Spowiedź Święta – Sakrament Pokuty i Pojednania

Fragmenty Orędzi Maryi i Jezusa - Adam Człowiek (2010-2014)

 

[106] 23 listopad 2010

MATKA BOŻA: (…) Pomiędzy pierwszym Przyjściem Mojego Boskiego Syna a ostatecznym powtórnym przyjściem uczestniczycie każdego dnia w Jego przyjściu na ziemię, które dokonuje się nieustannie w liturgii i sakramentach Kościoła. To jest cel Jego przyjścia, kiedy Mój Boski Syn rodzi się w sercu człowieka, porusza go, ożywia i przemienia. Podczas każdej Mszy świętej spotykacie się z Tym, któremu wyznajecie wielką tajemnicę wiary, doświadczacie Jego Miłości, KTÓRY PRZYSZEDŁ, KTÓRY JEST I KTÓRY PRZYJDZIE. Kto tego nie wyznaje sercem, pozostanie pod wpływem świata. Nie ma nic piękniejszego, Moje kochane dzieci, jak spotkać Mojego Boskiego Syna – nie w bojaźni, lecz z Miłości do Niego. Teraz rozumiecie już, Moje dzieci, dlaczego wróg tak bardzo walczy przeciwko sakramentom! Dlaczego czyni wszystko, by kościoły były puste, aby nikt nie przystępował do sakramentu pokuty! Dlaczego robi wszystko, aby wierni nie zginali kolan przed Bogiem i nie oddawali Mu prawdziwą cześć! (…)

 

[183] 15 czerwca 2012 - Najświętszego Serca Pana Jezusa

PAN JEZUS (do Kapłanów): (…) Zostaliście powołani, aby rozpalać ducha świętości w Moim Kościele – zwłaszcza w czasie potęgowania się przeszkód i wzrostu oziębłości. Musicie, Moi synowie, płynąć pod prąd, a nie ulegać temu światu, który coraz bardziej oddaje się pod panowanie Mojego przeciwnika. Bądźcie szczególnymi świadkami Mojego Serca i Macierzyńskiego Niepokalanego Serca Mojej Matki. Wy jesteście Miłością naszych Serc! Jesteście przedłużeniem Mojej nieskończonej Miłości do całego rodzaju ludzkiego! Otrzymaliście misję głoszenia Mojego Słowa, w Moim Imieniu odpuszczacie grzechy i udzielacie sakramentów, potrzebnych Moim dzieciom do zbawienia. Ale przede wszystkim – mocą Ducha Świętego – sprowadzacie Mnie na ziemię, aby na nowo, za każdym razem, dokonywała się Moja bezkrwawa Ofiara przebłagalna na ołtarzach. Mocą waszego słowa chleb przeistacza się w Moje żywe Ciało, a wino w Moją Krew, abyście mogli udzielać Ich Moim wiernym dzieciom.  (…)

 

[194] 26 sierpnia 2012 - Matki Bożej Częstochowskiej

MATKA BOŻA: (…) Jeśli chcecie wypełnić wolę Mojego Boskiego Syna, to wzywam was, abyście upadli pod krzyżem Mojego Syna i z różańcem w ręku dokonali ponownie narodowego rachunku sumienia, wyznając wasze grzechy przed Bogiem. Spowiedź, skrucha, żal za grzechy będzie pełnym przygotowaniem do duchowego bierzmowania dziejów w waszym narodzie, które doprowadzi was do Tronu Króla! [4] (…)

[4] To ważny postulat i wskazówka Królowej! Czy nie powinniśmy wybłagać u Boga duchowego przywódcy Narodu, który przeprowadzi narodowy rachunek sumienia, mający być ważnym krokiem w kierunku Intronizacji Chrystusa? Nawet gdy wszyscy Polacy przeżyją zapowiadany sąd szczegółowy, istnieje coś takiego jak „sumienie narodu”, które także powinno przejść swój „sąd”, gdyż właśnie do tego „sumienia” odwoływali się Jezus i Maryja w swoich orędziach i pouczeniach (zwłaszcza w ostatnim stuleciu).

 

[206] 23 października 2012

MATKA BOŻA: (…) Starajcie się o to, abyście byli w stanie łaski uświęcającej i godni obietnic Chrystusa, Mojego Boskiego Syna. Nic i nikt nie zwalnia was z pokuty i zadośćuczynienia Bogu. Wołanie Anioła: „Pokuty, pokuty, pokuty!” z Fatimy [5] jest nadal aktualne. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, gdyż Bóg nieustannie przypomina o rzeczywistości tego czasu ostatecznego, a chwila jest bliska.

 Kocham was i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

[5] Wołanie Anioła, znane z III Tajemnicy Fatimskiej. „Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuty, Pokuty, Pokuty!”. Potrójne wezwanie: „Pokuty!” przypomina potrójne apokaliptyczne „Biada!”

 

[255] 2 sierpnia 2013 - Matki Bożej Anielskiej

MATKA BOŻA: (…) Dbajcie, moje kochane dzieci, o życie w łasce uświęcającej, o uświęcenie waszych dusz przez sakramenty święte, pamiętając, że wasze czyny stają się święte, gdy wasza dusza jest uświęcona obecnością i działaniem Boga. Gdy jesteście w stanie łaski, nikt ani nic nie może wam zaszkodzić, napełnić was lękiem czy niepewnością. Dlatego strategia szatana polega na pozbawianiu was życia sakramentalnego. W swoim sprycie udało mu się wtargnąć do wielu serc i umysłów, w których nieustannie szerzy brak szacunku i należnej czci dla żywej obecności Boga w Kościele i w świecie. Wmówił wielu, że dziś bardziej potrzeba psychologów, niż sakramentu spowiedzi. Wy jednak, moje kochane dzieci, w waszym uniżeniu przed Bogiem i w adorowaniu Go naśladujcie Aniołów, którzy dniem i nocą upadają przed Majestatem Boga, wielbiąc Go: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów”. Tak starajcie się zjednoczyć z Aniołami w uwielbianiu Go, aby całe wasze życie stało się dziękczynieniem i adoracją Boga. (…)

 

13 stycznia 2014 [282?]

MATKA BOŻA: (…) Gdy ukazałam moim małym dzieciom wizje rzeczywistego stanu dusz, codziennie wpadających do piekła oraz wizję przyszłości, gdy ludzkość odrzuci apel mojego Niepokalanego Serca, prosiłam, aby pozostały one przez pewien czas tajemnicą. Te słowa, chociaż skierowane do całej ludzkości, były przede wszystkim apelem do Wikariusza mojego Boskiego Syna na ziemi. To mój Boski Syn przekazał klucze swoim następcom na ziemi i Kościół otrzymał moc odpuszczania grzechów. Tak wiele łask, a przede wszystkim władzy, otrzymał Kościół od mojego Boskiego Syna, lecz w ciągu historii znaleźli się tacy, którzy zdradzili swoje powołanie. (…)

 

23 stycznia 2014 [283?]

MATKA BOŻA: (…) Im bardziej oraz im częściej korzystacie ze skarbnicy Kościoła, z Jego sakramentów, tym bardziej jednoczycie się z moim Boskim Synem i wzrastacie w świętości.  (…)

Jeśli wyznajecie i wierzycie, że Królestwo jest pośród was w tajemnicy Kościoła, to znaczy, że Król tego królestwa jest także waszym Królem. Temu Królowi należy się pierwszeństwo we wszystkim: w życiu rodzinnym, społecznym i narodowym. Tyle macie udziału w tym królestwie, ile pierwszeństwa dajecie jego Królowi – a początek tego królestwa w was zależy od waszej postawy wobec mojego Boskiego Syna oraz od waszego korzystania z sakramentów i czci wobec Najświętszej Ofiary, podczas której doświadczacie przyjścia mojego Syna. (…)

 

5 luty 2014 [285?] - Matki Bożej z Lourdes*

MATKA BOŻA: (…) Nabierzcie wiary, moje kochane dzieci i uwierzcie w uzdrawiającą moc sakramentów. Przystępujcie tak często, jak to możliwe, do sakramentu pokuty i pojednania, abyście mogli oczyszczać wasze dusze i żyć w jedności z Bogiem. Żyjcie tak, aby wasze życie było dla waszych bliźnich świadectwem nawrócenia i uzdrowienia. (…)

 

 

------------------------------------------
PATRZ INNE ORĘDZIA DANE ADAMOWI CZŁOWIEKOWI PRZEZ MARYJĘ I JEZUSA :

Źródło:

1)      Orędzia Maryi i Jezusa: http://adam-czlowiek.blogspot.com/

2)      Orędzia Anioła Ave Stróża Narodu Polskiego: http://aniol-ave.blogspot.com/

 

Więcej:

1) Nauczanie Proroków - Orędzia z podziałem tematycznym: http://www.duchprawdy.com/czytelnia.htm

2) Objawienia: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm

 

---------------------------------------------------------

www.duchprawdy.com