Różaniec Święty

Fragmenty Objawienia Jezusa i Maryi - Bóg Przemawia do Duszy – prorokini Justyna Klotz (1948-1984)

 

MATKA BOŻA: ...Odmawiajcie pilnie różaniec! ma on wielką moc nad szatanem — ja sama ustanowiłam tę modlitwę dla was. Dzieci moje, które odmawiają różaniec, są mocno ze mną związane i nie mogą pójść na stracenie. Bóg kocha modlitwę różańcową. Ta modlitwa czci Syna dziewicy. Przez nią możemy uwielbiać wielki cud, jaki Bóg dla mnie uczynił.

Modlitwa różańcowa ma moc rozrywania petów szatana. Przez nią darujecie mi kwiaty mistyczne, a ja ofiaruję je Bogu w waszej intencji. W ten sposób łączę was z Bogiem nieustannie! Możemy tą modlitwą wiele zdziałać, ja zaś słyszę każde po­zdrowienie — zdąża ono prosto do mego serca. O, gdybyście pojęli, jak bardzo was kocham!...

...Kościół podzielony będzie na dwa obozy. Biada tym księ­żom, którzy oddani swym grzechom zapomnieli całkiem o mnie!

Ale też potrójnie biada ludowi, który szydzi ze swoich kap­łanów! Pewnej ciemnej nocy gniew Boży spadnie na nich z nienacka i wszystko, co żyje będzie jak umarłe. Odprawiajcie przed Tabernakulum wieczną adorację, aby złagodzić gniew Boży.

Jeszcze trzyma Bóg swą opiekuńczą rękę nad ziemią, biada, jeżeli ją opuści!

Świat nie chce poznać tej prawdy, ale ty ogłaszaj ją wszystkim. Odmawiajcie nieustannie różaniec! On może was jeszcze urato­wać. Nie pozostawiajcie Zbawiciela samego w Najświętszym Sak­ramencie w tej ciężkiej chwili! Zawsze przecież znajdzie się ktoś, kto by na zmianę czuwał przed tabernakulum. Księża powinni dać tutaj przykład, a lud będzie ich naśladował.

Wiele dusz jest na to przygotowanych. Ta adoracja ochroni was przed oziębłością i będzie ratunkiem. Ja, Matka Zbawiciela, przyrzekam wam zwycięstwo. Poproszę aniołów aby błagali za was u Boga.

Moje dzieci! módlcie się, bowiem wielu z waszych braci nie potrafi się modlić, czyńcie to za nich!...

Zwołaj ich tyle, ile tylko zdołasz! Wszyscy módlcie się. Niestety ci, których diabeł ma w swej mocy, nie potrafią już się modlić.

Przez was powinna zakwitnąć miłość dla ratowania dusz! Módlcie się z miłości do Boga. Wasza, na razie mała grupka, uchroni ludzi przed nadejściem jeszcze większego nieszczęścia.

Bóg ochrania was jeszcze swą ręką. Możecie tę rękę modlitwą swą podtrzymać i Bóg zniszczy piekielne moce. W ten sposób uratuje swe dzieci, które w moim imieniu Boga proszą o pomoc.

Odmawiajcie różaniec bez ustanku.

Utwórzcie świętą armię, która zagrodzi dostęp wrogowi... Szatan boi się pozdrowienia anielskiego, jak mnie samej. Po­zdrowieniem anielskim zapoczątkowane zostało dzieło zbawienia.

(…)

Matka Boska:

Moje dziecię! Oddaj swe troski w ręce Boga! On wszystko doprowadzi do szczęśliwego końca. Ja ci to mówię! — Twoja Matka. Otrzymałam pozwolenie, aby to oznajmić. Moim zada­niem jest chronić was, wszelka pomoc pochodzi ode mnie. Jestem królową świata, panuję nad przebiegiem dziejów. Moja wielka moc jest niezmienna.

...Odmawiajcie Różaniec. Bóg odnowi każdą tajemnicę. Tego muru nie pokona żaden zły duch.

Nie na darmo zwą mnie:

OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty pokazuje, wam drogę i buduje mosty nad ot­chłaniami. Bóg oznajmił mi, że wolno mi Go prosić. Jeszcze nigdy nie zaniechałam ani jednej możliwości poproszenia Go za was.

... Dziecię moje: jakże cudowna jest miłość. Niezliczone są cuda miłości mojego Syna dla dusz ludzkich. Ani jedna z nich nie została zapomniana! Także zaufanie może ratować dusze: dlatego miejcie nadzieję i zaufanie!

 

Matka Boska:

Stępiłam śmiertelną lancę. Radujcie się, że jestem waszą Mat­ką! Jestem wam wierna jak żaden z ludzi. Pomimo wszelkiego zła i trudności jestem zawsze wam Matką. Odmawiajcie pilnie róża­niec! On zapewni wam zwycięstwo nad złymi mocami, które już wszędzie się zagnieździły. Różaniec święty — to wielka pomoc dla mego ludu!

Nie potrzeba mi żadnej innej broni, jak waszych modlitw, po to, aby zło — przy każdej próbie oderwania was od mego miłosiernego i kochającego serca — strącone zostało w otchłanie. Przecież darowano wam mnie, jako Matkę!

Bóg ukształtował me serce i oddał wam do pomocy.

Moje zadanie znam jak najdokładniej. Życzę sobie, aby wszyst­kich was mieć w niebie, kochanych przez Ojca i Syna i od­rodzonych przez Ducha Świętego. Podążajcie w kierunku waszej ojczyzny! Zapamiętajcie dobrze te słowa! Nie pójdziecie na stracenie! To przyrzekam wam na moje — z łaski Boga — macie­rzyństwo!

Bóg zna zapał mej duszy i oddanie mego serca. Wybłagam wszelkie łaski.

O, jakże kocham wasze serca! Tego nikt nie może sobie wyobrazić. Niechaj wasze serca upodobnią się do mego, poprzez Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie.

(…)

 

JEZUS: Odmawiajcie pilnie różaniec. Poprzez tę modlitwę zagrodzicie drogę duchowi zniszczenia. On chce was unicestwić! Jakże bardzo szaleje szatan. Swą podstępną i niszczycielską siłą próbuje łasce zagrodzić ostatecznie drogę. Przed moim spojrzeniem nic się nie ukryje.

(…)

 

JEZUS: Konieczna jest pomoc w tych trudnych czasach, aby możliwe stało się nawrócenie. Potrzeba dużo ofiar i modlitw. Każdy bliźni jest waszym bratem!

Spotkam was w każdym z waszych braci. Moje dziecię: to jest dla was wielkie zadanie! Myśl ciągle o tych, którzy odeszli ode mnie. Ja uszanowałem ich wolę. Odmawiajcie różaniec święty. Wszyscy będą mieli w tym udział. Modlitwa ta zawiera wielkie tajemnice. Powiedziałem: „Przyjdźcie do mnie!,,," Przyprowadź­cie mi słabszych, opieszałych i straconych. Przyjmijcie ich do swego stołu, a życie zakwitnie z nową siłą.

Módlcie się za tych, którzy już tego nie czynią i nie mają siły do modlitwy!

 

 

Źródło: http://www.duchprawdy.com/justyna_klotz_bog_przemawia_do_duszy.htm

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com