Nowe Prorocze Orędzie od Jezusa

13 grudnia 2009 - Vassula Ryden


Vassula pisze:

W zeszłą sobotę mieliśmy tutaj, na Rodos, nasze spotkanie modlitewne. Nie wszyscy byli obecni tego dnia. Na końcu zaczęliśmy się modlić słowami modlitwy z 25 listopada, którą wam dałam. Po jej zakończeniu otworzyłam grecką Biblię (najnowsze wydanie) i mój palec wskazał rozdz. 7, 1-14 Księgi Ezechiela.  W trakcie jej czytania poczuliśmy się tak, jakbyśmy czytali po raz drugi daną nam modlitwę! Jej kontynuację. Kiedy otworzyłam angielską Biblię, aby przeczytać ten fragment, ponieważ mój grecki nie jest dość dobry, znalazłam w tym miejscu swoją zakładkę do książki. Zrozumieliśmy, że Pan próbował podkreślić powagę i pilność Swego poprzedniego orędzia, którym była ta modlitwa.

(Była to modlitwa z 25 listopada 2009, która 28 listopada (24 rocznica TLIG) została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich prenumeratorów)

Następnego dnia w niedzielę kiedy siedziałam w Kościele, po około 5 minutach usłyszałam, jak Pan woła mnie i mówi do mnie. Martwiłam się, że nie będę mogła zapamiętać wszystkiego, co powiedział, aby to zapisać.  Na końcu Nasza Pani powiedziała mi tylko kilka słów. Jednak Nasz Pan dał mi do zrozumienia, że nie muszę się martwić, ponieważ On przypomni mi Swoje słowa, kiedy je będę zapisywać; wówczas znowu pokieruje moją ręką. Oto co Jezus Chrystus powiedział mi wczoraj, a dzisiaj, w poniedziałek 14 grudnia zapisałam Jego słowa.

Dawaj świadectwo, moje dziecko, w Moim Imieniu i w Moje Imię, mów i przekaż temu pokoleniu:

Nie słuchajcie już więcej fałszywych proroków, którzy ciągle głaszczą was pieszczotliwymi słowami mówiąc, że wszystko jest dobrze i że się poprawiliście, gdy tymczasem wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, nie zachowujecie się jak chrześcijanie, ponieważ rzadko postępujecie zgodnie z Moimi Słowami zapisanymi w Ewangelii. Dlatego mówię wam, jeśli wasza doskonałość z powodu bycia chrześcijanami nie jest głębsza niż u bezbożnych, Mój Ojciec nie rozpozna Mnie w was i nigdy nie pozwoli wam wejść do Naszego Królestwa! Gniew Mojego Ojca spadnie na was jak chłosta; czy nie słyszeliście, że moja surowość jest równa Mojemu Miłosierdziu? Ty, który pokazujesz się swemu otoczeniu jako dobry chrześcijanin, przekazując mu fałszywy obraz chrześcijaństwa, gdy tymczasem jesteś jego przeciwieństwem, zostaniesz zdemaskowany i twoje grzechy również. I ty, którego język nigdy nie zaprzestał niesprawiedliwie osądzać, pamiętaj że twój grzech spadnie na twoją własną głowę. Mój gniew wywołują ludzie twojego pokroju i ja osądzę cię za twe postępowanie tak, jak na to zasługujesz.

Ty, który nie umiesz przebaczyć i zapomnieć, jak ja zapominam i przebaczam, wiedz, że Mój Ojciec również policzy ci ten grzech! Jahwe jest blisko, nadchodząc z wielką szybkością, więc powiedz mi, gdzie się ukryjesz? Prowadzić grzeszne życie oznacza należeć do szatana. Usłyszałeś, jak będziesz sądzony, kiedy nie będziesz chciał pojednać się z tym, do którego nadal żywisz urazę. Mówię ci, co do joty zapłacisz gorzko za ten grzech odmowy pojednania się z tym, na którego zrzucasz odpowiedzialność. Czy nie powiedziałem ci, że musisz kochać bliźniego swego jak siebie samego, a nawet więcej, że musisz nauczyć się kochać swoich nieprzyjaciół? Co zatem widzą Moje Oczy? Widzą niewielu tych, którzy naprawdę kroczą Moimi drogami, natomiast większość trwa w grzechu i wykonuje pracę szatana. Nie oszukujcie się; w ciągu nadchodzących dni jesteście skazani na zagładę, ponieważ nie postępujecie zgodnie z Moim Słowem*1. Jeżeli do tego czasu ktokolwiek odmówi posłuszeństwa Moim zasadom, Mój Ojciec również odmówi mu mieszkania w niebie. I ty, który przyjąłeś Moje Imię*2, a opierasz swe działanie na  przemocy, gniewie i pysze, ten sam ciężki los  doświadczy twój ostry język, którym posługiwałeś się przeciwko braciom; otrzymasz podobnie, a twój grzech cię potępi. I ty, który trwasz w swojej apatii i letargu, nie myśl, że cię nie zauważyłem, zostaniesz zaliczony do pogan i zbierzesz, co posiałeś.

Co zaś się tyczy odstępców, zakosztują oni ognia piekielnego! Gniew Mojego Ojca zapalił się na to złe i zdeprawowane pokolenie; jak mogę powstrzymać Jego Ramię od wychłostania was? Zejście ze złej drogi było Naszym stałym tematem, ale zarówno dobrzy, jak i źli odmówili rezygnacji ze swojego sposobu życia; dobrzy, ponieważ nie potraktowali poważnie Moich Słów w tych Orędziach i nie stosowali się do nich, źli, ponieważ odrzucili swoje ocalenie, odrzucili Moje Miłosierdzie, odrzucili Moją Wyciągniętą Rękę. Powiedzcie Mi, co zrobicie, kiedy zrozumiecie tego Dnia, że jesteście tylko gliną i to gliną pozbawioną Mojej Obecności w was, że jesteście tylko prochem?

Klęska jest bardzo blisko i wyschną wszystkie liście. Zmieńcie całe swoje postępowanie i czyny, nie pozwólcie, aby pokonało was zniszczenie. Idźcie w dobrym kierunku i porzućcie wasze obrzydliwości i zdeprawowanie. Pokochajcie Mnie, waszego Pana, bo inaczej obrócicie się w pył jak spalone miasto.

Teraz, nawet jeśli spowodowałem wasze przygnębienie, chociaż tylko przez chwilę, uczyniłem to z powodu ogromnej miłości, jaką mam dla was. Chcę doprowadzić was do skruchy i ocalić was, chcę ust, które są czyste, aby wzywać Mojego Świętego Imienia, zwłaszcza w tych dniach, kiedy Moje Święte Imię będzie profanowane i nic nie będzie znaczyło dla wielu tych, którzy bez czci i chwały będą świętowali Moje narodzenie. Okażcie skruchę wy wszyscy i skupcie się na Mnie; módlcie się, aby winy tego pokolenia nie stały się przyczyną waszej zguby, w przeciwnym razie gniew Ojca sprawi, że zawoła On: dosyć już!

A Jego straszny gniew okryje wiele narodów i świat się rozpadnie. Szczęśliwy człowiek, który teraz Mnie słucha i dokonuje oczyszczenia; Ja go podtrzymam.

Jestem Jezusem Chrystusem i jestem Autorem tych Orędzi. Znany jestem z tego, że rządzę wami łagodnie. Znany jestem z tego, że ozdabiam was, jeżeli jesteście gorliwi, i jeśli trzeba nawadniam was Moimi Łzami. Znany jestem jako Dobry Pasterz, który nigdy nie porzuca Swoich owiec, prowadzę was na zielone pastwiska, lecz kiedy łamie się przymierza, pogardza świadkami, których wysyłam, i odrzuca ich, czyż mogę pozostać milczący? Skoro wiem, że podążacie w kierunku śmiertelnej zguby, czy nie zareaguję? W tym Dniu gniewu Ojca ci, którzy o Mnie zapomnieli, przypomną sobie o Mnie, i zostaną odpowiednio potraktowani.

Wielu wręcz zapyta, jakie grzechy? Grzechy, o których wspomniałem i grzechy waszego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, grzechy waszego buntu i  waszego podziału, grzechy zdeprawowania, które są ohydą w Moich Oczach, grzechy uprzedzenia, pogardy, zepsucia, arogancji, pychy, zwyrodnienia i letargu, świat jest skażony grzechem. Zrozumcie, jak Moje Najświętsze Serce jest obrażane i jakiego bólu doznaje. Panujcie nad swoimi myślami i nie grzeszcie więcej. Vassulo, nigdy o Mnie nie zapominaj, i przekaż Mojemu ludowi Moje ostrzeżenia. Ja jestem tutaj. IC (Jezus Chrystus)

*1 Pismo Święte

*2 Chrześcijanie    

Następnie nasza Pani powiedziała:

Wypełniaj i zapisz wszystko, co dał ci Mój Syn, nigdy się nie lękaj.

Vassula pisze:

"Zapomniałam dodać, że w czasie naszego spotkania modlitewnego w zeszłą sobotę, po modlitwie otworzyliśmy orędzia "Prawdziwego życia w Bogu", aby je przeczytać. Także przez nie Chrystus podkreślał wagę naszej modlitwy. Otworzyłam orędzie z 13 września 2002 (zeszyty 106-107) i mój wzrok padł na następujący fragment:

Dobrze powiedziałaś.
O, Dniu Sądu, w którym Mój Syn zabłyśnie w górze, na Niebiosach!

Błogosławiony, kto wierzy w Moje Słowo, kto wierzy, że ten Dzień nie jest jedynie symbolicznym słowem dla jego uszu! Błogosławiony, kto nie przeklina tego, co pochodzi od Ducha, ani tego nie ośmiesza, kiedy Mój Duch zapowiada „Ogień”, który wkrótce przyjdzie na grzeszników.

Ileż jeszcze mam dokonać cudów, aby was zadowolić i usłyszeć od was: „Przykro mi, że grzeszyłem”. Pozwólcie Mi usłyszeć te słowa:

„Moja dusza pragnie Boga, lecz mój język doprowadził mnie do grzechu. Teraz jednak moje serce zostało oświecone i ogień tli się w nim, odkąd mnie nawiedziłeś.

Ty, który jesteś najpiękniejszy pośród wszystkich ludzi i wszystkich aniołów, doskonale piękny i zdumiewający wdziękiem, odziany w blade szafiry, niechaj Twe płomienie uświęcą wszystkich, którzy się do Ciebie zbliżają. Obmyj mnie z mojej winy i niech Twe Święte Oblicze zabłyśnie nade mną. Oczyść mnie z grzechu i otwórz moje ucho, aby słyszało i pojęło Twe Pieśni, które nam śpiewasz. Amen.”

A na to Ja odpowiem: „Nigdy cię nie zawiodę, Moje dziecko. Przyjdź do Mnie i odpocznij we Mnie. Czyś nie zrozumiało, że Ja jestem Ogniem, Ogniem trawiącym wszystko, czego dotykam? Kogo pochwycę, ten chwieje się w płomieniach Boskiej Miłości.

Czyż nie zapowiedziałem Mojego Ognia w Pismach? Czy o nim nie mówiłem kilka razy w tej Pieśni? [5] Choć twój grzeszny duch będzie usychał z lęku i z nieznośnego cierpienia, kiedy Mnie rozpozna, choć [duszę] ogarnie przerażenie na widok siebie nagiej i rozkładającej się z powodu grzechu i przestępstwa – bo nie podążała za Moim Prawem Miłości – Ja roztoczę Mój zapach i twoja dusza w Mojej Obecności rozraduje się z tego, że Ja, jej Stwórca i Bóg, ją nawiedzam.

Kiedy nadejdzie ten dzień na ciebie – dzień, który nazywam „Dniem Pana” – wtedy spadną łuski zakrywające ci oczy i ujrzysz swe prawdziwe ja. Mój ogień strawi cię całkowicie, ku twemu przerażeniu. Niech cię jednak nie dławi lęk, bądź radosny. Jak inaczej mógłbyś ujrzeć siebie u Mojego boku? Wszelkie pozostające złe skłonności zostaną uwięzione. To oczyszczenie jest dla przemienienia twej duszy, aby się nie wałęsała tu i tam bez celu, lecz żeby przyszła do Mnie, twego Boskiego Oblubieńca.

Nie sądzę, by wielu z was zrozumiało, co oznacza „Dzień Pana”. Kiedy głos ptaka umilknie i kiedy nuty śpiewu ucichną, wiedz, że w tej ciszy Ja przywołam na sąd wszystkie twe ukryte czyny – dobre lub złe. Dzień Pana można porównać do małego sądu. To oczyszczenie przez Ogień, który wprowadzi twoją duszę do Mojej Chwały i [doprowadzi] do doskonałej jedności ze Mną.

Duszę – straszliwie skalaną przez grzech, odrażającą dla Mnie i dla Moich aniołów, dla Świętych i błogosławionych – Moja wizyta wprowadzi w cierpienia agonii i nie ucieknie ona przed Moim Dniem. Jak inaczej mógłbym sprawić, by twoja dusza nie ulegała zepsuciu i uwolniła się od grzechu? Jak inaczej miałbym doprowadzić te dusze do skruchy? Dopiero wtedy, gdy je ogołocę Moim Ogniem i gdy same ujrzą, w jakim są stanie, dopiero wtedy uświadomią sobie, w jakim stopniu władał nimi szatan.

Pochłonę te [dusze], które ogarnie Mój Płomień, oczyszczając je niematerialnym ogniem. Obudzę je, uświadamiając im w końcu, jak są przekształcane, przemieniane – w bólu, lecz i w radości – przez Miłość Mojego przemieniającego Ognia.

Na tego, kto w ciele i w duszy już Mnie posiada, Dzień Pański nie nadejdzie ani go on nie doświadczy. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty już dał odczuć w nim Swoje przejście. Dzień Pański już nad nich przyszedł. Możecie również nazywać ten Dzień Moim „Dniem Nawiedzenia.” Po tym dniu skrucha i posłuszeństwo Mojemu Prawu Miłości będą tematem tych, którzy zostali odrodzeni Moim Ogniem. Zmiękczę dusze, które są teraz jak skała, i rozgrzeję serca, które są jak lód, i nagle Moja Obecność stanie się odczuwalna w ich zmartwychwstaniu.[6]

Przypisy:
[5] Orędzie z 15 września 1991. [6] Potrzebowałam wielu dni na zapisanie tego orędzia.

 


Źródła:
1) www.tlig.org/en/messages/1093/
2) www.tlig.org/en/news/newsletter
3) www.tlig.org/en/news/2009-12-13/2107/
4) www.tlig.org/en/messages/1081/

Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!