ofiara Mszy Świętej - Rozważania i Modlitwy


OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

ROZWAŻANIA

I MODLITWY

 

Opracowano na podstawie dzieł Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z dodatkiem innych nabożeństw.

 

Anno Domini 2012

 

WSTĘP

 

Ofiara Mszy Świętej jest największym skarbem jaki Bóg ofiarował człowiekowi. W Niej zawierają się największe Tajemnice naszej wiary. Jezus Chrystus ofiaruje się za nas Ojcu Niebieskiemu, składa Siebie na ołtarzu i staje się Ofiarą Przebłagalną za nasze grzechy. Ta Ofiara jest najdoskonalszą, gdyż Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej składa Siebie w Ofierze, aby zadośćuczynić Bogu Ojcu za nasze grzechy. Ponawia Swoją Ofiarę z Golgoty, stając się Barankiem, Który oddaje Swoje Życie za nas Ojcu Niebieskiemu i w ten sposób gładzi nasze grzechy, aby otworzyć nam bramy Życia Wiecznego. Jezus Chrystus Ofiara Przebłagalna oddaje się Ojcu Niebieskiemu dla naszego zbawienia. Te najwznioślejsze tajemnice dokonują się podczas każdej Mszy Świętej. Ofiara Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest dla każdego z nas ocaleniem i wyzwoleniem z niewoli grzechu, jednak potrzeba z naszej strony przyjęcia tej łaski, aby wejść w bliską relację z Jezusem Chrystusem, aby przyjąć Jego wielką Miłość.

Msza Święta to szczególny czas naszego łączenia się z konającym Chrystusem od Modlitwy w Ogrójcu, aż po Kalwarię, gdzie Pan Jezus umarł, wydając ostatnie tchnienie. Dlatego też, pamiętajmy o Ofierze Naszego Pana i łączmy się z Nim podczas każdej Mszy Świętej, aby Jezus nie czuł się osamotniony w swoim cierpieniu. Wejdźmy w głęboką relację z cierpiącym Jezusem i podążajmy za Nim do końca, aby otrzymać pełnię łask i stać się Jego przyjaciółmi, których zaprosi do Swojego Królestwa.

 

MSZA ŚWIĘTA

 

1. Msza święta jest najwznioślejszym aktem UWIELBIENIA Boga. Wielbijmy przeto o chwalmy Boga od początku Mszy świętej, aż do Sanktus.

2. Msza święta jest najzupełniejszą ofiarą PRZEBŁAGANIA Boga za grzechy nasze. Dajmy przeto wyraz uczucia jak: skruchy, zadośćuczynienia od Sanktus do Pater noster.

3. Msza święta jest najskuteczniejszą Ofiarą PROŚBY. Przedłużmy więc Bogu prośby nasze od Pater noster do Komunii świętej.

4. Msza święta jest wreszcie ofiarą DZIĘKCZYNNĄ. Składajmy przeto dzięki Bogu od Komunii świętej do końca Mszy świętej.

5. Trzeba wiedzieć przeto, iż najobfitsze łaski Boże otrzymują ci, którzy podczas Mszy świętej nie tylko modlą się gorąco do Boga wraz z ukrzyżowanym Chrystusem, ale i nad każdą częścią tejże Ofiary pilnie się zastanawiają

 

MODLITWY PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

 

O Jezu Chryste, oto zbliżam się do Twojego Ołtarza z sercem otwartym, pragnącym spotkania z Tobą i proszę Cię, pozwól mi doświadczyć wszystkich tych łask, które przygotowałeś mi w tej Ofierze Mszy Świętej. Oto przygotowuję się na spotkanie z Tobą, Który z Miłości do mnie ofiarowałeś się na Golgocie i teraz ponawiasz tę samą Ofiarę, aby obdarować wszystkich ludzi niepojętymi łaskami. Oto przychodzisz do nas w tym Świętym Czasie Twojej Eucharystycznej Ofiary, aby mogło się dokonać to, co dla oczu niewidzialne a jednak Rzeczywiście Obecne. Dziękuję Ci, Jezu Chryste za to, że Rodzisz się na Ołtarzu, aby przyjść do Mojego Serca. Oto Twoje Życie uobecnia się podczas każdej Mszy Świętej, dokonuje się Ofiara Twojego Życia, jak wielka to łaska niepojęta dla mojego umysłu, ale ja wierzę, że Ty Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mnie, aby nakarmić mnie Swoim Ciałem i obdarować pełnią Swoich łask.

Mój Najukochańszy Zbawicielu, racz wysłuchać mojego wołania i spraw, aby moje serce nieustannie napełniało się tymi łaskami, którymi pragniesz obdarować podczas każdej Mszy Świętej, abym mógł doświadczyć Twojej wielkiej Miłości jak również tego wszystkiego, co jest Twoim wielkim Darem, aby przemienić mnie w Siebie na Życie Wieczne. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie swoją Mocą, swoim Światłem, przeniknij moją istotę, abym dzięki Twojej łasce, mógł całym sercem zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, Który przychodzi podczas tej Mszy Świętej, ofiarując Siebie Ojcu Przedwiecznemu za grzechy całej ludzkości. Oto proszę Ciebie Duchu Święty, uczyń mnie swoim narzędziem i spraw, aby moja osoba doświadczyła wszystkich tych łask płynących z tej Ofiary Mszy Świętej, w której będę uczestniczył. Dziękuję Ci Duchu Święty, że przenikasz mnie Swoją Obecnością, otwierając moje serce na ogrom łask, których pragniesz udzielić, wprowadzając mnie w bliską relację z Jezusem, ponawiającym Swoją Ofiarę na tym Ołtarzu, jak i na Ołtarzach całego świata.

Duchu Święty polecam Ci, tych wszystkich, którzy są w tej Świątyni, aby dostąpili łaski poznania Boga, Który objawia się w Swoim Synu Jezusie Chrystusie przychodzącym do nas w Ofierze Mszy Świętej. Uwielbiam Cię Duchu Święty i proszę o Twoje nieustanne prowadzenie, aż do zjednoczenia się w Wiecznej Chwale. Amen

Oto za chwile rozpocznie się Msza Święta, w Której spotkam się z Jezusem Chrystusem, dlatego muszę sobie uświadomić jak dobry jest Bóg, przychodzący do nas, aby nakarmić nas Swoim Ciałem, zlewając ogrom łask na wszystkich tych, którzy sercem zapragną spotkania z Bogiem.

O Jezu Chryste, oto pragnę Twojej bliskości, Twojego Światła, Twojej wielkiej Miłości - przyjdź Panie Jezu,

O Jezu Chryste, przyjdź do mojego serca i prowadź mnie na każdy dzień mojego życia - przyjdź Panie Jezu,

O Jezu Chryste, uświęć mnie Swoją Obecnością i spraw, abym nieustannie wielbił Twoje Święte Imię - przyjdź Panie Jezu.

 

O Maryjo Matko Eucharystii, wyproś mi łaskę głębokiego przeżycia tej Mszy Świętej i spraw Swoim wstawiennictwem u Boga uproszenie tej szczególnej łaski mistycznego zjednoczenia się z Twoim Synem poprzez Dar Komunii Świętej. O Matko Wcielonego Słowa, racz wysłuchać mojego wołania i spraw przemianę każdego ludzkiego serca, aby mogło się radować ze spotkania z Jezusem Chrystusem, Który przychodzi w Ofierze Mszy Świętej jako Ten Baranek, aby zgładzić nasze grzechy i nakarmić nas Swoim Ciałem i napoić Swoją Przenajdroższą Krwią na Życie Wieczne. Amen.

 

OD POCZĄTKU MSZY ŚWIĘTEJ DO SANKTUS

UWIELBIENIE

 

O WSZECHMOCNOŚCI Boga Ojca, wesprzyj ułomność moją i wyrwij mię z przepaści nędzy. O mądrości Boga Syna, kieruj wszystkimi moimi myślami, słowami i uczynkami. O miłości Ducha Świętego, bądź początkiem wszystkich czynności mej duszy, aby ciągle odpowiadały Twemu Boskiemu usposobieniu. Amen.(500 dni odpustu, św. Penit Ap. 1936)

 

Kapłan z zakrystii idzie do ołtarza. Chrystus wstępuje na górę Oliwną.

NIECH się dzieje i niech będzie chwalona i na wieki sławiona najsprawiedliwsza, najwyższa i najmiłościwsza Wola Boża we wszystkim. (100 dni odpustu, Pius VII, 1818.)

 

Kapłan rozpoczyna Mszę świętą. Pan Jezus rozpoczyna modlić się w Ogrójcu.

O TRÓJCO Przenajświętsza, która mieszkasz w mej duszy przez Twą łaskę, adoruję Ciebie. (300 dni odpustu, Benedykt XV, 1921.)

O Trójco Przenajświętsza, która mieszkasz w mej duszy przez Twą łaskę, spraw, abym Cię kochał(a) coraz więcej i więcej. (300 dni odpustu, Benedykt XV, 1921.)

O Trójco Przenajświętsza, która mieszkasz w mej duszy przez Twą łaskę, uświęć mnie. (300 dni odpustu, Benedykt XV, 1921.)

 

Kapłan odmawia "Confiteor"(Spowiedź). Chrystus pada na ziemię krwawym potem zlany.

OJCZE Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby Kościoła świętego. (100 dni odpustu. Pius VII, 1817.)

Zbawicielu świata zmiłuj się nad nami. (50 dni odp. Leon XIII, 1891.)

 

Kapłan całuje ołtarz. Pan Jezus zdradzony pocałunkiem Judasza.

Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami. (50 dni odpustu. Leon XIII, 1891.)

Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. (500 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1934.)

JEZU, dla Ciebie żyję; Jezu, dla Ciebie umieram; Jezu, Twój (ą) jestem w życiu i przy śmierci. (100 dni odpustu. Benedykt XV. 1934.)

 

Kapłan idzie na stronę Epistoły. Jezusa pojmanego i związanego wiodą przed Annasza.

O PANIE, naucz mnie dobroci, karności i rozumu, ponieważ w Twoich przykazaniach pokładam moją ufność. (300 dni odpustu. Pius X, 1908.)

 

Kapłan czyta Introit.(Wstęp) Pan Jezus fałszywie oskarżony i zelżony.

SPRAW, o mój Boże, aby się wszystkie umysły złączyły w prawdzie, a wszystkie serca w miłości. (300 dni odpustu. Pius X, 1908.)

 

Kapłan idzie na środek ołtarza i mówi Kyrie. Chrystusa wypiera się Piotr trzykrotnie.

O Panie, zachowaj naszą wiarę! (100 dni odpustu. Pius X, 1908.)

 

Kapłan mówi: "Dominus vobiscum" (Pan z Wami) Pan Jezus spojrzeniem nawraca Piotra.

Boskie Serce Jezusa, nawróć grzeszników, zbaw umierających, wybaw biedne dusze z czyśćca. (300 dni odpustu. Pius X, 1906.)

 

Kapłan czyta Epistołę. Chrystus przed Piłatem.

O BOŻE mój i jedyne Dobro moje, Ty jesteś cały moim, spraw, abym i ja był (a) cały (a) Twoim (ją). (300 dni odpustu. Leon XIII, 1902.)

 

Kapłan mówi na środku ołtarza: „Munda cor meum"./Oczyść serce moje/ Herod i dwór jego szydzą z Pana Jezusa.

O mój Boże, kocham Cię z całego serca. (50 dni odpustu. Benedykt XV, 1918.)

 

Kapłan czyta Ewangelię. Chrystus znowu oskarżony u Piłata.

Jezu cichy i pokornego Serca uczyń serce moje według Serca Twojego. (500 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1933).

Daj mi, miłosierny Boże, bym gorąco pragnął (a) tego, co się Tobie podoba, roztropnie szukał (a), szczerze uznawał (a) i doskonale spełniał (a) ku czci i chwale Twego Imienia. Amen. (300 dni odpustu. Leon XIII 1879).

 

Kapłan odkrywa kielich. Pan Jezus obnażony przed biczowaniem.

Boże mój i wszystko! (300 dni odpustu Św. Penit. Ap. 1935).

 

Kapłan ofiaruje chleb i wino. Pan Jezus biczowany.

Mój Jezu, miłosierdzia! (100 dni odpustu. Pius IX, 1846).

 

Kapłan umywa ręce. Piłat oświadcza niewinność Chrystusa.

Najsłodszy Jezu, nie bądź mi sędzią, ale zbawicielem. (300 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1935).

 

Kapłan mówi: „Orate fratres /Módlcie się bracia/ Piłat stawia Chrystusa przed ludem, Mówiąc: "Oto człowiek".

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen. (300 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1936).

 

Kapłan odmawia ciche modlitwy. Chrystusa, jako Króla, żołnierze szyderczo adorują.

Niech będzie Bóg uwielbiony. (50 dni odpustu. Pius X, 1903).

JEZUSIE Chrystusie, Synu Boga żywego, Życie świata, adoruję Cię; dla Ciebie żyję, dla Ciebie umieram. Amen. (100 dni odpustu. Pius X, 1909).

 

Kapłan mówi lub śpiewa Prefację i Sanktus (Święty). Barabasza uwolniono, a Chrystusa na śmierć potępiono.

ADORUJMY, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Niepokalaną Maryją Najświętsze i Najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa. (200 dni odpustu. Pius X, 1904).

ŚWIĘTY, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów. Pełna jest ziemia chwały Twojej. Chwała Ojcu, Chwała Synowi, Chwała Duchowi Świętemu. (300 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1936).

 

OD SANKTUS DO PATER NOSTER

PRZEBŁAGANIE

 

Kapłan rozpoczyna Kanon. Chrystus idzie drogą krzyżową.

O BOŻE, Trójco Przenajświętsza, pragnę Cię kochać i pobudzać innych do miłowania Ciebie. Chcę pracować na chwałę Kościoła świętego, ratując dusze, walczące na ziemi i cierpiące w czyśćcu. Gorącym moim pragnieniem jest całkowicie spełniać Wolę Twoją i dojść do chwały, którą, o Panie, zgotowałeś mi w Królestwie Twoim. Pragnę być świętą, a czuję całą swoją nieudolność i błagam Cię, o Boże, stań się świętością moją. Amen. (Święta Teresa)

 

Kapłan modli się za ludzi żyjących. Chrystus wstępuje z krzyżem na Kalwarię.

KŁANIAMY się Tobie, Najświętszy Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez święty Krzyż Twój świat odkupić raczył. (7 lat odpustu. Św. Penit. Ap. 1932).

Pan mój i Bóg mój! (7 lat odpustu. Św. Penit. Ap. 1937)

 

Kapłan żegna chleb i wino. Chrystusa przybijają do krzyża.

OTO Krzyż Pański! Uciekajcie nieprzyjaciele! Zwyciężył Lew z pokolenia Judy, z domu Dawida. Alleluja! (100 dni odpustu. Leon XIII, 1882).

 

Kapłan podnosi Przenajświętszą Hostię. Pana Jezusa podnoszą z krzyżem.

Pan Mój i Bóg Mój! (7 lat odpustu. Sw. Penit. Ap. 1937).

 

Kapłan podnosi kielich. Krew Przenajświętsza spływa po drzewie Krzyża z Ran Pana Jezusa.

PRZEZ Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa, Błogosławcie Najświętsze Imię Jego według intencji i pragnień najchwalebniejszego Serca Jego. (300 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1936).

 

Kapłan odmawia ciche modlitwy. Konający Zbawiciel oddaje św. Jana i wszystkich ludzi w opiekę Swej Matki.

O PANI moja, o Matko moja, pomnij, że jestem Twoim (ją). Ocal mię, broń mię, jako rzeczy i własności Swojej! (40 dni odpustu. Pius IX, 1851).

 

Kapłan modli się za zmarłych. Pan Jezus przyrzeka raj łotrowi.

PANIE, racz wspomnieć na sługi i służebnice Twoje... którzy ze znamieniem wiary nas poprzedzili do wieczności i snem pokoju zasnęli. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. (300 dni odpustu. Pius X, 1908).

 

Kapłan mówi Pater noster /Ojcze nasz/ Pan Jezus wypowiada ostatnie siedem słów na Krzyżu.

Boże Ojcze, pozostań zawsze we mnie, jak zawsze jesteś w Jezusie. (300 dni odpustu. Benedykt XV, 1921).

 

Modlitwa św. Teresy

O MÓJ Boże, chciałabym Ci wynagrodzić niewdzięczność występnych i błagam, odbierz mi możność obrażania Ciebie. Jeśli upadnę przez słabość, niechże natychmiast Boskie Twe wejrzenie oczyści mą duszę i wyniszczy wszelkie niedoskonałości, jako ogień, który wszystko w siebie przeistacza. Amen.

 

OD PATER NOSTER DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

prośba

 

Kapłan łamie i dzieli Hostię. Pan Jezus umiera na krzyżu.

Kłaniamy się Tobie, Najświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył. (7 lat odpustu. Św. Penit. Ap. 1932).

 

Kapłan wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha. Pan Jezus wstępuje do otchłani pocieszyć tam Ojców świętych.

PANIE, dzięki Ci składam za Twą śmierć na Krzyżu poniesioną za moje grzechy. (300 dni odpustu. Benedykt XV, 1918).

Stała Matka boleściwa — Pod krzyżem bardzo troskliwa — Na którym Jej Syn wisiał

 

Kapłan mówi: "Agnus Dei" (Baranek Boży) Wielu uznaje w Ukrzyżowanym Chrystusie Syna Bożego.

NAJŁASKAWSZY Jezu, Ty Sam jeden jesteś naszym zbawieniem. Przeto błagam Ciebie, nie opuszczaj nas w naszych potrzebach i strapieniach, lecz przez to konanie Najświętszego Serca Twego i dla boleści Niepokalanej Matki Twojej, przyjdź na pomoc sługom Twoim, których Krwią Twoją Przenajświętszą odkupić raczyłeś. (100 dni odpustu. Pius IX, 1870).

 

Kapłan modli się przed Komunią świętą. Matka Boża boleje nad Ciałem Zbawiciela zdjętego z Krzyża.

Matko miłości, Matko boleści i miłosierdzia, módl się za nami. (300 dni odpustu. Pius X, 1908).

 

Kapłan spożywa Komunię świętą. Chrystusa składają do grobu.

Chwała, cześć i uwielbienie niech będzie Boskiemu Sercu Jezusa. (300 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1924).

 

Modlitwa Świętej Teresy

Boże, serce moje przepełnione niezmiernym pragnieniem, prosi z całą ufnością, abyś wziął duszę moją na własność. Nie mogę Cię przyjmować w Komunii Świętej tak często, jak pragnę; ale, o Panie, wszak jesteś Wszechmocnym, pozostań we mnie jako w tabernakulum i nie oddalaj się nigdy z mego serca. Amen.

 

OD KOMUNII DO KOŃCA MSZY ŚWIĘTEJ

DZIĘKCZYNIENIE

 

Kapłan wyciera kielich. Namaszczenie Ciała Chrystusowego.

SERCE Jezusa, Ofiaro Miłości, uczyń ze mnie świętą ofiarę dla Ciebie, przyjemną Bogu. (50 dni odpustu. Pius X, 1907).

 

Kapłan ubiera kielich. Pan Jezus zmartwychwstaje.

O SERCE miłości, w Tobie pokładam wszystką moją ufność. Wszystkiego się lękam dla mej słabości, lecz wszystkiego się spodziewam dla Twej dobroci. (300 dni odpustu. Pius X, 1908).

Serce Jezusa, mam ufność w Tobie. (300 dni odpustu. Pius X, 1906).

 

Kapłan odmawia ostatnie modlitwy. Pan Jezus ukazuje się Matce Swojej i Uczniom.

Pozostań ze mną, Panie: bądź moją prawdziwą radością. (300 dni odpustu. Benedykt XV, 1921).

O JEZU, życie odwieczne w łonie Ojca, Życie dusz stworzonych na podobieństwo Twoje, błagam Cię przyjdź.

Twą Miłość niech poznamy, Serce Twoje, objaw je nam. (300 dni odpustu. Benedykt XV, 1915).

 

Kapłan mówi po raz ostatni: „Dominus vobiscum" (Pan z wami). Pan Jezus żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba, aby zesłać Ducha Świętego na Apostołów.

PRZYJDŹ, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i ogień Twojej Miłości w nich zapal. (300 dni odpustu. Pius X, 1907).

 

Kapłan błogosławi lud. Pan Jezus zsyła Ducha Świętego.

Duchu Święty, słodki Gościu mej duszy, pozostań ze mną i spraw, abym zawsze pozostał(a) z Tobą (300 dni odpustu. Benedykt XV, 1921).

 

Kapłan czyta ostatnią Ewangelię. Pan Jezus rozsyła Apostołów po świecie, aby opowiadali Słowo Boże.

Duchu Święty, Duchu prawdy, wejdź w nasze serca; daj narodom jasność Twojej światłości, aby mogły Ci się podobać w jedności Wiary. (300 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1932).

 

Modlitwa św. Teresy

DZIĘKUJĘ Ci o Boże, za łaski, jakieś zesłał na mnie, a szczególnie, żeś mnie prowadził drogą ciernistą. W dniu ostatecznym z radością podziwiać Cię będę, trzymającego Krzyż, jako berło chwalebne, skoro cennym tym Krzyżem dzieliłeś się ze mną, gdym była na ziemi. Ufam zatem, że w Niebie na podobieństwo Twoje nosić będę na ciele moim święte znaki Twej Męki. Amen.

 

Akt strzelisty

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie się całkowicie ofiaruję przez Maryję. (300dni odpustu za każdy raz; zupełny raz na miesiąc. Pius X, 1905)

 

PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ I MODLITWY DZIĘKCZYNNE

 

Oto idę na spotkanie z Jezusem Chrystusem: klękam, oczekując, aż Jezus przyjdzie do mnie przez posługę kapłana. Otwieram usta i przyjmuję Hostię, aby połączyć się z moim Panem i Zbawcą. Jak wielkie szczęście mnie spotkało: Sam Bóg przychodzi do mnie, aby mnie umocnić Swoim Ciałem i obdarować pełnią Swoich łask. Moje serce przepełnia wdzięczność, raduję się ze spotkania z Bogiem. Boża Obecność przenika moje wnętrze. Oto Pan jest ze mną. Oto łączę się z Bogiem i mówię do Niego:

Oto jesteś Jezu Chryste w moim sercu, dałeś mi Siebie całkowicie, bezgranicznie oddałeś się mi. Czyż nie jest Twoją Wolą, abym i ja oddał się Tobie całkowicie. Wszystko za wszystko, miłość za Miłość. Boże Niepojęty tak bardzo nas miłujący, pragniemy wielbić Ciebie nieustannie, aby dokonało się nasze zbawienie, aby łaska Twojej wielkiej Miłości rozpaliła nasze serca, aby one wzniosły się na wyżyny Twojej Doskonałości. Bądź uwielbiony nasz Panie i Zbawco, Który jesteś nieprzemijającym szczęściem, ukazujący nam bezmiar Niebieskiej Chwały. Pragniemy Cię wielbić całym naszym życiem, aby Twoja Chwała przepełniła nas całkowicie, abyśmy razem z Maryją wyśpiewali Pieśń uwielbienia - Magnificat:

Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić Mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił Mi Wszechmocny

a Jego Imię jest święte.

Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc Swego Ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

Pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze,

I na wieki wieków. Amen.

Razem z Aniołami i Świętymi, z całym stworzeniem uwielbiajmy Boga mówiąc:

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia Chwały Twojej, Hosanna na wysokości, Błogosławiony, Który przychodzi w Imię Pański, Hosanna na wysokości (3 razy).

 

MODLITWY PO MSZY ŚWIĘTEJ

Przepisane przez Ojca Świętego Leona XIII

 

Zdrowaś Maryjo... ( 3 razy)

Antyfona

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto więc, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy na nas zwróć a Jezusa, Błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną Chwalebnej i Niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z Świętym Jej Oblubieńcem Józefem, ze Świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie Świętej Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. (10 lat odpustu Pius XI, 1934).

 

Wezwanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa

V. Najświętsze Serce Jezusa,

R. Zmiłuj się nad nami (trzy razy)

(Za akt strzelisty: "Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami" trzykrotnie klęcząco po tych modlitwach odmawiany, nadał jeszcze Ojciec Święty 7 lat odpustu. Pius XI1934.)

 

MODLITWY PO MSZY I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Módlmy się w tym szczególnym momencie, kiedy Jezus przyszedł do naszych serc. On tam jest Żywy i Prawdziwy, tak bardzo pragnący naszej miłości. Dlatego uczyńmy wszystko, aby odpowiedzieć na Jego wielką Miłość, naszą miłością. Tę miłość wyrazimy poprzez naszą modlitwę dziękczynienia i uwielbienia

Ant. Śpiewajmy hymn trzech młodzieńców, którzy Ci Święci śpiewali w piecu ognistym, wielbiąc Pana (O. W. Alleluja)

Pieśń trzech młodzieńców (Dn 3)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie;* chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.

Błogosławcie Pana, Aniołowie Pańscy; * błogosławcie Pana niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszystkie wody nadniebne;* błogosławcie Pana, wszystkie zastępy Pańskie.

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu;* błogosławcie Pana gwiazdy niebieskie.

Błogosławcie Pana, wszelki deszczu i roso;* błogosławcie Pana, wszystkie wichry.

Błogosławcie Pana, ogniu i upale;* błogosławcie Pana, zimno i mrozie.

Błogosławcie Pana, rosy i deszcze;* błogosławcie Pana, lody i grady.

Błogosławcie Pana, szrony i śniegi;* błogosławcie Pana, dni i noce.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności;* błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Niech ziemia błogosławi Pana, * niech chwali Go i wywyższa na wieki.

Błogosławcie Pana, góry i pagórki;* błogosławcie Pana, wszystkie ziemskie rośliny.

Błogosławcie Pana, źródła;* błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i wszystko co porusza się w wodach;* błogosławcie Pana, wszystkie ptaki niebieskie.

Błogosławcie Pana, zwierzyno wszelka i bydło;* chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.

Błogosławcie Pana, synowie ludzcy;* błogosław Pana, Izraelu.

Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy;* błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych;* błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.

Błogosławcie Pana, Ananiaszu, Azariaszu, Mizaelu;* chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.

Błogosławcie Ojca i Syna wraz Duchem Świętym; * chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie nieba, * i chwalebny i wywyższony na wieki.

Psalm 150

Wszystko co żyje, niech wielbi Pana!

Chwalcie Pana w Jego świątyni,* chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie.

Chwalcie Go dla możnych dzieł Jego,* chwalcie dla najwyższego Jego majestatu.

Chwalcie Go dźwiękiem trąby, * chwalcie na harfie i cytrze.

Chwalcie Go bębnem i tanem, * chwalcie na strunach i flecie.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, * chwalcie Go na cymbałach brzęczących, * wszystko co żyje niech chwali Pana!

Chwała Ojcu...

Ant. Śpiewajmy hymn trzech młodzieńców, którzy Ci Święci śpiewali w piecu ognistym wielbiąc Pana (W. O. Alleluja).

V. Kyrie, elejson.

R. Christe, elejson. Kyrie, elejson.

Ojcze nasz ...

V. Niech Cię wielbią wszystkie dzieła Twoje,

R. A Święci Twoi niech Cię błogosławią.

V. Niech się radują Święci w chwaleniu Ciebie.

R. Niech się weselą w miejscach swojego spoczynku.

V. Nie nam, Panie nie nam.

R. Lecz Imieniu Twemu daj chwałę.

V. Panie wysłuchaj modlitwy mojej.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się. Boże, któryś złagodził płomień ognia dla trzech młodzieńców, spraw łaskawie, aby nas, sług Twoich, nie strawił płomień namiętności.

Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj czyny nasze Twoim natchnieniem i pomocą wspieraj, aby każda nasza modlitwa i praca zawsze od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie kończyła.

Daj nam, prosimy Cię, Panie, tak stłumić płomienie naszych namiętności, jak Świętemu Wawrzyńcowi użyczyłeś sił do przezwyciężenia katuszy ognia. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

Dzięki Ci czynię Panie Święty, Ojcze Wszechmogący, Wieczny Boże, że mnie grzesznika, niegodnego sługę swego, bez żadnej zasługi mojej, jedynie z Miłosierdzia Swego posilić raczył Przenajdroższym Ciałem i Krwią Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

A proszę Cię, niechaj ta Komunia Święta nie będzie dla mnie wyrokiem potępienia, lecz niech mi raczej będzie zbawiennym zadatkiem przebaczenia Twego, zbroją mej wiary i puklerzem dobrej woli.

Niechaj uwolni mnie od występków moich, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmoże miłość i cierpliwość, pokorę posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie silną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych jak i niewidzialnych. Niech uspokoi zupełnie poruszenia moje cielesne i duchowe. Niech wreszcie będzie ona szczęśliwym dokonaniem życia mojego.

I proszę Cię, abyś mnie grzesznika doprowadzić raczył do onej niewymownej uczty, na której z Synem Swoim i Duchem Świętym jesteś dla wybrańców swych prawdziwą Światłością, zupełnym nasyceniem, weselem wiekuistym, pełnią rozkoszy i szczęściem doskonałym. Amen.

Anima Christi (Duszo Chrystusowa)

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W Ranach Swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do Siebie.

Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię.

Na wieki wieków. Amen

 

Akty uwielbienia, dziękczynienia, ofiarowania, prośby

 

Akt uwielbienia

Witam Cię, Najdroższy Jezu, Panie i Boże mój! Wierzę w Ciebie! Ufam Tobie! Kocham Cię z całego serca, nade wszystko. Przybyłeś więc, o Jezu mój, do mego serca! Tyś do mnie nędznego stworzenia, wstąpił, cały stałeś się moim. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Jezus! Korzę się przed nieskończoną wielkością Twoją! Cześć Ci oddaję, obejmuję Cię i przyciskam do serca.

Akt dziękczynienia

Panie Jezu Chryste, z uczuciem, na jakie tylko zdobyć się może serce moje, dzięki Ci składam, żeś raczył wstąpić do serca mego i wzbogacić mię łaskami i dobrodziejstwami Twymi. Cóż oddam Tobie, Boski Zbawicielu mój, za wszystkie dobra, jakimi mię obdarzyć raczyłeś?

Akt ofiarowania

Jakoś Ty, o Jezu oddał mi Siebie Samego, tak i ja oddaję się Tobie całkowicie i na zawsze. Chcę być twoim na wieki. Ofiaruję Ci moją wolę, żebyś ją wzmocnił; rozum mój, abyś go oświecił; pamięć swoją, abyś ją napełnił Swoją Obecnością; pragnienia i skłonności moje, abyś je oczyścił. Ofiaruję Ci zamiary moje, abyś nimi kierował; mozoły i prace moje, abyś je błogosławił, wszystkie uczynki i myśli moje, abyś je uświęcił. Wszystko to, czym jestem i cokolwiek posiadam, oddaję całkowicie pod rządy Woli Twojej. Wysłuchaj mnie i nie dopuszczaj, abym, się kiedyś z Tobą rozłączył.

Akt prośby

O najmiłościwszy Jezu, nie proszę Cię o dobra, uciechy i zaszczyty ziemskie, daj mi tylko, błagam Cię przez zasługi Męki i Śmierci Twojej, ciągły żal za grzechy moje i łaskę wytrwania w Miłości Twojej, aż do śmierci. Przyjmij także, o Jezu, modły, jakie do Ciebie zanoszę za Kościół Twój Święty, za Ojca Świętego N., za biskupa naszego N. i wszystkich kapłanów. Pobłogosław Ojczyźnie naszej i wszystkim dzieciom polskim. Pobłogosław całej mojej rodzinie i przełożonym. Ty im zapłać za wszelkie dobro, które dla mnie czynią. Pobłogosław wszystkim, którzy się polecili moim modlitwom.

Pragnę, o Panie, byś od wszystkich był znany, miłowany i uwielbiany. Nawróć, zwycięż, zapanuj nad sercem moim. Wejrzyj też w Miłosierdziu Swoim na dusze w czyśćcu cierpiące, mych rodziców, krewnych i dobroczyńców. Szczególnie zaś błagam Cię za duszami, które z mojej winy cierpią, za tymi, które znikąd ratunku nie mają, za tymi, które Sam chcesz jak najszybciej wybawić. Przebacz ich winy, racz im dać wieczne odpocznienie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

O Maryjo, Najświętsza Dziewico i Matko, oto przyjąłem ukochanego Syna Twojego, Którego poczęłaś w niepokalanym Twym łonie, porodziłaś, wykarmiłaś i obejmowałaś najsłodszymi uściskami.

Oto pokornie i z miłością przedstawiam Ci i ofiaruję Tego, Którego widok radował Cię i napełniał wszelką rozkoszą, abyś Go Twoimi ramionami objęła, Twoim Sercem miłowała i ofiarowała Trójcy Przenajświętszej na najwyższe uwielbienie Boga, na Twoją cześć i chwałę oraz na potrzeby moje i całego świata. Błagam Cię przeto, najlepsza Matko, uproś mi darowanie wszystkich grzechów i obfitą łaskę, abym w przyszłości wierniej Mu służył, a w końcu otrzymał łaskę wytrwania, abym mógł razem z Tobą wielbić Go na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa oddania się Jezusowi w Obecnemu w Najświętszym Sakramencie

 

O Jezu Chryste, Obecny w Najświętszym Sakramencie oddaję się Tobie całkowicie na wyłączną Twoją służbę. Tak bardzo pragnę wypełnić Twoją Świętą Wolę, dlatego też przychodzę do Ciebie i proszę, racz przyjąć moje ofiarowanie, moją modlitwę i całe moje życie, aby ono było miłe Tobie. Racz wejrzeć na moją słabość i podźwignij mnie, spójrz na moją bezsilność i udziel mi mocy, spójrz na moją bezradność i zatroszcz się o wszystko, abym polegając jedynie na Tobie, mógł doświadczyć Twojego działania.

Dziękuję Ci za wszystkie łaski i za Twoją wielką Miłość, która dotyka mojego serca i czyni je zdolnym do miłowania Ciebie. Ufam Tobie Najdroższy Jezu i pragnę ufać nieustannie, rzucam się w Twoje Ramiona i proszę Cię, nie opuszczaj mnie i nie pozostawiaj, ale spraw, abym był nieustannie z Tobą zjednoczony już tu na ziemi, a Wiecznej Chwale na wieki. Amen.

 

MODLITWY ZA KOŚCIÓŁ

/bardzo ważne, do codziennego odmawiania/

 

O Jezu Chryste umęczony na Drzewie Krzyża, odwołujemy się do Twoich Świętych Ran, do Twojej Przenajdroższej Krwi, do Twojej Agonii na Drzewie Krzyża, do ogromu Twojego cierpienia, racz wysłuchać naszego wołania i spraw, aby zło modernizmu w Kościele raz na zawsze zostało strącone do czeluści piekielnych. Ulituj się nad nami i nie pozwól, aby Twój Kościół, Który nabyłeś Swoją Krwią, został zniszczony. Dopomóż nam Panie Jezu w walce z piekielnym przeciwnikiem i spraw, aby nasze serca były przepełnione ogniem Twojej Miłości, aby w tej Miłości dokonało się nasze zbawienie.

Boże Miłosierny, okaż Swoją łaskę i spraw, aby Twój Kościół na nowo rozjaśnił się blaskiem Twojej Chwały, aby wszystkie ludzkie serca rozpaliły się Miłością płynącą z Krzyża. O Jezu Chryste, uczyń nas wolnymi od wszelkiego zła i spraw, aby Dar Twojej Obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie był przyjmowany przez nas wszystkich ludzi z największą czcią, uwielbieniem i dziękczynieniem, aby wszystkie ludzkie serca zapragnęły życia w Prawdzie i Miłości.

Nasz Panie i Zbawicielu, racz wysłuchać naszego wołania, przyjmij tę modlitwę i spraw, aby łaska Twojego Błogosławieństwa spłynęła na cały Kościół, na wszystkich jego członków, abyś Ty Panie Jezu mógł się radować z jego blasku, płynącego z Prawdy, którą jesteś Ty, Nasz Najukochańszy Zbawicielu. Wysłuchaj naszego wołania i spraw Swoją Mocą triumf Prawdy, zwycięstwo nad wszelkim złem i pokój każdej duszy ludzkiej. Amen.

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny błagamy Cię i prosimy, przyjmij nas do grona Swoich wybranych, których powołujesz, aby podjąć walkę w dziele ratowania Kościoła. Posługuj się nami w dowolny sposób i spraw, aby Twój Kościół, który nabyłeś Swoją Krwią zajaśniał blaskiem Prawdy, aby ludzkie serca otworzyły się na Bożą Miłość.

Jezu Chryste, uczyń nas gotowymi do podążania za Tobą i spraw, aby nasze serca były nieustannie otwarte na Twoją Miłość, abyśmy idąc za Tobą osiągnęli Zbawienie Wieczne.

Duchu Święty udziel nam wszystkich tych łask których potrzebujemy, aby osiągnąć świętość i pomóc innym w zbawieniu. Oświeć nas Swoim Światłem, aby wszelkie ciemności rozproszyły się, abyśmy byli tymi, którzy umacniają Kościół Miłością, którą nam dajesz, Wiarą i Nadzieją, które wlewasz w nasze serca, abyś prowadził nas do zwycięstwa na każdy dzień naszego życia.

Matko Kościoła broń nas, przed wrogami naszego zbawienia, broń cały Kościół przed złością złego ducha, dopomóż nam pokonać całą potęgę zła i prowadź nas drogami Bożej Miłości ku Wiecznej Chwale. Amen

 

SŁOWA PANA JEZUSA SKIEROWANE DO SŁUGI BOŻEJ WANDY MALCZEWSKIEJ

Na podstawie: "Echa po śmierci świątobliwej Wandy oraz dwa sposoby słuchania Mszy Świętej praktykowane przez świątobliwą Wandę" Ks. Grzegorz Augustynik IMPRIMATUR nr 331 F. Mikulski Włocławek 3.01.1925r.

"Powiedz księdzu proboszczowi, aby jak najczęściej mówił do ludzi o Najświętszym Sakramencie, że tam jestem obecny Duszą, Bóstwem i Ciałem, że pragnę, aby wszyscy jak najczęściej przystępowali do Komunii Świętej, ale bez grzechu, z sercem miłością gorejącym; z duszą pragnącą Mnie przyjąć. Przed Komunią Świętą niech się dużo modlą i starają się o skupienie wewnętrzne... o żal serdeczny za popełnione grzechy... niech odczuwają w sobie głód duchowy i niczym nieugaszone pragnienie spożywania tego Anielskiego Pokarmu, bo jak pokarm codziennie spożyty bez apetytu nie wyjdzie na zdrowie ciału, ale może nawet zaszkodzić, tak pokarm duchowy, który Ja daję w Komunii Świętej, spożyły bez pragnienia, a tylko ze zwyczaju, zbawiennych skutków duszy nie przyniesie.

Po Komunii Świętej niech nie wychodzą zaraz z kościoła, niech się pomodlą dłuższy czas, dopóki przyjęta Komunia Święta nie rozpłynie się w ich wnętrznościach, dopóki Krew Moja nie przyjdzie do ich serca i nie odnowi ich krwi, z serca wypływającej i orzeźwiającej całe ciało. Niech zapomną o interesach domowych, a ze Mną Obecnym w ich duszy niech serdecznie i szczerze porozmawiają. Rozkosz Moja być z synami ludzkimi, słuchać ich próśb i dawać im skuteczne rady. Do tego mają najlepszą sposobność, gdy Mnie przyjmują w Komunii Świętej.

Jak Mnie to boli, gdy lud podczas odpustu biegnie do Komunii Świętej prosto od kramów, rozproszony i bez modlitwy ciśnie się do Komunii Świętej ze śmiechem i żartami; albo gdy po Komunii Świętej ludzie wychodzą z Kościoła bez pomodlenia się, idą do kramów i kłócą się z przekupkami. A jeszcze więcej Mnie boli, gdy idą do szynku na poczęstunek. To samo robią w dni targowe w miastach. Cisną się do konfesjonałów i do Stołu Pańskiego, a myślą, jakby co sprzedać lub kupić. Czy spowiedź tych ludzi może być dobra? A czy Komunia Święta z takim roztargnieniem przyjęta może być dobra ? Niech tak poucza ksiądz proboszcz i ty pouczaj gdzie możesz.

Ci, którzy chcą codziennie, a choćby kilka razy na tydzień przyjmować Komunię Świętą, powinni się wyróżniać w codziennym życiu od swoich sąsiadów. Powinni być pobożniejsi, łagodniejsi, cierpliwsi. Powinni więcej pracować nad zmysłowością ciała i panować nad namiętnościami. Skoro się przebudzą rano, powinni myśl swoją zwrócić do Mnie, utajonego w Najświętszym Sakramencie; przed pójściem do kościoła powinni unikać swarów i starać się o skupienie ducha. Po powrocie z kościoła powinni zachować to samo skupienie i wszelkie zajęcia domowe załatwiać spokojnie bez krzyków. Straszne to jest zjawisko, gdy osoby codziennie przyjmujące Komunię Świętą, niczym nie różnią się od innych, bo dają świadectwo o sobie, że Mnie niegodnie przyjmują, a kto Mnie niegodnie przyjmuje, nie będzie miał cząstki ze Mną w Niebie i może go spotkać los Judasza."

 

O GODNYM PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zarówno czyste sumienie jak i postawa zewnętrzna są bardzo ważne podczas przyjmowania Komunii Świętej. Ten, kto bez należytego szacunku przyjmuje Komunię Świętą naraża się na gniew Boży i może go spotkać największa kara. Dlatego też, uczyńmy wszystko, aby z najwyższą godnością przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. Czyste serca i zgięte kolana podczas przyjmowania Komunii Świętej są konieczne, aby Pan Jezus był uwielbiony i Komunia Święta przyjęta do ust z rąk kapłana lub diakona. Tego uczy nas Najwyższy Pasterz, widzialna Głowa Kościoła, Ojciec Święty, Piotr naszych czasów, Papież Benedykt XVI, który Komunię Święta podaje osobom, które klęczą, przyjmując Ciało Pańskie do ust i tylko w ten sposób. Bądźmy tego świadomi i nie dajmy się zwieść tym, którzy uczą czego innego.

A oto słowa Ojca Świętego Benedykta XVI mówiące o kulcie Eucharystii:

„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: ten kto klęka przed Jezusem, nie może i nie powinien korzyć się przed żadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę...Korzymy się przed Bogiem, bo On pierwszy pochylił się nad człowiekiem, jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc przywrócić życie i uklęknął przed nami, aby umyć nasze brudne nogi (...). Ten, przed Którym się korzymy nie sądzi nas, nie przygniata, lecz wyzwala i przemienia".(L 'Osseryatore Romano nr 6 (304)2008r.)

„Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą Obecność Pana w Eucharystii".(Duch Liturgii str. 164-173)

Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem (por. Łk 22,41) (...) „Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury - pochodzi z Biblii i biblijnego spotkania Boga..."(Duch Liturgii. Str. 164-173)

Mistrz papieskich ceremonii ks. prałat Guido Marini, udzielając na łamach L'Osservatore Romano odpowiedzi dlaczego Papież tak czyni, przypomniał z wielką mocą, że przyjmowanie Komunii Świętej do ust na klęcząco, wyłącznie z rąk kapłana „JEST NORMĄ CIĄGLE OBOWIĄZUJĄCĄ W KOŚCIELE", dodając również, że „to przyjmowanie Eucharystii do ust i na klęcząco, jaśniej wyraża prawdę o realnej obecności Chrystusa w Sakramencie Ołtarza, pogłębia pobożność i poczucie świętości tajemnicy" (por. Ks. Henryk Zieliński Idziemy nr27, 6.07.2008r.). Z powyższych słów wynika jednoznacznie, że przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco, na rękę lub z rąk szafarza świeckiego (dotyczy to również braci zakonnych i siostry zakonne) powoduje skutki odwrotne (pozbawia wiernych wielu bezcennych łask) i że nigdy nie miało zgody Papieży czyli Kościoła !

Dlatego też, pomyślmy i przyjmijmy taka oto prawdę: Jezus Chrystus oczekuje naszej miłości wyrażanej w naszym całkowitym oddaniu się Jemu, jak również, kiedy On oddaje się nam w Komunii Świętej tak bardzo pragnie, abyśmy wyrazili nasza wiarę w Jego Realną Obecność pod postacią Chleba i zgięli kolana, aby uwielbić Naszego Zbawiciela, Który uczynił dla nas największy cud, dając nam Siebie jako Pokarm na Życie Wieczne

Papież Benedykt XVI udziela Komunii Świętej tym, którzy klęczą na specjalnie ustawionym klęczniku

 

77 POŻYTKÓW Z POBOŻNEGO SŁUCHANIA MSZY ŚWIĘTEJ

(zostały wyjęte ze wspaniałej książki ks. Marcina z Kochem „Wykład o Mszy Świętej." Wyd. "Maria Vincit" Wrocław ul. Upalna 11. Książka ta po śmierci Autora zyskała wielokrotnie aprobatę Kościoła. Jest ciągle wznawiana i tłumaczona w wielu językach )

 

W godzinę śmierci staną się twoją największą pociechą Msze Św., w których brałeś udział.

Każda Ofiara Mszy Św. będzie Ci towarzyszyć do Tronu Sędziego i tam będzie twoim Orędownikiem.

Przez każdą Ofiarę Mszy Św. możesz pomniejszyć swe doczesne kary za grzechy proporcjonalnie do własnej pobożności.

Jeżeli bierzesz pobożnie udział w Ofierze Mszy Św., dajesz tym dowód największej czci Bogu-Człowiekowi.

On wyrównuje wiele naszych zaniedbań i opieszałości.

On przebacza Ci wszystkie powszednie grzechy, jeżeli jesteś zdecydowany ich unikać.

Władza szatana nad Tobą zostanie wyraźnie osłabiona.

Dajesz duszom w czyśćcu cierpiącym największe złagodzenie ich cierpień, sprawiasz im ulgę, jaka jest dla nich możliwa.

Każda Ofiara Mszy Św. daje Wszechmocnemu Bogu największą Chwałę, najpiękniejszą podziękę i najlepsze zadośćuczynienie. Bez tego zadośćuczynienia świat w swoich grzechach zapewne dawno by zginął.


Uratujesz się i ustrzeżesz od wielu niebezpieczeństw i nieszczęść, jakie mogłyby ciebie nawiedzić.

Każda Ofiara Mszy Św. skraca czas twoich cierpień czyśćcowych.

Każda Msza Św. powiększa Twoją nagrodę w Niebie.

Gdy otrzymasz błogosławieństwo kapłana, Bóg sam potwierdza je w Niebie.

Klęczysz w chórze mnóstwa Aniołów, którzy z największą czcią asystują Tej dostojnej i wzniosłej Ofierze.

Spocznie błogosławieństwo na twoich doczesnych sprawach i dobrach.

Gdy uczestniczymy w Ofierze Mszy Św. i ofiarujemy Tę Świętą Ofiarę ku czci jakiegoś szczególnego Świętego lub Anioła i dziękujemy Bogu za łaski, jakich im użyczył, to wyjednujemy im większą cześć, radość i szczęśliwość i zyskujemy ich szczególną miłość i ich szczególną opiekę nad nami.

Zawsze gdy bierzemy udział w Ofierze Mszy Św., winniśmy niezależnie od innych intencji ofiarować ją ku czci świętego danego dnia.

Duch Święty udziela łask wszelkich.

Syn Boży zstępuje i kryje się pod postacią Hostii Św.

A nawet tak się poniża, że i w najmniejszej odrobinie Hostii Św. jest obecny.

Odnawia Mękę swą abyś mógł w niej mieć udział.

Przebacza grzechy zapomniane, z których się nigdy nie spowiadałeś.

Modlitwa, którą odmawiasz we Mszy Św., o wiele bardziej jest skuteczna od modlitwy odprawianej poza nią, gdyż Chrystus łączy ją ze swoimi cierpienia i ofiaruję swemu Ojcu.

Słuchając Mszy Św. spełniasz dzieło najwznioślejszego nabożeństwa.

Człowiek prawy i cnotliwy uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, wzrasta ciągle w zasługi i łaski, które go coraz milszym czynią Bogu.

Padając na kolana na widok Hostii Św. i Kielicha, wypełniasz najprzedniejszy akt adoracji.

Ilekroć spojrzysz nabożnie na Hostie Św., tylekroć zasłużysz na szczególną nagrodę w Niebie.

Przez nią nabierasz siły do zwalczania pokus, które by cię inaczej przemogły.

Nabożnym słuchaniem Mszy Św. otrzymujemy więcej zasług, aniżeli oddając wszystek majątek ubogim, aniżeli odbywając pielgrzymkę do najcudowniejszych miejsc na świecie.

Cierpiącym, chorym i konającym najlepszą sprawisz pociechę wysłuchaniem Mszy Św.

A ofiarując Bogu Ojcu wiele razy po Podniesieniu: Krew, Oblicze Pana Jezusa za konających, możesz tysiące dusz uchronić od piekła.

Im więcej uczynisz intencji we Mszy Św., tym więcej zyskasz.

Jedna za życia twego wysłuchana Msza Św. więcej tobie pożytku przyniesie niż wiele innych, które po twej śmierci za ciebie będą odprawiane.

Tym nabożeństwem uczcisz także Matkę Boską i pomnożysz Jej radość.

Wszystkich Aniołów i Świętych słuchaniem Mszy Św. więcej uczcić możesz, niż innymi modłami, choćby najliczniejszymi.

Ci, którzy wysłuchują codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy Św., mogą uzyskać dla swoich bliskich we wszystkich potrzebach wiele pomocy i łask, a w wieczności będą przebywać zupełnie blisko Mnie.

Tym, którzy w czasie Świętego Przemienienia, gdy kapłan podnosi Moje Ciało skrwawione i kielich Krwi Mojej, proszą zawsze z pokorą o łaskę pomocy i o radę, otrzymują je natychmiast w stopniu koniecznym do zbawienia.

Tych, którzy w czasie Przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze Mną Moimi Ranami i Krwią w duchu pokuty za grzechy świata, będę umacniał Moją łaską, aż do końca , będę ich prowadził, umacniał, pocieszał tak, że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia.

 

W „Wykładzie o Mszy Świętej" o. Marcin z Kochem w przedmowie tak mówi: "Ze wszystkich szkód i strat na świecie, moim zdaniem, żadnej nie ma większej, niż nieznajomość tej Najświętszej Ofiary."

 

Wypowiedzi Świętych o Mszy Świętej:

 

Bez Mszy Świętej ziemia już dawno zostałaby unicestwiona z powodu grzechów ludzi.

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła

 

Wierzę, że gdyby nie było Mszy Świętej, to w chwili obecnej świat upadłby pod ciężarem swych nieprawości. Msza Święta jest jego mocną podporą która go podtrzymuje.

Św. O. Pio

 

Taką wartość ma sprawowanie Mszy Świętej, jaką ma Śmierć Jezusa na Krzyżu.

Św. Tomasz z Akwinu

 

Męczeństwo, jest niczym w porównaniu z Mszą Świętą ponieważ męczeństwo jest ofiarą człowieka złożoną Bogu, natomiast Msza Święta jest Ofiarą Boga dla człowieka.

Św. Jan Maria Vianey

 

----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com