Sąd Boży

Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi - s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)

 

Więcej niż raz Jezus zabrał mnie na miejsce sądu. Ostatnio modliłam się za wielkiego grzesznika. Na żądanie mego kierownika duchowego zapytałam Jezusa czy ten grzesznik został zbawiony. Wówczas Jezus pozwolił mi wziąć udział w przebiegu sądu nad tą duszą. Liczyłam, że zobaczę wielkie rzeczy, lecz nic nie zobaczyłam. Obserwowałam tę duszę w chwili, gdy pojawiła się na sądzie, między swoim aniołem stróżem i Szatanem. Jezus oczekiwał na duszę w Swoim boskim majestacie. To nie Ojciec niebieski sądzi. Sąd przebiega w wielkiej ciszy i w jednej chwili. Dusza widzi w oczach Jezusa, jak przewija się całe jej życie, z wzniosłymi momentami, jak i brakami. Jeśli dusza zasługuje na potępienie i nie okazuje żadnej skruchy, Jezus nie mówi nic. Dusza odwraca się od Niego. Szatan chwyta i porywa ją natychmiast. Ale przez większość czasu Jezus w geście Swej niezgłębionej miłości pokazuje wyciągniętą ręką miejsce, na które dusza zasługiwała w raju. „Tam pójdziesz”, wypowiada jako zachętę. Następnie dusza okrywa się płaszczem podobnym do tego, jakie mają dusze w czyśćcu; płaszcz którego kolory mogą przybierać różne odcienie – od bieli do czerni i natychmiast dusza udaje się do czyśćca, w towarzystwie Świętej Dziewicy, która ją pociesza. Towarzyszy jej również anioł stróż. Dusza, która nie zostaje potępiona jest bardzo szczęśliwa zobaczywszy swoje miejsce w chwale wiecznej.

Święta Dziewica nie zawsze jest obecna na sądzie. Zanim rozpocznie się sąd, wstawia się Ona przed Swoim Synem za pozwaną duszą. Bierze na siebie obronę jako adwokatka. Lecz w ścisłym momencie sądu dusza jest sama przed Jezusem. Kiedy sąd się rozpoczyna Maryja milknie i jedynie jej łaska rozpromieniowuje duszę. Kiedy dusza okrywa się płaszczem właściwego koloru Święta Dziewica jest na nowo u jej boku, aby jej towarzyszyć do czyśćca. Święta Dziewica prawie zawsze spędza długie chwile w czyśćcu, by obdarzać łaskami obfitymi w słodycz i zbawienie.

 

Źródło: Maryja Zwycięska Królowa Świata – Siostra Maria Natalia – Maria Vincit, Wrocław 2008, wydanie pierwsze

-----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com