Papież

Fragmenty Objawienia Jezusa i Maryi - Bóg Przemawia do Duszy – prorokini Justyna Klotz (1948-1984)

 

JEZUS: Dzieci moje! Bądźcie ostrożne. Słuchajcie tylko głosu papieża. Podążajcie dalej dobrą drogą. Ja ochraniam stolicę apostolską. Chrońcie swe serca, aby nie wtargnęło tam zło.

...Słychać już syczenie piekielnego węża, z paszczą pełną jadu.

Nastąpi czas wielkiego ucisku, gdyż szatan chce się zadomowić wśród ludzi.

(…)

JEZUS: Słuchajcie głosu tylko z Rzymu!

Ojciec Święty mocował się wielce. Dobrą drogę wskażą wam ci, którzy z nim współpracują.

Pan nasz jest już blisko, by ogłosić prawdę. Niechaj dzieje się, co chce, Pan Bóg jest przy was! Wierzcie Jego wysłannikom.

Wrogowie chcą zbudować nowy Kościół. To im się nie uda! Trzymajcie się księży, którzy was poprowadzą zgodnie z wolą Ojca Świętego; w przeciwnym razie — zbłądzicie. Wszystkie kraje dotknięte będą rewoltą przeciwko Rzymowi. Słuchajcie dzwonów nawołujących do modlitwy, nadejdą bowiem burze i niepokoje.

...Przyjdą do was jak owce, ale będą to krwiożercze wilki. Sekty rozmnożą się jak szarańcze i będą próbowały zburzyć świątynię mego Ojca. Wszystko to opisane jest w Piśmie Świętym. Niech człowiek nikogo nie osądza! On nie ma prawa tego czynić. Oziębłość obecnych czasów jest ogromna. Jeden oskarża bliźniego, ale belki w swym oku nie widzi. Tylko mój sąd będzie ogólnie rozumiany, bo tylko on będzie opierał się na prawdzie! Wszystko inne jest kłamstwem samym w sobie. Tylko Bóg i jego Miłosierdzie zna prawdziwy wymiar winy! Każdy powinien prosić Boga o wy­baczenie swoich win, aby nie był sądzony.

 

Źródło: http://www.duchprawdy.com/justyna_klotz_bog_przemawia_do_duszy.htm

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com