Rozeznawanie Duchów

 

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

 

16

S. Leonia: Duszę moją znów ogarnęła obawa, czy to istotnie Pan Jezus do mnie przemawia, czy się nie łudzę. Wylewałam łzy przed Panem Jezusem wystawionym w monstrancji, a On z czułością i dobrocią odezwał się: Moje dziecko, czym jeszcze mam ci udowodnić, że to Ja jestem? Twój spokój duszy niech ci będzie rękojmią mojej miłości względem ciebie. Zresztą, wobec pozwolenia spowiednika, by słuchać mego głosu, powinnaś być zupełnie spokojna i właśnie obawy, czy to głos Boży, miej za podejrzane, bo wzbudzać je usiłuje szatan, by zamącić pokój twej duszy. Pokój duszy jest jakby jej murem obronnym, poza który trudno się dostać szatanowi, i dlatego wścieka się ze złości, że nim otoczyłem twoją duszę. Czy chciałabyś psuć moje dzieło, chciałabyś burzyć to, co jest obroną twoją? Zajmij się raczej moją miłością. Napisz pieśń na temat: Jam jest miłością i przebaczeniem.

18

W dniu 7 stycznia [1935 r.] odezwał się głos wewnętrzny: Napisz wszystko, co ci mówiłem, i poddaj pod kontrolę spowiednika. Szatan usiłuje przyjąć moją postać i mówić również tajemnie do ciebie, by cię ode Mnie oderwać, ale Ja czuwam nad tobą. Jest bowiem ktoś, kto Mi powierzył kierownictwo twej duszy. Muszę się wywiązać z tego, ale gdy nadejdzie odpowiednia chwila, oddam je w ręce kierownika duchowego. Napisz, niech szatan wie, że się go kontroluje, i to prawnie, przez mojego zastępcę.

99

JEZUS: Światło, którego Ja ci udzielam, i to, które odbierasz od kierownika twej duszy, to są dwa promienie, które rozświecają drogą twego życia wewnętrznego. Obydwa z jednego Źródła pochodzą. Dusza twojego spowiednika jest jakby soczewką w której Ja skupiam moje Boskie światło. Ale to jest soczewka o podwójnym wklęśnięciu. W jednym skupiam światło, które ma dotrzeć do twej duszy [od spowiednika], a przez drugie ma przejść światło, którego tobie użyczam, by [spowiednik] je przejrzał swą władzą kapłańską by do odebrania go odpowiednio nastawił twoją duszę. Światło odbierane przez duszę może mieć charakter widzenia prawdy Bożej dopiero po przejściu przez taką soczewkę, przez mojego kapłana.

 

-----------------------------------------------------------

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

www.duchprawdy.com