Dziewictwo ciała i dziewiczość duszy

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

25

Czy wiesz, co cię w specjalny sposób łączy z Jezusem, Boskim Oblubieńcem? Dziewictwo ciała i dziewiczość duszy. Dusze dziewicze są moją rozkoszą. Przebywam w nich z Boskim upodobaniem, bo w nich znajduję odblask dziewiczości mojej Matki Niepokalanej, owszem, jeszcze w tej duszy jest coś z dziewiczości Trójcy Przenajświętszej, co w stopniu najwyższym jaśniało w duszy mojej Matki Niepokalanej. W duszy dziewiczej kąpie się Baranek Niepokalany jak w zdroju wód czystych i, na odwrót, dusza dziewicza zanurza się we Krwi Baranka Niepokalanego, topi się niejako w Bogu, przesiąka Bogiem jak gąbka zanurzona w oceanie. Dusza dziewicza jaśnieje w Bogu Jego własnym blaskiem, podobnie jak drobny pyłek, unoszący się w promieniach słońca, jego błyszczy światłem. Dusze dziewicze są gwiazdami, które rozpraszają ciemności nocy grzechu, który otacza ziemię.

Bóg tak lgnie do duszy czystej, że nawet jej niedoskonałości nie mogą Go powstrzymać od tego, by się nie wcisnął w każdą niejako szparkę duszy, jak powietrze, które się wciska w każdą szczelinę otwartej przestrzeni. Bóg obejmuje duszę czystą i tuli do siebie to dziecię swego upodobania, nawet choćby ta dusza nie myślała o tym. Dziewiczość, zwłaszcza ślubowana Bogu, jest tym dla duszy, czym małżeństwo zawarte pomiędzy osobami w Kościele katolickim. Wprawdzie zespół wszystkich wiernych w Kościele jest oblubienicą Chrystusową ale dziewiczość ślubowana jest związkiem ściślejszym, dusza z nowego tytułu może się mienić oblubienicą Baranka. To, co ci powiedziałem, powiedziałem dla pociechy dusz czystych, dla ostrzeżenia ich przed niebezpieczeństwami, dla przestrogi, by strzegły pilnie swego skarbu, by go nie zmroził wiatr wiejący stamtąd, gdzie są cuchnące bagniska. Powiedziałem to także w tym celu, by wśród zlaicyzowanego społeczeństwa obudzić większy szacunek dla sług moich ołtarzy - kapłanów i dla dusz poświęconych Bogu. Biada ziemi, gdyby jej zabrakło tego rodzaju dusz. Mojemu Sercu drogie jest małżeństwo, sam rodzinom błogosławię i mieszkam wśród nich, ale dusze dziewicze pozostaną na zawsze moimi najdroższymi klejnotami, które umieszczę w koronie mojej chwały.

41

Najmilsze Bogu są kwiaty dusz dziewiczych, nie mniej jednak zachwyca Go pokorna pokuta. W duszy pokornej dokonuje Jezus w krótkim czasie cudów uświęcenia.

 

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

----------------------------------------------------------------------------

 

www.duchprawdy.com