Naśladowanie Maryi

Fragmenty Orędzi Jezusa (1908-1943r) S.B. Rozalia Celakówna

 

[292] (…) W tych dniach pokazał Pan Jezus mej duszy życie Matki Najświętszej.

 

Moje dziecko, masz być do Niej podobną. Naśladuj Maryję w Jej życiu pokornym, ukrytym, całkowicie Panu Bogu oddanym.

    

Jej uniżenie zwróciło na Nią spojrzenie Boże. Tak, Maryja przez Swą pokorę otrzymała pełnię łask.

    

O dziecko, ta jest twoja droga wytyczona ci z Woli Samego Boga. Im więcej się uniżysz, tym obfitsze droje łask spłyną na twą duszę.

 

[344] (…) Jeżeli chcemy kochać jak najgoręcej Pana Jezusa, kochajmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Jezusową i naszą Najsłodszą i Najukochańszą. Mówmy do Niej: "Nasza Najsłodsza i Najukochańsza Matuchno, naucz nas kochać Pana Jezusa - o co Cię najgoręcej prosimy - tak, jak Ty Go kochałaś, Ty nasza Najśliczniejsza, nigdy nie wzgardzisz prośbą Swych najmniejszych dzieci".

 

[359] (...) MARYJA: Moje dziecko, jeżeli chcesz być do Mnie podobną, naśladuj mnie w tych cnotach. Patrz, jak moje życie było proste, bez żadnej nadzwyczajności, w zupełnym ukryciu.

 

 

Źródło: Wyznania z przeżyć wewnętrznych – Rozalia Celakówna – WAM, Kraków 2007

------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com