Trzy dziękczynienia

Św. Mechtylda

Św. Mechtylda zapytała raz Chrystusa Pana, jaka boleść najcięższą dla Niego była? Taką otrzymała odpowiedź:

1) „Gdy Mnie na Krzyżu rozciągano, tak, że wszystkie członki Moje można było policzyć" i dalej do niej mówił:„Kto Mi za tę boleść wdzięczność by okazywał, taką mi przysługę wyświadczy, jak gdyby drogimi olejkami Rany Moje namaścił;

2) a kto by Mi dzięki składał za pragnienie, jakie wycierpiałem, tak mu będę wdzięczny, jak gdyby Mnie najlepszym napoił winem;

3) a kto by Mi za ukrzyżowanie dziękował, tak Mi będzie miło, jak gdyby Mnie z Krzyża uwolnił".


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!