Nauczanie Papieża-Piotra

Godło WatykanuGodło Watykanu Mt 16:18-19 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Jn 21:15-17 Paś owce moje.
Radio WatykańskieeKAINauczanie PapieżySpis PapieżyDokumenty KościołaKatechizm Kościoła KatolickiegoMały Katechizm
WatykanDokumenty Soboru Watykańskiego IIKodeks Prawa kanonicznego
Franciszek Herb Papieża Franciszka
Jorge Mario Bergoglio dnia 13 marca 2013 roku - w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu został wybrany 266 papieżem i przybrał imię Franciszek I

„Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi Biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za powitanie. Diecezja Rzymska, dziękuję jej. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego biskupa emerytowanego Benedykta XVI. Módlmy się razem za niego, żeby Pan mu błogosławił i Matka Boska go strzegła. Ojcze Nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, Kościoła Rzymskiego pierwszego w miłosierdziu wśród wszystkich Kościołów. Dajmy świadectwo braterstwa miłości i wzajemnego zaufania, módlmy się zawsze jedni za drugich, módlmy się za cały świat, żeby było wielkie braterstwo. Życzę wam, żeby na tym szlaku, który dzisiaj zaczynamy - będzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny - był szlakiem ewangelizacji tego pięknego miasta. A teraz chciałbym udzielić wam błogosławieństwa ale jeszcze wcześniej chce was o coś poprosić, zanim Biskup pobłogosławi lud proszę byście wy Pana poprosili o wstawiennictwo dla mnie, żebyście poprosili o błogosławieństwo dla waszego Biskupa, razem w ciszy pomódlmy się, pomódlcie się za mnie (modlitwa w ciszy). Teraz udzielę wam błogosławieństwa i całemu światu, wszystkim ludziom, mężczyznom i kobietom dobrej woli (formuła błogosławieństwa Urbi et orbi). Bracia i Siostry zostawiam was i bardzo dziękuję za to jak mnie przyjęliście, módlcie się za mnie i szybko się zobaczymy, módlcie się do Matki Boskiej, ażeby zachowała Rzym. Dobranoc, wszystkiego dobrego."
Czy wiesz, że błogosławieństwo Papieskie "Urbi et Orbi" choćby tylko przez radio lub telewizję daje odpust zupełny? (po spełnieniu trzech warunków)
Tradycja kultu Najświętszego Serca Jezusa
kazania i dokumenty Kościoła Klemens XIII - zatwierdził święto i nabożeństwo do Najśw.Serca Jezusa dla Królestwa Polskiego - Dekret Kongregacji Obrzędów „Instantibus”(6 II 1765)(W odpowiedzi na „Memoriał biskupów polskich” z 1764r)
• Pius IX - rozszerzył święto Serca Jezusa na cały Kościół (1856r)
Leon XIII - Encyklika - O POŚWIĘCENIU SIĘ LUDZI NAJŚWIĘTSZ.SERCU JEZUSA - ANNUM SACRUM (1899r)
Pius XI - Encyklika - O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla - QUAS PRIMAS (1925r)
Pius XI - Encyklika - O WSPÓLNYM ZADOŚĆUCZYNIENIU NSJ - MISERENTISSIMUS REDEMPTOR (1928r)
Pius XI - Encyklika - O NAJŚWIĘTSZYM SERCU JEZUSA - CARITATE CHRISTI COMPULSI (1932r)
PIUS XII - ENCYKLIKA - O KULCIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA - HAURIETIS AQUAS (1955r)
Paweł VI - List Apostolski - w 200 letnią rocznicę święta NSJ - INVESTIGABILES DIVINITAS CHRISTI (1965r)
Jan Paweł II - Homilia - Płock (1991r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Przemyśl, Katedra (1991r)
Jan Paweł II - Homilia - SERCE JEZUSA — ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI (1997r)
Jan Paweł II - Homilia - MIŁOŚĆ SERCA CHRYSTUSA ŻĄDA ODPOWIEDZI (1999r)
Jan Paweł II - LIST - PIELĘGNUJCIE KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - 100 lecie p.l. NSJ (1999r)
Jan Paweł II - Orędzie - BÓG OBJAWIA SWĄ MIŁOŚĆ W SERCU CHRYSTUSA - na 100 lecie p.lud. NSJ (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Gliwice - Nieszpory ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Elbląg - Nabożeństwo czerwcowe (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Toruń - Nabożeństwo czerwcowe (1999r)
Jan Paweł II - LIST - z okazji ogólnopolskich uroczystości ku czci Serca Pana Jezusa w Krakowie (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - SERCE JEZUSA ŹRÓDŁEM ŁASK (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Serce Chrystusa (2002r)
Jan Paweł II - List - Dajcie poznać światu miłość Serca Jezusa (2003r)
Jan Paweł II - List - Waszym wzorem Serce Zbawiciela (2003r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Serce Odkupiciela (2004r)
Benedykt XVI - List - Poznawać miłość Serca Jezusa i świadczyć o niej wobec ludzi (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Serce Jezusa mówi o miłości Boga do ludzi (2006r)
Tradycja kultu Niepokalanego Serca Maryi
kazania i dokumenty Kościoła • Kapituła Generalna Zakonu Św Franciszka - Święto Niepokalanego Poczęcia dla swego zakonu (1263r)
• SYKSTUS IV - Konstyt. - Aprobata Mszy św. i Officium o Niepokalanym Poczęciu - Cum praeexcelsa (1476r)
• SYKSTUS IV - Konstytucja - Officium o Niepokalanym Poczęciu - Grave nimis (1483r)
• Pius V - Święto Niepokalanego Poczęcia zaczęto obchodzić w całym Kościele (1572r)
• ALEKSANDER VII - Bulla - Dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia - Sollicitudo omnium ecclesiarum (1661r)
• Klemens XI - Ustanowił dzień 8 grudnia jako Święto Niepokalanego Poczęcia w całym Kościele (1708r).
• Pius VII - zatwierdził święto Najśw. Serca Maryi dla niektórych diecezji i zakonów (1823r)
bł.Pius IX - Bulla ex cathedra - Dogmat o Niepokalanym Poczęciu - Ineffabilis Deu (1854r)
• bł.Pius IX - zatwierdził teksty Mszy świętej dla święta NSM i oficjum brewiarza (1878r)
• Pius XII - poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi (1942r)
• Pius XII - ustanawia na cały Kościół święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (1944r)
Pius XII - Encyklika - O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - FULGENS CORONA (1953r)
Pius XII - Encyklika - 100 lecie objawień Maryi Dziewicy Niepokalanej w Lourdes (1957r)
Jan XXIII - Przemówienie - MARYJA NIEPOKALANA, GWIAZDA ZARANNA (1960r)
• bł.Jan XXIII - ustanawia święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej (1962r)
• Paweł VI - papież odnawia akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi (1964r)
Paweł VI - Adhortacja - O CZCI I NAŚLADOWANIU NMP, MATKI KOŚCIOŁA... - SIGNUM MAGNUM (1967r)
• Nowa reforma liturgii w roku 1969 święto Niepokalanego Serca Maryi przesunęła na pierwszą sobotę po uroczystości Serca Pana Jezusa, nadając mu rangę wspomnienia obowiązkowego.
Paweł VI - Adhortacja - O KULCIE Najświętszej Maryi Panny - MARIALIS CULTUS (1974r)
• Jan Paweł II - poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi (1984r)
Jan Paweł II - Homilia - Pod opieką Matki Kościoła (1993r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - Niepokalana: dogmatyczna definicja przywileju (1996r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - Niepokalane Poczęcie (1996r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - Niepokalana: odkupiona przez zachowanie od grzechu (1996r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - Maryja przez całe życie święta (1996r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - Doskonała świętość Maryi (1996r)
Jan Paweł II - Przemówienie - DAR RÓŻAŃCOWEJ MODLITWY (1997r)
Jan Paweł II - Homilia - PRAGNĘ JESZCZE RAZ PODZIĘKOWAĆ PANI FATIMSKIEJ ZA OCALONE ŻYCIE (1997r)
Jan Paweł II - Rozważania - NIEPOKALANA NASZYM WZOREM (1997r)
Jan Paweł II - Rozważania - Szczególnie umiłowana przez Ojca (1998r)
Jan Paweł II - Modlitwa - PIĘKNO ZBAWI ŚWIAT (1998r)
Jan Paweł II - Rozważania - KONTEMPLACJA NA WZÓR MARYI (1999r)
Jan Paweł II - Rozważania - PEŁNA ŁASKI (1999r)
Jan Paweł II - Modlitwa - MATKA CHRYSTUSA IDZIE Z NAMI (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - Msza Święta SANDOMIERZ (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ZAWSZE POKŁADAJCIE WIELKĄ UFNOŚĆ W MARYI (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Zamość - Liturgia Słowa (1999r)
Jan Paweł II - Rozważania - Z Maryją w trzecie tysiąclecie (2000r)
Jan Paweł II - Rozważania - Prowadzi nas Maryja (2000r)
Jan Paweł II - Nabożeństwo różańcowe przed figurą Matki Bożej - SERCE MATKI CZUWA NAD NAMI (2000r)
Jan Paweł II - Modlitwa - Akt zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu NMP (2000r)
Jan Paweł II - Modlitwa - CAŁA PIĘKNA I ŚWIĘTA (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - ORĘDZIE GŁĘBOKO WPISANE W DZIEJE LUDZKOŚCI (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - WEZWANIE MATKI (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Przez Maryję do Jezusa (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - ŚW. MAKSYMILIAN, ODDANY SYN MARYI (2001r)
Jan Paweł II - Modlitwa - OKAŻ, ŻE JESTEŚ DLA NAS MATKĄ (2001r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - MARYJA ESCHATOLOGICZNĄ IKONĄ KOŚCIOŁA (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Rok Różańca (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Wpatrzeni w Niepokalaną (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Maryja prowadzi nas do Chrystusa (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Maryja i różaniec (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Matka Słowa Wcielonego (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Matka wszystkich ludzi (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Wpatrzeni w Maryję (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Oddajmy cześć naszej Matce - 150. rocznica dogmatu Niepok.Poczęcia (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Maryja odbiciem piękna Chrystusa (2004r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - W rocznicę zawierzenia ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi (2004r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - Boże macierzyństwo Maryi (2004r)
Jan Paweł II - Homilia - Ojciec wybrał Ją w Chrystusie przed założeniem świata (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kochajcie Niepokalaną (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Niepokalana znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Maryja prowadzi nas do Boga (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Przewodniczka Kościoła na drogach soborowej odnowy (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Adwentowe oczekiwanie z Maryją (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - Niepokalana Matka pielgrzymującego Kościoła (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Pełna łaski od pierwszej chwili swego istnienia (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Ucz nas mówić zawsze «tak» naszemu Panu (2006r)
Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel
Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel Paweł VI - Audiencja - Kościół i Duch Święty (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół żyje z Ducha Świętego (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Duch Jezusa (1967r)
Paweł VI - Audiencja - KULT DUCHA ŚWIĘTEGO W NAUCE SOBORU (1971r)
Paweł VI - Audiencja - ŻYĆ DUCHEM (1971r)
Paweł VI - Audiencja - ŻYCIE DUCHEM - KRYTERIUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (1971r)
Jan Paweł II - Encyklika - O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata - DOMINUM ET VIVIFICANTEM (1986r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Duch Święty nauczy was wszystkiego» (1997r)
Jan Paweł II - Rozważanie - W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO (1997r)
Jan Paweł II - Rozważanie - DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - DUCH ŚWIĘTY W STARYM TESTAMENCIE (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch Święty w Nowym Testamencie (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - DUCH ŚWIĘTY WE WCIELENIU (1998r)
Jan Paweł II - Homilia - Przyjdź, Duchu Święty! (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - WIELKIE ZNAKI OBECNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO... (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch Święty w chrzcie i życiu publicznym Chrystusa (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - TAJEMNICA PASCHALNA PODSTAWĄ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - PIĘĆDZIESIĄTNICA - WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - DUCH ŚWIĘTY NADRZĘDNYM PODMIOTEM EWANGELIZACJI (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch Święty - źródło charyzmatów i posług (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch działa poza widzialnymi granicami Kościoła (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch i «bóle rodzenia» stworzenia (Rz 8, 22) (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Spotkanie człowieka z Bogiem pod działaniem Ducha (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch Święty źródłem prawdziwej wolności (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch Boży a «ziarna prawdy» obecne w religiach niechrześcijańskich (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch a «ziarna prawdy» w ludzkiej myśli (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch a «znaki czasu» (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Bierzmowanie jako dopełnienie łaski chrztu (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - «Pieczęć Ducha» i świadectwo, które sięga męczeństwa (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Życie w Duchu (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - Duch «Ożywiciel» a zwycięstwo nad śmiercią (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - DUCH A ZMARTWYCHWSTAŁE «CIAŁO DUCHOWE» (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - DUCH - «NADZIEJA, KTÓRA NIE ZAWODZI» (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - ZNAKI NADZIEI DOSTRZEGALNE W NASZYCH CZASACH (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - ZNAKI NADZIEI WIDOCZNE W KOŚCIELE (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - NADZIEJA JAKO OCZEKIWANIE I PRZYGOTOWANIE KRÓLESTWA BOŻEGO (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - MARYJA MATKA OŻYWIONA DUCHEM ŚWIĘTYM (1998r)
Jan Paweł II - Homilia - DUCH ŚWIĘTY NAPEŁNIŁ ICH MIŁOŚCIĄ (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - BĄDŹMY OTWARCI NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHRZEŚCIJANIN OŻYWIANY DUCHEM (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - DOśWIADCZENIE BOGA «ABBA» W CHRYSTUSIE I DUCHU (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - W NASZYM DZIAŁANIU LICZYMY NA POMOC TRÓJCY ŚWIĘTEJ (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - TRWAJMY W JEDNOŚCI (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - ŚWIADEK BOŻEJ MIŁOŚCI (2001r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Duch Święty w życiu Kościoła (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - Przebaczenie przemienia świat i buduje pokój (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - Życie, wolność, jedność, współodpowiedzialność (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Duch objawia, czym jest Kościół (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Tajemnica miłości naszego Boga (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Kościół zwiastuje ludziom Jezusa Chrystusa (2006r)
Jedność Chrześcijan
Jedność Chrześcijan Pius XI - Encyklika - O POPIERANIU PRAWDZIWEJ JEDNOŚCI RELIGII - MORTALIUM ANIMOS (1928r)
Pius XII - Encyklika - o Jedności Chrześcijan (1943r)
Jan XXIII - Encyklika - o rozwoju prawdy, jedności i pokoju w duchu miłości - AD PETRI CATHEDRAM (1959r)
Paweł VI - Przemówienie - Jedność Kościoła przeżyciem bezpieczeństwa (1964r)
Paweł VI - Przemówienie - Jedność Kościoła (1965r)
Paweł VI - Przemówienie - Ekumeniczny Duch Soboru (1966r)
Paweł VI - Przemówienie - Aby byli jedno! (1967r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Dążenie do jedności służbą współczesnemu światu (1993r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Szukajmy dróg do jedności chrześcijan (1995r)
Jan Paweł II - Encyklika - O działalności ekumenicznej - UT UNUM SINT (1995r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Musimy usuwać bariery i dążyć do pełniejszej komunii (1996r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Duchowa pielgrzymka katolików i prawosławnych ku Jubileuszowi (1996r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Matka jedności (1996r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Twórcy jedności (1996r)
Jan Paweł II - Homilia - Jedność Wschodu i Zachodu sprawą całego Kościoła (1996r)
Jan Paweł II - Homilia - Chrystus pragnie, aby wszyscy stanowili jedno (1996r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Wrocław - Modlitwa Ekumeniczna w Hali Ludowej (1997r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - MATKA JEDNOŚCI I NADZIEI (1997r)
Jan Paweł II - Przemówienie - KU PEŁNEJ JEDNOŚCI W PRAWDZIE (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN W EUROPIE (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - NA DRODZE KU JEDNOŚCI (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - PRZYWRÓĆMY WIDZIALNĄ JEDNOŚĆ KOŚCIOŁOWI (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ABY WSZYSCY CHRZEŚCIJANIE STANOWILI JEDNO (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Nabożeństwo Ekumeniczne (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - DĄŻMY DO PEŁNEJ JEDNOŚCI, JAKIEJ PRAGNĄŁ JEZUS (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - ZNAK NADZIEI NA JEDNOŚĆ W WIERZE (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN WIELKIM DAREM I ŁASKĄ BOGA (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Na drodze ku pojednaniu w duchu posłuszeństwa Chrystusowi (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MARYI ZAWIERZAMY SPRAWĘ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - WYMIAR EKUMENICZNY ROKU ŚWIĘTEGO (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - NA DRODZE DO PEŁNEJ JEDNOŚCI CIAŁA CHRYSTUSA (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - WSPÓLNE DĄŻENIE DO JEDNOŚCI (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - WĘDRÓWKA Z CHRYSTUSEM KU JEDNOŚCI (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - PRZEKAŻCIE PAMIĘĆ O MĘCZEŃSTWIE PRZYSZŁYM POKOLENIOM (2000r)
Jan Paweł II - Katecheza - EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT JEDNOŚCI (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - Pragniemy wspólnie sprawować Eucharystię (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - Z NOWYM ZAPAŁEM ZMIERZAJMY DO PEŁNEJ JEDNOŚCI (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - CENNA JEST WASZA DZIAŁALNOŚĆ EKUMENICZNA (2001r)
Jan Paweł II - Audiencja generalna - «ZJEDNOCZENIE NA NOWO» WSZYSTKIEGO W CHRYSTUSIE (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - WSPÓŁPRACUJCIE Z PAPIEŻEM W POSŁUDZE JEDNOŚCI (2001r)
Jan Paweł II - List - do kard. Miloslava Vlka (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - GORLIWIEJ SZUKAJMY JEDNOŚCI, KTÓREJ PRAGNIE CHRYSTUS (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - JEDNOŚĆ TRZEBA BUDOWAĆ NA FUNDAMENCIE POKORY... (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - CHRYSTUS PRAGNIE JEDNOŚCI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - NIGDY WIĘCEJ CHRZEŚCIJANIE PRZECIW CHRZEŚCIJANOM (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ŚWIAT POTRZEBUJE WSPÓLNEGO ŚWIADECTWA CHRZEŚCIJAN (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - MODLITWA DUSZĄ RUCHU EKUMENICZNEGO (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Potrzeba wspólnego działania katolików i prawosławnych (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Odważny świadek ekumenizmu (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Idźmy wspólną drogą dialogu prawdy i miłości (2002r)
Jan Paweł II - Deklaracja - Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Teoktysta (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Ekumenizm wymaga nawrócenia i odnowy myślenia (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Ku jedności (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia źródłem jedności Kościoła (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Dążmy do zjednoczenia naszych Kościołów w wierze (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Jedność w wierze i miłości darem Bożym (2003r)
Jan Paweł II - Katecheza - Skarb w naczyniach glinianych (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Idźmy dalej odważnie i cierpliwie, ufni w moc Ducha (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Oczyszczenie pamięci, przebaczenie, współpraca (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Duch Święty wzywa nas do jedności (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Jedność kościelna i powszechne braterstwo (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Idźmy śladami świętych Cyryla i Metodego (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Rozwijamy dialog prawdy i miłości (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Służmy jedności uczniów Chrystusa (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Aby świat uwierzył (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Umacniajmy ewangeliczne więzi (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Świat potrzebuje naszej jedności (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - do Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Cenny dar dla Kościoła (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Chrystus daje pokój swoim uczniom (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Obiecujący postęp (2004r)
Jan Paweł II - Katecheza - Dialog ekumeniczny przynosi owoce (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Dążmy usilnie do jedności (2004r)
Jan Paweł II - Homilia - Święta ikona Matki Bożej Kazańskiej powraca na ziemię rosyjską (2004r)
Jan Paweł II - List - Symbol jedności w wierze uczniów Chrystusa (2004r)
Jan Paweł II - Homilia - Prawdziwy ekumenizm wymaga nawrócenia (2004r)
Jan Paweł II - List - Ku pełnej jedności uczniów Chrystusa (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Nasz dialog umacnia się (2005r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (2005r)
Jan Paweł II - Katecheza - Zjednoczenie chrześcijan darem Bożym (2005r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Potrzeba modlitwy o jedność (2005r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Pogłębiajcie duchowość komunii (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Prymat w służbie jedności (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Nie możemy uchylać się od dialogu prawdy (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Najlepszą formą ekumenizmu jest życie według Ewangelii (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Eucharystia znakiem pełnej jedności w wierze (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wytrwałe dążenie do jedności wyda owoce (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Chcemy wypełnić wolę Jezusa Chrystusa (2005r)
Benedykt XVI - Audiencja - Módlmy się nadal o dar jedności (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Pewnego dnia będziemy «jedno» (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Zjednoczenie chrześcijan naszą wspólną misją (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Dar komunii (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Posługa komunii (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Komunia w czasie — Tradycja (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Aby przywrócić pełną i widzialną jedność chrześcijan (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Pragniemy wspólnie głosić Ewangelię Chrystusa (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Musimy stanowić jedno, aby świat uwierzył (2006r)
Benedykt XVI - Idźmy dalej cierpliwie i zdecydowanie ku jedności (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Dialog miłości i dialog prawdy uczniów Chrystusa (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Przemówienie Ojca Świętego (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Dążymy do pełnej jedności w wierze (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Odbudujmy jedność chrześcijan (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Rozwijajmy współpracę między chrześcijanami (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Potrzebna jest ciągła modlitwa o zjednoczenie chrześcijan (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Zacieśniajmy więzy miłości i współpracy (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Ruch ekumeniczny (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Idziemy powoli, ale stanowczo ku jedności (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - Świat potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijan (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wspólna droga ku jedności w wierze (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wyzwania religijne winny być podejmowane w duchu prawdy (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Pan wzywa nas, byśmy razem służyli braciom (2007r)
Eucharystia - Komunia Święta i Adoracja
Eucharystia - Komunia Święta i Adoracja Leon XIII - Encyklika - O Sakramencie Eucharystii - MIRAE CARITATIS (1902r)
Pius XII - Konstytucja - w sprawie Postu Eucharystycznego - CHRISTUS DOMINUS (1953r)
Jan XXIII - List - Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1954r)
Paweł VI - Encyklika - w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu - MYSTERIUM FIDEI (1965r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół i Eucharystia (1965r)
Paweł VI - Audiencja - Eucharystia - Tajemnica Wiary (1967r)
Paweł VI - Audiencja - EUCHARYSTIA (1968r)
Paweł VI - Audiencja - JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ (1971r)
Jan Paweł II - Homilia - Eucharystia na klęcząco i do ust (1989r)
Jan Paweł II - List - Do Biskupa Liege Alberta Houssiau z okazji 750-lecia Święta Bożego Ciała (1996r)
Jan Paweł II - Rozważanie - CHLEB, KTÓRY DAJE ŻYCIE ŚWIATU (1997r)
Jan Paweł II - Homilia - EUCHARYSTIA SZKOŁĄ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYLUDZKIEJ (1997r)
Jan Paweł II - Przemówienie - KOŚCIÓŁ ŻYJE EUCHARYSTIĄ I STALE Z NIEJ SIĘ RODZI (1997r)
Jan Paweł II - Homilia - CHLEB PIELGRZYMÓW (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - WYMOWA PROCESJI BOŻEGO CIAŁA (1998r)
Jan Paweł II - Homilia - Każdy otrzymuje od Boga powołanie i misję (1998r)
Jan Paweł II - Homilia - WZNIOSŁA TAJEMNICA EUCHARYSTII (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - EUCHARYSTIA SAKRAMENTEM MIŁOŚCI I POKOJU (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM WSZELKICH POWOŁAŃ I POSŁUG... (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - KOŚCIÓŁ ZGROMADZONY WOKÓŁ EUCHARYSTII (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM MISYJNEJ DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - BÓG POŚRODKU SWOJEGO LUDU (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - DAR NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI CHRYSTUSA (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - EUCHARYSTIA NAJWYŻSZĄ ZIEMSKĄ CELEBRACJĄ «CHWAŁY» (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - EUCHARYSTIA JAKO PAMIĄTKA «MIRABILIA DEI» (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - EUCHARYSTIA JAKO «SACRIFICIUM LAUDIS» (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - EUCHARYSTIA — UCZTA KOMUNII Z BOGIEM (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - EUCHARYSTIA ZAPOWIADA PRZYSZŁOŚĆ BOŻĄ (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT JEDNOŚCI (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - SŁOWO, EUCHARYSTIA A PODZIELENI CHRZEŚCIJANIE (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - EUCHARYSTIA — TRWAŁY ZNAK MIŁOŚCI BOGA (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - CHLEB WĘDRUJĄCEGO LUDU (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - EUCHARYSTIA SAKRAMENTEM MIŁOŚCI (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Kult Najświętszej Krwi Chrystusa (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - ZOSTAŁ Z NAMI POD POSTACIAMI CHLEBA I WINA (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Rozpoznawali Chrystusa żyjącego w Kościele (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Bądźcie świętymi szafarzami Bożego miłosierdzia (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Podziw i wdzięczność za dar Eucharystii (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Boże Ciało (2002r)
Jan Paweł II - Audiencja - Z Eucharystii czerpał moc i siłę (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia źródłem jedności Kościoła (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia źródłem siły dla małżonków i rodziców (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Encyklika o Eucharystii (2003r)
Jan Paweł II - Encyklika - O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA - ECCLESIA DE EUCHARISTIA (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Eucharystia tajemnicą wiary (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Kościół żyje Eucharystią (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Kościół żyje Eucharystią (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia i misja - nierozerwalnie związane (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - W jedności z Kongresem Eucharystycznym (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia (2004r)
Jan Paweł II - Homilia - Z Eucharystii czerpcie nowe światło mądrości (2004r)
Jan Paweł II - List - na Rok Eucharystii 2004-2005 - Mane nobiscum Domine (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia darem i tajemnicą (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia żywym sercem parafii (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Eucharystia i rodzina (2005r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Misja: Chleb łamany za życie świata (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - Nasze drogi niech będą drogami Jezusa (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - W Eucharystii Chrystus żyje wśród nas i dla nas (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - Eucharystia musi być centrum waszego życia (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Eucharystia skarbem Kościoła (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Pamiątka tajemnicy paschalnej (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Eucharystia i świętość (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - W trosce o wiarę i kult Eucharystii (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Eucharystia i miłość (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Źródło energii duchowej (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Czas modlitwy i refleksji (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - Żyjmy mocą Eucharystii (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Iść i głosić Jezusa (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Aby przybliżyć wszystkim tajemnicę Eucharystii (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Eucharystia skarbem naszego życia (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Czeka w Eucharystii na człowieka (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Eucharystia największym naszym darem (2006r)
Benedykt XVI - Adhortacja - o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - «Sacramentum caritatis» źródłem radości chrześcijańskiej (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - Jezus świętując Paschę, antycypował swą śmierć (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - Pan Jezus idzie ulicami Rzymu (2007r)
Benedykt XVI - Homilia na Boże Ciało 2008 - "Adorować Boga, Jezusa Chrystusa, który z miłości dla nas stał się chlebem, to najlepsze i najbardziej radykalne remedium przeciwko wczorajszym i dzisiejszym przejawom bałwochwalstwa. Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie miłości. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze, choćby była największa. My, chrześcijanie, klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna Jednorodzonego."
Benedykt XVI - Homilia na Boże Ciało 2010 - "Wszyscy, kapłani i wierni, karmimy się tą samą Eucharystią, wszyscy klękamy, by Ją adorować, bo w niej jest obecny nasz Nauczyciel i Pan, jest obecne prawdziwe Ciało Jezusa, Ofiary i Kapłana, zbawienia świata."
Sakrament Pokuty - Spowiedź Św
Sakrament Pokuty - Spowiedź Św Paweł VI - Przemówienie - o nowych normach dyscyplinarnych sakramentu pokuty (1972r)
Jan Paweł II - Adhortacja - SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA (1984r)
Jan Paweł II - Przemówienie - SAKRAMENT POKUTY W ŻYCIU KOŚCIOŁA (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Sakrament pojednania w Roku Wielkiego Jubileuszu (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - «WIERZĘ W ODPUSZCZENIE GRZECHÓW» (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - SAKRAMENT POKUTY (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - POJEDNANIE Z BOGIEM I BRAĆMI (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - Dar odpustu (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Sakrament spowiedzi darem miłosierdzia Bożego (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - SAKRAMENT POKUTY DAREM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Niezastąpiona wartość sakramentu pokuty (2002r)
Jan Paweł II - Motu Proprio - O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - O godne i owocne sprawowanie sakramentu pokuty (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Sakrament przebaczenia uzdrawia i uświęca (2004r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Z gorliwością wypełniajcie ważną posługę w konfesjonale (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kapłan jest narzędziem miłosiernej miłości Boga (2007r)
Modlitwa
Modlitwa Paweł VI - Audiencja - Wiarę żywić modlitwą (1965r)
Paweł VI - Audiencja - KONIECZNOŚĆ MODLITWY OSOBISTEJ (1969r)
Paweł VI - Audiencja - DUCH MODLITWY (1969r)
Paweł VI - Audiencja - MODLITWA UWRAŻLIWIA NA BOGA (1969r)
Paweł VI - Audiencja - MODLITWA WSPÓLNOTY (1969r)
Jan Paweł II - Audiencja - MODLITWA DO MARYI (1997r)
Jan Paweł II - Audiencja - PORANNA MODLITWA O POMOC PANA (2001r)
Jan Paweł II - Audiencja - PSALM 57 — PORANNA MODLITWA W CIERPIENIU (2001r)
Jan Paweł II - Audiencja - Pieśń Mdr 9, 1-6. 9-11 — modlitwa o dar mądrości (2003r)
Jan Paweł II - Audiencja - Psalm 143, 1-11 — modlitwa w ucisku (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Módlmy się za zmarłych (2003r)
Jan Paweł II - Audiencja - Psalm 141, 1-9 — modlitwa w niebezpieczeństwie (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Bądźcie ludźmi modlitwy (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Modlitwa źródłem światła i mocy (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Radość Maryi i nasza (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Módlmy się za zmarłych (2004r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Muzyka może nas prowadzić do modlitwy (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Modlitwa w życiu chrześcijanina (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wielka siła modlitwy (2007r)
Modlitwa Różańcowa
Modlitwa Różańcowa Pius XI - Encyklika - O różańcu św. Najświętszej Maryi Panny - INGRAVESCENTIBUS MALIS (1937r)
Jan XXIII - List - zalecający odmawianie Różańca do Matki Bożej (1961r)
Jan Paweł II - Przemówienie - DAR RÓŻAŃCOWEJ MODLITWY (1997r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Szukajcie w różańcu umocnienia i oparcia (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MODLITWA RÓŻAŃCOWA (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - SERCE MATKI CZUWA NAD NAMI (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Odmawiajmy różaniec (2002r)
Jan Paweł II - Audiencja - Modlitwa różańcowa w życiu Kościoła (2002r)
Jan Paweł II - List - O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM - ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Rok Różańca (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Odmawiajcie różaniec misyjny w intencji pokoju i ewangelizacji... (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Maryja i misja Kościoła w Roku Różańca (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Różaniec waszą modlitwą (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Maryja i różaniec (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Różaniec naszą modlitwą (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Tajemnice światła (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa (2003r)
Jan Paweł II - Audiencja - Odmawiajmy różaniec (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Odmawiajcie różaniec (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Misje i Różaniec (2006r)
Biblia
Biblia Jan Paweł II - Przemówienie - Słowo Boże daje odpowiedź na problemy ludzkości (2003r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Jezus objawia człowiekowi właściwą drogę życia (2006r)
Post
Post Paweł VI - Konstytucja Apostolska - karność kościelna, dotycząca pokuty - PAENITEMINI (1966r)
Paweł VI - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (1974r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - POPIELEC (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - POPIELEC (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - ORĘDZIE NA WIELKI POST (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - POPIELEC (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - POPIELEC (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Kontemplujmy z wiarą Ukrzyżowanego (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Nawrócenie jak płomień zapałki (2007r)
Miłosierdzie Boże
Miłosierdzie Boże Jan Paweł II - Encyklika - O Bożym Miłosierdziu - DIVES IN MISERICORDIA (1980r)
Jan Paweł II - Przemówienie - NIEUSTANNIE BŁAGAJMY O MIŁOSIERDZIE BOŻE - Kraków (1997r)
Jan Paweł II i Prefekt Kard. Medina Estevez - Dekret - Ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Raduj się, Polsko (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - Kanonizacja św. Faustyny Kowalskiej, DAR BOŻY DLA NASZYCH CZASÓW (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MATKA MIŁOSIERDZIA (2001r)
Jan Paweł II - List - W PIERWSZĄ ROCZNICĘ KANONIZACJI SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Ludzkość potrzebuje Miłosierdzia Bożego (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu - Kraków (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Bądźmy świadkami miłosierdzia - Kraków (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Przyjmijcie orędzie Bożego miłosierdzia - Kraków (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Boże Miłosierdzie dla świata (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Tajemnica miłosiernej miłości Boga (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wobec tajemnicy ludzkiego cierpienia - Kraków (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Jezu, ufam Tobie (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (2007r)
Zmartwychwstanie Chrystusa
Zmartwychwstanie Chrystusa Benedykt XVI - Rozważanie - Zmartwychwstanie Pana fundamentem wiary (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Nie bójmy się mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Chrystus odniósł zwycięstwo nad złem i śmiercią (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Przemożnej sile zła Chrystus przeciwstawił wszechmoc swej miłości (2007r)
Chrystus Król Wszechświata
Chrystus Król Pius XI - Encyklika - O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla - QUAS PRIMAS (1925r)
Pius XI - List - z okazji Międzynarodowego Kongresu w Poznaniu ku czci Chrystusa Króla (1937r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Bez reszty oddani swemu Panu (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - OWOCE APOSTOLSTWA ZALEŻĄ OD GŁĘBI ŻYCIA DUCHOWEGO (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - PAN KRÓLUJE (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - Budowali w świecie Królestwo Chrystusa (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Chrystus jest Królem (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Nasz Król (2003r)
Benedykt XVI - Rozważanie - «Chrystus — Alfa i Omega» (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Król miłości, sprawiedliwości i pokoju (2006r)
Najświętsza Trójca
Najświętsza Trójca Jan Paweł II - Rozważanie - TRÓJCA ŚWIĘTA WZOREM RODZINY I KOŚCIOŁA (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - WIĘŹ JEZUSA Z OJCEM - OBJAWIENIE TAJEMNICY TRYNITARNEJ (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - U ŹRÓDEŁ I SZCZYTU HISTORII ZBAWIENIA (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W STWORZENIU (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W DZIEJACH (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ WE WCIELENIU (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W CHRZCIE CHRYSTUSA (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W PRZEMIENIENIU (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W MĘCE (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W ZMARTWYCHWSTANIU (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ WE WNIEBOWSTĄPIENIU (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W ŻYWYM CZŁOWIEKU (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W ŻYCIU KOŚCIOŁA (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W JERUZALEM NIEBIESKIM (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - DOśWIADCZENIE BOGA «ABBA» W CHRYSTUSIE I DUCHU (2000r)
Benedykt XVI - Audiencja - Dar komunii (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Tajemnica Boga w Trójcy Jedynego (2006r)
Matka Boża
Matka Boża Jan XXIII - Przemówienie - MARYJA NIEPOKALANA, GWIAZDA ZARANNA (1960r)
Paweł VI - Konstytucja dogmatyczna - o Kościele (Wstawiennictwo Maryi KK 69) - LUMEN GENTIUM (1964r)
Jan Paweł II - Przemówienie - KOŚCIÓŁ TROSZCZY SIĘ O UDZIELANIE DARÓW ŁASKI (1972r)
Jan Paweł II - Audiencja - KULT NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY W ROKU ŚWIĘTYM (1973r)
Jan Paweł II - Encyklika - O błogosławionej Maryi Dziewicy... - REDEMPTORIS MATER (1987r)
Jan Paweł II - Homilia - Po śladach Maryi aż do stóp krzyża (1993r)
Jan Paweł II - Audiencja - MARYJA JAKO POŚREDNICZKA (1997r)
Jan Paweł II - Audiencja - KULT BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY (1997r)
Jan Paweł II - Audiencja - MARYJA - MATKA (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MARYJA IDEAŁEM KAŻDEGO POWOŁANIA (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - MARYJA - WZÓR WIARY (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Z UFNOŚCIĄ ZWRACAJMY SIĘ DO MARYI (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MARYJA PROWADZI DO CHRYSTUSA (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - «Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je» (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy» (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ZAWSZE POKŁADAJCIE WIELKĄ UFNOŚĆ W MARYI (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - PRZEWODNICZKA W DRODZE (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - NAŚLADUJCIE PRZYKŁAD MARYI (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MATKA CHRYSTUSA IDZIE Z NAMI (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - WKRACZAMY W ROK 2000 Z MARYJĄ (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - MARYJA — UMIŁOWANA CÓRA OJCA (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - MARYJA W DRODZE DO OJCA (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - TU MARYJA POWIEDZIAŁA BOGU SWOJE «FIAT» (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MATKA NASZEGO PIELGRZYMOWANIA (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - PRZEWODNICZKA W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - MARYJA WZOREM ŚWIĘTOŚCI (2000r)
Jan Paweł II - Audiencja - MARYJA—Pielgrzymująca w wierze, GWIAZDA TRZECIEGO TYSIĄCLECIA (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - SZKAPLERZ ZNAKIEM «PRZYMIERZA» Z MARYJĄ (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - MATKA MIŁOSIERDZIA (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Przewodniczka w drodze do świętości (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - WZYWAJMY NA POMOC MATKĘ CHRYSTUSA (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - WPATRZENI W MARYJĘ I JÓZEFA (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - Matka Miłosierdzia czuwa nad nami (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Dziewica wydaje na świat Mesjasza (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W szkole Maryi uczcie się zawierzać wszystko Bogu (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Oto Matka twoja» (J 19, 27) (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Maryja waszą Matką i wzorem życia (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Matka Kościoła uczy nas apostolstwa (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Z Matką Jezusa przez życie (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Przesłanie Papieża z okazji 50. rocznicy Apelu Jasnogórskiego (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Maryja patrzy na dzisiejszy świat (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Żyjmy z Jezusem, wpatrzeni w Jego i naszą Matkę (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Nasza wspólna Matka, która kocha swoje dzieci (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Maryja uczy nas wytrwałości w wierze (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Gdzie przebywa Maryja, jest obecny Jezus (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Maryja naszym wzorem i wsparciem (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Doktor maryjny (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Zawsze pozostanie Służebnicą Pańską (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Zawierzamy się Maryi, Matce Łaskawej (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Maryja Matką Chrystusa, Kościoła i każdego człowieka (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - «Tak» Maryi odzwierciedla «tak» Chrystusa (2007r)
Święta Boża Rodzicielka
Święta Boża Rodzicielka Jan Paweł II - Homilia - DO NIEGO NALEŻY CZAS I WIECZNOŚĆ (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - WKRACZAMY W ROK 2000 Z MARYJĄ (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - TRZEBA TWORZYĆ KULTURĘ MIŁOŚCI I POKOJU (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRZEBACZENIE — DWA «FILARY» POKOJU (2002r)
Benedykt XVI - Homilia - Budowanie pokoju zadaniem każdego człowieka (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Pokój darem Bożego Narodzenia (2007r)
Wniebowzięcie Bogarodzicy Dziewicy Maryi
Wniebowzięcie Bogarodzicy Dziewicy Maryi Pius XII : Dogmat o Wniebowzięciu Bogarodzicy Dziewicy Maryi - MUNIFICENTISSIMUS DEUS (1950r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Wiara Maryi (2002r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Niebo naszym mieszkaniem (2005r)
Maryja Królowa Niebios
Maryja Królowa Niebios Pius XII - Encyklika - O Królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny - AD CAELI REGINAM (1954r)
Pius XII - Przemówienie - Nowe święto ku czci Maryi Królowej (1954r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Nasza Królowa (1999r)
Maryja Królowa Polski
Maryja Królowa Polski Jan Paweł II - Audiencja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (2000r)
Kościół
Kościół Paweł VI - Audiencja - Maryja i Kościół (1964r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół i Eucharystia (1965r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół Domem Boga (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół - owczarnia zjednoczona wokół swojego Pasterza (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół i Duch Święty (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół - Miastem na Górze (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Kto należy do Kościoła? (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Czym jest Kościół? (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Do czego służy Kościół? (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Co Kościół robi? (1966r)
Benedykt XVI - Rozważania - Msza św. niedzielna (2005r)
Benedykt XVI - Rozważania - Kościół jest ojczyzną każdego człowieka (2005r)
Benedykt XVI - Audiencja - Zamysł Jezusa w odniesieniu do Kościoła i wybór Dwunastu (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Apostołowie — świadkowie i posłańcy Chrystusa (2006r)
Benedykt XVI - Rozważania - Znak kolegialności Kościoła (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Dar komunii (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Posługa komunii (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Komunia w czasie — Tradycja (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Tradycja apostolska (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Sukcesja apostolska (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Piotr - Rybak (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Piotr - apostoł (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Piotr — skała, na której Chrystus zbudował Kościół (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Andrzej - Protóklitos (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Jakub Starszy (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Bartłomiej (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Szymon Kananejczyk i Juda Tadeusz (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Judasz Iskariota i Maciej (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Paweł — portret człowieka i apostoła (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Paweł — centralne miejsce Jezusa Chrystusa (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Paweł — Duch Święty w naszych sercach (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Paweł — życie w Kościele (2006r)
Benedykt XVI - Rozważania - Świątynia z «żywych kamieni» (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Tymoteusz i Tytus — najbliżsi współpracownicy Pawła (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Szczepan — pierwszy męczennik (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Barnaba, Sylas, Apollos (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Małżonkowie Pryscylla i Akwila (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Kobiety w służbie Ewangelii (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Klemens Rzymski (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Ignacy Antiocheński (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Justyn (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Ireneusz z Lyonu (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Klemens Aleksandryjski (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Orygenes — życie i dzieło (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Spuścizna Orygenesa (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Tertulian (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Cyprian (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Euzebiusz z Cezarei (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Atanazy (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Cyryl Jerozolimski (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Św. Bazyli [I] (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Filip (2007r)
Benedykt XVI - Audiencja - Tomasz (2007r)
Chrześcijańskie korzenie Europy
Chrześcijańskie korzenie Europy Jan Paweł II - Przemowienie - Narody mają prawo do wyboru własnego sposobu myślenia i życia (1992r)
Jan Paweł II - Homilia - TYLKO Z CHRYSTUSEM MOŻNA ZBUDOWAĆ NOWY DOM DLA EUROPY (1997r)
Jan Paweł II - Przemowienie - CHRYSTUS - ŹRÓDŁO NOWEJ KULTURY DLA EUROPY (1999r)
Jan Paweł II - Przemowienie - PRZESŁANIE Z OKAZJI 50-LECIA POWSTANIA RADY EUROPY (1999r)
Jan Paweł II - Przemowienie - WARTOŚCI RELIGIJNE I MORALNE WSPÓLNYM DZIEDZICTWEM (2000r)
Jan Paweł II - Przemowienie - EUROPA I WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE (2000r)
Jan Paweł II - Przemowienie - WSPÓLNA DEKLARACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ARCYBISKUPA ATEN (2001r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Kształtujcie duchowe oblicze Polski i Europy (2001r)
Jan Paweł II - Przemowienie - EUROPA POTRZEBUJE JEZUSA CHRYSTUSA (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Strzeżmy duchowego i moralnego wymiaru Europy (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - O nową ewangelizację dla Europy (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Europa musi odnaleźć swą głęboką tożsamość (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Chrześcijańskie dziedzictwo u podstaw cywilizacji Europy (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Wiara chrześcijańska i tożsamość Europejczyków (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Zjednoczeni w służbie wspólnemu dobru (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Integracja europejska na fundamencie wspólnych wartości (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Chrześcijańskie powołanie Włoch i Europy (2002r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Europa nie może zagubić chrześcijańskiego bogactwa (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Uznać chrześcijańskie dziedzictwo Europy (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Kościół w służbie narodów Europy (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Wiara chrześcijańska dziedzictwem Europy (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Misją Papieża jest obrona praw człowieka (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Naród trzeba budować na trwałych wartościach (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Europa musi odnaleźć chrześcijańską tożsamość (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Europo, nie zapominaj swojej historii! (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Pamięć historyczna jest niezbędna (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Chrześcijaństwo i Europa (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Ewangelia światłem Europy (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - W trosce o tożsamość Europy (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Rola instytucji europejskich (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Udział chrześcijan w życiu politycznym Europy (2003r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Umacniajcie waszą wiarę — dziedzictwo narodu (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Chrystus w dziejach Europy (2004r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Uniwersytety a chrześcijańskie korzenie Europy (2004r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Chrześcijaństwo bogactwem Europy (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Europo, bądź wierna swoim korzeniom (2004r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Ewangelia ukształtowała wasz kraj (2004r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Głoście Ewangelię w zjednoczonej Europie (2004r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Kościół troszczy się o pełne dobro każdego narodu (2004r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Chrześcijaństwo i Europa (2004r)
Jan Paweł II - Przemowienie - Chrześcijańskie dziedzictwo narodów Europy (2004r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Chrześcijanie w «nowej Europie» (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Patrzmy na świętych (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Powróćmy do korzeni (2005r)
Benedykt XVI - List - Pomóżmy narodom Europy umacniać ich chrześcijańskie korzenie (2005r)
Benedykt XVI - Przemowienie - W obronie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy (2006r)
Benedykt XVI - Przemowienie - Wartości uniwersalne ukształtowane przez chrześcijaństwo... (2007r)
Benedykt XVI do KE: bez chrześcijańskich wartości Europa nie będzie sobą 19/10/2009
NIE ZABIJAJ - Aborcja, Eutanazja, In Vitro, Antykoncepcja
OCHRONA ŻYCIA : Aborcja, Eutanazja, In Vitro Paweł VI - Encyklika - O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (1968r)
Jan Paweł II - Przemówienie - PRAWNA OCHRONA DZIECKA POCZĘTEGO (1991r)
Jan Paweł II - Encyklika - o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego - EVANGELIUM VITAE (1995r)
Jan Paweł II - Przemówienie - GODNOŚĆ CZŁOWIEKA UMIERAJĄCEGO (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - GODNOŚĆ DZIECKA W ŁONIE MATKI - IN VITRO (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - MEDYCYNA A PRAWA CZŁOWIEKA (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - EUROPA I WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ŻYCIE ZWYCIĘŻY (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - CAŁYM SERCEM SŁUŻCIE LUDZKIEMU ŻYCIU - NIE IN VITRO (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - NOWA EWANGELIZACJA A GODNOŚĆ CZŁOWIEKA CIERPIĄCEGO (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kościół domaga się prawa do życia dla każdej istoty ludzkiej (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Nie ma pokoju bez poszanowania życia - IN VITRO (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kultura odpowiedzialnego rodzicielstwa (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Zamysł Stwórcy a sztuczna prokreacja (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Nietykalność życia każdej istoty ludzkiej (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Szacunek dla życia najsłabszych (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W obronie wspólnoty miłości i życia (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W obronie życia i zdrowia każdej osoby ludzkiej (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - W trosce o rodzinę, życie ludzkie i młode pokolenia (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - O świętości życia (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Bóg darzy miłością człowieka od chwili poczęcia (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Chronić rodzinę (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Życie jest pierwszym dobrem, jakie otrzymujemy od Boga... (2007r)
Rodzina
Rodzina Jan Paweł II - Przemówienie - Rodzina jest instytucją naturalną i niezastąpioną (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W obronie wspólnoty miłości i życia (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Powołanie i misja rodziny (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Piękno prawdy o małżeństwie, objawionej przez Chrystusa (2007r)
Sakrament Małżeństwa
Sakrament Małżeństwa Jan Paweł II - Przemówienie - Wymiar nadprzyrodzony związku małżeńskiego (2003r)
Zasadzki osłabiające wiarę
Zasadzki osłabiające wiarę Paweł VI - Audiencja - ZAGROŻENIE EROTYZMEM (1969r)
Paweł VI - Audiencja - NAJWIĘKSZA POKUSA (1970r)
Paweł VI - Audiencja - ZASADZKI OSŁABIAJĄCE WIARĘ (1970r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Aby media służyły prawdzie i dobru (2004r)
Walka z szatanem
Walka z szatanem Jan Paweł II - Rozważanie - WALKA Z SZATANEM (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Aby pokonać szatana (2003r)
Sekty i odstępcze nurty
Sekty i odstępcze nurty Jan Paweł II - List Apostolski - Nie ma reinkarnacji - TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE (1994r)
Klemens XII - Encyklika (fragment) - o masonerii - In eminenti (1738r)
Leon XIII - Encyklika - O masonerii - Humanum genus (1884r)
Pius X - Encyklika - O zasadach modernistów - Pascendi dominici gregis (1907r)
Ewangelizacja
Ewangelizacja Jan Paweł II - Przemówienie - Kontemplacja Jezusa warunkiem skutecznego głoszenia Ewangelii (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - CZYTAJCIE I ROZWAŻAJCIE EWANGELIĘ ORAZ ŻYJCIE NIĄ (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kościół potrzebuje sztuki, aby głosić orędzie Ewangelii (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Z odwagą głośmy prawdy konieczne do zbawienia (2004r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Miłość duszą misji (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Nieście światło Chrystusa do wszystkich środowisk (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wszyscy jesteśmy «misjonarzami» (2007r)
Apostolstwo Świeckich
Apostolstwo Świeckich Jan Paweł II - Homilia - OWOCE APOSTOLSTWA ZALEŻĄ OD GŁĘBI ŻYCIA DUCHOWEGO (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WIARĘ DZIECKA (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Być świadkami Chrystusa dzisiaj (2000r)
Benedykt XVI - Rozwazanie - Apostolstwo wiernych świeckich (2000r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Apostolstwo wiernych świeckich w Kościele (2000r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Bądźcie w świecie ewangelicznym zaczynem (2000r)
Orędzia dla Młodzieży
Orędzia dla Młodzieży Jan Paweł II - Przemówienie - Płock (1991r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Częstochowa - DO UCZESTNIKÓW VI ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY (1991r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Częstochowa (1991r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Duch Święty nauczy was wszystkiego» (1997r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ORĘDZIE NA XIV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «CZAS ŁASKI» DLA KOŚCIOŁA RZYMU (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - KOCHAJCIE ŻYCIE — TEN DAR I MISJĘ, KTÓRE BÓG WAM POWIERZA (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Lednica - MIEJCIE ODWAGĘ IŚĆ KU WIECZNOŚCI (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS» (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Lednica - UWIERZCIE CHRYSTUSOWI! (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - WIERZCIE NIEZACHWIANIE W CHRYSTUSA (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - POKÓJ Z TOBĄ, MŁODY CZŁOWIEKU (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - SŁUŻBA CHRYSTUSOWI JEST WOLNOŚCIĄ (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - NIE LĘKAJCIE SIĘ ZAWIERZYĆ CHRYSTUSOWI (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie... (2001r)(2)
Jan Paweł II - Przemówienie - NIE LĘKAJCIE SIĘ — JEST Z WAMI JEZUS (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI, WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Tylko ludzie nowi mogą odnowić historię (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Bułgaria - Zbliżcie się do Jezusa, sluchajcie Jego słowa (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kanada - Wszyscy mamy być «solą ziemi i światłem świata» (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kanada - Błogosławieństwa Chrystusa drogą do szczęścia (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kanada - Młodzi w pielgrzymce z krzyżem (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kanada - Bądźcie dla świata odblaskiem światła Chrystusa (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kanada - Skierujcie wzrok ku Jezusowi (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Oto Matka twoja» (J 19, 27) (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Hiszpania - Maryja waszą Matką i wzorem życia (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Lednica - Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Chcemy ujrzeć Jezusa» (J 12, 21) (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Jesteście uczniami i świadkami Chrystusa na uniwersytecie (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Krzyż Chrystusa towarzyszem waszej drogi życia (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Lednica - Czy miłujesz Chrystusa? (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Szwajcaria - Wstań, słuchaj, ruszaj w drogę! (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Przybyliśmy oddać Mu pokłon» (Mt 2, 2) (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Kolonia - z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży (2004r)
Benedykt XVI - List - Lednica - Bądźcie świadkami Chrystusa (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kolonia - Jestem szczęśliwy, że mogę być wśród młodzieży (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kolonia - Otwórzcie szeroko wasze serca Chrystusowi (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kolonia - Niech zapłonie w was ogień Ducha Świętego (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kolonia - Nie jest to daleka opowieść (2005r)
Benedykt XVI - Homilia - Kolonia - Eucharystia musi być centrum waszego życia (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Głoście wszystkim, że Bóg jest miłością (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kraków - Budujcie wasze życie na Chrystusie (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - «Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem» (J 13, 34) (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - Człowiek nie może żyć bez miłości (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - Pan puka do bram świata (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kościół i społeczeństwo liczą na młodzież (2007r)
Objawienia i Cuda
Objawienia i cuda Pius XII - Encyklika - Z okazji stulecia objawień Maryi Dziewicy Niepokalanej w Lourdes (1957r)
JAN PAWEŁ II - wywiad - o trzeciej tajemnicy fatimskiej (1976 i 80r)
Jan Paweł II - Homilia - Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia (2000r)
Jan Paweł II - List - Z okazji 125. rocznicy objawienia się Matki Bożej w Gietrzwałdzie (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Guadelupe - kanonizacja bł. Juana Diego (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - 50 rocznica - Tajemnicze łzy Matki Bożej Płaczącej w Syrakuzach (2003r)
Jan Paweł II - List - Mariologia św. Ludwika Marii Grignion de Montforta (2003r)
Benedykt XVI - Przemówienie - 89 rocznica objawienia Matki Bożej w Fatimie i 25 rocz. zamachu (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - W rocznicę objawień w Fatimie i zamachu na życie Jana Pawła II (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Cierpiących zawierzam Niepokalanej z Lourdes (2007r)
Święci
Święci Pius XI - Homilia - Kanonizacja Św. ANDRZEJA BOBOLI (1938r)
Pius XII - Encyklika - W 300 ROCZNICĘ CHWALEBNEGO MĘCZEŃSTWA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI (1957r)
Jan XXIII - List - o odnowieniu nabożeństwa do Św. Józefa Niebiańskiego Patrona Kościoła (1961r)
Jan Paweł II - Przemówienie - z okazji 800-lecia narodzin św. Antoniego Padewskiego (1994r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - WZÓR MATKI TERESY (1999r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Beatyfikacja o. Pio z Pietrelciny - Prowadzi nas do Maryi (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - Beatyfikacja o. Pio z Pietrelciny - ZADZIWIŁ ŚWIAT SWOIM ŻYCIEM I WIARĄ (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - Beatyfikacja o. Pio z Pietrelciny - Msza św. była dla niego sercem... (1999r)
Jan Paweł II - Motu Proprio - św. Brygida, św. Katarzyna, św. Teresa Współpatronkami Europy (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - Beatyfikacja Franciszka i Hiacynty - Fatima (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - Kanonizacja św. Faustyny Kowalskiej - DAR BOŻY DLA NASZYCH CZASÓW (2000r)
Jan Paweł II - Rozważanie - ŚW. JÓZEF WZOREM CNÓT (2001r)
Jan Paweł II - Rozważanie - ŚW. MAKSYMILIAN, ODDANY SYN MARYI (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ŚW. MAKSYMILIAN wierny Bogu i człowiekowi w prawdzie i świętości (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - Kanonizacja o. Pio z Pietrelciny - Krzyż Chrystusa był jego chlubą (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Kanonizacja bł. Juana Diego - niech wskazuje drogę do Maryi (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - 700. rocznica urodzin św. Brygidy Szwedzkiej (2002r)
Jan Paweł II - List - Mariologia św. Ludwika Marii Grignion de Montforta (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - 750. rocznica śmierci św. Klary (2003r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Świętych obcowanie (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Św. Benedykt ojcem cywilizacji (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Patrzmy na świętych (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Sługa Boży Jan Paweł II (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Św. Józef opiekun Odkupiciela (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Św. Józef życie piękne w pokorze i ukryciu (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - rocznica śmierci Jana Pawła II, zachowajmy bogactwo jego nauczania (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Złożył Bogu i Kościołowi dar ze swego życia (2006r)
Benedykt XVI - Homilia - Jan Paweł II prawdziwy Sługa Boży (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Św. Franciszek świadek pokoju pokój czyniący (2007r)
Benedykt XVI - Homilia - Życie Franciszka było wielkim aktem miłości (2007r)
Krzyż, Ofiara, Pokuta, Cierpienie
Krzyż, Ofiara, Pokuta, Cierpienie Paweł VI - Audiencja - Kościół ubogi i cierpiący (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Kościół pokorny i pokutujący (1966r)
Paweł VI - Audiencja - Męczeństwo - najwyższe poświadczenie wiary (1967r)
Paweł VI - Audiencja - UMARTWIENIE I POKUTA DROGĄ DO DOSKONAŁOŚCI (1968r)
Paweł VI - Audiencja - PRZEMIANA PRZEZ POKUTĘ (1969r)
Paweł VI - Audiencja - CIERPIEĆ I KOCHAĆ Z KOŚCIOŁEM (1969r)
Paweł VI - Audiencja - POKUTA - POBUDZENIEM SUMIEŃ (1970r)
Paweł VI - Audiencja - UMARTWIENIE I POKUTA (1970r)
Paweł VI - Audiencja - OFIARA - STYLEM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (1970r)
Paweł VI - Audiencja - POSŁANNICTWO KRZYŻA W NAUCE SOBORU (1971r)
Jan Paweł II - Przemówienie - KRZYŻ SYMBOLEM GODNOŚCI CZŁOWIEKA (1980r)
Jan Paweł II - List - O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA (1984r)
Jan Paweł II - Homilia - Tajemnica krzyża (1993r)
Jan Paweł II - Przemówienie - WEŹ SWÓJ KRZYŻ! (1998r)
Jan Paweł II - Homilia - KRZYŻ IDZIE Z MŁODYMI, A MŁODZI IDĄ Z KRZYŻEM (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - CHRYSTUS NADAL CIERPI W LUDZIACH (1998r)
Jan Paweł II - Homilia - WIARA I KRZYŻ SĄ NIEROZDZIELNE (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - BÓG I CIERPIENIE (1998r)
Jan Paweł II - Homilia - CAŁUN ZNAKIEM MĘKI, KTÓRA OBJAWIA MIŁOŚĆ ZBAWICIELA (1998r)
Jan Paweł II - Rozważanie - KRZYŻ CHRYSTUSA (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - W NOCY CIERPIENIA KRZYŻ JEST POCHODNIĄ (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - TAJEMNICĘ CIERPIENIA WYJAŚNIA TYLKO CHRYSTUS (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - PRZYJMUJĄC ŚMIERĆ, CHRYSTUS ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - WASZE KAJDANY SĄ CHWAŁĄ I CHLUBĄ KOŚCIOŁA (1999r)
Jan Paweł II - Homilia - EWANGELIA CIERPIENIA ŹRÓDŁEM NADZIEI (2000r)
Jan Paweł II - Homilia - KRZYŻ CHRYSTUSA DROGOWSKAZEM ŻYCIA MŁODYCH (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - KRZYŻU CHRYSTUSA, BĄDŹ POZDROWIONY! (2001r)
Jan Paweł II - Homilia - Krzyż Chrystusa szkołą mądrości i miłości (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Krzyż Chrystusa był jego chlubą (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Młodzi w pielgrzymce z krzyżem (2002r)
Jan Paweł II - Rozważanie - BLISKO CHORYCH I CIERPIĄCYCH (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - Drzewo Krzyża (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Krzyż był dla nich mocą i nadzieją (2003r)
Jan Paweł II - Homilia - Świętość owocem działania Ducha Bożego (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Krzyż Chrystusa towarzyszem waszej drogi życia (2004r)
Jan Paweł II - Audiencja - Spieszmy z pomocą cierpiącym (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Pamiątka tajemnicy paschalnej (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Nawet w otchłani cierpienia może zwyciężać miłość (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Maryja niosła swój krzyż razem z Synem (2006r)
Benedykt XVI - Audiencja - Ostatnie słowo należy nie do zła, ale do Chrystusa (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Droga Krzyżowa prowadzi przez kontynenty i wieki (2006r)
Benedykt XVI - Droga Krzyżowa - Koloseum (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wobec tajemnicy ludzkiego cierpienia (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Bóg stał się człowiekiem, aby dać nam serce z ciała (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wpatrzeni w Ukrzyżowanego (2007r)
Orędzia dla Chorych
Orędzia dla Chorych Jan Paweł II - Przemówienie - Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia (1993r)
Jan Paweł II - Przemówienie - na III Światowy Dzień Chorego, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (1994r)
Jan Paweł II - Przemówienie - na IV Światowy Dzień Chorego (1995r)
Jan Paweł II - Przemówienie - NA VII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - KONTEMPLUJMY PRZYKŁAD JEZUSA — BOSKIEGO SAMARYTANINA (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - NOWA EWANGELIZACJA A GODNOŚĆ CZŁOWIEKA CIERPIĄCEGO (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ABY MIELI ŻYCIE I MIELI JE W OBFITOŚCI (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Krzyż Chrystusa rozjaśnia tajemnicę cierpienia (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - SPIESZYĆ Z POMOCĄ CHORYM (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W leczeniu nie zapominajcie o duchowych potrzebach człowieka (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Różaniec waszą modlitwą (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Jak pomagać ludziom cierpiącym na depresję? (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - na XII Światowy Dzień Chorego (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Niepokalana znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Człowiek chory zawsze zachowuje swą godność (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Chrystus nadzieją dla Afryki (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Towarzyszyć choremu aż do końca (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Uświęcać czas choroby (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Kościół naśladuje Miłosiernego Samarytanina (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wobec cierpienia człowieka (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - W obliczu każdego człowieka jaśnieje oblicze Chrystusa (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w opiece nad chorymi (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - W chorych Bóg czeka na naszą miłość (2007r)
Świętość
Świętość Jan Paweł II - Przemówienie - POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI W ŻYCIU CODZIENNYM (2002r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Śmiało do świętości (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Święci zmieniają Kościół i świat (2005r)
Wolność
Wolność Paweł VI - Audiencja - POJĘCIE WOLNOŚCI (1969r)
Jan Paweł II - Homilia - KOŚCIÓŁ BRONI WOLNOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Wolność religijna warunkiem bezpieczeństwa (2003r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wolność religijna (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Wolność religijna wyrazem ludzkiej wolności (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wolność i naśladowanie Chrystusa (2007r)
Wiara
Wiara Jan Paweł II - Przemówienie - Wiara w Boga pomaga odkrywać prawdę, dobro i piękno (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Rodzina chrześcijańska silna wiarą (2002r)
Franciszek - Encyklika - Lumen Fidei - O Wierze
Nadzieja
Nadzieja Benedykt XVI - Encyklika - O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - SPE SALVI (2007r)
Miłość
Miłość Jan Paweł II - Audiencja - KTO MIŁUJE, ZNA BOGA, BO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - Teologalna cnota miłości: miłość do Boga (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - TEOLOGALNA CNOTA MIŁOŚCI: MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - MIŁOŚĆ PREFERENCYJNA DO UBOGICH (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - TRZEBA BUDOWAĆ «CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI» (1999r)
Jan Paweł II - Przemówienie - MIŁOŚĆ SILNIEJSZA OD ŚMIERCI I GRZECHU (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ POCZĄTKIEM CZŁOWIECZEŃSTWA (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - MIŁOŚĆ NAJWSPANIALSZĄ FORMĄ EWANGELIZACJI (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ABY DLA WSZYSTKICH STARCZYŁO NAM SERCA (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - CYWILIZACJA MIŁOŚCI RODZI SIĘ W RODZINIE (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Miłość Boga i człowieka najważniejsza (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Miłość najważniejszą formą ewangelizacji (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Bóg jest miłością (2005r)
Benedykt XVI - Encyklika - O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - DEUS CARITAS EST (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Miłość odnawia świat (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Dawajmy świadectwo miłości (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Głoście i świadczcie, że Bóg jest miłością (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Miłować nieprzyjaciół (2007r)
Sumienie
Sumienie Paweł VI - Audiencja - SUMIENIE (1969r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ODNOWA CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA - ODNOWA SUMIEŃ (1998r)
Czystość
Czystość Pius XII - Encyklika - O ŚWIĘTYM DZIEWICTWIE - SACRA VIRGINITAS (1954r)
Paweł VI - Audiencja - CZYSTOŚĆ - WARUNKIEM ŻYCIA (1971r)
Jan Paweł II - Rozważanie - Brońmy czystości serca i ciała (2003r)
Praca
Praca Paweł VI - Audiencja - CHRZEŚCIJAŃSKIE POJĘCIE PRACY (1968r)
Jan Paweł II - Encyklika - O pracy ludzkiej - LABOREM EXERCENS (1981r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Ofiarowujcie Bogu waszą naukę i pracę (2002r)
Jan Paweł II - Homilia - PRACA SŁUŻY BOGU, CZŁOWIEKOWI I SPOŁECZEŃSTWU (2000r)
Benedykt XVI - Homilia - Praca a duchowość człowieka (2006r)
Świadectwo
Świadectwo Paweł VI - Audiencja - Obowiązek dawania świadectwa swojej wierze (1966r)
Paweł VI - Audiencja - ZNACZENIE I WARTOŚĆ ŚWIADECTWA (1968r)
Śmierć
Śmierć Jan Paweł II - Homilia - Przez śmierć do pełni życia (1999r)
Jan Paweł II - Audiencja - ŚMIERĆ JAKO SPOTKANIE Z OJCEM (1999r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wobec tajemnicy śmierci (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - W drodze ku wieczności (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Chrystus wyzwala człowieka z niewoli śmierci (2006r)
Niebo
Niebo Jan Paweł II - Homilia - NASZYM MIESZKANIEM JEST NIEBO (1998r)
Jan Paweł II - Audiencja - «NIEBO» JAKO PEŁNIA ŻYCIA Z BOGIEM (1999r)
Piekło
Piekło Jan Paweł II - Audiencja - PIEKŁO JAKO OSTATECZNE ODRZUCENIE BOGA (1999r)
Szatan
Szatan Paweł VI - Audiencja - O szatanie i walce duchowej (1972r)
Czyściec
Czyściec Jan Paweł II - Audiencja - CZYŚCIEC — NIEZBĘDNE OCZYSZCZENIE PRZED SPOTKANIEM Z BOGIEM (1999r)
Wiara a Rozum
Wiara a Rozum Jan Paweł II - Encyklika - o relacjach między wiarą a rozumem - FIDES ET RATIO (1998r)
Jan Paweł II - Przemówienie - BĄDŹCIE GORLIWYMI POSZUKIWACZAMI NIEWIDZIALNEGO BOGA (2000r)
Jan Paweł II - Przemówienie - O pojednanie między wiarą, rozumem i kulturą (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wiara i rozum (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu wiary i rozumu (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Szkoła dialogu nauki i wiary (2007r)
Media : Komputery, internet, telewizja
Media : Komputery, internet, telewizja Jan Paweł II - Przemówienie - MISJA KOŚCIOŁA W ERZE KOMPUTERÓW (1990r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu... (1991r)
Jan Paweł II - Przemówienie - katolicy działający w świecie środków społecznego przekazu (1992r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Rola filmów i muzyki w kształtowaniu kultury i sumienia (1993r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów (1994r)
Jan Paweł II - Przemówienie - EWANGELIA W EPOCE GLOBALNEJ KOMUNIKACJI (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W SŁUŻBIE EWANGELII (2001r)
PAPIESKA RADA - ETYKA W INTERNECIE (2002r)
PAPIESKA RADA - Kościół a Internet (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Dobra Nowina w świecie mediów (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - INTERNET: NOWE FORUM GŁOSZENIA EWANGELII (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Nowe środki przekazu w służbie nowej ewangelizacji (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Szukać prawdy i ją przekazywać (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Głosić prawdę i umacniać solidarność (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - «Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo» (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W służbie wzajemnego zrozumienia między narodami (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Środki przekazu w służbie człowieka i społeczeństwa (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Jesteśmy zobowiązani do budowania prawdziwego pokoju (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Krzewić prawdę i umacniać pokój (2006r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy (2007r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży (2007r)
Benedykt XVI - Orędzie - o "cyfrowym świecie" jako obszarze kapłańskiej misji (2010r)
Benedykt XVI - Przesłanie - z okazji XX rocznicy powstania Radia Maryja (1 grudnia 2011)
Globalizacja
Globalizacja Jan Paweł II - Przemówienie - GLOBALIZACJA I ETYKA (2001r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Globalizacja a dobro całej rodziny ludzkiej (2003r)
Pokój
Pokój Jan Paweł II - Przemówienie - NIE MA POKOJU BEZ SPRAWIEDLIWOŚCI... (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Budowanie pokoju zadaniem wszystkich (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Budować pokój na sprawiedliwości i prawdzie (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - W świecie nienawiści i przemocy głośmy «Ewangelię pokoju» (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Do pokoju prowadzi jedynie miłość (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Budujmy świat bez wojen (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Głód zagrożeniem dla pokoju (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (2004r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Gdy ludzie żyją w pokoju, ziemia przypomina raj (2007r)
Dialog międzyreligijny
Dialog międzyreligijny Jan Paweł II - Przemówienie - Religie i kultury między konfliktem i dialogiem (2002r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Współpraca między religiami i kulturami (2003r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Pokój jest możliwy (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Religie są elementem życia i kultury narodu (2004r)
Jan Paweł II - Przemówienie - Chrześcijanie i muzułmanie w służbie pokoju (2004r)
Benedykt XVI - Przemówienie - W duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości (2005r)
Benedykt XVI - Przemówienie - Dialog międzyreligijny i międzykulturowy jest niezbędny (2006r)
Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego Jan Paweł II - Przemówienie - Katechizm Kościoła Katolickiego darem dla Ludu Bożego (2002r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Narzędzie ewangelizacji (2005r)
Wakacje z Bogiem
Wakacje z Bogiem Benedykt XVI - Rozważanie - Wakacje z Bogiem (2005r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wakacje w życiu chrześcijanina (2006r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Wakacje — czas refleksji i modlitwy (2007r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Miłość Boga i miłość bliźniego (2007r)
Słuchać Jezusa i usłyszeć
Słuchać Jezusa i usłyszeć Benedykt XVI - Rozważanie - Wsłuchujmy się w Pana (2006r)
Nabożeństwa
Nabożeństwa Jan XXIII - List - o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1954r)
Zakony
Zakony kontemplacyjne Jan Paweł II - Przemówienie - O Zgromadzeniu Księży Marianów (1999r)
Benedykt XVI - Rozważanie - Znaczenie zakonów kontemplacyjnych (2006r)
Celibat
Celibat Paweł VI - Encyklika - o celibacie kapłańskim - SACERDOTALIS CELIBATUS (1967r)
Sobory
Sobory Pius XI - Encyklika - O Powszechnym Soborze Efeskim odbytym przed piętnastu wiekami (1931r)
Paweł VI - zakończenie III Sesji Soboru Watykańskiego II - OGŁASZAM MARYJĘ MATKĄ KOŚCIOŁA (1964r)
inne dokumenty papieskie
inne dokumenty papieskie Paweł VI - Ddekret - WYKAZ ODPUSTÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ( 1968-06-29 )
Jan Paweł II - List - NA ZAKOŃCZENIE WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000 (2001r)
Jan Paweł II - Ostatni dokument
Jan Paweł II - Ostatni telegram
Jan Paweł II - Testament
Pius XII - świadkiem "cudu słońca" - notatka z 1950r
Słowa Jana Pawła II z pielgrzymek w Polsce
"tam, gdzie Bóg nie jest na pierwszym miejscu, gdzie nie jest uznawany i wielbiony jako Najwyższe Dobro, tam godność człowieka wystawiona jest na niebezpieczeństwo."
- Benedykt XVI (2005r)

Papież Benedykt XVI
Joseph Ratzinger dnia 19 kwietnia 2005 roku - w drugim dniu konklawe, w czwartym głosowaniu został wybrany 265. papieżem i przybrał imię Benedykta XVI.

„Umiłowani bracia i siostry po Wielkim Papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie prostego skromnego pracownika Winnicy Pańskiej. Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi pracować i działa z bardzo skromnymi i niedoskonałymi narzędziami. Polecam się przede wszystkim waszym modlitwom. W radosci Pana Zmartwychwstałego ufni w Jego nieustanną pomoc idziemy stale przed siebie, Maryja Matka stoi ciągle u naszego boku. Dziękuję."
Papież Jan Paweł II
Karol Wojtyła dnia 16 pażdziernika 1978 roku - w drugim dniu konklawe, w ósmym głosowaniu został wybrany 264 papieżem i przybrał imię Jana Pawła II

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdrożsi Bracia i Siostry! Jeszcze przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawła I, a oto Najdostojniejsi Kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie. Nie wiem, czy potrafię rozmawiać waszym... naszym językiem włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana Boga i z pomocą ludzi."
bł. Jan Paweł II
- Msza Święta Beatyfikacyjna, Papieża Polaka, Jana Pawła II - 1 maj 2011, Święto Miłosierdzia Bożego
bł. Jan Paweł II
- Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
- Komentarz do ksiąg Nowego Testamentu
- Komentarz do Ewangelii

www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!