Piekło

Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi - s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)

 

Dusza wyniosła i wzgardliwa pogardza tą Miłością; oddala się od Niej i to jest piekło!

Pewnego dnia wsparta na ramieniu Jezusa, płacząc zapytałam Go dlaczego stworzył piekło. Wówczas Jezus pokazał mi sąd duszy wielkiego grzesznika, któremu przebaczono. Lucyfer rozwścieczony krzyczał na widok Jezusa: „Ta dusza za życia do mnie należała. Jesteś niesprawiedliwy! Popełniła liczne grzechy, a ja tylko jeden i mimo to stworzyłeś piekło specjalnie dla mnie.” Z niewysłowioną łagodnością Jezus powiedział: „Lucyferze, czy choć jeden raz prosiłeś o przebaczenie?” Wówczas szalony ze wściekłości Lucyfer krzyknął: „To nigdy, rzeczywiście nigdy!” Po czym Jezus zwrócił się do mnie, by powiedzieć: „Widzisz go, jeśli byłby zdolny poprosić mnie o przebaczenie, piekło zgasłoby”. To właśnie dlatego Jezus wymaga od nas, byśmy żyli nigdy nie porzucając ducha pokuty i rozważali cierpienia, jakie On poniósł z powodu naszych grzechów dla obdarzenia nas zbawieniem.

Prośmy Go więc często o przebaczenie i kochajmy Go całym naszym sercem. Jezus nie przestaje tęsknić za naszą miłością. Miłość, którą Jezus ogarnia każdą duszę nie może się równać z żadną miłością ziemską.

 

Źródło: Maryja Zwycięska Królowa Świata – Siostra Maria Natalia – Maria Vincit, Wrocław 2008, wydanie pierwsze

----------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com