OSTRZEŻENIE od Boga zapowiedziane w Garabandal

co mówią trzej następni Prorocy ? - Vassula Ryden, Ks. Gobbi, Adam Człowiek

Wszyscy trzej prorocy mają aprobatę Kościoła Katolickiego:

VASSULA RYDEN: Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

ADAM CZŁOWIEK: Nihil obstat: ks.Abp Andrzej Dzięga - 5 maja 2015 r.

KS. STEFANO GOBBI: Imprimatur: Kard. Bernardino Echeverria Ruiz. OFM - 29 czerwca 1995 r.

OSTRZEŻENIE to pierwszy raz zapowiedziała Matka Boża w objawieniu, które miało miejsce w Garabandal w latach 1961-1965 (północna Hiszpania) czworgu dzieciom ale Kościół zlekceważył tę zapowiedź. Jak się przygotować na Ostrzeżenie dowiemy się z wywiadów przeprowadzonych z wizjonerkami z Garabandal.

Jezus razem z Maryją przypominają nam o tym OSTRZEŻENIU-OCZYSZCZENIU przez następne objawienie z lat 1985-2003 pod tytułem „Prawdziwe Życie w Bogu” przez prorokinię Vassulę Ryden, w którym słowo Garabandal wypowiadają aż 47 razy ! Jezus powtórzył trzykrotnie “Ja, Pan, błogosławię Moje dzieci z Garabandal” Fragmenty te są zebrane tutaj: www.duchprawdy.com/objawieniamaryjne.htm . Ostrzeżenie w tym objawieniu występuje również pod nazwami: Mały Sąd, Ostrzeżenie, Oczyszczenie przez Ogień, Wielki Powrót, Boskie Nawiedzenie, Dzień Pana, Dzień Pański, Dzień Nawiedzenia Boga, Chrzest Oczyszczenia, Chrzcielny Pocałunek, Ogień Miłości, Wylanie Ducha...

A w objawieniu Matki Bożej danej nam przez Adama Człowieka, Ostrzeżenie nazywane jest również Godziną Damaszku, miłosierną interwencją Boga, Aktem Miłosierdzia.

W objawieniu "Prawdziwe Życie w Bogu" w zeszycie 54najobszerniejsze orędzia wyjaśniające na czym polegać będzie OSTRZEŻENIE, oto one:

15.09.91

JEZUS Wesprzyj się na Mnie. Błogosławiona Mojej duszy, daję ci Mój Pokój. Napisz: O, Jeruzalem![1] Zwróć oczy na wschód i na zachód, zwróć je na północ i na południe, a tam Ja Jestem! Zaprawdę powiadam ci, że Mój Duch jeszcze jeden raz zostanie wylany na ciebie i Mój Obraz zostanie rozprzestrzeniony po całej ziemi. To, co postanowiłem, nadejdzie i to, co ci powiedziałem, wypełni się. Podejdź blisko Mnie i słuchaj uważnie: Przychodzę dziś na sam próg twoich drzwi, przynosząc sztandar Pokoju. Przychodzę cię uratować, Jeruzalem. Napisane jest: Wierny i Prawdziwy (Ap 19,11), król królów i pan panów (Ap 19,16).

Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: “Królu mój, Ty jesteś tym, którego mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje ci teraz Swój Pokój?... Czy rozpoznasz w tych ostatnich dniach, przed Dniem Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale, aby prowadzić dom z tobą?

W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto[2], a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię ci z powagą:

Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.

Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.

Koniec Czasów[3] jest bliższy, niż myślisz.

(1) Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół

Arki Przymierza.

Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twojego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

(2) Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia...

Zobaczą:

Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce,

Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.

Zobaczą:

Ręce Tego, Który ukształtował was i pobłogosławił...

Zobaczą:

Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę,

przyobleczonego w przerażającą wspaniałość,

Pierwszego i Ostatniego,

Tego, który jest, który był i który ma przyjść,

Wszechmogącego, Alfę i Omegę:

Władcę.

Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia.[4] Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca... W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza Moja Świątynia i Moja Siedziba żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel [5]:

Bluźnierstwo.

Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy... Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy. Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”[6].

Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków, nikt z was by nie ocalał!

Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”[7]. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!”[8] wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali:

“Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę,

bo godzina sądu Mojego nadeszła.”[9]

Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.

Przypisy :

[1] To znaczy: „O pokolenie!”

[2] To znaczy: przez nas, którzy jesteśmy miastami Boga.

[3] Koniec Czasów NIE jest końcem świata; to koniec pewnej epoki.

[4] Por. Ap 19,12.

[5] Por. Mt 24,15.

[6] Mt 24,38-39.

[7] Ap 14,6.

[8] Zob. Ap 11,15.

[9] Ap 14,7.

19.09.91

– Mój Panie, Ty jesteś moim kielichem i moja dusza raduje się w Tobie. Twoja wielka Czułość podtrzymuje mnie w tej wędrówce przez pustynię, mój bok przy Twoim Boku, moja ręka w Twojej Ręce. “Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom twój mnie pożera” (Ps 69, 8-10).

JEZUS Vassulo, pozwól Mi szeptać ci Moje Słowa do ucha, abyś mogła Mnie uwielbić. Nie słuchaj, Mój baranku, tego, co mówi świat, bo z tego nie wynika nic dobrego. Słuchaj Mnie, Mnie, który jestem twoim Ojcem, a słuchając uważnie, doprowadzisz do dobrego końca dzieło, które ci powierzyłem. Ufaj Mi, Moje dziecko, i przychodź pytać Mnie o radę, przychodź do Mnie, aby otrzymać pociechę. Przychodź do Mnie, gdy gorączka tego świata podnosi się przeciw tobie i pali cię. Przychodź szybko do Mnie, twojego Abba, a Ja uleczę twoje oparzenia. Ja jestem Tym, który cię kocha najczulej i zawsze będę się o ciebie troszczył, aby przywrócić ci zdrowie. Zawsze będę opatrywał rany, które świat zadaje ci z powodu miłości, jaką darzysz Moje Święte Imię i z powodu świadczenia o Mojej Miłości. Przypomnij sobie: z wysokości Nieba Ja Jestem czuwa nad tobą i troszczy się o wszystkie twe sprawy. Przypomnij sobie także, że wszystko, co robisz, nie jest ani dla twoich spraw, ani dla twojej chwały, ale dla Spraw i Chwały Tego, który cię posłał. Niech Mój Duch Prawdy zalśni nad tobą, abyś ty z kolei odbijała Mój Obraz, przypominając światu Moje prawdziwe Oblicze, ponieważ wydaje się, że świat zapomniał, jaki jest Mój Prawdziwy Obraz. W bardzo krótkim czasie nauczycie się wszyscy, jak żyć

Prawdziwym Życiem w Bogu

i jak być ze Mną na podobieństwo Przenajświętszej Trójcy, która jest Jednym i tym samym, ponieważ My wszyscy Trzej jesteśmy zgodni.

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście kiedy to nadejdzie uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

Słuchajcie Mnie: wyleję Mojego Ducha na to złe pokolenie, ażeby przyciągnąć serca i doprowadzić każdego do pełnej Prawdy i Życia

Doskonałym Życiem we Mnie, waszym Bogu.

Bądźcie jednak odważni, bo przed Moim Dniem przyjdzie jeszcze Ogień. Jednak nie bójcie się i nie smućcie, gdyż bez tego Ognia oblicze tego świata nie może się zmienić... a kiedy On przyjdzie, pokaże światu, jak bardzo był w błędzie. Ukaże mu jego bezbożność, racjonalizm, materializm, egoizm, pychę, chciwość i złośliwość, krótko: wszystkie te wady, które świat wielbi.

Nikt nie może powiedzieć, że nie ujawniłem początku Moich Planów. Nikt nie może powiedzieć, że ukryłem przed wami Moje Plany.

Ja jestem Prawdą.

Prawda będzie zawsze otwierać Swe Serce i ukazywać wam Swoje żarliwe Plany, takie, jakie one są... Prawda będzie wam zawsze dawać możliwość Wyboru wykazania się przed Nią. Gdybym nie mówił do was, gdybym nie otwarł przed wami teraz Niebios, bylibyście usprawiedliwieni. Jednak Ja wołałem do was w dzień i w nocy, bez przerwy. Posłałem wam Moich aniołów, aby do was mówili. Z nicości wydobyłem nędzne dusze i uczyniłem z nich żarliwych apostołów, ażeby szli pukać do waszych drzwi i aby powtarzali wam Słowa, które Ja Sam im dałem. Nie, oni nie mówili od siebie, lecz jedynie powtarzali Wiedzę, którą Ja Sam im dałem. W swojej nędzy, z bosymi nogami, przyszli do was mówić wam o rzeczach, które mają nadejść, nic nie dorzucając ani nie usuwając czegokolwiek z tego, co Ja im dałem. Wszystko, co powiedzieli, pochodziło od Samej Mądrości.

Teraz mówię wam z powagą, że gdy nadejdzie Dzień Oczyszczenia, wielu będzie śmiertelnie przygnębionych, że nie pozwolili Memu Świętemu Duchowi Prawdy wejść do swoich domów[10], lecz w Jego miejsce przyjęli Żmiję, Ohydę spustoszenia i dzielili posiłek, siedząc obok Mojego Wroga. Przyjęli do domu tego, który małpuje Najwyższego. Adorowali Oszusta, który nauczył ich błędnego pojmowania

Mojego Świętego Ducha:

Tego, który daje Życie, Wewnętrzną Moc ich duszy,

Tego, który w nich tchnął działającą duszę i pobudził żywego ducha. Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny.

Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:

“Dzień Pana jest w zasięgu ręki”

i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale. Gdybyście Mnie kochali, modlilibyście się stale o nawrócenie wszystkich Moich dzieci, które są nieświadome i żyją ciągle pod władzą szatana. Gdyby ktoś Mnie kochał, jak Ja was wszystkich kocham, słuchałby Mnie i pozostałby wierny aż do końca w swojej posłudze.

Moje małe dzieci, gdybyście Mnie miłowały, wypełniłybyście jeszcze większe dzieła od tych, które Ja wypełniałem, gdy byłem na ziemi. Ale nikt nie wypełnił jeszcze niczego większego z powodu jakże słabej wiary, jaką macie we Mnie, i z powodu mniejszej niż kiedykolwiek miłości, którą macie jedni wobec drugich. Nikt nie umiłował Mnie tak, jak Ja was kocham. W Dniu Oczyszczenia zrozumiecie, jak mało uczyniliście, bo ukażę wam w was Moje Święte Oblicze.

Słyszysz te kroki? To są Moje Kroki. Słyszysz już dźwięk Mojego Oddechu? To słodki odgłos Mojego Świętego Ducha wiejącego na waszej pustyni i poprzez wasze wysuszone ugory. Odczułeś Powiew muskający ci twarz? Nie lękaj się. Jak skrzydłami Gołębicy, Mój Święty Duch dotknął cię lekko, wzlatując ponad tobą.

O, przyjdźcie! Przyjdźcie do Mnie, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Ja również wzniosę wasze dusze do Mnie i ożywię was! Jak Ja byłem wyniesiony do Nieba, tak wy również będziecie uniesieni do Mnie, abyście byli żywieni na Mojej Piersi.

O, przyjdźcie do Mnie! Pragnijcie ciągle, bądźcie spragnieni Moich Wiecznych Źródeł, pragnijcie przebywania ze Mną, waszym Bogiem! Bez wahania dam wam pić i przemienię w was Moją Wodę w źródło tryskające na życie wieczne, z Mojego Boku bowiem wypływają strumienie wody żywej, niewyczerpane Źródło.

O, przyjdźcie do Mnie! Pragnijcie wciąż Mojego Chleba, a nie umrzecie! Dziś jak wczoraj stoję i wołam: “Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie niech przyjdzie do Mnie i pije!”[11] Moja wyrozumiałość jest wielka. Chociaż wiem, że jesteście grzesznikami i że pokryliście ziemię niewinną krwią[12], jeśli przyjdziecie do Mnie nawracając się, przebaczę wam winę i zbrodnię. Ja jestem Bezmiarem Łaski. Nie bądźcie przerażeni... nie lękajcie się Mnie. Bójcie się raczej Godziny, jeśli zastanie was nieświadomych i śpiących.

To jest Głos waszego Ojca. To Głos Wzniosłego Źródła Miłości. To Głos Tego, który powiedział pewnego dnia:

“Niechaj się stanie światłość!” i stała się światłość.

Przyjdźcie do Mnie, a będę wam udzielał Mojego Ducha bez ograniczeń. Nie bądźcie jak żołnierze, którzy u stóp Mojego Krzyża podzielili Moje szaty i rzucili o nie losy! Przyjdźcie do Mnie z usposobieniem Jana, przyjdźcie do Mnie z miłości. Przyjdźcie do Mnie, aby Mnie pocieszyć i aby być ze Mną. Zbliża się Godzina, w której świat będzie znajdował się tylko w przygnębieniu i ciemności, w czerni niepokoju i nie zobaczy nic więcej prócz nocy. Oszołomieni będą wołać do Mnie, lecz Ja im nie odpowiem. Nie będę słuchał ich krzyków. W szaleństwie przeklną Moje Objawienie, Mądrość i Prawdę. Cały świat ogarnie przygnębienie na widok

Arki Przymierza, Mojego Prawa.

Wielu upadnie i zostanie wstrząśniętych, złamanych i poruszonych z powodu swojego ducha bezprawia.

Kiedy niebiosa otworzą się jak rozdarta na dwoje zasłona, ukazując im jak odrzucili Moją Chwałę[13] dla bezwartościowej imitacji, upadną tak, jak gwiazdy spadające z nieba. Uświadomią sobie, że Szaleństwo ich zgubiło, a próba wejścia na sam szczyt, aby rywalizować ze Mną, była jedynie szaleństwem!

Gdy przyjdzie ten Dzień, wtedy ukażę światu, jak był zły, jak związał się przyjaźnią z Buntownikiem i z nim raczej rozmawiał, a nie z Najświętszym.

Nadeszła godzina, w której stałość i wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stały się naglącą koniecznością! Moje małe dzieci, ogarnięte teraz smutkiem, wkrótce się rozweselicie.

Chodź, módlmy się:

Ojcze Pełen-Miłosierdzia, wynieś mnie aż do Twojej Piersi.

Pozwól mi pić z Tryskających Zdrojów Życia Wiecznego,

a w ten sposób się dowiem, że cieszę się Twoją Łaską.

O, przyjdź mnie ocalić zanim nadejdzie na mnie Godzina!

Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłam przeciw Tobie.

Ojcze, Twoje Wargi są wilgotne od Łaski,

Twoje Serce to gorejące Ognisko Miłości,

Twoje Oczy są Dwoma Płomieniami pochłaniającego Ognia.

O, Ojcze, Twoje Piękno jest samą Doskonałością,

Twój Majestat i Twoja Wspaniałość oślepiają

nawet najbardziej jaśniejących aniołów.

Bogaty w Cnoty i w Łaskę, nie ukrywaj przede mną

Swojego Świętego Oblicza, kiedy nadejdzie Godzina.

Przyjdź namaścić mnie olejkiem miłości.

Boże, wysłuchaj moją modlitwę, usłysz mój błagalny głos!

Muszę wypełnić przyrzeczenia, które Ci złożyłam.

Przedwieczny Ojcze, chociaż muszę iść pod prąd,

ufam, wierzę, wiem, że Twoje Ramię będzie tam,

aby mnie wyprowadzić z tego prądu.

Och! Śpieszno mi kontemplować Twoją Świątynię

i ujrzeć Twoją Chwałę w Arce Przymierza!

Och! Jakże tęskni moja dusza,

by kontemplować Niebieskiego Jeźdźca, noszącego Imię:

Wierny i Prawdomówny, Tego, który wymiecie nieprawość świata,

Tego, który jest Sprawiedliwy.

Och! Przyjdź okryć mnie Swoim Płaszczem,

bo twoja Miłość znana jest ze wspaniałomyślności.

O, Ojcze! Nie odrzucaj mnie, jak na to zasługuję

z powodu moich grzechów, ale pomóż mi,

daj mi mojego Chleba Powszedniego

i zachowaj mnie w bezpiecznym miejscu, z dala od jadu Żmii.

Uczyń mnie dziedzicem Twojego Domu.

Uczyń mnie Twoim dzieckiem Światłości.

Uczyń ze mnie doskonałą kopię Największego Męczennika,

abym uwielbiała Cię zawsze, na wieki. Amen.

Gdy odmówiłam podyktowaną mi modlitwę, Bóg bardzo się wzruszył i pełnym uczucia Głosem powiedział:

Niebiosa należą do ciebie, Moje dziecko. Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie, przyznaj Mi pierwsze miejsce, kochaj Mnie, Moje dziecko. Wszystko, co posiadam, należy do ciebie. Dzięki twojej miłości i wierności Mój Dom będzie też twoim domem. Ufaj naprawdę Mnie, twojemu Abba. Podejdź bliżej Mnie i zajmij miejsce w Moim Najświętszym Sercu.

Przypisy :

[10] To znaczy do swoich dusz.

[11] J 7,37.

[12] Jezus dał mi do zrozumienia, że chodzi szczególnie o zabijanie nie narodzonych.

[13] To znaczy Komunię Świętą (aluzja do Dn 8,11-12).

 

----------------------------------------------------------------------------------

Również objawienie Maryi z lat 1973-1997 pod tytułem "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej" przez Proroka Ks. Stefano Gobbiego mówi o Ostrzeżeniu jako o Sądzie w Pomniejszeniu, Miłosiernej Karze, Wielkim Odrodzeniu... :

Heede (Niemcy), 22.05.1988, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

383 Zstąpi Duch Święty

a Synowie najmilsi, zgromadźcie się we wszystkich częściach świata, aby przeżyć ten dzień w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. To dzień przypominający zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów, zjednoczonych na modlitwie ze Mną w Wieczerniku w Jerozolimie. W dniu Zielonych Świąt Roku Maryjnego Mnie poświęconego zapraszam was do zjednoczenia waszej modlitwy z modlitwą Niebieskiej Mamy dla otrzymania wielkiego daru drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadszedł czas drugiego Zesłania Ducha Świętego.

Przyjdzie Duch Święty – jak niebiańska rosa łaski i ognia – i odnowi cały świat. Pod Jego działaniem miłości nie do odparcia Kościół otworzy się na życie nowej epoki swej największej świętości i rozbłyśnie tak mocnym światłem, że przyciągnie do siebie wszystkie narody ziemi.

Przyjdzie Duch Święty, by wypełniła się wola Ojca Niebieskiego i stworzony wszechświat odzwierciedlił na nowo Jego wielką chwałę.

Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie Chrystusa. Będzie to królowanie łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie na świecie.

Duch Święty przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego właśnie proszę dziś was wszystkich, byście weszli do Wieczernika Mojego Serca. Dzięki temu będziecie przygotowani na przyjęcie daru Ducha Świętego. On was przemieni i uczyni narzędziami, za pomocą których Jezus ustanowi Swe królestwo.


Mediolan, 2.10.1992, Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

478 Zapowiedź trzech Aniołów

a Moi umiłowani i Mnie poświęceni synowie, dziś są blisko was Aniołowie Światłości Mego Niepokalanego Serca. To ich święto. Czcijcie ich i wzywajcie, postępujcie za nimi, żyjcie zawsze z nimi. Ojciec Niebieski dał ich wam jako stróżów i opiekunów.

b Obecnie jest ich czas. W tym ostatecznym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku szczególnie i mocno ujawniają się Aniołowie Pana.

c Weszliście w najboleśniejszą i najtrudniejszą fazę walki pomiędzy duchami dobra i duchami zła, pomiędzy Aniołami i demonami. To straszna walka, tocząca się wokół was i ponad wami. Wy, biedne ziemskie stworzenia, jesteście w nią wciągnięte i dlatego odczuwacie szczególnie silnie zasadzki, zastawiane na was przez złe duchy, które pragną sprowadzić was na drogi grzechu i zła. W tych czasach działanie Aniołów Stróżów musi więc stać się jeszcze silniejsze i stałe. Módlcie się często, słuchajcie ich z uległością, idźcie za nimi w każdym momencie.

d Oddawanie czci i chwały Aniołom Pańskim powinno się rozszerzać w Kościele i stawać bardziej uroczyste. Oni mają zapowiedzieć wasze bliskie wyzwolenie. To ich zadanie. Czekajcie z ufnością na zapowiedź trzech Aniołów, przyjmijcie ją z radością i idźcie za nią z miłością.

e – Wasze wyzwolenie zbiegnie się z końcem nieprawości, z zupełnym wyzwoleniem całego stworzenia z niewoli grzechu i zła.

f To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy – w Świetle samego Boga – swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny.

g Pierwszy Anioł ma za zadanie ogłosić wszystkim:

«Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»

h – Wasze wyzwolenie zbiegnie się z upadkiem szatana i wszystkich duchów diabelskich. Wszystkie demony i duchy potępionych – które rozproszyły się w tych latach po wszystkich stronach świata na upadek i potępienie dusz – zostaną zepchnięte do piekła, skąd wyszły. Nie będą już mogły szkodzić. Cała władza szatana zostanie zniszczona.

i Drugi Anioł ma za zadanie ogłosić:

«Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!»

j – Wasze wyzwolenie zbiegnie się przede wszystkim z nagrodą udzieloną tym wszystkim, którzy w wielkiej próbie pozostali wierni. Zbiegnie się ono także z wielką karą dla tych, którzy pozwolili się pociągnąć przez grzech i zło, przez niewierność i bezbożność, przez pieniądz i przyjemności, przez egoizm i nieczystość.

k Trzeci Anioł ma zapowiedzieć wielką karę:

«Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.»

l W końcowym okresie wielkiego ucisku – zapowiedzianego jako koniec nieprawości, upadek szatana i kara na bezbożnych – zostanie wystawiona na ciężką próbę wytrwałość tych, którzy należą do Pana, wypełniają przykazania Boże i pozostają wierni Jezusowi.

m Dlatego właśnie zapraszam was dziś do pozostawania w szczególnym zjednoczeniu z waszymi Aniołami Stróżami poprzez modlitwę, nasłuchiwanie ich głosów oraz przez uległe przyjmowanie ich misji. Polega ona na bezpiecznym prowadzeniu was po drodze dobra i świętości.

W tych czasach szatan z wściekłością panuje całą swą mroczną mocą, dlatego Aniołom Światłości Mego Niepokalanego Serca przypadło prowadzenie was po drodze wytrwałości i wierności Jezusowi, zachowywania przykazań Bożych i praktykowania wszystkich cnót.

n Z radością Mamy – pocieszonej przez was i coraz bardziej otaczanej chwałą – błogosławię was, zjednoczonych dziś z waszymi Aniołami Stróżami.

-------------------------------------------------------------------------

W najnowszym objawieniu (1991-201?) Maryja wyjaśnia nam Ostrzeżenie przez proroka Adama Człowieka, nazywając je "Godziną Damaszku", "Miłosierną Interwencją Boga" lub "Aktem Miłosierdzia":

14 września 2012r:

MATKA BOŻA: «Pisz Człowiecze. Dzisiaj w tajemnicy Krzyża i jego zwycięstwa przychodzę do was, Moje kochane dzieci, aby przygotować was na „godzinę Damaszku”, o której wam wcześniej wspominałam [1].
       Nie lękajcie się, lecz zawierzcie wszystko miłosiernej miłości Mojego Boskiego Syna. Bóg nie pozostawia was samych, lecz nieustannie wspiera swoją obecnością. Jego Boskie tchnienie podtrzymuje całe stworzenie. I chociaż dzisiejsze pokolenie jest o wiele gorsze niż za czasów Noego, jak również Sodomy i Gomory [2], to Bóg – przez wzgląd na swojego Jednorodzonego Syna, przez wstawiennictwo Moje i niezliczonej ilości Świętych – pragnie okazać swoje miłosierne spojrzenie przez Rany swojego Syna [3].
       Szatan wprowadził w całe stworzenie kłamstwo, które sprowadziło ciemność pośród naszych dzieci. W obecnej sytuacji, kiedy siły ciemności opanowały umysły i serca, [tylko] Boża ingerencja może wyprowadzić was z mocy zła. Wasze ludzkie wysiłki, opierające się na egoistycznym sposobie myślenia, nie są i nie będą skuteczne. Nie wszystko jest jednak stracone.
       Jak w betlejemską noc światło rozproszyło ciemności, a Aniołowie zwiastowali pokój ludziom Bożego upodobania, tak też [teraz] Bóg rozproszy ciemności. Podobnie jak na Górze Tabor ukazała się Chwała Mojego Boskiego Syna w ogromnej światłości, tak też ukaże się ona już niebawem, aby wszyscy mieszkańcy ziemi mogli poznać Prawdę, którą jest Mój Boski Syn. Tym razem jednak światłość będzie tak potężna jak ta, której doświadczył Paweł przed Damaszkiem – powaliła go ona na ziemię [4].
       Podobnie stanie się wkrótce. Będzie to wydarzenie, którego 
doświadczą mieszkańcy ziemi jako miłosiernej interwencji Boga, aby każdy mógł poznać JEDYNĄ PRAWDĘ [5]. Paweł, przyjmując łaskę, która rzuciła go na kolana przed Majestatem Mojego Syna, odmienił swoje życie. Zatem fakt objawienia Prawdy będzie dla was podobnym przeżyciem, po którym nikt nie będzie zaprzeczał, że nie poznał Prawdy.
       Wasze osobiste doświadczenie Chwały Mojego Boskiego Syna będzie wydarzeniem nagłym, które przeżyjecie w sposób przede wszystkim duchowy, ale także fizyczny. Dla jednych będzie to radość, jak dla uczniów i niewiast w poranek wielkanocny – ich serca przepełniła radość, [wyrażona słowami]: „Widzieliśmy Pana”. Dla innych będzie to przerażenie z powodu ich występków. Ujrzycie Mojego Syna w Jego światłości i całej pełni Prawdy. Ta łaska „widzenia” będzie dla wszystkich momentem poznania Prawdy o Bogu i o was samych.
       To doświadczenie będzie różne dla poszczególnych dusz, Moje kochane ziemskie dzieci, gdyż Bóg spogląda na każdego z was indywidualnie, bo zna każdego z was najlepiej. Jedni ujrzą Chwałę Zmartwychwstałego jako sprawiedliwego Sędziego, inni jako Króla pełnego majestatu, jeszcze inni jako Pasterza, albo też Syna Człowieczego, Emmanuela, Baranka Bożego, Chleb Życia – każdy według swojego stanu i obecnej świadomości.
       Ci, którzy nie znają teraz jeszcze Mojego Boskiego Syna, albo świadomie działają przeciw dobru i występują przeciwko Mojemu Synowi, doświadczą „wizji piekła”[jak w Fatimie?], a zatem poznają stan dobrowolnego i wiecznego odrzucenia Boga [6], a jednocześnie zrozumieją, że wszyscy ludzie przeznaczeni są do zbawienia. Otrzymają świadomość, że Jezus jest Bramą i Miłością, i że wszystko ma w Nim swoje istnienie. ON jest ostatecznym celem ludzkości.
       Także Kościół na nowo zrozumie znaczenie słów: „Oto czynię wszystko nowe”, gdyż Ewangelia będzie się szerzyć po wszystkie krańce ziemi.
       Wasze bezpośrednie i osobiste spotkanie z Panem będzie aktem łaski i miłosierdzia, lecz jeszcze nie ostatecznego nawrócenia całej ludzkości i sądu nad nią. Mój Boski Syn okaże każdemu bez wyjątku swoje miłosierdzie, objawi nieskończoną miłość, a każdy mieszkaniec ziemi w obliczu tej Miłości osądzi się sam. Moje dzieci, jeśli jest to akt łaski, to znaczy, że musicie z nią współpracować. Będziecie musieli jeszcze złożyć świadectwo waszego nawrócenia, które wymaga wytrwałości.
       Mówię wam o tym, Moje kochane dzieci, aby was przygotować w Moim Niepokalanym Sercu na to wydarzenie. Diabeł poniesie porażkę, ale nie podda się, chcąc omamić ludy i narody. Będzie próbował wprowadzić obraz bestii i przekonać do oddawania jemu pokłonu aż do kulminacyjnego [momentu] ujawnienia się antychrysta [7].
       To, że ludzkość otrzyma ten znak Miłości, nie będzie jeszcze, drogie dzieci, równoznaczne z tym, że z niej w pełni skorzysta, gdyż nadal będzie postępować według prawa wolności, której nie chce naruszyć Mój Boski Syn. Dlatego objawienie Prawdy oraz Chwały Mojego Boskiego Syna będzie
aktem miłosierdzia, potwierdzającym wezwanie do nawrócenia. Prawda o grzechu i poznanie jego skutków jest działaniem Ducha Świętego, który nieustannie przypomina o wezwaniu do doskonałości. Do przeżywania pełnej szczęśliwości i życia w Bogu potrzebna jest pełna przemiana stworzenia. Niektórzy próbują wam wmówić, że piekło zaprzecza wielkiemu Miłosierdziu Bożemu – nie wierzcie, bo to oznaczałoby, że Bóg miałby tolerować wasze zło. Wybacza, lecz żąda skruchy i wynagrodzenia.
       Tutaj objawia się także Moja rola, Moje kochane dzieci! Przychodzę do was i wzywam was do pokuty, do autentycznego nawrócenia, abyście wsłuchiwali się w Mój matczyny głos. Nawrócenie jest odpowiedzią na miłosierną miłość Boga. Ta odpowiedź to skruszone serce, to [korzystanie] z daru prawdziwej bojaźni Bożej, który prowadzi do mądrości. Moje posłannictwo polega także na tym, by zgromadzić Moje dzieci w Moim Niepokalanym Sercu i pod Moim płaszczem powołać prawdziwych apostołów tych czasów – czasów nowej ewangelizacji.
       Moje kochane dzieci! Z miłością i wdzięcznością rozważcie Moje dzisiejsze słowa. Rozważcie je, a nie tylko przeczytajcie. Wezwanie do duchowej przemiany skierowane jest do wszystkich: do małych i wielkich, biednych i bogatych.
       Musicie być czujni, gdyż jest teraz wielu zwodzicieli, którzy na pozór mówią to samo, a jednak bardzo zwodniczo. Odnalezienie Prawdy wiąże się z autentycznym i rzeczywistym nawróceniem, a wszystko inne, jak uzdrowienie oraz duchowość, będą jego prawdziwymi owocami. Zwodzenie szatana polega też na tym, Moje dzieci, że on dobrze wie o przygotowanym planie Bożej Opatrzności i chce napełnić wasze serca strachem i niepewnością. Sam mówi o tym wydarzeniu jako o przestrodze, ale odwraca waszą uwagę od nawrócenia, a prowokuje do szukania sensacji i dbałości o to, co materialne.
       Moje dziecko i Moje kochane dzieci, cóż mogę wam więcej powiedzieć, jak tylko powtórzyć słowa Mojego Boskiego Syna: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie myślcie o nikim źle i nikomu nie życzcie piekła. Naśladujcie Mojego Boskiego Syna, który przyszedł na ziemię, aby przynieść zbawienie, a nie potępienie.
       Kocham was i błogosławię was z Mojego Niepokalanego Serca: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
 
––––––––––––––––––––––––
[1] Zob. orędzie z 8 września b.r., w którym znajdujemy zapowiedź opisu tego wydarzenia, jednak bez nazwania go (jakże precyzyjnie!) „godziną Damaszku” (przypisy – ks. Adam Skwarczyński).
[2] W poprzednich orędziach Matka Boża stawiała „diagnozę” moralnego upadku ludzkości, jednak nie użyła aż tak drastycznego porównania! Dalej ją uzupełnia: „Siły ciemności opanowały umysły i serca”.
[3] Gdyby kierował się sprawiedliwością, spotkałby ziemię potop wody i ognia.
[4] Źródłem tej światłości, podobnie jak w wymienionych trzech miejscach objawienia, będzie z pewnością osoba Chrystusa. Trzecie z nich – okolicę Damaszku – Maryja przywołuje w tym orędziu aż dwukrotnie jako najbardziej odpowiadające charakterowi zapowiadanego zdarzenia. Właśnie ono doprowadziło Szawła do przemiany życia, której i od nas oczekuje miłosierny Bóg. Szatan – jak dalej o tym mowa – przeciwnie: przez swoich „proroków” zapowiada to wydarzenie, ale chce różnymi sposobami odciągnąć ludzi od nawrócenia. Zwróćmy uwagę na to, jak ono jest istotne, skoro we względnie niedługim tekście Maryja aż 8 razy użyła słowa „nawrócenie”. Do niego trzeba dodać określenia bliskoznaczne: pokuta, wyprowadzenie z mocy zła, odmiana życia, pełna (duchowa) przemiana (użyte dwa razy), skrucha (dwa razy), połączona z wynagrodzeniem, co daje łącznie aż 15 wezwań, do nas skierowanych!
[5] Słowo PRAWDA zostało w tekście użyte aż 9 razy! Chodzi o jej pełne poznanie, zarówno w odniesieniu do przychodzącego Chrystusa, jak i do kolei życia oraz stanu duszy każdego człowieka.
[6] Czy wszyscy ją przeżyją? Czy znajdą dosyć odwagi i ufności, by zwrócić się do Boga z błaganiem o miłosierdzie?
[7] Bolesna to dla nas zapowiedź! Nawet tak wielkie Boże światło nie doprowadzi wszystkich do pełnego nawrócenia, lecz wprost przeciwnie: pozwoli szatanowi prowadzić swoje dzieło w świecie do końca… Z tego wynika, że prawdziwie nawróceni będą musieli zmobilizować się do najbardziej zaciętej i ofiarnej walki o dusze chwiejnych i błądzących, jak też w obronie Kościoła.

Patrz też orędzia o Krzyżu na Niebie z datami:

1) 15.08.2012r

2) 12.09.2012r

--------------------------------------------------------------------------

Jak wynika z objawień, wydarzenie to może być dla wielu dusz bolesne lub radosne, jednak Maryja nas podtrzyma w tym dniu jeżeli się jej powierzymy.

Maryja mówi przez ks. Gobbiego w orędziu 383: "Duch Święty przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego właśnie proszę dziś was wszystkich, byście weszli do Wieczernika Mojego Serca. Dzięki temu będziecie przygotowani na przyjęcie daru Ducha Świętego. On was przemieni i uczyni narzędziami, za pomocą których Jezus ustanowi Swe królestwo. 521: Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Proszę, by to poświęcenie się – o które nalegam z pełną niepokoju uporczywością – zostało dokonane przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł.

Podsumowując:

Ostrzeżenie jest aktem miłosierdzia dla oczyszczenia świata ze zła które zaszło już za daleko, to zło, które nagromadziło się w naszych duszach przez grzech. Bóg nie może patrzeć już na taki świat, musi przyjść oczyszczenie-ostrzeżenie. Szczególnie ciężko będzie tym, którzy nie będą wtedy w stanie Łaski Uświęcającej, bez Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii, to da nam moc abyśmy ustali, przetrwali w zetknięciu się z prawdą o nas samych w Świetle Boga. Kto kocha Boga z całego serca i poświęca się często Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi ten może się czuć bezpiecznie w duchowym wieczerniku Dwóch Serc zjednoczonych w Miłości. Nasze wspólne modlitwy dodadzą nam siły, szczególnie Modlitwa Różańcowa z Maryją, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy podyktowane przez Jezusa z orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu”.

 Więcej fragmentów o Ostrzeżeniu z objawień "Prawdziwego Życia w Bogu" i "Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej" znajduje się tutaj: www.duchprawdy.com/prorocy_o_ostrzezeniu.htm

Jan Antoni


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!