Post, Pokuta, Umartwianie Zmysłów

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)

Proszę was również o post cielesny, przynajmniej od czasu do czasu, jak was o to prosił Mój Syn Jezus w Ewangelii: «Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem» (Mt 17,21).(289)

Post

85

h Dziś nie głosi się już prawd najważniejszych dla waszego życia: o czekającym was Niebie, o niosącym wam zbawienie Krzyżu Mojego Syna, o grzechu raniącym Serce Jezusa i Moje, o piekle, do którego codziennie wpadają niezliczone dusze, o naglącej potrzebie modlitwy i pokuty.

130

i – Chcę, byście byli umartwieni w waszych zmysłach, wytrwali w modlitwie, zgromadzeni wokół Jezusa w Eucharystii jak żywe lampy miłości. Jedynie wtedy odczujecie Mnie blisko siebie.

222

c Umartwiajcie wasze zmysły, aby móc panować nad sobą i nad waszymi nieuporządkowanymi namiętnościami.

269

o W głębokim oderwaniu od świata i stworzeń staniecie się naprawdę mali, ufni, pokorni i dobrzy. Będziecie szli drogą pogardy dla świata i samych siebie. Będziecie zdolni umartwić wasze zmysły i ofiarujecie Mi na nowo dar waszej pokuty.

p Pragnę, aby powrócono też do praktyki postu, tak polecanego przez Jezusa w Ewangelii. Staniecie się przez to prawdziwymi uczniami Jezusa i będziecie rozsiewać wokół siebie Jego Światło w tych czasach ciemności.

282

k Wzywam was do modlitwy, pokuty, umartwienia, do praktykowania cnót, do ufności, nadziei, do ćwiczenia się w coraz doskonalszej miłości.

l To wszystko chcę wam powiedzieć. Nie zatrzymujcie się więc na przepowiedniach dawanych wam przeze Mnie po to, abyście zrozumieli czasy, w których żyjecie.

m Jako Mama mówię o grożących wam niebezpieczeństwach, o wiszących nad wami zagrożeniach, o różnych nieszczęściach, które mogą się wam przydarzyć. Czynię to tylko dlatego, że możecie jeszcze uniknąć tych nieszczęść i niebezpieczeństw. Potęga miłosiernej Miłości Bożej zawsze może zmienić plan Jego Sprawiedliwości. Chociaż przepowiadam wam kary, to pamiętajcie, że wszystko w każdej chwili może ulec zmianie – dzięki mocy waszej modlitwy i wynagradzającej pokuty.

n Nie mówcie więc: «Nic z tego, co nam przepowiedziałaś, nie spełniło się», lecz dziękujcie ze Mną Ojcu Niebieskiemu. On bowiem – dzięki waszej modlitewnej odpowiedzi i poświęceniu się, dzięki waszemu cierpieniu oraz ogromnemu cierpieniu wielu Moich biednych dzieci – odkłada na nowo czas Sprawiedliwości, aby zakwitnął czas wielkiego Miłosierdzia. (...)

283

g Moimi oczyma patrzę na wszystkich: na tych, którzy są daleko ode Mnie, na ateistów, narkomanów, na Moje biedne grzeszne dzieci. Patrzę na nie, aby poznać je takie, jakie są, aby im pomóc i aby je poprowadzić drogą dobra, powrotu do Boga, nawrócenia, modlitwy, postu i pokuty.

285

d Wytyczam drogę dla ocalenia Kościoła – drogę pewną. Wskazałam ją wtedy, gdy ukazałam się w Fatimie, aby dać przesłanie, które powinno być przez wszystkich przyjęte i wprowadzone w czyn.

e Jest to droga poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, droga nieustannego odmawiania Różańca Świętego, droga nawrócenia, modlitwy i pokuty.

289

j Umartwiajcie się przez pokutę i post! Post, który najbardziej lubię, to powstrzymywanie się od zła i grzechu, wyrzekanie się tytoniu, alkoholu, kina i telewizji. Nie oglądajcie programów telewizyjnych niszczących waszą wewnętrzną czystość, wprowadzających do dusz wiele rozproszeń, zasiewających w sercach ziarno zła.

k Proszę was również o post cielesny, przynajmniej od czasu do czasu, jak was o to prosił Mój Syn Jezus w Ewangelii: «Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem» (Mt 17,21).

292

g Powinniście być Moimi narzędziami dla uzdrowienia wszystkich biednych grzeszników. Dlatego zapraszam was do pójścia drogą miłości i Bożej łaski, umartwienia i pokuty, modlitwy i świętości.

295

Walczcie przy pomocy modlitwy i pokuty! Niech Różaniec stanie się waszą zwycięską bronią.

298

g Nie smućcie się, gdy spotkacie się z trudnościami i przeszkodami, gdy nie możecie przybyć na miejsce Moich objawień. Kiedy bowiem modlicie się, czynicie pokutę i słuchacie Mojego matczynego wezwania do kroczenia drogą nawrócenia i miłości, wtedy idziecie duchowo na spotkanie waszej Niebieskiej Mamy, która objawia Swoją obecność pośród was.

306

a Kroczcie drogą pokuty i umartwienia.

b Proszę was o post cielesny. Umartwia on zmysły i stanowi sposób zapobiegania rozpowszechnianemu oszustwu, za pomocą którego zwodzi się dziś wiele Moich dzieci, skłaniając je do poszukiwania szczęścia jedynie w pełnym zaspokajaniu pragnień zmysłowych i w dobrach materialnych.

c Iluż karmi się zatrutym pokarmem nieczystości i narkotyków! Do jakiego stopnia rozszerza się odrażająca plaga niemoralnej prasy i pornografii! Środki społecznego przekazu stają się często narzędziami deprawowania sumień. Propagują one nałogi i rozwiązłość, a grzech przedstawiają jako dobro i wartość.

d Oto dlaczego proszę was, najmilsi, poświęceni Mi synowie, o danie Mi wielkiej mocy wynagradzającej. Pozwoli Mi ona zbudować tamę, która przeszkodzi rozszerzaniu się zła – tak zaraźliwego i niebezpiecznego.

Proszę was o post cielesny dla umartwienia waszych zmysłów, aby świadczyć dziś o konieczności powstrzymania niepohamowanego poszukiwania przyjemności. Waszym dobrym przykładem powinniście nauczać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga (Mt 4,4).

e Proszę was o post duchowy, polegający na unikaniu wszelkich postaci zła, aby karmić się jedynie dobrem, łaską i miłością. Pokarm Słowa Bożego odżywia was duchowo i umacnia wasze istnienie życiem łaski. Proszę o post umysłu, przez który uchronicie się od wszelkiego błędu, przyjmując Prawdę objawioną przez Jezusa.

f Odżywiajcie się – powtarzam to – drogocennym pokarmem Boskiego Pisma, zwłaszcza Ewangelii Jezusa! Przyjmujcie również, medytujcie i żyjcie przesłaniami dawanymi wam dziś na tyle sposobów przez waszą Niebieską Mamę!

g Powinniście być uważni, by odrzucać wszelkie poglądy sprzeczne z wiarą i zawierające subtelne i niebezpieczne błędy – tak niszczące wasze wzrastanie w wierności zobowiązaniom przyjętym w sakramencie Chrztu Świętego.

h Proszę was o post serca, który uwolni was od nieuporządkowanego przywiązania do samych siebie, do dóbr i innych stworzeń. Iluż potrafi myśleć jedynie o sobie i pozwala się pochłonąć przez niepohamowany egoizm, który uniemożliwia tworzenie prawdziwej wspólnoty z innymi!

i Iluż staje się niewolnikami niepohamowanego przywiązania do dóbr, do pieniędzy! Szukają ich jako jedynego celu w życiu. Ogarnia ich chciwość, będąca źródłem wielu wad i grzechów. W ten sposób zamykają serca na ogromne potrzeby małych, biednych, odsuniętych na margines. Nie potrafią już dostrzec, kto znajduje się w potrzebie i komu trzeba pomóc.

j Proszę was o post duszy. Dzięki niemu zachowacie ją z dala od wszelkiego, nawet najmniejszego grzechu i będzie się ona karmić jedynie życiem Łaski i Światłością Boga.

k Uciekajcie przed grzechem śmiertelnym jak przed największym złem! Każdego dnia róbcie rachunek sumienia. Pozwólcie się ulegle prowadzić Duchowi. Powróćcie do tak pożytecznego zwyczaju częstej spowiedzi. Unikajcie bliskich okazji do grzechu. W tym celu proszę was o zamknięcie oczu i uszu na telewizję i kino, aby wasze dusze zostały zachowane w świetle czystości i łaski.

l Jeśli zachowacie post, o który was proszę, zbudujecie wokół siebie silną tamę. Przeszkodzi ona szerzeniu się zła i grzechu. Przez post złożycie Panu siebie w ofierze wynagrodzenia, aby powróciło do Niego wiele Moich biednych grzesznych dzieci.

m Staniecie się narzędziami Mojego pokoju. Idąc drogą wskazaną wam przez waszą Niebieską Mamę, będziecie rozsiewać wokół siebie pokój serc.

309

i Zapraszam więc was do wynagradzania przez stałą modlitwę i pokutę, ufność i dziecięce zawierzenie. Czyniąc to, Moi najmilsi synowie, wylewacie balsam miłości na otwarte i krwawiące rany Mojego Niepokalanego i tak zbolałego Serca!

313

d Jedynie w powrocie do Boga otwiera się przed ludzkością możliwość ocalenia. Powinniście więc odważnie rozszerzać Moją matczyną prośbę o nawrócenie i o powrót do Pana – drogą modlitwy i pokuty, miłości i postu. Przez krótki czas będziecie jeszcze żyli w tym sprzyjającym czasie, udzielonym ludzkości dla jej nawrócenia.

319

g Gdy w świecie działa największa tajemnica bezbożności, zwracam się do was, Moje dzieci, aby was poprosić o utworzenie ze Mną wielkiego łańcucha wynagrodzenia. Ofiarujcie wszystkie wasze modlitwy, wszelkiego rodzaju cierpienia, jednocząc je każdego dnia z ofiarą Mojego Syna Jezusa, odnawiającą się wszędzie dla zadośćuczynienia i odpuszczenia wszystkich grzechów świata.

h Czyniąc to pomagacie Mi powstrzymywać jeszcze karę, jaką ludzkość ściąga dziś na siebie z powodu swego stylu życia oddanego bezbożności.

i Nowe czasy są właśnie u waszych drzwi. Jestem Matką prowadzącą was drogą zbawienia i pokoju. Modląc się, poszcząc, umartwiając i pokutując, przygotowujcie się razem ze Mną na przeżycie nowych, czekających was dni, które ześle wam miłosierdzie Ojca.

320

h Poważne zagrożenia dla pokoju i wielkie niebezpieczeństwa ciążą także w tym roku nad wami. To dlatego dziś, w uroczystość Mojego Boskiego Macierzyństwa, zapraszam was do powierzenia siebie Mnie, Królowej Pokoju. Nawracajcie się i powróćcie do Pana drogą modlitwy i pokuty, umartwienia zmysłów i postu.

337

a W dniu (światowy dzień modlitw o pokój), w którym gromadzą się przedstawiciele wszystkich religii, prosicie usilnie o Pokój – we wspólnocie modlitwy i postu. Taką właśnie drogę wam wyznaczyłam. Pokój może zstąpić na was jako dar Boga. Im bardziej będziecie chcieli zbudować pokój w oparciu o same tylko ludzkie dyskusje i negocjacje, tym bardziej będzie się on od was oddalał. Aby zaistniał pokój, ludzkość musi powrócić do Boga – drogą nawrócenia i przemiany serc.

339

e Jezus powinien królować w całej ludzkości, aby stała się nowym ogrodem, w którym Przenajświętsza Trójca otrzyma zachwyt i piękno, miłość i zapach od każdego stworzenia, zostanie przez to uwielbiona i ustanowi między wami Swą stałą siedzibę. Dlatego tak potężnie dziś działam, by wprowadzić całą ludzkość na drogę powrotu do Boga przez nawrócenie, modlitwę i pokutę. Tak Sama prowadzę zastęp wezwany do walki z armią zła, by jak najszybciej została pokonana siła tych, którzy zaprzeczają, bluźnią Bogu i nieustannie pracują nad budowaniem cywilizacji bez Niego.

343

d Módlcie się, aby wezwać Ducha Świętego do jak najszybszego dokonania cudu drugiej Pięćdziesiątnicy świętości i łaski. Przemieni ona prawdziwie oblicze tej ziemi. Módlcie się i czyńcie pokutę! Odmawiajcie z miłością i ufnością Różaniec Święty! Przez tę modlitwę, odmawianą ze Mną, będziecie mogli wpływać na wszystkie ludzkie, nawet przyszłe czekające was wydarzenia. Dzięki tej modlitwie będziecie mogli otrzymać łaskę przemiany serc i tak upragniony dar pokoju.

347

a Chodźcie za Mną po tej drodze, którą wam wytyczyłam, Moi synowie tak umiłowani, wspierani i bronieni przeze Mnie! Jest to droga nawrócenia i pokuty.

b Proszę was o takie samo nawrócenie, o jakie prosił was Jezus w Swej Ewangelii. Oddalcie się od szkodliwej drogi zła, pychy, egoizmu i grzechu.

c Żyjecie w świecie, w którym bunt przeciw Bogu i Jego prawu miłości jest przyjmowany, szerzony, wychwalany i uważany za nowy styl życia. Ileż Moich dzieci staje się każdego dnia ofiarami grzechu i nienawiści, przemocy i zepsucia, egoizmu i nieczystości! Grzech ciężki oddala was od Boga, wyrywa z waszych dusz cenny dar Jego życia łaski, czyni was niewolnikami namiętności i wad, osłabia waszą zdolność wytrwania w pokusach i daje wielkie pole do działania szatanowi. Coraz bardziej bierze on w posiadanie wasze życie, aby uczynić je narzędziem do szerzenia niepohamowanego egoizmu i pychy, nienawiści i podziału, rozwiązłości i bezbożności.

d Podejmujecie prawdziwy wysiłek nawrócenia, jeżeli odważnie i mocno przeciwstawiacie się światu, w którym żyjecie, by kroczyć drogą dobra i łaski Bożej, miłości i świętości. Wszystkie Moje dzieci powinny się dziś nawrócić i powrócić do wiary w Ewangelię, do życia według Ewangelii. Powinny pozwolić się prowadzić wyłącznie mądrości Ewangelii. Oto dni sprzyjające waszemu nawróceniu. To są dni łaski i miłosierdzia, nadziei i wyczekiwania.

e Są to dni przygotowania na czekające was, wielkie, przepowiedziane wam wydarzenia. Proszę was więc ponownie o codzienne akty umartwienia i pokuty.

f Ofiarujcie pokutę Mojemu Sercu na trzy sposoby:

g – Dajcie Mi przede wszystkim pokutę wewnętrzną. Musicie ją praktykować w celu zapanowania nad sobą, nad waszymi namiętnościami, by stać się prawdziwie uległymi, pokornymi, małymi i gotowymi współdziałać z Moim planem. Moje Serce cierpi czasem na widok oporu, z jakim sprzeciwiacie się Moim matczynym wezwaniom. Nie osiągacie takiego stopnia uległości, pokory, prawdziwego unicestwienia samych siebie, o jaki was proszę. Jest Mi to potrzebne, aby móc się wami posługiwać w realizacji Mego planu ocalenia i miłosierdzia.

h – Ofiarujcie Mi również codzienną milczącą pokutę. Daje wam ona sposobność do wspaniałomyślnego wykonywania, we wszystkich okolicznościach życia, wyłącznie woli Bożej – poprzez pokorne, wierne i doskonałe wypełnianie wszystkich waszych obowiązków. Gdy tak będziecie postępować, ileż cennych okazji do cierpienia i do ponoszenia ofiar znajdziecie w ciągu całego dnia! Wasz uśmiech, pogoda, spokój, cierpliwość, akceptacja i ofiary – to prawdziwe ciche akty pokuty, przynoszące większą wartość i światło każdej okoliczności waszego życia.

i – Proszę was także o pokutę zewnętrzną. Polega ona na opanowywaniu namiętności, umartwianiu zmysłów – szczególnie oczu, języka, słuchu i smaku.

j Nie patrzcie na otaczające was wielkie zło ani na tyle nieczystości zarażających wasze drogi! Dla zachowania światła w swoich duszach wyrzeknijcie się oglądania telewizji i przeznaczcie więcej czasu w swoim życiu na skupienie, rozmyślanie i modlitwę.

k Uczcie się kontrolować swój język i zachowywać milczenie w sobie i wokół siebie, byście umieli mówić jedynie dla szerzenia dobra – w duchu miłości i pokornej służby wszystkim. Unikajcie krytykowania i szemrania, obmów i złośliwości. Nie ulegajcie łatwej pokusie sądzenia i potępiania.

l Zamykajcie uszy i umysł na zgiełk głosów! Staje się on dzisiaj coraz bardziej ogłuszający i prowadzi was do życia w hałasie, zamęcie i bezowocności.

m Zwalczajcie łakomstwo powstrzymując się od tego, co daje wam największą przyjemność, i praktykując post cielesny. Prosi o niego Jezus w Ewangelii i Ja także o niego dziś was proszę.

n Jeśli pójdziecie drogą wytyczoną wam przeze Mnie, Pan pobłogosławi dni waszego życia. Dojdziecie do pokoju serca i czystości duszy. Staniecie się Moim żywym słowem i będziecie roznosić wszędzie światło Mojej obecności – w tej wielkiej ciemności, coraz bardziej ciążącej nad światem.

o Zawsze prowadzę was po jasnej ścieżce nawrócenia i pokuty, szczególnie zaś w tych dniach przygotowania do wielkiego cudu Bożego Miłosierdzia, który niebawem się dokona.

356

f W tym roku wzywam wszystkie Moje dzieci do gromadzenia się w Moich licznych Sanktuariach, rozsianych po całym świecie, żeby wspólnie wzywać Mojej matczynej pomocy. Niech towarzyszą temu osobiste i wspólnotowe dzieła pokutne i akty wynagrodzenia za wszystkie ciężkie grzechy osobiste i społeczne, popełniane coraz częściej.

357

b Wielu z was przybyło z dalekich krajów, po długiej podróży. Przybyliście tu i złożyliście Mi hołd waszej modlitwy, synowskiej miłości, kapłańskiej, braterskiej wspólnoty życia oraz hołd waszej pokuty. Chcieliście ofiarować w duchu pokuty i umartwienia ten upał, który sprawił, że rekolekcje były nieco bardziej uciążliwe.

c Moi umiłowani synowie, pocieszyliście Mnie. Moje Serce drży z radości i wdzięczności. Jestem wdzięczna każdemu z was za synowski balsam, który zechcieliście wylać na wiele ran Mojego Niepokalanego i tak Bolejącego Serca.

368

c Nie pozwólcie się zwodzić. Pokój nie nastanie na świecie dzięki spotkaniom tych, których nazywacie wielkimi tej ziemi, ani dzięki ich negocjacjom. Pokój przyjdzie do was jedynie poprzez powrót ludzkości do Boga, poprzez nawrócenie, do którego w dniu Mego święta znowu was wzywam, oraz dzięki modlitwie, postowi i pokucie.

d Jeśli nie będziecie tego czynić, wtedy – kiedy wszyscy będą wołać «pokój i bezpieczeństwo» – niespodzianie nadejdzie nieszczęście.

e Dlatego proszę was, wesprzyjcie Moje naglące wezwania do kroczenia drogą dobra, miłości, modlitwy, umartwienia zmysłów oraz pogardy dla świata i samych siebie.

372

g – Doznaję w was chwały, jeśli idziecie ze Mną w światłości świętości. Chodźcie drogą pogardy dla świata i dla samych siebie, drogą nieustannej modlitwy, umartwienia zmysłów i pokuty. Przeciwstawcie się duchowi świata, który wszędzie szerzy tolerancję moralną, zaspokajanie wszelkich namiętności, pragnienie przyjemności i dążenie do niej, grzech – popełniany dobrowolnie i z jawną pogardą dla świętego Prawa Pańskiego.

h Rozsiewajcie zapach świętości w tych dniach bezbożności i bardzo wielkiej niemoralności. Za waszym pośrednictwem zalśni na nowo światło czystości i Bożej łaski, a Ja zostanę w was otoczona chwałą.

374

d Nawróćcie się i powróćcie do Pana drogą umartwienia zmysłów, pokuty i postu.

e Dziś rozpoczyna się Wielki Post Roku Maryjnego. To okres, w którym Kościół zaprasza wszystkie swoje dzieci do pełnienia dzieł miłości i pokuty. Ja, wasza Niebieska Mama, zapraszam was dziś do dobrego przeżycia okresu Postu w tym poświęconym Mi roku.

h – Proszę was następnie o osobiste dzieła umartwienia i pokuty. Ofiarujcie Mojemu Niepokalanemu Sercu każdego dnia koronę uformowaną z wielu małych, ukrytych umartwień, wypełnionych dla zbawienia licznych waszych braci żyjących stale w grzechu i znajdujących się w niewoli szatana.

i – Proszę was także o oddalenie się od wszystkiego, co może zaciemnić czystość waszego serca i czystość waszego życia. Nie bierzcie udziału w złych spektaklach. Nie traćcie czasu patrząc na telewizję, będącą najmocniejszym narzędziem w rękach waszego przeciwnika dla szerzenia wszędzie ciemności grzechu i nieczystości. Telewizja jest bożkiem, o którym mówi Apokalipsa, utworzonym, aby odbierać cześć od wszystkich narodów ziemi. Zły nadaje jej formę i ruch, aby stała się w jego rękach straszliwym środkiem zwodzenia i deprawowania.

382

c To są czasy modlitwy i pokuty. Dzisiaj znowu zapraszam was do modlitwy – szczególnie o nawrócenie biednych grzeszników, ateistów i zagubionych. Odmawiajcie ciągle Różaniec Święty. Wznoście modlitwy i składajcie ofiary za zbawienie dusz, ponieważ – powtarzam wam to dziś na nowo – wielu idzie do piekła, ponieważ nikt się za nich nie modli ani się za nich nie poświęca.

386

g W tym Roku Maryjnym działałam z mocą, aby ocalić tę biedną, zagubioną ludzkość. Niestety Moje wezwanie do nawrócenia nie zostało usłyszane. Dalej podąża się drogą odstępstwa, buntu przeciw Bogu, drogą grzechu, zła społecznego, bluźnierstwa, nienawiści i nieczystości. Zaprosiłam więc wszystkich Moich synów, którzy Mnie słuchają i idą za Mną, do gromadzenia się w Wieczernikach modlitwy i pokuty dla otrzymania od Jezusa wielkiego daru Jego Boskiego Miłosierdzia.

h Jak wielką pociechę odczuło Moje zbolałe Serce widząc, że Wieczerniki rozszerzyły się wszędzie i że w tym Roku Maryjnym stały się liczniejsze i pełne wspaniałomyślności! Dzięki odpowiedzi wielu Moich synów – w postaci modlitwy i pokuty – mogłam jeszcze wyjednać u Bożej Sprawiedliwości odsunięcie ogromnej kary, która już miała uderzyć całą ludzkość.

410

m Ten, kto jest oznaczony pieczęcią na ręce (Znamię Bestii Ap 13,16-17 i 14,9-11), pracuje jedynie dla zaspokojenia własnych zmysłowych pragnień. Poszukuje dobrobytu i przyjemności, pełnego zadowolenia wszystkich swych namiętności, zwłaszcza nieczystości, i staje się ofiarą hedonizmu.

412

b Nadeszły czasy decydującej bitwy. Przyszła na świat godzina wielkiego ucisku, ponieważ Aniołowie Pana zostali wysłani ze swymi plagami na ziemię, aby ją ukarać.

c Ileż razy zapraszałam was do kroczenia drogą umartwiania zmysłów, do opanowywania waszych namiętności, do skromności, do dawania dobrego przykładu, do czystości i świętości! Ludzkość jednak nie przyjęła Mojego zaproszenia i nadal była nieposłuszna szóstemu przykazaniu Prawa Pańskiego, zakazującemu popełniania czynów nieczystych.

d Co więcej, celowo wychwala się takie przekroczenia i proponuje się je jako osiąganie ludzkiej wartości i nowy sposób doświadczania osobistej wolności. I tak doszło dziś do zalegalizowania wszelkich grzechów nieczystych – jako dobrych. Zaczęto niszczyć sumienia dzieci i młodzieży, prowadząc je do przekonania, że czyny nieczyste popełniane w samotności nie są już grzechem, że współżycie seksualne narzeczonych przed ślubem jest dozwolone i dobre, że rodziny mogą żyć swobodnie i uciekać się również do środków uniemożliwiających zrodzenie dzieci. Człowiek doszedł do usprawiedliwiania i pochwalania czynów nieczystych przeciwnych naturze i do ustanawiania praw, które stawiają na równi życie rodzinne i wspólne życie homoseksualistów.

e Nigdy niemoralność, nieczystość i rozpusta nie były w takim stopniu przedmiotem stałego rozpowszechniania – poprzez prasę i wszelkie środki społecznego przekazu – w jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza telewizja stała się zdeprawowanym narzędziem codziennego bombardowania niemoralnymi scenami, mającymi na celu zniszczenie czystości umysłów i serc wszystkich. W miejscach rozrywek – szczególnie w kinach i dyskotekach – stale profanuje się publicznie godność ludzką i chrześcijańską.

f Jest to czas, w którym Pan, nasz Bóg, jest stale i publicznie znieważany przez grzechy cielesne. Pismo Święte już was ostrzegło, że człowiek popełniający grzechy cielesne znajduje w swoim ciele sprawiedliwą karę. Z powodu tego wszystkiego nadszedł czas, w którym Anioł pierwszej plagi przechodzi przez świat, aby go ukarać zgodnie z wolą Bożą.

g Anioł pierwszej plagi wyciska wrzód złośliwy i bolesny (Ap 16,2) na ciele tych, którzy pozwolili sobie oznaczyć czoło i ręce znamieniem potwora, i na ciele tych, którzy wielbili jego obraz. Wrzód ten prowadzi do krzyku rozpaczy ludzi nim dotkniętych. Symbolizuje on boleści fizyczne, dotykające ciało z powodu poważnych i nieuleczalnych chorób. Wrzód bolesny i złośliwy jest plagą dla całej dzisiejszej zepsutej ludzkości. Stworzyła sobie ona cywilizację ateistyczną i materialistyczną. Poszukiwanie przyjemności stanowi w niej najwyższy cel ludzkiego życia. Niektóre Moje biedne dzieci zostały dotknięte plagą z powodu swoich grzechów nieczystych i nieporządku moralnego. Noszą one w sobie ciężar popełnionego grzechu. Jednak dotknięte są nią także dzieci dobre i niewinne. Ich cierpienia służą zbawieniu wielu złych – dzięki łączącej was wszystkich solidarności.

h Pierwszą plagą są złośliwe guzy i wszelkie rodzaje raka, wobec których nauka jest bezsilna, pomimo postępu we wszystkich dziedzinach. Choroby szerzą się coraz bardziej i atakują ludzkie ciało, niszcząc je przez bardzo bolesne i złośliwe rany. Najmilsi synowie, pomyślcie o tych szerzących się wszędzie na świecie nieuleczalnych chorobach! Pomyślcie o milionach umierających z ich powodu ludzi!

i Pierwszą plagą jest również nowa choroba – AIDS. Dotyka ona Moje biedne dzieci – zwłaszcza ofiary narkotyków, nałogów i grzechów przeciwko naturze.

j W tych czasach, w których pierwsza plaga dotyka ludzkości, wasza Niebieska Mama pragnie być dla wszystkich pomocą, wsparciem, umocnieniem i nadzieją. Dlatego właśnie wzywam was do kroczenia drogą postu, umartwienia i pokuty.

425

b – Ludzkość nie przyjęła Mojego matczynego zaproszenia do powrotu do Pana drogą nawrócenia serca i zmiany życia, modlitwy i pokuty. Poznała więc straszliwe lata drugiej wojny światowej, która pociągnęła dziesiątki milionów ofiar i spowodowała ogromne zniszczenia narodów i krajów.

441

i Módlcie się, najmilsi synowie, czyńcie pokutę, ponieważ właśnie weszliście w okres wielkiej kary, którą Pan ześle na świat dla oczyszczenia ziemi. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitewne, o które od tak dawna was proszę. Nie pozwólcie się zastraszyć ani zniechęcić. Ufajcie bardzo potężnemu dziełu wstawiennictwa i pośrednictwa waszej Niebieskiej Mamy.

461

d Jestem Bramą, która otwiera się dla waszego zbawienia, abyście wszyscy przez nią przeszli i aby doszło do waszego osobistego spotkania z Panem. Po to Mój Syn Jezus ustanowił Mnie prawdziwą Matką całej ludzkości. Jeśli przejdziecie przez tę Bramę, wejdziecie do niebiańskiego ogrodu umartwienia i pokuty, wiary i modlitwy, pokory i czystości, miłości i świętości. W tej matczynej własności Jezus doświadcza każdego dnia wielkiej radości spotykania was. Jezus udziela wam Swojej łaski, oświeca was Swoim Słowem, jednoczy się z wami – dzięki Swej rzeczywistej obecności eucharystycznej. Napełnia wasze dusze Swą Boską wspaniałością. Doprowadza wasze serca do pełnej radości i pokoju.

468

k Ewangelizujcie tę biedną ludzkość, która – po prawie dwóch tysiącach lat od pierwszego głoszenia Ewangelii – stała się znowu pogańska. Ewangelizujcie ją, głosząc pilną potrzebę nawrócenia i powrotu do Pana. Niech zostaną zniszczone bożki, które ludzkość wzniosła własnymi rękoma: przyjemność, pieniądz, pycha, nieczystość, ateizm, niepohamowany egoizm, nienawiść i przemoc. Niech powróci do Boga drogą pokuty, odrzucenia szatana i jego pokus, grzechu i wszelkiego rodzaju zła. Wtedy na drodze ludzkości zakwitnie łaska i świętość, czystość i miłość, zgoda i pokój.

n Otwórzcie drzwi przychodzącemu Jezusowi. W tym celu głoście konieczność modlitwy i pokuty, odważnego praktykowania wszystkich cnót, powrotu do doskonałego kultu opartego na miłości, adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Twórzcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które prosiłam: wśród dzieci, młodzieży, Kapłanów, wiernych. Szerzcie wszędzie zwłaszcza Wieczerniki rodzinne. Proszę o nie, o ten silny środek, który ocali chrześcijańskie rodziny od wielkich zagrażających im nieszczęść.

488

…Zwróciłam się do was z Moim matczynym zaproszeniem do kroczenia drogą dobra i łaski, czystości i pokory, miłości i coraz większej świętości. Prosiłam was również o posługiwanie się środkami niezbędnymi do kroczenia tą trudną drogą: pokutą i sakramentem pojednania.

e Obecnie, gdy nadszedł czas wielkiej próby, powtarzam wam Moje matczyne zaproszenie do kroczenia za Mną drogą łaski i czystości, pokuty i modlitwy, abyście otrzymali dar uzdrowienia i zbawienia.

494

g Umartwiajcie wasze zmysły.

h Używajcie waszego języka jedynie do wypowiadania słów mądrości i dobroci. Niech wasze usta zamkną się na osądy, krytykę, zniewagi, szemranie, oszczerstwa, dwulicowość, nieszczerość.

i Niech wasze oczy otworzą się, by zobaczyć głębokie rany chorych, biednych, małych, opuszczonych, bitych, prześladowanych, uciskanych, zabijanych. Odrzućcie nieczystość i złośliwość, zło i złość, zwodzenie i bezbożność.

j Otwórzcie wasze ręce, aby nieść wszystkim waszą pomoc. Chodźcie po drogach wyboistych i zakrwawionych, szukając Moich biednych zagubionych dzieci. Ofiarujcie Mi wasze serca, abym mogła kochać w was i za waszym pośrednictwem i aby wszyscy mogli otrzymać pociechę Mojej matczynej obecności.

522

e To jest wasze schronienie, w którym będziecie bronieni od złego wpływu, jaki ten materialistyczny świat wywiera na was. Jest on cały skierowany na szukanie samych tylko przyjemności. W Moim Niepokalanym Sercu zostaniecie przygotowani do wyrzeczenia i umartwienia, do modlitwy i pokuty, do ubóstwa i doskonałej miłości. Doświadczycie w ten sposób radości kroczenia – w duchu wolności – po drodze, którą Jezus wam wyznaczył, oraz radości dawania odpowiedzi na wielki dar udzielony wam przez Niego.

523

e Idźcie głosić konieczność pokuty i nawrócenia, powrotu do Pana drogą modlitwy i nawrócenia, odrzucenia szatana i jego pokus, zła i panowania nad namiętnościami.

f Powróćcie jak syn marnotrawny w ramiona Ojca Niebieskiego, który czeka z miłością, aby móc ustanowić nowe, głębokie i powszechne pojednanie pomiędzy Bogiem i ludzkością.

527

d Duszę Moją przenika ból całej tej biednej ludzkości, która oddaliła się od swego Pana, aby iść za bożkami przyjemności i dobrobytu, pychy i pieniędzy, nienawiści i nieczystości. Jakże wielkie jest niebezpieczeństwo, że zniszczy się ona własnymi rękoma! Zatem jako zatroskana Mama działam, aby wprowadzić ją na drogę nawrócenia i pokuty, powrotu do Pana i zbawienia. Moje nadzwyczajne interwencje nie są jednak przyjmowane, przeszkadza się im nawet i otwarcie je odrzuca.

e Moja dusza jest przeszywana na widok Kościoła leżącego pod ciężarem dotkliwej agonii. Coraz bardziej szerzą się w nim błędy doprowadzające do utraty wiary, grzech zwodzi serca wielu Moich dzieci. Wielu nadmiernie szuka przyjemności i wpada w niewolę szatana, któremu udało się zwieść całą ziemię.

529

k Nadeszły Moje czasy. Dlatego też zapraszam was do podążania za Mną drogą modlitwy i pokuty, czystości i świętości.

l Popatrzcie, wasze narody stały się ofiarami materializmu i nadmiernego poszukiwania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone, a nieczystość – szerzona przez wszystkie środki społecznego przekazu. Ucieka się do wszelkich środków przeszkadzających życiu. Aborcje wzrastają wszędzie i są zalegalizowane przez prawa niesprawiedliwe i niemoralne.

m Nadeszły Moje czasy. Wezwijcie wszystkich, aby weszli do arki Mego Niepokalanego Serca, abym ich ochroniła i ocaliła. Proszę was o mnożenie waszych Wieczerników modlitewnych: pośród Kapłanów, dzieci, młodzieży, a szczególnie w rodzinach.

572

b Zstąpiłam z Nieba, aby wskazać wam drogę, którą macie iść w tym wieku dla osiągnięcia pokoju: drogę nawrócenia i powrotu do Pana przez modlitwę i pokutę.

c Zstąpiłam z Nieba, żeby dać wam Moje Niepokalane Serce jako schronienie, aby w nim was osłonić, podarować Je wam jako bezpieczną drogę, która zaprowadzi was do Boga zbawienia i pokoju.

d – To bezpieczna droga w czasach, w których wytycza się tak wiele innych dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu. Nie są one jednak bezpieczne i nie prowadzą do spotkania z Bogiem zbawienia i z Ojcem Boskiego Miłosierdzia.

f – To bezpieczna droga, która was prowadzi do odrzucenia wszelkiej formy grzechu i zła, aby doświadczyć w konkretny sposób Łaski, miłości i czystości. Żyjecie w świecie pogańskim, pogrążonym w materializmie i hedonizmie, w oburzającym poszukiwaniu przyjemności i nieczystości. W tym świecie rozsiewacie światło świętości i czystości, umartwienia zmysłów i pokuty. Tak ofiarowujecie wszystkim pomoc, jakiej Moje Niepokalane Serce udziela wam do dojścia do komunii życia z Bogiem, waszym Odkupicielem i Zbawicielem.

573

i To jest czas Wieczernika dla tej biednej ludzkości, tak bardzo wziętej w posiadanie przez duchy zła, popchniętej na drogę przyjemności i pychy, grzechu i nieczystości, egoizmu i nieszczęścia.

Ludzkość musi teraz wejść do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca: tam, gdzie jak Mama nauczę ją modlić się i okazywać skruchę, poprowadzę ją do pokuty i nawrócenia, do przemiany serca i życia. We wnętrzu tego Wieczernika, nowego i duchowego, przygotuję ją na przyjęcie daru drugiej Pięćdziesiątnicy, która odnowi oblicze ziemi. To dlatego proszę dziś, aby Kościół i ludzkość weszły do Wieczernika, jaki Niebieska Mama przygotowała dla was. Okres oczyszczenia i wielkiego ucisku, jaki właśnie przeżywacie, powinien być dla was czasem Wieczernika.

589

e Jestem Niepokalanym Poczęciem.

Moje matczyne zadanie polega na prowadzeniu wszystkich Moich dzieci drogą umartwienia zmysłów i modlitwy, czystości i miłości. Tylko tak możecie wniknąć w tajemnicę miłości Mego Syna Jezusa. Jezus w szczególny sposób kocha czystość. Tylko czystym sercom Jezus objawia tajemnice Swego Boskiego Serca. Jezus ukazuje małym dzieciom o czystym sercu plany Swej miłosiernej Miłości, która wszystko oczyszcza i przekształca.

604

g Najświętsza Trójca postanowiła więc, że wasz wiek przebiegnie pod znakiem Mojej obecności – potężnej, macierzyńskiej i nadzwyczajnej. I tak w Fatimie wskazałam drogę, jaką powinna iść ludzkość, aby powrócić do Pana: drogę nawrócenia, modlitwy i pokuty. I jako pewne schronienie ofiarowałam wam Moje Niepokalane Serce.Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : http://www.msm-mmp.org


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!