczyne wołanie. Wtedy odczujecie prawdziwe znaczenie misterium zmartwychwstania, które przemieni każdego z was w nowego człowieka. Ta przemiana jest owocem działania Ducha Świętego i znakiem Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Każdy z was potrzebuje duchowej przemiany, aby urzeczywistniły i uobecniły się w was słowa Mojego Syna: „Oto czynię wszystko nowe”».

 

30 kwietnia 2011

Matka Boża ukazała się cała w jasności. Ubrana była w białą suknię i niebieski płaszcz. W jednej ręce trzymała różaniec, a w drugiej Brązowy Szkaplerz. Na głowie miała złotą koronę. Na jej piersi ukazało się Niepokalane Serce, z którego wychodziły jasne promienie. Teraz przychodzi wielu Aniołów, którzy otaczają Matkę Bożą. Skłaniają swoje głowy i słyszę jak śpiewają:

 

ŚWIĘCI ANIOŁOWIE:

Cała Piękna i Niepokalana jesteś, Maryjo!

Jaśniejesz niezrównanym blaskiem miłości i łaski.

Ty jesteś pełną łaski i odbiciem Ojca Niebieskiego!

Przyjmij pieśń uwielbienia od Twoich poddanych,

Królowo przedziwna i Niepokalana!

W chwili Twojego poczęcia zamieszkała w Tobie

Cała Trójca Przenajświętsza, bo jesteś Arcydziełem i perłą stworzenia!

Jesteś, o Maryjo, Matką Miłosierdzia, gdyż przez Twoje Serce

Ojciec podarował ludzkości Syna jako Dar swojego wielkiego Miłosierdzia.

 

Matka Boża podniosła ręce do góry, uśmiechnęła się i powiedziała:

MATKA BOŻA: «Moje kochane dzieci, przychodzę dzisiaj do was z polecenia Bożego, aby przypomnieć wam Moje słowa, które kiedyś wypowiedziałam: abyście w sobotę, poprzedzającą niedzielę Miłosierdzia Bożego, wzywali Mnie szczególnym tytułem Matki Współczucia i Miłosierdzia…

       Rozważcie, Moje kochane dzieci, jak wielkie Miłosierdzie okazuje Ojciec nie tylko w znaku przebaczenia ludzkości, lecz także poprzez ukazanie Kościołowi i światu tajemnicy Mojego Niepokalanego Poczęcia i Niepokalanego Serca, do którego was nieustannie zapraszam. W Moim łonie urzeczywistnił się ogromny akt Miłosierdzia Bożego. I ten akt Miłosierdzia udzielony Mnie – pokornej służebnicy Pańskiej – należy teraz do całego Mistycznego Ciała, do wszystkich, których odkupił Mój Boski Syn. To ukazuje Kościołowi nowy wymiar miłosierdzia: Krew Chrystusa, która przynosi grzesznikowi odkupienie i uwalnia go od grzechu. Dlatego w Koronce do Miłosierdzia Bożego ofiarujecie Ojcu Ciało i Krew Jego umiłowanego Syna jako przebłaganie za grzechy świata.

       Miłosierdzie Boże jest Ojcowskim darem dla wszystkich. Mój Syn cały jest Miłosierdziem i pragnie udzielić przebaczenia wszystkim tym, którzy zwrócą się do Niego. Taki jest też owoc zawierzenia. Zawierzenie Bogu wymaga całkowitego zdania się na Boże Miłosierdzie. Wszystko, co realizuje się poza Bogiem, poza światłem Miłosierdzia, jest marnością. Kiedy nie staracie się zawierzyć Bogu, to odrzucacie Jego Miłosierdzie i porzucacie prawdziwą postawę dziecka Bożego. Gdy przestajecie ufać Bogu, odczuwacie niepokój, ponieważ szatan za wszelką cenę nie chce, abyście całkowicie należeli do Boga. Dziękujcie za łaski, które otrzymujecie każdego dnia, a swoje dziękczynienie składajcie w pełnym zawierzeniu Ojcu.

       Moje kochane dzieci, jestem Matką Współczucia i Miłosierdzia. Moje współczucie wyraża się w Mojej trosce o was, Moje dzieci. Poznałam ból, doznałam opuszczenia. Moja jedność z Moim Boskim Synem wyraża się we wszystkich Jego odczuciach i pragnieniach. Gdy On litował się nad grzesznikami, Ja współ‑lituję się nad nimi; gdy współczuł biednym i potrzebującym, Ja jestem współ‑czująca dla tych wszystkich, którzy potrzebują Bożego Miłosierdzia; gdy cierpiał na krzyżu, Ja współ‑cierpiałam wraz z Nim; gdy On odkupił świat przez swoją Krew, Ja stałam się Współ‑odkupicielką rodzaju ludzkiego. Gdy teraz objawia się Mój Boski Syn jako Król Miłosierdzia, to tym samym ukazuje Mnie jako Matkę Miłosierdzia, ponieważ wypraszam nieustannie dla was Jego łaski. Jestem waszą Orędowniczką u Tronu całej Trójcy Przenajświętszej.

       Moje Matczyne miłosierne spojrzenie ogarnia was, Moje kochane dzieci. Moje Serce pełne współczucia i Miłosierdzia jest dla wszystkich Moich dzieci tarczą wiary. Podczas gdy Miłosierdzie i Sprawiedliwość połączone są w Moim Synu Jezusie, to we Mnie odnajdziecie bezgraniczną i miłosierną Miłość. Bóg tak ukształtował Moje Niepokalane Serce, aby miało Ono współczucie dla waszych słabości. Nie pragnę, abyście znaleźli się w Sprawiedliwości Pana, lecz chcę, abyście zostali uratowani przez Jego Miłosierdzie – takie jest zadanie Matki! Miłosierne i Najświętsze Serce Mojego Boskiego Syna zostało uformowane w Moim Niepokalanym Sercu. Aby mogła dokonać się ta tajemnica, Bóg wpierw ukształtował Moje Serce ze względu na swoje wielkie Miłosierdzie. Dlatego powinno być to dla was zrozumiałe, dlaczego wzywam cały świat do pokuty i do żalu za grzechy, zanim okaże się Boża Sprawiedliwość.

       Dziękujcie całej Trójcy Przenajświętszej za udzielone Mi łaski, przywileje i dary, a przez to sprawicie Mi wielką radość! Wzywajcie Mnie jako Matkę Współczucia i Miłosierdzia, a doznacie wielu łask, które wyproszę u Mojego Boskiego Syna!»

 

14 kwietnia 2012

Matka Boża ukazała się cała w jasności, na niebieskiej kuli. W prawej ręce trzymała różaniec, a w lewej Brązowy Szkaplerz. Cała Jej postać była w promieniach, które rozchodziły się we wszystkich kierunkach. Z widocznego na Jej piersi serca wychodziły złociste promienie. Matka Boża wyglądała bardzo majestatycznie. Wzrok miała podniesiony ku górze.

       Odmówiłem 3 x Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo i 3 x Chwała Ojcu na cześć Matki Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożycielki Wszystkich Chrześcijan. Matka Boża spojrzała na mnie i powiedziała:

 

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze. Przypomnij Moim dzieciom, aby wzywały Mnie jako Matkę Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożycielkę Wszystkich Chrześcijan.

       Moje dzieci, każdy tytuł, jaki otrzymałam i jaki wam do tej pory objawiłam, jest Mi drogi i bliski Mojemu sercu, ponieważ określa Moją rolę i posłannictwo. Święta Matka Kościół potwierdziła przywilej, nazywając Mnie Matką Boga, a narody obierały Mnie za swoją Królową. Ja sama przychodziłam i objawiałam się Moim dzieciom, aby Mnie wzywały w trudnych czasach. To samo powtarzam dzisiaj, aby Moje kochane ziemskie dzieci wzywały Mnie jak najczęściej, szczególnie teraz, gdy doświadczają duchowego, jak również fizycznego prześladowania ze strony wrogów Kościoła.

       Moje wstawiennictwo i obrona rozciąga się na wszystkie czasy i wszystkie miejsca, w których Moje dzieci przebywają, trwają na modlitwie i troszczą się o chwałę Mojego Boskiego Syna. Jestem wraz z Moimi dziećmi wszędzie tam, gdzie muszą ukrywać swoją wiarę. Jestem ze wszystkimi Moimi dziećmi, gdyż Moje macierzyństwo rozciąga się na wszystkie poświęcone Mi dzieci. Wszystkie pragnę zgromadzić w Moim Sercu, dać im bezpieczne schronienie i przygotować na zmartwychwstanie prawdy, która zajaśnieje blaskiem mocy objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna.

       Moje kochane ziemskie dzieci, Ojciec Przedwieczny wstrząśnie ludzkością, ukazując i objawiając całe zło nie tylko tego pokolenia, lecz także poprzednich. Odwoła się do głębin swojego miłosierdzia i ojcowskiej sprawiedliwości, ukazując chwalebny blask Ran Swojego Jednorodzonego Syna. To wydarzenie będzie  oczyszczeniem, jak również odnowieniem wszystkich rzeczy, aby mogło ujawnić się Królestwo Naszych Dwóch Zjednoczonych Serc*. To będzie czas zapowiedzianego Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca; czas rozkwitu, w którym Duch Święty sprawi, że wszystko się zazieleni poprzez działanie Jego łaski. Boże Miłosierdzie i Sprawiedliwość położą kres królestwu kłamstwa i niesprawiedliwości.

       Mój Boski Syn uczynił Mnie Królową świata**, więc po królewsku, oraz z matczyną troską, rozdzielam łaski całemu światu i narodom, które obrały Mnie za swoją Patronkę i Królową. Niech narody wzywają Mojego wstawiennictwa i Mojej obrony – szczególnie mówię to do narodów, które noszą w sobie jeszcze okruchy chrześcijaństwa. Niech wzywają Mojego Matczynego współczucia, abym już nie przez łzy i przebite mieczem Serce spoglądała na ich ból i cierpienie, lecz w radości zwycięstwa i tryumfu Mojego Matczynego Serca mogła współkrólować wraz z Najświętszym Sercem Mojego Boskiego Syna i sprawować rządy nad nimi.

       Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że trzeba wspiąć się na Golgotę, by poznać krzyż. Ojciec wywyższa pokornych – i tak też się stanie, gdyż błogosławieni wszyscy, którzy wytrwają do końca. Czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca będzie czasem, w którym Ojciec Niebieski złoży atrybut swojej władzy w Moje Ręce – tak jak niegdyś powierzył Mi Ciało swojego Syna w Moim łonie w Nazarecie, a później na Golgocie, kiedy został zdjęty z krzyża!

       Pamiętajcie, że jesteście w szkole Mojego Niepokalanego Serca, które jest pełne macierzyńskiego współczucia i miłosierdzia. Każdy z was – bez wyjątku – jest wezwany do powstania z grzechu, do odnowienia swojego życia w Bogu. Każdy z was, kiedy podźwignie się z upadków, jest zaproszony do domu Elżbiety, aby wraz ze Mną wychwalać Boże Miłosierdzie: „Uczynił mi wielkie rzeczy Ten, który możny jest, i Święte Imię Jego”.

       Przychodzę do was, Moje kochane dzieci, aby uświadomić wam ogromną łaskę Miłosierdzia, abyście przyoblekli się w „nowego człowieka”, który porzuca wszystko to co przemija, a jednoczy się z Nowym Adamem – Moim Boskim Synem. W swoim Miłosierdziu Bóg posługuje się macierzyństwem, i dlatego wciąż Ja pozostaję dla was i dla całego Kościoła Matką – Matką Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożycielką Wszystkich Chrześcijan.

       Gdy Mój Boski Syn otwiera wnętrzności swojego Miłosierdzia w swoje Święto dla tych grzeszników, którzy oczyszczą swoje dusze w sakramencie Pokuty i zjednoczą się z Nim w Komunii świętej, Ja wychodzę na spotkanie tym duszom i ofiaruję je w Moim Sercu Mojemu Boskiemu Synowi. Mój Syn niczego Mi nie odmówi. Jak prawdziwa Matka staję przed Tronem Miłosierdzia i ofiarowuję skruszonych grzeszników Królowi Miłosierdzia.

       Kocham was bardzo, Moje drogie ziemskie dzieci. Nie czekajcie z nawróceniem do ostatniej chwili».

 

Mateńko najukochańsza, pragnę zapytać jeszcze o wyjaśnienie Twoich słów (które przekazałaś 20 lat temu), dotyczących obrazu Matki Współczucia i Miłosierdzia. Proszę, wyjaśnij mi je.

 

MATKA BOŻA: «Wiem, Moje dziecko, co cię nurtuje. Dałam wtedy obietnicę, że „po trzykrotnym odmówieniu Ojcze naszPozdrowienia Anielskiego iChwała Ojcu otrzymacie odpuszczenie grzechów dnia codziennego”.

       Moje dziecko i Moje dzieci, Bóg odpuszcza grzechy przez posługę kapłana w ustanowionym sakramencie Pokuty. Powiedziałam wtedy także i te słowa: „Każdy, kto przyjdzie i klęknie przed Moim Boskim Synem, otrzyma przebaczenie!” – to właśnie nic innego, jak uniżenie się przed Moim Boskim Synem, którego reprezentuje kapłan w sakramencie spowiedzi świętej.

       Mówiąc te słowa, chciałam także zwrócić wam uwagę na wasz codzienny, wieczorny rachunek sumienia. Gdy jesteście chorzy, gdy nie możecie skorzystać z posługi kapłana, możecie zwrócić się do Boga z prośbą o wybaczenie, wzbudzając żal za grzechy i okazując skruchę przed Bogiem. Wiecie także, że nadchodzi czas, kiedy prześladowania obejmą cały Kościół i posługa kapłanów będzie ograniczona. Kiedy nadejdzie czas słusznej Sprawiedliwości Bożej, Ja nigdy nie przestanę być Matką dla Moich dzieci. Jestem Wspomożycielką wszystkich chrześcijan, a zatem także i tych, którzy dzisiaj, ze względu na prześladowanie, praktykują swoją wiarę w ukryciu. A czy wy wiecie, jak będzie wyglądała wasza przyszłość?

       Powiedziałam wtedy również, że w domach, w których znajduje się ten wizerunek, „nie będzie chorób ani ataków złego ducha”. Musicie zrozumieć, Moje kochane dzieci, że nie tylko ze względu na ten wizerunek dałam tę obietnicę, lecz ze względu na miłość tych, którzy gromadzą się na modlitwie, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i szczerze ufają Mojemu Boskiemu Synowi – otoczę ich Płaszczem Mojego Macierzyńskiego Serca.

       Czy dobrze zrozumiałeś, Moje dziecko?»

_______________________

* Zjednoczone Serca Jezusa i Maryi.

** Papież Pius XII potwierdził ten tytuł w encyklice Ad Caeli Reginam 11 października 1954 r.


Źródło:
http://adam-czlowiek.blogspot.com/2012/04/171-14-kwietnia-2012.html

------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com