Poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu (99i).

Moje Niepokalane Serce jest waszym najbezpieczniejszym schronieniem i środkiem ocalenia, dawanym w tej chwili przez Boga Kościołowi i ludzkości (88r).

Fragmenty Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)

5
i Jedyną ważną rzeczą jest to, byście pozwolili Mi się kształtować. W tym celu każdy z was powinien Mi się ofiarować i poświęcić się Mojemu Niepokalanemu Sercu, zupełnie Mi się powierzyć, tak jak całkowicie powierzył Mi się Jezus. Wtedy Ja będę myślała o wszystkim.
21
v Moi najmilsi Kapłani, oto co znaczy Mnie się poświęcić: żyć dla Mnie, odczuwać jak Ja, kochać i cierpieć ze Mną z powodu wielkich, czekających was wydarzeń.  
22
e Łagodnie doprowadzę cię do tej doskonałości, którą kocha Moje Serce. Stopniowo przemienię cię w zupełnie wierną kopię Mojego Syna Jezusa. 
f Dam ci nowy sposób dostrzegania rzeczy: będziesz widział Moimi oczyma. Odtąd to, co należy do tego świata, nie będzie cię już interesować, a nawet pozostawi w tobie jakby głęboki ból. Powiesz o tych rzeczach: jakże są próżne, jakie niepotrzebne! 
25
j ...Jak wielkiej radości i jakiego daru miłości udzieli Jezus Eucharystyczny tym wiernym, którzy Mnie się poświęcą! 
72
b Schroń się teraz w Moim Niepokalanym Sercu. Tu chcę cię mieć, aby cię umocnić i ustrzec w chwili straszliwej próby.
g O, Moje dzieci! Moje Serce ponad miarę przepełnione jest czułością dla was, ponieważ jesteście mali i bezsilni, ponieważ czasami upadaliście, ponieważ jesteście tak słabi.
h Moje maleńkie dzieci, same nie będziecie nigdy potrafiły poradzić sobie z tym, co was czeka. Właśnie dlatego chcę wam udzielić schronienia w Moim Niepokalanym Sercu. Wtedy Ja Sama będę waszym bezpieczeństwem i obroną.
73
j ...Za pośrednictwem Moich Kapłanów niezliczona ilość świeckich wiernych poświęci się na nowo Mojemu Sercu i powierzy Mi się całkowicie. Z prostotą, bez organizacji niech wszyscy oddadzą Mi się całkowicie – jak małe dziecko, które całe oddaje się swej mamie.
n Błogosławię dziś każdego z was z osobna. Tulę i zamykam was w Moim Sercu.
o Nigdy – nawet na chwilę – nie uważajcie, że jesteście sami lub oddzieleni ode Mnie. Dzieci poświęcone Memu Niepokalanemu Sercu, jestem waszą Mamą i udzielam wam daru Mojej stałej obecności przy każdym z was.
75
n Dzięki Moim małym dzieciom, poświęconym Mojemu Sercu, zło nie zwycięży i zostanie w końcu pokonane.
o Wybrałam i przygotowałam ich wszystkich, aby przyczynili się do wielkiego oczyszczenia ziemi.
77
n Moje dzieci mają więc iść, prowadzone przeze Mnie, i nigdy się nie zatrzymywać. Żadne z nich nie powinno być obojętne. W Moim Niepokalanym Sercu chcę je wszystkie doprowadzić do wielkiej świętości.
85
n Osobiście interweniuję i wzywam Kapłanów, którzy chcą pozostać wierni, by zgromadzili się w Moim zastępie. Wzywam ich wszystkich do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu i do schronienia się we Mnie.
86
a ...Wybrałam cię, Mój synu [Ks. Stefano Gobbi], aby wszyscy – przede wszystkim twoi bracia Kapłani – mogli poznać bogactwo i cuda Mego Niepokalanego Serca.
b W Fatimie wskazałam na Moje Niepokalane Serce jako na środek ocalenia dla całej ludzkości. Nakreśliłam drogę powrotu do Boga. Nie usłuchano Mnie.
c Teraz chcę wam ofiarować Moje Niepokalane Serce jako jedyne wasze schronienie w tak bolesnych, czekających was chwilach.
d Wasze cierpienia będą się powiększały z dnia na dzień. Obecny kryzys w Moim Kościele będzie coraz większy, aż dojdzie do otwartego buntu – przede wszystkim ze strony wielu Moich synów mających udział w Kapłaństwie Mego Syna Jezusa. Ciemność, już tak bardzo się zwiększająca, stanie się głęboką nocą nad światem.
e Ateizm marksistowski zarazi wszystko. Jak trująca chmura wniknie do wszystkich środowisk i doprowadzi do śmierci wiary wielu Moich dzieci.
f Podważy prawdy zawarte w Ewangelii. Zaprzeczy Boskiej naturze Mojego Syna i Boskiemu pochodzeniu Kościoła. Przede wszystkim zagrozi jego hierarchicznej strukturze i będzie usiłował zniszczyć Opokę, na której wznosi się jego budowla.
g Oto chwila, w której chcę wylać na wszystkie Moje dzieci Miłosierdzie Mojego Serca, aby je uratować Moją matczyną miłością, która zawsze rozumie, śpieszy z pomocą i przebacza.
h Moi bardzo umiłowani Kapłani, to Ja chcę działać poprzez was.
i Abym to mogła uczynić, powinniście Mi się oddać do całkowitej dyspozycji. Będę mogła działać w was tym bardziej, im bardziej pozwolicie się posiąść Mojemu łagodnemu matczynemu działaniu.
j Uczynicie to poświęcając się Memu Niepokalanemu Sercu. Tylko ten akt jest konieczny, by należeć do Mego Kapłańskiego Ruchu.
k Dokonajcie waszego poświęcenia się, odnawiajcie je często, a przede wszystkim, Moi synowie, żyjcie waszym poświęceniem się.
l Ileż pociechy przynosicie Memu zbolałemu Sercu, gdy podczas waszych spotkań – zjednoczeni w koncelebrowaniu Mszy św. – wszyscy razem odnawiacie akt poświęcenia się Mojemu Sercu!
m Jeśli będziecie żyć tym poświęceniem się, wasze życie zostanie całkowicie przemienione. Przyzwyczaję was do Mojego sposobu widzenia, odczuwania, modlenia się i miłowania.
n Przekażę wam Mojego ducha i będę was czyniła coraz mniejszymi, pełnymi prostoty i pokory.
o Doprowadzę was do ufania zawsze i tylko Bogu. Im bardziej wzrastać będzie zwątpienie i negacja, tym większą pewność znajdziecie jedynie w Nim i staniecie się Jego świadkami.
p Sprawię, że bardzo pokochacie Kościół. Przechodzi on dziś chwile wielkich cierpień, ponieważ jego dzieci coraz mniej go kochają.
q Wielu chce go odnowić i oczyścić tylko krytyką i gwałtownymi atakami na jego instytucję. A przecież niczego nie odnawia się i nie oczyszcza bez miłości.
r Nauczę was kochać Papieża miłością synowską i głęboką. Mama prowadzi was do niesienia wraz z nim jego krzyża i do dzielenia jego cierpień.
s Gdzież są teraz Kapłani bliscy temu pierwszemu Kapłanowi i pierwszemu synowi, którego Mama kocha ze szczególną czułością?
t Kapłani poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, bądźcie najbliżsi sercu Papieża.
u Módlcie się za niego, cierpcie dla niego, bądźcie z nim zawsze! Słuchajcie go, czyńcie wszystko, co wam wskazuje, rozszerzajcie jego nie słuchaną naukę.
v W godzinach najgłębszej nocy on będzie jedynym zapalonym światłem. Będziecie oświeceni tym światłem i – prowadzeni przeze Mnie – rozszerzycie je na cały świat pogrążony w ciemności.
w Bronią waszej wierności będę walczyć i wygram bitwę.
x To dlatego, Moi synowie, wzywam was do całkowitego schronienia się w Moim Niepokalanym Sercu.
88
a Jestem Niepokalanie Poczęta!
b Przyszłam z Nieba, Moje dzieci, i potwierdziłam w Lourdes prawdę, którą Kościół krótko przedtem oficjalnie zdefiniował.
c Dzięki wyjątkowej łasce jestem wolna od wszelkiego grzechu, nawet pierworodnego, który każdy z was zaciąga w momencie poczęcia.
d Zostałam uchroniona od grzechu, ponieważ we Mnie – pokornym stworzeniu – Trójca Przenajświętsza chciała odzwierciedlić Swój świetlisty obraz w sposób nienaruszony.
e Zostałam uchroniona od grzechu, napełniona łaską, bo zostałam wybrana na Matkę Słowa i przeznaczona, aby dać wam Mojego Syna Jezusa.
f Mój Syn Jezus dał Mnie każdemu z was jako prawdziwą Matkę. Moje macierzyńskie zadanie wobec was polega na przyobleczeniu was Moją Czystością. Nade wszystko chcę was uleczyć od szpecącego zła – od grzechu.
g Moi najmilsi synowie, Kapłani poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, od początku zostałam zapowiedziana jako nieprzyjaciółka, przeciwniczka i zwyciężczyni szatana – ojca i pierwszego twórcy każdego grzechu.
h Moje posłannictwo polega na walczeniu z szatanem, na zwyciężeniu go i na zmiażdżeniu mu głowy Moją piętą.
i Zwyciężyłam już na początku, kiedy Trójca Przenajświętsza zapowiedziała Mnie jako znak pewnego zwycięstwa, w chwili gdy cała ludzkość wpadła w niewolę grzechu.
«Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty będziesz czyhać na jego piętę».
j Zwyciężyłam, gdy na Moje «tak» Słowo stało się Ciałem w Moim najczystszym łonie i gdy na Kalwarii Mój Syn Jezus ofiarował się na ołtarzu Krzyża.
k W Tym, który wszystkich was odkupił, dokonało się Moje całkowite zwycięstwo.
l Toczyłam Moją walkę przez długie lata ziemskiej wędrówki Kościoła. Największe zwycięstwa zawdzięcza on Moim matczynym interwencjom.
m Kiedy w ubiegłym stuleciu Mój przeciwnik zdecydował się rzucić wyzwanie i rozpocząć walkę, która – przez błąd ateizmu – miała zwieść i oszukać całą ludzkość, ukazałam się z Nieba na ziemi jako Niepokalana, aby was umocnić, ponieważ to przede wszystkim na Mnie spoczywa zadanie zwalczania i pokonania szatana.
n W obecnym wieku – gdy ateizm zorganizował się jako siła pragnąca zdobyć cały świat i zupełnie zniszczyć Mój Kościół – zstąpiłam znowu z Nieba, aby wam powiedzieć, byście się nie lękali, gdyż w tej straszliwej walce Ja zwyciężę:
«Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!»
o Wy, Moi biedni synowie, jesteście najbardziej atakowani w walce, która toczy się przede wszystkim pomiędzy Mną a Moim przeciwnikiem, starodawnym wężem, szatanem, zwodzicielem i twórcą wszelkiego zła.
p Dlatego zanim zapowiedziałam wam walkę, jako Mama zaprosiłam was do szukania bezpiecznego schronienia. Schrońcie się we Mnie i powierzcie się całkowicie Mojemu Sercu.
q Rozumiecie teraz, Moje dzieci, dlaczego Moje Niepokalane Serce jest największym darem, jaki ofiarowuje wam Ojciec Niebieski.
r Moje Niepokalane Serce jest waszym najbezpieczniejszym schronieniem i środkiem ocalenia, dawanym w tej chwili przez Boga Kościołowi i ludzkości.
s Dzięki szczególnej interwencji Mojego Serca zrodziło się dzieło, którego dokonuję w Moim Kościele, aby wezwać wszystkich Kapłanów, Moich najmilszych synów, do schronienia się we Mnie.
t Czy widzicie teraz, że szatan wszedł do wnętrza Kościoła i oszukuje, psuje i pociąga wielu Moich biednych synów Kapłanów?
u Jest to więc godzina, w której i Ja osobiście zaczynam działać.
v Wszystkich was wezwałam do ufności, do zupełnego zawierzenia i poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Odkryłam przed wami Mój plan, powiedziałam wam, jakie rodzaje broni wybrałam do tej walki.
w Teraz, Moje dzieci, zapewniam was, że to jedynie Ja zwyciężę.
92
d Ja jestem Niepokalana, jestem Czystością.
e Schrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu.
f Nawet jeśli otoczenie, w którym żyjecie, coraz bardziej będzie się pogrążać w nieczystości, wy będziecie odczuwać jedynie Moją niebiańską woń.
g Zstąpiłam z Nieba, by uczynić z was, synowie poświęceni Mojemu Sercu, Moje Niebo na ziemi. W was odzwierciedla się Moja światłość. Dzięki temu – za waszym pośrednictwem – wiele dusz zostanie znowu pociągniętych Moją czystością i rozszerzać będzie woń Moich cnót.
93
m Gdzież są Moi najmilsi synowie, którzy chcieliby dziś czuwać?
Czuwać na modlitwie: «Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie!» Czuwać w cierpieniu tej nowej godziny konania dla Mego Kościoła: «Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe!»
n Wzywam was, Moi umiłowani synowie. Gromadzę was ze wszystkich stron świata, jak ptak gromadzi swe pisklęta. Jednoczę was wszystkich w Moim Niepokalanym Sercu.
o Czy Mama może pozostać obojętna na wielkie opuszczenie i wielki ból Swego Syna?
p Rozumiecie, że to przede wszystkim na Mnie spoczywa troska pocieszania Go.
q Chcę więc, byście wszyscy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Uczynię wtedy was wszystkich doskonałymi pocieszycielami Serca Mojego Syna Jezusa.
94
g Pierwsza rzecz, o którą proszę, Moje dzieci, to wasze bezwarunkowe «tak». Wypowiadacie je poświęcając się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
h Następnie proszę was, abyście powierzyli się Mojemu matczynemu Sercu z najpełniejszą ufnością i największym oddaniem.
i Wasze «tak» i całkowita gotowość pozwolą działać waszej Mamie.
99 [1976r]
a Synowie umiłowani, wspominacie dziś Moje zstąpienie na ziemię w biednej dolinie Cova da Iria w Fatimie. Przyszłam z Nieba, aby prosić was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
b To dzięki wam, Kapłani należący do Mojego Ruchu, spełnia się obecnie to, o co wówczas prosiłam. Poświęcacie się Mojemu Niepokalanemu Sercu i prowadzicie dusze wam powierzone do poświęcenia się, którego chciałam.
c Od tamtego dnia upłynęło wiele czasu: już 59 lat.
d Była druga wojna światowa – kara, jaką przepowiedziałam. Bóg dopuścił ją na ludzkość, która się niestety nie nawróciła.
e Teraz przeżywacie chwile, w których czerwony Smok, czyli marksistowski ateizm, rozszerza się po całym świecie i dokonuje coraz większego spustoszenia w duszach.
f Naprawdę udaje się mu zwieść i strącić z nieba trzecią część gwiazd.
g Tymi gwiazdami na firmamencie Kościoła są Pasterze: to wy, Moi biedni synowie Kapłani.
h Czyż nie potwierdził wam tego również Wikariusz Mojego Syna, że dziś najdrożsi przyjaciele i bracia dzielący ten sam stół – Kapłani i Zakonnicy – zdradzają Kościół i powstają przeciw niemu?
i Nadeszła więc pora, byście uciekali się do wielkiego lekarstwa, jakie daje wam Ojciec dla oparcia się zwodzeniu szatana i dla przeciwstawienia się prawdziwemu odstępstwu – szerzącemu się coraz bardziej wśród Moich biednych dzieci. Poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
j Tym, którzy poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, ponownie obiecuję ocalenie: wybawienie od błędu na tym świecie i zbawienie – w wieczności.
k Otrzymacie je dzięki Mojej specjalnej matczynej interwencji. Ustrzegę was przed wpadnięciem w zasadzki szatana. Będę was strzegła i broniła, pocieszę was i umocnię.
l W obecnym czasie każdy Kapłan, który pragnie pozostać wierny, powinien przyjąć Moje wezwanie.
m Niech każdy poświęci się Mojemu Niepokalanemu Sercu. To dzięki wam, Kapłani, i za waszym pośrednictwem wiele Moich dzieci dokona tego poświęcenia.
n Oto szczepionka, którą – jako Mama pełna dobroci – daję wam, aby was uchronić od epidemii ateizmu, zarażającej tak wiele Moich dzieci i prowadzącej je do duchowej śmierci.
o Są to czasy, które wam przepowiedziałam – to godzina oczyszczenia.
103
c Synowie poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, żyjcie wszyscy duchem synowskiego oddania i najpełniej ufajcie działaniu waszej Mamy.
d Kapłan poświęcający się Mojemu Sercu przyciąga ku sobie Moją szczególną miłość, która staje się coraz mocniejsza i wyraźniejsza. Z coraz większą jasnością udaje się ją dostrzegać jego duszy.
e Wobec was mogę spełniać Moją macierzyńską rolę w sposób pełniejszy. Mogę tak czynić dlatego, że przez poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu oddajecie się prawdziwie – jak małe dzieci – w Moje ramiona.
f Mówię do was i możecie usłyszeć Mój głos. Kieruję wami, a wy pozwalacie Mi się ulegle prowadzić.
g Przyoblekam was Moimi własnymi cnotami, karmię was Moim pokarmem. Jesteście wewnętrznie coraz bardziej przyciągani zapachem Mojego matczynego działania, które czyni was małymi, ubogimi, pokornymi, prostymi, czystymi.
h Przede wszystkim pociągam was łagodnie ku Boskiej Osobie Mego Syna Jezusa, obecnego – jak w Niebie – w Sakramencie Eucharystii. Uczycie się ode Mnie coraz większego zamiłowania do modlitwy: modlitwy adoracji, modlitwy dziękczynienia, modlitwy wynagrodzenia.
i Im bardziej chłód opuszczenia i milczenie otaczają Mojego Syna Jezusa, obecnego wśród was w Eucharystii, tym bardziej zbieram głosy Moich umiłowanych synów, aby – zjednoczone z Moim głosem – tworzyły na ziemi melodię miłości dla ofiarowania jej Sercu Mojego Syna, aby Go pocieszyć.
j Taką armię właśnie sobie przygotowuję, taki zastęp Moich Kapłanów gromadzę teraz ze wszystkich stron świata: ukryty zastęp małych dzieci, poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu. Upodabniam coraz bardziej Moje dzieci do Mnie, aby Jezus mógł je ofiarować Ojcu na znak wynagrodzenia i zadośćuczynienia.
k Powtarzam wam: nie rozmyślajcie nad całym złem, jakie coraz bardziej się szerzy i wszędzie zalewa świat.
l Nie rozmyślajcie nawet nad wielkim złem, które szatanowi udaje się szerzyć także w Kościele.
m Kontemplujcie tylko Mnie i wielkie Dobro, jakiego właśnie dokonuje w milczeniu wasza Matka, przyciągając do Swego Niepokalanego Serca coraz większą liczbę Swych synów Kapłanów.
105
a Synowie najmilsi, idźcie za Mną z całą mocą waszego zaufania i nie pozwólcie się niepokoić trudnościom napotykanym na drodze.
b Bóg dopuszcza te trudności, ponieważ pomagają wam wzrastać w doskonałym poświęceniu się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
c Odrywają was od waszego sposobu widzenia i odczuwania, od upodobań oraz przywiązań i powoli prowadzą do patrzenia i odczuwania jedynie według Serca Mojego Syna Jezusa.
119
m Najmilsi synowie, bądźcie dziś Moimi małymi dziećmi. Mój Kościół powinien otworzyć się na działanie Ducha Świętego.
n Budowla Kościoła wznosi się na kolumnach, które opierają się wiekom, a piekło nie zdoła ich zwyciężyć. Kościół jest zbudowany się na kolegium Apostołów, opartym na Piotrze i trwającym aż do końca świata w Biskupach zjednoczonych z Papieżem.
o Dziś jednak budowlę tę zdaje się ogarniać ogromna ciemność. Trzeba, by Duch Święty rozjaśnił ją całkowicie zupełnie nowym światłem. Gromadzę ze wszystkich stron świata zastęp Moich umiłowanych synów, by Duch Święty przemienił ich dzisiaj i przygotował do wypełnienia wielkiego planu Ojca.
p Plan ten jest znowu powierzony bólowi i miłości Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego proszę was, byście poświęcili się Mojemu Sercu. Proszę was: stańcie się małymi dziećmi, bym mogła wszystkich was nieść w Moich ramionach.
q Jak to uczyniłam z Dzieciątkiem Jezus, tak i z wami staję w Świętej Świątyni Boga i składam was w ofierze Bogu Ojcu, by wynagrodzić Jego Bożej sprawiedliwości.
r Nie trwóżcie się, gdy wielcy dzisiaj znowu Mnie odrzucają. Mali coraz bardziej przyjmują Moje słowa. Jedynie z tymi synami odniosę Mój tryumf miłości.
127
g Ja, «mała służebnica Pańska», stanę na czele ogromnego zastępu pokornych, by zaatakować umocnioną fortecę pysznych.
h Wszystkich Moich synów proszę tylko o to, by poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i oddali Mi się w posiadanie. Dzięki temu Ja Sama będę w nich działać.
i Dzięki nim Moje zwycięstwo już się rozpoczęło.
130
k Przemienię wasze życie. Łagodnie lecz zdecydowanie poprowadzę was do świętości. Tylko wtedy gdy będziecie współdziałać ze Mną, unikniecie niebezpieczeństwa zatrzymania się i ostygnięcia w zapale, co grozi wam pomimo waszego poświęcenia się.
131
k Moi najmilsi synowie, gdybyście znali dar otrzymany dzięki poświęceniu się Mojemu Niepokalanemu Sercu!
l To Duch Święty pozwolił wam wejść do Mojego ogrodu. Za pośrednictwem waszej Niebieskiej Mamy On was teraz pielęgnuje, upiększa Swymi darami, ubogaca wszelkimi cnotami.
142
f Daję wam dziś środek, który Ojciec wam ofiarowuje, aby wam pomóc w powrocie do Niego: Moje Niepokalane Serce. Poświęćcie się wszyscy temu Sercu i powierzcie się ramionom waszej Niebieskiej Mamy.
156
e Poświęciliście się Niepokalanemu Sercu Niebieskiej Mamy. Uczestniczycie przez to w Moim planie pokonania szatana, pierwszego twórcy grzechu i wszelkiego zła, które rozszerzyło się w świecie.
f Idźcie ze Mną, a będziecie w świecie światłem nieskalanym, które zwycięży ciemności zła i grzechu.
g Wezwałam was wszystkich do wejścia w głębiny Mojego Serca, aby móc dokonać w was prawdziwej przemiany.
157 [1978r]
a Przyprowadziłam cię do tego narodu [Polska], który został wiele razy poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu i który ogłosił Mnie oficjalnie swoją Królową. Z tego sanktuarium [Częstochowa] czuwam nad nim, opiekuję się nim, pocieszam go, wzmacniam i bronię.
b Stał się Moją własnością, gdyż został Mi powierzony przez poświęcenie każdego Memu Niepokalanemu Sercu. Synowie jego są tego świadomi, bo odnawiają często to poświęcenie i żyją nim.
c Patrz, jak Kościół tu żyje i kwitnie, choć od tylu lat i na tyle sposobów jest prześladowany! Seminaria nie mają już dosyć miejsc, by przyjąć młodzieńców pragnących zostać Kapłanami. Kościoły są pełne wiernych. Duchowieństwo nosi szaty kapłańskie. Ośrodkiem wszelkiej modlitwy jest Jezus w Eucharystii – otaczany czcią, miłowany i wystawiany do publicznej adoracji.
d Wszystko, co dzieje się w tym narodzie, stanowi znak dla całego Kościoła. Byłoby tak we wszystkich częściach świata, gdyby ludzie przyjęli skierowane do nich w Fatimie zaproszenie do poświęcenia się wszystkich Mojemu Niepokalanemu Sercu. Uzyskałabym pokój dla świata i większe uświęcenie dla Kościoła.
e Tymczasem świat pogrąża się w morzu nienawiści i przemocy, a Kościół przeżywa okres wielkiego utrapienia.
f Obecnie jednak, synowie Moi umiłowani, jest Moja godzina!
g Poprzez was, Moi Kapłani, wzywam teraz wszystkich ludzi do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. W ten sposób dacie waszej Niebieskiej Mamie możliwość interwencji, by doprowadzić Kościół do największej wspaniałości, a świat przygotować na przyjście Królestwa Mojego Syna Jezusa.
158
f Tryumf Mojego Serca nastąpił w życiu Moich umiłowanych synów, którzy poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu. Ich liczba rośnie z dnia na dzień. Popatrzcie, wzrasta w nich światło, miłość, wierność i świętość, heroiczne dawanie świadectwa Ewangelii.
g Pomimo ich małości lśni w nich Moja wspaniałość. Prowadzeni i przygotowani przeze Mnie staną się nowymi apostołami dla odnowienia całego Kościoła. Są w sercu Kościoła i w Sercu waszej Niebieskiej Mamy.
162
c Dziś modliłeś się za nowego Papieża [Jana Pawła II], którego Moje Niepokalane Serce otrzymało od Jezusa dla dobra Jego Kościoła. To syn cieszący się Moim szczególnym umiłowaniem, gdyż poświęcił się Mojemu Sercu już od początku swego kapłaństwa.
167
i Właśnie wtedy gdy szatan sądził, że już zwyciężył – po przyjęciu przez Boga ofiary Pawła VI i Jana Pawła I – otrzymałam od Boga dla Kościoła Papieża, którego przygotowałam i ukształtowałam.
j On poświęcił się Mojemu Niepokalanemu Sercu i uroczyście powierzył Mi Kościół, którego jestem Matką i Królową.
k Przez osobę i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II rozsiewam Moje wielkie światło. Będzie się ono powiększać, w miarę jak ciemność coraz bardziej będzie wszystko ogarniać.
l Kapłani i wierni poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, dzieci, które zgromadziłam w Moim zastępie ze wszystkich stron świata na wielką, czekającą was bitwę, zjednoczcie się wszyscy wokół Papieża, a zostaniecie przyobleczeni Moją własną siłą i Moim cudownym światłem!
172
g Wkrótce nadejdzie dla Kościoła nowa wiosna: tryumf Mego Niepokalanego Serca. Będzie to dalej ten sam Kościół, ale odnowiony i jaśniejący. Oczyszczenie uczyni go pokorniejszym i silniejszym, bardziej ubogim, bardziej ewangelicznym, by mogło w nim rozbłysnąć – na oczach wszystkich – chwalebne Królestwo Mego Syna Jezusa.
h Będzie to nowy Kościół Światła. Już obecnie widać na jego gałęziach wiele przebijających się nowych pąków. Są nimi wszyscy, którzy powierzyli się Niebieskiej Mamie, czyli wy, apostołowie Mego Niepokalanego Serca.
i Tak, wy: wszystkie Moje małe dzieci, które Mnie się poświęciły i żyją Moim duchem.
180
a Najmilsi synowie, patrzę na was z macierzyńską miłością i gromadzę ze wszystkich części świata w Moim Niepokalanym Sercu.
b Oto godzina walki i dlatego należy używać broni, którą wam specjalnie przygotowałam: poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, częste odmawianie Różańca Świętego, praktykowanie pięciu pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia zniewag doznawanych przez Moje macierzyńskie Serce.
182
c Wiele Moich umiłowanych dzieci daje odpowiedź coraz bardziej wspaniałomyślną i poświęca się Memu Niepokalanemu Sercu.
d Powierzcie Mi się wszyscy jak najszybciej! Idźcie za przykładem i naglącym zaproszeniem skierowanym do was przez Wikariusza [Papieża] Mojego Syna Jezusa. On zna wszystko i przeczuwa już bliskość bolesnego wydarzenia, które przepowiadam wam od lat.
e Tak, wkrótce wyznaczony przez Ojca czas dopełni się. Potem straszliwa walka między Moim przeciwnikiem a Mną zaostrzy się i wejdzie w fazę końcową.
186
g Wszędzie wzywałam was do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, by móc udzielić wam łaski stałego życia we Mnie i by napełnić przez to wasze jakże małe serca Moją pełnią miłości.
h Miłujcie Moim Sercem wszystkich waszych braci – szczególnie tych, którzy się zagubili i znajdują się w bardzo wielkim niebezpieczeństwie wiecznego potępienia.
193
a Najmilsi synowie, pozwólcie dziś waszej Niebieskiej Mamie ofiarować was wszystkich Panu na Jej Niepokalanym Sercu.
b Im pełniejszą ofiarę składacie z samych siebie przez wasze poświęcenie się, tym lepiej mogę wypełnić Moje macierzyńskie zadanie, polegające na ofiarowaniu was dla doskonałego uwielbienia Trójcy Przenajświętszej.
c W Świątyni Jerozolimskiej ofiarowałam najpierw – zgodnie z przepisami prawa Mojżeszowego – Moje Dzieciątko Jezus, a teraz muszę ofiarować również was wszystkich, Moje małe dzieci, zgodnie z wolą Mojego Syna Jezusa, który Mi was powierzył, zanim umarł na Krzyżu.
d Pod Krzyżem, zgodnie z wolą Jezusa, stałam się prawdziwą Mamą każdego z was. Na czym polega Moje matczyne zadanie, jeśli nie na ofiarowaniu was, aby doskonale uwielbić Boga?
201
a Synowie najmilsi, dzisiejsze święto Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy jest również waszym świętem, ponieważ temu Sercu się poświęciliście.
b Niech ten dzień upłynie wam na modlitwie, w skupieniu, ciszy i ufności.
c Wycisnęłam już Moją pieczęć na czole każdego z was. Mój przeciwnik jest bezsilny wobec tych, którzy otrzymali pieczęć Niebieskiej Mamy.
d Gwiazda otchłani będzie prześladowała Moich synów. Dlatego też będą oni wzywani do znoszenia coraz większych cierpień. Wielu z nich będzie musiało złożyć w ofierze nawet swoje życie. Dzięki ich ofierze miłości i bólu będę jednak mogła odnieść Moje największe zwycięstwo.
e Jestem Niewiastą obleczoną w słońce. Żyję w sercu Boskiej Trójcy.
f Dopóki nie zostanie uznane wyznaczone Mi przez Trójcę Przenajświętszą miejsce, dopóty nie będę mogła w pełni posługiwać się Moją władzą w matczynym dziele Współodkupienia i powszechnego pośrednictwa łask. Dlatego też – w chwili gdy walka pomiędzy Moim przeciwnikiem a Mną wchodziła w fazę decydującą – użył on wszelkich środków, aby podważyć rolę waszej Niebieskiej Mamy.
g Czerwony smok, chcąc zawładnąć ziemią, zaczął przede wszystkim prześladować Niewiastę obleczoną w słońce. Wąż wypuścił za Niewiastą z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją zatopiła i uniosła.
h Cóż jest tą wodą jak rzeka, jeżeli nie nowe teorie teologiczne, za pomocą których usiłowano usunąć waszą Niebieską Mamę z miejsca przyznanego Jej przez Trójcę Przenajświętszą? Udało się przysłonić Mnie w duszach, życiu i pobożności wielu Moich dzieci. Doszło nawet do zanegowania części szczególnych łask, którymi zostałam przyozdobiona przez Mojego Pana.
i Aby Niewiasta mogła umknąć przed wodą wielką jak rzeka, dano Jej «skrzydła orła wielkiego». Dzięki temu mogła znaleźć schronienie na pustyni.
j Czymże jest pustynia, jeżeli nie miejscem ukrytym, cichym, odosobnionym i suchym?
k Miejscem ukrytym, cichym, wysuszonym przez wiele walk i ran – w którym Niewiasta znajduje teraz Swoje schronienie – są dusze i serca Moich umiłowanych synów i wszystkich osób poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu.
l Dokonuję największych cudów na pustyni, na której się znajduję. Czynię je w milczeniu, w skrytości, aby przekształcić dusze i życie Moich dzieci, które Mi się całkowicie powierzyły.
m Każdego dnia przemieniam ich pustynię w Mój kwitnący ogród. W nim wypełniam Moje Dzieło, a Trójca Przenajświętsza otrzymuje doskonałą chwałę.
n Synowie Moi, pozwólcie się przemienić Moim potężnym działaniem Matki, Pośredniczki łask i Współodkupicielki. Nie lękajcie się, bo schroniłam się na pustyni waszych serc i zbudowałam w nich Moją stałą siedzibę.
o Żyjcie w radości i miejcie ufność, ponieważ naznaczyłam was Moją pieczęcią i staliście się Moją własnością.
p Przygarniam dziś wasze małe serca do Serca ogromnego, Niepokalanego i bolejącego waszej Niebieskiej Matki, która patrzy na was życzliwie i błogosławi wraz z Papieżem, pierwszym z Jej umiłowanych synów, który tak wiele światła udziela całemu Kościołowi.
202
d Pustynia, na którą się chronię, to wy, synowie poświęceni Niepokalanemu Sercu, to wasze serca wysuszone licznymi ranami, zadanymi w świecie zbuntowanym przeciwko Bogu i Jego prawom, w świecie ogarniętym rozszerzającą się groźnie nienawiścią i przemocą.
e Wasze wysuszone serca, wasze spragnione dusze, Moi synowie, są miejscem, na którym Niebieska Mama znajduje teraz schronienie.
f Dzięki Mojej obecności pustynia ta zmienia się w kwitnący ogród – pielęgnowany przeze Mnie ze szczególną troską.
g Codziennie nawadniam wasze wysuszone serca czułością Mej niepokalanej miłości. Oschłość waszych dusz zraszam łaską, której jestem pełna, gdyż jako Mama muszę ją dawać wszystkim Moim małym dzieciom.
h Opatruję również niebieskim balsamem wasze rany i oczyszczam was, pomagając wyzwalać się stopniowo z grzechów, z licznych braków i nieuporządkowanych przywiązań. Tak właśnie przygotowuję i użyźniam ziemię Mojego ogrodu.
i Zasiewam tam miłość do Mojego Syna Jezusa, aby mogła wykiełkować i kwitnąć w sposób coraz doskonalszy i pełen światła. W Jego Duchu miłości otwieram was na słońce życzliwości Ojca, aby Trójca Przenajświętsza mogła zabłysnąć i odzwierciedlać się w niebiańskiej siedzibie, zbudowanej w Moim Niepokalanym Sercu.
j Wzrastacie więc, pielęgnowani przeze Mnie, jak pokorne kwiaty, które rozchylają się, by wyśpiewywać wyłącznie chwałę Bożą i wszędzie szerzyć wspaniałość Jego miłości.
k Daję wam także barwy i zapach Moich cnót: modlitwy, pokory, małości, posłuszeństwa, doskonałego oddania się.
l Wzrastacie i rozwijacie się, a Ja każdego dnia przemieniam waszą pustynię w najpiękniejszy ogród, którego zazdrośnie strzegę.
204
i Jestem prawdziwą Pośredniczką łask między Moim Synem Jezusem a wami. Moje zadanie polega na rozdzielaniu Moim małym dzieciom łaski tryskającej z łona Ojca, wysłużonej wam przez Syna i dawanej przez Ducha Świętego.
j Moje zadanie polega na rozdzielaniu jej wszystkim Moim dzieciom według szczególnych potrzeb, które Mama potrafi dobrze poznać.
k Spełniam stale to zadanie. Mogę je jednak wypełnić całkowicie tylko wobec tych Moich dzieci, które powierzają Mi siebie przez doskonałe oddanie się. Mogę je wykonywać przede wszystkim wobec was, Moi najmilsi synowie, którzy – przez wasze poświęcenie się – jesteście Mi całkowicie powierzeni.
207
h Wy, synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, bądźcie żywym przykładem miłości, wierności Papieżowi i pełnej jedności z nim. Przyciągniecie dzięki temu na drogę jedności i zbawienia w prawdziwej wierze wielką liczbę Moich biednych, wprowadzonych w błąd dzieci.
210
e Patrzę z czułością i radością na Moich synów. Prowadzę cię do nich, abyś organizował tu Wieczerniki modlitwy i abyście wspólnie odnowili poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
211
i Dlatego błagam was o nawrócenie i o powrót do Boga. Chcę, aby przez was – Moi umiłowani synowie, którzy Mi się poświęciliście, przez was, Moi apostołowie tych ostatnich czasów – to pełne niepokoju wezwanie dotarło do najdalszych krańców ziemi.
215
b Każdego dnia w różnych diecezjach spotykałeś w Wieczerniku setki Moich umiłowanych synów i dziesiątki tysięcy świeckich oraz osób zakonnych. Dokonaliście w katedrach waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
c Poprzez was, którzy odpowiedzieliście, Moje światło coraz bardziej obejmuje Kościół. Odzyskuje on przez to siłę, zaufanie i nowy zapał do ewangelizacji i zbawiania wszystkich narodów.
221
i Nie przerażajcie się atakami Mojego przeciwnika, rzucającego się z wściekłością, aby wam wyrwać cenną cnotę czystości. Ona należy do Mnie i Ja ją przekazuję – jako znak całkowitej przynależności do Mnie – tym Moim synom, którzy odpowiadają na Moje wezwanie i poświęcają się Memu Niepokalanemu Sercu. Nikt was nie wyrwie z Mojego Niebieskiego ogrodu, w którym z taką troską was zgromadziłam.
229
a Oto znowu przybyłeś do tego wielkiego narodu, na ten olbrzymi kontynent, aby prowadzić Wieczerniki z Moimi umiłowanymi synami i z wszystkimi, którzy przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Memu Sercu.
b Kościół dojrzy coraz to potężniejszą pomoc, której mu udzieli miłosierna miłość Mojego Niepokalanego Serca.
c Jestem Matką Miłosierdzia. Pragnę, by Moja obecność stała się dziś mocniejsza zwłaszcza tam, gdzie przeciwnik wyrządził największe szkody i dokonał największego zniszczenia. ł dojrzy coraz to potężniejszą pomoc, której mu udzieli miłosierna miłość Mojego Niepokalanego Serca.
g Chcę być – z Jezusem – ich Pasterką, kochającą i wyrozumiałą. Niech idą za Mną do bezpiecznego schronienia, które dla nich przygotowałam: do Mojego Niepokalanego Serca. Nieś światło i daj siłę Moim biednym dzieciom, zagubionym w zamęcie, w którym właśnie żyjecie. Umacniaj ich w wierze, w całkowitym posłuszeństwie Papieżowi i zjednoczonej z nim Hierarchii. Utwierdzaj ich w Prawdzie. Powierz Mi ich wszystkich. Niech szczerze i wspaniałomyślnie poświęcą samych siebie Mojemu Niepokalanemu Sercu.
233
h W ostatniej próbie ratunku daję wam bezpieczne schronienie w Moim Niepokalanym Sercu. Przez to Dzieło wzywam was ze wszystkich stron świata, abyście weszli do tego schronienia przez wasze poświęcenie się.
234
d Szczególnie miłuję Różaniec, który tak często odmawiacie, odpowiadając w ten sposób na naglące wezwanie waszej Niebieskiej Mamy! Podobnie z radością przyjmuję waszą odpowiedź na Mój bolesny apel o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Wezwanie to spotyka się z wielką obojętnością ze strony większej części Moich biednych dzieci.
e Razem walczymy i codziennie dołączacie nowe siły do Mojej armii, aby odnieść zapowiedziane już zwycięstwo.
f Z Mojego Niepokalanego Serca spłynie na was pokój!
g W chwili gdy wszystko będzie się wydawać stracone, ujrzycie nadzwyczajny cud Niewiasty obleczonej w słońce, która ukaże się w całej Swej potędze.
236
b Jestem waszą Matką łagodną i miłosierną. Przed wielu laty odbiłam Mój obraz na płaszczu małego Juana Diego, któremu się ukazałam. Dziś pragnę odbić Mój Obraz w sercu i w życiu każdego z was.
c Jesteście naznaczeni Moją pieczęcią miłości, odróżniającą was od tych, którzy pozwolili się zwieść Bestii i noszą wypisaną na sobie jej bluźnierczą liczbę. Smok i Bestia nic nie mogą uczynić tym, którzy są naznaczeni Moją pieczęcią.
d Gwiazda Otchłani będzie prześladować wszystkich naznaczonych Moją pieczęcią, ale nie uda jej się w niczym zaszkodzić duszom, na których Ja Sama odbiłam Mój Obraz. Dzięki krwi, którą wielu z nich będzie musiało przelać, złagodzona zostanie sprawiedliwość Boża, a czas Mojego zwycięstwa – przyśpieszony.
244
i Oto stan, w którym znajduję dzisiaj Moje Dziecko - Kościół. Jestem blisko niego w bolesnej godzinie jego Wielkiego Piątku. Wraz z Janem – który odżywa we wszystkich Moich umiłowanych dzieciach, poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu – pragniemy razem pomagać mu w chwili agonii.
249
g Moi najmilsi synowie, jeżeli będziecie cierpieć i modlić się ze Mną, to uda wam się każdego dnia wprowadzić wiele dusz na drogę prowadzącą do Raju. Stańcie się więc dzisiaj, synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, narzędziami matczynego miłosierdzia.
251
h Wzywam was, umiłowani synowie i wszystkie Moje dzieci poświęcone Niepokalanemu Sercu: zjednoczcie się z bólem waszej Niebieskiej Mamy, ażeby dopełniło się w was to wszystko, czego nie dostaje Męce Jezusa...
252
k Moim światłem – rozszerzającym się w nocy ogarniającej jeszcze świat – jesteście wy, którzy poświęciliście się Memu Niepokalanemu Sercu, oddaliście Mi się całkowicie, żeby Mnie słuchać i za Mną iść. Wzrastajcie na modlitwie, w pokorze, cierpieniu i ufności.
258
a Jeśli będziecie z miłością rozważać tajemnicę, którą Kościół dziś wspomina, umiłowani synowie, dowiecie się, jak należy żyć uczynionym Mi przez was poświęceniem.
b Dzieciątko Jezus, mające 40 dni – które wraz ze św. Józefem, Moim najczystszym małżonkiem, składam w ofierze w świątyni Pańskiej – jest prawdziwym Bogiem, naszym Zbawicielem, oczekiwanym od dawna Mesjaszem.
c Jako Mama zrodziłam Go do życia ziemskiego, lecz to On – jako Stwórca – jest Dawcą życia.
d Przez Moje «tak» pozwoliłam Mu wejść w czas, lecz On – jako Wieczny – jest poza czasem.
e Tulę Go w Moich ramionach i pomagam Mu, lecz to On wszystko podtrzymuje, gdyż jest Wszechmogący.
f Aby wypełnić Boże Pisma, niosę do Świątyni Jerozolimskiej Tego, który jest Odwiecznym Słowem i źródłem Objawienia.
g Słowo Ojca – Bóg, Stwórca wszechmocny i wszechwiedzący – chciało przyoblec się w słabość, narzucić Sobie ograniczenie czasu. Przyjęło kruchość ludzkiej natury, narodziło się ze Mnie i jak każde dziecko odczuwało wszystkie potrzeby.
h Ileż razy – całując Go z matczyną czułością – mówiłam Mu: «Przecież to Ty jesteś odwiecznym pocałunkiem Ojca!» Pieszcząc Go myślałam: «Ty jesteś Boską pieszczotą, uszczęśliwiającą dusze». Podczas ubierania Go w małe ubranka szeptałam: «Ty jesteś Tym, który przyodziewa ziemię kwiatami, a niezmierzony wszechświat – gwiazdami». Karmiąc Go, śpiewałam Mu: «To Ty jesteś Tym, który dostarcza pożywienia żyjącym». A gdy mówiłam do Niego z matczyną miłością: «Synu Mój» i gdy Moja dusza Go adorowała, tak modliłam się do Niego: «Ty jesteś Synem Ojca, Jego Synem Jedynym i Wiecznym, Jego żyjącym Słowem....»
i Och! Jeśli pójdziecie drogą dziecięctwa duchowego, którą wam wyznaczyłam, to wejdziecie dziś w niewypowiedzianą tajemnicę dziecięctwa Mojego Syna Jezusa, niesionego w Moich ramionach do Świątyni Pańskiej.
j Wszyscy powinni kroczyć tą drogą – nawet ci, którzy już się postarzeli i ci, którzy zajmują ważne stanowiska. Także uczony, który kształcił się przez lata i zdobył doświadczenie; również ten, kto odznacza się wielką wiedzą i został powołany do wypełniania bardzo odpowiedzialnych zadań.
k Chociaż w ciągu lat dokonuje się wasz ludzki wzrost, proszę, byście w duchu pozostawali nadal dziećmi. Proszę o wewnętrzną małość, o przyobleczenie się w pokorę i kruchość Mojego małego Dzieciątka Jezus.
l Pragnę widzieć w was czyste serce maleństwa, które nie zna ani egoizmu, ani grzechu, serce otwarte na miłość i dar, oczekujące wszystkiego od Niebieskiego Ojca, aby też wszystko dawać.
m Chcę, abyście mieli w sobie czysty umysł dziecka: zamknięty na zwodnicze zasadzki i dwulicowość, a otwarty jak kwiat, by otrzymać promień wiedzy, prawdy i mądrości.
n Chcę, abyście mieli uległą, podobną do kruchej gliny wolę małego dziecka, pozwalającą się kształtować z oddaniem i ufnością: wolę, która powinna się formować przez dobro i prawdę, a umacniać – przez dążenie do dobra i piękna.
o Tak, umiłowani synowie, powinniście koniecznie przemierzyć drogę dziecięctwa duchowego, jeśli w sposób doskonały chcecie żyć poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
p Dzięki temu będę mogła was nieść – jak Dzieciątko Jezus – i ofiarować w świątyni Pańskiej, aby się zrealizował plan miłości i miłosierdzia, jaki Bóg ma wobec was, dla zbawienia wszystkich Moich dzieci.
260
r Oddanie się Memu Niepokalanemu Sercu przez wasze poświęcenie się, jest dla was dziś spotkaniem z waszą bardzo zbolałą Mamą. Odtąd razem postępujemy naprzód w doskonałym naśladowaniu Jezusa. On zaprasza was do pójścia za Nim drogą krzyżową.
264
i Proszę was, abyście często odnawiali poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu i zbolałemu Sercu i w pełni nim żyli.
j Wejdźcie jak najprędzej do tego schronienia, żebym mogła was obronić.
275
s Przyjmijcie Moje zaproszenie i mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy i braterstwa. Poświęcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, odmawiajcie często Różaniec. Wtedy potężny czerwony Smok zostanie całkowicie związany tym łańcuchem i zakres jego działania będzie się coraz bardziej zmniejszał. Na końcu, bezsilny, zostanie całkowicie unieszkodliwiony.
t Wtedy wszystkim ukaże się cud tryumfu Niepokalanego Serca.
282
f Gdy Mi się poświęcacie, przyjmuję was takich, jakimi jesteście: z waszymi ograniczeniami, brakami, grzechami, z waszą słabością. Potem przemieniam was każdego dnia, aby wasze życie było odpowiedzią na plan, który Bóg powierzył Memu Niepokalanemu Sercu.
h Wytyczam drogę prostą i piękną, ale jakże trudną! Musicie ją przejść, jeśli chcecie żyć poświęceniem się.
285
d Wytyczam drogę dla ocalenia Kościoła – drogę pewną. Wskazałam ją wtedy, gdy ukazałam się w Fatimie, aby dać przesłanie, które powinno być przez wszystkich przyjęte i wprowadzone w czyn.
e Jest to droga poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, droga nieustannego odmawiania Różańca Świętego, droga nawrócenia, modlitwy i pokuty.
f Tę Moją drogę ukazałam wszystkim należącym do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego.
g To jest Moje Dzieło i rozszerzyłam je we wszystkich częściach świata, aby wszystkich prosić o wejście do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.
287
a Rozważajcie niewypowiedzianą chwilę Zwiastowania. Archanioł Gabriel został posłany, aby przyjąć Moje «tak» – dla zrealizowania odwiecznego planu Bożego Odkupienia. Rozważajcie wielką tajemnicę Wcielenia Słowa w Moim dziewiczym łonie, a zrozumiecie, dlaczego proszę was o poświęcenie się Niepokalanemu Sercu.
b Tak, Ja Sama objawiłam Moją wolę w Fatimie, gdy ukazałam się w 1917 roku. Wiele razy prosiłam o to poświęcenie się Moją córkę Łucję, która żyje jeszcze na ziemi, aby wypełnić powierzoną jej przeze Mnie misję. W ciągu ostatnich lat domagałam się tego usilnie również poprzez przesłanie powierzone Mojemu Kapłańskiemu Ruchowi. Dziś znowu proszę wszystkich o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
c Przede wszystkim prosiłam o to Papieża Jana Pawła II, Mojego pierwszego umiłowanego syna. Dokonuje on tego w sposób uroczysty z okazji dzisiejszego święta, po napisaniu do Biskupów świata, aby uczynili to samo w łączności z nim.
d Niestety, nie wszyscy Biskupi przyjęli to zaproszenie. Szczególne okoliczności nie pozwoliły jeszcze Ojcu Świętemu poświęcić Mi wyraźnie Rosji, o co wiele razy prosiłam. Jak wam już powiedziałam, to poświęcenie Mi zostanie dokonane, gdy krwawe wydarzenia będą się już wypełniać.
e Błogosławię odważny akt Mego Papieża. Zechciał powierzyć Memu Niepokalanemu Sercu świat i wszystkie narody. Przyjmuję to z miłością i wdzięcznością. Ze względu na ten akt obiecuję przyczynić się do znacznego skrócenia godzin oczyszczenia, a próbę uczynić lżejszą.
f Proszę jednak o to poświęcenie także wszystkich Biskupów, wszystkich Kapłanów, wszystkie osoby zakonne i wszystkich wiernych. Jest to godzina, w której Kościół powinien się zgromadzić w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca.
g Dlaczego prosiłam was o poświęcenie?
h Gdy jakaś rzecz zostaje poświęcona, nie używa się jej już do innych celów, lecz przeznacza do użytku sakralnego. Tak dzieje się, gdy jakiś przedmiot przeznacza się do kultu Bożego.
i Może tak być również z osobą, kiedy zostaje powołana przez Boga do oddawania Mu doskonałej czci. Prawdziwym aktem waszego poświęcenia się jest chrzest.
j Przez ten sakrament, ustanowiony przez Jezusa, udzielana jest wam łaska, która włącza was w porządek życia wyższego niż naturalne, to znaczy – w porządek nadprzyrodzony. Dzięki temu uczestniczycie w Bożej naturze, wchodzicie we wspólnotę miłości z Bogiem, a wasze czyny nabierają nowej wartości. Przewyższa ona ich wartość naturalną, gdyż mają prawdziwą wartość Bożą.
k Po chrzcie jesteście przeznaczeni do doskonałego uwielbiania Przenajświętszej Trójcy i poświęceni, by żyć w miłości Ojca, naśladować Syna i trwać w pełnym zjednoczeniu z Duchem Świętym.
l Cechą charakterystyczną aktu poświęcenia jest jego pełnia. Kiedy poświęcacie się, jesteście oddani całkowicie i na zawsze.
m Prosząc zatem was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu, daję wam do zrozumienia, że powinniście zdać się na Mnie zupełnie, w sposób całkowity i stały, abym mogła rozporządzać wami zgodnie z wolą Bożą.
n Macie powierzyć się całkowicie, oddając Mi wszystko. Nie powinniście Mi dawać tylko niektórych rzeczy, zachowując jeszcze coś dla siebie. Macie prawdziwie i całkowicie należeć do Mnie.
o Nie powinniście też zdawać się na Mnie tylko od czasu do czasu ani na tak długo, jak wam się podoba, lecz – na zawsze.
p Podkreślając ten ważny aspekt całkowitej i trwałej przynależności do Mnie, waszej Niebieskiej Mamy, proszę o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
q Jak powinniście żyć tym poświęceniem się?
r Jeśli rozważycie niewypowiedzianą, wspominaną dziś przez Kościół tajemnicę, zrozumiecie, w jaki sposób należy żyć poświęceniem się, o które was poprosiłam.
s Słowo Ojca z miłości całkowicie zdało się na Mnie. Po Moim «tak» zstąpiło do Mojego dziewiczego łona.
t Zdało się na Mnie, chociaż jest Bogiem.
u Odwieczne Słowo, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, ukryło się i schroniło po Wcieleniu w małej siedzibie, którą w cudowny sposób przygotował Duch Święty – w Moim dziewiczym łonie.
v Zdało się na Mnie w Swoim człowieczeństwie tak głęboko, jak czyni to każde dziecko w odniesieniu do swojej mamy. Od niej oczekuje wszystkiego: krwi, ciała, oddechu, pokarmu i miłości, aby codziennie wzrastać – najpierw w jej łonie, a potem przez lata, po narodzeniu, zawsze przy swojej matce.
w Jako Matka Wcielenia jestem również Matką Odkupienia, które w nim miało swój przedziwny początek.
x Jestem głęboko zjednoczona z Moim Synem Jezusem i współpracuję z Nim w Jego zbawczym dziele. Czynię to w okresie Jego dzieciństwa, młodości i trzydziestu lat Jego ukrytego życia w Nazarecie, w czasie Jego publicznej działalności, podczas Jego bolesnej Męki i pod Krzyżem, gdzie składam ofiarę i cierpię z Nim. Zbieram również Jego ostatnie słowa miłości i bólu, przez które daje Mnie jako prawdziwą Matkę całej ludzkości.
y Umiłowani synowie wezwani do naśladowania we wszystkim Jezusa, ponieważ jesteście Jego sługami, naśladujcie Go także w Jego całkowitym oddaniu się Niebieskiej Mamie. Oto dlaczego proszę was, byście Mi się ofiarowali przez wasze poświęcenie się.
z Gdy to uczynicie, będę mogła być dla was Matką, uważną i troszczącą się – zgodnie z planem Bożym – o wasz wzrost, abyście właściwie wykorzystali w waszym życiu wielki dar kapłaństwa, do którego zostaliście wezwani. Będę was uczyć każdego dnia coraz lepszego naśladowania Jezusa, który powinien stać się waszym jedynym wzorem i największą miłością. Będziecie Jego prawdziwymi narzędziami, wiernymi współpracownikami Jego Odkupienia.
A Dzisiaj jest to konieczne dla uratowania całej ludzkości, tak chorej i tak oddalonej od Boga i od Kościoła.
B Pan może ją ocalić nadzwyczajną interwencją Swojej miłosiernej Miłości. Wy, Kapłani Chrystusa i Moi umiłowani synowie, zostaliście wezwani do tego, by stać się narzędziami tryumfu miłosiernej Miłości Jezusa.
C Dzisiaj jest to nieodzowne dla Mojego Kościoła, który musi być uleczony z ran niewierności i odstępstwa, aby powrócić do odnowionej świętości i wspaniałości.
D Niebieska Mama chce uzdrowić Kościół przez was, Moi Kapłani. Uczynię to wkrótce, jeśli pozwolicie Mi działać w was i jeśli ulegle i z prostotą zdacie się na Moje miłosierne macierzyńskie działanie.
E Dlatego dziś pełnym bólu błaganiem proszę was wszystkich o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
289
l Poświęcajcie się ustawicznie Mojemu Niepokalanemu Sercu i trwajcie każdego dnia we wspólnocie życia ze Mną.
293
l W waszych krajach istnieje silne dążenie do usuwania Mnie z życia i pobożności wielu Moich dzieci. Wy zatem macie sprawić, że na nowo zajaśnieję na waszej drodze. Dlatego też proszę was o mnożenie Wieczerników modlitwy i życia ze Mną. Organizujcie je wszędzie. Gromadźcie wokół siebie wiernych, aby odmawiać Różaniec Święty, aby rozważać Moje słowa oraz odnawiać i żyć ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Im bardziej będę na nowo jaśnieć w życiu Kościoła, tym bardziej będą się rozpraszać ciemności błędu i niewierności.
n Wiele nieszczęść zostanie wam oszczędzonych dzięki waszej wspaniałomyślnej i tak żarliwej odpowiedzi na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu i do udania się w drogę ze Mną.
297
c Przez ostatnie lata pouczałam was Moimi orędziami jak Mama. One są słowami Mądrości, zesłanymi przez Moje Niepokalane Serce, aby was uformować zgodnie z Moim planem. Moje orędzia wyznaczają drogę prostą, świetlistą. Wskazałam ją wam i powinniście każdego dnia nią podążać, aby żyć dokonanym aktem poświęcenia Mi siebie i aby wzrastała wasza miłość i życie ze Mną. Idźcie tą drogą, abyście byli coraz bardziej dojrzali i przygotowani do wykonania zadania, jakie wam wyznaczyłam.
d Jeśli niektórzy z was – po poświęceniu Mi siebie – zatrzymali się, to stało się tak dlatego, że już nie słuchali, nie rozważali i nie żyli Moimi orędziami. Och, po Moim tryumfie staną się one światłem dla całego Kościoła! Wtedy zrozumie się, jak wielkie rzeczy uczyniłam dla was przez te lata.
e Rozważajcie Moje orędzia. Żyjcie nimi. Jeśli będziecie żyć tym, co wam wskazałam, i jeśli pójdziecie drogą wyznaczoną wam przeze Mnie, będziecie kroczyć bezpiecznie drogą poświęcenia Mi siebie, którego dokonaliście, i zrealizujecie wielki plan tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. W przeciwnym razie powstrzymają was wątpliwości, zniechęcenie, trudności i napotykany opór. Zatrzymacie się i nie będziecie już zdolni do wykonania tego, co dla was przygotowałam, a co jest dziś tak potrzebne dla zbawienia świata i odnowy Kościoła, którego jestem Mamą.
303
g Przepełnia Mnie wdzięczność wobec Mojego Syna Jezusa, ponieważ – poprzez was, którzy Mi odpowiedzieliście – mogę zrealizować dziś Mój matczyny plan, polegający na przygotowaniu wielkiego tryumfu Jego miłosiernej Miłości. Odczuwam wypełniającą Moje Serce Miłość do was, którzy przez wasze poświęcenie się ofiarowaliście Mi się jak dzieci.
h Widzę waszą małość, zauważam waszą słabość i kruchość oraz niezliczone zasadzki zastawiane na was przez Mojego przeciwnika. Widzę, że jesteście tak mali, iż nie udaje się wam uczynić ani jednego kroku bez Mojej matczynej pomocy. Dlatego też pochylam się nad wami z nową matczyną czułością.
i Cieszę się ze wspaniałomyślności, z jaką Mi odpowiedzieliście. Powiedzieliście «tak» na prośbę o poświęcenie się. Ofiarowaliście Mi całe swoje życie, abym mogła w sposób wolny działać dla ukierunkowania go według Mojego planu – zgodnego z wolą Pana.
j Boleję z tego powodu, że czekające was zadanie – tak jak było z Jezusem – jest misją cierpienia i składania siebie w ofierze. Dzięki temu mogę jednak ofiarować Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu wielką moc przebłagalną i wynagradzającą, aby otworzyły się złote drzwi Bożego Miłosierdzia i aby dokonał się największy cud pełnej przemiany świata.
k Moi najmilsi synowie, każdego dnia niosę was do Świątyni Pana na Moim Sercu pełnym wdzięczności, szczęścia i bólu. Kładę was na jego Ołtarzu, abyście zostali złożeni w ofierze, dla doskonałego spełnienia się Jego Bożej Woli.
304
i Nadszedł czas, kiedy jedynie dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu i ufające całkowicie swej Niebieskiej Mamie otrzymają dar zachowania nienaruszonej wiary i prowadzenia do prawdziwej wiary dusz im powierzonych.
309
b Nie zatrzymujcie się z powodu zasadzek szatana! Zastawia je na was, bo lęka się Mojego zastępu, uformowanego przeze Mnie we wszystkich częściach świata z małych, którzy posłuchali Mojego zaproszenia do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
311
e Pragnę wyprosić dla każdego z was dar pokoju serca. Przybyliście z sercami obciążonymi trudnościami, boleściami, nadziejami, troskami i oczekiwaniami. Wszystko wzięłam do Mojego Niepokalanego Serca i udzielam wam pokoju serca. Odejdźcie w tym pokoju serca i stańcie się w waszym środowisku narzędziami Mojego pokoju. Gromadźcie w tym celu coraz więcej dusz w Wieczernikach intensywnej, głębokiej modlitwy, abym mogła im także udzielić pokoju serca. Obecnie coraz bardziej brak jest pokoju w ludziach, rodzinach, narodach i całej ludzkości. Znakiem Mojego matczynego tryumfu jest Pokój. Chcę go obecnie złożyć w sercach wszystkich Moich dzieci, które Mnie słuchają, naśladują i poświęcają się Memu Niepokalanemu Sercu.
313
a Umiłowani synowie, przyjmijcie dziś Moje zaproszenie do wejścia w Moje Niepokalane Serce i pozwólcie Mi wami pokierować. Wszyscy, którzy przyjmują Moje zaproszenie i poświęcają się Mojemu Sercu, stanowią część Mojego zwycięskiego zastępu.
317
c Jestem szczęśliwa widząc, jak Moje matczyne przesłanie rozszerza się dziś po wszystkich częściach świata.
d Wielu Kapłanów, lecz przede wszystkim wielu świeckich z wielkim entuzjazmem odpowiedziało na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do jedności z Papieżem, do kroczenia drogą Bożej łaski, do unikania grzechu, do odmawiania Różańca Świętego, do gromadzenia się w Wieczernikach nieustannej modlitwy ze Mną i przeze Mnie.
326
a Chcę wam dziś wypowiedzieć Moją matczyną wdzięczność za przyjęcie zaproszenia do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzieliście licznie we wszystkich częściach świata. Odpowiadajcie Mi nadal z wielką wspaniałomyślnością i pozwólcie Mi się doprowadzić do pewnego schronienia, które Moja matczyna miłość dla was zbudowała.
b W tym czasie potrzeba wam wszystkim schronienia się, podążania do przystani Mojego Niepokalanego Serca, gdyż grożą wam poważne niebezpieczeństwa ze strony zła.
c Przede wszystkim zagraża wam zło w porządku duchowym, które może zniszczyć nadprzyrodzone życie waszych dusz. Grzech rozszerza się jak najgorsza i najbardziej złośliwa epidemia, siejąca choroby i śmierć wszędzie, w tak wielu duszach. Jeśli stale żyjecie w grzechu ciężkim, jesteście martwi duchowo. Jeśli w takim stanie dojdziecie do kresu życia, czeka was wieczna śmierć w piekle. Piekło istnieje, ono trwa wiecznie. Wielu zagraża dziś niebezpieczeństwo dostania się tam, bo zarażeni są tą śmiertelną chorobą.
d Istnieje również zło w porządku fizycznym, takie jak ułomności, nieszczęścia, wypadki, susze, trzęsienia ziemi, szerzące się nieuleczalne choroby. Dostrzeżcie znak ostrzegawczy w tym, co dzieje się w porządku naturalnym. Powinniście w tym zobaczyć znak Bożej sprawiedliwości, która nie może pozostawić bez ukarania niezliczonych występków, popełnianych każdego dnia.
e Istnieje zło w porządku społecznym, takie jak podziały i nienawiść, głód i nędza, wykorzystywanie i niewolnictwo, przemoc, terroryzm i wojny.
f Aby się ustrzec przed każdym z tych nieszczęść, zapraszam was do ukrycia się w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca.
g Obecnie szczególnie potrzebujecie ochrony przed straszliwymi zasadzkami Mojego przeciwnika, któremu udało się ustanowić swe królestwo na świecie. Jest to królestwo sprzeciwiające się Chrystusowi – królestwo Antychrysta. W tych ostatnich latach waszego wieku jego królowanie osiągnie szczyt mocy, władzy, wielkiego zwodzenia. Nadchodzi godzina, kiedy niegodziwiec ukaże się z całą mocą i zapragnie przywłaszczyć sobie miejsce Boga, aby sam mógł otrzymywać cześć jako Bóg.
h Co zrobić, by – w chwili krwawego bicza tej straszliwej próby – nie zagubić się, nie zniechęcić, pozostać silnym w wierze i wiernym jedynie Jezusowi i Jego Ewangelii? Moje Niepokalane Serce stanie się waszą silną obroną, tarczą, która ochroni was przed wszystkimi atakami Mojego przeciwnika.
i Dziś szczególnie potrzeba wam pociechy. Do kogo będziecie się mogli zwrócić w czekających was bolesnych chwilach, kiedy wielkie odstępstwo osiągnie pełnię, a ludzkość dojdzie do szczytu negowania Boga i buntu przeciw Niemu, do szczytu nieprawości i niezgody, nienawiści i zniszczenia, zła i bezbożności?
j W Moim Niepokalanym Sercu znajdziecie pociechę! Dlatego powtarzam dziś każdemu z was to, co przepowiedziałam w Fatimie Mojej córce Łucji: Moje Niepokalane Serce stanie się twym schronieniem i bezpieczną drogą, która doprowadzi cię do Boga. W dniu poświęconym przez Kościół na oddawanie szczególnej czci Memu Niepokalanemu Sercu wyrażam pragnienie, by stało się Ono dla wszystkich kotwicą zbawienia.
330
B Umiłowani synowie poświęceni Memu Sercu, bądźcie dziś potężnym wołaniem o pełny powrót całego Kościoła walczącego do Jezusa obecnego w Eucharystii, gdyż tylko tam znajduje się źródło wody żywej! Oczyści ona Kościół, usunie jego suszę i odnowi pustynię, w którą się zamienił. Jedynie tam znajduje się tajemnica Życia, które otworzy dla niego drugą Pięćdziesiątnicę łaski i światła. Tylko tam znajduje się zdrój odnowionej świętości – Jezus w Eucharystii!
336
h Środkiem, jakiego powinniście używać dla uchronienia się przed tą zasadzką, jest wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Kościół bowiem – chociaż wydaje się dziś rozdarty, zaćmiony i zwyciężony – został powierzony przez Jezusa straży waszej Niebieskiej Mamy, pełnej miłości. Pragnę mu pomóc, pocieszyć go i uleczyć za waszym pośrednictwem, synowie poświęceni Memu Sercu i uległe narzędzia Mojej matczynej woli. Za waszym pośrednictwem wylewam balsam na jego bolesne rany, umacniam go w godzinach męki i opuszczenia, przygotowuję chwilę jego największej odnowy.
i Czynię to obecnie w bardzo szczególny sposób przez Mojego Papieża Jana Pawła II, który niesie wszędzie znak Mojej matczynej obecności. On daje wam znak do walki. On prowadzi was w walce. On uczy was odwagi i ufności. On już wam zapowiada Moje pewne zwycięstwo. Idźcie po drodze, którą wam wyznaczył, jeśli pragniecie przygotować ze Mną nową i promienną Pięćdziesiątnicę dla całego Kościoła.
338
a Rozmyślajcie dziś o tych, którzy poprzedzili was w drodze do chwały. Tworzą oni świetlistą koronę miłości, radości i chwały wokół Mojego Niepokalanego Serca.
b Takie też miejsce czeka was w Raju. Zostało przygotowane dla was wszystkich, którzy słuchacie Mojego głosu, poświęcacie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, żyjecie w dziecięcej zależności ode Mnie i oddajecie się całkowicie doskonałej realizacji Mojego planu. Żyjecie tu na ziemi, Moje bardzo umiłowane dzieci. Jesteście Moimi apostołami, wezwanymi do rozszerzania wszędzie światła Mej matczynej obecności i wskazywania wszystkim drogi, którą trzeba iść, aby dojść do Chrystusa. Jedynie On będzie mógł wam przynieść nową epokę świętości, sprawiedliwości i pokoju.
344
g Już w tym roku [1987] spełnią się niektóre ważne wydarzenia. Ileż cierpień i boleści widzę na waszych drogach u progu tego nowego roku! Przyjmijcie więc zaproszenie Mojego Papieża Jana Pawła II, który chce powierzyć Kościół i całą ludzkość macierzyńskiej miłości Mojego Niepokalanego Serca.
345
e Ten sam matczyny plan wypełniam teraz w stosunku do każdego z was, Moi umiłowani, wezwani do przeżywania w waszym kapłańskim życiu planu i misji Mojego Syna Jezusa. Zrozumcie więc, dlaczego proszę was o zupełne powierzenie Mi siebie – w waszym akcie ofiarowania się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Ten akt pozwala Mi wkroczyć w wasze życie, by je skierować ku doskonałemu wypełnianiu woli Ojca.
f Jestem przy każdym z was w każdej chwili waszego dnia. Moim milczeniem pomagam wam mówić. Moim głosem uczę was modlić się. Moimi rękami prowadzę was po dobrej drodze. Moją obecnością umacniam was w zmęczeniu. Przez potężne wstawiennictwo czynię owocną waszą pracę apostolską. Moje Niepokalane Serce daje wam radość i pokój w chwilach rozczarowań i oschłości.
355
a Moje umiłowane dzieci i synowie Mnie poświęceni, wejdźcie dziś wszyscy do niezawodnego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. To jest Wieczernik, który Mama przygotowała w obecnych czasach dla Kościoła, Swego Umiłowanego Dziecka.
b Cały Kościół musi teraz wejść do Wieczernika Mego Niepokalanego Serca. Powinni do niego wejść wszyscy Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni. W Wieczerniku Jerozolimskim zstąpił Duch Święty na Apostołów zgromadzonych ze Mną na modlitwie. Dokonał się tam cud pierwszej Pięćdziesiątnicy. Podobnie dokona się wieki cud drugiej Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, gdy cały Kościół do niego wejdzie. Będzie to Boski ogień oczyszczenia i uświęcenia, który odnowi oblicze całej ziemi.
d Proszę was, byście mnożyli wszędzie wasze Wieczerniki modlitwy i braterstwa i doprowadzali możliwie jak największą liczbę Moich dzieci do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
356
c Ogarnijcie świat łańcuchem Różańca, aby dla wszystkich wyprosić łaski i miłosierdzie. Mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy. W tym roku proszę wszystkich o odpowiedź na Moją prośbę o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
d Ta usilna prośba realizuje się praktycznie w Moim Kapłańskim Ruchu Maryjnym. Sama go tworzę i rozszerzam po wszystkich częściach świata, aby wezwać wszystkich ludzi do poświęcenia się, którego pragnę i o które proszę. Jest Moim matczynym i gorącym pragnieniem, aby w czasie Roku Maryjnego Dzieło Mojego Kapłańskiego Ruchu zostało oficjalnie przyjęte przez Kościół, z radością i wdzięcznością.
360
F Wraz ze wszystkimi Moimi umiłowanymi oraz z poświęconymi Mi dziećmi, stanowiącymi część Mojego Ruchu, umieszczam was przed każdym Tabernakulum świata, by was złożyć w hołdzie Jezusowi – jako najdroższe klejnoty i najpiękniejsze, najwonniejsze kwiaty.
368
a Moja niebiańska wspaniałość zstępuje dziś na was i pragnie ogarnąć cały świat. Chodźcie w Moim świetle, jeżeli chcecie osiągnąć pokój. Światłość łaski Bożej, czystości, świętości, modlitwy oraz coraz doskonalszej miłości musi przenikać wasze istnienie, synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu.
b Przeżywacie bolesne czasy kary. Przeżywacie mroczną godzinę zwycięstwa Mego przeciwnika, Księcia Nocy. Przeżywacie najtrudniejsze chwile oczyszczenia. Dlatego zapraszam was, byście udali się do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca i byście pozwolili otulić się niebiańskim płaszczem Mego najczystszego światła. Kroczcie drogą, którą wam wytyczyłam w tych latach, byście stali się dziś narzędziami Mojego pokoju.
371
e Proszę was o wynagradzanie za obojętność i wielki brak odpowiedzi ze strony wielu Moich synów. Uczyńcie to, przeżywając z większą wspaniałomyślnością i wyjątkową gorliwością drugą połowę Roku Maryjnego. Proszę was o odpowiedź na Moją ponowną prośbę o poświęcenie się. Dokonujcie często aktu poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, a przede wszystkim żyjcie nim. Doprowadźcie możliwie jak największą liczbę Kapłanów, osób zakonnych i wiernych do dokonania upragnionego przeze Mnie poświęcenia się, o które tyle razy proszę także obecnie.
f Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Módlcie się więcej, módlcie się ze Mną, odmawiajcie Różaniec Święty. Pragnę, by rodziny chrześcijańskie poświęcały się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stawały się Wieczernikami modlitwy, miłości i życia ze Mną. Niech Kapłani należący do Mojego Ruchu gromadzą powierzonych im wiernych w Wieczernikach modlitwy, ponieważ w tym roku potrzebuję wielkiej siły wstawienniczej i wynagradzającej, by doprowadzić do końca plan powierzony przez Trójcę Przenajświętszą Mojemu Niepokalanemu Sercu.
372
b To są czasy waszego pełnego ujawnienia się. Nadeszła godzina waszego publicznego świadectwa. W tych ostatnich czasach ukazujcie się wszystkim jako małe dzieci Mnie poświęcone i jako wielcy apostołowie Niebieskiej Mamy. Nadeszła godzina, w której chcę być w was otoczona czcią, na oczach Kościoła i świata.
373
c Objawiam się wam w nadzwyczajny sposób, aby zachęcić was do zaufania, nadziei, schronienia się we Mnie – przez wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
d Moja obecność staje się tym silniejsza, im bardziej zbliża się Moje zwycięstwo i ostateczna klęska szatana. To dlatego zapraszam was wszystkich do patrzenia na Mnie z ufnością i wielką nadzieją.
375
g Chcę wam powiedzieć, że wasza odpowiedź – przez poświęcenie się i modlitwę – pociesza dziś Moje Niepokalane Serce. Doprowadźcie jak najwięcej Moich dzieci do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Tego pragnę i o to proszę. Wy, którzy uczestniczyliście w obecnym Wieczerniku, stańcie się apostołami poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu w całej Brazylii. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników! Rozszerzajcie przede wszystkim Wieczerniki rodzinne – ogromną deskę ratunkową.
376
a Z jaką radością przyjmuję twój akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu w dniu twoich urodzin! Wzięłam twe serce i sprawiłam, że wniknęło jeszcze głębiej w Mój matczyny ogród. Włożyłam je w gorejące ognisko miłości Boskiego Serca Mojego Syna Jezusa. Twoje serce należy odtąd całkowicie do Nas i chcemy je uczynić doskonałym narzędziem naszej czystej miłości. Proszę cię, byś kochał coraz bardziej.
379
f Dlatego właśnie zapraszam was do ofiarowania Mi go [dnia Wielkiej Soboty] przez odmówienie Różańca Świętego i rozważanie jego tajemnic, przez spowiedź sakramentalną i wynagradzającą Komunię, przez odnowienie waszego aktu poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Możecie w ten sposób wynagrodzić zadane Mi zniewagi, wywołujące bardzo wielki ból Mojego Serca.
381
b Nadeszły Moje czasy i mam właśnie opuścić pustynię, na której się znajduję, dla dokonania Moich wielkich cudów i odniesienia Mojego zapowiedzianego zwycięstwa.
c Dlatego właśnie potrzebuję was dzisiaj, najmilsi synowie. Poprzez was – którzy całkowicie powierzyliście Mi siebie, dokonując aktu waszego doskonałego oddania się – chcę zlać na cały świat światło Mego Niepokalanego Serca. Chcę działać za waszym pośrednictwem. Chcę kochać i zbawiać przez was. Pragnę się wszystkim ukazać i odnieść dla was tryumf Mojego Niepokalanego Serca.
382
e To są czasy Mojego Pokoju. Synom, którzy Mnie słuchają i poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, udzielam daru Mojego Pokoju. Prowadzę was do życia w pokoju serca i duszy. Zachowuję w was spokój – nawet pośród wielkich wstrząsów. Doświadczacie Mojej obecności, zwłaszcza w chwilach niebezpieczeństwa i próby. Naznaczam was Moją pieczęcią, abyście mogli wszędzie szerzyć światło wiary, świętości i miłości w tych dniach nieprzeniknionych mroków.
384
j W to święto ku Mojej czci, w Roku Maryjnym, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą należeć do tej małej trzódki. Po macierzyńsku zapraszam do poświęcenia się Memu Sercu, do życia w zażyłości ze Mną, do stania się Moimi odważnymi apostołami w tych ostatnich czasach. Nadszedł bowiem moment, w którym Moje Niepokalane Serce zostanie otoczone czcią wobec Kościoła i całej ludzkości.
386
d W tym Roku Maryjnym mogłam oddziaływać po macierzyńsku na serca, dusze i życie wielu Moich synów, którzy otwarli Mi drzwi swego istnienia. Mogłam przede wszystkim posłużyć się Swą wielką mocą w życiu wszystkich tych synów, którzy całkowicie powierzyli Mi siebie przez akt oddania się Niepokalanemu Sercu. W Moim niebiańskim ogrodzie przygotowałam liczne ziarna wielkiej świętości dla nowej epoki, która znajduje się u waszych drzwi.
387
b Uczestniczę z radością w waszym braterstwie i powiększam miłość między wami. Pomagam wam rozumieć się wzajemnie, kroczyć w większym zjednoczeniu po trudnej drodze waszego czasu. Przyjmuję z radością wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, który odnawiacie każdego dnia podczas odprawiania Mszy św. Wypraszam dla was w nadobfitości dar Ducha Świętego. Ojciec i Syn udzielają Go wam dzięki potężnemu wstawiennictwu waszej Niebieskiej Mamy.
389
a Przybywacie dziś ze wszystkich części Francji do stóp skały, na której ukazałam się jako Niepokalane Poczęcie. Jesteście tu, aby zorganizować wasz wielki Wieczernik modlitwy i braterstwa oraz odnowić wspólnie akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię z tego miejsca Mój Ruch. Błogosławię stąd każdego z was. Błogosławię stąd Kościół i całą ludzkość.
392
a Najmilsi synowie, jakże jestem radosna widząc was tu zgromadzonych jak kochający się bracia, na modlitwie ze Mną w Wieczerniku odnawiającym cudowną rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego! Spotkaliście się w tym domu także po to, by okazywać sobie wzajemną miłość, modlić się wspólnie i rozważać, jak żyć poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
397
f – Przyjdź, Panie Jezu i wejdź w życie każdego człowieka poprzez Bożą łaskę, miłość i świętość. Zadziałam bardzo silnie, aby doprowadzić was wszystkich do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do wielkiej świętości, aby Jezus mógł żyć, działać i jaśnieć coraz bardziej w waszym życiu.
398
m Jeśli w tych mrocznych czasach wielkiego ucisku nie pozwolicie się nieść w Moich ramionach – z dziecięcym oddaniem i wielką uległością – trudno wam będzie uniknąć podstępnych zasadzek Mego przeciwnika. Jego zwodzenie stało się tak bardzo niebezpieczne i subtelne, że prawie nie udaje się go uniknąć. Narażacie się na wielkie niebezpieczeństwo poddania się oszustwu, którym posługuje się Mój przeciwnik, by was oddalić od Jezusa i ode Mnie.
n Wszyscy mogą wpaść w jego pułapkę. Wpadają w nią Kapłani, a nawet Biskupi. Wpadają w nią świeccy i osoby konsekrowane. Wpadają w nią prości a także uczeni. Wpadają w nią uczniowie, a nawet nauczyciele.
o Nigdy jednak nie wpadają w nią ci, którzy – jak małe dzieci – poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu i pozwalają się nieść w Moich matczynych ramionach. Teraz coraz bardziej widoczne będzie dla Kościoła i świata, że mała trzódka – która w tych latach wielkiego odstępstwa pozostanie wierna Jezusowi i Jego Ewangelii – zostanie całkowicie ustrzeżona w matczynej zagrodzie Mojego Niepokalanego Serca.
403
f Dwa skrzydła orła – to Słowo Boże słuchane, kochane i zachowywane z wiarą; to Słowo Boże stosowane z miłością w życiu dzięki łasce. Dwa skrzydła wiary i miłości – czyli Słowo Boże, którego słuchałam i którym żyłam – pozwoliły Mi wznieść się ponad rzekę wszystkich ataków skierowanych przeciwko Mnie, ponieważ ukazały światu Moją prawdziwą wielkość.
g Następnie znalazłam schronienie na pustyni. Tą pustynią, na której wzniosłam Moją stałą siedzibę, są serca i dusze wszystkich Moich dzieci przyjmujących i słuchających Mnie, całkowicie powierzających Mi siebie, poświęcających się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Na tej pustyni, na której się znajduję, dokonuję dziś największych cudów. Czynię je w sercach i w duszach, to znaczy w życiu wszystkich Moich najmniejszych dzieci. Sprawiam, że idą za Mną drogą wiary i miłości. Przygotowuję je do przyjmowania, kochania i zachowywania Słowa Bożego. Pomagam im żyć nim każdego dnia konsekwentnie i odważnie.
h W ciszy i ukryciu – to znaczy na pustyni, na której się znajduję – działam z mocą, aby poświęceni Mi synowie wierzyli dziś w Ewangelię, pozwalali się prowadzić jedynie Mądrości Ewangelii i byli zawsze żywą Ewangelią.
404
c Moje Niepokalane Serce jest miejscem nowego Wieczernika – duchowego i powszechnego. Powinniście wejść do tego Wieczernika przez wasz akt poświęcenia się, którym na zawsze powierzycie Mi siebie, abym mogła połączyć Mój głos z waszymi głosami dla wyproszenia daru drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości.
i Pan przyoblekł Mnie Swoją Światłością, a Duch Święty – Swoją Boską mocą. Dzięki temu ukazuję się jako wielki znak na Niebie – Niewiasta obleczona w słońce. Powierzone Mi zostało zadanie wyrwania ludzkości spod władzy ogromnego czerwonego Smoka i doprowadzenia jej całej do doskonałego uwielbiania Przenajświętszej Trójcy.
j Dlatego też wszędzie na świecie formuję zastęp złożony z Moich najmniejszych dzieci. Proszę je o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez wiarę i miłość prowadzę je do życia jedynie dla chwały Bożej. Ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w Moim niebiańskim ogrodzie.
k Każdego dnia staję w akcie głębokiej adoracji przez tronem Mojego Pana. Otwieram złotą bramę Mego Niepokalanego Serca i w Swoich ramionach składam w ofierze wszystkie dzieci mówiąc: «Przenajświętsza i Boska Trójco, w chwili powszechnego odrzucania Ciebie przynoszę Ci daninę Mojego macierzyńskiego wynagrodzenia: wszystkie Moje małe dzieci, które codziennie formuję dla Twojej największej chwały.»
l Dzięki temu również dziś Pan otrzymuje doskonałe uwielbienie – z ust dzieci i niemowląt.
405
a Najmilsi synowie, gromadzicie się dziś w Wieczernikach modlitwy, aby uczcić święto Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy. Wzywam was na całym świecie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzieliście Mi z synowskim oddaniem i wspaniałomyślnością. Uformowałam Sobie obecnie zastęp złożony z synów, którzy przyjęli Moje zaproszenie i posłuchali Mego głosu.
b Nadszedł czas, w którym Moje Niepokalane Serce powinno zostać otoczone czcią przez cały Kościół i całą ludzkość. W tych czasach odstępstwa, oczyszczenia i wielkiego ucisku Moje Niepokalane Serce jest bowiem jedynym schronieniem i drogą prowadzącą was do Boga zbawienia i pokoju. Moje Niepokalane Serce staje się dziś przede wszystkim znakiem Mego pewnego zwycięstwa w wielkiej walce, toczącej się pomiędzy zwolennikami ogromnego czerwonego Smoka, a uczniami Niewiasty obleczonej w słońce.
F Posługuję się wami, Moje małe, poświęcone Mi dzieci, w demaskowaniu wszystkich podstępnych zasadzek zastawianych na was przez czarną Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić wielki atak masonerii, skierowany dziś przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. W jej największej klęsce ukaże się na końcu w całej swojej wspaniałości tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.
406
s Najmilsi synowie, proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu i o wejście do matczynego schronienia. Proszę o to, byście doznali opieki i obrony przed tą straszliwą zasadzką. Oto dlaczego proszę was o odrzucenie – w akcie poświęcenia Mojego Ruchu – wszelkich dążeń do zrobienia kariery. Unikniecie przez to najsilniejszej i najbardziej niebezpiecznej zasadzki, którą posługuje się masoneria, aby włączyć do swej tajemnej sekty wielu Moich najmilszych synów.
Prowadzę was do wielkiej miłości:
– do Jezusa-Prawdy, czyniąc z was odważnych świadków wiary;
– do Jezusa-Życia, doprowadzając was do wielkiej świętości;
– do Jezusa-Drogi, prosząc, byście żyli jedynie Ewangelią i głosili ją dosłownie.
408
b Jednoczycie się jak bracia, którzy się kochają, pomagają sobie, aby razem nieść ciężar napotykanych trudności. W różnych językach odnawiacie codziennie wasz akt poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, jednocząc się w ten sposób rzeczywiście ze wszystkimi waszymi braćmi należącymi do Mojego Ruchu, rozsianymi po całym świecie. Stanowicie część Mojego zastępu. Jesteście najcenniejszą cząstką Mojego macierzyńskiego dziedzictwa.
409
n Musi się tu ukazać wytrwałość wszystkich Moich małych dzieci, które wzywam do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby przeżywały ze Mną decydujące chwile walki i upadku Babilonu, kiedy zostanie obrana z gron winorośl ziemi i kiedy wrzuci się je do kadzi tłoczni, przedstawiającej wielką karę Bożą.
410
o Ponieważ Mój przeciwnik oznacza swym znamieniem wszystkich swych zwolenników, nadszedł i dla Mnie – waszego Niebieskiego Wodza – czas oznaczenia Moją matczyną pieczęcią wszystkich tych, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowią część Mojego zastępu.
p Wyciskam Moją pieczęć na waszych czołach najświętszym znakiem Krzyża Mojego Syna Jezusa. Otwieram w ten sposób ludzki umysł na przyjęcie Jego Bożego Słowa, na miłowanie go, życie nim. Prowadzę was do powierzenia się w pełni Jezusowi, który wam je objawił. Czynię was dziś odważnymi świadkami wiary. Tym, którzy oznaczeni są na czołach bluźnierczym znamieniem, przeciwstawiam Moich synów – oznaczonych Krzyżem Jezusa Chrystusa.
q Następnie porządkuję całe wasze działanie, aby przynosiło najdoskonalszą chwałę Trójcy Przenajświętszej. W tym celu wyciskam na waszych rękach Moją pieczęć, którą jest znak Ojca, Syna i Ducha Świętego.
– Przez znak Ojca wasze ludzkie działanie podporządkowuje się i całkowicie współpracuje z planem Bożej Opatrzności, która i dzisiaj przygotowuje wszystko dla waszego dobra.
– Przez znak Syna wszystko, co czynicie, zostaje głęboko włączone w tajemnicę Jego Boskiego Odkupienia.
– Przez znak Ducha Świętego cała wasza działalność otwiera się na Jego potężną moc Uświęcenia – tchnącą wszędzie jak potężny Ogień, aby odnowić od podstaw cały świat.
r Moi najmilsi synowie – w tym dniu, w którym zgromadzeni z miłością wokół Mojej kołyski świętujecie dzień ziemskiego narodzenia waszej Niebieskiej Mamy – pozwólcie się wszyscy oznaczyć na czołach i na rękach Moją matczyną pieczęcią.
411
j Was, synów poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu, pytam dziś o to, o co pytałam w tym miejscu troje Moich dzieci, którym się objawiłam: Łucję, Hiacyntę i Franciszka:
k Czy chcecie – na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca – złożyć siebie Panu w ofierze dla zbawienia wszystkich Moich biednych dzieci grzeszników? Jeśli zechcecie przyjąć Moją prośbę, będziecie musieli zrobić to, o co was teraz proszę:
– Modlić się więcej, odmawiając szczególnie Różaniec Święty;
– Organizować częste godziny adoracji i wynagrodzenia eucharystycznego;
– Przyjmować z miłością wszelkie cierpienia, które zsyła wam Pan;
– Szerzyć odważnie Moje orędzia, które wam daję jako Niebieska Prorokini tych ostatnich czasów.
414
i Jestem Matką i Królową całego Kościoła.
j Dwanaście gwiazd oznacza jeszcze jedną nową rzeczywistość. Apokalipsa ukazuje Mnie jako wielki znak na Niebie, Niewiastę obleczoną w słońce, walczącą ze Smokiem i jego potężną armią zła. Gwiazdy wokół Mojej głowy oznaczają tych, którzy poświęcają się Memu Niepokalanemu Sercu, stanowią część Mojego zwycięskiego zastępu, pozwalają Mi się prowadzić do walki w tej bitwie dla osiągnięcia na koniec naszego największego zwycięstwa. Wszyscy Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Niepokalanemu Sercu są dziś wezwane, by stać się apostołami czasów ostatnich, i stanowią najjaśniejsze gwiazdy Mojej królewskiej korony.
k Tak więc dwanaście gwiazd, formujących jaśniejącą koronę Mojej matczynej władzy królewskiej, to pokolenia Izraela, pierwsi Apostołowie oraz apostołowie tych ostatnich czasów.
416
g Wy, Moje małe dzieci – dzięki waszej modlitwie – dałyście waszej Niebieskiej Mamie wielką moc w Jej dziele wstawiennictwa przed obliczem Swojego Syna Jezusa.
h Dziękuję wam za waszą wspaniałomyślną odpowiedź na Moje pragnienia i powtarzane prośby. Dzięki Memu Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu mogłam otrzymać ze wszystkich stron świata wielką odpowiedź Kapłanów i wiernych na Moją prośbę o poświęcenie Mi się i o modlitwę. Wszędzie rozszerzyły się Wieczerniki, o które prosiłam was w Moim orędziu z 17 stycznia 1974.
i Wasza Niebieska Mama może obecnie posługiwać się wielką mocą. Mam teraz w rękach drogocenny klucz, który pozwala Mi otworzyć złotą bramę Boskiego Serca Jezusa, aby mogło Ono wylać na świat ocean Swego Miłosierdzia. Woda tryskająca z Najświętszego Serca Jezusa obmyje, oczyści cały świat i przygotuje go na przeżywanie nowej epoki łaski i świętości. Na epokę tę wszyscy czekają.
417
f W tych latach przygotowuję was Moim matczynym działaniem na przyjęcie przychodzącego Pana. Oto dlaczego proszę was o poświęcanie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Czynię to, by w was wszystkich ukształtować wewnętrzną uległość. Potrzebuję jej, aby móc działać w każdym z was i doprowadzić do głębokiej przemiany, która pozwoli wam godnie przyjąć Pana.
j Zapraszam was wszystkich do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Powierzajcie Mi siebie jak małe dzieci, bym was mogła prowadzić drogą świętości, w radosnym praktykowaniu wszelkich cnót: wiary, nadziei, miłości, roztropności, męstwa, sprawiedliwości, umiarkowania, milczenia, pokory, czystości, miłosierdzia.
k Wychowuję was do modlitwy, którą zawsze macie zanosić ze Mną. We wszystkich częściach świata zwiększajcie liczbę Wieczerników modlitwy, o które was prosiłam. Będą one – jak pochodnie zapalone w nocy – najpewniejszymi punktami orientacyjnymi, schronieniem koniecznym i upragnionym. Szczególnie proszę o to, aby szerzyły się coraz bardziej Wieczerniki rodzinne. Staną się one dla was pewnym schronieniem w czasie wielkiej, czekającej was próby.
418
a Popatrz na te wszystkie Moje dzieci. Są proste, małe i tak doświadczane cierpieniem i ubóstwem. Zauważ jednak, jak wspaniałomyślnie odpowiedziały na Moją prośbę o poświęcenie się i o modlitwę.
b – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi dzieci, które Mnie kochają i otaczają dziecięcą czułością, gromadzą się w modlitewnych Wieczernikach ze Mną. Razem odnawiają swój akt poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Wspaniałomyślna odpowiedź ze strony dzieci daje tyle radości Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowi wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą przed Eucharystycznym Sercem Jezusa. Proszę, niech się mnożą we wszystkich częściach świata dziecięce Wieczerniki. Wzywam dzieci do krucjaty modlitwy i poświęcenia się dla zbawienia świata.
c – Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi młodzież, która w wielkiej liczbie powzięła w swoim życiu zobowiązanie poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Pragnie ona żyć tym poświęceniem, usiłując unikać grzechu, trwać w łasce uświęcającej, praktykować cnoty chrześcijańskie – szczególnie czystość. Młodzi gromadzą się w Wieczernikach, aby modlić się ze Mną i rozmyślać nad Moim słowem, które prowadzi ich łagodnie do życia Ewangelią Jezusa. Liczba młodych idących drogą wyznaczoną przez waszą Niebieską Mamę będzie się coraz bardziej powiększać.
d – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi rodziny, które poświęciły się Memu Sercu. Gromadzą się one w Wieczernikach rodzinnych, których pragnę i o które tak wiele razy was prosiłam. Poświęcające Mi się rodziny chronią się przed poważną chorobą rozbicia i rozwodu; są zachowywane od straszliwej zarazy raka aborcji i uciekania się do środków zapobiegających zrodzeniu się życia. Dlatego widzisz tu tyle dzieci, przyjmowanych jako najpiękniejszy i najcenniejszy dar udzielony przez Pana rodzinom, które są jeszcze wierne.
e – Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi parafia, wszyscy, którzy ją tworzą: Pasterz i powierzona mu owczarnia. Wspólnota parafialna powierzyła się Mojemu Niepokalanemu Sercu i każdego dnia gromadzi się w Wieczerniku modlitwy ze Mną, na odmawianiu Różańca Świętego, i upada na twarz w adoracji przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu. Jezus może dzięki temu wyzwolić w duszach Swą wielką moc miłości i pozwolić już teraz zatryumfować – w tym biednym i oddalonym miejscu – Swej miłosiernej Miłości, poprzez przyjście do was Jego Eucharystycznego Królestwa.
f Dziś – kiedy czcicie Mnie niosącą w ramionach Dzieciątko Jezus do Świątyni Jerozolimskiej – ogłaszam wam, że tu Mój tryumf już się rozpoczął. Jedynie w sercach małych przygotowuję każdego dnia największy tryumf Mojego Niepokalanego Serca.
419
a Jak bardzo jestem zadowolona, synowie najmilsi, z waszego Wieczernika modlitwy i braterstwa, który zorganizowaliście z waszą Niebieską Mamą.
b – Gromadzicie się na modlitwie. Odmawiacie wspólnie Liturgię Godzin i Różaniec Święty. Wieczorem gromadzicie się wokół Jezusa Eucharystycznego – uroczyście wystawionego na ołtarzu, w czasie godziny adoracji i wynagrodzenia. Podczas sprawowania Mszy Świętej zawsze odnawiacie wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
420
h Kiedy Syn Człowieczy powróci...
i Jego powrót jest bliski, dlatego Moje matczyne działanie staje się coraz bardziej troskliwe i silne. Pragnę pomóc wszystkim Moim dzieciom pozostawać zawsze w prawdzie wiary. Oto dlaczego prosiłam was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Oto dlaczego w tym czasie rozszerzyłam Mój Kapłański Ruch Maryjny. Uczyniłam to, aby uformować małą trzódkę, gromadzącą się na modlitwie w Wieczernikach, czuwającą i oczekującą. Tę trzódkę gromadzę i formuję, by zawsze trwała w prawdziwej wierze.
j Dzięki temu, kiedy Syn Człowieczy powróci, znajdzie jeszcze wiarę na ziemi w tych wszystkich, którzy Mi się poświęcą i pozwolą się zgromadzić w niebiańskim ogrodzie Mego Niepokalanego Serca.
427
c Zostaliście wybrani, by stać się najmniejszymi, którzy poświęcili i zupełnie powierzyli Mi samych siebie. Zostaliście uformowani, aby przygotować i przyczynić się do Mojego matczynego tryumfu w chwalebnym tryumfie Mojego Syna Jezusa. Zostaliście wezwani, by stać się apostołami ostatnich czasów.
d Na was spoczywa więc zadanie głoszenia we wszystkich krajach ziemi miłości i chwały waszej Niebieskiej Mamy.
428
g Powinniście się stać milczącymi i odważnymi twórcami powszechnej odnowy. Weźcie w wasze kapłańskie ramiona biedną, chorą ludzkość i zanieście ją do macierzyńskiej kliniki Mojego Niepokalanego Serca, aby została tam uzdrowiona przez waszą Niebieską Mamę. Czynicie to, kiedy doprowadzacie wszystkich ludzi – Kapłanów, wiernych, dzieci, młodzież i rodziny – do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
430
d Wskazuję wam drogę, jaką macie przebyć, aby w każdym dniu żyć poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu możecie stać się promieniami Światłości zstępującymi pośrodku wielkiej ciemności, aby zwiastować bardzo bliski tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.
g Jestem Matką Miłości. Dlatego wzywam dziś was, Kapłani – a za waszym pośrednictwem wszystkich wiernych – do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu będę mogła naprawdę wziąć w posiadanie wasze życie i uczynić was narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Jesteście promieniami Światłości zstępującej z Mego Niepokalanego Serca na tak bardzo doświadczoną ziemię węgierską. Rozszerzajcie wszędzie Światłość Mego Serca, bo głębokie są jeszcze otaczające was ciemności i bardzo wielkie zagrażają wam niebezpieczeństwa. Otwórzcie szeroko serca wszystkich na przyjęcie daru Mojej macierzyńskiej władzy królewskiej.
431
i W tym dniu Mojego narodzenia, Mój mały synu, tak przeze Mnie kochany, znajdujesz się w przeddzień długiej i męczącej podróży do krajów innego kontynentu. O podjęcie tej podróży dla Mnie znowu cię proszę. Na tym polega powierzone ci przeze Mnie zadanie: nieść do wszystkich krajów świata Moje matczyne orędzie i wzywać wszystkie Moje dzieci do wejścia – przez akt ich poświęcenia się – do promiennego i pewnego Schronienia Mego Niepokalanego Serca.
434
f Coraz więcej Moich dzieci uśmierza Mój ból. Przyjmują Moje matczyne zaproszenie do nawrócenia, do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, do szerzenia wszędzie Wieczerników modlitwy ze Mną, do odmawiania Różańca Świętego. Rozpowszechniajcie wszędzie Wieczerniki podobne do promieni słońca, które zstępują, aby oświetlić ziemię w tych dniach wielkiej ciemności.
437
b Gromadzicie się na modlitwie ze Mną, na odmawianiu całego Różańca, na słuchaniu Mojego słowa, na uroczystej godzinie adoracji i na Mszy świętej, której zawsze przewodniczy Biskup. W czasie sprawowania Eucharystii odnawiacie akt waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
438
e – Moje Niepokalane Serce jest promienną drogą prowadzącą was na radosne spotkanie z Jezusem, który właśnie ma do was powrócić w chwale. Odpowiedzcie na naglącą prośbę, z jaką zwracam się do was przez Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego i za pośrednictwem Mego małego syna. Posyłam go na cały świat, aby doprowadzić wszystkich ludzi do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Uczestniczycie w Moim macierzyńskim planie. Polega on na przygotowywaniu serc i dusz na przyjęcie przychodzącego Pana.
443
b Przyjmuję dziś w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca Kościół, który żyje tu i cierpi, oraz waszą ojczyznę, przechodzącą chwile wielkich trudności i niebezpieczeństw. Zapraszam wszystkich Moich synów do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do wejścia jak najszybciej do bezpiecznego schronienia, które przygotowałam na te czasy oczyszczenia i wielkiego ucisku.
444
n Ileż razy przygniata was ciężar boleści, paraliżują was siły zła, dotyka niezrozumienie, zatrzymują sprzeciwy, przygniatają grzechy ludzkości, powalają zdrady. «Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie ten kielich».
o Najmilsi synowie, nie szukajcie ludzkich pociech ani powierzchownych umocnień. Moim matczynym obowiązkiem jest podawanie wam kielicha umocnienia przygotowanego dla was przez Ojca Niebieskiego. W ten sposób pomagam wam w wypełnianiu dziś woli Ojca. Powierzcie się wszyscy Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby mogło wprowadzić was na drogę Bożej woli.
p Czekając w Getsemani tych ostatnich czasów na nową nadchodzącą epokę, przeżywajcie ze Mną waszą Paschę Miłości i Bólu.
448
c Dawajcie wszystkim świadectwo, że poświęciliście Mi siebie. Niech wasze życie będzie rozjaśnione Moją matczyną obecnością. Rozszerzajcie wokół siebie dar Mojej świętości, Mojej czystości, Mojego miłosierdzia, Mojej miłości i czułości. Kto patrzy na was, musi zobaczyć moc Mojego Światła. Kto was spotyka, powinien znaleźć słodki balsam Mojego miłosierdzia. Udzielajcie Mojej pomocy oddalonym, biednym, chorym, grzesznikom, zrozpaczonym. Chodźcie wraz ze Mną, waszą Pasterką - Matką, na poszukiwanie licznych zagubionych owiec, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci z głodu i zimna.
451
a Dziś świętujecie liturgiczne wspomnienie Mojego Niepokalanego Serca. To wasze święto, Moi umiłowani i synowie Mi poświęceni. Zostaliście przeze Mnie wybrani i wezwani, by stanowić część Mojego zwycięskiego zastępu.
c Ukażcie się wszystkim jako Mnie poświęceni, jako apostołowie tych ostatnich czasów.
452
i Idźcie drogą, którą w tych latach wam wyznaczyłam. Ukazujcie się wszystkim jako Moi synowie Mnie poświęceni. Zawsze jestem z wami. Żyjcie w pogardzie dla świata i dla samych siebie. Niech wiara będzie jedynym światłem, które was oświetla w tych czasach wielkiej ciemności. Miejcie w sercu jedynie troskę o chwałę Bożą w tych dniach bardzo wielkiej suszy. Jesteście wezwani, by stać się nowym sercem nowego Kościoła, który Jezus właśnie tworzy w najcudowniejszy sposób w niebiańskim ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.
455
a Chciałam, abyś tu świętował dziś Moje narodzenie: w Wieczerniku odbywającym się w ważnym sanktuarium, w którym czci się razem dwóch wielkich apostołów Słowian – świętych Cyryla i Metodego. Znajdujesz się tu z wieloma Kapłanami i wiernymi, przybyłymi również z daleka, aby spędzić ten dzień na nieustannej modlitwie z Niebieską Mamą i aby wspólnie z nimi odnowić poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
458
d Jestem wielkim znakiem walki toczącej się pomiędzy Mną a Moim przeciwnikiem, pomiędzy Niewiastą a Smokiem, pomiędzy Moją armią a zastępem prowadzonym przez nieprzyjaciela Boga. Wejdźcie w decydujące czasy tej bitwy.
e Przygotujcie się na przeżycie najtrudniejszych godzin i największych cierpień. Trzeba, byście jak najszybciej przyłączyli się do Mojego zastępu. Dlatego zapraszam was znowu, Moi synowie, do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu i do powierzenia Mi siebie jak małe dzieci.
f Dziś zwracam się z Moim zaproszeniem szczególnie do małych, biednych, ostatnich, chorych, grzesznych. Przyjdźcie wszyscy walczyć pod znakiem waszej Niepokalanej Mamy, ponieważ to właśnie słabością małych, ufnością ubogich, cierpieniem chorych prowadzę dziś Moją wielką walkę.
461
g Jestem Bramą, która otwiera się na nowe, czekające was czasy. Wejdźcie wszyscy do Mojego Niepokalanego Serca przez wasze poświęcenie się. W tych czasach drugiego Adwentu czuwajcie na modlitwie i w wierze. Czekajcie z zapalonymi lampami – wewnątrz Bramy Nieba waszej Niebieskiej Mamy – na bardzo bliski powrót Pana Jezusa w chwale.
464
h Wyjdźcie z ukrycia, umiłowani synowie, i idźcie wszędzie, aby oświetlić ziemię Światłem Chrystusa. Nadeszły wasze czasy. Nie obawiajcie się, chociaż świat was ignoruje, chociaż wami pogardzają, odsuwają na bok i prześladują. Jestem zawsze z wami. Ukażcie się wszystkim jako Moi najmilsi synowie, Mnie poświęceni, jako apostołowie tych ostatnich czasów, których już od dwudziestu lat formuję przy pomocy Moich orędzi, dawanych za pośrednictwem najmniejszego z Moich synów.
467
i Moim matczynym obowiązkiem jest formowanie was na apostołów drugiej ewangelizacji. Zapraszam was, synowie najmilsi, do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, abym mogła was formować i prowadzić w tej ważnej misji. Pobudzeni mocą Ducha Świętego – jaką otrzymuje dla was wasza Niebieska Mama – idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu: «Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
469
o Najmilsi synowie, jak Jan pozostańcie ze Mną, waszą Matką zbolałą i ukrzyżowaną. Pozostańmy razem u boku Jezusa w Getsemani. Idźmy za Nim z miłością i pobożnością po bolesnej drodze na Kalwarię. Proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, o wejście do niebiańskiego ogrodu, abym mogła was dziś uczynić Kapłanami wiernymi, nowymi JANAMI, którzy już nigdy więcej – nawet na jedną chwilę – nie opuszczą Mojego Syna Jezusa.
473
i Wy jesteście znakiem Mojej obecności w czasie bolesnej próby. Przygotowuje ona tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Poprzez Mój Kapłański Ruch Maryjny wzywam wszystkich Moich synów do poświęcenia się Mojemu Sercu oraz do tworzenia wszędzie Wieczerników dla Kapłanów, wiernych świeckich, dla dzieci, młodzieży i rodzin.
j Przez to otrzymuję wielką moc wstawiennictwa i wynagrodzenia. Mogę działać, aby przemienić serca Moich biednych grzesznych dzieci. I tak każdego dnia coraz bardziej tryumfuje Moje Niepokalane Serce.
k Im bardziej będę tryumfować w sercach i duszach coraz większej liczby Moich synów, tym bardziej będzie się od was oddalać kara, a Jezus będzie mógł wylewać na świat potoki Swego Boskiego Miłosierdzia.
474
f Nadeszły Moje i wasze czasy. Ukażcie się wszystkim jako Moje małe dzieci, jako Kapłani Mnie poświęceni i Apostołowie tych ostatnich czasów. Wasze światło powinno coraz mocniej świecić w wielkiej ciemności – okrywającej ludzkość i ogarniającej Kościół.
478
a Moi umiłowani i Mnie poświęceni synowie, dziś są blisko was Aniołowie Światłości Mego Niepokalanego Serca. To ich święto. Czcijcie ich i wzywajcie, postępujcie za nimi, żyjcie zawsze z nimi. Ojciec Niebieski dał ich wam jako stróżów i opiekunów.
479
m Teraz rozumiecie, najmilsi synowie, dlaczego w tych ostatnich czasach walki pomiędzy Mną, Niewiastą obleczoną w słońce, a wielkim Smokiem, powołuję was do mnożenia wszędzie Wieczerników modlitwy. Wzywam do odmawiania w nich Różańca Świętego, rozmyślania nad Moimi słowami i do waszego poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Przez to dajecie Niebieskiej Mamie możliwość działania w celu związania szatana łańcuchem. Dzięki temu będę mogła wypełnić Moje zadanie i zmiażdżyć mu głowę, to znaczy pokonać go na zawsze, zamykając go w jego czeluści ognia i siarki.
481
h Święci, którzy na ziemi żyli poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu, tworzą koronę miłości. Łagodzi ona boleści waszej Niebieskiej Mamy i stanowi Moją najpiękniejszą koronę chwały. Święci są blisko Mojego Tronu i podążają za Niebieską Mamą wszędzie, dokąd Ona idzie.
i Dusze czyśćcowe, które na ziemi należały do Mojej armii, radują się teraz szczególną jednością ze Mną. Odczuwają w szczególny sposób Moją obecność, która łagodzi gorycz ich cierpienia i skraca czas ich oczyszczenia. Osobiście wychodzę, aby przyjąć te dusze w Moje ramiona i wprowadzić je w niezrównaną światłość Raju.
j Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Mojemu Sercu, jestem zawsze blisko was wszystkich podczas waszej bolesnej ziemskiej pielgrzymki. W szczególny jednak i głęboki sposób jestem z wami związana w godzinie waszej śmierci.
k Ileż razy – odmawiając Różaniec Święty – powtarzaliście Mi tę modlitwę: «Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej». Słucham tego wezwania z wielką radością i zawsze wysłuchuję. Jako Mama czuwam w godzinie śmierci blisko każdego z Moich dzieci. Szczególnie blisko jestem przy was, którzy – przez wasze poświęcenie się – zawsze żyliście w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca.
l W godzinie waszej śmierci będę przy was, w blasku Mojego chwalebnego Ciała. Przyjmę wasze dusze w Moje matczyne ramiona i zaprowadzę je przed Mojego Syna Jezusa, na Jego szczegółowy sąd. Pomyślcie, jak radosne będzie spotkanie z Jezusem dla tych dusz, które zostaną Mu przedstawione przez Jego Matkę!
Okrywam je Moim pięknem, daję im zapach Mojej świętości, jasność Mojej czystości, białą szatę Mojej miłości. Jeśli pozostała gdzieś jakaś plama, zbliżam Moją matczyną rękę, aby ją zetrzeć i udzielić wam blasku, który umożliwia wejście do wiecznej szczęśliwości Raju.
m Błogosławieni, którzy umierają przy boku swej Niebieskiej Mamy! Tak, błogosławieni, bo umierają w Panu. Znajdą więc odpoczynek po swoich trudach i dobro, które uczynili, będzie im towarzyszyć.
n Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, zapraszam was dziś do głębokiej zażyłości ze Mną w ciągu waszego życia. Doświadczycie dzięki temu wielkiej radości w godzinie waszej śmierci. Zobaczycie, że jestem blisko was, aby przyjąć wasze dusze w Moje matczyne ramiona.
487
j Pragnę, by zadanie powierzone Memu Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu zostało możliwie jak najszybciej doprowadzone do końca. Pragnę, by wszyscy jak najszybciej poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu. Proszę o to poświęcenie w tych dniach wielkiej próby. Dlatego właśnie dziś, Mój mały synu, znajdujesz się w tak oddalonym miejscu. Otaczają Mnie tu chwałą, a Jezusa uwielbia wielka liczba Moich małych dzieci: biednych, pokornych, szczerych, wiernych i uległych wobec próśb waszej Niebieskiej Mamy.
k Wzniosę Moją siedzibę w sercach wszystkich Moich małych dzieci, w których się chronię, aby znaleźć pociechę waszej czułej dziecięcej miłości i doznać wielkiego wynagrodzenia. Proszę was o nie i bardzo go potrzebuję dla skrócenia wielkich cierpień waszych dni.
489
g Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii, głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata. Wy wszyscy, Moi biedni synowie, będziecie musieli nieść ciężar wielkich cierpień i niewypowiedzianych boleści. Wszystkim ujawni się wielki cud Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia. Dziś, w Moim Sanktuarium w Fatimie, ponawiam Moje naglące zaproszenie do schronienia się we Mnie poprzez wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu i mnożenie wszędzie – wśród Kapłanów, dzieci, młodzieży i w rodzinach – Wieczerników modlitwy, o które was prosiłam. Nie lękajcie się. Nie pozwólcie się ogarnąć zniechęceniu. Ja zawsze jestem z wami.
h Chciałam, abyś tu był, ponieważ musisz ogłosić wszystkim, że nadszedł czas Mojego ujawnienia się w nadzwyczajny sposób tym, którzy Mi się poświęcili i stanowią część Mego zwycięskiego zastępu. Z tego miejsca – w którym objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, aby być waszym Światłem w tych mrocznych latach wielkiego ucisku – błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
491
g Jego bolesna męka odnawia się dla was, Moi najmilsi synowie. Dlatego od tak dawna prosiłam was o wejście – przez wasze poświęcenie się – do Getsemani Mego Niepokalanego Serca. Zróbcie to, aby przygotować się do waszej kapłańskiej ofiary i otrzymać siłę wstępowania bez lęku na Kalwarię waszego męczeństwa, u boku waszej Bolejącej Matki. Zrodziłam was pod Krzyżem, na którym został zabity Mój Syn Jezus.
494
a Najmilsi synowie, proszę was dziś, abyście szczególnie gorliwie żyli waszym poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu. To jest najlepszy sposób ofiarowania Mi tego miesiąca maja, który Kościół poświęca Mojej szczególnej czci.
b Jestem wam w tym miesiącu szczególnie bliska. Pragnę dać odczuć każdemu z was Moją matczyną obecność.
c Odczuwacie Moją matczyną obecność przy sobie, jeśli – jak małe dzieci – przyzwyczajacie się do robienia wszystkiego ze Mną. Módlcie się ze Mną, pracujcie ze Mną, kochajcie ze Mną, cierpcie ze Mną, uciszajcie się ze Mną.
d Cisza powinna stać się dla was znakiem Mojej matczynej obecności.
495
f Aby was przygotować na te wydarzenia, sprawiam, że we wszystkich częściach świata rodzi się Moje Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Wybrałam Moje najmniejsze i najbiedniejsze dziecko i zaprowadziłam je wszędzie jako narzędzie Mojego matczynego planu ocalenia i miłosierdzia. Za jego pośrednictwem wzywałam was wszędzie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do wejścia do bezpiecznego schronienia, jakie przygotowała dla was Niebieska Mama, do mnożenia Wieczerników modlitwy, które jak piorunochrony ocalą was od ognia kary.
507
g Ze wszystkich stron wzywam więc Moje maleństwa do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do powierzenia Mi siebie jak dzieci.
W ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca formuję Sobie każdego dnia Nowy Kościół: święty, zjednoczony, wiernie głoszący Ewangelię, dający doskonałe świadectwo Jezusowi.
512
f Pociesza Mnie ten mały naród w Hondurasie, jego serce ogromnie napełnione miłością do Mnie. Dziś byłeś w pałacu prezydenckim, aby dokonać wraz z Prezydentem Republiki poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Wezmę pod Moją szczególną opiekę ten Naród, ponieważ – uczyniwszy to, o co prosiłam was w Fatimie – pocieszył Mnie w szczególny sposób.
519
d Odnawiajcie każdego dnia wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez ten akt dajecie Mi możliwość wejścia w wasze życie jako Mamie i prowadzenia was do doskonałego wypełnienia planu, jaki Pan ma w stosunku do każdego z was. W ten sposób, w tych ostatnich czasach, stajecie się Moją obecnością w świecie. Szerzcie wszędzie światło Mojej świętości, Mojej czystości, Mojej pokory, Mojego posłuszeństwa, Mojej uległości, Mojej matczynej i miłosiernej miłości.
521
«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy».
b Przyjdź Duchu Święty. Nowe i powszechne wylanie Ducha Świętego jest konieczne, aby dojść do nowych, tak oczekiwanych, czasów.
c Konieczne jest, by szybko nadeszła druga Pięćdziesiątnica.
d Może ona przyjść tylko w duchowym Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca. To dlatego ponownie proszę dziś cały Kościół o wstąpienie do Wieczernika, który wasza Niebieska Mama przygotowała wam na ostatnie czasy. Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
e Proszę, by to poświęcenie się – o które nalegam z pełną niepokoju uporczywością – zostało dokonane przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł.
526
g Także w tym wielkim narodzie prowadzę was do zbawienia i pokoju za pośrednictwem Moich małych dzieci. Widzisz, jak wspaniałomyślnie i entuzjastycznie Mi odpowiadają. Widzisz, jak z miłością i wdzięcznością żyją poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu. Za ich pośrednictwem Mój tryumf już się rozpoczął. Teraz prowadzę je z pośpiechem naprzód, ponieważ czas Mojego największego ujawnienia się właśnie nadszedł.
531
j Niech wielka będzie wasza nadzieja. Jestem Mamą i chcę rozszerzyć balsam Mojej matczynej miłości na wszystkie Moje dzieci. Potrzebuję was.
k To dlatego proszę was, abyście się poświęcili Memu Niepokalanemu Sercu. Chcę was uczynić narzędziami Mojego matczynego miłosierdzia.
l Weźcie w swoje kapłańskie ramiona Moje najbardziej potrzebujące dzieci i zanieście je do niebiańskiego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.
539
a Przyjmuję was dziś wszystkich w Moim otoczonym czcią sanktuarium, umiłowani synowie Mnie poświęceni, aby was ugościć w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca.
540
4) Proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu: pragnę bowiem przekazać również wam, Moje małe dzieci, świętość waszej Niebieskiej Mamy.
548
a Jeśli chcecie żyć zawsze i w sposób doskonały poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu, jakiego dokonaliście, idźcie za Mną, najmilsi synowie, drogą wyznaczoną wam przez Moje Orędzia.
b Dzięki Moim Orędziom uczcie się zdawać się na Mnie jak małe dzieci i pozwalać się prowadzić z prostotą, ufnością i całkowitym dziecięcym zawierzeniem. Wasze oddanie się jest Mi potrzebne, abym mogła działać w was i w waszym życiu.
c Moje matczyne zadanie polega na przemienianiu was każdego dnia, abyście mogli doskonale wypełniać wolę Pana.
d Pomagam wam w ten sposób uwolnić się od grzechu i kroczyć drogą Bożej łaski, miłości, czystości i świętości.
e Na pustyni, na której żyjecie, w ogromnym morzu nieczystości zalewającej ten świat, wzięty w posiadanie przez Złego, z Mego Niepokalanego Serca spadają białe płatki śniegu na was, synowie Mnie poświęceni, abyście mogli rozsiać wszędzie Mój niebiański zapach i stać się znakami i narzędziami Bożego Miłosierdzia w świecie.
k W czasie wielkiego szerzącego się odstępstwa z Mego Niepokalanego Serca zstępują białe płatki śniegu na was, synowie Mi poświęceni, abyście mogli zanieść we wszystkie strony światło Bożego Słowa i stać się narzędziami, dzięki którym jaśnieje wszędzie, największym blaskiem, cała Prawda zawarta w Ewangelii Mego Syna Jezusa.
o W godzinie wielkiego ucisku, jaka wybiła obecnie dla Kościoła i ludzkości, białe płatki śniegu spadają z Mojego Niepokalanego Serca na was, synowie Mnie poświęceni, abyście mogli zanieść wszystkim Mój matczyny głos, który napełnia nadzieją i ufnością. Możecie dzięki temu wziąć za rękę bardzo wiele Moich biednych dzieci, które zostały uderzone i przygniecione gwałtownym wiatrem wielkiego ucisku. Możecie wspólnie z nimi przekroczyć promienny próg nadziei w radosnym oczekiwaniu na białe płatki śniegu Bożego Miłosierdzia, które zstąpią na świat wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca.
553
c Czasy zostaną skrócone, bo jestem Matką Miłosierdzia. W każdym dniu ofiarowuję przed tronem Bożej Sprawiedliwości Moją modlitwę, zjednoczoną z modlitwą Moich dzieci odpowiadających Mi swoim ‘tak’ i poświęcających się Memu Niepokalanemu Sercu.
d Łączę boleści Mojego Serca ze wszystkimi cierpieniami dobrych, niosących cierpliwie krzyż tych czasów wielkiego ucisku.
e Boleści biednych i wyzyskiwanych, małych i odsuniętych na margines, grzeszników i zagubionych, chorych i zrozpaczonych, opuszczonych i uciskanych gromadzę w ogrodzie Mojego macierzyńskiego cierpienia i ofiarowuję je Bożej Sprawiedliwości jako znak wynagrodzenia i nieustannego wstawiennictwa.
554
d Odnoszę Moje zwycięstwo w sercach wszystkich Moich dzieci, poświęcających się Mojemu Niepokalanemu Sercu i pozwalających Mi się formować i prowadzić jak małe dzieci.
e Otwieram ich serca na czystość miłości i mogę przez to odnieść zwycięstwo nad wszelkimi formami egoizmu, nienawiści, przemocy i rozsiać wszędzie łagodną woń Bożej miłości.
557
o Chcę wam teraz wyrazić Moją wdzięczność za tak wspaniałomyślną odpowiedź, jaką otrzymałam na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu oraz do rozszerzenia Wieczerników wśród Kapłanów, dzieci, młodzieży, a przede wszystkim w rodzinach.
560
f Ja jestem wielkim znakiem Bożego Miłosierdzia, dlatego ukazuję się w sposób tak silny i nadzwyczajny poprzez Moje objawienia, liczne łzy i orędzia. Wkładam je w serce Mojego małego syna, którego prowadzę po wszystkich drogach świata w poszukiwaniu grzesznych, chorych, upadających, zagubionych, zrozpaczonych, ulegających pokusom grzechu i zła.
g To dlatego zapraszam was wszystkich do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przekazuję Moją prośbę aż po krańce ziemi poprzez Mój Kapłański Ruch Maryjny.
h Tym sposobem ofiarowuję wam bezpieczne schronienie, które Najświętsza Trójca przygotowała dla was na burzliwe czasy wielkiego ucisku i bolesnej próby, która przyszła na Kościół i całą ludzkość.
o Moje zadanie polega na obmyciu was z wszelkiej plamy, na pocieszeniu was w boleściach, na przywróceniu ufności w waszym wielkim zniechęceniu i mocnej nadziei w waszym osamotnieniu. Pomagam wam być w świecie, a nie być ze świata, ponieważ pragnę, abyście wszyscy należeli zawsze i wyłącznie do Mego Syna Jezusa.
562
g Moje Niepokalane Serce jest drogocennym ogrodem zawierającym w sobie całą miłość, jaką wasza Niebieska Mama posiada dla Swoich dzieci.
h Wy wszyscy powinniście wejść do Mojego Niepokalanego Serca, aby móc odczuć siłę i czułość Mojej matczynej miłości.
i Wraz z ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu wchodzicie do bezpiecznego schronienia, które Niebieska Mama zbudowała dla was na bolesne godziny wielkiego ucisku.
j Poprzez głos Mojego małego dziecka, które znowu prowadzę do bardzo odległych miejsc, zapraszam Biskupów, Kapłanów i wiernych do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
k W ten sposób uczynicie to, o co prosiłam was w Fatimie dla ocalenia tej biednej ludzkości, która leży wyczerpana pod ciężarem uporczywego odrzucania Boga i żyje pod mrocznym jarzmem niewolnictwa szatana, który ustanowił w niej szczyt swej władzy.
l Jakże inaczej będziecie mogli się schronić w bolesnych godzinach wielkiej próby, która właśnie przyszła na Kościół i ludzkość?
m Gdzież znajdziecie schronienie w straszliwej nawałnicy, która wstrząsa niebem i ziemią z powodu szerzącej się nienawiści, wybuchającej przemocy, popełnianego zła, wychwalanego grzechu, nieczystości ogarniającej cały świat?
n Wszyscy jesteście wezwani do znalezienia pomocy i opieki w niebiańskim ogrodzie Mojej matczynej miłości. Dlatego też Kościół i ludzkość coraz jaśniej będą widzieć, że Moje Niepokalane Serce jest niezawodnym Schronieniem, jakie Najświętsza Trójca przygotowała dla waszego zbawienia w godzinie, w której Sprawiedliwość ukaże się w całej Swej Boskiej mocy.
o – To jest Moje wielkie Dzieło miłosierdzia, bo Miłość miłosierna Jezusa pragnie ujawnić się wam poprzez macierzyńską drogę Mojego Niepokalanego Serca.
p To Mnie powierzył Jezus rolę chodzenia w poszukiwaniu Moich zagubionych dzieci, prowadzenia na drogę dobra grzeszników, doprowadzania do Pana oddalonych, uzdrawiania chorych, dodawania ufności zrozpaczonym, niesienia ulgi uciśnionym, ocalania zgubionych.
q Ja jestem Matką Miłości i Miłosierdzia.
r Gdy świat zostanie uwolniony od Złego, a ziemia oczyszczona bolesnym doświadczeniem – które na różne sposoby zostało wam już zapowiedziane – Moje Niepokalane Serce będzie miejscem, w którym wszyscy ujrzą wypełnienie się wielkiego cudu Boskiego Miłosierdzia.
s Duch Święty rozleje na świat Swoją drugą Pięćdziesiątnicę łaski i ognia, aby przygotować Kościół i ludzkość na powrót Jezusa we wspaniałości Jego Boskiej chwały, aby wszystko uczynić nowe.
564
a Moje małe dziecko, znajdujesz się w tym narodzie, schwytanym w pułapkę i zaatakowanym przez Mojego Przeciwnika, lecz kochanym przez waszą Niebieską Mamę i chronionym w bezpiecznym schronieniu Jej Niepokalanego Serca. Otrzymałam dla niego dar uwolnienia od komunizmu i drogocenny dar pokoju.
Także Kościół, który w nim żyje i cierpi, musi nieść krzyż prześladowania i zdrady ze strony niektórych swoich dzieci. Jednak Ja zadziałałam w jego obronie i dla jego ochrony, bo został on poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu.
b – Do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca powinien teraz wejść Kościół i cała ludzkość.
– W tej duchowej Świątyni prowadzę Kościół do doskonałego uwielbienia Najświętszej Trójcy. W niej Ojciec Niebieski odzwierciedla się z upodobaniem; w niej Jezus chce odżywać, by dawać Ojcu pełną zgodę na Jego Wolę; w niej Duch Święty rozlewa się, aby odbić w niej całą Swą boską wspaniałość.
To dlatego oczyszczam Kościół i prowadzę go na drogę Kalwarii, gdzie da on znowu pełne świadectwo Mojemu Synowi Jezusowi.
e W tej duchowej Świątyni biorę w Moje ramiona wszystkie Moje małe dzieci, które – swoim aktem poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu – całkowicie powierzyły Mi siebie. Są bezpieczne, gdyż Mama niesie je w ramionach, a ich Mama doznaje radości widząc, że jest kochana i otaczana chwałą w Swych dzieciach.
f Oto nadeszła godzina Mojego i waszego tryumfu.
g To dlatego zachęcam was, byście wszyscy przybiegli do bezpiecznego schronienia, jakie Niebieska Mama przygotowała wam w ostatnich czasach wielkiego ucisku.
h Tam, w Moich ramionach, zostaniecie pocieszeni. Jak mama pieści swe dziecko, tak Ja obsypię was pieszczotami.
565
h Wzywam wszystkie Moje dzieci do większej wierności Kościołowi katolickiemu. Przekazuję im miłość do Kościoła, gorliwość w budowaniu jego jedności, silne pragnienie jego świętości, moc dla jego ewangelizacji.
i Poprzez tych, którzy poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, udaremniam wszelkie wysiłki, które szatan podejmuje dla usunięcia wielkiej liczby Moich dzieci z jedynego Kościoła ustanowionego przez Mojego Syna Jezusa.
j Dzięki Mojemu wstawiennictwu, nadzwyczajnemu i matczynemu, również tym razem moce piekielne nie zwyciężą.
566
c – Zadanie, które ci powierzyłam, polega na prowadzeniu młodzieży do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby ją odciągnąć od wielkiego niebezpieczeństwa oddalenia się od Jezusa i ode Mnie. Jakże ten zły świat, w którym żyjecie, zwodzi młodych, ofiarowując im zatruty chleb grzechu i zła, przyjemności i nieczystości, zabawy i narkotyków.
Prowadzę młodzież do wnętrza bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca, abym mogła ją bronić i strzec przed wszystkimi niebezpieczeństwami, formować i prowadzić drogą miłości i światłości, umartwienia i czystości, pokuty i modlitwy. W ten sposób formuję Sobie armię Moich młodych, wezwanych do wejścia w nowe czasy, które Niebieska Mama przygotowuje dla Kościoła i dla całej ludzkości.
568
o Moje Niepokalane Serce staje się dziś Kielichem pocieszenia, który chcę ofiarować Kościołowi i wszystkim Moim dzieciom, w chwilach ich największego cierpienia.
p Dlatego też zapraszam was do wejścia – przez akt poświęcenia się – do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.
q Pragnę dziś uczynić was, najmilsi synowie, Moim kielichem pociechy.
– Kielichem pocieszenia dla Jezusa, który na nowo przeżywa, w Swoim Mistycznym Ciele, te same chwile Swojej Męki.
576
d – Popatrzcie w Niebo. Ujrzycie, jak z Nieba powraca Mój Syn Jezus, na obłokach, w blasku Swej Boskiej chwały. Wtedy ostatecznie dokona się tryumf Mego Niepokalanego Serca w świecie. Dla dokonania tego Boskiego cudu chcę odnieść Mój matczyny tryumf w sercach i w duszach wszystkich Moich dzieci.
To dlatego wzbudziłam w Kościele Mój Kapłański Ruch Maryjny i zaniosłam Mojego małego syna we wszystkie części świata. W nim i poprzez niego ujawniłam Siebie. To dlatego prosiłam go jeszcze, by udał się do miejsc odizolowanych i odległych, by pomóc wam wejść – poprzez wasze poświęcenie się – do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Wtedy i wy – z duszą i ciałem – będziecie żyli w Raju, w którym Ja przebywam, chociaż wasze ciało będzie jeszcze na ziemi. W ten sposób wy także będziecie uczestniczyć w Mojej matczynej chwale. Wtedy i wy przyłączycie się do Mojego dzieła wstawiennictwa i wynagrodzenia i przygotujecie na modlitwie, w ciszy i cierpieniu, tak oczekiwaną i upragnioną chwilę tryumfu Mego Niepokalanego Serca w największym i chwalebnym tryumfie Mojego Syna Jezusa.
579
a Uczestniczcie w Mojej boleści, synowie umiłowani. Miecz nadal przenika duszę waszej Niebieskiej Mamy. Dzieciom, którym objawiłam się w Fatimie, chciałam ukazać Moje Niepokalane Serce otoczone koroną cierniową, aby dać im pojąć, jak liczne i bolesne są rany, które wywołują krwawienie Mojego Serca Mamy.
b – Uczestniczcie w Mojej boleści wy, którzy przez akt waszego poświęcenia zostaliście wezwani do wchodzenia coraz bardziej w schronienie Mego Niepokalanego Serca.
583
m Wyjdźcie z tego Wieczernika w radości i rozgłaszajcie wszędzie Moje zaproszenie do waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, abyście żyli w ufności i w wielkiej nadziei.
587 [1997r]
q Chcę doprowadzić was do miłowania Jezusa, Moim własnym Sercem Mamy. W tym celu proszę was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Tak Ja przygotuję was do przyjęcia Go z radością, kiedy Jezus Chrystus powróci w blasku Swojej chwały.
590
l Dlatego zapraszam was do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Jako Mama mogę was ukształtować na Kapłanów według Serca Chrystusowego, na sługi Jego miłości i Jego świętości.
594
c Teraz Mój plan wypełnia się. Przez Mój Kapłański Ruch Maryjny wezwałam wszystkie Moje dzieci do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu.
d Poprzez miłosierne działanie waszej Niebieskiej Mamy właśnie spełnia się i realizuje pod każdym względem Przesłanie z Fatimy. Przez nie prosiłam o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu, gdyż jest to niezawodny środek prowadzący do nawrócenia serca i życia oraz wprowadzenia ludzkości ponownie na drogę jej pełnego powrotu do Pana.
e To poświęcenie, którego chcę i wymagam, dokonuje się teraz przez Mój Kapłański Ruch Maryjny we wszystkich częściach ziemi. W ten sposób mogłam ukształtować Sobie zastęp Moich małych dzieci, dzięki któremu doprowadzę do Mego największego zwycięstwa.
599
d Wokół Mojej kołyski zgromadźcie się dziś wy wszyscy, Moi synowie, wezwani przeze Mnie do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, żeby stanowić część Mego zwycięskiego zastępu. Uczcie się ode Mnie być małymi. Pozwólcie, żebym was formowała, abyście się stali sługami. Podejdźcie do Mojej kołyski, abyście mogli doświadczyć wraz ze Mną piękności i słodyczy małości oraz pokory. Wszyscy powinniście podążać dzisiaj drogą małości.
e Szatan jest u szczytu swej wielkiej władzy i czuje się już pewnym zwycięzcą. Teraz może go pokonać tylko pokora i małość dzieci poświęconych Memu Niepokalanemu Sercu. Dlatego prowadzę was drogą pokory, małości, prostoty, niewinności, ufności i waszego dziecięcego i największego oddania się.
604
i Dla udzielenia Mojej matczynej pomocy i niezawodnego schronienia Kościołowi, który w waszym czasie cierpi i jest krzyżowany, wzbudziłam Kapłański Ruch Maryjny. Rozszerzyłam go też we wszystkich częściach świata poprzez Moją Książkę, wskazującą wam drogę, jaką powinniście przemierzyć, aby rozszerzyć Moje światło. Przez tę Książkę uczę was żyć Poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu z prostotą dzieci, w duchu pokory, ubóstwa, ufności i synowskiego oddania.
o Zapowiedziałam wam tryumf Mego Niepokalanego Serca w świecie. Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży.
p Dokona się to w największym tryumfie Jezusa, który przyniesie światu Swe chwalebne królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju oraz wszystko uczyni nowe.
q Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi, który przychodzi do was w chwale. Przeżywajcie budzącą lęk godzinę drugiego Adwentu.
r Stawajcie się odważnymi zwiastunami Jego tryumfu, bo wy – małe dzieci Mnie poświęcone, żyjące Moim duchem – jesteście Apostołami tych ostatnich czasów.


Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : http://www.msm-mmp.org


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!