Pokora

 

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

9

JEZUS: Stań się maleńką, by jak niegdyś Dziecię Jezus, tak teraz ciebie mogła wziąć na swe ręce moja Matka Niepokalana, by cię zaofiarować Trójcy Przenajświętszej. Ofiara złożona przez ręce Maryi jest najmilsza Bogu.

22

Pokora jest kluczem do skarbów mego Bożego Serca. Dusza pokorna porywa moje łaski, nawet bez aktualnej prośby o nie. Każdy akt upokorzenia otwiera [38] moje Serce - nie boleśnie, jak włócznia, ale miłośnie i radośnie. Dusza pokorna jest rozkoszą Trójcy Przenajświętszej. Bóg udziela takiej duszy łaskę po łasce bez obawy, że ta dusza zechce ją sobie przywłaszczyć. Dusza pokorna nie szuka wyłączności, nie chce uchodzić samolubnie za jedynaczkę, na którą przypada cały majątek, gdy ma rodzeństwo. Małe dzieci proszą nieraz o łakocie dla rodzeństwa, by nie dzielić się tym, co dostały same. To jest dzieciństwo, ale dusza pokorna, to umiłowane dziecię Boże, pragnie ze szczerej miłości tych samych łask dla bliźnich, którzy są jej braćmi.

Pokora i umartwienie to są dwa skrzydła, którymi dusza odbija sią od ziemi, by wznieść sią na szczyty świętości. Rozwiń te skrzydła, moja gołąbko, by wzlatać i odpoczywać. Odpoczywaj na nizinach pokory, wzlatuj przez umartwienie na szczyty bohaterstwa. Odpoczywaj w przepaści twej nędzy, wzlatuj na szczyt Golgoty. Odpoczywaj w swojej małości, wznoś się w ramionach Jezusa rozpiętego na krzyżu. Odpoczywaj w swojej bezsilności, wznoś się przez umartwienie aż przed tron Boga, jak dym kadzielny. Ziarna kadzidła rzuca się najpierw na ogień, który je niszczy, zamienia na inne wprost ciało, ale właśnie to zniszczenie sprawia, że rozchodzi się woń, której nie wydadzą ziarna niewrzucone na ogień. To sprawia w duszy pokornej umartwienie podejmowane z miłości ku Bogu.

41

JAHWE: W duszy pokornej dokonuje Jezus w krótkim czasie cudów uświęcenia. Radość, jakiej zażywa dusza żyjąca miłością, jest wykwitem pokory.

 

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

-----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com