Rozeznawanie objawień

 

1 Jn 4:1 Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.
1 Tes 5:19-21 Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!


Fragmenty Orędzi Jezusa Chrystusa – "Prawdziwe Życie w Bogu" – Vassyla Ryden :

 

JAK ROZEZNAĆ CZY OBJAWIENIE JEST PRAWDZIWE ? :
1.czy wyraża otwarcie brak jedności z Moim Kościołem ? - NIE
2.czy odrzuca Papieża ? - NIE
3.czy wypiera się waszej Najświętszej Matki ? - NIE
4.czy wypiera się Eucharystii Świętej, nazywając ją "rytuałem" ? - NIE
5.czy zaprzecza Niepokalanemu Sercu waszej Najświętszej Matki ? - NIE
6.czy przepowiadają jedynie plagi i katastrofy ? - NIE
7.czy prorokuje o Moich ostrzeżeniach, o pokoju i skrusze ? - TAK
8.czy jego słowa się wypełniają ? - TAK
9.czy prorokując zachęca, pociesza i poprawia społeczność ? - TAK
10.czy wzbudza spory przeciwstawiające się tajemnicom wiary ? - NIE
11.czy Boskie rzeczywistości zostały wyrażone na bazie Pism i Tradycji ? - TAK
12.czy sprzeciwia się dziełom Mojego Świętego Ducha ? - NIE

3.06.88 zeszyt 25

JEZUS: (…) Kwiecie, w tych dniach nauczę cię odróżniania prawdziwych objawień i prawdziwych wizji od fałszywych objawień, fałszywych nauk i wizji. Wszystko, co jest fałszywe, pochodzi od szatana. Sieje on ziarno zamieszania dla splamienia Prawdy jak w Pescarze.[11] On sieje chwast między dobrym ziarnem po to, by was wszystkich doprowadzić do zamętu. Rozwścieczony z powodu objawień w Medziugorju, usiłuje wszystkich was oszukać i przekonać, że te Boskie Dzieła nie pochodzą ode Mnie. Córko, kiedy czytasz o objawieniu, które wyraża otwarcie brak jedności z Moim Kościołem, odrzuca Piotra, wypiera się waszej Najświętszej Matki, wiedz, że nie pochodzi ono ode Mnie, Pana, twojego Boga. To pochodzi od Mojego przeciwnika, który pojawia się, przybierając Mój Obraz, dla spełnienia swego zamiaru podzielenia was jak tylko to możliwe. Wiedz, że Ja, Pan, nie chcę, by Moje baranki były rozproszone. Chcę, abyście byli zjednoczeni pod przewodnictwem Piotra – wszyscy w jednej owczarni. Pragnę, abyście się wszyscy zgromadzili. Powtarzam jeszcze raz, że Ja, Jezus Chrystus, Pan, wasz Zbawiciel, wybrałem Piotra, tego Piotra, którym jest aktualnie Jan Paweł II, aby was karmił i czuwał nad Moimi barankami i owieczkami aż do Mego Powrotu. Posłuchajcie, co Duch mówi do kościołów. Szatan wie, że jego dni są policzone. Z tego powodu czerwony smok próbuje pociągnąć za sobą jak najwięcej dusz. Do wielu z tych umysłów, które powinny były być wypełnione duchowością i świętością, wprowadził wszelkie rodzaje rozproszeń oddalające je od Prawdy i wszystkiego, co święte. Popatrz wokół siebie, Moja umiłowana, a zrozumiesz. Jak za czasów Sodomy i Gomory, wszystkie te rozrywki zostały wprowadzone między was, dzieci, aby zająć waszego ducha i nie pozostawić już miejsca na to, co jest święte; nie pozostawić już miejsca dla Mnie, waszego Stworzyciela i Boga. Tak, Moja Vassulo, czuję się odrzucony.[12] Czuję się zapomniany i nie kochany. Czy widzisz, jak oni postępują ze Mną, z Tym, który umarł na Krzyżu z Miłości do was, który jest Duchem Miłości? Czy na to zasługuję?

Vassula:Mój Boże, czuję się rozdarta, Panie. Dlaczego tak jest? Panie, o Panie... Uczyń cud, proszę! Nie powinnam prosić o cuda, jednak kocham Cię i nie chcę Cię widzieć tak zranionego, Panie.

– Vassulo, módl się, módl się, módl się o to nawrócenie. Szatan wzmaga oddziaływanie na Moje stworzenie, by was pociągnąć za sobą do Otchłani. O stworzenie! Jakże jesteś słabe! Jakże jesteście straszliwie słabi! Każde objawienie – które wypiera się Eucharystii Świętej, nazywając ją «rytuałem»,[13] albo zaprzecza Niepokalanemu Sercu waszej Najświętszej Matki – nie pochodzi ode Mnie. Ja, Pan, kocham was nieskończenie i pragnę jeszcze raz ostrzec was przed fałszywymi prorokami. (…)

Przypisy:

[11] Fałszywa zapowiedź ogromnego znaku, który się nie ukazał. [12] Pan był bardzo… nie znajduję słów… Określenie smutny nie jest dość mocne. [13] Wielu widzi w Eucharystii Świętej jedynie rytuał przekazany przez tradycję i nic więcej. Obrażają przez to Boga.

 

20.08.88 zeszyt 27

Jezus?

– Jestem. Umiłowana, w tych dniach szatan zwodzi wiele osób, atakując objawienia i wizje pochodzące ode Mnie. Gdybym nie przyszedł cię wyzwolić, znajdowałabyś się jeszcze w jego szponach. Wierz,[9] wierz w Moje Miłosierdzie, wierz w Moje Dzieła. Porównaj siebie teraz z tym, czym byłaś wcześniej, z tym, czym pozostałabyś, gdybym nie przyszedł cię ocalić. Jestem Światłością i ocaliłem cię od ciemności. Vassulo, szatan jest zrozpaczony i próbuje was poróżnić, podburzając jednych przeciw drugim. Zrozum, jak on działa: usiłuje was wszystkich poróżnić. On wie, że Moje Dzieła ratują wiele dusz i dlatego chce pokrzyżować Moje Plany i zwalcza Je. Zawsze będę blisko ciebie. Przeczytaj drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Mój Duch udzielany jest z Wysokości wielu osobom, lecz jak zawsze niektórzy, niezdolni do wyjaśnienia Jego Tajemnic, wyśmieją się z tego. Powiedziałem wiele razy, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. Wtedy wasi synowie i córki prorokować będą, młodzi będą mieli wizje,[10] a starcy śnić będą. Nawet na najmniejszych spośród was wyleję Mojego Ducha. Sprawię, że wysoko na niebie pojawią się cuda i znaki tu na ziemi. Stworzenie! Czy rzeczywiście zrozumieliście to proroctwo? Proszę z powagą Moich nauczycieli, którzy nie wierzą w Dzieła Mądrości: niech szukają ukrytego znaczenia przysłów i mądrości wszystkich Przodków; niech proszą o napełnienie Duchem Rozumu, który doprowadzi ich do zrozumienia Wielkości Mego Imienia. Strzeż się zasadzek szatana. Ostrzegłem cię przed jego złośliwością. Ja, Pan, kocham cię, dziecko i nie pozwolę, byś się zagubiła.

Panie, ale istnieją też fałszywe wizje i objawienia!

– Tak, istnieją, jednak Ja natychmiast odkrywam je i ujawniam, że są fałszywe. Który ojciec patrzyłby na swe dziecko wchodzące, rok po roku, na złą drogę, a nie ostrzegłby go? Albo który ojciec trwałby w milczeniu, widząc swe dziecko oszukiwane? Czyż nie ostrzegłby go, ukazując mu prawdę? Czyż Ja, który jestem Miłością i Miłosierdziem, pozostanę milczący? Czyż pozostawię was wystawionych na te niebezpieczeństwa? Czyż nie przybiegnę pokazać wam prawdy?... Spróbuj Mnie zrozumieć...[11]

Dziękuję Ci, mój Boże, za cierpliwość, jaką masz wobec nas wszystkich. Twoje Miłosierdzie jest naprawdę Wielkie.

– Ach, Vassulo! Gdyby tylko pojęli Moje Miłosierdzie! Przyjdź do Mnie.[12] Pragnę, abyś się wsparła na Mnie. Chcę, by całe Moje stworzenie znalazło we Mnie oparcie.

Przypisy:

[9] Szatan atakował mnie i kusił zwątpieniem wobec tych zapisków. [10] W naszej epoce wiele dzieci ma wizje (Fatima, Garabandal, Medziugorje). [11] Bóg przemawiał tu do mnie jak ojciec, bardzo cierpliwie. [12] Odczułam, że On chciał, abym się zbliżyła po to, by się na Nim wesprzeć.

 

7.08.2002 zeszyt 106

(…) Potem przemówił Jezus:

– Vassulo, Pisma mówią: „Rzemieślnicy pokoju, kiedy pracują dla pokoju, sieją ziarno, którego owocem będzie świętość”.[12] Nauczałem cię z władzą i majestatem, aby cię wznieść i uzdolnić do wyrażania Moich Słów tak, jak Ja tego chcę. Moje Słowa przynoszą pokój, miłość i ufność waszym sercom. Ja prowadzę do pojednania przez skruchę. Kto czyni spustoszenie w waszych sercach, ten nie pochodzi ode Mnie. Rozumiem przez to, że ci, którzy wygłaszają proroctwa, w których przepowiadają jedynie plagi i katastrofy, nie pochodzą ode Mnie. Ale ten, kto prorokuje o Moich ostrzeżeniach, o pokoju i skrusze – i którego słowa się wypełniają – ten powinien być uznany za Mojego prawdziwego wysłannika. Tak, rzeczywiście, kto prorokując zachęca, pociesza i poprawia społeczność, ten, wiedz, jest naprawdę posłany przeze Mnie. Ostrzegłem was przed tym, byście nie przyjmowali czyichś słów i nie dawali wiary komuś jedynie dlatego, że on zapewnia, iż posiada słowa pochodzące ode Mnie – nawet jeśli dokonuje cudów i nadzwyczajnych zjawisk, takich jak wskrzeszenie kogoś umarłego. Dawajcie posłuch raczej tym, którzy nie wzbudzają sporów przeciwstawiających się tajemnicom wiary, gdyż łaska Ducha Świętego, udzielana Moim wybranym, napełni radością tych, którzy ich posłuchają. Ich słowa uniosą ich dusze, prowadząc je w pobliże Moich aniołów i świętych. Ich słowa – które są w rzeczywistości Moimi Słowami – przemienią was w Katedry. Moje Słowa mają nie tylko władzę i moc, lecz płoną, rozpalają wasze dusze i oświetlają równocześnie waszego ducha. Przede wszystkim Boskie rzeczywistości, które są wam ujawniane przez Moje wybrane dusze, zostaną wyrażone na bazie Pism i Tradycji – i niczego więcej. Skąd będziecie wiedzieć, że to Ja mówię? Poznacie to po brzmieniu Wiedzy, jaką otrzymacie. A ty, który byłeś całkiem umarły i leżałeś gnijący w dolinie śmierci, budząc się, uświadomisz sobie, Kto podniósł cię przez łaskę. Świat, w którym obecnie żyjesz, Moje dziecko, jest zły, aby nie powiedzieć więcej. Z dnia na dzień rośnie w nim grzech. Czyż więc nie powinienem się trapić? Kiedy Ja mówię, za waszych dni, a pasterze nie słuchają i nie wierzą, że to Ja interweniuję, to są takimi, jak mówi Pismo: „Nasi stróże ślepi, niczego nie widzą... Wszyscy zwrócili się na własne drogi, każdy szuka swego zysku...” Mój Kościół zawsze będzie wzrastał dzięki Duchowi Świętemu i nigdy się nie pomniejszy. Zawsze będzie odnawiany, pomimo wszystkich kierowanych w niego zatrutych strzał. Te same zatrute strzały są też używane, aby dosięgnąć tych, których do was wysyłam. Cały świat rozkłada się w swoim złu i w odstępstwie, przekraczając nie tylko Moje Prawo, ale i wszystko, co święte. Skąd zatem to zaskoczenie, gdy wzrasta łaska Ducha Świętego? Niestety! Jakież potępienie spotka tych, których niegodziwe serca rozszarpały Moje wybrane dusze! Nie odziedziczą Mojego Królestwa, chyba że usłyszę z ich ust słowo żalu... Vassulo, razem ze Mną będziesz pracować w ciszy,[13] aby oświetlić mroczne doliny. Wszystko, co ci da Duch Święty do zapisania, będzie dla pouczenia tego pokolenia i następnych. Kto zaś sprzeciwia ci się w misji, jakiej ci udzieliłem, sprzeciwia się dziełu Mojego Świętego Ducha. Ogłaszaj wszystko, co ci mówię. To bowiem prowadzi słuchającego Mego Słowa do nowego bytu. Wcale nie zważaj [14] na tych, którzy mówią: „Jeśli wysłał cię Bóg i jeśli te słowa, jak mówisz, pochodzą od Boga, to daj świadectwo pokory, ukrywając się i ukrywając wszystkie te słowa. Przestań paradować i ujawniać te słowa na całym świecie.” Ludziom tym odpowiedz tak: „Nie będę jak zły sługa, który ukrył swój talent, potem zaś został potępiony za to, że nic nie uczynił. Przeciwnie, pomnożę mój talent i oddam chwałę Temu, który mi go powierzył. Przekażę nie tylko temu pokoleniu ten nadzwyczajny cud.[15] Aniołowie bowiem zaniosą słowa Boga i będą je rozpowszechniać – jak deszcz ziarna zrzucanego z góry – wszystkim przyszłym pokoleniom. [Uczynią to w tym celu], by odnowić stworzenie Boże i upiększyć Kościół; by osłodzić usta Jego dzieci i otworzyć je, żeby Mu oddały chwałę; by otworzyć im oczy i pozwolić na przebadanie swoich serc. Wszędzie jestem opieczętowana Boskim Imieniem Pana i nie lękam się. Jestem Jego dźwięczną księgą, ogłaszającą te same Prawdy, jakie nasz Pan nam przekazał. A więc nic nie jest nowe. Nie mam nic nowego, co jest ode mnie, bracia, lecz wszystko, co jest do mnie mówione, pochodzi z Bożego poznania i z Ust Boga Trójosobowego.” To właśnie masz im powiedzieć w Moim Imieniu. Kontempluj Moje głębokości, Moja umiłowana, i odpocznij na Moim Sercu.

Przypisy:

[12] Jk 3,18. [13] To oznacza ten sposób, poprzez pisanie, z którym nie wiąże się żaden zewnętrzny dźwięk... [14] Inaczej mówiąc: nie bądź poruszona. [15] Orędzia „Prawdziwe Życie w Bogu”.

 

Wigilia Bożego Narodzenia, 24.12.91 zeszyt 56

Po powrocie do Szwajcarii. – Mój Panie?

– Ja Jestem. Wesprzyj się na Mnie, dziecko.[22] Trzeba podejmować ogromne akty wynagradzające, aby zabliźnić rany tej ziemi, rany i skaleczenia, których przyczyna leży w niegodziwości i grzechu. Bądź radością dla Oczu twego Zbawiciela, zataczając coraz szersze kręgi. Niech się stanie, że Moje Orędzie tak się rozszerzy, tak się rozprzestrzeni, świadcząc samo o sobie, że Niegodziwość, Apatia, Ateizm zostaną wstrząśnięte i nawrócą się. Dziecko! Chwyć się rąbka Moich Szat i rozszerz Je teraz jeszcze bardziej z jednego krańca ziemi na drugi. Wejdź do Moich Świątyń, jeśli cię w nich przyjmą. Jeśli ludzie zabronią ci, nie poddawaj się przez to przygnębieniu ani smutkowi, nie trać nadziei. Twoi prześladowcy zobaczą te sceny w Dniu Oczyszczenia i zapłaczą, przypominając sobie o tym odrzuceniu. Zdadzą sobie sprawę, jak bardzo odrzucali Nasze Boskie Serca, a nie ciebie: Nasze Dwa Serca, które prorokowały. Córko, idź za Moimi Śladami nasyconymi Krwią i głoś Moje Święte Imię w każdym zgromadzeniu. Nadszedł czas, kiedy nie możesz się więcej wahać. Szczep winnice wszędzie, gdzie możesz. Z pustyń uczyń ogrody. Pobłogosławiłem Moje Orędzia, aby wydawały owoc i zakorzeniały się. Zatem odwagi, córko.

Panie,[23] bardzo mi Ciebie brak!

– Brakuje ci Mnie, bo widziałaś Moją Chwałę... Pisz: Buntownik oblega twierdzę za twierdzą. Przychodzę dziś ofiarować Mój Pokój całej ludzkości, lecz niewielu słucha. Przybywam z warunkami pokoju i posłaniem Miłości, lecz ziemia bluźni udzielanemu przeze Mnie pokojowi. W czasie tej Wigilii Mojego Narodzenia wyśmiewa się i kpi sobie z Miłości, którą daję. Ludzkość święci te dni bez Mojego Świętego Imienia. Moje Święte Imię zostało odrzucone i uważa się dzień Mojego Narodzenia za wielkie wakacje, pełne rozrywek. Adoruje się bożków. Szatan wszedł do serc Moich dzieci, bo znalazł je osłabione i uśpione. Ostrzegłem świat. Posłanie z Fatimy mówi, iż w Moim Dniu każę zajść słońcu w południe i że zaciemnię ziemię w środku dnia. Pozwolę Smokowi kąsać to grzeszne pokolenie i zsyłać nań Ogień, którego świat nigdy wcześniej nie widział ani nigdy więcej nie zobaczy, aby spalić jego niezliczone zbrodnie. Zapytacie: “Wszyscy mieszkańcy zginą, dobrzy oraz źli?” Powiadam wam: ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć zmarłym. Z dwóch ludzi jeden zostanie wzięty. Niektórzy zapytają: “Gdzież jest Eliasz i Mojżesz, którzy mieli przyjść? Powiadam ci, złe pokolenie: w ciągu tych wszystkich lat My [24] nie mówiliśmy w przypowieściach. Eliasz i Mojżesz już przyszli, ale ich nie rozpoznaliście i potraktowaliście ich według własnej woli. Pokolenie bezbożne, nie słuchaliście Naszych Dwóch Serc: Niepokalanego Serca Mojej Matki i Mojego Najświętszego Serca... Nasze Dwa Serca nie mówiły do was w przypowieściach ani w zagadkach. Wszystkie Nasze Słowa były Światłem. Nasze Serca, jak Dwie Lampy, świecą Jedna obok Drugiej światłem o takim blasku, że każdy może zobaczyć. Ale wy nie zrozumieliście. Nasze Serca – jak Dwie Oliwki, jedna po prawej, a druga po lewej stronie (Za 4,3; Ap 11,4) – próbowały w ciągu tylu lat ożywić was, jak Dwie Gałązki Oliwne rozlewające oliwę (Za 4,12), aby uzdrowić wasze pokolenie, aby zabliźnić jego rany. Wasze pokolenie potraktowało jednak Nasze Dwa Serca, jak mu się podobało. Nasze Dwa Serca są pomazańcami (Za 4,14) i żyją. One są jak ostry miecz o podwójnym ostrzu (Ap 1,16), prorokujący. Lecz zbuntowane duchy tego pokolenia ponownie krzyżują Moje Słowo (Ap 11,7-10), miecz obosieczny, i odrzucają Nasze Dwa Serca, które dziś do was mówią, odrzucają dokładnie tak, jak Sodoma i Egipt odrzucały Moich posłańców. Zatwardziałość tej epoki przewyższyła upór Faraona, bo jej mniemanie o własnej wiedzy stało się polem walki przeciwko Mojej Wiedzy (Ap 11,7). Nasze Dwa Serca stały się istotnie plagami dla ludzi świata (Ap 11,10). Jednakże niebawem, wkrótce, Mój Głos będzie na nowo słyszany. Nawiedzę was błyskawicami i ogniem. Sprawiedliwość jest w zasięgu ręki. Nasze Dwa Serca, które pokonaliście, na końcu zwyciężą (Ap 11,11). Królestwo świata stanie się Moim Królestwem (Ap 11,15). Wszystko to jest teraz bardzo bliskie. Otwórzcie oczy i popatrzcie wokół siebie. Daję wam wszystkie Znaki Czasu. Wy, którzy trudzicie się, aby przywrócić cześć dla Przymierza Dwóch Serc, nie traćcie odwagi. Księga Apokalipsy mówi o tej Prawdzie jak Księga Zachariasza. Nie bójcie się. Rozszerzajcie tę cześć z ufnością i odwagą.

Przypisy:

[22] Oczami duszy zobaczyłam Najświętsze Oblicze Jezusa. Podobny był do dziecka z wielkimi niewinnymi oczami. [23] Nagle odczułam przenikający mnie „miecz ognisty” i krzyknęłam. [24] Chrystus ma na myśli Dwa Serca, będące Dwoma Świadkami, o których mówi Za 4,1-14 i Ap 11,1-13.

- Objawienie Najświętszej Trójcy : "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden

Biblia  o  objawieniach, orędziach Bożych :

Hbr 12:25-26 Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

Mr16:14 -W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego;
Jn14:26 -A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem;
Jn16:12-13 -Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej   

                     prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe;
Ps147:15 -Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo;
Ha3:2 -Usłyszałem, o Panie, Twoje orędzie, zobaczyłem, o Panie, Twe dzieło. Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, gdy czas nadejdzie, pozwól nam je poznać, w  

           zapale gniewu pomnij na swą litość!;

Dz2:17-18 -W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia

                   mieć będą, a starcy - sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali;(patrz Joela 3)

Rz8:33 -Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?;

1Tes5:19-20 -Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie!;

J10,27 -Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je a one idą za Mną;

Łk24:32 -I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?;
Hbr3:7-8 -Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni;

Łk24:38 -Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?;
Łk24:44-45 -Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma;
Łk24:49 -Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. ... będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.

1Kor15:6 -później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli;

Jn20:26 -Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych;

Jn20:27 -Następnie rzekł do Tomasza: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym;
Jn20:29 -Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli;

Jn20:30-31 -I wiele innych znaków, których nie zapisano w Biblii, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego;
Jn17:26 -Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
Mt 28:20 - A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Mt 23:28-34 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem.
Jn 5:37-38 Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.
Jn 5:25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

 

WIĘCEJ O OBJAWIENIACH, PROROKACH i DARZE PROROCTWA W BIBLII

Powiedzcie Mi, kto zapowiedział przyjście Mojego Syna, jeśli nie Moi prorocy? Mówicie, że żyjecie w Prawdzie i w Mojej Miłości. Jak to się więc dzieje, że wasze pokolenie zmusza dziś Moich proroków do milczenia i prześladuje ich tak samo, jak czynili to wasi przodkowie? - 5.10.92 -Bóg Ojciec Jahwe -"Prawdziwe Życie w Bogu"


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!