Święta w Polsce - Tradycja

Nabożeństwa według Świętych Mistyków

Święto Matki Bożej Królowej Polski:

W kalendarzu liturgicznym obchodzone 3 maja
W 1924 roku Papież Pius XI na prośbę narodu polskiego, zezwolił ustanowić osobne święto Matki Bożej Królowej Polski. Święto obchodzone jest 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia historycznej Konstytucji 3 Maja.
W 1962 roku Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.
Święto Najświętszego Imienia Maryi

Święto Najświętszego Imienia Maryi:

W kalendarzu liturgicznym obchodzone 12 września
Homilia Papieża Benedykta XVI z okazji uroczystości Najświętszego Imienia Maryi 12/09/2009r
Litania do Imienia Maryi - kard. J.H.Newmana
12 września, z okazji wielkiego pogromu Turków pod Wiedniem przez polskie wojsko za Jana III Sobieskiego (12 IX 1683), Papież Innocenty XI (1676-1689) corocznie kazał obchodzić pamiątkę Najświętszego Imienia Maryi
Orędzie Matki Bożej dane przez ks. Stefano Gobbi - Rozdział 456, 12.09.1991, "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej":
W imię waszej Niebieskiej Matki – tak, w imię Maryi – zostali pokonani Turcy, kiedy oblegali Wiedeń i grozili opanowaniem i zniszczeniem całego chrześcijańskiego świata. Przewyższali innych liczbą, siłą, uzbrojeniem i czuli, że do nich należy pewne zwycięstwo. Jednak wezwano Mnie publicznie i proszono. Moje Imię zostało wypisane na proporcach i było wzywane przez żołnierzy. Za Moim więc wstawiennictwem nadszedł cud waszego zwycięstwa, który uratował świat chrześcijański przed zniszczeniem. Dlatego też Papież ustanowił w tym dniu święto Najświętszego Imienia Maryi.
W imię Maryi został pokonany w tych narodach marksistowski komunizm, który od dziesiątków lat ukazywał swą moc i trzymał w ciężkiej i krwawej niewoli wiele Moich biednych dzieci. Nie z powodu polityków i ruchów, lecz dzięki Mojej osobistej interwencji nadeszło wreszcie wasze wyzwolenie.
Również w imię Maryi zostanie doprowadzone do końca Moje Dzieło i klęskę poniesie masoneria, wszelka diabelska moc, materializm i praktyczny ateizm. Cała ludzkość będzie się mogła przygotować na spotkanie z Panem, zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona. Moje Niepokalane Serce odniesie tryumf w świecie.
Dlatego właśnie teraz – gdy wchodzicie w chwile najsilniejszej walki i w najbardziej bolesny okres wielkiego ucisku – pragnę przywrócenia święta ku czci Najświętszego Imienia Maryi.
Z tego sanktuarium należącego do Mnie patrzę z miłością na narody, które zachowały jeszcze święto Imienia waszej Niebieskiej Mamy. Obiecuję im Moją szczególną matczyną opiekę. Szczególnie błogosławię tę ziemię słowacką, na której jestem tak kochana, czczona i coraz bardziej otaczana chwałą.

Propozycje Nowych Świąt

Nabożeństwa według Świętych Mistyków

Święto Urodzin Najświętszej Maryi Panny:

5 sierpnia - prawdziwy dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - W maju 1984 roku Matka Boża powiedziała do Jeleny Vasilij w Medziugorju, która w latach 1982-1987 wraz z przyjaciółką Marijaną Vasilij otrzymywała lokucje (słyszała wewnętrznie głos Matki Bożej), że 5 sierpnia przypadnie dwutysięczna rocznica Jej narodzin. O prawdziwym dniu swoich narodzin Matka Boża powiedziała też Vicce. Matka Boża przez Jelenę poprosiła także, aby na 5 sierpnia 1984 roku przygotowano się na dwutysięczną rocznicę Jej narodzin.

Święto Matki Litości, Współczucia i Miłosierdzia:

SOBOTA, POPRZEDZAJĄCA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA - Matka Boża mówi 9 kwietnia 1994 roku przez proroka Adama Człowieka: "Moje drogie dziecko, przynoszę także wszystkim Moją ofertę pełna Miłości. Proszę, drogie dziecko, aby SOBOTA, POPRZEDZAJĄCA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA, została poświęcona Mnie jako Matce Litości, Współczucia i Miłosierdzia. Pragnę, aby ta sobota była szczególnym dniem. Jestem przecież Matką Współczucia i Miłosierdzia i chcę, aby także Moje dzieci czciły Mnie tym tytułem, a Mój Boski Syn i Ja będziemy rozlewać Nasze Łaski. Ten dzień będzie szczególnym dniem Naszych Łask."


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!