Pokój Duszy

 

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

 

179

Ja znajdowałem upodobanie w tym pokornym uznaniu twej niegodności dlatego zawsze darzyłem cię równocześnie pokojem. Posłuchaj: Pokój jest znakiem działania mojego w twej duszy. Szatan usiłuje również używać sztucznego pokoju, by duszę omamić. Najlepszą w tym wypadku bronią przeciwko Złemu Duchowi jest pokorne posłuszeństwo wobec spowiednika. Dusza, która słucha, może być zawsze spokojna, bo Pan nie zawiedzie tych, którzy pamiętają na moje słowa, kto was słucha, Mnie słucha [Łk 10,16]. Do tego stopnia cenię posłuszeństwo duszy, że chociażby nawet jej kierownik zeszedł na manowce, dusza, która w jego kierownictwie szuka z wiarą Mnie samego, nie zabłądzi. Trzeba bardzo cenić boski pierwiastek działania Ducha Świętego przez kapłana. Ludzie o tym zapominają, dlatego chwieją się w wierze. Kapłan to drugi Chrystus.

230

Bóg w tobie żyje. Jesteś uczestniczką pokoju Bożego. W Bogu panuje niczym niezamącony pokój, choć wie o tym, że są stworzenia, które Go nienawidzą, bluźnią Mu, bunt podnoszą przeciw Niemu. On nieskwapliwy, spokojny, choć bezbożnicy miotają przekleństwa, podnoszą pięści przeciw Niemu. Bóg jest Pokojem nieskończonym i nikt tego pokoju nie jest w stanie zamącić.

Córko, w życiu zjednoczonym z Bogiem dusza zażywa najwyższego pokoju. Groza wojny - w twej duszy był pokój. Ma ktoś przyjechać, czy odjechać - w twej duszy pokój, bo jest [ona] oblubienicą Króla pokoju. To, co jest Jego własnością istotną, jest twoją - przez uczestnictwo. Bóg ci udziela swego pokoju, daje uczestnictwo we własnym swym życiu. Ja - Pan - i Jedyny.

 

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

----------------------------------------------------------------------------

 

www.duchprawdy.com