Owoce

 

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

 

186

Mój Jezu – powiedziałam - a mówiłeś mi o konieczności zgłębiania Twych tajemnic. Co będzie z prostaczkami niezdolnymi do rozumowań? Moje dziecię, jeśli Mnie szukać będą, dam im światło poznania; jeśli będą czynić usiłowania, będą Mnie kochać. Ale więcej wymagam od dusz, którym więcej dano. Te, przy pięciu talentach, drugie pięć zdobyć powinny. Od tamtych, którym jeden tylko dano, zażądam jednego [Mt 25,14n]. A ode mnie, mój Jezu? Od ciebie zażądam oddania Mi Mnie samego, bo ci się wszystek oddałem. Od ciebie zażądam nawet tego, co obecnie piszesz, i owoców, jakie stąd zrodzić się mają w duszach, bo one w wielkiej mierze zależne są od ciebie, od twej miłości, z jaką spełniasz moją wolę; od zaparcia [się] samej siebie i umartwienia, jakie Mi podajesz. Jesteś tylko narzędziem w moim ręku, lecz jeżeli - jako narzędzie - będziesz delikatnie Mnie poddana i oddana, więcej zdziałam w tobie, a przez ciebie w duszach. Daję ci łaski moje bez względu na twoją zasługę, lecz zatrzymałbym je, gdybyś Mi się świadomie sprzeniewierzała. Czuwam nad tobą i kocham cię - lecz i ty czuwaj nad sobą i kochaj

Mnie. Pomiędzy nami powinna być ustawiczna wymiana miłości.

218

18 1 [1939 r.] Łaski, które składam w sercu twoim, są własnością Kościoła, dlatego, że jesteś jego dzieckiem. Kościół cieszy się tymi darami jako podarunkiem Tego, który Nim rządzi niewidzialnie i wzbogaca swoją winnicę. Czyż ogrodnik miałby być niezadowolony z tego, że drzewko rodzi owoce; że ich ma wiele, a wszystkie są piękne i soczyste? Może się raczej zadziwi niekiedy, dlaczego to, a nie inne obficiej owocuje, a przecież on wszystkie jednakowo pielęgnuje, wszystkim jednakowo dostarcza pokarmu. W dziedzinie dusz - to tajemnica. Kapłani doprowadzają do dusz te same zdroje Boże, ukryte w sakramentach Św., a jednak jedne z nich karłowacieją, inne wydają owoce świętości. Wiele zależy od samej duszy, od tego, czy stara się wchłonąć w siebie ten nektar Boży. - Ale wracam do tego, co głównie chciałem zaznaczyć, mianowicie, że moje dary składane w twej duszy są własnością Kościoła. Przyozdabiam nimi cząstkę mego Mistycznego Ciała.

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

----------------------------------------------------------------------------

 

www.duchprawdy.com