Moc Imienia Jezus

Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi - s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)

 

JEZUS: „Moje dziecko, jeśli cierpienia cię doświadczają i nie zamierzasz modlić się, jeśli czujesz się zbita z tropu z takiego czy innego powodu, jeśli cię ktoś obraził, jeśli jesteś zniechęcona i nie wiesz co zrobić, uzbrój się w miłość i zaufanie i mów: „Jezu, Jezu!”

Na echo mego Imienia święci i święte w raju, a także moja Niepokalana Matka, upadają na kolana i adorują mnie. Piekło wówczas się zamyka, ponieważ ono również jest pod moją władzą i nie może inaczej postąpić jak skłonić się przed mocą mego Imienia. To tak tłumaczy się Pismo św., które zapowiada, że na Imię Jezusa zgina się wszelkie kolano w niebie, na ziemi i w piekle [Flp 2,9-10]. Czy nie wierzysz, że ta modlitwa, w której wypowiadasz moje imię, jest bardzo cenna? Gdy podczas modlitwy nie potrafisz niczego innego robić jak tylko wypowiadać moje imię i to tak często jak często oddychasz, o ile jesteś pełna miłości i zaufania, modlisz się dobrze! To wprowadza cię w stan, w którym możesz wszystko osiągnąć.”

 

Źródło: Maryja Zwycięska Królowa Świata – Siostra Maria Natalia – Maria Vincit, Wrocław 2008, wydanie pierwsze

----------------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com