Wizja z 1986r zwiastująca Wielki Cud w Garabandal

Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi - s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)

 

Jezus pokazał mi tablicę przyszłości. Widziałam, jak ze wschodu na zachód leciała kula, która wyrzucała czerwone iskry. Przelatywała ponad naszym krajem między chmurami. Po chwili kula otworzyła się, a z niej ukazała się „Królowa świata”. Stojąc na obłoku schodziła ku ziemi, nie stając jednak na ziemi; kontemplowała przez chwilę węgierski kraj, Jej własność. Rozlała na nas wszystkich wielką łaskę. Dzięki tej łasce dane nam było, nam wszystkim, widzieć Ją – Najświętszą Dziewicę. Ludzkie serca nagle zmiękły od wzajemnej życzliwości i napełniły się żalem i duchem pokuty. Dusze jakby zostały uwolnione od ciężaru ich grzechów. Każdy rzucił się na kolana w „prochu swoich własnych grzechów”. Wszyscy, z nielicznymi wyjątkami, domagali się litości mając wzrok i ręce skierowane ku niebu. Zauważyłam, że spośród tych, którzy trwali w swoim uporze, kilkoro zmarło.

Ta wizja jest  zwiastunem wielkiego cudu obiecanego światu. Dlatego Matka Boża wciąż unosiła się nad nami oddalając się ku miejscu (Garabandal), gdzie ta obiecana łaska, wielki znak, ma się dokonać. Kula posuwała się na przód niezwykle powoli. Jezus zacytował mi również liczbę, ale nie mogę jej przytoczyć, mimo wielkiej chęci uczynienia tego. To jeden z tych przypadków, w których pamięć mnie po prostu zawodzi. Bóg posługuje się przemieszczaniem tej kuli dla zroszenia Swoją łaską świata całego, przez Maryję, Niepokalaną Matkę.

 

Źródło: Maryja Zwycięska Królowa Świata – Siostra Maria Natalia – Maria Vincit, Wrocław 2008, wydanie pierwsze

-------------------------------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com