Dwa Najświętsze Serca Jezusa i Maryi

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

43

Córko moja, będę błogosławić waszemu zgromadzeniu, dam wam liczne i dobre powołania za nabożeństwo do mojego najsłodszego Serca i mojej Matki Niepokalanej, za pracę na niwie Kościoła.

105

Raz ujrzałam dwóch bardzo pięknych aniołów, obydwaj trzymali płonące pochodnie. Błagałam ich, by przyszli rozpalić mnie ogniem miłości Bożej, lecz oni wskazali mi na Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej i znikli.

 

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

----------------------------------------------------------------------------

 

www.duchprawdy.com