Wola Boża

Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi - s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)

 

JEZUS: „Nie martwcie się ani o życie, ani o śmierć, ani o pomyślny wynik! Wszystko jest w mojej mocy! Macie tylko bez przerwy spoglądać na mnie i wypełniać moją wolę! To będzie wasze szczęście i chwała.”

„Żyjcie pod wpływem łaski miłości, która jest złączona z Moją najświętszą Wolą. Na drodze życia nie postępujcie za nikim innym jak tylko za Mną. W pokorze waszej miłości, nie służcie nikomu innemu ode Mnie.”

 

 

Źródło: Maryja Zwycięska Królowa Świata – Siostra Maria Natalia – Maria Vincit, Wrocław 2008, wydanie pierwsze

----------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com