Śmierć

 

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

25

Umrzesz na krzyżu cierpienia, jak Ja - wśród ciemności i trwogi. Już odtąd rozpocznij przygotowanie do śmierci. By umrzeć śmiercią ciała, według mojej woli, wpierw musisz umrzeć wszystkiemu, co nie jest Bogiem. Zapomnij o sobie. Myśl tylko o Mnie i sprawach Ojca mojego.

137

Próbowałam także myśleć o śmierci. Chciałam się przejąć jej grozą, ale usiłowania były daremne. Myśl o śmierci, choćby natychmiastowej, zdolna jest zrodzić w mej duszy tylko radość na myśl o tym, że złączę się z Bogiem na wieki już i niepodzielnie. Wabi duszę, co prawda, urok cierpienia; chciałaby żyć w najsroższych cierpieniach całe dziesiątki lat, gdyby wiedziała, że Bogu przysporzy tym chwały, ale ponad wszystko kocha Boga samego, dla Niego samego. Ach, kiedyż Go ujrzę - jako jest? [1 J 3,2]

 

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

----------------------------------------------------------------------------

 

www.duchprawdy.com