Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Moje Najświętsze Serce jest waszym schronieniem, zatem przyjdźcie się poświęcić – wy oraz wasze rodziny – Mnie i Niepokalanemu Sercu waszej Matki (26.01.98r).

fragmenty Orędzi od Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi - Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

29.08.89  zeszyt 35

(…) Nawracajcie się i codziennie ponawiajcie akt całkowitego oddania Mi siebie. (…)

 

9.02.90  zeszyt 40

(…) Pragnę waszego codziennego oddania. Jestem Źródłem Miłości i możecie wszyscy czerpać z Mego Serca, by dawać tę Miłość innym. (…)

 

23.05.91  zeszyt 51

(…) Vassula:  Wstałam i powtórzyłam mój akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa.

JEZUS: – Vassulo Mego Najświętszego Serca, przyjmuję twoje poświęcenie się, twoje ofiary podobają się Mojemu Sercu. (…)

 

Rodos, 2.08.91 zeszyt 53

(…) Przychodźcie do Mnie często, poświęcając się Mojemu Najświętszemu Sercu, a obdarzę was Moim Tchnieniem, czyniąc was Moimi, abyście zanieśli Moje Słowo na cztery strony świata. Pamiętajcie: niech Moje Myśli staną się waszymi myślami, a Moje Pragnienia – waszymi pragnieniami. (…)

 

13.10.91 zeszyt 55

(…) Gdybyście tylko wiedzieli, co wam dziś daję, nie zawahalibyście się ofiarować Mi wasze serca i wasze oddanie. (…)

 

26.01.92 zeszyt 57

 – Vassulo Mojego Najświętszego Serca, czy chcesz ofiarować Mi się całkowicie?

Vassula: – Tak, Panie, chcę tego.

JEZUS: – A więc wypowiedz te słowa:

[Akt ofiarowania się Najświętszemu Sercu]

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, aby Twoje Intencje stały się moimi intencjami, Twoje Pragnienia – moimi pragnieniami, Twoje Słowa – moimi słowami, Twoje Myśli – moimi myślami. Pozwól mi następnie schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca. Wyniszcz mnie całkowicie. Ja, [Vassula], będę adorować Twoje Najświętsze Serce w głębi mego serca. Obiecuję służyć Twojemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż dawniej. Jestem słaba, lecz wiem, że Twoja Siła mnie podtrzyma. Nie pozwól mi stracić Cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się. Ja, [Vassula], będę szukać wyłącznie Twojego Najświętszego Serca i pragnąć będę tylko Ciebie samego. Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym znienawidziła wszystko, co sprzeczne jest z Twoją Świętością i z Twoją Wolą. Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie. Począwszy od dziś, zacieśnij więzy Miłości, którymi mnie oplotłeś, i spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie, a moje serce było chore z miłości do Ciebie. Najświętsze Serce Jezusa, nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą moją istotę Płomieniami Twojej żarliwej Miłości. Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego Dzieła i dla Twojej Chwały, nic dla mnie. Ja, [Vassula], ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnicą Twojej Miłości, ofiarą Twoich Gorących Pragnień i Twojej Męki, dobrodziejstwem dla Twojego Kościoła, ofiarą dla Twojej Duszy. Spraw, by moje rany – poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków – stały się podobne do tych, jakie zadano Tobie w czasie Ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy. Najświętsze Serce Jezusa, nie oszczędzaj mi Twojego Krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. Weź moje oczy, moje myśli i moje pragnienia, aby stały się własnością Twojego Najświętszego Serca. Jestem niegodna i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żyła moim aktem poświęcenia się, wzywając niestrudzenie Twojego Świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą. Najświętsze Serce Jezusa, spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Rany Twojego Ciała dla nawrócenia dusz. Ja, [Vassula], oddaję dobrowolnie moją wolę Twojej Woli teraz i na zawsze. Amen.

 

Teraz Mój Duch pozostanie w tobie... Vassulo, podoba Mi się, kiedy widzę, że poświęcasz Mi swój czas. Żadne ofiary podjęte w Moje Imię nie są daremne.

 

11.02.92 zeszyt 57

(…) Ja, Jezus, proszę, abyście ofiarowali Mi wasze serca, a Ja umieszczę je w Moim Własnym Najświętszym Sercu, aby tam je ożywić. Napełnię wasze serca pięknym zapachem i oczyszczę je. Napełnię wasze serca Moim Światłem i Ciepłem. Przesycę wasze serca Moją Miłością i odnowię je całkowicie, prowadząc je ku świętości. Przyozdobię je Moją Boskością. Gdybyście tylko zrozumieli, co wam ofiarowuję, nie bylibyście niezdecydowani ani nie wahalibyście się, by Mi dać całe wasze serca. (…)

 

3.03.92 zeszyt 58

(…) Niech wasza wierność Mojemu Najświętszemu Sercu rozkwitnie na nowo. Poświęćcie się wszyscy Mojemu Najświętszemu Sercu oraz Niepokalanemu Sercu waszej Matki. Przyjdę do was znowu, Moje małe dzieci; zatem, odwagi, Moi przyjaciele. (…)

 

5.05.92 zeszyt 59

– Moje dziecko, daję ci Mój Pokój. Napisz:[21] Jestem waszym Królem i jestem tu po to, aby zrobić znak Krzyża na czołach tych, którzy są szczerzy i którzy naprawdę Mnie kochają. Powinniście wypowiedzieć razem ze Mną akt ofiarowania się Memu Najświętszemu Sercu,[22] a kiedy go wypowiecie, Mój Palec oznaczy was Moim Znakiem. Mój Krzyż będzie znakiem między wami i Mną. Będę was kochał z całego Mojego Serca i będę was strzegł i sycił Moim Zapachem. Poświęćcie się Memu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu waszej Błogosławionej Matki, abym mógł uczynić z waszych serc Mój Ogród, Moje Miejsce Spoczynku i Mój Pałac. Całym sercem powróćcie do Mnie. Nie przychodźcie, stając przede Mną z sercem podzielonym. Przyjdźcie do Mnie, a Ja pozostawię na was błogosławieństwo, kiedy przejdziecie obok Mnie. Jestem waszą Nadzieją, zatem otwórzcie usta, aby wzywać Mnie sercem, a Ja napełnię wasze usta, abyście Mnie wielbili i czcili. Moi synowie, Moje córki, bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłujcie się wzajemnie, jak Ja was kocham, abyście przede Mną, w Dniu Sądu, znaleźli Moją przychylność. Powiadam wam, nadchodzą dni, kiedy niedojrzały owoc na nic się już nie przyda, bo wasz Król, mówiący do was dzisiaj, ukaże Swą Chwałę i ujrzycie Go twarzą w Twarz: błogosławieni są więc ci, którzy gotowi są Mnie przyjąć. Zostaną nazwani dziedzicami Najwyższego. Bądźcie jedno. Kościół ożyje! (…)

Przypisy:

[21] Orędzie ogłoszone w dniu 7.05.1992 w Villeneuve, w Szwajcarii.

[22] Najświętsze Serce podyktowało mi Akt ofiarowania się 26.01.92. Każdy powinien zastąpić imię Vassula własnym imieniem, podobnie jak we wszystkich orędziach.

 

10.06.92 zeszyt 60

(…) Potrzebuję dziś dusz-ofiar bardziej niż kiedykolwiek. Czy jest między wami jakaś wrażliwa dusza? Kto z was umieści Mnie jak pieczęć na swym sercu? U kogo miłość silniejsza jest niż Śmierć? Czy jeszcze nie zrozumieliście, jak bardzo chory jestem z miłości do ciebie, pokolenie? Moja siostro, Mój bracie, Moi umiłowani, otwórzcie przede Mną całe serca, bo Moje Usta są wysuszone bardziej niż pergamin z braku miłości. Zdajcie się na Mnie. Dlaczego boicie się ofiarowania Mi siebie? Ofiarowalibyście się jedynie Mnie, waszemu Najświętszemu, Temu, o którym mówicie, że Go kochacie. Dajcie Mi w pełni wasze serca, a Ja uczynię z nich niebo dla wychwalania Mnie, waszego Króla. Ofiarujcie się Mojemu Najświętszemu Sercu i wychwalajcie Mnie. Wszyscy należycie do Moich domowników i nie chcę, aby ktokolwiek się zagubił. Jeśli będziecie trwać we Mnie, będziecie żyli. Pouczajcie nadal, Moje małe baranki, waszych braci i siostry o poświęcaniu się Mojemu Najświętszemu Sercu oraz o poświęcaniu się Niepokalanemu Sercu waszej Matki. Błogosławię was wszystkich, pozostawiając na waszych czołach Westchnienie Mojej Miłości. (…)

MATKA BOŻA: (…) Ujrzałam z wysoka okropności i Moje Serce jest złamane. Ale dopóty nie mogę odbudować krajów i przywrócić Pokoju między braćmi, dopóki nie będziecie uważni na Moje błagania o modlitwy i na Moje Wezwania do poświęcenia się. Utrata dzieci, wdowieństwo skończyłyby się wtedy w jednej chwili. Weźcie tym razem Nasze Orędzia do serca. Ofiarujcie siebie Bogu, a On weźmie was za rękę i ukształtuje. Uczyni z was odbicie Swego Boskiego Obrazu. (…)

 

2.07.92 zeszyt 60

JEZUS: (…) Powiedz Moim dzieciom, aby się poświęciły wraz ze swymi rodzinami Naszym Dwom Sercom. Poświęćcie się, abym was naznaczył jako Moich. Posłuchajcie Mnie: Mówię wam z powagą, że nadejdzie czas utrapienia, jakiego nigdy dotąd nie było. Ziemia widzi już jutrzenkę tego czasu. (…)

 

Mazatlan (Meksyk), 7.07.92 zeszyt 60

(…) Moje Najświętsze Serce jest waszym Schronieniem. Przyjdźcie więc, wy i wasze rodziny, ofiarować siebie Mnie i Niepokalanemu Sercu waszej Matki. (…)

 

Villeneuve (Szwajcaria), 10.07.92 zeszyt 60

(…) Błogosławiony Mojej Duszy! [12] Nie jesteś sam. Ja jestem zawsze z tobą, aby cię pocieszyć i strzec, jak strzeże się źrenicy oka. Nie mów: “Wokół mnie jest tylko ciemność.” Ja jestem tuż obok ciebie, aby wyprowadzić cię z tej ciemności. Musisz tylko powiedzieć: “PRZYJDŹ, PANIE!”, a Ja przybiegnę do ciebie, Moje dziecko. Dniem i nocą wyczekuję waszego oddania, nie odkładajcie go na później. Powierzcie Mi siebie całkowicie, abyście mogli trwać w Mojej Światłości. Jeśli Mnie kochacie, pozwólcie Mi zrobić to, co uważam za najlepsze dla was. Nie lękajcie się, ofiarujcie Mi wasze serca, a Ja umieszczę je w Moim Najświętszym Sercu, aby je ogarnąć. Jeśli Mnie kochacie, jak mówicie, zaśpiewajcie narodom Mój Nowy Hymn Miłości, aby Mnie uwielbić i wzbudzić nowe życie w każdej duszy. Ofiarowałem wam Moje Serce. Czy teraz wy ofiarujecie Mi wasze? (…)

Przypisy:

[12] Jezus zwraca się tu do każdej duszy.

 

20.07.92 zeszyt 60

(…) Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, proszę was wszystkich o poświęcenie siebie, waszych rodzin i narodów Naszym Dwom Sercom. Pozwólcie Mi oznaczyć czoła pieczęcią Mego Świętego Ducha. Nadszedł Czas rozdzielania. Nadszedł czas zdania rachunku. Powiedziałem wszystkim, że przyjdę do was jak złodziej. Przyjdę wtedy, kiedy zupełnie nikt nie będzie tego podejrzewał. Z dwóch mężczyzn jeden zostanie wzięty, a jeden zostawiony. Z dwóch kobiet jedna zostanie wzięta, a jedna zostawiona. Żniwo jest prawie gotowe do zbioru i kiedy powiem: “Oto Jestem!”, pozostaną niezliczone trupy. Powiem wtedy do Moich aniołów:[15] “Nadeszła godzina rozdzielenia i usunięcia – wszystkich tych, którzy nie są Moi i oddzielenia ich od tych, którzy Mnie uznali; – wszystkich tych, którzy nie chcieli podlegać Mojemu Prawu, oddzielenia ich od tych, którzy przyjęli Mojego Świętego Ducha i którzy pozwolili, aby On był ich Przewodnikiem i Pochodnią; – wszystkich, którzy w swoim odstępstwie zbuntowali się przeciw Mnie,[16] wszystkich noszących imię bestii albo liczbę 666, oddzielenia ich od tych, których czoła są oznaczone Pieczęcią Baranka.” Nadszedł czas i Ja Sam oznaczam Mój lud Moim Imieniem i Imieniem Mojego Ojca. Vassulo, nie otwarłem śluz nieba, aby wylać Moje błogosławieństwa w obfitości jedynie na ciebie samą, lecz teraz, przed Moim Wielkim Powrotem, Moje błogosławieństwa powinny być wylane na całą ludzkość. Jak powiedziałem: żyjecie w czasie wielkiego miłosierdzia i wielkiej łaski, lecz obecnie nadchodzi Dzień, palący jak piec. W tym Dniu ci, którzy nie zostali oznaczeni Moim Imieniem na czołach, będą jak słoma. Odkrywam przed wami, co ma nadejść, zanim otworzę szóstą pieczęć.[17] Przyjdźcie ofiarować się Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu waszej Matki. Jak powiedziałem, żyjecie w okresie Łaski i Miłosierdzia. Córko, jak ty byłaś nieposłuszna wobec Mnie, a zmieniłaś się i pojednałaś zawierając ze Mną pokój i doznajesz teraz miłosierdzia, tak samo stanie się z tymi, którzy jeszcze buntują się przeciw Mnie. Ukażę Moją nieskończoną Miłość i nieskończone Miłosierdzie całej ludzkości, zanim roześlę na cztery strony świata Moich czterech aniołów, których zadaniem będzie zniszczyć ziemie i morza.[18] Rozkazałem tym aniołom, aby zaczekali i nie wyrządzali najmniejszej szkody ziemiom ani morzom, ani drzewom, zanim nie oznaczę Moją Pieczęcią czół tych, którzy poddali się Mojemu Prawu,[19] tych, którzy skorzystali z Moich Łask i Mojego Miłosierdzia. (…)

Przypisy:

[15] Aluzja do przypowieści o chwaście: Mt 13,24-30.

[16] Ten fragment potwierdza przepowiednię św. Pawła o dwóch znakach, poprzedzających koniec czasów (2 Tes 2,1-12): odstępstwo i bezbożność (duch buntu).

[17] Por. Ap 6,12-17.

[18] Por. Ap 7,1-3.

[19] Por. Ap 7,2-3.

 

Rodos, 20.08.92 zeszyt 61

(…) Łaska znajduje się obecnie nad wami, a Miłosierdzie ogarnia was. Z całą serdecznością wasz Król ofiarował wam Serce, ale zauważyłem, że nie wszyscy ofiarowali Mi całkowicie własne serca. (…)

 

2.03.93 zeszyt 65

(…) Każdą minutę twojego życia poświęć Mnie, Najświętszemu Sercu. Dziś, Moja Vassulo, mówię ci: żyj tak, jakby to był twój ostatni dzień na ziemi. Musisz czynić wszystko, co możliwe, aby żyć w świętości. (…)

 

Filipiny, Uroczystość Najświętszego Serca, 18.06.93 zeszyt 67

(…) Polegaj na Mnie i wesprzyj się na Mnie całkowicie. Czy chcesz Mi się poświęcić? Odnów twoje przyrzeczenia wierności. Sprawiasz Mi radość, kiedy poświęcasz się Mojemu Najświętszemu Sercu. Pójdź, ofiaruj Mi tę modlitwę jako prezent. To jest przecież Święto Mojego Najświętszego Serca. Kocham cię i nigdy cię nie zawiodę. Błogosławię cię. (…)

 

Rodos (Grecja), 29.06.93 zeszyt 67

(…) Odpłacajcie miłością za zło i poświęćcie siebie Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Ja, Jezus, błogosławię was wszystkich. Proście w Moje Imię, a otrzymacie.

 

Moskwa, 21.09.93 zeszyt 67

Vassula: – Panie, ponieważ poleciłeś mi, abym poprosiła Rosjan o poświęcenie kraju Waszym Dwom Sercom, proszę Cię, jeśli to możliwe, podyktuj mi akt poświęcenia Dwom Sercom. Czy zechcesz uczynić to, Panie, abym mogła im go przekazać?

JEZUS: – Moje dziecko, nie powinnaś się wahać [64] przy Mnie. Tak, z całego Serca dam ci ten akt poświęcenia. Pisz:

 

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski. Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom. Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny. Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym Dwom Kochającym Sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwardziałość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło. Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój. O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc, aby rozpalić nasze serca. Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości. Pozostańcie w nas, a my w Was, abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen. (…)

 

Przypisy:

[64] Wagałam się, czy o to poprosić.

 

Hartford (Stany Zjednoczone), 10.06.94 zeszyt 72

(…) Moją chwałą jest to, że przychodzicie do Mnie i mówicie Mi: “Oto ja... oto jestem...”, i ofiarowujecie Mi wasze serca, abym je przemienił w Moją własność i abym w nich królował. (…)

 

3.10.94 zeszyt 73

(…) Nasze Dwa Serca staną się waszym jedynym schronieniem w dniach waszego utrapienia. (…)

 

25.10.94 zeszyt 74

(…) – Pozwól Mi, pozwól, by Winny Krzew był łaskaw dla ciebie i ofiarował ci Swoje Serce, abyś odziedziczyła Moją Chwałę i Moje Bogactwo. Zbliż się do Mnie ty, która Mnie pragniesz, a Ja nakarmię cię, ofiarowując ci Moje Serce w ukrytej formie, w Eucharystii, aby cię przemienić w żyjące tabernakulum. Przyjmuj Mnie... (…)

 

Zagrzeb (Chorwacja), 1.02.95 zeszyt 76

(…) A jeśli zapytacie: «co możemy Ci teraz ofiarować?» – odpowiem wam: «ofiarujcie Mi wasze serca, a Ja przyjdę wam z pomocą w niedostatkach waszej wiary. Otwórzcie serca, a Ja przemienię je w Niebo dla Mnie, waszego Boga, i będę mógł w nim być uwielbiony.» (…)

 

Djakarta (Indonezja), 25.02.95 zeszyt 77

(…) Powiedz im: Nie myślcie, że do Boga nie można się zbliżyć. Bóg jest blisko was i kocha was... Czcijcie Moje Imię. Powróćcie do Mnie i zmieńcie wasze życie: żyjcie w świętości, bo Święte jest Moje Imię. Pozwólcie Mi was poprawiać. W tym celu potrzebuję waszego całkowitego oddania. Waszym jedynym schronieniem jest Moje Serce. (…)

 

30.03.95 zeszyt 77

(…) Stoję teraz u twoich drzwi z Moim Sercem w Dłoni, aby ci je ofiarować. Ja jestem Najświętszym Sercem i ułożyłem Nowy Hymn Miłości dla was wszystkich. Miłosierdzie zstępuje, aby wezwać tych wszystkich, którzy nigdy Mnie nie szukali ani nawet Mnie nie znali, aby i oni przyłączyli się do zgromadzenia Moich świętych. (…)

 

12.04.95 zeszyt 78

(…) Otwarłem Moje Najświętsze Serce i ofiarowałem wam całe Moje Bogactwo i wszystkie Moje Skarby, jakie ukrywałem przez wieki. Zstąpiłem z Mojego Tronu, aby być pomiędzy wami z Moim Sercem w Dłoni i aby ofiarować wam wszystkim ten Skarb, który w Nim się znajduje. (…) Mój Ojciec i Ja przemierzyliśmy cały ten szlak z Nieba, aby przypomnieć każdemu z was o konieczności otwarcia serc na przyjęcie Nas, zanim przyjdę na ziemię widzialnie. Módlcie się, aby ta Godzina nie zastała was nieświadomych, z kamiennymi sercami. Módlcie się, żeby ta Godzina nie zastała w waszym duchu pustki. Przyjdźcie do waszego Króla z sercem otwartym, a wtedy i wy będziecie dzielić Jego Królewski Stół, którym jest miłość.

 

3.04.96 zeszyt 83

(…) Czy nie słyszeliście, że Blask Jutrzenki ma właśnie zapanować i zabłysnąć w każdym sercu, które zostało poświęcone Naszym Dwom Boskim Sercom, od których otrzyma ono przebóstwienie? To przebóstwienie, które rodzaj ludzki utracił w chwili upadku... (…)

 

13.06.96 zeszyt 84

(…) Szczęśliwe narody, które uczą się wzywać Moje Najświętsze Serce! Będą żyły w świetle Mojej łaski. Szczęśliwe narody, które poświęcają się Mojemu Najświętszemu Sercu! O, czegóż nie uczyniłbym dla nich! Dotrzymam Mego przyrzeczenia i pewnego dnia ujrzą Mój Tron. Przysiągłem na Moją Świętość, iż zachowam je bezpieczne w Moim Sercu i to właśnie uczynię... Wierność Moja nigdy nie zawodzi. (…)

 

Charleston (Karolina Południowa), 10.11.96 zeszyt 86

(…) Dziś na nowo ofiarowuję wam Moje Najświętsze Serce i mówię: jeśli ktoś z was zwróci się ku Mnie z jednym pragnieniem, aby Mi się podobać, wtedy Ja z całego Mego Serca, tak, z całego Mego Serca, udzielę mu Moich łask... Ukażę im Bogactwa Mego Serca, by ukończyli swą wędrówkę ze Mną... (…)

 

28.01.97 zeszyt 88

(…) Poprosiłem cię wtedy o wspaniałomyślność, abyś ofiarowała Mi serce jako znak swej miłości. Gotowa do wspaniałomyślności, Moja umiłowana, dałaś Mi je, umieszczając je pospiesznie w Moich Boskich Rękach, abym Ja następnie napełnił je miłością, wytrwałością i stałością. Odtąd poprzysiągłem, że zachowam twe serce dla Mnie samego i że będę go strzegł jak źrenicy Mego Oka. (…)

 

Rodos (Grecja), 9.09.97 zeszyt 90

(…) Żadne ofiary, żadne nocne czuwania, żadne prace fizyczne ani żadne działania godne pochwały, czynione na Moją cześć, nie dają Mi tyle radości, ile jedna dusza, która przychodzi do Mnie ze swym sercem w dłoni i ofiarowuje Mi je, wypowiadając swą miłość do Mnie, nawet jeśli to brzmi [nieporadnie] jak bełkot... (…)

 

2.11.97 zeszyt 91

(…) Dałem ci modlitwę,[21] przez którą poświęcasz ciało i duszę Mojemu Najświętszemu Sercu, ażeby twe myśli stały się Moimi myślami, twoje czyny – Moimi czynami, a swoją wolę oddajesz Mi dobrowolnie, żeby Moja Wola dokonywała się w tobie. (…)

Przypisy:

[21] Akt ofiarowania się Najświętszemu Sercu (26.01.92).

 

26.01.98 zeszyt 92

(…) Moje Najświętsze Serce jest waszym schronieniem, zatem przyjdźcie się poświęcić – wy oraz wasze rodziny – Mnie i Niepokalanemu Sercu waszej Matki. (…)

 

9.04.98 zeszyt 93

MATKA BOŻA: (…) Ach! Moje dziecko, otoczyłam cię Moim Niepokalanym Sercem. W ten właśnie sposób ochraniam Moje dzieci. W Mojej niezawodnej Miłości, jaką mam do was wszystkich jako Matka, będę zawsze waszą życzliwą Opiekunką i Obrończynią. Czy nie słyszeliście o tym, w jakim stopniu staję się lwicą, broniącą swych małych, kiedy splamione ręce zbliżają się, żeby was tknąć? Nikt nie będzie zdolny wyrwać was Mnie. Moja Vassulo, ty jesteś Mi poświęcona i podpisałaś to poświęcenie Mi siebie własną krwią.[3] Przez to Bóg cię wzmocnił, utwierdził i podtrzymał, gdyż Jego łaska i Jego moc trwają na zawsze i bez końca. (…)

Przypisy: [3] Ukłułam się w palec i moją krwią podpisałam akt poświęcenia Jej siebie, chcąc się stać niewolnicą naszej Świętej Matki.

 

12.08.98 zeszyt 95

JEZUS: Czy usłyszę od ciebie te błogosławione słowa: (…) Oto przychodzę przed Twój tron, aby na znak mojej miłości ofiarować Ci moje serce:[12] jedyną rzecz, jaką posiadam. Ach! Godny uwielbienia Małżonku, przemień moje serce w serce czyste. Dokonaj mojego przebóstwienia boską mocą Twego Świętego Ducha, Parakleta, Boskiego, który płonie teraz we mnie jak Paruzja, a moja dusza będzie żyła i otoczy chwałą Twą Trójjedyną Boskość.

Przypisy: [12] Aby ofiarować równocześnie moją wolną wolę.

 

28.11.98 zeszyt 96

Anioł Daniel: (…) Zrozum Pana i naucz się Go poznawać. Wejdź do Jego Najświętszego Serca. Bóg wzywa cię. (…)

 

zeszyt 107

JEZUS: (…) Ofiarowuję ci miejsce w Moim Sercu, w którym zakwitniesz głębią pouczeń Mądrości. Hojnie cię obdarzę nieocenionymi darami – jak oblubieniec, który obdarowuje swą oblubienicę, aby zdobyć jej serce. (…)Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!