Post

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Pośćcie. Post wam pomaga.(19.08.88)

Post

 

19.10.87 zeszyt 17

(…) VassulaPomodliłam się za syna pani X.

JEZUS: – Wierz w to, o co prosisz, maleńka, miej wiarę we Mnie.

Jezu, czy Ty widzisz, co mu jest?

– Tak, widzę to.

Czy nie chcesz, aby był blisko Ciebie?

– Pragnę tego gorąco, umiłowana, lecz szatan ma nad nim władzę. Usłyszałam szatana wyjącego: “Odmawiam opuszczenia go!” Był wściekły!

Panie Jezu, jeśli chcesz, żebym cierpiała dla niego, by mógł do Ciebie powrócić, pozwól mi to uczynić. Co powinnam zrobić? Może powstrzymać się od picia przez dwa dni?

– Vassulo, podejmij cierpienie dla niego. Nic nie pij, kiedy niesiesz Mój Krzyż.

Złożę tę ofiarę.

– Umiłowana, zrozumiesz później. Kochaj twego brata, poświęć się dla niego. Ja go kocham.

Tak, Jezu.

 

20.02.88 zeszyt 21

(…) Oczekuję od ciebie ofiar: rozmyślaj i pość. (…) Naucz się otaczać czcią Moje Udręki, potem przyjdź kontemplować twego Zbawiciela na Krzyżu. Sprawiaj Mi radość medytując i poszcząc. Żyj w Moich Ranach. (…)

 

26.04.88 zeszyt 24

(…) – Maleńka, pozostań pod Moim Płaszczem. Blisko Mnie jesteś chroniona przed atakami szatana. Tak, on podwaja wysiłki, wznosząc przez swe zabiegi wszelkie rodzaje zasadzek. Tropi cię bez wytchnienia, Moje dziecko. Przepełnia go wściekłość z powodu wszystkiego, co ma nadejść. Mówię ci to, Moje dziecko, abyś podwoiła modlitwy.

Panie, czy chcesz, abym pościła? Czy to pomoże, Panie?

Pościłabyś?

Jeśli tego pragniesz.

– Pragnę tego. Pójdź. Pomogę ci w tym. (…)

 

19.08.88 zeszyt 27

(…) Pośćcie. Post wam pomaga. Słuchajcie Mojego Głosu i przygotowujcie wasze dusze tak, jakby nasze spotkanie miało nastąpić jeszcze tego samego dnia. (…)

 

20.02.89 zeszyt 31

(…) Powróćcie do Mnie całym sercem. Pośćcie i nawracajcie się. Otwórzcie przede Mną wasze serca, a Ja was uleczę. (…)

1.03.89

(…)W tych dniach Wielkiego Postu wasze modlitwy są bardziej niezbędne niż kiedykolwiek. (…)

3.03.89

(…) Przyjdźcie do Mnie z modlitwami. Bądźcie święci, nawracajcie się i pośćcie, zamiast napełniać dusze próżnymi iluzjami, a potem zupełnie odwracać się do Mnie plecami, bo nie zadowalam waszego ducha... (…)

 

8.03.89 zeszyt 32

(…) – Jestem. Poprowadziłem cię, abyś przeczytała Księgę Jonasza, pragnę bowiem, abyś ty i Moje dzieci zrozumiała, że Ja mogę zawsze złagodzić Karę czekającą to złe pokolenie. Nie chcę, by Mój Kielich Sprawiedliwości przepełniał się, jak dzieje się to teraz. Zatem mówię wam: nawracajcie się, pośćcie i bądźcie święci!

Panie?

– Jestem.

Panie, są tacy, którzy poszczą, nawracają się i próbują się zmienić. Czy to nie wystarcza? Czyż nie jesteśmy na dobrej drodze? [2]

– Moja Vassulo, wielu znajduje się na drodze zatracenia z powodu zła, które się w nich nagromadziło. W swym wnętrzu są oni jak noc. Jakże zatem możesz mówić, że to pokolenie znajduje się na dobrej drodze?

Jak możemy uświadomić każdemu, że jesteśmy na skraju nieszczęścia? Większość nawet tego nie podejrzewa!

– Ponieważ Mój Duch jest niszczony i tylu Moich tłumi Moje ostrzeżenia – gasząc Mojego Ducha, traktując proroctwa z lekceważeniem i prawie z przyjemnością ogłaszając, że objawienia Naszej Obecności są fałszywe – nie będę znosił tego dłużej. Moja Sprawiedliwość zwycięży... Dziś jeszcze przychodzę do was jak Bardzo-Miłosierny Przyjaciel, lecz jutro zstąpię na was jako surowy Sędzia. Ci, którzy zabijają Mojego Ducha, ośmieszają Moje błogosławieństwa, są Kainami dzisiejszych czasów. Kocham was wszystkich do szaleństwa. Złagodzę Moją Sprawiedliwość tylko wtedy, jeśli zostaną podjęte ogromne akty wynagrodzenia. ІΧΘΥΣ Miłość kocha cię. Oto Święty Michał.

Święty Michał Archanioł: – Dziecko Boże, dla Boga wszystko jest możliwe. Powinny być dokonane wielkie akty wynagrodzenia. Jeśli wasze pokolenie nawróci się, Święty Świętych złagodzi Swą Karę. Niech ci, którzy mają uszy, słuchają, bowiem Jego Miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Bądź czujna, nie ustawaj nigdy w wynagradzaniu. Ci, którzy teraz śmieją się z ciebie, później będą zgrzytać zębami. Ja, Święty Michał, modlę się bez przerwy za to złe pokolenie. Módl się, Moje dziecko, i bądź posłuszna Panu. Uwielbiaj Pana za wylanie Jego Ducha na was wszystkich.

 

23.04.89 zeszyt 33

Vassula: (…) Pan jest dobry nawet dla tych, którzy nie mają żadnych zasług. Panie mój, odpowiedziałeś na nasze modlitwy, odpowiedziałeś na post i ofiarę Twoich dzieci. Niech będzie błogosławione Twoje Imię. Błogosławimy Twoje Imię. “Dobry jest Pan, Łaskawość Jego trwa na wieki, a Wierność Jego przez pokolenia” (Ps 100,5). Służmy Panu.

JEZUS: – Jestem Panem, który cię kocha. Nakarmię cię na oczach twoich prześladowców. Błogosławieni bądźcie wy wszyscy, którzyście usłyszeli i rozpoznali Wołanie Pasterza. Bądźcie błogosławieni wy wszyscy, którzy złożyliście Mi ofiary. Przychodzę na ratunek tym wszystkim, którzy przylgnęli do Mnie. Moje Ramiona są waszą kołyską, a Moje Najświętsze Serce – waszym Schronieniem. Jestem waszym Bogiem, a wy – Moim ludem. Radujcie się! Radujcie się, umiłowani. (…)

 

17.07.89 zeszyt 34

(…) – Moja Vassulo, teraz jest Czas Miłosierdzia. Czy nie zauważyłaś, jak Mój Duch Łaski został na was wylany? To właśnie teraz powinniście się nawrócić. Teraz macie czas na zmianę swego życia. Módlcie się bez przerwy, módlcie się z miłością. Nie trwajcie w buncie, bo straszna Godzina Sprawiedliwości wkrótce nadejdzie. Bądźcie więc gotowi stanąć przede Mną jako Sędzią. Moje córki i Moi synowie, wyzwoliłem was z łańcuchów, które łączyły was ze śmiercią, i z wielkim Współczuciem poprowadziłem was, wyzwoliłem od zła. Ukazałem wam Moje Serce oraz to, jak zostało przeszyte przez waszych przodków. Złożyłem Siebie w ofierze, aby was wybawić. Wasza epoka prowokuje Mnie nieustannie, a jednak Ja z wielkiej Litości pozwalam Mojemu Duchowi Łaski przypominać wam Moje zasady. Moje Miłosierdzie rozciąga się dziś z jednego krańca ziemi na drugi. Słuchajcie dziś Mego Głosu, przyjmijcie dziś Moje Miłosierdzie. Proszę was uroczyście, abyście modlili się sercem, pościli, okazywali skruchę, abyście kochali się wzajemnie, przemieniali się w żniwo całkowicie nowe, abym mógł ukazać Swą Chwałę poprzez wasze przemienienie.

 

29.08.89 zeszyt 35

(…) We Mnie pokładajcie ufność, miejcie Wiarę i kochajcie Mnie. Żyjcie w świętości, bo Ja jestem Święty. Pośćcie i wynagradzajcie. Nawracajcie się i codziennie ponawiajcie akt całkowitego oddania Mi siebie. Oddajcie się w Moje Ręce, a Ja uczynię z was żywe kolumny światła. (…)

 

30.09.89 zeszyt 37

(…) Chcę, aby Moje dzieci wiedziały, że kiedy umartwiacie wasze zmysły i ciała, wszystko to służy Moim Niebieskim Dziełom. Posługuję się waszymi ofiarami dla wyzwolenia dusz z Czyśćca. Ogrzewam serca na ziemi, aby je nawrócić. Oczyszczam wasze dusze, a wszystko, co Mi ofiarowujecie, służy do wynagradzania. To łagodzi Moją Sprawiedliwość, powstrzymując Ją od zapalenia się i uderzenia was. To Mnie łagodzi... To łagodzi Mnie... Moje Miłosierdzie jest Wielkie.

Odczułam demona rozwścieczonego i atakującego mnie.

– Nie obawiaj się. Ja, Pan, jestem z tobą. Nie pozostawiam cię samej ani na sekundę. To normalne, że demon wścieka się. Gdybyś wiedziała, do jakiego stopnia on nienawidzi tych, których Ja kocham w szczególny sposób. Zrozum zatem, Moje dziecko, dlaczego on cię atakuje. Ja jednak chronię cię pod Moim Płaszczem. (…)

9.10.89

(…) Wysubtelniam i oczyszczam hojne dusze, dusze, akceptujące podejmowanie wynagrodzenia i zadośćuczynienia za innych. Potrzebuję dusz-ofiar, aby stały się ofiarami Miłości, ofiarami Mojej Męki, ofiarami umierającymi dla samych siebie, ofiarami pragnącymi dzielić Mój Krzyż. Potrzebuję hojnych dusz pragnących uformowania Moją Własną Ręką w żyjące krucyfiksy. Jakże inaczej mógłbym powstrzymać Rękę Mojego Ojca przed uderzeniem was? Świat musi się zmienić, nawrócić i żyć w świętości. Nie pozwolę dłużej na znieważanie Mojego Świętego Imienia. Moja Męka właśnie się odnawia w Moim Mistycznym Ciele i cierpię tak, jak cierpiałem w czasie Mojej Męki. Wchodzę, córko, wiele razy tą samą Drogą na Kalwarię. W każdej godzinie jestem ponownie krzyżowany. Czyż Ja, który Jestem Miłością, zasługuję na to wszystko?

Panie Jezu, tchnij na nas, abyśmy stali się ofiarami Miłości, zdolnymi wynagradzać za innych.

– Ty, która do Mnie należysz, możesz ulżyć Mi swą miłością. Kochaj Mnie i wynagradzaj, pość i poświęcaj się. To wszystko powstrzymuje gniew Mojego Ojca. Vassulo, pozwól Mi cię napełnić, pozwól Mi posłużyć się tobą. Ach, córko... Twoje łzy pocieszają Mnie. Kwiecie, pozwól twoim łzom połączyć się z Moimi tak, by stały się jednym. Kiedy Mój Ojciec zobaczy twoje łzy w Moich, złagodnieje. Ja, Jezus, błogosławię cię. Błogosławię wszystkie religijne przedmioty, które masz w swoim domu.[4] Powtórz to! [5]

Och, jakże chciałabym Cię pocieszyć!

– Ach! Vassulo, pocieszasz Mnie już przez pragnienie pocieszania Mnie. Stworzyłem cię, abyś Mnie pocieszała. Stworzyłem cię, abyś dawała Mi wytchnienie, kochała Mnie i dzieliła ze Mną cierpienia. Pamiętaj, że wkrótce będę z tobą. ІΧΘΥΣ

Przypisy:

[4] Powiedziałam Jezusowi: „Och, jakże chciałabym Cię pocieszyć.” [5] Jezus zawołał: „Powtórz to!”, jakby był zaskoczony. Odczułam Jego Serce drżące z radości.

 

8.11.89 zeszyt 38

(…) Mówię wam z powagą, że jeśli nie nawrócicie się, jeśli nie będziecie pościć i modlić się bez przerwy, nie będziecie zdolni zobaczyć Mojego Światła. (…)

23.11.89

(…) Proś Ojca o złagodzenie Jego Sprawiedliwości mocno ciążącej nad wami.[16] Uśmierz Jego Gniew kochając Go, modląc się sercem, poszcząc, nawracając się i spowiadając z grzechów. Wejdź w świat Pokoju i Świętości. Prowadź święte życie, rozmyślając nad Moją Boskością. Moja Vassulo, czy jesteś szczęśliwa teraz, kiedy cię uwolniłem? – Chwała niech będzie Panu! Tak! – Wynagradzaj Mi zatem, pozwalając Mi posługiwać się tobą dla Mojej Chwały. Widzisz? Zrozum, że proszę cię o ofiary, cierpienia i wielką cierpliwość, ale nic nie będzie daremne. Przypomnij sobie, że to Ja ukształtowałem cię, abyś stała się małym krucyfiksem dla Mojej Chwały. Każdy mały krucyfiks staje się kolumną światła, która zmniejsza otaczającą was ciemność. (…)

Przypisy:

[16] Nad naszym pokoleniem.

 

31.01.90 zeszyt 40

Matka Boża: (…) Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie, że Nasza Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że NIGDY nie jesteście sami. Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. (…)

9.02.90

JEZUS:  (…) Życzę sobie, abyście pościli i czynili pokutę. (…) Pragnę, abyście podejmowali ofiary, wynagradzając za innych. (…)

 

13.02.90 zeszyt 41

(…) – Jestem, bardzo droga duszo. Moja agonia jest wielka. Pozwól Mi dzielić ją z tobą, uczynić Moje Niebo w tobie. Błogosław Mnie. Miłość cię kocha. Niech Pokój spocznie na tobie. Popatrz na Mnie... Czy chcesz cierpieć Moją Mękę? Czy chcesz bardziej się poświęcać?

Pragnę czynić Twoją Wolę.

– Zatem Ja i ty będziemy dzielić większe rzeczy. Vassulo, jedz dziś mało, a jutro zachowaj ścisły post. Spraw Mi przyjemność oddając Mi twój dzień. (…)

5.03.90

(...) Córko, pozwól Mi – w każdy wtorek i piątek – kształtować z ciebie kopię Mnie Samego, dając ci konanie Mojej Męki.

(...) Ja, Pan Jezus, kocham was. Bardzo drogie dzieci, dowiedzcie się, że Ja jestem Odwieczną Prawdą. Ja jestem Drogą prowadzącą was do Życia Wiecznego. Czy jesteście gotowi w tych dniach Postu podążać Moją Drogą? Czy jesteście gotowi rozpoznać, że Ja jestem Tym, który oznaczył Drogę Swoją Krwią? Ja jestem Ukrzyżowanym z Pięcioma Ranami mówiącym dziś do was. Ja jestem Ofiarą Miłości szukającą waszych serc. Pójdź, zbliż się ty, którego kocha Moje Serce. Zbliż się ty, który jeszcze się wahasz, przyjdź do Mnie i wniknij w Ranę Mojego Serca, abym mógł cię pociągnąć i sprawić, byś zrozumiał, że tam znajdziesz twój pokój i twoją radość. Przyjdź bliżej Mnie, duszo, i pozwól Mi tchnąć na ciebie Moją słodką wonność i ożywić cię. Zdaj się na Mnie, a Ja ogarnę twoją duszę Moim Najświętszym Sercem. Wzywaj Mnie, a Ja ci odpowiem... Szukaj Mnie z żarliwością, a znajdziesz Mnie... Porzuć swe złe drogi i umieść stopy na Mojej Drodze, a Ja pouczę cię i ożywię twoją duszę, aby sprawić radość Mojej Duszy. Moja Miłość jest jak Źródło, Studnia wody żywej, zatem przyjdź zaczerpnąć z tego Źródła, a będziesz żył. Nie bądź jak świat, świat bowiem nie potrafi docenić Mojej Wielkiej Miłości.

(…) Naśladuj Mnie i bądź święty. Ofiarowuj się i pość, abyś mógł wzrastać w Moim Duchu, który jest Miłością, Świętością i Prawdą.

Matka Boża: (…) Dzieci umiłowane, proszę was dzisiaj, abyście oczyściły wasze dusze. Przygotujcie wasze dusze w tych dniach Postu, abyście mogły pojąć i w pełni wniknąć w Mękę Chrystusa. Zrozumcie, jak On poświęcił się dla was, aby was uwolnić od wszelkiej niegodziwości i oczyścić, abyście mogły być Jego przybranymi dziećmi. Bóg prosi was o pojednanie i czynienie pokuty, o wiarę w Dobrą Nowinę. Pojednajcie się z Bogiem, a staniecie się Jego dziedzicami na życie Wieczne. (…)

 

23.05.90 zeszyt 43

JEZUS: (…) Przez nieodmawianie niczego rozumiem, że będziesz żyć dla Mnie, czynić pokutę i pościć. Pość o chlebie i wodzie. (…)

 

Rodos, Klasztor św. Nektariusza, 30.07.90 zeszyt 44

Pozostałam pięć dni w tym klasztorze. Pięć dni postu i całkowitej ciszy. Nic więcej, tylko modlitwa i rozmyślanie. – Jezu?

– Jestem. Nigdy nie wątp. Daję ci Mój Pokój.[13] Wejdź do Mojego Serca.

(…)Wyzwólcie się, przystępując do sakramentu pokuty, okażcie naprawdę skruchę i pośćcie, abyście mogli przyjąć Mnie w czystości i świętości. (…)

 

5 - 29.08.90 zeszyt 45

(…) Wielu zostanie oczyszczonych przez modlitwy. Wielu zostanie oczyszczonych przez ofiary i post. Nie ociągaj się, czas nagli. (…)

 

3.11.90 zeszyt 47

Matka Boża: (…) Jestem szczęśliwa widząc, jak wielu z was pości o chlebie i wodzie. Dziś proszę te hojne dusze o dorzucenie jeszcze czegoś do tych dni postu. Proszę was, abyście okazali skruchę i spowiadali się. Drogie dzieci, powstrzymujcie wargi od wzajemnego osądzania się. Nie pozwólcie, aby wasze wargi stały się, mimo wszystkich postów, przyczyną waszego potępienia. Miłujcie się wzajemnie. Żyjcie Naszymi Orędziami. (…)

 

14.02.91 zeszyt 50

JEZUS: (…) Nadszedł Wielki Post.[1] Wielki Post doprowadzi cię do Mojej Męki. Jednak ty nie jesteś ani gotowa, ani przygotowana. (…)

Przypisy:

[1] Wczoraj była Środa Popielcowa.

9.03.91

Panie, nie pozwól, aby cokolwiek było lub stało się Twoim rywalem!

– Zatem pość w piątki. To teraz twoja powinność wobec Mnie. Pójdź.

Przestałam pościć w piątki z powodu programu spotkań i podróży. Uświadamiam sobie teraz, że mogłam z łatwością pościć, mimo podróży, ale poddałam się temu, co łatwiejsze, z czystego lenistwa i słabości...

18.03.91

Matka Boża: (…) Miejcie Mój Pokój. Dzieci Mojego Serca, Bóg jest pośrodku was i Jego Królestwo jest blisko was. Kto ma oczy, ujrzy Go. Bardzo drogie dzieci, posłuchajcie Głosu Boga w tych dniach Postu. Posłuchajcie Głosu Boga umniejszając się, aby Bóg mógł w was wzrastać. Uniżajcie się, aby Jego Duch mógł się w was uwidocznić. Umierajcie dla samych siebie, aby Bóg mógł w was żyć. Bądźcie niczym, aby On mógł być Wszystkim. W ten sposób pozwólcie Mu wziąć was w całkowite posiadanie i uczynić z was Jego Własność. Mówię wam więc, dzieci Mojego Serca, jak długo walczycie, aby stać się kimś, tak długo wasza rywalizacja gasi Ducha Świętości pragnącego w was żyć. Nie pozwalajcie, aby wasz umysł stał się dla Boga rywalem. Uniżajcie się, aby On mógł wzrastać. W ten sposób pozwólcie Jego Duchowi na formowanie was na Drodze Świętości. Zapamiętajcie, że pokora, uległość i uniżanie się są głównymi cnotami, które podobają się Bogu i dzięki którym stajecie się ubodzy w duchu, a przez to – doskonali. (…)

 

13.05.91 zeszyt 51

(…) Jeśli przez post zapanowaliście nad waszym ciałem, proszę was, abyście zapanowali też nad waszymi wargami i wypowiadali jedynie modlitwy oraz uwielbienia dla Pana. Nie pozwólcie, aby wasze wargi potępiały was. Niech wasze serce, wasz umysł, wasze oczy i wargi spoczną na Jezusie. Bądźcie cali dla Niego i niepodzielni. Zachęcam was, drogie dzieci, do zastosowania tego wszystkiego w życiu, bez zaniedbywania innych wartości Prawa. Pamiętajcie, że Sercem Prawa jest Miłość. Błogosławię was wszystkich.

 

2.08.91 zeszyt 53

JEZUS: (…) Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, aby podjąć ofiarę i wynagradzać. Nie oglądajcie się ani na lewo, ani na prawo, patrzcie przed siebie, tam, gdzie Ja Jestem. Dokądkolwiek Ja pójdę, chodźcie za Mną; gdzie Ja żyję, tam i wy również żyć będziecie. (…)

6.08.91

(…) Powiadam: Sodomie nie było tak ciężko, jak będzie temu pokoleniu. Czy przypominasz sobie Niniwę? Oni byli na granicy wielkiego upadku, ale posłuchali Jonasza, Mojego posłańca, i od największego do najmniejszego... wszyscy pościli, nawrócili się i uczynili ślub zmiany życia, by prowadzić je w świętości. “Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki”,[20] odszukajcie prawdę. Córko, szczęśliwy człowiek, który pójdzie za Moją radą. (…)

Przypisy:

[20] Jr 6,16.

30.08.91

(…) Podejmujcie akty wynagrodzenia, pośćcie. Jeśli jesteś grzesznikiem, który sieje zamęt pomiędzy przyjaciółmi, nawróć się. Przez wzgląd na Moje Święte Imię powróć do Mnie. Jesteś panem swej woli, ale nie Moich Planów i dlatego napominam cię, abyś szybko zawrócił. Szatan niestrudzenie wysyła swoich zwolenników do was wszystkich. Bądźcie czujni bardziej niż kiedykolwiek. Jego królowanie zbliża się do końca. To dlatego on zwymiotuje na tę ziemię jeszcze ostatni raz, mając nadzieję zmieść tyle dusz, ile tylko będzie mógł. Właśnie dlatego musicie mieć w sobie stałość i wiarę. Możecie bowiem tego uniknąć, a nawet przeszkodzić szatanowi w zwymiotowaniu na tę ziemię. (…)

 

13.10.91 zeszyt 55

(…) – Naucz się wspierać na Mnie. Córko, czy pragniesz nadal nieść Krzyż, który ci przeznaczyłem?

Pragnę tego, bylebym nie straciła Ciebie i pozostała z Tobą zjednoczona, stanowiąca jedno.

– Czy wiesz, co to znaczy i czego to wymaga?

Ofiary, uniżenia się, pokory, skromności, miłości, wiary, nadziei, uległości, wyrzeczenia, modlitwy, modlitwy, modlitwy, cierpliwości, cierpliwości, pokuty, umartwienia, cierpienia, postu i ufności w Tobie? I ducha przebaczenia.

– Dobrze powiedziałaś, lecz nie wystarczy tylko wiedzieć o tych rzeczach. Pragniesz pozostać w Mojej Łasce? Zatem powinnaś żyć tym wszystkim, co wymieniłaś. Królestwo Niebieskie jest jak trofeum: kto je zdobędzie, ten będzie je cenił. Inaczej jeszcze, Królestwo Niebieskie będzie dane tym, którzy przychodzą mając ręce pełne dobrego owocu. W ten sposób, Moja Vassulo, pragnę odbudować Mój Kościół na cnotach, które wymieniłaś. (…)

22.10.91

(…) Wielu z was potępia bliźniego, zapominając, że jeszcze wczoraj wy również pogrążeni byliście w tym samym śnie. Nie mówcie: “Uprzątnąłem mój dom i przygotowałem go dla Pana. On może teraz w każdej chwili przyjść do mnie. Jestem gotowy, aby Go przyjąć. Nie jestem jak mój sąsiad, który nie pości, nie modli się i prowadzi złe życie”. Mówię wam: przejrzyjcie. Wasze wargi już was potępiły. Uleczcie najpierw samych siebie i nie potępiajcie tych, którzy nie potrafią odróżnić swej ręki prawej od lewej. Przychodźcie do Mnie jak celnik, prosząc Mnie o miłosierdzie dla was, grzeszników,[18] bo wszyscy podlegacie grzechowi. (…)

Przypisy:

[18] Aluzja do modlitwy z prawosławnego różańca: Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Por. Orędzie z 18.01.90, Zeszyt 40.

 

13.11.91 zeszyt 56

(…) Jestem bogaty w przebaczenie, ale boli Mnie, gdy słyszę zaledwie kilka wołań nawrócenia. O, ludzie małej wiary! Ludzie zdolni jedynie do kłótni! Napisz: Wszyscy, jak słyszę, z wyjątkiem małej reszty mówią: “Dlaczego mamy wierzyć w te orędzia? Dlaczego mielibyśmy pościć, skoro one nie pochodzą od Niego? Dlaczego mielibyśmy pokutować, skoro jesteśmy sprawiedliwi? Dlaczego powinniśmy wierzyć temu tłumowi szaleńców? Nie słuchajcie ich, bo rozpowszechniają wizje i proroctwa wymyślone przez siebie.” Zaprawdę powiadam wam, kiedy nadejdzie ten Dzień, byłoby lepiej, gdybyście się wcale nie narodzili! (…)

 

4.03.92 zeszyt 58

(…) Musisz złagodzić Sprawiedliwość Ojca, adorując Mnie, modląc się, czyniąc pokutę, podejmując ofiary, poszcząc i umniejszając się. Nie masz żadnych zasług, lecz do Ojca może dojść twoje pokorne błaganie.

(…) Kochaj to, co Ja kocham. Nie bój się i nie wyobrażaj sobie nigdy, że poprowadzę cię do Siebie bez Mojego Krzyża. Troszcz się o to, o co Ja się troszczę. Proś Mnie o uzdrowienie reszty spośród was. Proś Mnie o łaski. Proś Mnie o błogosławieństwa... Proś Ojca o uśmierzenie się Jego gniewu. (…)

 

19.04.92 zeszyt 59

(…) Podwajaj swe modlitwy, ofiary i posty. Traktuj surowo naturalne pragnienia twego ciała, traktuj surowo swoje ciało i nie pozwalaj mu na zaspokajanie jego pragnień. Zmuś swoje ciało do posłuszeństwa tobie. Trwaj na nieustannej modlitwie przede Mną, a na każdej drodze, którą idziesz, pamiętaj o Mnie. Jestem twoim Bogiem. (…)

 

22.08.92 zeszyt 61

(…) Módlcie się i pośćcie, aby demon odszedł. (…)

7.09.92

(…) Powinniście trwać przebudzeni i na modlitwie, aby nie być poddani próbie. Dziś mówię wam: Jeśli twoje wargi są przyczyną twego grzechu, pość więc lepiej twoimi wargami,[18] aby twoje wargi cię nie potępiły i nie spaliły twojej duszy w agonii.[19] Powinieneś kochać bliźniego jak siebie samego. (…)

Przypisy:

[18] Jezus rozumie przez to uczynienie ślubu milczenia. [19] Jezus przypomina o czyśćcu.

 

11.09.92 zeszyt 62

– Pokój niech będzie z tobą. Córko, oto o co chcę cię dziś prosić: - niech twoje posty trwają dłużej; - wypoczywaj wtedy, kiedy musisz i nie zwlekaj z odmówieniem różańca aż do północy! - spowiadaj się częściej. Nie mów «tak», by potem tego nie zrobić. Lepiej jest powiedzieć: «Spróbuję zrobić Ci przyjemność, Panie!» Twój Król ma świadomość twoich możliwości, głębi twojej nędzy i zadziwiającej słabości. Uczennico, twój Nauczyciel nie odmówi ci Swego Światła. On da ci dość Światła do wzrastania i podążania śladami kroków twego Nauczyciela. To, co czekało Nauczyciela, czeka ucznia. Czyż nie powiedziałem: “Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą”? [7] Skoro Moi krewni sądzili, że straciłem Rozum,[8] czegóż ty nie usłyszysz od swoich przyjaciół? Pójdź, obejmij Mój Krzyż i ucz się od twego Mistrza. Moja Dusza cieszy się za każdym razem, kiedy słyszy, jak się modlisz.

Przypisy:

[7] Mt 10,24-25. [8] Por. Mk 3,21.

18.10.92

(…) – Czy mogę Ci się na coś przydać, Mój Pasterzu?

– Będziesz się modlić, będziesz pościć przez wzgląd na Mnie, a ślady twoich stóp będą tuż obok Moich. Módl się, aby Ręka Ojca nie spadła w godzinie, w której sen całkowicie ogarnia umysły tego pokolenia. (…)

 

22.02.93 zeszyt 64

(…) Módlcie się i pośćcie w tych ostatnich dniach. Ja Jestem jest blisko was.

 

17.03.93 zeszyt 65

(…) Mówię wam z powagą, że wkrótce będziecie poddani próbie ognia. Módlcie się i pośćcie, abyście nie byli wystawieni na próbę. Bądźcie wytrwali i zachowajcie tradycje, których zostaliście nauczeni. Bądźcie posłuszni Mojemu papieżowi [15] bez względu na to, co nadejdzie. (…)

Przypisy:

[15] Janowi Pawłowi II.

 

27.05.93 zeszyt 66

(…) Wezwijcie wasze wspólnoty i przygotujcie je do czuwania na modlitwie i poście. Szatan nadchodzi, aby każdego wystawić na próbę. Przychodzi zmusić was do ucieczki i podzielić. Zbliża się do Mojego Tronu, do Mojego Tabernakulum, aby sprzedać Moją Krew i usunąć Moją Nieustanną Ofiarę.[21] (…)

Przypisy:

[21] Jezus był nękany tak strasznym bólem, że zaczął płakać.

 

6-8.12.93 zeszyt 69

Matka Boża: (…) Nadchodzi czas, kiedy Pan postawi każdemu z was następujące pytania: «Czy kochałeś bliźniego jak siebie samego? Czy to możliwe, że ciągle nie pojmujesz woli Boga? Czy wszystko uczyniłeś, aby utrzymać pokój? Kiedy twój wróg był głodny, czy ofiarowałeś mu posiłek przy twoim stole? Kiedy był spragniony, czy dałeś mu pić? Jak to się dzieje, że to co dajesz, dajesz bez miłości?» Prosiłam was o modlitwy. Wielu z was modli się, lecz bez miłości. Wielu z was pości, lecz bez miłości. Tylu z was mówi o Moich Orędziach, lecz bardzo niewielu je wypełnia, bo waszym sercom brakuje miłości. Pochylacie się bardzo nisko i postępujecie według litery Prawa, lecz nie udaje się wam pojąć serca Prawa. Wielu z was mówi o Jedności, lecz pierwsi potępiają wprowadzających ją w życie, bo nie ma w was miłości. Skoro wszystko, o co was prosiłam, wykonujecie bez miłości, ciągle chodzicie w ciemności. Ciągle jesteście za wojną, a nie – za pokojem. Sądzicie, że wiecie wszystko, lecz w rzeczywistości nic nie wiecie. Kiedy wezwałam do pojednania, wszyscy bowiem razem stanowicie jedno ciało, nie usłuchano Mnie. W tych dniach wzywam was wszystkich: Żyjcie Moimi orędziami! Odnawiajcie się w Bogu, w Jego Miłości i uczcie się kochać siebie wzajemnie; bądźcie dobrzy i święci! Nie okłamujcie samych siebie, małe dzieci, podążając za złudnymi pragnieniami. miłość to życie w Prawdzie. Czyż nie czytaliście, że gdybyście nawet rozdali wszystko, co posiadacie, a swoje ciała wystawili na spalenie, lecz nie mielibyście miłości, nic byście nie zyskali? Czy nie zrozumieliście, że jeśli tylko jeden z was jest zraniony, wszystkie członki Ciała Chrystusa są zranione i cierpią z tego powodu? Jeśli ranicie waszego bliźniego, nie ranicie jedynie jego samego, lecz ranicie Ciało Chrystusa. Czy możecie powiedzieć: «Powróciłem do Boga ze czcią, szczerością i miłością»? «Kiedy – zapyta was – kiedy przyszedłeś do Mnie ze czcią, szczerością i miłością? Okaleczyłeś Moje Ciało. Byłem sądzony, znieważany, oczerniany, byłem zdradzony przez kłamstwo. Byłem wzgardzony i odrzucony, twoje wargi zupełnie pozbawiły Mnie czci, zatem kiedy przyszedłeś do Mnie ze czcią, szczerością i miłością? Proszę cię, daj Mi kilka namacalnych dowodów twojej miłości do Mnie.» Moje dzieci, uświadomcie sobie teraz, że szatan skorzystał z waszej słabości i skłaniał was do prowadzenia wojny. Chrystus przyszedł do was głodny, a wy nie daliście Mu jeść. Przyszedł do was spragniony, a wy nie daliście Mu pić. Przyszedł do was jak obcy, a wy Go nie przyjęliście i potraktowaliście Go zgodnie z waszym upodobaniem. Moje dzieci, wasza miłość nie może polegać na zwykłych słowach wypowiadanych przez wasze usta, lecz na czymś, co pochodzi z waszych serc. Wasza miłość musi żyć i działać. Jestem z wami, aby wam pomagać. Błogosławię was wszystkich, mówiąc wam: Wszystko, co robicie, czyńcie sercem, z miłością.

22.12.93

JEZUS: (…) Teraz wasze przerażenie spada na was. «Dlaczego, mój Panie – powiecie – dlaczego oddałeś Twoje Miejsce Święte pod władzę bestii? [30] Czy już nie będziemy pić Twojego Wina? Czy już nie będziemy spożywać Twego Chleba? Czy już nie będziemy sadzić winnic? Czy teraz musimy [31] być posłuszni Bezbożnikowi [32] i tym, którzy są pod władzą bestii?» [33] Wtedy przypomnę wam, że tak wytrwale, tak często wysyłałem wam Moje sługi, proroków, aby mówili: «Niech każdy z was oblecze się w płócienny wór, nawróćcie się, poprawiajcie wasze czyny, pośćcie o suchym chlebie i wodzie!», lecz wy Mnie nie posłuchaliście... (…)

 

17.07.94 zeszyt 72

Św. Michał Archanioł: (…) Jakże błogosławieni są ci, których Bogiem jest Jahwe! Oni są dziedzicami Jego Królestwa! Mówię wam, przyjaciele Chrystusa, dziś Chrystus obleczony jest w płócienny wór, aby ukazać Swój smutek... Ze względu na Jego Miłość pośćcie w ten piątek o chlebie i wodzie, aby przynieść ulgę Jego Sercu. Złóżcie Chrystusowi tę ofiarę. (…)

 

18.08.94 zeszyt 73

Matka Boża: (…) Odpłata Niebios zachowana dla tego bezbożnego pokolenia jest w zasięgu ręki. Będę nadal stała przy was, zachęcając was do modlitwy, postu i życia prawdziwym życiem w Bogu. Będę nadal, jeśli Mi pozwolicie, zbliżała was do Boga. Ja, Panayia,[27] błogosławię każdego z was i mówię: Moi mali, rozłożyłam nad wami Mój Płaszcz, aby was ochronić przed szatanem, który jak lew krąży nieustannie wokół was.

Przypisy:

[27] Cała Święta lub Najświętsza. W greckim słowo to używane jest w znaczeniu: nasza Najświętsza Matka.

19.08.94

JEZUS: (…) – Daję ci Mój Pokój. W Moim Sercu znajdują się liczne skarby i ukazałem ci teraz te niewyczerpane bogactwa. Kocham cię. Nigdy nie wątp o Mojej Miłości. Kiedyś powiedziałem, że ten Skarb został zachowany dla waszego czasu: dla czasu, w którym ludzkość upadnie najniżej i w tym opłakanym stanie wolno będzie Bestii kusić was wszystkich. Dlatego też proszę was, byście się więcej modlili, pościli i wypełniali Moje wskazania. Otwórzcie serca i umrzyjcie dla samych siebie. (…)

 

19.06.95 zeszyt 79

(…) Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i pyta, co podoba Mi się najbardziej, powiedz: «Uczta w Królestwie Niebieskim jest w zasięgu ręki. Bądźcie więc gotowi kierować do Boga wasze modlitwy dla zbawienia zagubionych dusz. Gromadźcie się i módlcie się, aby Kościół był jeden. Módlcie się z przekonaniem, a Bóg was wysłucha. Nie ma takiego, kto modliłby się, poświęcał, pościł ze względu na Królestwo Niebieskie, a nie zostałby wysłuchany i nie otrzymał stokroć więcej obecnie oraz przyszłym świecie i kto nie odziedziczyłby Życia Wiecznego». Przekaż im te słowa i poproś ich, by przypomnieli sobie Moje Słowa z Pisma: «Z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony» (Mt 12,34-37). (…)

 

Święto Świętych Archaniołów, 29.09.95 zeszyt 80

(…) Św. Michał Archanioł: – Przyjaciółko naszego Pana, Ja, święty Michał, pozdrawiam cię w Imię naszego Pana, Najwyższego. Czy wiesz, co powstrzymuje gniew Boga Wszechmogącego?

Nie, nie wiem.

– Powiem ci zatem: małe dusze! Tak! Małe dusze, które trwają na modlitwie i poście, czyniąc pokutę... Dzięki temu wielu zostanie ocalonych. (…)

 

9.04.96 zeszyt 84

Matka Boża: (…) Ja, wasza Matka, błogosławię was wszystkich, którzy powróciliście do Boga i wysławiam Go za to, że Jego Miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie. Co do tych, którzy nadal zawierzają uparcie swej filozofii, prowadząc niemoralne życie, módlcie się i pośćcie za nich. Moje matczyne Serce rozdarte jest przez ich odrzucenie i zaślepienie... Ach! Jakież to cierpienie, jakie ciernie w Moim Sercu, Moje dziecko! (…)

 

25.02.98 zeszyt 92

JAHWE: (…) Bądź jak lilia w tym czasie Postu zapominając o sobie i niech twój Stróż zajmie się tobą. Całkowicie siebie zatrzyj, stając się jak płynna substancja, żebyś mogła wlać się we Mnie, twego Boga, stając się jednym duchem ze Mną... Ja, Bóg, spotkam cię o każdej porze dnia, kiedy zechcesz. Wzywaj Mnie w każdym czasie, Moja umiłowana.

 Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!