RACHUNEK SUMIENIA
w oparciu o
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

©  O. Robert Jasiulewicz OSPPE
cum permissione auctoritatis ecclesiasticae

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, który oświecasz każdego światłem miłości i prawdy, pomóż mi poznać siebie samego takim, jakim widzi mnie Bóg, bo takim jestem naprawdę. Daj mi odwagę i mądrość, bym przyjął prawdę o moich czynach, myślach i słowach, wykonanych i zaniedbanych.

Maryjo Jasnogórska, Przybytku Ducha Świętego, przyjdź i otocz mnie płaszczem matczynej miłości, pomóż uporządkować mi moje życie i wrócić na drogę Chrystusa w Jego świętym Kościele.

Pytania wstępne

I. Wierność Bogu, Krzyżowi, Kościołowi i Ewangelii

wiara

Kościół

II. Życie w łasce uświęcającej

skarb łaski

modlitwa

dzień święty

duch pokuty chrześcijańskiej

III. Dar życia

troska o życie

początek życia

IV. Małżeństwo, rodzina, wychowanie

miłość małżeńska

rodzina

wychowanie

media

V. Sprawiedliwość społeczna

miłość bliźniego

własność

prawda

praca

VI. Wady narodowe - lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, rozwiązłość

VII. Wdzięczna cześć Królowej Polski

Oto mój rachunek sumienia. W ostatnim czasie zdarzyło mi się popełnić wiele zła i grzechów. Kiedy uświadamiam je sobie, bardzo za nie żałuję. Nie chciałbym, aby kiedykolwiek się powtórzyły. Pragnę gorąco przeprosić Boga i wszystkich ludzi, bo każdy mój grzech obraził najlepszego Ojca, zranił wspólnotę Kościoła i ubliżył mojej własnej godności. Przyjmij Dobry Ojcze, słowa mojego żalu i przeprosin.

Za chwilę klęknę u kratek konfesjonału. Dodaj mi Ojcze wiary i odwagi. Proszę Cię w intencji kapłana, który będzie moim spowiednikiem. Dodaj mu cierpliwości i miłości, aby jak najlepiej mnie wysłuchał i zrozumiał. Udziel mu światła Ducha Świętego, by umiał mi pomóc i abym wyniósł jak najwięcej owoców z łaski sakramentu pokuty.

Niech to będzie nie tylko szczere wyznanie moich grzechów i częstości ich popełniania, ale przede wszystkim spotkanie z Twoim Miłosierdziem. Chcę, jak marnotrawny syn, który powziął decyzję powrotu do domu z którego wyszedł, rzucić się w Twoje ojcowskie ramiona i poczuć bicie kochającego serca. Okaż mi Ojcze swoje miłosierdzie, przebacz mi moje grzechy i ulecz rany, które sobie zadałem. Podźwignij mnie i umocnij.

Chcę w Twoim świętym domu zostać już na zawsze i nigdy go nie opuścić przez grzech i niewierność. Nie chcę już nigdy więcej zawieść Twej miłości i zaufania. Pomóż mi, Dobry Boże, rozwijać i umacniać to dobro, które jest we mnie, by mogło być coraz większe i by każdy mógł w moim życiu dostrzec odblask Twojej ojcowskiej miłości.

Jasnogórska Maryjo, moja Matko i Królowo, stań przy mnie i okryj mnie płaszczem swojej miłości. Chcę być Twoim dobrym dzieckiem, wiernym Bogu, Krzyżowi, Kościołowi i Ewangelii. W wierności testamentowi moich ojców i jako spadkobierca najwznioślejszych intencji ich serca, chcę każdego dnia wypełniać przyrzeczenia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Niech będzie to wyrazem mojej wdzięczności za niezliczone cuda i łaski, których dokonałaś w życiu moim i mojego Narodu. Wspieraj mnie Matko, by każdy mój dzień stawał się pieśnią wdzięczności i chwały. Prowadź mnie do swego Syna, by zawsze był moją Drogą, Prawdą i Życiem.

Strona główna