Święci

fragmenty Orędzi od Najświętszej Trójcy : „Prawdziwe Życie w Bogu” - Vassula Ryden (1985-2003r)

Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005

 

 

 Św Padre Pio

19.06.87 zeszyt 13

Vassulo, czyny, czyny, pragnę widzieć czyny! Raduję się słysząc twoje słowa miłości będące balsamem dla Moich Ran, ale byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy, gdybym widział twoje czyny! Pójdź, przypomnę ci, jak trudziłem się za dni Mojego wcielenia na ziemi, jak uczyłem Moich uczniów pracować.

Padre Pio pracował jak Ty.

On pracował dla Mnie. Udzieliłem mu wszystkich tych Łask, aby Mnie czcił i ożywił Moje Imię. Praca w Moje Imię wysławia Mnie, a was oczyszcza. Pamiętaj, Ja oddziałuję na każdego.

27.09.87 zeszyt 16

Wczoraj wieczorem było tak, jakby całe piekło się poruszyło. Demon wściekał się. Dręczył moją duszę do tego stopnia, że poprosiłam Pana, by kontynuował beze mnie. Powiedziałam Mu, że będę Go kochać zawsze, ale że nie mam w sobie więcej żadnej siły, by kontynuować. Zaraz żałowałam tych słów i poprosiłam Go, aby mnie pozostawił z powodu mojej niegodności.

Gdy wypoczywałam, zobaczyłam siebie na nierównej drodze. Upadłam. Podnosząc nieco oczy, zobaczyłam przed sobą bose Stopy Jezusa. Pochylił się i podniósł mnie. Następnie zobaczyłam przed sobą wielkie schody z około stu stopniami, a całkiem na górze Świętych, którzy dawali mi znaki, abym się wspinała. Gdy rozglądałam się wokół, zobaczyłam znaną twarz kapłana pełnego humoru, mówiącego do mnie po włosku. Rozpoznałam Ojca Pio! Obok niego znajdował się św. Franciszek z Asyżu. Podszedł do mnie. Dodawali mi otuchy, abym kontynuowała.

– Jezu?

Jestem, Vassulo. Nie bój się.

– Jezu, wybacz mi, że byłam słaba.

Twoja słabość zostanie unicestwiona w Mojej Mocy.

Ja jestem z tobą. Ojciec Pio.

– Mój Boże, czy to wszystko możliwe?

Tak. On jest ze Mną. Ja go beatyfikowałem. Jestem z tobą Ja, Moja Matka i wszyscy Święci również.

14.10.88 zeszyt 28

Patrzyłam dziś na zdjęcie Ojca Pio, wielkiego świętego według słów Jezusa. Pod zdjęciem znajduje się zawinięty w celofan kawałek tkaniny z jego ciemnobrązowego habitu; był kapucynem. Patrząc na niego wiedziałam, że otrzymałam to zdjęcie z kawałkiem tkaniny dlatego, że on tego pragnął. Modliłam się więc do niego. Ponieważ jest wielkim świętym, dlatego prosiłam go o przemienienie tego, co jeszcze we mnie pozostaje najbardziej złe. Potem, po zastanowieniu, bo jestem prawdopodobnie przepełniona złymi rzeczami, poprosiłam go o zmianę przynajmniej dwóch złych cech. Prosiłam o pomoc w zupełnym wyzbyciu się próżności oraz o umocnienie mojej wiary w Pana.

– Panie?

Jestem. To Ja dałem ci natchnienie, abyś poprosiła ojca Pio o wstawienie się za tobą.

12.06.89 zeszyt 34

Kwiecie, wierz jak dziecko.

– Och, to wspaniałe!

Wokół Mnie są Moi aniołowie, przyszedłem z Moimi aniołami.

– To wspaniałe, Panie!

Spraw Mi radość przez ciągłe szukanie Poznania. Niech Moje Przykazania napełnią cię szczęściem, a będziesz błogosławiona. Rozraduj Moją Duszę i powiedz od czasu do czasu: “Abba”. O, uświęcona Moją własną Ręką, bądź Moim odbiciem, bądź święta, niech twoje serce będzie oparciem dla Mojej Głowy. Ja, Pan-Jestem-Z-Tobą. Czy pamiętasz o Mojej Obecności? Zachowaj Mnie w umyśle, abyś zdawała sobie sprawę ze swych czynów, myśli i słów. Miej Mój Pokój.

(Później)

To Ja, Jezus, przychodzę. Jestem z Ojcem Pio.

Padre Pio:

Jestem z tobą, Vassulo, słuchaj naszego Dobrego Pana.

4.08.89 zeszyt 35

Padre Pio:

Ja, Ojciec Pio, jestem bez przerwy z tobą, pamiętaj o tym zawsze.


Św Franciszek

25.05.88 zeszyt 25

Vassulo, kocham cię. Będę twoim Boskim Mistrzem aż do końca.

– Dziękuję Ci, Jezu. Panie, wzywałam św. Franciszka i modliłam się do niego. Czy on mnie słyszy, kiedy modlę się do niego?

Nic nie pozostaje nieusłyszane. Wszystko jest słyszane w Niebie. Święty Franciszek jest blisko ciebie. Pójdź. My?

– Tak, mój Boże. Uwielbiony bądź, Panie.

Św Teresa z Avila

13.05.87 zeszyt 11

Wczoraj wieczorem wchodziłam po schodach i dochodząc do pierwszego poziomu, nagle zatrzymałam się: odczułam intensywny zapach kadzidła. Zapach ten dochodził aż do drugiego piętra. Byłam zaskoczona. Zapytałam mojego syna, czy nie zapalił środka przeciw komarom, chociaż wcale nie było czuć tego samego zapachu, ale taki jak w kościele. Syn odpowiedział, że nie. Nie zajmując się więcej tym wydarzeniem, zabrałam się do innej pracy. Godzinę później chciałam iść do mojego biura – gdzie przebywam, kiedy piszę – aby poszukać ołówka. Musiałam przejść przez to samo miejsce, gdzie poczułam kadzidło. Przechodząc tamtędy, ponownie zostałam ogarnięta przez ten intensywny i cudowny zapach! Gdy tylko opuszczałam to miejsce, nic już nie czułam. Tylko w tym miejscu, gdzie widziałam Jezusa na Krzyżu.

O, umiłowana! Kiedy okryłem cię Moją wonnością, błogosławiłem cię w tym samym czasie.

– O, Jezu, to byłeś Ty?!

Tak, odczuwałaś Moją Obecność. To był Mój Znak. Kadzidło pochodzi ode Mnie.

Czytając pisma św. Teresy z Avila odkryłam dziś, że wonności i zapachy nadprzyrodzone istnieją. Ona mówi, że jeśli pochodzą od szatana, są to zapachy nieprzyjemne. Dziwne, że dziś został mi tak dany inny dowód, dla ukazania, że zapach kadzidła pochodził od Jezusa. Byłam szczęśliwa!

14.05.87 zeszyt 11

Dzisiaj: jaka radość! Przeczytałam u św. Teresy z Avila o jej wizji piekła i stwierdziłam, że opis był podobny do wizji, jaką Bóg mi dał. Napisała: “Mroczno i ciasno; ziemia wydawała się być pokryta nadmiarem wody, jakby wstrętnym, cuchnącym błotem... tak, wszystko wydawało się jakby grotą o niskim sklepieniu...” Widziałam to samo i zapisałam w moim 8 zeszycie.

Pójdź, ofiaruj Mi się. Rozkoszuję się, gdy słyszę, że Mi się ofiarowujesz. Gdy oddajesz się w ofierze, Moje Serce raduje się, mała! Proś Mnie, abym się tobą posłużył...

17.03.88 zeszyt 22

Jezus wydawał się bardzo smutny i tak bardzo zmęczony.

Napisz to.

– Tak, Panie.

Bóg jest smutny, bo wielu wolałoby umieścić demona przed Nim. Św. Teresa z Avila mówi: “Nie rozumiem tych lęków. Mówimy: Och! Demon, demon! Tymczasem moglibyśmy powiedzieć: Bóg! i sprawić, że demon by zadrżał.” Dziś często się zdarza, że stawiamy demona na pierwszym miejscu. Następnie są ci, którzy kpią sobie i mówią: “Idź się przebadać, mamy dziś dobrych lekarzy.” Są jeszcze i tacy, którzy chełpią się wiedzą o parapsychologii, bo – według nich – wezwania Boże wyszły z mody. Najgroźniejsza jednak w Oczach Bożych jest obłuda. To odpowiedź dyplomatyczna, która nie mówi ani tak, ani nie. To ci, którzy zachowują się jak Poncjusz Piłat, po prostu umywają ręce jak Piłat uczynił to wobec naszego Pana. Czy wiecie dlaczego? Z powodu braku Wiary.

25.09.92 zeszyt 62

Powiedziałem ci już, że twoja dusza będzie wić się jak w ogniu za każdym razem, kiedy Moja Ręka spadnie, aby unicestwić Moich rywali zajmujących Moje miejsce. Ja jestem Mistrzem i pragnę pozostać twoim Mistrzem. Czynię z ciebie Cel dla Moich strzał. Nie, Vassulo, łaska nie przychodzi bez cierpienia. O! Czegóż nie uczyniłbym dla Moich najbliższych, dla Moich najdroższych przyjaciół!

– Pozwól mi więc posłużyć się słowami św. Teresy z Avila i powiedzieć Ci: nie można się dziwić, że masz tak niewielu przyjaciół!

Wszyscy ludzie są słabi... Jednakże odpowiem na twoje słowa mówiąc ci: gdyby tylko twoja dusza wiedziała, co ci ofiarowuję i co robię dla ciebie, ty pierwsza poprosiłabyś mnie o jeszcze więcej doświadczeń, jeszcze więcej cierpień, jeszcze więcej krzyży, wszystkiego!

Ćwiczę tych, których kocham, nie przeciwstawiaj się więc temu, co Mnie wydaje się dobre. Jesteś Moim klejnotem i jak drogocenny kamień szlifuję cię, rzeźbię i nadaję ci kształt, który zamierzam. Mówię ci więc, że dopóki oddychasz, dopóty powinnaś wypełniać dzieło, które Ja Sam ci dałem.

Św Teresa z Lisieux

19.10.87 zeszyt 17

Podczas pobytu w Grecji czytałam biografię św. Teresy z Lisieux. Była stale obecna w moim umyśle. Kiedy więc jechałam autobusem, rozmyślałam o niej, medytując z miłością. Autobus zatrzymał się. Zobaczyłam przez okno słowa napisane dużymi literami na dachu przystanku: “KOCHAM CIĘ” i dwa serca. Mój duch pogrążony był w medytacji. Byłam przekonana, że św. Teresa odpowiadała mi w ten sposób. To było jej orędzie.

23.03.89 zeszyt 32


Nie miałyśmy budzika. W pokoju znajdowała się piękna figura św. Teresy z Lisieux. Prosiłam św. Teresę, aby nas obudziła o rozsądnej porze, ale nie za wcześnie. Rano, Béatrice i ja obudziłyśmy się słysząc potrójne głuche pukanie do drzwi. Zapaliłam światło, aby sprawdzić godzinę. Zobaczyłam, że była dokładnie ósma. Krzyknęłam: “Tak”, myśląc, że był ktoś za drzwiami, aby nas obudzić. Otworzyłam, nie było nikogo... Tak, to św. Teresa nie zapomniała o nas.

 

Św Gertruda

21.03.95 zeszyt 77

– Błogosławione niech będzie Twoje Imię. Ty, który po trzykroć mnie pobłogosławiłeś, pozwalając mi ujrzeć Swój ukryty Plan. Był on w Twoim Najświętszym Sercu od początku i ujawniałeś go Twoim wybranym: temu, którego tak bardzo umiłowałeś. Teraz ja też usłyszałam w Nim Twoje Orędzie, ten Niewyczerpany Skarb, który św. Gertruda mogła przez chwilę kontemplować. “Wkrótce nadejdzie czas, kiedy nikt nie będzie uczył swego rodaka ani brata mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Cię poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulitujesz się nad ich nieprawością i nie wspomnisz więcej na ich grzechy” (por. Hbr 8,11-12).

Nie zbaczając, będę próbowała iść ścieżką, którą mi wyznaczyłeś, i będę cenić Skarb, jaki dałeś nam wszystkim.

Jestem bardzo zadowolony z twojej pracy. Czerp z Mojego Serca ten niewyczerpany Skarb. Zachowywałem go w ukryciu dla waszego czasu, kiedy serca ludzi ostygną, staną się niewdzięczne, pełne pychy i bezbożności. Mam jednak zamiar ożywić ten płomień i przemienić ich ducha w taki sposób, że po uzdrowieniu uznają Mnie za Najwyższego Kapłana, Chrystusa i Króla królów.

28.11.96 zeszyt 87

 

Vassulo, w przeszłości pozwoliłem Mojemu umiłowanemu uczniowi Janowi przelotnie spojrzeć na Skarby w Moim Sercu. To poprowadziło go do odbycia ze Mną całej drogi na Krzyż w tym przerażającym dniu. Później on zachęcił świętą Gertrudę do czczenia Mojego Najświętszego Serca, ukazując jej wartość Skarbów w Nim ukrytych. Z jej oczu popłynęły łzy radości, gdy ujrzała te Boskie Skarby. Przez długie lata pragnąłem ujawnienia wam w waszych dniach i w waszej epoce Bogactw tej tajemnicy trzymanej w ukryciu aż do najdalszych czasów. Czcij więc Moje Najświętsze Serce i bądź niewinna, bądź solą ziemi i światłem, aż zabłyśniesz na świecie jak jaśniejąca gwiazda, bo ofiarowujesz światu Słowo Życia.

Św Małgorzata Maria Alacoque

24.11.87 zeszyt 18

Vassulo, dam ci do przeczytania słowa, które wypowiedziałem do Małgorzaty Marii. Powiedziałem: “Będę panował pomimo Moich wrogów i tych wszystkich, którzy próbują Mi się przeciwstawiać.” Bądźcie więc ufni, umiłowani.

Św Jan Chryzostom


2.02.99 zeszyt 97


 – Panie, pozwól mi przeczytać Ci to, co św. Jan Chryzostom napisał. Tak naprawdę to są Twoje słowa: słowa, z jakimi zwracasz się do nas za jego pośrednictwem. To powiedziałeś:

„Ja, wasz ojciec, Ja, wasz małżonek, Ja wasza siedziba, Ja, wasza karmicielka, Ja, wasz korzeń, Ja wasz fundament, czymkolwiek chcecie, Ja będę.

Niczego wam nie zabraknie: Ja będę dla was pracował, gdyż przyszedłem po to, aby służyć, a nie po to, aby Mi służono.

Będę waszym przyjacielem i waszym gościem, waszym przywódcą i waszym bratem, waszą siostrą i waszą matką. Ja będę wszystkim: wy bądźcie jedynie ufni wobec Mnie!

Ja będę biedny dla was, tułając się dla was, na Krzyżu dla was, w grobie dla was.

Na wyżynach wstawiałem się u Ojca za wami. Na ziemi stałem się orędownikiem wobec Ojca w waszej sprawie.

Wy jesteście dla Mnie wszystkim: bratem, współdziedzicem, przyjacielem i częścią ciała.

Czegóż chcecie więcej?”

– Tak wiele razy odkładałem Swe królewskie berło, aby was wszystkich dosięgnąć. Tyle razy przychodziłem, aby otoczyć wonią wasze głowy. Z królewską wspaniałomyślnością zdobyłem was, zwracając się do was w pieśniach. Religia i cnota były Moją słodką rozmową z wami, przez wszystkie dni waszego życia.

Św Beda

17.06.91 zeszyt 52

Ja jestem Jahwe. Kwiecie, święty Beda jest przy tobie.

– Kto to jest?

Jahwe cię kocha.

Św Paweł

Rodos, 4.09.96 zeszyt 85

Miałam natchnienie, by pomodlić się do św. Pawła. Wtedy, w sercu, odczułam jego obecność. Odczułam, że jest blisko mnie i że chce dodać mi otuchy. Potem otrzymałam te słowa:

Pokój, siostro w Panu. Czuwaj nad twoją grupą i nigdy nie zaniedbuj dodawania im otuchy. Niech wasze serca będą święte, niech wasze serca głoszą Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Chrystus będzie zawsze waszym Tematem. Bóg wezwał was do dzielenia Jego Chwały. On wywyższa pokornych i niewinnych. Przede wszystkim bądźcie czyści, abyście w obliczu Pana mieli czyste sumienia.

Duch Łaski jest nad wami i każdy z was otrzymał specjalną łaskę. Te szczególne łaski zostały wam udzielone dla dobra Kościoła, abyście głosili Chrystusa Zmartwychwstałego coś, co uważa się dziś za nieprawdę. Powinniście przełamać tę barierę kłamstwa, którą właśnie się wznosi. Wrogowie Kościoła są równie zręczni i przebiegli, jak zręczni są murarze budujący dom. Dziś Bóg posługuje się słabymi i ubogimi, aby walczyć z tym, co spektakularne i wielkie w oczach tego ginącego świata, który dopuścił się odstępstwa! Obecność Jego Świętego Ducha podniesie bardzo wiele trupów...

Niemoralność jest dziś koroną tego złego świata. Wy jednak, Moi przyjaciele, którzy otrzymaliście Objawienie w jaśniejącej światłości, wytrwajcie w ogłaszaniu Chwały Boga, głoście Chrystusa Żyjącego i nie lękajcie się prześladowań. Przeciwnie cieszcie się! Jaką większą łaskę mógłby wam ofiarować Pan?

Nie podejmujcie walki, gdy przychodzi włócznia. Czy nie uświadomiliście sobie jej wartości? Cieszcie się raczej obecnością Boga, cieszcie się obecnością Ducha Świętego i pragnijcie Go uwielbić, bo to w Nim wszyscy żyjecie, w Nim poruszacie się i oddychacie, w Nim znajdujecie wytchnienie, a pewnego dnia w Nim odpoczniecie na wieczność...

A ty, siostro w Panu, spędzaj z Nim więcej czasu. Niech twoją jedyną troską będzie Jego Kościół. Ja, święty Paweł, apostoł naszego Pana Jezusa Chrystusa, powiadam ci: odwagi!

Pozostańcie nieugięci. Trwajcie w łasce Bożej. Cieszcie się Jego obecnością. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bądźcie jedno...

 


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!