Jedność Papieża Jana Pawła II z Maryją

Totus Tuus – Cały TwójTotus Tuus Maryjo : Jan Paweł II Totus Tuus Maryjo Jn 19:26-27 : Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

MODLITWA === Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi


Śmierć naszego Papieża, Ojca i Pasterza,  dotknęła nas wszystkich równie mocno i pamięć o Nim będzie wiecznie  żyć w naszych myślach i sercach, a słowa nie  oddadzą tego, co wszyscy czujemy i myślimy. Zostanie na ten temat  powiedzianych jeszcze wiele słów, a i tak nie oddadzą tego, jak  bardzo cierpimy po Jego stracie.  Ciężko nawet znaleźć słowa, by wyrazić podziw dla Jego życia,  i tego w jak cudowny sposób je wykorzystał. Chcieliśmy również opowiedzieć o pewnych zbieżnościach, niesamowitych związanych ze śmiercią i życiem Papieża,  które wyzwalały chwilę zadumy... On jeden był wyraźnie zapowiedziany i nie ma przypadku w jego jego cyfrach:
(liczymy sumę cyfr dat)

 

JAN PAWEŁ II : (13 to liczba Maryjna związana z objawieniami w Fatimie)

Jedność Papieża Jana Pawła II z Maryją - Totus Tuus Maryjo : Jan Paweł II

Data śmierci Papieża 02.04.2005   à   2+4+2+5=13

Godzina śmierci Papieża 21:37    à    2+1+3+7=13

Suma cyfr daty śmierci i godziny śmierci daje liczbę lat pontyfikatu czyli 26

Zmarł w 13 tygodniu 2005 roku w 13 sobotę miesiąca                 

Zamach na życie Papieża 13 maja

Papież rocznikowo miał 85 lat    à   8+5=13

Data pogrzebu 08.04 godzina 10:00   à  8+4+1= 13

Ostatnie publiczne spotkanie 30.03.2005  à  3+3+2+5= 13

Żył 31000 dni - gdyby odwrócić cyfry mamy 13-stke

Urodził się 18.05.1920   à   1+8+5+1+9+2=26 daje liczbę lat jego pontyfikatu
Pontyfikat trwał 26 lat i 5 miesięcy     à    2+6+5=13 czyli 9301 dni   à   9+3+0+1= 13

Wybrany na Papieża mając 58 lat.  à   5+8=13

JAN PAWEŁ DRUGI   à   suma liter 13

13 to dzień objawień Maryjnych w Fatimie, której Jan Paweł II oddał swoje całe życie :

 

13.05.1917 - Pierwsze objawienie się Matki Bożej trzem pastuszkom z Aljustrel,

                     dziesięcioletniej Łucji i jej kuzynom- Franciszkowi (9 lat) z siostrą Hiacyntą (7 lat)

13.06.1917 – Drugie objawienie

13.07.1917 - Trzecie objawienie

13.08.1917 - Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora. Maryja daje zgromadzonym tłumom

                      znak swego przybycia, ale się nie ukazuje.

13.09.1917 - Piąte objawienie

13.10.1917 - Szóste objawienie

 

13.06.1929 - W Tuy, w Hiszpanii, Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie Rosji przez Papieża i

                      wyjaśnia sposób, w jaki ma on tego dokonać.

13.05.1981 - Zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II, dokładnie w dniu i godzinie pierwszego objawienia w     

                     Fatimie.

13.02.2005 - Siostra Łucja zmarła jako ostatni świadek objawienia Matki Bożej w Fatimie. à 1+3+2+2+5 = 13

 

Patrząc na te zbieżności Papieża z liczbą 13 co jak widać wiąże się z Tajemnicą Fatimską można przypuszczać że Maryja Nasza Matka Najświętsza chce nam swoim dzieciom coś przekazać, co bardziej domyślni już czytają Tajemnicę Fatimską J : http://pustkow.host.sk/fatima/f_objaw.php :

ale nie wystarczy przeczytać trzeba jeszcze starać się realizować w swoim życiu prośby Matki Bożej w tym objawieniu. Matka Boża wskazuje też pewnie że

czas wypełnienia Tajemnicy Fatimskiej jest bardzo blisko! ponieważ żaden wcześniejszy Papież nie miał takich zbieżności z datą 13 a było wielu Papieży po objawieniu w Fatimie i przed Janem Pawłem II.

Tysiące osób widziało w Fatimie tzw „Cud Słońca” – tańczące Słońce co było Najświętszym Przybytkiem Boga – Jego Świętą Siedzibą a z czego niewielu widzący sobie zdawało sprawę a co potwierdza inne współczesne objawienie „Prawdziwe Życie w Bogu” – Vassula Ryden od Św Trójcy (1985-2003r) :


Całość tutaj :http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Dalej czytając to objawienie „Prawdziwe Życie w Bogu” dowiemy się że objawienie z Garabandal jest kontynuacją Fatimy a Matka Najświętsza wkrótce potwierdzi Wielkim Cudem prawdziwość tego objawienia a kiedy będzie Wielki Cud w Garabandal ? dowiemy się na krótko przed nim, będzie to OSTRZEŻENIE - Wpierw będzie widziane na niebie, a następnie odczute wewnętrznie przez każdego żyjącego, który pozna w tym momencie zło popełnione przez siebie, jak również wszelkie zaniedbanie dobra.

A więc należy sięgnąć także po treść objawienia z Garabandal : http://duchprawdy.com/garabandal.htm

 

 

Inne zależności :

Papieżem został 16.10.1978   à  1+6+1+1+9+7+8=33 –wiek Chrystusowy

Poprzedni papież Jan Paweł I po 33 dniach pontyfikatu zmarł w Watykanie.

gdy pomnożymy godzinę śmierci 21.37 ---> 21*37 =777... 777 może np symbolizować 7 Kościołów z Apokalipsy i co Duch mówi do Kościołów

Zbieżności może być więcej tylko czekają na odkrycie, podałem najbardziej rzucające się w oczy.

 

Te zbieżności dowodzą wielkie związanie życia i śmierci Papieża z Maryją, Matką Bożą, co sam Jan Paweł II 

podkreślał też na pielgrzymce w Polsce że powierza swoje życie i śmierć Maryi czyli Totus Tuus – Cały Twój.

Maryja Matka Boża oprócz pokazania nam że Bóg dał jej moc czuwania nad światem i wypraszania dla nas łask, to że potrzeba nam zaufania Jej zranionego Niepokalanego Serca, i zrozumienia że Nasza Matka prowadzi nas w modlitwach i pouczeniach do jedynego Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

 

A teraz najważniejsze : Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca :

Papież zmarł w pierwszą sobotę miesiąca (13 sobota roku), co ciekawe wcześniej Maryja w swoich objawieniach w Fatimie przekazała nam że :

 

 "Bóg chce ustanowienia w świecie nabożeństwa do mojego Niepokalanego Serca". „…Ty przynajmniej staraj się pocieszyć mnie i oznajmij w moim imieniu, iż w przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia".


Patrz : http://pustkow.host.sk/fatima/f_soboty.php
lub http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/pierwsze_soboty_miesiaca/

 

Jan Paweł II zmarł w sobotę czyli dzień przed Świętem Miłosierdzia Bożego obchodzonego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy które to święto od niedawna ustanowił. Zatem należy sobie przypomnieć także o co prosił nas Jezus Chrystus gdy objawił się Św. Faustynie Kowalskiej a mianowicie prosił  m in o


Totus Tuus - Cały Twój Maryjo Matko

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a jak Wielkie Łaski wiążą się tym nabożeństwem oraz z odmawianiem koronki do Miłosierdzia Bożego dowiecie się poniżej :


Chcę - powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny - aby ten obraz (...) był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia. (49) Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi

zupełnego odpuszczenia win i kar.

W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. (699)

Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mojego dla pociechy świata całego (1517) i jest zatwierdzone w głębokościach zamiłowań Moich. (420)          

 

Szczegóły: http://www.faustina.ch/index_pl.htm
Lub http://www.sanktuarium.krakow.pl/polski/r04.html

Życzę głębokich duchowych przemyśleń J

 


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!