Różaniec Święty

fragmenty Orędzi od Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

Bądźcie wytrwali w modlitwach. Szatan zostanie związany Różańcem.(2.08.91)

Modlitwa Różańcowa : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden Tajemnice Różańca Świętego : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

28.12.87 zeszyt 19

JEZUS: (…) Błogosławieni, którzy będą odmawiać Różaniec w dniu uświęcenia Garabandal [30] i ci, którzy na kolanach oddadzą cześć Mojej Matce. (…) – Pozostań blisko Mnie. Muszę cię o coś zapytać.

Vassula:Tak, Panie?

– Z Miłości do Mnie, Vassulo, z Miłości do Mnie, czy chcesz się nauczyć Różańca? Pozdrawiaj Moją Matkę w każdym czasie. Czy chcesz to dla Mnie uczynić, Vassulo?

Panie, nigdy mnie tego nie nauczono.

– Czyż nie wiem o tym, Vassulo? Właśnie dlatego przychodzę pouczyć o tym ciebie i wszystkich tych, którzy nigdy nie słyszeli o Różańcu.

Tak, Panie, bardzo chcę się nauczyć. Panie, pomóż mi się nauczyć.

– Te właśnie słowa pragnę usłyszeć od was wszystkich, którzy nie umiecie: «Tak, Panie, bardzo chcę się nauczyć. Panie, pomóż mi się nauczyć.» Nauczę was wszystkich, którzy bardzo chcecie się nauczyć. Pójdź, córko, wypocznij we Mnie. Nigdy cię nie opuszczę. (…)

Przypisy:

[30] Bóg przepowiada to wydarzenie.

 

25.01.88 zeszyt 21

(…) Życzę Sobie, abyście się zbliżyli do Mojej Matki i abyście Ją uczcili tak, jak Ja Ją czczę. Pragnę, by zgięło się każde kolano dla uczczenia Jej. Pragnę, abyście odmawiali Różaniec i pozdrawiali Moją Świętą Matkę. Chcę, abyście wynagradzali za wasze grzechy i prosili Ją o pouczenie was. Bądź czujna, córko, pójdź. Objawiłem ci, jak bardzo Serce waszej Matki jest zjednoczone z Moim Boskim Sercem, jak są One otoczone koroną cierniową. (…)

 

19.03.88 zeszyt 22

(…) Dziś karmię Moje zagłodzone baranki, jutro zjednoczę was i pouczę o Moich Tajemnicach. Napełnij Mnie radością i przekaż modlitwę Różańca Świętego wszystkim, którzy Mnie kochają i którzy świadczą o Mnie.

Czy to znaczy: wszystkim Chrześcijanom?

– Tak, Moja umiłowana. Powinniście czcić Moją Matkę, jak Ja ją czczę. Powinnaś przekazać i pokazać wszystkim świadczącym o Mnie, jak odprawiać Drogę Krzyżową w sposób, który podoba się waszemu Panu.

Wszystkim Chrześcijanom, Panie?

– Tak, wszystkim, którzy Mnie kochają. Ja, Pan, nie chcę żadnego podziału w Moim Kościele. (…)

 

31.05.88 zeszyt 25

Jezus?

– Jestem. Dobrze odmówiłaś Różaniec Święty.

Składam Ci dziękczynienie, Panie. Dziękuję Ci, Najświętsza Matko za to, że mnie pouczyłaś.[4]

– Poświęcaj w tych dniach swój czas na Różaniec Święty. (…)

Przypisy:

[4] Tym razem odmówiłam trzy modlitwy oraz cały Różaniec.

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 2.06.88

Już od trzech dni odmawiam cały Różaniec i oczywiście trzy modlitwy, które – zgodnie z życzeniem Pana – mamy odmawiać. – Panie?

– Jestem. Moja Vassulo, wytrwałość [6] osłabia demona, zmniejsza zło. Ucz modlitwy Różańca Świętego. Upiększaj Mój Kościół.

Pan chce powiedzieć, że prawosławni, protestanci oraz inni chrześcijanie, którzy nie odmawiają Różańca Św., powinni się Go nauczyć. Ubogacenie w ten sposób Kościoła Świętego oddala demona i pokonuje go. Zmniejszą się w ten sposób błędy i odstępstwa, które wniknęły do Kościoła z powodu niewierności i braku posłuszeństwa.

– Tak, miłość wzrośnie, a zło osłabnie. Co do tych – którzy sądzą i oświadczają, że to nie zostało powiedziane przeze Mnie [7] – ukażę ci, jak bardzo ich rozumowanie jest pozbawione sensu, ich gorliwość niewłaściwie ukierunkowana i w jakim stopniu nie widzą jasno Mojej Prawości. Wyrażają jedynie swoje własne poglądy. Byliby gotowi Mnie potępić.[8] Zaskoczeni ubogim narzędziem, które wybrałem dla ukazania się, odrzucą cię twierdząc, że nie przychodzisz ode Mnie. Zapomnieli, co mówi Pismo: “Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć.”[9] Zatem Ja, Pan, mówię: Nie umysły, lecz wasze serca otwórzcie! (…)

Przypisy:

[6] Trzeba starać się sprawiać radość Jezusowi i Najświętszej Pannie, odmawiając – przez posłuszeństwo Ich Woli – Różaniec Święty. [7] Sądzą, że to nie Pan powiedział o uczeniu się Różańca Świętego. [8] To znaczy stwierdzić, że te zapiski nie pochodzą od Boga, bo zawierają wiele rzeczy sprzecznych z ich przyzwyczajeniami. [9] Iz 65,1.

 

4.06.88

(…) Usiłuj Mnie usłyszeć i spraw Mi radość, odmawiając Święty Różaniec. Przeżywaj i kontempluj oczyma twojej Najświętszej Matki te Tajemnice, które wasza epoka próbuje zracjonalizować. Córko, oni jeszcze nie zrozumieli, że pragnę, aby byli jak dzieci: niewinni, posiadający dziecięcą wiarę. Napełniłem Mój Kościół bogactwami i Chwałą, aby nakarmić wiele dusz, całe narody. On jest bogaty w Swoje Tajemnice, w te Tajemnice, których wielu z was nie uznaje za Tajemnice. Dziś Mojemu ludowi brak pokory i prostoty, brakuje czystości w Wierze. Dziś wasza epoka usiłuje wszystko zracjonalizować, nawet Moje Tajemnice! [14] Jak mogą sądzić, że odkryją Mnie, swego Boga? Usiłują opisać w sposób racjonalistyczny Moje Tajemnice. Córko, to są te «kruki».[15] Te kruki, które utraciły wiarę, usiłują zbudować swe własne teorie, dopasowują je do swojej własnej ludzkiej inteligencji, próbując przypodobać się światu. Dzieje się tak, z powodu utraty wiary we Mnie. Moje Tajemnice muszą pozostać niezmienne i zachowane w swej czystości. Te «kruki» rozprzestrzeniły BŁĘDY w Moim Kościele, niszcząc Prawdę i Moje Słowo, ten bogaty zasiew z Mojej przypowieści. Moje Słowo i Moje Tajemnice powinny pozostać nieodwołalne. W Moim Kościele panuje dziś ciemność i zamieszanie. Herezja wdarła się do Mego Sanktuarium, wprowadzając w błąd wielu Moich kapłanów. Duch wzywa i mówi do kościołów: Zwalczajcie kłamstwo, naprawiajcie błędy, wzywajcie do posłuszeństwa, wszystko jednak niech dokonuje się z cierpliwością i w trosce o pouczenie...[16] (…)

Przypisy:

[14] Bóg okazywał zdumienie z powodu naszej głupoty. [15] Zob. Orędzie z 16 maja 1998. [16] Por. 2 Tm 4,2. Jezus poprosił mnie o otwarcie Biblii i o napisanie tego fragmentu.

 

7.06.88

(…) Ci aniołowie, uformowani przez waszą Najświętszą Matkę, ukształtowani z miłością, są legionem, który wasza Najświętsza Matka przygotowała do obrony Naszego Kościoła.[20] Ci aniołowie powinni odpłacać miłością za zło. (...) Pójdź, Vassulo Mojego Najświętszego Serca, Ja, Pan, kocham cię. Trwaj przede Mną. Pamiętaj, przychodzę teraz z Moim Sercem na Dłoni ofiarować Je całej ludzkości. Jak bardzo kocham was wszystkich!

Zobaczyłam w wewnętrznej wizji Matkę Bożą we wnętrzu Słońca oraz Serce i Krzyż.

– Vassulo, nie zaniedbuj odmawiania Różańca Świętego.

Nie, Jezu, nie zaniedbam. (…)

Przypisy:

[20] Kościoła Jezusa Chrystusa a także Najświętszej Panny.

 

10.06.88

(…) MATKA BOŻA:  – Vassulo, pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. (...) Dzięki Różańcowi Świętemu i poprzez Święty Różaniec wiążę cię z duszami, w których mam upodobanie, i zwyciężę także przez Różaniec Święty. Córko, ten krok jest punktem wyjścia dla wielu innych nadchodzących wydarzeń. (...) Zrozum, Vassulo, że objawiłam się w Fatimie jako Pani Różańcowa. Teraz też przychodzę do ciebie jako Pani Różańcowa, bo przez Różaniec Święty [22] wprowadziłam cię do Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Vassulo, kocham cię nieskończenie. Czy chcesz odmawiać każdego dnia Różaniec Święty?

Tak, chcę być posłuszna Tobie oraz Jezusowi.

 – Posłuszeństwo... Niech Moje dzieci wiedzą, jak bardzo zło zwyciężane jest posłuszeństwem. Kościół ożyje. Jezus i Ja zawsze działaliśmy razem, bowiem Nasze Serca są zjednoczone. Przygotowałam ten legion aniołów, posługując się Moim narzędziem, Moim umiłowanym i pokornym ojcem Gobbi. Jezus przygotował poprzez ciebie Swoje Orędzie Pokoju i Miłości, wybierając najsłabsze, najmniejsze i najbardziej godne litości dziecko z całej ludzkości. Jednak pomimo tego, jaka jesteś, Jezus kocha cię nieskończenie. Wybrał ciebie, by ukazać światu Swe Nieskończone Miłosierdzie. Wybrał cię, aby poprzez ciebie ukazać Swą Miłość. Powróć, stworzenie. Powróć do Nas! Czas prawie się już skończył! Dzieci, usłyszcie Nasze wezwanie... Nie pozostaje już wiele czasu. O umiłowani, usłyszcie Nasz Głos, usłyszcie Nasze błaganie, usłyszcie te Serca, które was kochają, te zranione Serca, które bez przerwy płaczą z waszego powodu. Powróćcie do Nas! (...)

Kocham Cię.

Przypisy:

[22] Kiedy Pan poprosił mnie o nauczenie się Różańca Świętego, zwróciłam się do dawnej sąsiadki, katoliczki, aby mnie tego nauczyła. Zgodziła się. Potem zaznajomiła mnie z Kapłańskim Ruchem Maryjnym.

 

16.11.88 zeszyt 29

JEZUS: (…) – Pouczyłem cię, co znaczy Prawdziwe Życie we Mnie. Módl się często, odmawiaj każdego dnia Różaniec Święty, bowiem ten łańcuszek stanie się Łańcuchem, którym szatan zostanie związany i zwyciężony! Daję ci Mój Pokój. Nigdy nie wątp. My?

Na zawsze. Amen. Pismo Święte mówi, że szatan zostanie związany (por. Ap 20,2). Myślę, że stanie się to wtedy, kiedy cała ludzkość będzie odmawiać Różaniec Święty. Kiedy nadejdzie ten dzień, szatan zostanie zwyciężony i zmiażdżony łańcuchem Różańca.

 

21.11.88

(…) Zawsze jestem szczęśliwy, gdy widzę ogromne wysiłki z twojej strony, aby Mi się podobać przez przeżywanie Tajemnic, kiedy odmawiasz Różaniec. Błogosławione dziecko, naucz również i innych wolniej odmawiać Święty Różaniec. To na nic modlić się szybko i tylko wargami. Każda modlitwa powinna płynąć z serca. Powinniście odczuwać to, co mówicie, więc znajdźcie czas, aby medytować każdą Tajemnicę.

Dziękuję Ci, mój Panie.

 

24.08.89 zeszyt 35

(…) – Panie, pozwól mi odmówić dla Ciebie Psalm Dawida. Otworzyłam Biblię i przypadkowo trafiłam na Psalm 145.

– Wybrałem ten Psalm, abyś go odmówiła dla Mnie. Odmawiaj go, patrząc na Mnie, Moja Vassulo. Słucham cię. (Odmówiłam Psalm dla Pana.) Pójdź. Módl się, pość, czytaj Moje Słowo, przyjmuj Mnie w Świętej Komunii, odmawiaj Różaniec, uwielbiaj Mnie. (…)

 

6.12.89 zeszyt 39

(…) – Moja Vassulo, posłuszeństwo wobec Mnie, twojego Boga, stoi przed posłuszeństwem ludziom. Rozmyślaj nad tymi słowami.

Panie, dziś było mi trudno się skoncentrować.

– Wznieś twoją duszę do Mnie, pomniejszając swoje zewnętrzne zainteresowania. Skup się i odczuj Moją Obecność. Niech twoja dusza wznosi się od medytacji do kontemplacji. Dosięgnij Mnie, twego Boga, w ciszy, przyjdź do Mnie w kontemplacyjnej adoracji. Widzisz? Teraz, odmów Różaniec.[1] Moja Matka i Ja słuchamy cię.

Dziś odmawia się Chwalebne Tajemnice Różańca. Zaczęłam się modlić i doszłam do pierwszej tajemnicy.

Zmartwychwstałem. Pomodlimy się? Pomogę ci rozmyślać. Pójdźmy.

Po pierwszej tajemnicy Jezus powiedział mi:

– Uważaj, aby nie stracić swego skupienia. Wniknij w następną tajemnicę, w tajemnicę Mojego wstąpienia do Ojca. Umiłowana, módl się. Amen... Wniknij teraz w Moją trzecią tajemnicę, mówiącą o Moim Świętym Duchu, który zstąpił pod postaciami języków Ognia. Módl się o Zesłanie Ducha, które ma nadejść. Wasze pokolenie odczuwa już boleści Jego rodzenia. Noc już prawie minęła, wkrótce pojawi się jutrzenka, a kiedy to się stanie, zło wałęsające się swobodnie nocą, ucieknie z nastaniem dnia. Tak, zaprawdę, Mój Duch Łaski zostanie wylany na całą ludzkość i wasze pokolenie zostanie nakarmione bezpośrednio przeze Mnie. Zostaniecie pouczeni i poprowadzeni przeze Mnie, a na każdym rogu ulic spotkacie Moich świętych i aniołów z Wysoka. Spuszczę na was Mój Chleb, rozradujcie się więc i bądźcie szczęśliwi! Ja, Pan, jestem Światłością świata. Niech słuchają ci, którzy mają uszy! Odwagi! Wkrótce pojawi się jutrzenka. Pójdźmy, medytuj... Oto czwarta tajemnica: Wniebowzięcie Mojej Umiłowanej Matki. Bądź błogosławiona i rozważaj... Błogosławiona, wejdźmy teraz w piątą tajemnicę, w której Ja, Pan, koronuję Moją Matkę, nazywając Ją Królową Niebios. Córko, pragnę, abyś kontemplowała tę chwalebną tajemnicę. Pójdźmy, każda forma czci okazywana Mojej Matce podoba się Memu Sercu. Pójdź, pisz, Ja jestem blisko ciebie. Niech twoja dusza się rozraduje. Weź ołówek i zapisz to wszystko. ІΧΘΥΣ (…)

Przypisy:

[1] Jezus pragnie, abym odmawiała różaniec w czasie, kiedy On mi dyktuje.

 

18.01.90 zeszyt 40

Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

– Powiedziałem ci, że przed każdym, kto modli się do Mnie odmawiając ten Różaniec,[15] Niebo otworzy się, a Moje Miłosierdzie ocali go. Zawrzyjcie ze Mną pokój, zawrzyjcie ze Mną pokój. Proście Mnie codziennie słowami: “Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznym.” Córko, ucz tej modlitwy twoich braci.[16] Naucz ich odmawiania Różańca w samotności i w ciszy. Upiększ Mój Kościół, córko. Pójdź, postępuj w czystości serca.

Przypisy:

[15] Różaniec prawosławny. [16] Katolików.

 

31.01.90

MATKA BOŻA: (…) Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie, że Nasza Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że NIGDY nie jesteście sami. Jezus i Ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. Pragniemy, abyście odmawiali Różaniec, jeśli to możliwe – wszystkie Tajemnice: Radosne, Bolesne i Chwalebne. Pragniemy, abyście czytali każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są Wskazania Pana. Powróćcie do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Czcijcie Jego Ofiarę. Nie bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i praktykowaniem go wobec wszystkich. Żyjcie Prawem Pana. Kocham was, Moje dzieci, i z Miłości przygotowuję was na spotkanie Pana. Błogosławię każdego z was. Powróćcie do waszych ognisk domowych z Naszym Pokojem i nigdy nie zapominajcie, że jesteśmy z wami.

(Czytanie z Pisma Świętego: Łk 18,1-8.)(…)

 

9.02.90

JEZUS: (…) Moi umiłowani, wy, których kocha Moja Dusza, zaprawdę mówię wam, że pragnę modlitw płynących z serca. Pragnę, abyście modlili się za wszystkich biskupów i kapłanów. Chcę,[26] abyście słuchali wszystkich pouczeń kapłanów, którzy Mnie reprezentują. Życzę sobie, abyście pościli i czynili pokutę. Pragnę, abyście przyjmowali Moją Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko to możliwe. Chcę, abyście spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu. Moim pragnieniem jest, abyście czytali codziennie fragment Pisma Świętego. Pragnę, abyście podejmowali ofiary, wynagradzając za innych. Chcę, abyście odmawiali Różaniec i to – jeśli możliwe – wszystkie trzy części.[27] Moim celem jest doprowadzenie was do świętości. Żyjcie w świętości, bo Ja jestem Święty. Takie są Moje Zasady. Pragnę waszego codziennego oddania. Jestem Źródłem Miłości i możecie wszyscy czerpać z Mego Serca, by dawać tę Miłość innym. Następnie chcę, abyście nauczyli się Mnie adorować i pamiętać nieustannie o Mojej Obecności. Moja Obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze przypominać sobie, że NIGDY nie jesteście sami. Ja jestem zawsze z wami. Osiągnijcie doskonałość... Niech wyda owoc ta spieczona ziemia... Nie proszę was o rzeczy, których nie znacie ani o takie, które przekraczałyby wasze możliwości. Proszę was o wszystko, co jest święte; a wszystko, co Ja mam, jest Święte. Moje Ciało jest Święte. Przyjdźcie więc spożywać Moje Ciało i pić Moją Krew, Ja nie odwrócę się od tego, kto do Mnie przychodzi. Ja jestem Chlebem Życia. Módlcie się, aby demon nie mógł was zwieść. Nie pozwólcie, aby Moje Oczy ze smutku zalewały się łzami. Rozgłaszajcie Moją Miłość na dachach waszych domów. Ogłaszajcie, że Moja Miłość przedniejsza jest od wina. Przypomnę wam, że wy wszyscy macie w Niebie Ojca kochającego was nieskończenie, a Jego Imię jest jak mirra wylewająca się z Niego, aby was namaścić i pobłogosławić. Jego Imieniem jest Miłość. Błogosławię każdego z was, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach. Miłość kocha was i jest z wami każdego dnia. Bądźcie jedno. ІΧΘΥΣ

MATKA BOŻA: – Pokój niech będzie z wami, Moje umiłowane dzieci. Czyńcie to, o co prosi was Pan. Módlcie się za tych Moich synów i córki, którzy są daleko od Nas. Módlcie się o ich nawrócenie. Szukajcie zawsze tego, co Święte. Bądźcie jak słoneczniki szukające słońca i zwracające się w jego stronę, podążające za Światłem. Popatrzcie na to, czym Pan was obdarza, i wychwalajcie Jego Święte Imię. Zbliżcie się wy wszyscy, którzy pragniecie, aby On był blisko was i nasyćcie się Jego Owocami. Zbliżcie się do Boga w posłuszeństwie, słuchając Go i niczego Mu nie odmawiając. Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie.[28] Bóg jest waszym Stworzycielem i może być też waszym Nauczycielem. Nie rezygnujcie z modlitwy, gdy tylko wszystko idzie wam dobrze. Módlcie się nawet w waszej radości. Przychodźcie Go uwielbiać, przychodźcie Go wysławiać. Bóg jest waszym Stróżem, zdajcie się na Niego, a On nigdy was nie zawiedzie, bo Jego Światłość jest waszym Przewodnikiem w ciemnościach. Zachowujcie Jego Przykazania, umiłowani, bądźcie ulegli w Rękach waszego Ojca. Gorąco pragnijcie przyjąć Mądrość jako waszego Nauczyciela i Przewodnika. Wzrastajcie w Mądrości, wzrastajcie w Duchu Pana, abyście mogli trwać w pokoju i doskonałej jedności z Panem. Dziś jeszcze jedna rada: podążajcie ścieżką Wiary, zachowując Prawo. Proszę was, żyjcie Naszymi Orędziami, rozważajcie je. Uświadomcie sobie, jak wielką radość czerpiemy, Jezus i Ja, z pouczania was. Nasza radość osiągnie szczyt dopiero w dniu, kiedy całkowicie przezwyciężycie letarg i zupełnie zdacie się na Boga, zawierzając Mu. Błogosławię każdego z was. Pamiętajcie o Naszej Świętej Obecności, nie zapominajcie o Nas... Módlcie się, Moje umiłowane dzieci. Napełnijcie wasze dni Obecnością Miłości.[29]

Przypisy:

[26] Jezus zaczął nagle mówić władczym tonem. [27] Cały Różaniec: Tajemnice Radosne, Bolesne i Chwalebne. [28] Por Rdz 41,55; J 2,5. [29] Czytanie z Pisma Św. Wyznaczone przez Jezusa na to spotkanie: Prz 4,10-27.

 

Wtorek, 20.02.90 zeszyt 41

Dziś znowu, kiedy modliłam się rozważając bolesne tajemnice Różańca, odczuwałam częściowo Mękę Pana. Odczuwałam w pewnym stopniu Agonię Jezusa w Getsemani i Ukrzyżowanie.

JEZUS: – Moje dziecko, wniknij głębiej w Moje Rany. Posłuchaj Uderzeń Mojego Serca... Moje uczucie do ciebie stało się szaleństwem do tego stopnia, że chcę teraz, abyś wraz ze Mną uczestniczyła w Mojej Męce. Kochaj Mnie, jak Ja cię kocham. Moja Męka powtarza się każdego dnia. Dzień po dniu jestem wleczony drogą na Kalwarię przez tych, którzy nie chodzą już Moimi Drogami. Moja agonia powtarza się, kiedy widzę Moje dzieci kierujące się w stronę wiecznego ognia. Moje Serce pogrąża się w bólu nie do wytrzymania, kiedy widzi tyle niewdzięczności na tej ziemi. Moje Ciało jest bezlitośnie biczowane. Cierpię. A przecież napełniłem ich domy dobrymi rzeczami. Dałem im Mój Pokój. Kochałem ich i kocham zawsze aż do Męki, a jednak to oni sami wkładają Mi koronę cierniową. Stoję przed nimi jak Żebrak, z Moim Sercem na Dłoni, błagając ich. Ale zamiast uprzejmego spojrzenia, oni wyśmiewają Mnie, plują na Mnie, kpią ze Mnie, uderzają w Głowę i prowadzą gwałtownie na Górę, na której Mnie krzyżują. Umieram powoli, a Moja Krew wylewa się bez przerwy. Każdego dnia grzesznicy krzyżują Mnie ponownie. Potrzebuję wypoczynku. Czy pozwolisz Mi wypocząć? Weź Moją Cierniową Koronę, Moje Gwoździe i Mój Krzyż... Czy nie masz Mi nic do powiedzenia?

Mój Panie, mój Umiłowany, Ty, który powierzyłeś mi Najświętsze Klejnoty, Ty, który ogarnąłeś mnie Swoją Miłością i Czułością, Ty, który wylałeś na mnie Swoje Pouczenia jak mirrę i otoczyłeś mnie Swoją Wonnością, cieszę się Twoją Obecnością. Udzieliłeś mi daru Swej Miłości. Udzieliłeś mi daru Swojej Męki, a ja, w mojej nędzy, mogę oddać Ci jedynie błogosławieństwa, moją wolę, serce i duszę.

 

Piątek, 23.02.90

Dokładnie o 15.00 spotkałam Jezusa w Jego Męce, na Krzyżu.

 

28.02.91 zeszyt 50

“Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie” (Ps 90,1). Panie?

– Ja Jestem. Wesprzyj się na Mnie, umiłowana. Wypocznij we Mnie. Wchłaniaj Mnie. Ja Jestem Wszystkim, czego potrzebujesz. Chodź, odmówimy różaniec.

 

Po powrocie do Szwajcarii, 18.03.91

MATKA BOŻA: (…) Nie przerywajcie odmawiania różańca, przychodźcie z radością odmawiać cały Różaniec. Człowiek bogaty nie odpowie, lecz człowiek ubogi przyjdzie do Mnie ze swoim różańcem i wysłucham go, kiedy w swoim ubóstwie będzie odmawiał tę prostą modlitwę. Wszystko co ubogie i proste jest śmiertelne dla szatana, który jest samą Próżnością. To jedna z podstawowych przyczyn, dla których szatan nienawidzi Różańca. Szatan jest potężny i przesiewa was dziś jak mąkę, gdyż teraz jest jego godzina. To królowanie Ciemności. Bądźcie wierni Domowi Bożemu i zachowajcie Tradycję, o której zostaliście pouczeni, słuchając Mojego umiłowanego i błogosławionego Wikariusza Mojego Syna.[Papieża] (…)

 

 

Rodos, 2.08.91 zeszyt 53

JEZUS: (…) Posłuchaj teraz i staraj się zrozumieć:[13] połóż Nasze Dwa Serca jak pieczęć na twoim sercu. Niepokalane Serce waszej Matki będzie waszym wałem obronnym, a Moje Własne Najświętsze Serce – waszym Mieszkaniem. Dzięki opieczętowaniu waszych serc tym Znakiem, lisy siejące spustoszenie w Moich właśnie owocujących Winnicach zostaną schwytane. Wy, Moi mali, wy jesteście Winnicą Naszych Dwóch Serc.[14] Pójdźcie, Moje małe dzieci. Posłuchajcie: kogo z was zachwyca Życie Wieczne? Uwielbiajcie Mnie w blasku Mojej Świętości. Bądźcie wytrwali w modlitwach. Szatan zostanie związany Różańcem. Małe dzieci, bądźcie wytrwałe w przystępowaniu do spowiedzi, abyście mogły przychodzić przyjmować Mnie w Świętej Eucharystii tak często, jak możecie. Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, aby podjąć ofiarę i wynagradzać. Nie oglądajcie się ani na lewo, ani na prawo, patrzcie przed siebie, tam, gdzie Ja Jestem. Dokądkolwiek Ja pójdę, chodźcie za Mną; gdzie Ja żyję, tam i wy również żyć będziecie. To są, Moi umiłowani, Moje zasady. Powinniście przyswajać Moje Słowo jak wasz codzienny pokarm. Ono jest waszym Niebieskim Chlebem, ono jest waszym Życiem. Przychodźcie do Mnie często, poświęcając się Mojemu Najświętszemu Sercu, a obdarzę was Moim Tchnieniem, czyniąc was Moimi, abyście zanieśli Moje Słowo na cztery strony świata. Pamiętajcie: niech Moje Myśli staną się waszymi myślami, a Moje Pragnienia – waszymi pragnieniami. Naśladujcie Mnie. Błogosławieni jesteście wy, którzy Mnie nie widzicie, a jednak wierzycie. Pozostawiam Moje Tchnienie Miłości na waszych czołach. Błogosławcie Mnie i kochajcie. Powiedz im, Moja Vassulo, jak bardzo darzę szacunkiem Komnatę, w której zostałem poczęty.[15] ІΧΘΥΣ

MATKA BOŻA: – Błogosławione dzieci, niech wasze serca staną się jak ogród miły Panu, miejsce odpoczynku dla waszego Króla. Pozwólcie Mu wejść do serc, aby – nawet wtedy, gdy zastanie je wyniszczone i wyjałowione – przemienił je w ogród radości. Pozwólcie Mu tchnąć na wasze serca, aby je ożywić. Jego Tchnienie ma najdelikatniejszy zapach. Potem Swą Krwią, jak poranną rosą, obmyje was z plam, aby was udoskonalić, Moi mali. Ach!... Jakże was kocham... Przychodźcie słuchać waszego Boga. Jego Mowa jest samą słodyczą, pełnią współczucia. Módlcie się, Moi umiłowani, módlcie się bez przerwy. Znajdziecie odpowiedzi na wasze problemy w nieustannej modlitwie. Niech to będzie waszą bronią: modlitwa serca. W ten sposób prowadźcie dialog z Bogiem. Szatan ucieka za każdym razem, kiedy z miłością wzywacie Boga. Dlatego dziś, jutro i zawsze będę wam powtarzać: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moja miłość do was jest wielka. Nie pozwalajcie szatanowi kusić was, abyście przestali na Mnie patrzeć. Bądźcie czujni. Ja, wasza Najświętsza Matka, błogosławię was wszystkich.

Tak, mój Jezu? [16]

JEZUS: – Vassulo, niech twoje grupy modlitewne zostaną nazwane grupami modlitewnymi Dwóch Serc, bo Nasze Serca są zjednoczone w Miłości i stanowią Jedno. Ja jestem u twego boku. Miłość znajduje się przy tobie. (…)

Przypisy:

[13] Orędzie dla greckiej grupy modlitewnej. [14] Grupy modlitewne nazwano Grupami modlitewnymi Dwóch Najświętszych Serc. [15] Niepokalane Serce Maryi. [16] Jezus zawołał mnie.

 

11.09.92 zeszyt 62

– Pokój niech będzie z tobą. Córko, oto o co chcę cię dziś prosić: - niech twoje posty trwają dłużej; - wypoczywaj wtedy, kiedy musisz i nie zwlekaj z odmówieniem różańca aż do północy! - spowiadaj się częściej. Nie mów «tak», by potem tego nie zrobić. Lepiej jest powiedzieć: «Spróbuję zrobić Ci przyjemność, Panie!» Twój Król ma świadomość twoich możliwości, głębi twojej nędzy i zadziwiającej słabości. Uczennico, twój Nauczyciel nie odmówi ci Swego Światła. On da ci dość Światła do wzrastania i podążania śladami kroków twego Nauczyciela. To, co czekało Nauczyciela, czeka ucznia. Czyż nie powiedziałem: “Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą”? [7] Skoro Moi krewni sądzili, że straciłem Rozum,[8] czegóż ty nie usłyszysz od swoich przyjaciół? Pójdź, obejmij Mój Krzyż i ucz się od twego Mistrza. Moja Dusza cieszy się za każdym razem, kiedy słyszy, jak się modlisz.

Przypisy:

[7] Mt 10,24-25. [8] Por. Mk 3,21.

 

Rodos (Grecja), 19.07.94 zeszyt 72

(…) Vassulo, Moje Serce krwawi, kiedy widzi cię smutną... Odczuj Mój smutek... Pragnę, byś trwała w Moim Pokoju i w Mojej Radości. Nie niepokój się, nie gniewaj się z powodu nietrwałych rzeczy! A teraz ze względu na Mnie idź odmówić Różaniec do kościoła św. Grzegorza. Chcę, byś na Mnie budowała swoją nadzieję, bo jestem bogaty w szczęście i hojny w udzielaniu ci go. Bierz ode Mnie wszystko co dobre i napełniaj swą duszę Mną, Źródłem twego szczęścia. Tylko Ja posiadam prawdziwą Radość i Życie, które trwa i jest rzeczywiste. Zawierz Memu współczuciu i przestań czuć się winna. Już ci wybaczyłem. Pamiętaj: chociaż zrobiłaś postępy, wciąż jednak jeszcze się uczysz i ciągle jesteś Moją uczennicą.

I to nie najlepszą.

– Tak, ale kocham cię. Umocnię cię, uczennico, zatem chwyć się Mnie. Ja, Jezus, pomogę ci. Ic

 

Święto Świętych Archaniołów, 29.09.95 zeszyt 80

– Miej Mój Pokój, to Ja, Jezus. Mój Archanioł, święty Michał, chce ci okazać życzliwość, bo przypomniałaś sobie o jego święcie. Będzie do twojej dyspozycji, by z tobą rozmawiać. ic

ŚW. MICHAŁ: – Przyjaciółko naszego Pana, Ja, święty Michał, pozdrawiam cię w Imię naszego Pana, Najwyższego. Czy wiesz, co powstrzymuje gniew Boga Wszechmogącego?

Nie, nie wiem.

– Powiem ci zatem: małe dusze! Tak! Małe dusze, które trwają na modlitwie i poście, czyniąc pokutę... Dzięki temu wielu zostanie ocalonych. Ach, Vassulo, nigdy nie przestawaj odmawiać Różańca. Nigdy nie przestawaj prosić Mnie o wstawiennictwo. Niech Bogu oddana zostanie cześć i chwała za Jego niewyczerpaną cierpliwość.[12] Pójdź, bądź ufna i nie wpadaj w pokusę. Widzisz? Nie warto... Słuchaj, wciąż słuchaj twego Ojca w Niebie. Bóg nie jest niedostępny. On jest blisko was wszystkich. Zatem wzywajcie waszego Abba, a On was wysłucha. Najświętsza Trójca chce, by każdy osiągnął Najwyższe Niebo i wszedł do niego. Niech was ogarnie bojaźń Boża. Zawsze Go wychwalajcie. Uwielbiajcie waszego Stworzyciela i zawsze Go kochajcie. Ja, święty Michał Archanioł, błogosławię cię w obecności Najświętszej Trójcy i w obecności Ich Aniołów. Święty Michał. A kiedy pracujesz, nadal się módl.[13]

Przypisy:

[12] W tej chwili odczułam nagle, zaledwie przez kilka sekund, zwątpienie, które opuściło mnie prawie natychmiast i na nowo odczułam wielką radość, kiedy mi powiedział: „Widzisz? Nie warto.” [13] Miałam przygotować obiad, dlatego właśnie św. Michał powiedział mi, abym modliła się w czasie mojej pracy.już znacie moc Różańca Świętego ?


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!