Ostatnie przesłanie Jana Pawła II

Pożegnalny tekst Jana Pawła II który przygotował tuż przed śmiercią na obchodzoną 3 kwietnia Niedzielę Miłosierdzia Bożego :

"Drodzy bracia i siostry. To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza, i otwiera serca na nadzieję. Jezu, ufam Tobie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

Ojciec Świętyw swoim ostatnim przesłaniu do wiernych w Wielki Piątek, kiedy nie mógł osobiście uczestniczyć w drodze krzyżowej napisał :


"Moje cierpienie ofiaruje w tej intencji, aby spełnił się Plan Boży i aby Słowo Boże trwało".

Natomiast w ostatnim dniu życia na ziemi powiedział :

"Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję."
"Jestem zadowolony i wy powinniście być zadowoleni"


KOMENTARZE :
"Abyśmy z tej lekcji cierpienia Ojca Świętego wyciągnęli naukę, pamiętajmy, że Bóg wobec każdego z nas ma odwieczne plany i zamiary. Gdzieś nas stawia, wyznacza nam posterunek wierności, abyśmy mężnie trwali do końca tam, gdzie nas postawił" -ks. Mirosław Drozdek.
"Gasnąca pochodnia Jana Pawła II zapaliła wiele innych pochodni wiary i postanowień nawrócenia" - dodał bp Jarecki.
„Największy Autorytet w dziejach ludzkości”, powiedział pewien rabin – „brak nam będzie Jana Pawła II kiedy odejdzie, ale wierzę że jego nauki, jego słowa pozostaną”
"Trudno wyrazić słowami, co teraz czuję. Mam nadzieję, że ta jedność, która powstała teraz między ludźmi pozostanie na dłużej. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek inny mógł w taki sposób połączyć ludzi na całym świecie. Moim zdaniem, świadczy to o świętości Jana Pawła II "- mówiła zapłakana kobieta wychodząca z kościoła św. Krzyża w Warszawie.
ZE ŚWIATA : "świat utracił obrońcę wolności". Był inspiracją dla milionów Amerykanów., Nigdy nie zapomnimy jego szlachetnego wsparcia dla uciskanych, był "niezmordowanym orędownikiem pokoju". "Papież był światłem w zamęcie, wskazującym drogę jak latarnia morska w ciemnościach i burzy". zostawił wielki skarb dla kraju i dla całego świata, jakim jest Jego nauczanie, "ten dumny syn Polski, który kierował Kościołem katolickim przez 26 lat, wywarł niezwykły wpływ na świat, nie tylko jako przywódca duchowy, ale także jako prawdziwy apostoł pokoju".

BIBLIA mówi : (Przesłanie Jezusa Chrystusa można odnieść do Papieża)
Jn 13:15 : Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
Jn 13:17 : Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
Jn 13:20 : Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Jn 13:35 : Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.(BT)


"Nie lękajcie się" słowa, którymi rozpoczął swój pontyfikat Jan Paweł II, pozostaną z nami na wieki. Odszedł człowiek ogromnej wiary w Boga i człowieka. Nigdy nie zwątpił, nigdy nie zrezygnował z walki o człowieka, nigdy nie zrezygnował ze swoich zasad, które przekazywał gdziekolwiek się znalazł. Pozostawił nas z tym wszystkim, czym żył i czego nauczał. Teraz od nas zależy, czy będziemy potrafili, na miarę każdego z nas, Jego naśladować.
Jan Paweł II poświęcił bardzo wiele czasu nie tylko na budowanie jedności między kościołami chrześcijańskimi, ale także na nawiązanie dialogu z przedstawicielami innych religii. Do tematu tego wielokrotnie wracał w swoich encyklikach. Papież realizował te postulaty przy każdej nadarzającej się okazji.

Żegnamy cię Alleluja, żegnamy cię Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, AAAAAAlleeeeeluuuuujaaaaa,.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!