Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty

dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche (de Rupe)

 

Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego:

 

1.    Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.

2.    Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.

3.    Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

4.    Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.

5.    Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie.

6.    Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7.    Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.

8.    Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.

9.    Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.

10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.

11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.

12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.

14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

 

Źródło: Modlitewnik Różańcowy w opracowaniu o. Szymona Niezgody OP, str.91-92. Warszawa, 1993.

 

Św Ludwik żyjący na przełomie 17/18 wieku, cytuje mistyka bł. Alana de la Roche (de Rupe), który miał objawienia od Maryi: “ile razy odmawia się pobożnie Różaniec, wkłada się na głowę Jezusa i Maryi koronę ze 150 róż białych i szesnastu czerwonych róż Nieba: róż, które nie stracą nigdy nic ani ze swej świeżości, ani ze swego blasku”

“Dzięki Pozdrowieniu Anielskiemu (Zdrowaś Mario) Bóg stał się człowiekiem, Dziewica stała się Matką Boga, dusze sprawiedliwych zostały uwolnione z otchłani, ruiny Nieba zostały odrestaurowane, puste trony wypełniły się, grzech został przebaczony, została dana nam łaska, chorzy ozdrowieli, umarli zmartwychwstali, powrócili wygnańcy, Przenajświętsza Trójca zaniechała swego gniewu, a ludzie otrzymali życie wieczne. Jednym słowem, Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Mario) jest tęczą, znakiem łaskawości Bożej udzielonej światu.”

MARYJA mówi [do bł. Alana de la Roche (de Rupe), objawienie z lat 1460-1475 ], : "[Różaniec] jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo mi przyjemna: odmawianie 150 razy Pozdrowienia Anielskiego [Zdrowaś Mario]. Jednak podoba Mi się o wiele więcej i o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania Zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia i męki, i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy."

"Wiedz, że jakkolwiek są już liczne odpusty udzielone Mojemu Różańcowi, Ja ubogacę go jeszcze więcej na każdą pięćdziesiątkę Zdrowaś Mario dla tych, którzy będą go odmawiali bez grzechu śmiertelnego i pobożnie na kolanach; każdemu zaś, który wytrwa w odmawianiu go rozmyślając jego 15 tajemnic, uproszę, jako nagrodę za tak dobrą przysługę, aby w końcu życia zostały mu całkowicie odpuszczone i winy, i kara za wszystkie jego grzechy. Niech ci się to nie wydaje niemożliwym, ponieważ łatwo mi jest to uczynić, gdyż jestem Matką Króla Niebios, tego, który nazywa Mnie Pełną Łaski; jeżeli naprawdę jestem nią wypełniona, mogę ją rozdzielać i udzielę jej obficie Moim drogim synom."

JEZUS: "Jeżeli ci biedni grzesznicy odmawialiby często Różaniec, uczestniczyliby w zasługach Mojej męki, a Ja jako ich Adwokat, załagodziłbym boską sprawiedliwość."

 

Źródło: Przedziwny Sekret Różańca Świętego – Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Tajemnica łaski i zbawienia – Arka, Wrocław 2009, wydanie czwarte

 

Więcej o bł. Alanie de la Roche (de Rupe): http://www.duchprawdy.com/bl_alan_de_la_roche_de_rupe.htm

 

Strony o Różańcu Św.

 

----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com