Stworzenie Człowieka

 

Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

197

7 IV [1937 r.] W czasie przygotowania do Komunii Św., kiedy duszą całą oderwałam się od ziemi, a zatonęłam w Trójcy Przenajświętszej, ogarnęło mnie znowu niepojęte zdumienie, że Bóg, który sobie najzupełniej wystarcza, raczył stać się człowiekiem. A przecież nie potrzebował tego. Bardzo duchowo, ale jakby i kiedy indziej, mówił głos: Najpierw stworzyłem człowieka na obraz i podobieństwo swoje [Rdz 1,27], a potem tak go ukochałem, że upodobniłem się sam do niego. Co więcej, stałem się człowiekiem. Człowieka stworzyłem na swój obraz, by widzieć w nim podobieństwo Boga. Stałem się człowiekiem, by stworzenie mogło w swym Stwórcy widzieć podobieństwo człowieka. Tak jestem z ludzkością zespolony przez wcielenie, że pomimo przewrotności serc ludzkich kocham ją bez miary. Nienawidzę przewrotności, lecz ludzi kocham miłością Boską nieskończoną. I największym moim pragnieniem jest włączyć wszystkich w moje Boskie życie, uszczęśliwić ich sobą na wieki.

 

 

Źródło: "Uwierzyłam Miłości, Dziennik duchowy i wybór listów" – s. Leonia Nastał – WAM, Kraków 2010

 

----------------------------------------------------------------------------

 

www.duchprawdy.com