Orędzia Matki Bożej dla świata

fragmenty objawienia Św.Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005


Nie zapomnijcie, że wszędzie, gdzie pojawia się imię “Vassula”, należy wstawić własne imię.

Orędzia Matki Bożej dla Świata : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden
[1] - [2]

15.12.86 zeszyt 3

JEZUS CHRYSTUS : Pokój niech będzie z tobą. Ja, Jezus, jestem z tobą. Spróbuj rozpoznać, Kto jest ze Mną.

Vassula Ryden : Oczami duszy ujrzałam Jego Matkę.

                   – Twoja Matka, Najświętsza Maryja?

JEZUS CHRYSTUS : Również twoja Matka, dziecko. Posłuchaj Jej.

MATKA BOŻA : Córko, kocham cię. Ja też jestem przy tobie. Odwagi. Pozostań z Nami i działaj z Nami.

8.01.87 zeszyt 5-6

Vassula Ryden : Zapytałam Najświętszą Dziewicę:

– Co robię złego?

MATKA BOŻA : O, Moja córko, jak jestem o ciebie zatroskana!

Vassula Ryden : – Czy źle robię, gdy pragnę, aby inni kochali Boga i pokazuję im to orędzie?

MATKA BOŻA : Nie, nie czynisz zła. Ja jestem Maryją, Matką Bolesną. Vassulo, jestem zawsze przy tobie. Bądź z Nami, przyjdź do Nas, aby dostąpić pocieszenia. Oni nie rozumieją Naszych Bogactw. Zamknęli na zawsze swoje serca. Ty jesteś jednym z licznych znaków, jakie im daliśmy, ale oni wydają się nie rozumieć. Bóg zachęcił cię do wysłuchania Swego wezwania. Vassulo, za każdym razem, kiedy prowadzisz jedną duszę do Boga, Bóg jest z ciebie zadowolony. Mój Syn Jezus i Ja jesteśmy zawsze blisko ciebie.

14.02.87 zeszyt 7

Po przeczytaniu modlitwy św. Bernarda “Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo...”.

Całe to objawienie pochodzi od Boga. Vassulo, czy Mnie słyszysz? Posłuchaj Mnie. To Ja, Najświętsza Dziewica. Nie obawiaj się Mnie. Znam twoje trudności ze zrozumieniem, że to wszystko jest rzeczywiście prawdziwe, ale proszę cię, zaufaj Bogu. Wzmocnij wiarę. On pracuje w tobie, Moje dziecko. Nie wahaj się Mu poddać. Oddaj się w Jego Ręce i uczyń to, o co cię prosi. Jestem blisko ciebie i pomagam ci. Miej Pokój, bo On cię prowadzi. Vassulo, Jezus kształtuje cię, abyś stała się silna i abyś mogła oprzeć się pokusie. On karmi cię dając ci wszystko, czego ci brakuje. Przypomnij sobie, Moja córko, Mądrość wyniosła cię, zrozum dobrze przyczynę.

– Wszystko to nie jest dla mnie samej, ale odnosi się też do innych!

Tak. Jesteś formowana, aby się stać posłanniczką Boga.

– Nie wiem, jak być posłanniczką Boga.

Bóg pouczał cię i nauczył, jak Go kochać. Zaufaj Mu, bowiem Jego Bogactwa są niezliczone, a Jego Miłosierdzie niezgłębione. On kocha cię z niewypowiedzianą czułością i czuwa nad tobą Oczami napełnionymi Miłością. Każde Boskie Słowo żyje wiecznie.

– Muszę nauczyć się kochać Cię więcej.

Nauczę cię. Miej Mój Pokój.

20.02.87 zeszyt 8

Odmówiłam modlitwę św. Bernarda: “Pomnij o, Najświętsza Panno Maryjo...” Najświętsza Dziewica powiedziała do mnie:

Moja córko, to Jezus cię prowadzi. Nie bój się, Vassulo. Moja córko, posłuchaj Mnie. Ja, twoja Święta Matka, jestem tu obecna, blisko ciebie. Pomagam ci i kocham cię. Pomogę ci zrozumieć, jak Jezus działa, nie niepokój się. Jezus zjednoczył cię teraz ze Sobą, rozraduj się, Vassulo! Powinnaś Mi wierzyć, kiedy mówię ci, że twoja dusza uzdrawia inne dusze w Czyśćcu. Vassulo, rób to, o co prosi cię Jezus. On zna twoje potrzeby. Wszystko, czego od ciebie pragnie, to miłość. Kochaj Go bez zastrzeżeń, uwielbiaj Go, wynagradzaj za tych, którzy napełniają Go goryczą, wzywaj Go zawsze, aby Mu powiedzieć, że Go kochasz. Nie opuszczaj Go, wypełniaj także wszystkie inne zadania z miłością dla Miłości. Te czyny miłości są tym, co najbardziej liczy się dla Niego, nawet jeśli tobie wydają się one małe i bezwartościowe. One mają wielką wartość w Jego Oczach i przez to stają się wielkie. Idź za Nim i wynagradzaj za tych, którzy Go lekceważą. Moja córko, będąc z Nim teraz w jedności odczujesz Jego Krzyż, odczujesz Jego Serce. On poprosi cię o dzielenie Jego uczuć, poprosi cię, abyś Mu pomogła, poprosi cię o odpoczynek, o dzielenie Jego Krzyża. Cierp, kiedy On cierpi, raduj się, kiedy On się raduje. Twoje cierpienia będą Jego cierpieniami. Poddaj się Jego pragnieniom, bo On jest Bogiem. Naucz się Go rozpoznawać. Pamiętaj o wszystkim, czego cię nauczył, On jest bowiem Bogiem kochającym, pełnym Miłosierdzia. On kocha was wszystkich z niewypowiedzianą czułością. On nigdy nie poprosi was o coś, co mogłoby was skrzywdzić. On jest łagodny i dobry. Naucz się Go rozpoznawać, Vassulo. On jest Bogiem pełnym Miłości, nigdy nie jest surowy. On będzie czuwał nad tobą, ochroni cię od wszelkiego zła, nigdy cię nie opuści. Vassulo, odwagi, Moja córko, wezwij Mnie, kiedy tego zapragniesz, kocham cię.

– Ja też Cię kocham, Matko. Naucz mnie bardziej Cię kochać! Jezu, kocham Cię.

5.03.87 zeszyt 8

Odmówiłam następnie modlitwę “Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo...” Najświętsza Dziewica odpowiedziała:

Moja umiłowana córko, pomogę ci. Miej Mój Wieczny Pokój. Jestem blisko ciebie aż do końca. Wypełnij posłanie, Vassulo, wypełnij Słowo Boże. Wesprzyj się na twoim Świętym Ojcu, On jest Wszechmocny. Kochaj Go i uwielbiaj Go. Zrobisz to? Pozostań blisko Nas. Kocham cię.

17.05.87 zeszyt 11

Najświętsza Dziewica:

Napełnij swoje serce Płomieniem Bożym. Kocham cię.

– Matko Umiłowana, boję się bardzo, że to Boże orędzie zostanie podeptane przez ludzi, którzy nawet go nie śledzą ani nie czytają!

Nie bój się, dziecko.

– Niepokoję się.

Wiem. Czy rozpoznajesz, Vassulo, Dzieła Jezusa?

– Tak.

Vassulo, modliłam się za ciebie, agapi mou. Bądź cierpliwa. Wesprzyj się na Jezusie.

20.06.87 zeszyt 13

Nasza Święta Matka:

Jak byłam zadowolona otrzymując twoją świeczkę. Ozdabiaj Nas twoją miłością. Miej Nasz Pokój.

Najświętsza Dziewica powiedziała mi te słowa z miłością. Zapaliłam świeczkę dla Niej, zanim zaczęłam Drogę krzyżową, aby podziękować Jej, że dała nam Swojego Syna.

14.08.87 zeszyt 14

Kwiecie, umiłowana, zostań. Oto Moja Matka.

Nasza Święta Matka:

Ach! Vassulo, pozwól Mi powiedzieć ci, co nadejdzie. Uwielbisz Mojego Syna. Córko, odżywiaj się Nim.

– O, Święta Maryjo, Ty zawsze dodawałaś mi odwagi! Od początku byłaś dla mnie oparciem.

Odczuwam wielką miłość do Niej. Ona jest tak macierzyńska!

Noś zawsze Mój medalik, bo pobłogosławiłam go na tobie. Miej Nasz Pokój.

W tym momencie upadłam na twarz z szacunku dla Niej.

7.09.87 zeszyt 15

JEZUS : – Zatem słuchaj tych Słów pochodzących od Mojej Matki :

Vassulo, pethi mou, nie lękaj się, Ja jestem z tobą. Mój Syn, Jezus, ograniczył specjalnie dowody i znaki, o jakie Go prosiłaś, ale ma Swe powody. Dał ci jednak Łaskę wiary, On cię pouczył przez Mądrość. Vassulo, uwierzyłaś rzeczywiście bez zastrzeżeń.

– Naprawdę?

Tak. Inaczej nie miałabyś tej Łaski przychodzenia do Nas i pisania, nie pozwalałabyś na posługiwanie sobą według Jego Woli. Robienie tego, umiłowana, dowodzi, że uwierzyłaś bezgranicznie i Bóg rozkoszuje się tym. Twoja wiara jest wielka. Przez to Jezus pragnie nauczyć także innych mieć wiarę i wierzyć bez zastrzeżeń w Jego Boskie Dzieła. Bądźcie niewinni, bądźcie jak dzieci, którymi Bóg się raduje.

– A jeśli nie uwierzą, Najświętsza Matko?

Ton Maryi nagle zmienił się i bardzo spoważniał.

Twoje cierpienia będą wielkie: staniesz się jak lustro odbijające obraz Jezusa. Na tobie odbiją się Jego Cierpienia.

– Chcesz powiedzieć, że Jezus będzie cierpiał, gdy okażą niedowiarstwo i lekceważenie?

Jezus rzeczywiście będzie cierpiał. Na tobie będą widoczne Jego Cierpienia.

– Ale jeśli On przygotował Swoje Plany z wyprzedzeniem, dlaczego nie mógł zrobić tego tak, żeby nie było żadnego sprzeciwu.

Dziecko, ludzie mają skłonność tak myśleć. Nie zapominaj Jego Pouczeń, Jezus pragnie, by Jego Dzieła rozpoznano dzięki Łasce.

– Jezus powiedział, że obroni mnie, jeśli zobaczy kogoś chcącego mnie skrzywdzić.

Rzeczywiście tak powiedział, a Ja mówię ci, córko, że Ja obronię cię także! Kocham cię i nie pozwolę, aby cię skrzywdzili.

Byłam z tego powodu bardzo wzruszona.

– Jestem tchórzem, boję się, ale przylgnę do Ciebie i do Jezusa.

Córko, jeszcze ci coś powiem. Bóg rozciągnął Swą Sprawiedliwość nad ludźmi. Jego Kielich jest teraz pełny. Posłuchaj Mnie uważnie, za tymi słowami wiele się kryje. Uwielbij Boga, Vassulo, jestem twoją Świętą Matką. Córko, zaufaj Mi, nie zaprzestań walki. Przypomnij sobie: wszyscy opuścili Jezusa na Drodze Krzyżowej. On niósł sam Swój Krzyż.

– Tak, Matko, nie poproszę Go o nic więcej ponad to, co mi daje.

Vassulo, pozwól, że odpowiem na pytanie znajdujące się w twoim sercu. Jeśli ciągle nie będą wierzyć, gniew Boży wzrośnie, powiększając Jego Kielich Sprawiedliwości: będzie to jak w wizji, którą dał ci Bóg. Módl się i wynagradzaj, bo koniec Czasów jest bliski.

– Dobrze, Matko, niech Bóg Cię błogosławi.

1.10.87 zeszyt 16

Pastor przyszedł do mnie i pokazałam mu objawienie. Nie wierzył. Następnie zaprzeczył, że Najświętsza Dziewica jest naszą Świętą Matką, i powiedział, że nigdy nie słyszał o objawieniach. Powiedział, że nie wierzy w żadne Dzieła Duchowe dzisiaj. Jest przeciwny świętym obrazom. Pomyślał prawdopodobnie, że nie jestem normalna.

Odczułam Najświętszą Dziewicę obok mnie.

– Najświętsza Maryja?

Jestem Najświętszą Maryją. Zapal świeczkę dla Mnie, Vassulo, i wynagradzaj jego winę. Proś Jezusa, aby mu wybaczył. Zrobisz to dla Mnie?

– Uczynię to, Najświętsza Maryjo.

Wynagradzaj, umiłowana. Nie wątp w Dzieła Jezusa. Czcij Nas.

– Uczynię to, Najświętsza Maryjo.

5.10.87 zeszyt 16

Najświętsza Dziewica:

Vassulo, opowiedz Ismini, jak bardzo ją kocham. Moje dziecko, dałam jej ten Mój obraz dla przyciągnięcia jej uwagi i przyprowadzenia was do Mojego kościoła. Moje umiłowane, jak bardzo was kocham! Czcijcie Nas, umiłowane. Wynagradzajcie za waszych braci. Przypominajcie sobie, jak jesteśmy blisko was. Nigdy się nie zniechęcaj, bo Ja jestem z tobą. Wspieraj się zawsze na Jezusie. Córko, myśl o Męce Jezusa. Żyj dla Niego i wychwalaj Go.

– Mogę to zrobić jedynie z pomocą Twoją i Jezusa. Pragnę Was czcić.

Kocham was wszystkich! Błogosław Ismini, pobłogosławiłam ją i jej męża w Moim kościele.

– Błogosławię Cię, Najświętsza Maryjo.

Ja też cię błogosławię.

30.10.87 zeszyt 17

Jezus : Bądź czujna, córko, daj im Moje pouczenia. One wszystkie są zgodne z Moimi Świętymi Pismami. Zrozumiesz, przekazując Moje Orędzie.

Vassula : – Jezu, o Święta Matko, co oni powiedzą? Zrozum mnie, Matko Najświętsza, nie do mnie należy stawianie czoła tym wszystkim wysokim osobistościom!

Maryja : – Vassulo, nie lękaj się, Jezusa zachwyca twoja nieudolność. Pozostań mała.

– Matko Najświętsza, przypuśćmy, że nie posłuchają!

Maleńka, to Boskie objawienie będzie Jego ostatnim ostrzeżeniem. Jeśli nie zechcą posłuchać lub zrozumieć, dopuszczę, by Jego Ręka spadła na nich i uderzyła ich. Vassulo, wszystko, co powinnaś zrobić, to kochać Go. Bądź czujna, bo szatan jest wściekły i będzie próbował wszelkich zasadzek. Nie bój się, bowiem Ja ciebie strzegę.

– Dziękuję Ci, Matko Najświętsza, za to, że dodajesz mi otuchy; dziękuję Ci za to, że mnie strzeżesz. Błogosławię Cię.

Vassulo, Ja też cię błogosławię, Moje dziecko.

15.11.87 zeszyt 18

(...) Poczułam nagle tęsknotę za Bogiem, Najświętszą Panną i wszystkimi Świętymi. Najświętsza Maryja przyszła z potężną mocą i poleciła mi pisać:

Godziny uciekają. Jezus cię prowadzi. Nie obawiaj się, Moja umiłowana córko, miej Mój Pokój. Jezus jest z tobą. Jezus jest twoim Przewodnikiem. Kochaj Go tak, jak to czynisz, Moja Vassulo, bardzo tym wynagradzasz. Bądź balsamem dla Jezusa. Bądź Jego rozkoszą. Ja, twoja Matka Najświętsza, pomogę ci. Nie bój się i postępuj naprzód, jesteś na dobrej drodze. Kocham cię.

– Kocham Cię, Najświętsza Matko. Gdybym musiała się śpieszyć, nie mogłabym tego uczynić, chyba że Bóg otwarłby przede mną Drogę. Będę więc nadal postępować z Nim, trzymając Go za Rękę. Ufam Mu. Liczę na Niego. Proszę Cię, Kochana Matko, bądź moim oparciem, dodawaj mi odwagi i pomagaj.

Będziesz mieć Moje wsparcie i pomogę ci.

– Dziękuję Ci, błogosławię Cię.

4.12.87 zeszyt 19

Twoja Najświętsza Matka jest przy Mnie. Posłuchaj Jej Słów:

Córko umiłowana, uświęć Garabandal. Objawiłam się w Garabandal, żeby dać Moje Orędzie. Moje Orędzie nie zostało rozpowszechnione tak, jak powinno było to być zrobione. Wiele dusz kapłańskich zaprzeczyło Moim objawieniom, odmawiając Nam miejsca w swoich sercach. Jednak Ja nie zapomniałam o Moich umiłowanych dzieciach. Zdarzyło się, że nawet one same czasem wątpiły i w zamieszaniu zaprzeczały Moim objawieniom. Zostało to dane jako przykład dla ukazania Moim dzieciom, w jakim stopniu i jakie zamieszanie panuje w dzisiejszym Kościele. Obiecałam, że potwierdzę Moje objawienia w Garabandal. Godziny uciekają, a Moje Orędzia nie zostały rozpowszechnione tak, jak trzeba było to uczynić ani Moja Świętość nie została uczczona.

18.01.88 zeszyt 20

– Najświętsza Matko, czy zechcesz być oparciem dla mnie, tak nędznej? Dodawaj mi odwagi. Czy znajdzie się wśród sprawujących władzę w Kościele choć jedna osoba, która będzie chciała słuchać?

Vassulo, Moja córko, Jezus cię kocha. Ja cię kocham, błogosławiona. Jezus i Ja pomożemy ci teraz. Módl się o otrzymanie Jego Łaski.

– Tak, Matko. Pomóż mi znaleźć właściwe słowa.

Uczynię to, kwiecie. Kocham was wszystkich, nie wątp.

– Dziękuję Ci za Twoją pomoc.

Miłość pomoże ci znieść wiele doświadczeń. Moje dziecko, Jezus udzieli ci Swej Siły, Ja będę ci zawsze dodawać odwagi. Nie lękaj się, Ja cię bronię. (...)

26.01.88 zeszyt 21

Vassulo, czy chcesz pracować z twoją Najświętszą Matką? Jesteśmy nierozłączni.

– Tak, Jezu.

Kocham cię. Ja jestem zawsze przy Niej. Teraz pouczy cię twoja Najświętsza Matka.

Jezus był z naszą Najświętszą Matką. Pomógł mi zrozumieć, że Oni są zawsze razem, nawet jeśli nie zawsze Ją widzę.

Moja córko, Ja zawsze byłam z tobą, chronię cię i pomagam ci.

Zrozumiałam, że Najświętsza Panna pomaga mi pojąć niektóre rzeczy. Ona pomaga mi na tej drodze, którą Bóg dla mnie wybrał.

Będę ci pomagać aż do końca.

W wewnętrznym pouczeniu Najświętsza Panna dała mi do zrozumienia, że powinniśmy czytać dwunasty rozdział Apokalipsy.

Pójdź, wytłumaczę ci. Kiedy szatan poniósł klęskę, poprzysiągł, że będzie ścigał resztę Moich dzieci i że będzie przeciw nim walczył. W swej nieokiełznanej wściekłości przysiągł, że je zniszczy. Wie, że jego dni są policzone, dlatego chce pociągnąć za sobą tyle dusz, ile to tylko możliwe. Tak, on jest smokiem i swoim ogonem próbuje zmieść stworzenie Boże i doprowadzić je do zniszczenia. Vassulo, Moje dziecko, on jest samą Próżnością, dlatego potępia Dzieła Wszechmogącego, chcąc dowieść Bogu, że nie udało Mu się Jego stworzenie i że Nasze dzieci zostały powołane do istnienia po to, by chodzić jego złymi drogami. Powiem ci coś, co ucieszy wszystkich, którzy Mnie kochają: ten rok przyniesie Mi Chwałę. Nie, ty nie rozumiesz w pełni. Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Przyciągnę wiele dusz do Jezusa.

Najświętsza Panna skierowała moją uwagę na objawienia.

Jak objawiłam się w Lourdes i w Fatimie, tak też objawiłam się w Garabandal i dałam podobne przesłanie. Garabandal stanowi dalszy ciąg orędzia z Fatimy. Jednak szatan kolejny raz zaślepił władze Kościoła, aby doprowadzić do zamieszania. Posiał w ich sercach złe ziarno, by zaprzeczyli Moim objawieniom i przeszkodzili całemu światu przyjąć Moje Orędzie. Nasze Serca krwawią, zranione wbitymi w Nie cierniami. Jakże bardzo płaczę nad wami, dzieci. Kocham cię, Vassulo. Moje zranione Serce rozdziera się, kiedy widzę was zmiatanych ogonem smoka!

Vassulo, powiem ci coś na ucho. Posłuchaj.

Najświętsza Panna powierzyła mi sekret. Czasem myślę, że wszystko jest snem, który skończy się przebudzeniem.

Vassulo, to dlatego, że Jezus położył zasłonę na twoich oczach. On zdejmie tę zasłonę w odpowiednim momencie. Pragnę, córko, byś Mu zaufała. Pozwól Mu cię prowadzić tą drogą. Nie martw się, kwiecie, jestem zawsze blisko ciebie. Czy przypominasz sobie, jak objawiłam się przed Moim kościołem w Turynie?

– Tak!

Najświętsza Panna objawiła się mojej kuzynce w postaci ogromnej figury, aby nam wskazać, gdzie znajduje się Jej kościół. To zdarzyło się 5 października 1987.

Tak, ukazałam się, aby was wezwać. Chciałam, abyście weszli do Mojego kościoła, umiłowane dzieci. Objawiam się w licznych miejscach, aby wzywać Moje dzieci. Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo was wszystkich kocham! Chcę was objąć i przyciągnąć wszystkich blisko Mojego Serca.

Duszę przeszyła mi smutna myśl. To objawienie z powodu jego wagi mogłoby dostarczyć nowej okazji do zwątpienia władzom kościelnym. Jezus już dwa razy powiedział, że to przekracza ich mądrość. Wątpliwości, wątpliwości, wątpliwości, niedowierzanie, niedowierzanie, niedowierzanie...

Dziecko, dlaczego zapominasz, jak żył Jezus, kiedy był na ziemi? Prześladowano Go, wyśmiewano i faryzeusze nie wierzyli w Niego. Dziś, córko, oni nie wierzą w wiele Bożych Dzieł. Twoja epoka, córko, upadła tak jak Sodoma. Jezus uprzedził cię, że twoi prześladowcy będą liczni, lecz Ja chronię cię przed najgorszym, co mogłoby się zdarzyć. Pójdź, Vassulo, nie zapominaj o ukazanym ci Najświętszym Przybytku Boga. Mówię ci o tym dla przypomnienia, że Bóg umieścił cię w Swoim Najświętszym Sercu. Pozwolił ci wejść do Swej Światłości: tak, do «Słońca». Widziałaś Najświętszy z Przybytków Bożych.

– Matko Najświętsza, nie uświadomiłam sobie, że ta kula Światła była tą samą, co w Fatimie!

Nie wiedziałaś o tym wtedy. Miłość wzniosła cię i umieściła w Swym Sercu. Jezus uczyni to samo dla reszty Naszych dzieci. Wzywamy Nasze dzieci. Bóg wybaczy im grzechy. Nauczy je, jak okazywać skruchę i wynagradzać. Nauczy je Swoich Dróg. Nakarmi je Doskonałością i doznają nawrócenia. Pójdź. Uczcij Mnie, Vassulo. Uważaj Mnie za swoją Najświętszą Matkę. Jesteś Moim dzieckiem.

– Tak, Święta Matko, mam teraz Świętą Rodzinę. Kocham Cię.

Nagle zaczęłam się martwić o jutrzejszy dzień.

Nie martw się. Wyszepczę ci do ucha Moje słowa. Ja, Vassulo, jestem Matką wszystkich. Pójdź.

Odczułam Jej Serce. Nasza Najświętsza Matka jest tak samo zraniona jak Jezus.

Tak, Moja Vassulo, jestem raniona z powodu powtarzającego się błędu popełnianego przez władze kościelne, odrzucające Moje Orędzie z Garabandal. Garabandal stanowi rozwinięcie Orędzia Fatimskiego. Wypocznij teraz. Przywołam cię jutro.

– Tak, Matko Najświętsza. Błogosławię Cię.

Przychodź do Mnie, córko, kiedy tego pragniesz.

29.01.88 zeszyt 21

JEZUS : – Vassulo, jesteśmy razem, dziecko.

To był Jezus z Najświętszą Dziewicą.

Mój kwiecie, kiedy nadejdzie twoja chwila, Ja, który jestem twoim Żniwiarzem, zerwę cię i przesadzę do Mojego ogrodu radości. To, co widziałaś, było jedynie odbiciem rzeczywistości. Przyjdź teraz i okaż skruchę, umiłowana. Słucham.

Wyraziłam swój żal i poprosiłam o przebaczenie moich grzechów.

Wszystko zostało przebaczone. Nauczę cię doskonałości i życia w świętości. Nie grzesz więcej.

Najświętsza Dziewica:

Tak, Vassulo, kochaj Boga z całej duszy, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił swoich. On kocha cię nieskończenie. Tak, dziecko, nie zapominaj, w jaki sposób uwolnił cię od zła. On nigdy nie wypoczywa. Idzie ze Swoim Sercem w Dłoni od drzwi do drzwi, mając nadzieję i pragnąc, żeby dusza Go usłyszała. Niestety, tak niewielu Go słyszy... Czy wiesz, jak Ja działam?

– Nie, niezbyt dobrze...

Modlę się. Modlę się o zbawienie dusz. Chronię was od zła. Jestem waszą Tarczą. Jak każda matka chroni dziecko przed złem, tak Ja chronię was przed szatanem i jego bezbożnymi sieciami. Modlę się, by dusze powróciły do Jezusa. Gromadzę je i błogosławię. To prawda, że Mnie nie widzą, ale wiele z nich Mnie odczuwa.

– Chciałabym dać Ci coś, co uczyniłoby Cię naprawdę szczęśliwą, coś, co mieściłoby się w granicach moich możliwości.

Ach, Vassulo, usiłuj sprawiać Mi radość posłuszeństwem. Bądź posłuszna Woli Bożej.

– Poss?

Nie staraj się zrozumieć, dlaczego Bóg przyszedł ze Swoim Orędziem do ciebie, a nie do innych. Przyjmij to. Bądź Mu posłuszna, dziecko, kiedy cię o coś prosi. Czy przed rozpoczęciem pisania odmawiasz te modlitwy, o które cię prosił?

– Nie.

Pomogę ci, Vassulo.

– Najświętsza Matko, czy On teraz gniewa się na mnie? Jest także rozczarowany, prawda?

Nienawidziłam siebie. Nigdy nie chciałam Go zawieść.

Nie, Vassulo, On nie jest zagniewany, bo wie, że jesteś niewypowiedzianie słaba i godna litości. Nie rozpaczaj, Jezus cię pouczył i jesteś Mu miła. Dawaj Mu jednak więcej radości przez posłuszeństwo Jego prośbom. Pamiętaj, że Jezus nigdy, nigdy nie poprosi cię o coś, co mogłoby cię skrzywdzić. Jezus został dany dla twojego Zbawienia. Jezus znaczy Zbawiciel.

– Błogosławię Cię, Najświętsza Matko.

Zawsze będę cię bronić, Vassulo. Przyjdź znowu do Mnie. Kocham cię, córko.

30.01.88 zeszyt 21

Płaczę z powodu Moich zagubionych dzieci.

Najświętsza Panna naprawdę płakała. Wyglądała na taką smutną!

Teraz jeszcze jeden raz zstąpiły na was Miłość i Miłosierdzie nakarmić was Swym Chlebem Doskonałości i Świętości. Miłość zstępuje dać wam wszystkim Nadzieję i Pokój. Kocham was wszystkich.

Nastąpiła chwila ciszy.

Chcesz przyjść do Mnie, do Mego kościoła w Turynie? Odwiedzaj Mnie tam często. Chcesz Mi przyrzec wierność? Córko, zaręczona z Moim Synem, czy chcesz złożyć Mi swoje przyrzeczenie?

– Najświętsza Matko, pragnę być miła Twemu Niepokalanemu Sercu. Przyjdę do Ciebie w Turynie. Z powodu niewiedzy nie zdaję sobie sprawy, czego wymaga ode mnie «przyrzeczenie wierności». Ofiaruję Ci wszystko, czego pragniesz. Proszę, pozwól mi zrozumieć, co mam Ci ofiarować, bo nie chcę zaniedbać wypełnienia przyrzeczenia z powodu niewiedzy.

Sprawiaj coraz więcej radości Memu Synowi, ofiarowując Mu całą swą miłość i cześć dla Mojego Niepokalanego Serca. Zadowalaj jeszcze bardziej Mojego Syna, ofiarowując Mu dusze, aby je zbawił. Spraw Mi radość, ofiarowując Mi przyrzeczenie wierności. Wypełnisz je, idąc za Jezusem. Bądź Jego odbiciem, bądź Mu wierna. Będę się za ciebie modlić, będę się wstawiać za tobą. Vassulo zaręczona z Moim Synem, Nasze dwa zjednoczone Serca otacza korona cierniowa. Moje Orędzie z Garabandal zostało zlekceważone. Niech Mój umiłowany syn, Jan Paweł, przyjdzie do Mnie i odczuje Moje Niepokalane Serce i Boskie Serce Jezusa. Niech odczuje, jak Nasze Serca rozdzierają się i pękają. One są jedną wielką Raną. Rozdarli Serce swego Boga i rozdarli Moje Niepokalane Serce Matki. Chciałabym, żebyś się modliła za tych wszystkich, którzy cię odrzucają. Moje dziecko, jak bardzo będziesz cierpieć!

– Przyjmuję cierpienie dla Chwały Bożej.

Nie zapominaj, że Jezus i Ja jesteśmy z tobą. Będziemy cię pocieszać, kwiecie. Teraz mówię ci: nie musisz sama przekazywać Orędzia Jezusa żadnej władzy kościelnej. Jezus dał ci świadków, którzy dadzą za ciebie świadectwo.

– O, Święta Matko, a więc to, co zrobiliśmy, nie było właściwe?

Vassulo, dawaj twym przyjaciołom Orędzie Jezusa do przeczytania, aby ich nawrócić, ale nie usiłuj sama spotykać się z władzami Kościoła. Pozostaw to zadanie twoim dwom świadkom. Jezus oświecił ich, by zrozumieli, w jaki sposób On działa. Będę zawsze z nimi. (...)

O, umiłowana, przypomnij ojcu Jamesowi, że Moje Orędzie leczy i uzdrawia zagubione dusze. Vassulo, jaki największy cud potwierdza autentyczność Mojego Orędzia?

– Nawrócenie?

Tak, Moja Vassulo, Mój kapłanie, teraz wiesz o tym. Moim największym cudem jest Nawrócenie. Na końcu, córko, Nasze Serca zwyciężą.

Córko?

– Słucham, Najświętsza Matko.

Przyjdź do Mnie w Moim kościele, w Turynie. Czy zechcesz Mi złożyć swe przyrzeczenie?

– Tak, Najświętsza Matko.

Ucieszę się, widząc cię tam. Powiedz to także Ismini. Przyprowadź ze sobą przyjaciół. Wszystkich ich pobłogosławię.

31.01.88 zeszyt 21

Jesteśmy obydwoje blisko ciebie.

Tuż przed rozpoczęciem pisania usiadłam na tapczanie. Miałam wrażenie, że czuję szatę Jezusa lekko dotykającą mi ręki i że Jezus położył Rękę na moim ramieniu. Odczułam bardzo silnie Jego Obecność. Wstałam, ażeby iść pisać, i rozpoznałam obok mnie Najświętszą Dziewicę.

Pragnę, abyś przyrzekła wierność: bądź wierna Jezusowi. Umieść Go na pierwszym miejscu, pragnij postępować zgodnie z Jego Wolą.

– Najświętsza Matko, sądzę, że jeszcze nie zdaję sobie dokładnie sprawy z tego, co się ze mną dzieje.

Moje dziecko, Bóg zakrył twe oczy. Zaakceptuj sposób, w jaki On działa w tobie. Ufaj Mu. Vassulo, czekam na ciebie w Moim kościele. Pobłogosławię wszystkich, którzy wejdą do Mojego domu. Tak, pobłogosławię wszystkich, którzy przyjdą do Mnie. Nie zniechęcaj się, gdy nadejdą doświadczenia. Módl się nadal. Przyjdź do Mnie. Błogosław tych, którzy będą cię prześladować, módl się za twoich prześladowców, odpłacaj miłością za zło. Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży. Dokonałam w Fatimie ogromnego Cudu, żeby cały świat uwierzył. Nazywacie go «Cudem Słońca». Czy wiesz, kwiecie, że dzięki przyzwoleniu Boga twój duch mógł do niego wejść? Weszłaś do Jego Siedziby. Vassulo, jak mało uświadamiasz sobie łaskę, której ci Bóg udzielił!

– Tak, Najświętsza Matko, nigdy nie uświadamiam sobie w pełni, ale jeśli taka jest Wola Boża, przyjmuję to wszystko.

Tak, nigdy nie zastanawiaj się, dlaczego. Przyjmuj z wdzięcznością wszystko, co Bóg ci ofiarowuje. Z wdzięcznością bądź posłuszna temu, o co Bóg cię prosi. Zasłaniając teraz twe oczy, On strzeże twej duszy przed oszołomieniem wszystkimi łaskami, które na ciebie wylał. Pozwolił ci wejść do Najświętszego z Jego Przybytków, gdzie miliony serafinów otaczają Jego Tron i nieustannie Go adorują. Jedynie Jego Najświętsi Aniołowie mają prawo wchodzić do Świętej Siedziby Boga. Teraz wiesz, córko, jak wielkiej łaski ci udzielił.

– Przebacz mi, Matko, że nie uświadamiam sobie tego w pełni.

Będę się wstawiać za tobą.

– Dziękuję Ci, Najświętsza Matko, za pomoc, jakiej mi udzielasz.

Oto Jezus.

Vassulo, Ja też będę obecny. Wszystkich, którzy przyjdą, pobłogosławię. Teraz pójdź. Odczuj Mnie, ciesz się, uśmiechaj się do Mnie, mów. Niech usłyszę twoje słowa. Szukaj Mnie blisko Mojej Matki. Jesteśmy razem. Kocham cię.

1.02.88 zeszyt 21

Najświętsza Maryja:

Vassulo, tyle razy prosiłam o poświęcenie Mojej córki, Rosji. Błagałam o jej poświęcenie. Dziś nastał dzień, w którym ujrzała Światłość. Będzie świętować tysiąclecie swych narodzin.

Twoja siostra jest martwa, ale Pan znajduje się teraz przy niej. Wskrzesi ją. Miłość będzie kochać Niekochaną, która zawoła do Niego: «Ty jesteś moim Bogiem i Zbawicielem!» Na to wołanie, demony rzucą się do ucieczki. Przerażone demony uciekną, bowiem naród ten stanie się jednym i najbardziej oddanym sługą Boga. Uzdrowiony i wskrzeszony Bożą Siłą, pociągnie wszystkich sąsiadów swą postawą świętości i czcią dla Wszechmogącego. Rosja stanie się symbolem Bożej Chwały, Jego Miłosierdzia i Miłości. Jej hymny i śpiewy tak miłe Naszym uszom, jej pełne wdzięku gesty wzniosą się do Nieba jak kadzidło. Wskrzesi ją Miłość, jak uczyniła to tysiąc lat wcześniej.

3.02.88 zeszyt 21

Najświętsza Dziewica:

O, Vassulo, nie wątp. Proszę cię o to. Będziesz żyła tylko dla Chrystusa. Jego Kielich przelewa się z powodu grzechów świata. To jest Jego ostatnie Orędzie. Jeśli Je odrzucą, pozwolę Jego Ramieniu opaść na nich. Nie będę mogła już więcej Go powstrzymywać, jest zbyt ciężkie. Jutro uczynię Mój Cud. Godzina nadchodzi. (...) Królestwo Boże jest wśród was wszystkich. Nie zapominajcie o Końcu Czasów, nie zapominajcie, że Jego Orędzie uzdrowi Jego Ciało i zjednoczy Je. Pamiętajcie, że Plan Zbawienia Jezusa ocali miliony dusz. Jego Orędzie Pokoju i Miłości doprowadzi Nasze dzieci do Miłości. Jezus nawraca je, gdy tylko skosztują Jego Chleba. Jego Chleb jest owocem Miłości. Miłość wszystkich was odnowi. Miłość i Miłosierdzie uwolnią was z bezbożnych sieci szatana. (...)

Tego wieczoru, gdyby szatan mógł mnie fizycznie zaatakować, zabiłby mnie. Zaatakował moją duszę, męczył mnie, okazując nienawiść.

5.04.88 zeszyt 23

Nasza Najświętsza Matka:

Chwała niech będzie Bogu. Czy chcesz pracować z Jezusem?

– Tak, Najświętsza Maryjo, naucz mnie, proszę, posłuszeństwa Jezusowi i pomnóż moją wiarę, miłość i nadzieję.

Uczynię to. Dołóż starań, aby być uległa, dziecko. Miej Mój Pokój, Mądrość cię pouczy.

14.04.88 zeszyt 23

Jak zwykle na początek odmówiłam trzy, dane mi modlitwy. Zamiast wyrazić prośbę do Jezusa, powiedziałam: “Wybierz za mnie.”

Matka Najświętsza:

Umiłowana córko, miej Mój Pokój. Proś, a będzie ci dane.

– Najświętsza Matko, pozwalam, by Pan wybierał w moim sercu.

Jezus: – Kwiecie, jesteśmy z tobą, pamiętaj o tym, co ci powiedziałem. Dokonam cudów wobec wielu. (...) To Objawienie zapali miłością serca Naszych dzieci. Proś, a będzie ci dane.

– O, Panie! Proszę tylko o to, co przyniesie Ci więcej chwały, zadecyduj za mnie. Amen.

Matka Najświętsza:

Vassulo, wiedz, że kiedy dajesz tę swobodę Panu, On jest z ciebie zadowolony. Nie możesz mieć lepszego Przewodnika. Mądrość cię pouczy. Bądź uległa i złóż wszystko w Jego Ręce, to sprawi Panu przyjemność. Zdaj się całkowicie na Boga. Kocham cię, bądź błogosławiona.

– Błogosławię Cię, Najświętsza Maryjo.

7.05.88 zeszyt 24

Nasza Najświętsza Matka:

Vassulo! Zawsze będę cię pocieszać, kiedy zjadliwe słowa wilków będą raniły twoją duszę. Zaspokój pragnienie Mego Syna, ugaś Jego nienasycone pragnienie Miłości. Pomódlmy się do Ojca:

Ojcze Miłosierdzia, trwam w adoracji u Twoich Stóp.

Ufam Tobie i wierzę w Ciebie. Kocham Cię nieskończenie. Amen.

Powtórzyłam.

– Dziękuję, Najświętsza Matko, pozwól mi wesprzeć się na Tobie.

Umiłowana, Mój Syn i Ja nigdy cię nie opuszczamy.

10.06.88 zeszyt 25

Najświętsza Matka:

Vassulo, pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. (...) Dzięki Różańcowi Świętemu i poprzez Święty Różaniec wiążę cię z duszami, w których mam upodobanie, i zwyciężę także przez Różaniec Święty. Córko, ten krok jest punktem wyjścia dla wielu innych nadchodzących wydarzeń. (...) Zrozum, Vassulo, że objawiłam się w Fatimie jako Pani Różańcowa. Teraz też przychodzę do ciebie jako Pani Różańcowa, bo przez Różaniec Święty wprowadziłam cię do Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Vassulo, kocham cię nieskończenie. Czy chcesz odmawiać każdego dnia Różaniec Święty?

– Tak, chcę być posłuszna Tobie oraz Jezusowi.

Posłuszeństwo... Niech Moje dzieci wiedzą, jak bardzo zło zwyciężane jest posłuszeństwem. Kościół ożyje. Jezus i Ja zawsze działaliśmy razem, bowiem Nasze Serca są zjednoczone. Przygotowałam ten legion aniołów, posługując się Moim narzędziem, Moim umiłowanym i pokornym ojcem Gobbi. Jezus przygotował poprzez ciebie Swoje Orędzie Pokoju i Miłości, wybierając najsłabsze, najmniejsze i najbardziej godne litości dziecko z całej ludzkości. Jednak pomimo tego, jaka jesteś, Jezus kocha cię nieskończenie. Wybrał ciebie, by ukazać światu Swe Nieskończone Miłosierdzie. Wybrał cię, aby poprzez ciebie ukazać Swą Miłość. Powróć, stworzenie. Powróć do Nas! Czas prawie się już skończył! Dzieci, usłyszcie Nasze wezwanie... Nie pozostaje już wiele czasu. O umiłowani, usłyszcie Nasz Głos, usłyszcie Nasze błaganie, usłyszcie te Serca, które was kochają, te zranione Serca, które bez przerwy płaczą z waszego powodu. Powróćcie do Nas!

6.08.88 zeszyt 26

Nasza Najświętsza Matka:

Vassulo, nigdy nie trać odwagi, jestem przy tobie. Wchodź w Rany Jezusa, wejdź w Moje Bolejące Serce i odczuwaj Moją boleść. Odczuj, jak bardzo płaczę. Objawiam się wielu osobom, pokazuję im Moje Serce, daję znaki. Sprawiam, że płyną łzy z Moich Wizerunków. Objawiam się w wielu miejscach, lecz serca Moich dzieci pokrywa gruba powłoka: powłoka niedowierzania. Ośmieszają tych, którzy wierzą. Słowo Boże nic dla nich nie znaczy, wezwania Boże są ignorowane. Zwracają niewielką uwagę na Nasze ostrzeżenia. Nikt nie chce słuchać objawień danych przez Boga i pochodzących z Jego Ust. Wiara waszej epoki zanikła, wymieciona przez brak tolerancji, zepsucie, okrucieństwo i poniżanie. Moje Niepokalane Serce doznaje smutku, a Moja Ręka nie może już dłużej powstrzymywać Ramienia Ojca przed uderzeniem was. Kościół potrzebuje ożywienia i czas Jego oczyszczenia wkrótce się skończy. Zstąpi na was Duch Święty, aby dać wam nadzieję, miłość i wiarę, odnowić waszą wiarę i nakarmić wasze dusze. To będzie znane jako Wielki Powrót, jako Wytryśnięcie Żywego Źródła, jako Rozkwit Kwiatów. Oczyszczenie Kościoła przygotuje was wszystkich na spotkanie Nowych Niebios i Nowej Ziemi. Ono przygotuje was do stanięcia w obliczu waszego Boga. Pojmijcie głęboką Miłość, jaką mam do was.

9.08.88 zeszyt 26

JEZUS : – Zaczerpnij z Mojego Serca, Miłość ci pomoże. Twoja Najświętsza Matka jest blisko ciebie i pouczy cię, w jaki sposób można należeć do Jej legionu aniołów.

Najświętsza Maryja:

Mój synu, czcij twego Boga i prowadź dobrą walkę. Za zło odpłacaj dobrem, bądź błogosławiony. Cieszę się, że mam cię wśród Moich szczególnie umiłowanych kapłanów. Wybrałam cię spośród tych, którzy będą odpłacać za zło miłością. Ja, twoja Najświętsza Matka, prowadzę cię i zachowuję bardzo blisko Mojego Serca. Walka jeszcze się nie skończyła. Gdybyś tylko wiedział, jak wiele dusz wpada każdego dnia do piekła! Ich liczba jest zatrważająca...

Zapytałam, kto to jest.

Od kardynałów do... dzieci. Wasza epoka zwyrodniała, stała się naprawdę imperium Naszego przeciwnika. Rozciągnął on w całej pełni swe panowanie na ziemi. Ach, Vassulo... Bóg liczy już dni, kiedy wyleje na was jakby rosę, która na nowo was ożywi w Nowym i Urodzajnym Ogrodzie. To będzie znane jako Nowa Pięćdziesiątnica. Przyjdźcie i uklęknijcie wszyscy, i proście Pana o to Chwalebne Wydarzenie. Módlcie się o to Przyjście. Módlcie się, by powróciła Miłość. Vassulo, Ja jestem Panią Różańca.

– Najświętsza Matko, dlaczego tak się przedstawiasz? Czy to szczególny znak Twego Orędzia?

Tak. Wszystko, co zostało powiedziane w Fatimie, wypełni się przed końcem tej epoki. Pójdź, wypocznij teraz w Moim Niepokalanym Sercu i w Najświętszym Sercu Jezusa. Spraw Jezusowi radość służąc Mu tak, jak to robisz, i kochając Go dla wynagrodzenia za tych, którzy Nas nie kochają. My?

– Tak, na zawsze.

15.08.88 zeszyt 26

Jestem waszą Najświętszą Matką. Moje dzieci, powróćcie do Boga. Błagam was o powrót, a Bóg wam przebaczy. Jego Miłosierdzie zstępuje na was, stworzenia, jak rosa, a wy otworzycie się jak kwiaty, aby wchłonąć Jego Światłość.

Wzywam was, napominam, ale ilu spośród was rozpoznaje Nasze Wezwania? Ilu wierzy w te Wezwania? Moje Serce cierpi, kiedy mówi, że tylko garstka spośród was ufa tym Wezwaniom. Serce tego pokolenia przemieniło się w granit. Zaślepieni Racjonalizmem, zapomnieli o Drogach Bożych, zapomnieli o Bożych Cudach, zapomnieli, że On jest Wszechmocny i pełen Miłosierdzia. Nigdy stworzenie Boże nie upadło tak nisko, nawet w czasach Sodomy i Gomory. Wasza obojętność przeszyła Wieczność. Potępia was brak wiary. Bezlitosne prześladowanie Moich objawień oraz osób, które Bóg wyróżnił darem Jego Orędzi, stanie się jedną z przyczyn waszego upadku. Ja, wasza Najświętsza Matka, Matka waszego Zbawiciela, wzywam was i błagam o okazanie skruchy i o nawrócenie się. Powróćcie do Nas, żyjcie w świętości. Żyjcie w świętości pod Bożym Spojrzeniem. Bądźcie gotowi Go spotkać, z rękami napełnionymi dobrymi czynami i w czystości.

Później, w ciągu dnia, wychodząc z kościoła i schodząc po schodach, miałam wrażenie, że spaceruję po różanym ogrodzie. Nie było jednak kwiatów – tylko cement. Kiedy zeszłam na dół, poczułam zapach fiołków.

Rozlałam na ciebie Mój Zapach. Pragnęłabym, żebyś odczuwała Moją Obecność. Chciałam ci przypomnieć przez tę łaskę, jak bardzo jesteś Nam droga, dziecko. Jestem twoją Najświętszą Matką. Jestem szczęśliwa, że znowu jesteś blisko Nas, umiłowana. Błogosławię ciebie oraz całą twoją rodzinę.

– Najświętsza Matko, dziękuję Ci za wszystko i błogosławię Cię.

16.08.88 zeszyt 27

Najświętsza Maryja:

Vassulo, żyj w zażyłości ze Mną, nazywaj Mnie Mamą, miej Mój Pokój. Kocham cię.

– Ja także Cię kocham. Naucz mnie kochać Cię bardziej.

19.08.88 zeszyt 27

– Najświętsza Maryjo? Mamo?

Miej Mój Pokój. Jestem twoją Mamą. Tak, Moja Vassulo, Moje łzy i błagania skierowane do Ojca uratowały twoje dziecko. Kochaj Ojca, ponieważ On jest Najbardziej Współczujący.

– Co mogę powiedzieć? Podziękować Ci? To nie wystarczy, wszystkie moje słowa i czyny nie wystarczą.

Moje dziecko, zdaj się na Niego, ofiarowuj Mu się często, to ogromnie podoba się Bogu. Miej ufność, bo jesteś w Jego Rękach. Daję ci Mój Pokój. Uwielbiaj Boga, będąc Mu posłuszna.

– Błogosławię Cię, Matko.

Błogosławię ciebie i twoją rodzinę. Vassulo, pragnę ci powiedzieć, że wiele rzeczy przepowiedzianych przeze Mnie w Fatimie wkrótce się spełni. Jestem pełna Łask i jestem gotowa wylewać Je na Moje dzieci od tego roku. Czas jest bliski i z powodu tego krótkiego czasu, który pozostaje, Ja, wasza Najświętsza Matka, będę bliżej was niż kiedykolwiek. Wyleję na wielu z was Moje Łaski, by was upiększyć i przyciągnąć bliżej Jezusa, który bardzo cierpi. Ach, córko... Jeden cierń jest wyjmowany z Naszych Serc za każdym razem, kiedy jedna dusza powraca do Nas! Jeden cierń jest wyjmowany zawsze i zastępowany kwiatem, kiedy ktoś woła do Nas: «Kocham Was!» Pokój niech będzie z tobą, córko.

26.09.88 zeszyt 28

Umiłowana...

– Tak, Najświętsza Matko.

Tak, słuchaj Mnie. Rozlałam Mój zapach wśród was. Uświadomcie sobie, że jesteśmy Obecni między wami i słuchamy waszych serc. Jak bardzo was kochamy! Dzieci, jestem waszą Matką. Pozwólcie Memu Synowi prowadzić was, uzdrawiać i oczyszczać. Pozwólcie, by Jezus was uzdrowił. Przyjmijcie łaskę ofiarowaną wam przez Mojego Syna. Zrozumcie, dlaczego On szuka każdej duszy: Jezus kocha was nieskończenie! Ja, Matka całej ludzkości, Matka waszego Zbawiciela, znajduję się blisko was, dzieci, i zawsze jestem gotowa wam pomóc. Przyjdźcie! Otwórzcie wasze serca. Jesteśmy waszą Świętą Rodziną. Przyjmijcie Nasz Pokój. Jezus i Ja błogosławimy was wszystkich.

– Błogosławię Cię, Najświętsza Matko, Matko Boża.

21.11.88 zeszyt 29

Najświętsza Panna:

Moje umiłowane dzieci, jestem waszą Najświętszą Matką, Matką całej Ludzkości. Moi umiłowani, Jezus cierpi dziś w sposób nie do opisania. Przeżywa Swoją drugą Mękę. Odczujcie Nasze Serca, jak One cierpią... Dziś toczy się wielka walka. Szatan okrutnie atakuje, a Święty Michał, wraz z aniołami Pana, zwalcza go. Ziemia odczuwa wstrząsy tej wielkiej walki. Potrzebuję waszych modlitw, Moi umiłowani. Nigdy nie przestawajcie się modlić... Módlcie się, Moi umiłowani, bądźcie jak aniołowie światłości w tych ciemnościach. Módlcie się o zbawienie dusz, módlcie się o nawrócenie dusz. Liczę na każdego z was... Zrozumcie, co może odczuwać, jak się czuje Matka, kiedy widzi swe dzieci zmierzające do ognia wiecznego; co odczuwa, kiedy widzi, że niektóre z Jej ukochanych dzieci wpadają w ogień wieczny... Rozmyślajcie nad tym, a lepiej Mnie zrozumiecie. Kończę dzisiejsze Orędzie, błogosławiąc was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przychodźcie i POCIESZAJCIE Jezusa...

7.12.88 zeszyt 30

Moja Vassulo, miej Mój Pokój. Umiłowane dzieci, błogosławię was. Jestem waszą Najświętszą Matką cierpiącą jak wy z powodu tej rozprzestrzeniającej się suszy. Nie zniechęcajcie się, jestem przy was. Będę was zachęcać do rozpowszechniania Orędzia Pokoju i Miłości Jezusa. Popatrzcie! Jezus ujawnia Swe Orędzie poprzez słabe narzędzie, delikatny kwiat, który ukształtował, lecz wielu sprawujących posługi nie uwierzy. Wydają się nie rozumieć Nieskończonego Bogactwa Boga! Wielu z nich nie uwierzy, nawet jeśli zobaczy grzeszników wierzących i nawracających się! Ci grzesznicy wejdą do Królestwa Niebieskiego przed tymi sługami. Nie lękajcie się, Moi umiłowani. Ja, wasza Najświętsza Matka, widzę wszystko co się dzieje i będę wam zawsze dodawać odwagi. Zawsze będę was pocieszać. Wierzcie i zawsze szukajcie oparcia u Jezusa.

Vassulo, Moje dziecko, będziesz błogosławiona wtedy, kiedy będą cię znieważać, prześladować i z powodu Jezusa wypowiadać przeciw tobie wszystkie rodzaje oszczerstw. Ciesz się i raduj, albowiem wielka będzie twoja nagroda w Niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed tobą, Moje dziecko... Wielu duchownych, wierzy w dzisiejsze Boże znaki i objawienia, ale z obawy przed prześladowaniami ukrywają swe uczucia. Ci duchowni powinni modlić się, modlić się, modlić się, prosząc Najświętsze Serce Jezusa o odwagę. Jezus doda im odwagi. Kończę Moje Orędzie, błogosławiąc was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

28.12.88 zeszyt 30

Później. Nasza Najświętsza Matka:

Dzieci, zbliżcie się do Jezusa. On woła was wszystkich ze Swego Krzyża. Podobajcie się Jezusowi, kochając się wzajemnie tak, jak On was kocha. Całe bowiem Prawo streszcza się w tym jednym przykazaniu: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Znajdźcie Pokój i Miłość w Jego Sercu, weźmijcie Jego Pokój i Miłość i rozdawajcie Je wokół siebie. Nasyćcie cały świat Jego Boską Miłością, napełnijcie wasze dusze tą radością, którą Mój Syn wam ofiarowuje. Mali, módlcie się, módlcie się, rozmawiajcie z Bogiem, utrzymujcie nieustanną więź z waszym Ojcem Niebieskim. Módlcie się żarliwie, by wasze modlitwy dosięgły Go. Módlcie się z miłością, pozwólcie Mu odczuć wasze modlitwy. O, dzieci, jak bardzo was kocham! Jestem zawsze z wami. Teraz jestem tutaj z wami i będę z wami, kiedy opuścicie to miejsce, gdy powrócicie do domów. Zawsze jesteśmy i na zawsze będziemy Obecni. Błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

3.03.89 zeszyt 31

Orędzie Maryi na to samo spotkanie.

Pokój niech będzie z wami. Moi umiłowani, dziś proszę was o wytrwanie w Miłości. Pragnę wam wszystkim dodać odwagi.

Uwielbiajcie Boga, trwając w wierności wobec Niego. Oddajcie się całkowicie Bogu. Niech ten płomień, który teraz migocze, ożywi się i stanie Żywą Pochodnią, by każde oko mogło Ją zobaczyć. Bądźcie stali w wierze. Otwórzcie całkowicie serca na Pana i przyjmijcie Go z radością. Wychwalajcie Pana za to, że zesłał wam Swoje Miłosierne Wezwania. Nie czekajcie na nowe objawienie. Jego Wezwania są jedynie przypomnieniem Bożej Prawdy; przypomnieniem, jak żyć w świętości; przypomnieniem, że Bóg jest Miłością. Bóg przypomina wam Podstawowe Prawdy, napełnijcie zatem wasze umysły wszystkim, co jest prawdziwe i czyste. Nie pozostawiajcie w sobie żadnego wolnego miejsca, w przeciwnym razie Kusiciel przyjdzie was oszukać. Napełnijcie się Boską Miłością Boga, bo On stworzył was, abyście kochali. Módlcie się o Pokój, módlcie się o nawrócenie waszych braci, módlcie się o większą miłość pomiędzy wami. Jestem przy was, by wam pomóc. Będę się wstawiać za wami. Nie wahajcie się więc przychodzić do Mnie. Jestem waszą Matką, która zawsze wam pomoże. Przychodźcie do Pana z miłością, a On napełni was Swoim Pokojem. Proście z miłością, a otrzymacie. Módlcie się z miłością, a zostaniecie wysłuchani. Przyjmijcie Mój Pokój. Pamiętajcie, aby żyć Naszymi Orędziami. Błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Orędzie Niepokalanego Serca Maryi na spotkanie 22 marca.

Uwielbiajcie Pana! Błogosławcie Mu! Dzieci, słuchajcie Słów Mądrości. Nie zapierajcie się nigdy Pana. Szukajcie Prawdy i nie opierajcie się Jej. Zadajecie sobie pytanie: “Dlaczego Pan zapowiedział się właśnie nam?” Umiłowani, Pan przyszedł do was z Miłości i z Litości, bo dziś wielu zagubiło się, nie zdając sobie sprawy, ku czemu się kierują. Wasza epoka jest martwa i Jezus szuka waszych dusz, aby je na nowo ożywić. Otwórzcie serca, pozwólcie Panu wejść do waszych serc; w przeciwnym razie, jak mógłby was uzdrowić? Ja jestem waszą Najświętszą Matką, płaczącą dzień i noc nad waszymi zagubionymi duszami. Pan daje wam niezliczone Znaki na całej ziemi, aby was ostrzec. Przeżywacie Koniec Czasów. Dzieci, powróćcie do Nas! Słuchajcie Naszych Wezwań! Proście Mnie, a Ja będę się wstawiać za wami. Przyjdźcie i módlcie się z miłością. Nawet jeśli Mnie nie widzicie, jestem zawsze z wami, wasze stopy znajdują się tuż obok Moich.

Umiłowani, My jesteśmy zawsze Obecni. Sprawcie Panu radość przypominając sobie o Jego Obecności. Błogosławię was wszystkich, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

5.04.89 zeszyt 32

Najświętsza Maryja:

Uwielbiaj Pana, Moje dziecko, za Mądrość, jakiej ci udziela.

– Niech będzie uwielbiony Pan za Swoje Miłosierdzie, za Swoją Miłość i za Swoje działanie wobec mnie!

Oto Orędzie dla Moich duszyczek. Pokój niech będzie z wami, Moje dzieci. Umiłowani, zbliżcie się do Boga w prostocie. Bądźcie jak dzieci, bo Pan pozwala się znaleźć tym, którzy nie wystawiają Go na próbę. Ukazuje się pokornym i tym, którzy nie stronią od Niego. Patrzcie, Moje dzieci, Wszechmoc poddana próbie zawstydza nierozumnych. Nie, Mądrość nie wchodzi do przebiegłej duszy, zatem otwórzcie serca przed Panem i przyjmujcie Go w prostocie serca. Wesprzyjcie się na Nim, bowiem w ten sposób wesprzecie się na Mądrości. Niech dzięki modlitwie wzrośnie wasza wiara w Boga. Mieć Wiarę to także łaska dana przez Pana. Moi umiłowani, przyjdźcie do Mego Niepokalanego Serca, a Ja dam wam odpoczynek. Wy wszyscy, którzy cierpicie, wy wszyscy, którzy jesteście w bólu, przyjdźcie do Mnie, a Ja, wasza Mama, pocieszę was tak, jak każda mama pociesza dziecko w rozpaczy. Ale Ja uczynię równocześnie jeszcze o wiele więcej: będę wstawiać się za wami u Ojca i nigdy was nie zawiodę. Przyjdźcie schronić się w Naszych Sercach! Niech ta Korona Cierniowa, która obecnie dusi Nasze Serca, utraci kolce i wypuści młode pączki, które rozwiną się w kwiaty. Miejcie wiarę w Boga, pokładajcie w Nim ufność! Błogosławię was wszystkich, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

12.05.89 zeszyt 33

– Jezu?

Ja Jestem, odczuwaj Mnie i kontempluj Mnie. Jestem Miłością i jestem Świętym. Kochaj Mnie i bądź święta. Nauczę cię, bo Ja jestem Mądrością. Przyjdź, Moja Matka kocha cię. Ona napisze teraz orędzie.

Moje dziecko, Ja, twoja Najświętsza Matka, błogosławię cię. Oto Moje Orędzie: Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Kocham was wszystkich i błogosławię wam. Słuchajcie i zwracajcie uwagę na Nasze dzisiejsze Wezwania, zdajcie sobie sprawę, że czas nagli. Jezus i Ja wzywamy was we dnie i w nocy do nawrócenia. Nasze Wezwania do nawrócenia mnożą się i rozszerzają po całym świecie. Czas nagli, Moje dzieci. Moje Serce dzisiaj cierpi, bo wielu z was wydaje się nie rozumieć pilności Naszych Wezwań. Proszę was, żebyście słuchali i badali wasze sumienia. Badajcie, czy nawróciliście się i czy znajdujecie się na Drodze Bożej. Moje umiłowane dzieci, nie wystarcza tylko wierzyć w Boga i modlić się. Być nawróconym znaczy podobać się Bogu i kontemplować Go w pełni. Nawrócić się znaczy być świętym i żyć w świętości. Być nawróconym znaczy trwać w Pokoju z Bogiem i kochać Go z całej duszy. Myślcie o miłości, którą Jezus na was wylewa. Żyjcie w Chrystusie, oczyszczajcie się i otwórzcie w pełni serca, by Jezus was uleczył. Nawrócić się to pragnąć być z Bogiem, pragnąć Go z całego serca. Wielu zapomina, że największym darem duchowym jest miłość. Przypominam wam największe przykazanie Jezusa: “Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Sprawcie Mi radość i żyjcie Naszymi Orędziami, bądźcie Naszymi małymi rzecznikami i rozsiewajcie wszędzie Nasze Ziarna. Niech ci, którzy mają uszy, usłyszą. Zdajcie sobie sprawę z pilności Naszych Orędzi.

Cieszę się, widząc was wszystkich zgromadzonych tu tego wieczoru. Jezus i Ja poświęcamy wszystkie przedmioty religijne, które posiadacie przy sobie. Niech ten wieczór będzie szczególnie poświęcony medytacji i głębokiemu przebadaniu waszej duszy. Jezus i Ja jesteśmy zawsze obecni, aby wam pomóc. Mówcie zatem do Nas sercem, a My was wysłuchamy. Błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

3.06.89 zeszyt 33

JEZUS : – Błogosławię cię, Moje dziecko, przyjdź posłuchać Mojej Matki.

Najświętsza Dziewica:

Mój kwiecie, odczuj Moją Obecność. Kocham cię. Przypomnij sobie, że będę cię bronić, jak lwica broni swoich małych. Niech błogosławieństwo będzie z tobą. Posłuchaj Mojego posłania:

Moje dzieci, nie opierajcie się Wezwaniom Bożym. Zwróćcie się do Niego, wesprzyjcie się na Nim i pozwólcie Mu zdobyć wasze serca. Posłuchajcie Go i czyńcie tak, jak wam mówi. Jestem waszą Najświętszą Mamą, która przypomina wam wszystkim, że Słowo Pana jest Życiem, Słowo Pana jest Światłością. Wielu z was słucha Jego Błagania Miłości, jednak gdy tylko opuszczacie te miejsca, świat na nowo przyciąga was do siebie i z tego powodu Jego wezwanie Miłości ulega zapomnieniu. W Moim poprzednim posłaniu zaprosiłam was wszystkich do zastanawiania się i do badania waszych sumień. Dziś pytam was: dlaczego tylu z was po wysłuchaniu Mojego Orędzia przychodzi dziś słuchać nowego Orędzia, choć poprzednie nie zostało ani rozważone, ani ponownie przeczytane? Moje Niepokalane Serce kocha was wszystkich, umiłowane dzieci, i dlatego dzisiaj proszę was, byście ponownie przeczytali Moje poprzednie Orędzie i zrealizowali je w życiu. Kocham was wszystkich, nie zapominajcie nigdy, że Moje Niepokalane Serce jest balsamem na wasze cierpienia. Błogosławię wam wszystkim w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Fragmenty Pisma Świętego, które Jezus podaje nam, abyśmy je przeczytali i rozważyli: 1 Tm 4,1-16; 6,20-21; 2 Tm 2,14-26; 3,1-17.

4.07.89 zeszyt 34

Vassulo, daj odpoczynek swej duszy w Najświętszym Sercu Jezusa i Jemu pozostaw resztę. Chodź, podyktuję ci Moje Orędzie:

Pokój niech będzie z wami. Jestem z wami wszystkimi w tym zgromadzeniu, trzymam Moje Ręce wyciągnięte, błogosławiąc was wszystkich. Posłuchajcie Słów Mądrości. Wszystko, czego Pan szuka, to wasze serca. Nie odmawiajcie Mu ich. Jeśli ofiarujecie Mu serca, On da wam Dar Swojej Miłości, aby doprowadzić was i przyjąć w Swoim Najświętszym Sercu będącym waszym Mieszkaniem, Mieszkaniem waszej duszy. Powróćcie do Pana i ofiarujcie Mu waszą wolę. Powróćcie do Najwyższego, On was nasyci zapachem Swej Miłości.

Wzywam was dziś wszystkich, by wam dodać odwagi. Nasze Wołania rozchodzą się po całym, pogrążonym w ciemnościach świecie, tym świecie rozpaczy i niepokoju, którym stała się wasza epoka. Proszę w szczególny sposób każdą duszę o rozważenie, dlaczego Jezus i Ja napominamy was na tyle różnych sposobów i w tylu różnych częściach świata, wzywając was do nawrócenia. Jesteśmy jak przerażeni Rodzice używający wszystkich sposobów, aby nawiedzić i ostrzec was, którzy jesteście Naszymi umiłowanymi dziećmi. Weźcie do serca Nasze Ostrzeżenia i Nasze Apele. Nawróćcie się, módlcie się sercem, przyjdźcie do Pana z miłością. Przyjdźcie adorować Pana.

Zaakceptujcie Miłość, jaką On wam okazuje. Rozradujcie Jego Serce i pozwólcie Mu widzieć was wszystkich biorących udział w Godzinie Adoracji. Miłość pragnie miłości. Miłość poszukuje waszych serc, przyjdźcie więc do Miłości. Przyjdźcie do Najświętszego, który błaga was o powrót miłości. Jestem waszą Najświętszą Mamą, która was kocha. Nie miejcie wątpliwości. Błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

4.09.89 zeszyt 35

Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Tylko Bóg jest Mądrością. Słuchajcie Głosu Mądrości wołającej do was na tej pustyni. Otwórzcie uszy i rozpoznajcie Jego Głos. Jezus wzywa was wszystkich, jednego po drugim, abyście powrócili do Niego, powrócili do Miłości i podążali za Nim Jego Śladami. Mój Syn jest świadomy waszej słabości i błędów, ale jeśli całkowicie oddacie się w Jego Boskie Ręce, jeśli zaufacie Mu nie musicie się niepokoić. Przyjdźcie do Niego tacy, jacy jesteście, i ofiarujcie Mu swoją wolę, ofiarujcie Mu waszą miłość. Ofiarujcie Mu wasze cierpienia, boleści, niepokoje, problemy. Ofiarowujcie Mu wszystko, pokładajcie w Nim ufność, pozwólcie Mu wprowadzić się w głębiny Jego Najświętszego Serca, gdzie znajdziecie Jego Pokój, ten Pokój, tak bardzo potrzebny waszym duszom.

Chcę, abyście zawsze byli czujni wobec szatana, który wznieca niepokoje, podziały i zamieszanie i który bardziej niż kiedykolwiek zwalcza Boży Plan Zbawienia. Zwodzi nawet wybranych, doprowadzając ich do zamętu. Ktokolwiek jednak wezwie Imienia Pana zostanie usłyszany i uratowany od upadku. Ci jednak, którzy posłuchają głosu szatana, nie będą zdolni rozeznać Prawości pochodzącej od Boga i nie rozpoznają Głosu Miłości. Pamiętajcie zawsze, że odgłos kroków tych, którzy przynoszą dobre wieści, jest odgłosem miłym.

Moje umiłowane dzieci, módlcie się sercem i przyjmijcie Ducha wylewanego właśnie na wiele narodów. Odczujcie zbliżające się dni Powrotu Miłości. Odczujcie, jak Łaska obficie wylewa się na tylu z was. Zakończę Moje Orędzie przypominając, że zostaliście stworzeni z miłości dla Miłości, aby kochać waszego Stworzyciela. Wszystko, co zostało powołane do istnienia, powstało dzięki Niemu i dla Niego. Uwielbiajcie Go więc i oddajcie chwałę Temu, który was stworzył. Zróbcie przyjemność Mnie, waszej Mamie, rozmyślając nad Naszymi Orędziami, żyjąc Naszymi Orędziami.

Błogosławię was wszystkich, błogosławię wasze rodziny. Ja, wasza Najświętsza Mama, kocham was wszystkich.

22.09.89 zeszyt 36

Matka Najświętsza:

Moja umiłowana, Abba kocha was wszystkich.

– Uwielbiony niech będzie Pan!

Powiedz Moim dzieciom: Pokój niech będzie z wami. Moi synowie i córki, otwórzcie się, aby Jezus wszedł do waszych serc i uzdrowił was. Dziś Moje Orędzie przypomni wam, Kim jest Jezus. Jezus jest Źródłem Najwznioślejszej Miłości, jest Światłością świata. Aby was zbawić, przyjął na Siebie Krzyż, nie zważając na hańbę, z jaką się to wiązało. On jest łagodny i pokorny, przyjdźcie Go rozpoznać jako waszego Boga, bo rozpoznanie Go jest doskonałą cnotą. Odczujcie Go, odczujcie Jego Świętą Obecność. Nauczcie się zaliczać Go do swego grona, nauczcie się mówić “My” zamiast “ja”. Nie zapominajcie o Nim między waszymi modlitwami, miejcie Go nieustannie w sercach, miejcie Go zamkniętego w waszych sercach. Nie traktujcie Naszych Orędzi jako gróźb. Nasze Orędzia są orędziami Miłości i Pokoju. Ich źródłem jest Nieskończone Boże Miłosierdzie.

Bądźcie mili Bogu zastanawiając się, nim otworzycie usta, by cokolwiek powiedzieć. Nie pozwólcie waszym wargom potępiać was. Niech wszystko, co mówicie, świadczy o tym, że jesteście dziećmi Bożymi mającymi ducha świętości, poddania i czystości. Bądźcie gorliwi w służbie dobru.

Wam, którzy Mnie dziś słuchacie, stawiam pytanie: “Czy kochacie bliźniego jak siebie samego?” Chcę wam przypomnieć, że nawet w waszej słabości możecie osiągnąć doskonałość, jeśli pozwolicie Panu się prowadzić. Każdego dnia ofiarowujcie Mu siebie. Oddajcie Mu bez obawy swą wolę. On zna wasze możliwości i nigdy nie poprosi was o coś, co mogłoby was skrzywdzić. Wznoście wasze dusze w modlitwie, wzrastajcie w świętości, wzrastajcie w Miłości, której Bóg wam tak obficie udziela. Nigdy nie słuchajcie Buntownika. Nie pozostawiajcie w waszych sercach pustego miejsca, które pozwoliłoby demonowi was kusić.

Trwajcie w Wierze, Nadziei i Miłości. Niech te cnoty będą owocem napełniającym wasze serca. Bóg jest wśród was dla zapewnienia waszym duszom wszystkiego, czego im brak. Winnice Pana pomnożą się i wydadzą dość owoców, by wyżywić tysiące. Stwórca przygotowuje was, abyście weszli w Nową Erę Miłości. Patrzcie na waszego Stworzyciela jak na waszego Świętego Towarzysza, waszego Ojca, waszego Małżonka, waszego Odkupiciela, waszego Doradcę. Uwielbiajcie Pana za Jego Miłosierne Wezwania, ponieważ On powiedział: “Moje Wołania wzrosną i nie zmniejszą się. Przyciągnę Moje dzieci bardzo blisko Siebie, aby nakarmić je Moją Własną Ręką. Złożę Moje Prawo w ich sercach, zamieszkają i znajdą schronienie w Mojej Miłości. Pokrzepię je, przyprowadzając do Mnie, do Prawdy. Odstawię je od piersi dla Prawdziwego Pokarmu. Martwe staną się dni, kiedy żadne błogosławieństwo nie zostało przyjęte. Zdejmę całun przykrywający martwych i Moją Światłością ich wskrzeszę.” Miłość powróci do was jako Miłość i będzie żyła wśród was. Rozmyślajcie nad Naszymi Orędziami i żyjcie nimi. Czujcie się bezpieczni, bo My jesteśmy z wami wszystkimi. Błogosławię was i wasze rodziny. Módlcie się, a Ja będę się modlić z wami.

25.10.89 zeszyt 37

Pokój wam. Kościół ożyje. Pójdźcie, bądźcie mili dla Pana i Jemu ofiarowujcie się każdego dnia. Pozwólcie Mu przemienić was w dzieci gorliwe, w dzieci Światłości.

Odmieńcie wasze życie, odrywając się od rzeczy tego świata, bo jesteście, Moi mali, jedynie przejściowo na tej ziemi. Przypominam wam nieustannie, że wasze dusze będą żyły wiecznie, i wzywam was ciągle do zmiany waszego życia.

Czego Bóg od was pragnie? Cóż doskonałego można uczynić? Bóg pragnie waszego codziennego oddania, pełnego oddania, by ukształtować z was doskonałe istoty. Najdoskonalsza rzecz, jaką można uczynić, to być posłusznym Woli Bożej, oddając Jemu swoją wolę.

Szukajcie Go, szukajcie wszystkiego, czym On jest. Proszę was, nie słuchajcie podszeptów demona, wznoście wasze dusze w nieustannej modlitwie. Kocham was, Moje dzieci, i nie spuszczam z was Moich Oczu nawet na chwilę. Dzięki Naszym Orędziom nauczcie się dobrze postępować. Niech Nasze Orędzia odżywiają wasze biedne dusze i doprowadzą je do Poznania. Niech doprowadzą was do Pisma Świętego, do Prawdy, do Życia. Pragnę wyrwać was z sieci demona. Pragnę wznieść wasze dusze na wyższy poziom modlitwy.

Tego wieczoru, Moje dzieci, będę się wstawiać za wami wszystkimi u Ojca w szczególny sposób. Powinniście wiedzieć, że dzięki Jego Dobroci możecie otrzymać wiele łask. Powinniście wiedzieć, jakże On jest nieskończenie bogaty w Łaski.

Pragnijcie Pana, bądźcie zawsze spragnieni Pana. Pozbądźcie się wszystkich waszych trosk, powierzając Mu je. Zaufajcie Mu. Powiększcie Jego Królestwo przez waszą miłość do Niego i braci. Wynagradzajcie zło miłością. Niech miłość będzie zasadą waszego życia. Niech miłość stanie się waszym korzeniem.

Uświadamiajcie sobie wasze myśli. Nie osądzajcie jedni drugich, bo wasze drogi nie są drogami Pana. Usiłujcie być Mu mili, żyjąc pokornie i nie osądzając innych. Miłość Boża objawia się nawet najmniejszym z was.

Idźcie w pokoju, umiłowani. Powróćcie do waszych ognisk domowych, nie pozostawiając jednak Nas tutaj, zabierzcie Nas ze sobą. Nauczcie się odczuwać Naszą Świętą Obecność. Nauczcie się mówić “my” zamiast “ja”. Błogosławię was wszystkich. Bądźcie jedno, jak Pan tego pragnie. Nie bądźcie podzieleni, ponieważ w Niebie wszyscy będziecie jednością. Pozostańcie w pokoju i żyjcie w pokoju.

31.10.89 zeszyt 37

Pochylam się nad figurą Matki Bożej z Fatimy stojącej na stole, na którym piszę. Zbliżam się do Jej prawego ucha i mówię: “Wiesz, Jezus powierzył mi rzecz bardzo cenną do zachowania. To dotyczy Uwielbienia Jego Ciała i również zbawienia dusz! Przychodzę zatem do Ciebie, droga Mamusiu, aby zapytać Cię, czy mogłabyś Tego strzec, chronić i bronić dla mnie. Tak, to objawienie Pana, całkowicie powierzam je w Twoje Ręce. W międzyczasie muszę podążać za dziełem Najświętszego Serca Jezusa, za Tym, który podniósł mnie i uformował dla tej misji. Wkrótce umarli opuszczą groby na dźwięk Jego Głosu, wszystko to dla Jego Chwały. Wkrótce Naród zmartwychwstanie, Naród poświęcony Jego Świętemu Imieniu, to bowiem zostało od dawna zapowiedziane.

– Moje dziecko, nic nie zmieni Miłości Boga do ludzkości. Nawet gdy będziesz prześladowana, niepokojona i atakowana, bądź ostrożna i posłuszna Bogu. Nikt nie ma prawa oskarżać tych, których Bóg wybiera. Będę chronić te objawienia, jak chronię wszystkie inne Boże objawienia. Miej ufność w Świętym Świętych. On strzeże Swoich Dzieł. Objawiaj Miłość Bożą, Moja Vassulo, bez obawy. Pójdź, trwaj w nieustannej modlitwie do Ojca.

– Dziękuję Ci i błogosławię Cię, Najświętsza Matko.

16.11.89 zeszyt 38

Pozwól, że pouczy cię Moja Matka:

Moja Vassulo, jestem blisko ciebie, bądź tego pewna. Pociesz Mojego Syna swą miłością. Pociesz Jezusa mówiąc do Niego i stawiając Go na pierwszym miejscu. Nie puszczaj nigdy Naszych Rąk. Nie dąż nigdy do tego, aby patrzeć poza Jego plecami. Chodź z Nami. Uwielbiaj Go i ewangelizuj dla Niego z miłością. Miej ufność w Nim, nie martw się o jutro. Jutrzejszy dzień sam zatroszczy się o siebie. Nie patrz ani na lewo, ani na prawo. Pan pragnie twego całkowitego oddania, aby uczynić z ciebie istotę doskonałą, odbijającą Jego Boski Obraz, ten Boski Obraz, który wasza epoka utraciła. Jezus i Ja nie “zstępujemy”, aby was osądzać Naszymi Orędziami. Nie przychodzimy was osądzać ani potępiać. Przychodzimy do was z wielką Miłością i wielkim Miłosierdziem, by was wszystkich doprowadzić do Nas i uczynić z was istoty przebóstwione. Jestem razem z wami, błogosławię was.

– Błogosławię Cię także, Najświętsza Mamo. Amen.

29.11.89 zeszyt 38

Orędzie Najświętszej Matki na to samo spotkanie modlitewne.

Dzieci Boże, Pokój niech będzie z wami. Ja, wasza Najświętsza Mama, potrzebuję waszych modlitw, aby zrealizować Boży Plan Zbawienia. Potrzebuję modlitw serca. Niech wasze modlitwy dotrą do Nieba, niech będą jak kadzidło. Napełniajcie wasze serca Miłością Bożą i radujcie się, bo Zbawiciel narodził się dla waszego zbawienia, Zbawiciel o Sercu czułym, który zstąpił na ziemię, aby służyć i powołać prześladowanych. Przyszedł, aby otworzyć oczy niewidomym, by z zamknięcia wypuścić jeńców, z więzienia tych, którzy mieszkają w ciemności.

Dzieci umiłowane, to ten sam Zbawiciel wzywa was dzisiaj. To ten sam Zbawiciel woła każdego z was po imieniu, abyście powrócili do Niego. Ten sam Jezus przypomina wam Swoje pouczenia. To jest ten sam Jezus, którego Ja, Jego Mama, trzymałam w Ramionach po owinięciu Go w pieluszki. Zrodzony, aby służyć; zrodzony, aby was odkupić. To ciągle ten sam Jezus wzywający was teraz dla waszego zbawienia. Ten sam Zbawiciel przypomina wam, że wszyscy należycie do Niego. On stał się widoczny w ciele i ofiarował się za was, Moje dzieci, aby was wyzwolić. Przyjdźcie zatem, rozradujcie się i napełnijcie się radością! Przyjdźcie ogłaszać wielkość Jego Świętego Imienia! Przyjdźcie i bądźcie radosnymi posłańcami niosącymi Jego Słowo. Kocham was i wierzcie Mi, Mój Płaszcz jest wystarczająco obszerny, aby was wszystkich pod nim ukryć! Przyjdźcie do Pana i nie bójcie się pokazać Mu swoich słabości. Przyjdźcie do Pana i ofiarujcie Mu wasze serca, a On przyjmie je jak mirrę, kadzidło i złoto. Kochamy was... Kochamy was bezgranicznie. Zdajcie się na Niego. Jezus przychodzi do każdego z was. On przychodzi uwolnić jeńców tego świata i dać im wolność. Przychodzi uwolnić jeńców, którzy jak gołębie zostali przez szatana schwytani i zamknięci w klatkach. Jezus jednak niestrudzenie idzie od klatki do klatki, uwalniając każdego więźnia.

Moje dzieci, żyjcie według Prawa i Niebieskich Przykazań Pana, to Prawo Niebieskie streszcza się w jednym słowie. Tym słowem jest MIŁOŚĆ.

Ja, wasza Najświętsza Mama, wstawiam się i modlę za wami dniem i nocą. Daję wam Moją Miłość, błogosławię wszystkich i błogosławię wszystkie wasze rodziny.

10.01.90 zeszyt 40

Pójdź, posłuchaj Mojej Matki.

Przyjmij Moje Orędzie, Vassulo. Mój kwiecie, błogosławię cię.

– Ja też Cię błogosławię, Najświętsza Mamo. Słucham.

Pokój niech będzie z wami. Jezus i Ja wszystkich was błogosławimy. Święty Świętych przebywa między wami i Mądrość jest waszym Nauczycielem. Posłuchajcie Mnie. Nasza Miłość do was jest taka, że nikt na ziemi nie może swoim rozumem Jej pojąć. Boga nikt nigdy nie widział. Święty Świętych objawił Swoje Oblicze waszemu narodowi. Odkrył Swoją Miłość i ukazał wam Rany Swego Najświętszego Serca.

Bóg tak umiłował świat, że posłał Swego jedynego Syna, aby stał się Ofiarą gładzącą wasze grzechy. Dzięki Swemu Nieskończonemu Miłosierdziu Ten, który zasiada po Prawicy Boga Ojca zstąpił, by być z wami w ten szczególny sposób, by znajdować się między Swymi. Święty Świętych przyszedł przypomnieć waszemu narodowi, żeby żył w świętości, bo On jest Święty. Przyszedł przypomnieć wam, że wszelkie ciało jest jak trawa, a jego piękno jak dzikie kwiaty: trawa usycha, jej kwiaty opadną, ale Słowo Jego trwa na wieki.

Moje małe dzieci, Winnica Pana rozszerza się w waszych czasach na liczne części globu, a Jego Głos słychać coraz bardziej na waszej pustyni. On będzie nadal pomnażał te małe oazy Swego Królestwa, aby Jego Królowanie na ziemi stało się takie, jakie jest w Niebie. Nie bądźcie zdziwieni ani zaskoczeni. Przeciwnie, radujcie się! Radujcie się, że Jego Święty Duch tak hojnie wylewany jest na wszystkie narody, wzbudzając w nich nowych uczniów. Obyście tylko dziś posłuchali i nie zatwardzali waszych serc, jak w czasie Buntu... Czas ucieka, a Ja błagam was, abyście Nas słuchali, bo za niedługo już Mnie nie zobaczycie.

Moje drogie dzieci, żyjcie w Chrystusie, żyjcie w Nim. Bądźcie zawsze przygotowani na spotkanie Pana, bo On jest między wami. Bądźcie szczęśliwi i radujcie się ze Mną. Czyńcie nadal wszystko, czego nauczyliście się od Nas. Żyjcie Naszymi Orędziami, a Bóg wam je wyjaśni. Rozmyślajcie nad Naszymi Słowami, aby na koniec Plan Boga mógł się zrealizować. Jego zamiarem jest przemienienie waszego ciała w kopię Jego Boskiego Obrazu. On ma zamiar doprowadzić was do przebóstwienia i uczynić z was Jedno Czyste i Święte Ciało. Jedność może przynieść Bogu jedynie Chwałę. Zatem przyjdźcie uwielbiać Pana. Nie bądźcie jak poganie, wprowadzając sami między sobą podziały w Chrystusie. Wy wszyscy, którzy jesteście w Chrystusie, powinniście pomagać jedni drugim i w ten sposób wypełniać Prawo Chrystusa. To jest wezwanie Matki waszego Pana do wszystkich Chrześcijan.

Pan przygotowuje was wszystkich, wszystkich będących pod Jego Imieniem, na ten chwalebny Dzień. Tak, Pan zjednoczy Swój lud i wyzwoli go z wszelkiego zła. Miłosierdzie i Sprawiedliwość czyni takie cuda, jakich nie było już od wielu pokoleń... A jedność przyjdzie na was jak Jutrzenka i tak nagle, jak upadek komunizmu. Przyjdzie od Boga, a wasze narody nazwą ją Wielkim Cudem, Błogosławionym Dniem waszej historii. Ten Cud dokona się dla największej Chwały Bożej i w tym dniu całe Niebo będzie świętować i cieszyć się bardzo... Dlatego właśnie błagam was, Moje dzieci, abyście trwały na nieustannej modlitwie i abyście się wzajemnie miłowały. Zdajcie się zupełnie na Boga, a On dokona reszty.

Błogosławię każdego z was. Wielu z was odczuje Moją Obecność po powrocie do swoich domów. Kocham was wszystkich.

26.01.90 zeszyt 40

Posłuchaj Mojej Matki:

Dziś Moje Serce zalane jest łzami z powodu tylu grzechów. Świat jest niewdzięczny wobec Miłości. Ukazuję się wielu i wołam, błagając ich o powrót do Boga i o zmianę życia, ale bardzo niewielu czyni to rzeczywiście. Tylu jest takich, którzy się nie zmieniają. Córko, módl się za te dusze trwające w uporze.

– Będę się modlić, Najświętsza Mamo...

Błogosławię ciebie i wszystkich tych, którzy modlą się za nie.

31.01.90 zeszyt 40

Pokój niech będzie z wami, Moje małe dzieci. Ja jestem waszą Niebieską Mamą, Matką waszego Zbawiciela, Matką waszego Odkupiciela.

Dziś zapraszam was wszystkich do spoglądania na rzeczy, które są w Niebie. Proszę was, abyście się oderwali od zasad tego świata i wznieśli głowy ku Niebu. Szukajcie wszystkiego, co w Górze. Szukajcie Światłości, a Światłość was nie zawiedzie. Sprawcie Bogu przyjemność zwracając się ku Niemu. Nie przywiązujcie się do świata, przylgnijcie do Tego, który poprowadzi wasze kroki ku Niebu.

Ach! Moje umiłowane dzieci, czy jeszcze nie zrozumiałyście? Niebo jest waszym Domem, a ziemia waszym przygotowaniem, waszym przygotowaniem na spotkanie Boga. Bóg uczynił wam dar ze Swojej Miłości, czy nie odpowiecie na Jego Dar?

Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca Czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i Ja przygotowujemy was do wejścia w Erę Miłości i Pokoju, Nowych Niebios i Nowej Ziemi, co było wam przyobiecane od dawna. Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie Dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez Moje wybrane dusze od czasu Fatimy aż do dzisiejszego dnia.

Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie, że Nasza Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że NIGDY nie jesteście sami.

Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. Pragniemy, abyście odmawiali Różaniec, jeśli to możliwe wszystkie Tajemnice: Radosne, Bolesne i Chwalebne. Pragniemy, abyście czytali każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są Wskazania Pana. Powróćcie do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Czcijcie Jego Ofiarę. Nie bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i praktykowaniem go wobec wszystkich. Żyjcie Prawem Pana. Kocham was, Moje dzieci, i z Miłości przygotowuję was na spotkanie Pana.

Błogosławię każdego z was. Powróćcie do waszych ognisk domowych z Naszym Pokojem i nigdy nie zapominajcie, że jesteśmy z wami. (Czytanie z Pisma Świętego: Łk 18,1-8.)

9.02.90 zeszyt 40

Orędzie naszej Najświętszej Matki.

Pokój niech będzie z wami, Moje umiłowane dzieci. Czyńcie to, o co prosi was Pan. Módlcie się za tych Moich synów i córki, którzy są daleko od Nas. Módlcie się o ich nawrócenie. Szukajcie zawsze tego, co Święte. Bądźcie jak słoneczniki szukające słońca i zwracające się w jego stronę, podążające za Światłem. Popatrzcie na to, czym Pan was obdarza, i wychwalajcie Jego Święte Imię. Zbliżcie się wy wszyscy, którzy pragniecie, aby On był blisko was i nasyćcie się Jego Owocami.

Zbliżcie się do Boga w posłuszeństwie, słuchając Go i niczego Mu nie odmawiając. Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bóg jest waszym Stworzycielem i może być też waszym Nauczycielem.

Nie rezygnujcie z modlitwy, gdy tylko wszystko idzie wam dobrze. Módlcie się nawet w waszej radości. Przychodźcie Go uwielbiać, przychodźcie Go wysławiać. Bóg jest waszym Stróżem, zdajcie się na Niego, a On nigdy was nie zawiedzie, bo Jego Światłość jest waszym Przewodnikiem w ciemnościach. Zachowujcie Jego Przykazania, umiłowani, bądźcie ulegli w Rękach waszego Ojca. Gorąco pragnijcie przyjąć Mądrość jako waszego Nauczyciela i Przewodnika. Wzrastajcie w Mądrości, wzrastajcie w Duchu Pana, abyście mogli trwać w pokoju i doskonałej jedności z Panem.

Dziś jeszcze jedna rada: podążajcie ścieżką Wiary, zachowując Prawo. Proszę was, żyjcie Naszymi Orędziami, rozważajcie je. Uświadomcie sobie, jak wielką radość czerpiemy, Jezus i Ja, z pouczania was. Nasza radość osiągnie szczyt dopiero w dniu, kiedy całkowicie przezwyciężycie letarg i zupełnie zdacie się na Boga, zawierzając Mu. Błogosławię każdego z was. Pamiętajcie o Naszej Świętej Obecności, nie zapominajcie o Nas... Módlcie się, Moje umiłowane dzieci. Napełnijcie wasze dni Obecnością Miłości.

5.03.90 zeszyt 41

Orędzie naszej Najświętszej Matki na to samo spotkanie.

Pokój niech będzie z wami. Odczujcie Moją Obecność między wami... Niech ta łaska będzie dana wszystkim... Dzieci umiłowane, proszę was dzisiaj, abyście oczyściły wasze dusze. Przygotujcie wasze dusze w tych dniach Postu, abyście mogły pojąć i w pełni wniknąć w Mękę Chrystusa. Zrozumcie, jak On poświęcił się dla was, aby was uwolnić od wszelkiej niegodziwości i oczyścić, abyście mogły być Jego przybranymi dziećmi. Bóg prosi was o pojednanie i czynienie pokuty, o wiarę w Dobrą Nowinę. Pojednajcie się z Bogiem, a staniecie się Jego dziedzicami na życie Wieczne.

Bóg chciałby, abyście byli doskonali. Przypominam wam, że nie możecie osiągnąć doskonałości, jeśli nie pojednacie się przez Niego i dla Niego. Wyrzeczenie zaprowadzi was na drogę doskonałości. Ja, wasza Najświętsza Matka, nieustannie wstawiam się za wami wszystkimi u Ojca, abyście dobrowolnie złożyli siebie w ofierze i osiągnęli doskonałość.

Jezus i Ja przychodzimy w ten właśnie sposób ostrzec was i zbudzić ze snu. Czas ucieka i choć wielu z was przebudziło się, jednak szatanowi zdwajającemu złośliwości i zasadzki udało się wtrącić większość z was w głęboki sen. On zamierza was poróżnić, wywołać kłótnie między wami i wyciąć was z Winnicy. Opierajcie się wszelkim pokusom. Opierajcie się złu i zwyciężajcie je miłością. Zwyciężajcie egoizm ofiarami. Dobrem pokonujcie złośliwość. Dobrymi czynami dawajcie Bogu dowody miłości do Niego. Miłujcie waszego bliźniego jak siebie samego. Nie powinniście jedynie czytać Naszych Orędzi, lecz za nimi podążać. One powinny być wprowadzane w życie. Czystością, pokorą, posłuszeństwem i wyrzeczeniem się siebie udowodnijcie Bogu, że jesteście Jego dziećmi.

Moi kapłani... Kocham was, owce, które Jezus gromadzi w Swoich Ramionach i poucza. Przyjdźcie zaczerpnąć z Najświętszego Serca Jezusa, aby przemienić waszą miłość w gorejący płomień i przekazać ją Jego barankom. Podążajcie za Królem Pokoju, a nauczycie się Go poznawać. Jezus, będący Ofiarą, pomoże wam bardziej ofiarowywać siebie samych. Znajdźcie Go, Moi umiłowani, w prostocie serca. Bóg nie jest skomplikowany. Święty Świętych przemawia najpierw w jeden sposób, a potem w inny, abyście pojęli, że czas nagli. Jestem u szczytu boleści i dławię się Moimi łzami, a w Moim Sercu wzbiera gorycz na widok tylu Moich dzieci pogrążonych w głębokim śnie, odrzucających wszystkie Nasze Miłosierne ostrzeżenia. Wołam przez cały dzień, ukazuję się na całym świecie, błagając was o nawrócenie i zbliżenie się do Boga. Moje umiłowane dzieci, nie przychodzę czynić wam wyrzutów. Przychodzę z miłości, aby was przestrzec, pouczyć i pomóc wam w waszym duchowym wzroście. Jestem waszą Mamą, dlatego obserwuję, jak rośniecie. Kocham was i Moim celem jest wychowanie was do wzrastania w Bogu. Przyjmijcie z radością te dni łaski. Bóg was ani nie opuścił, ani nie potępił, nigdy nie odwrócił od was Swego Świętego Oblicza, zatem przyjmijcie Jego Świętego Ducha Łaski, śpiewając z radością. Rozradujcie Nasze Serca, rozgłaszajcie Nasze Orędzia po wszystkich krańcach ziemi i nawracajcie poprzez nie inne dusze. Pragnę widzieć wszystkie kościoły zapełnione, żyjące i rozpłomienione. Żyjcie więc Naszymi Orędziami.

Wylewam na was łaski, aby was zachęcić. Bądźcie błogosławieni i podejdźcie bliżej Krzyża, do Stóp Jezusa, jak Ja uczyniłam to wraz z Janem i świętymi niewiastami. Przyjdźcie Go adorować, przyjdźcie Go adorować, niech będzie nad wami Duch Świętości teraz i na wieki. Ja, wasza Najświętsza Mama, błogosławię was i wasze rodziny.

Czytanie z Pisma Świętego: Mt 5,17-26.

[1] - [2] dalszy ciąg
Orędzia MaryiCałość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!