Orędzia Świętego Michała Archanioła Bożego

fragmenty z objawienia Św.Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

 

Święty Michał Archanioł Boży : Orędzia Świętego Michała Archanioła Bożego - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden
MODLITWA-EGZORCYZM LEONA XIII DO ŚW. MICHAŁA

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Maryjo, Królowo Świętych Aniołów, módl się za nami!

5.03.87 zeszyt 8

Vassula Ryden : Odmówiłam modlitwę do św. Michała. Odpowiedział mi:
Św. Michał Archanioł : Mocą Bożą Ja, święty Michał, strącę do piekła szatana i wszystkie inne złe duchy gubiące dusze.

17.05.87 zeszyt 11

Vassula Ryden : Odmówiłam modlitwę do św. Michała Archanioła. Św. Michał Archanioł powiedział mi:
Św. Michał Archanioł : Odmów następną modlitwę.
Vassula Ryden : Odmówiłam modlitwę św. Bernarda “Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo...”

26.02.88 zeszyt 22

Św. Michał Archanioł : Chwała Bogu. Uwielbiony niech będzie Pan.
Vassula Ryden : Te słowa zostały wypowiedziane przez św. Michała Archanioła jako odpowiedź na modlitwę, z którą zwróciłam się do niego.

2.03.88 zeszyt 22

Odmówiłam trzy modlitwy. Święty Michał powiedział:  
Św. Michał Archanioł : Uwielbiony niech będzie Pan! Chwała Bogu!

10.09.88 zeszyt 27

Chwała Bogu! Chwała bądź Bogu!
Vassula Ryden : – Święty Michał?
Św. Michał Archanioł : Vassulo, powiem ci coś. Całe to objawienie pochodzi z Ust Najwyższego. Bądź pewna Jego Miłosierdzia.
Vassula Ryden : – Dziękuję Ci, Święty Michale.

29.09.88 zeszyt 28 - Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Św. Michał Archanioł : Chwała Najwyższemu, bowiem wskrzesił cię z martwych. Powinnaś zawsze strzec się szatana. Trwaj w skupieniu przed Panem. Proś Mnie.
Vassula Ryden : – Odmawiając modlitwę-egzorcyzm do św. Michała, papieża Leona XIII?
Św. Michał Archanioł : Tak. Gdyby tylko stworzenie Boże wiedziało, jak bardzo ta modlitwa zwalcza zło, odmawiana byłaby codziennie. Bądź zawsze gotowa przyjąć Słowo Pana. Wieczny cię kocha, uwielbiaj Go!
Vassula Ryden : – Ach, święty Michale, dziękuję Ci za to, że nas strzeżesz i walczysz w naszej obronie.  – Święty Michał?
Św. Michał Archanioł : Tak, to ja. Chciałem, byś tą nową modlitwą-egzorcyzmem uczciła dzień święta Mojego oraz świętego Gabriela i Rafała. Zapisz ją i rozpowszechniaj. Twoja epoka rozpaczliwie potrzebuje tej modlitwy. Jestem posłuszny woli Najwyższego. Chwała bądź Bogu.
Vassula Ryden : – Chwała Bogu! Błogosławiony bądź, nasz Panie.

8.03.89 zeszyt 32

JEZUS CHRYSTUS : Miłość kocha cię. Oto Święty Michał.
Św. Michał Archanioł :   Dziecko Boże, dla Boga wszystko jest możliwe. Powinny być dokonane wielkie akty wynagrodzenia. Jeśli wasze pokolenie nawróci się, Święty Świętych złagodzi Swą Karę. Niech ci, którzy mają uszy, słuchają, bowiem Jego Miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Bądź czujna, nie ustawaj nigdy w wynagradzaniu. Ci, którzy teraz śmieją się z ciebie, później będą zgrzytać zębami. Ja, Święty Michał, modlę się bez przerwy za to złe pokolenie. Módl się, Moje dziecko, i bądź posłuszna Panu. Uwielbiaj Pana za wylanie Jego Ducha na was wszystkich.
Vassula Ryden : – Święty Michale, dziękuję Ci.

Święty Michał Archanioł Boży : Orędzia Świętego Michała Archanioła Bożego - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

5.04.89 zeszyt 32

Św. Michał Archanioł : To Ja, Święty Michał. Dzieci Boże, nie słuchajcie szatana ani nie rozmawiajcie z nim. Kłamać to rozmawiać z szatanem; gromadzić w sobie gniew to pozwalać diabłu zapuszczać korzenie. Nie pozwalajcie waszemu językowi być przyczyną waszych upadków. Proście Mnie, a Ja będę się wstawiał za wami. Miejcie ufność w Bogu i w Jego Nieskończonym Miłosierdziu. Błogosławię was wszystkich.

4.07.89 zeszyt 34

Jestem Świętym Michałem, waszym Świętym Michałem, którego prosicie o opiekę i obronę przed Złym. Nie bójcie się, ta modlitwa usunie wasze doświadczenia. Pozwólcie Duchowi Miłości rozszerzać Wezwania Łaski. Słuchajcie Ducha Łaski, słuchajcie Ducha, bo Jego Miłosierdzie jest Wielkie. Nie zagłuszajcie tych, którzy otrzymują Orędzia od Najwyższego, jak to czynili wasi przodkowie. Mówili oni widzącym: “Nie miejcie wizji” i prorokom: “Nie prorokujcie, bo to my, my znamy Prawdę”. Podnieście raczej oczy i rozejrzyjcie się wokół siebie. Wszyscy gromadzą się i powracają do Boga. Wasi synowie przychodzą z daleka i wasze córki noszone czule, Pan bowiem ogłosił: “Choć noc panuje w waszej epoce, Moje Światło przeniknie ją i okryje tę ziemię. Wszystkie narody powrócą do Mnie, a Ja zbiorę Moje stado na nowo w jedną Jedyną Owczarnię pod Moim Świętym Imieniem.” O, dzieci Pana, módlcie się i pozwólcie Panu odnowić Swój Lud, przyjmując to, co pochodzi z ust dzieci i pokornych. Nie bójcie się, Zbawienie jest blisko, w zasięgu waszych rąk. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozwól Panu posługiwać się tobą, Vassulo. Tęsknij za Panem, kochaj Go, bo On jest Zawsze-Współczujący.

18.01.91 zeszyt 49

– Pokój niech będzie z wami. Ja, święty Michał, proszę was, abyście spędzali wasze dni i noce na błaganiach, postach i modlitwie. Wkrótce wszystkie rzeczy ukryte przed wami zostaną ujawnione. Oby Wolą Pana było, żebyście w Jego Dniu dostąpili Miłosierdzia. Gdybyście tylko posłuchali Go dziś wy, którzy zatwardziliście serca... Gdybyście otwarli serca, aby usłyszeć Jego Głos... Otwórzcie wasze serca, a nie wasze umysły... Wszystko przebiega zgodnie z Pismem. Wkrótce wielu zacznie zginać kolana przed Bogiem, a wiele warg, które nigdy nie wymówiły modlitwy, zacznie się modlić. Wy, którzy jesteście ludem Bożym, bądźcie zjednoczeni w waszych przekonaniach i w miłości. Bądźcie zjednoczeni w modlitwie. Błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wypocznij w Sercu Pana, Vassulo. Bądź znakiem Jego Miłości.  Miej Mój Pokój. Święty Michał Archanioł.

29.09.91 zeszyt 54 - Święto Świętych Archaniołów

Kocham cię, dziecko Boże. Ufaj Mi.

27.08.92 zeszyt 61

JEZUS CHRYSTUS : Posłuchaj Mojego Archanioła, którego przyjechałaś odwiedzić:
Św. Michał Archanioł : Dziecko Boże, nie lękaj się. Pozostań nieugięta, kiedy cię prześladują. Nie jesteś sama. Oddaj wszystkie swe problemy twemu Prawdziwemu Pasterzowi, a On tobą pokieruje i poprowadzi cię. Ręka Wszechmogącego spoczywa na tobie. Słuchaj, kiedy do ciebie mówi, bo ma wobec ciebie wielkie plany. On jest Bogiem żywym i ponad Nim nie ma nikogo. Wspomogę każdego, kto pragnie zwalczyć Złego i w Ojcu i przez Ojca zniszczę dzieło demona. Kto pragnie się chlubić, niech się chlubi Panem! Uwielbiony niech będzie Pan. Pozostań w Jego Sercu i pamiętaj, że On naprawdę do ciebie mówił. Michał, Archanioł Boży

29.09.93 zeszyt 67 - Święto Świętych Archaniołów

Bóg jest Królem ziemi i Nieba. Nikt nie jest jak On! On jest waszym zbawieniem, siłą i pokojem. W waszym strapieniu wyciągnie Swą Rękę, aby was podnieść i ocalić. Bóg jest Mistrzem Niebios i ziemi i nikt nie jest jak On, nikt nie może się z Nim równać. Mówię wam to: bądźcie czujni, bo nikt nie zna dnia, kiedy wasz Mistrz przyjdzie do was. Wszechmogący nie odłoży Swego postanowienia. Zstąpi na was wszystkich w Kolumnie Ognia. Światło Jego ludu stanie się ogniem, a wasz Najświętszy Płomieniem gorejącym i pożerającym podstępy zła. Jego Światłość przeniknie Ciemności i przeszyje je, a ci, którzy nie mogli widzieć, przejrzą. On zniszczy pysznych obecnego świata. Ci, którzy pozostaną, będą do Niego należeć. Ta reszta będzie tak nieliczna, że nawet dziecko będzie mogło ją policzyć, chyba że Wszechmogący usłyszy z ziemi wołanie nawrócenia! Jego Wyrok jest sprawiedliwy. Pozostań w Panu, Vassulo, a On da ci siłę. Będę nad tobą czuwał.

20.05.94 zeszyt 71

JEZUS CHRYSTUS : Proś Świętego Michała Archanioła, aby się wstawiał za tobą; proś o jedność i pokój na świecie. Pójdź.

17.07.94 zeszyt 72

Św. Michał Archanioł : Córko Najwyższego, pozwól Mi powiedzieć dzieciom Boga, że powinny szukać Pokoju: Kto z was raduje się Życiem? Zbliżcie się do Najwyższego i nie opuszczajcie Go nigdy... Pozostańcie na zawsze niezłomni... Jakże błogosławieni są ci, których Bogiem jest Jahwe! Oni są dziedzicami Jego Królestwa! Mówię wam, przyjaciele Chrystusa, dziś Chrystus obleczony jest w płócienny wór, aby ukazać Swój smutek... Ze względu na Jego Miłość pośćcie w ten piątek o chlebie i wodzie, aby przynieść ulgę Jego Sercu. Złóżcie Chrystusowi tę ofiarę. Naprawdę wezwałem was tu dla uczczenia Najwyższego i Ja, Święty Michał Archanioł, jestem głęboko wzruszony waszą wizytą. Moje ręce są całkowicie zaangażowane w walkę, a Moje ramię nieustannie podnosi się, by powstrzymać zło... Módlcie się do Mnie tak, jak to czynicie, i zachęcajcie też innych, żeby to robili. Ta modlitwa osłabia Nieprzyjaciela Boga. Wychwalajcie tylko Boga, nikogo innego. Podnoście głowy tylko ku Bogu, a nie ku komuś innemu. Kochajcie Boga z całego serca i z całej duszy. Nie upadajcie w pokusach. Rozmyślajcie nad wszystkimi dobrymi rzeczami, jakie otrzymaliście od Najwyższego, i błogosławcie Go. A teraz przyjdźcie Mnie znowu odwiedzić. Kocham was. Święty Michał Archanioł Boży.

14.10.94 zeszyt 74

Vassulo-Męki-Chrystusa, Ja, Święty Michał Archanioł, witam cię i błogosławię. Czy przypominasz sobie, jak Bóg wezwał cię, abyś żyła prawdziwym Życiem w Nim? Dziś samo wspomnienie twego zmartwychwstania duchowego wzrusza Mnie do łez... Kiedyś walczyłaś z Bogiem, bo całą twoją uwagę przyciągało to, co nie było duchowe. Obecnie jednak niech będzie chwała Bogu Sprawiedliwemu, Najwyższemu! On okrył cię Swoim Świętym Duchem i Swoją Mocną Ręką podniósł, abyś się stała świadkiem Jego Świętego Ducha, gdyż Jego Duch przyszedł zamieszkać w tobie. Od początku Jego Duch mieszkający w tobie jest uwielbiany, kiedy słyszy twoje wołanie:  «Abba» Ojcze! W bardzo krótkim czasie On zstąpi wykorzenić nieprawość, która zamieszkała w sercach ludzi. Przez okres dłuższy niż trzy lata Nieustanna Ofiara będzie deptana. Przez to niewiarygodne bluźnierstwo trzecia część mieszkańców ziemi umrze z powodu nieprawości. Pan poprzysiągł to na Swoją Świętość. Przygotuj się teraz na spotkanie z Bogiem. Powiedziałem ci to wszystko bez jakiejkolwiek przyjemności. Dziś w waszym pokoleniu demonowi oddaje się coraz większą cześć. Od początku był on zabójcą i kłamcą, a dziś czci się go jak ojca. To jemu oddaje się wszelkie honory. Ludzie kłaniają się obecnie bardzo nisko jego dziełom i z tego powodu wasze pokolenie ściągnęło na siebie karę. Na wasze kraje napadają zastępy duchów nieczystych, które wszędzie się wałęsają. Szatan kusi dziś nawet wybranych Boga. Dlatego właśnie wszędzie rozszerza się zamęt w tym pokoleniu, które wznosi swe wieże na niewinnej krwi i buduje swe kraje na zbrodni. Jedynie ta ofiara podoba się szatanowi. Złóż ufność w Najwyższym, Moje dziecko, i zachęcaj ludzi do szukania Mojego wstawiennictwa. Ja, Święty Michał, Archanioł Boży, nigdy nie zmęczę się bronieniem Prawdy. Wytrwaj, nawet gdyby wstrząsało tobą tchnienie Nieprzyjaciela! Ja jestem z tobą. Ciesz się z łaski Najwyższego.

12.05.95 zeszyt 78

Vassulo, czy nie czytałaś: «Bo jak dziewicę poślubia młodzieniec, tak ciebie poślubi Ten, który cię zbudował. Jak oblubieniec raduje się swą oblubienicą, tak Bóg twój radować się będzie tobą!»(Iz 62,5) Wiedz, Vassulo, że za każdym razem gdy jedna dusza się budzi i odnajduje Boga, całe Niebo się weseli i świętuje. Ludzie zaproszeni na wesele są szczęśliwi i cieszą się. Podobnie dzieje się, kiedy niebo świętuje... Chcę ci powiedzieć, że wiele razy powiększałaś Naszą radość w Niebie, gdy w swojej nicości uwielbiałaś Wszechmogącego, doprowadzając dusze do kochania Boga... Zatem nie lękaj się. A teraz napisz na nowo to, co zostało niegdyś spisane na tabliczce i w księdze, a pozostało, aby służyć w przyszłych czasach jako wieczne świadectwo:  

«Jest to naród buntowniczy, synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać Prawa Pańskiego, którzy mówią do jasnowidzów: Nie miejcie widzeń! i do proroków: Nie prorokujcie nam nagiej prawdy! Mówcie nam pochlebstwa, prorokujcie złudzenia! Ustąpcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, oddalcie sprzed nas Świętego Izraela!»(Iz 30,9-11)

W bardzo krótkim czasie, już niebawem, Najświętszy przybędzie jak płomień pochłaniającego ognia i zaskoczy pyszałków. Pokorni natomiast rozweselą się, że w Nim złożyli swą ufność. Zbawienie przychodzi z wysoka. Moc pochyla się z Nieba, aby okazać wam łaskawość. Kto więc słucha Jego Wezwań i przygotowuje się przez nawrócenie, ten będzie podobny do człowieka rozumnego, który dom swój zbudował na skale. Pan jest twoją Skałą. Ja jestem stróżem waszego domu, a Pan jego fundamentem... A teraz, córko Najwyższego, jedna rada: pozostań zakorzeniona w Bogu, w Jego Miłości, a żaden atak nie będzie w stanie cię zachwiać. Trwaj zjednoczona z Najświętszą Trójcą, a twoi oskarżyciele zachwieją się z powodu twego niewzruszonego przeciwstawiania się pokusom. Pozostań w Najświętszej Trójcy, a będziesz miała w sobie siłę do tej bitwy, aby wytrwać do końca i nigdy się nie poddać. Otrzymasz dość łaski dzięki pełnej chwały mocy Boga dla wypełnienia twojej misji. Wszystko dokona się w doskonałej harmonii i nauczysz się znosić twe próby z zaskakującą radością. Chwała Temu, który wylewa na ciebie Swe Łaski, aby cię zachować w Światłości; który okazuje Miłosierdzie, aby powstrzymać Swą Sprawiedliwość; który daje ci Swoją Siłę, abyś żyła zgodnie z Jego przykazaniami. Jahwe jest sprawiedliwy i dobry, pełen litości dla Swoich dzieci, wierny i prawdomówny w każdym czasie. Niestrudzenie ofiarowuje Swoje dary i rozdziela Swe Skarby, przyciągając każdą duszę do Swego Serca. Nie lękaj się. Jahwe jest z tobą. Święty Michał, Archanioł Boga, Jahwe.

29.09.95 zeszyt 80 - Święto Świętych Archaniołów

JEZUS CHRYSTUS : Miej Mój Pokój, to Ja, Jezus. Mój Archanioł, święty Michał, chce ci okazać życzliwość, bo przypomniałaś sobie o jego święcie. Będzie do twojej dyspozycji, by z tobą rozmawiać. Ic
Św. Michał Archanioł : Przyjaciółko naszego Pana, Ja, święty Michał, pozdrawiam cię w Imię naszego Pana, Najwyższego. Czy wiesz, co powstrzymuje gniew Boga Wszechmogącego?
Vassula Ryden : – Nie, nie wiem.
Św. Michał Archanioł : Powiem ci zatem: małe dusze! Tak! Małe dusze, które trwają na modlitwie i poście, czyniąc pokutę... Dzięki temu wielu zostanie ocalonych. Ach, Vassulo, nigdy nie przestawaj odmawiać Różańca. Nigdy nie przestawaj prosić Mnie o wstawiennictwo. Niech Bogu oddana zostanie cześć i chwała za Jego niewyczerpaną cierpliwość. Pójdź, bądź ufna i nie wpadaj w pokusę. Widzisz? Nie warto... Słuchaj, wciąż słuchaj twego Ojca w Niebie. Bóg nie jest niedostępny. On jest blisko was wszystkich. Zatem wzywajcie waszego Abba, a On was wysłucha. Najświętsza Trójca chce, by każdy osiągnął Najwyższe Niebo i wszedł do niego. Niech was ogarnie bojaźń Boża. Zawsze Go wychwalajcie. Uwielbiajcie waszego Stworzyciela i zawsze Go kochajcie. Ja, święty Michał Archanioł, błogosławię cię w obecności Najświętszej Trójcy i w obecności Ich Aniołów. Święty Michał. A kiedy pracujesz, nadal się módl.

19.08.96 zeszyt 85

Dziecko Ojca i Najwyższego, oblubienico Oblubieńca, ogrodzie Ducha Świętego, owocu Najświętszej Trójcy, czy wiesz, co oznacza «bojaźń Boża»? To znaczy nienawiść do wszelkiego zła i tego, co sprzeciwia się Bogu. Bóg jest dobry, czuły, łagodny, miłosierny i miłujący. On jest Prawdą. Niech zatem dusza twoja odczuwa bojaźń Bożą i pozwoli Bogu cię doskonalić.

Bojaźń Boża jest początkiem Mądrości, a Mądrość jest udzielana prostym dzieciom, do tych bowiem, którzy są jak dzieci, należy Królestwo Niebieskie. Jeśli więc nie odmienicie waszych serc i nie staniecie się wolni od zła, nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ach! Czy nie słyszeliście, jak nasz Stworzyciel, Trzykroć Święty, tryumfując nad wszystkim, wylał łzy radości, kiedy nas stworzył? Tak, to ten sam Bóg, Najwyższy, Wielki Bóg Żyjący, któremu zawdzięczacie życie, On was stworzył, a przeciw Niemu dziś zwrócił się świat.

Jakże ktokolwiek może sądzić, że wymknie się Bożej Sprawiedliwości? Wszystko jest na zawsze ogarnięte Spojrzeniem Boga. Zbrodnie oraz znieważanie Jego Świętości przekraczają ciężarem morskie piaski... Jak długo jeszcze musi On oglądać profanowanie Swego Obrazu? Czy człowiek może nie mieć żadnego oparcia i jak długo może tak czynić? Odrzucić Wierną Miłość to odrzucić Życie. Jednakże Bóg, o którym zapomnieli, nigdy o nich nie zapomniał.

Mogę teraz błagać o miłosierdzie dla was wszystkich, szczególnie dla tych spośród was, których serca są najtwardsze. Trzeba ocalić słabych i potrzebujących ze szponów Złego, który knuje upadek ludu Bożego. Przyjdźcie więc! Sprawcie, że ożyją modlitwy skierowane do Mnie, a Ja będę się wstawiał. Przyjdźcie! Przyjdźcie się modlić z duchem zdecydowanym ratować dzieci Boże! Udzielam wam tej przestrogi, lecz Mnie nie słuchacie. Proście o Moje wstawiennictwo, a Ja was ochronię i ustrzegę przed złem oraz jego panowaniem. Podobnie jak niebo wychwala cuda Boga, tak wy uwielbiajcie bez przerwy Najwyższego, waszego Stwórcę. Któż w Niebiosach może się równać z Wszechmogącym? Kto spomiędzy synów Boga może z Nim współzawodniczyć? Jego tron podobny do słońca woła przede Mną: «Sprawiedliwość!» Raz przemówi Najświętszy, a Słowo Jego spełni się i przez ogień dokona się Sprawiedliwość. A co do tych, których serce podobało się Bogu i którzy do Niego wołali: «Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, Skałą mego zbawienia!» ci staną się synami pierworodnymi Boga i nie będą musieli się lękać w dniu, w którym On przyjdzie w ogniu.

Jahwe zamierza wkrótce przejść pomiędzy wami, poprzez was. Sprawcie, że usłyszę żarliwe modlitwy, a potem zapytajcie siebie: «Co dla mnie oznacza Dzień Pański?» Ktokolwiek knuje zło, pracuje dla własnego upadku. Dlatego mówię wam: przyjdźcie zasiać ziarna pokoju i pojednania, by owoc wasz był miły Wszechmogącemu i by Niebo było waszą nagrodą. Święty Michał, Archanioł Boży.

 


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!