NOWE ORĘDZIA JEZUSA

2014

„Prawdziwe Życie w Bogu” – Vassula Ryden

Dotąd niepublikowane orędzia

 

17 lutego 2014

Vassula: – Panie, co więcej można uczynić? Sprawy idą coraz gorzej!

JEZUS: – Ach, Vassulo! Idziesz po śladach Moich, Mojej Męki. Wielu z Moich pasterzy jest uwięzionych w ciele. Ci, którzy głoszą bez wiary czy szczerości, zasmucają Mnie. Koncentrują się wyłącznie na Mojej wysłanniczce, aby utrudnić ci życie. Nawet wtedy, gdy Moje Dzieła wydały dzięki tobie dobre owoce w ich rękach, oni dalej tupali nogami mając w umyśle tylko jedno: aby cię odrzucić. Jednakże cokolwiek by ci nie uczynili znoś z miłości do Mnie, z pokorą i cierpliwością, ze słodyczą i miłością tę drogę, jaką dla ciebie wytyczyłem. Łaska została ci udzielona na miarę Mojego daru dla ciebie.

Zawsze się módl, Moje dziecko, i bądź świadkiem miłości. Módl się, aby wzrastała twoja miłość i napełniaj swoje dłonie obfitymi owocami. A kiedy wymawiasz Moje Słowo, mów bez lęku. Widzisz? Moje Słowo jest wierne. Mówiłem ci, że Moja obecność będzie zawsze wszechobecna i że wielu, którzy będą słuchać, widząc ciebie, ujrzy także Mnie. Moje dziecko, Ja, Jezus, będę nadal ukazywał się na tobie!

Błogosławię tych wszystkich, którzy pracują z tobą. Ja ich błogosławię, błogosławię za ich miłość i ich wierność dla tego Dzieła. Niegodziwość i zepsucie tego pokolenia powiększy Mój gniew i Sprawiedliwość ukaże się poprzez Ogień, zapalając miasta, ulice, zamieniając je w zgliszcza, symbolizujące zniszczenie ich dusz!

Oczyszczę to pokolenie tylko przez Ogień. Oni się Mnie zaparli. Zaprzeczyli Mojemu istnieniu, zaprzeczyli Mojemu Prawu. Idź więc, Moje dziecko, i dawaj świadectwo wobec tego zbuntowanego pokolenia.

Błogosławię cię w ogromie miłości, jaką ciebie darzę.... ic

Ja Jezus – Ja jestem, tak...

 

8 kwietnia 2014

– Ja Jestem. Mój plan w odniesieniu do ciebie – polegający na szerzeniu Mojego Królestwa i Jedności Kościoła – będzie realizowany z bło­gosławieństwami. Błogosławieństwa cię umocnią, Moje dziecko.

Jeśli ludzie odrzucili wysłuchanie Moich ostrzeżeń, odrzucili słuchanie, nie unikną kary. Niektórzy z nich obniżają wartość Moich Orędzi i nie cenią ciebie ani światła bogactw, które płyną z Naszego Związku ani boskiego przemienienia, jakie się dokonało w twoim duchu.

Mój Kościół musi być odnowiony. Jeśli ktoś pyta: „w jaki sposób odnowiony?” Ja odpowiadam: On musi zostać ponownie odnowiony przez kontemplacyjne nauczanie, które poucza duszę o boskich bogactwach mistycznego poznania. Kontemplując w pełni Moją Boskość dusza zostanie wprowadzona do komnaty Zaślubin, gdzie Ja, Małżonek, zakryty, skrywający Moją Boskość i Mój Majestat, będę na nią czekał. Pozwolę duszy czystej unieść tę olśniewającą zasło­nę i odkryć Mój Majestat i Moją Boskość. Skoro dziś Kościół przestał nauczać, w jaki sposób dusza może osiągnąć przemieniającą łączność ze Mną, waszym Bogiem, będzie wam trudno Mnie posiąść i dojść do poznania Mnie. Moje dziecko, czy dusza może trwać bez zjednoczenia ze Mną? Nie. Dlatego, Moja uczennico, Moje Orędzia dają życie. I jest to jedna z przyczyn, dla których szatan, wzburzony, zwodzi wielu, aby się ciebie bali i potępiali cię. Powiedz im, że Mój Duch ucieka przed językiem kłamliwym, przed rękoma, które przelewają krew niewinną, przed sercem, jakie knuje złośliwe spiski, przed tym, kto śpieszy się, by czynić zło, przed świadkiem fałszywym, który kłamie przy każdym oddechu, przed człowiekiem, który sieje niezgodę pośród braci i – dodałbym – przed tymi, których przyjemnością jest czynienie zła. Reformowanie i odnawianie Mojego Kościoła to przeciwstawianie się demonowi, który chce Kościoła sprowadzonego do stanu pustyni!

A co do twoich kapłanów (1), którzy rozpaczliwie potrzebują przemiany, na cóż Mi służy okadzanie Moich ikon, podczas gdy Ja potrzebuję kadzidła ich serc! Noszą Moje Imię, jednak nie mają żadnej znajomości Mnie jako Boga żyjącego. Dałem im znaki, aby unieśli swe całuny, Moja siostro, nikt jednak nie okazał skruchy. Będę nadal ich oczyszczał (2), aby ich przygotować do rozpoznania Mnie poprzez doświadczenia. Niemoralność seksualna to grzech przeciw waszemu ciału, które jest świątynią Ducha Świętego, lecz dziś, wasz naród, wspólnie z innymi narodami, stał się siedzibą nierządnic. Mam kapłanów, którzy boją się ogłosić, że to jest grzech i posługują się raczej kompromisami. To jest godzina szatana. Moje Orędzia ogłaszają Prawdę o wyrzeczeniu, które powinno się praktykować. Dla wielu trudne jest przyjęcie Mojego Krzyża. Oto dlaczego są wyrozumiali wobec kompromisów. Jakim sposobem oni (3) zmienią się po śmierci? Jakże mógłbym powiększyć w nich Moją Miłość, skoro ich serca stwardniały? Jak to się dzieje, że ich serca są oddalone od Bożej Mądrości, która jest znana z dokonywania cudów i która może się ujawniać w tych, których Bóg wybiera, zmieniając i przemieniając ich dusze, aby się stały gorliwe w swoim uniżeniu, królewskie w swoim ubóstwie, o przenikliwym spojrzeniu w swojej łagodności?

Czy ktoś zauważył, że dzięki temu, że umarłaś dla samej siebie, Moja Miłość wzniosła cię, aby cię uczynić Moją posłanniczką, ewangelizującą i pouczającą te uszy, które są skłonne do słuchania? I jak Moja Obecność jest w tobie, tak i Moje Światło jest w tobie, okrywając ciebie i twoje otoczenie. Moje czyste Światło tryska, rozszerza się, ucząc i nawracając. Wielu z nich słyszy Moją Miłość, kiedy im czytasz Moje Orędzia, wielu dostrzega, że Moje Słowa są Źródłem dającym Życie. I tak doszło do przebudzenia, które dało im pragnienie, aby dowiedzieć się więcej o Moich najwyższych tajemnicach i o Mojej Boskiej Miłości, o Mojej Łagodności, o wszystkim, co jest ukryte w Moich głębinach. A co oni zrozumieli, skoro dziś Mój Kościół zintelektualizował te cuda? Cuda, jakie pragnę wam uka­zać w waszych dniach w słowach prostych i jasnych poprzez to narzędzie, jakie wybrałem? Groza śmierci jest całkiem blisko i Moi Aniołowie drżą z lęku, spoglądając na Wszechmogącego, który w Swoim gniewie pozwala Swojej Ręce opaść na to złe pokolenie.

Płaczę krwawymi łzami, kiedy widzę, jak – nie zważając na Moje dawane wam wszystkim wyraźne znaki – Moi pasterze nadal przeganiają tych, których Ja wysyłam i jak wyśmiewają szyderczo i zarozumiale Dzieła Moich Rąk. Pozostają głusi na Moje Apele, głusi na Moje wołania, ale wkrótce, tak to jest wasze wkrótce, ziemię ogarną płomienie, jak w czasie Sodomy i Gomory, które zniszczył Mój Ojciec, a potem ukażę Moją Chwałę poprzez Dom na Wschodzie (4). Dałem temu Domowi Stróża Archanioła (5), aby doprowadził ten Dom do bycia przykładem Mojej Świętości.

Kiedyś, w przeszłości, ten Dom był zagubioną owieczką, jego pasterze byli hańbieni, potępiani, wielu poniosło śmierć. Wielkie zniszczenie dotknęło ten Dom i jego mieszkańców. Wybrałem ten naród, aby Mnie otoczył chwałą, został namaszczony przeze Mnie. Moja Ręka będzie z nim zawsze. Wszyscy będą się go bać, ponieważ będzie odbijał Moją Światłość. Ciemność lęka się Mojej Światłości. O, tak! Ja bowiem pobłogosławiłem ten naród, aby już nie upadał i aby nie stał się ponownie niewolnikiem niemoralnych pasji, które pochodzą od demonów. Przeszkodzę temu Domowi naśladować narody w ich złych zwyczajach. Doprowadzę go do postępowania ze Mną w prawości i cnocie, do szanowania życia, o tak! Poprowadzę ten Dom ścieżką Moich Przykazań. I nie, nie pozwolę ci oddalić się od Moich Przykazań (6).

Zachowuj nadal pilnie Moje obietnice w twoim sercu. Utkwij swe spojrzenie w Niebie, gdyż Ja, Bóg, jestem twoim gwarantem.

Miej Mój pokój, Moja Vassulo, i mocno trzymaj się Mnie. Oddaj Mi pierwsze miejsce.

Błogosławię cię, dziecko. ic

(1) Prawosławni greccy.

(2) Całą Grecję?

(3) Ci ludzie.

(4) Kościół w Rosji.

(5) Michał Archanioł.

(6) Kościołowi w Rosji.

 

27 kwietnia 2014

– Daję ci Mój pokój. Zrodzona ze Mnie, posłuchaj Moich Słów i zapisz je:

Otwarłem Niebieskie Wrota Mojego Miłosierdzia, Mojego Współczucia i Mojej Miłości, aby je roz­szerzyć na to pokolenie. Z łagodnością i czułością podszedłem do nich, oczyszczając ich ze Źródła odnawiającej wody, dającej Życie i odnawiając ich Moim Świętym Duchem. Z wielką hojnością wylałem łaski namaszczenia dla przemiany ich zatwardziałych serc w serca z ciała. Oto są znaki poprzedzające, jakie wam daję wszystkim, przed Dniem Mojego Powrotu.

Wybrałem dusze, aby się stały apostołami, apostołami tego Końca Czasów, ukształtowałem je, by się stały wojownikami w tej duchowej walce waszego tak odstępczego czasu... Po namaszczeniu ich udzieliłem im władzy głoszenia i przypominania światu Mojego Słowa, tak! Sformułowałem na nowo Moje Słowo z ogniem w ich ustach. Pozwoliłem im w Moje Imię przeganiać demony i kiedy oni wyciągną ręce nad chorymi, ci odzyskają zdrowie.

Ja jestem tu, Ja wasz Bóg i wasze wszystko, rozmawiając bezpośrednio z tobą jako Święty Towarzysz i jako Ojciec z dzieckiem. Ja nie odwróciłem od was wszystkich Mojego Spojrzenia, lecz w Moim Współczuciu pochyliłem się nad wami, aby was objąć z czułością, jak czyni matka wobec swego niemowlęcia. Jak strumień wody sączący się po ogrodzie, tak Mój Duch został wysłany, aby nawodnić tę wysuszoną ziemię. Czy nie powiedziałem, że przyjdę pewnego dnia, kiedy ziemia będzie pogrążona w ciemności, z Moim Duchem, aby zabłysnął nad wami, wysyłając Swoje Światło daleko i wszędzie. Czy nie powiedziałem, że rozleję pouczenia jak proroctwo, ucząc Mój Lud raz jeszcze i sprawiając, że rozbłyśnie wszędzie karność jako dziedzictwo dla wszystkich przyszłych pokoleń, podnosząc w ten sposób uczniów, którzy będą pośród was? Powiedzcie Mi, czy naprawdę pojęliście, co oznacza „Prawdziwe Życie”? Czy pojęliście, dlaczego wybrałem taki tytuł dla Mojego Dzieła, aby zostało ono nazwane „Prawdziwe Życie w Bogu”? Ponieważ to Orędzie, które stanie się bardziej rozległe niż morze, jest darem Mądrości i dzięki pouczeniom Mądrości narodzicie się ponownie, bo wasza dusza złączy się z Prawdziwym Życiem, tym, które was doprowadzi do życia we Mnie, we Mnie – Chrystusie. Tak, Duch Święty, który jest dawcą Życia podniesie was z duchowej śmierci, dając wam Prawdziwe zmartwychwstanie we Mnie, waszym Bogu! Mój szlachetny temat zostanie uwzględniony w waszych homiliach, jak poemat, łagodząc języki tych, którzy będą o nim mówić. Ich wargi, wilgotne od łaski, staną się błogosławieństwem dla Mojego stada.

Moja córko, ogłaszaj Moje słowa i nie lękaj się. U twego boku Ja Jestem. Uniosę cię ponad wszystkich prześladowców, tak jak ci to ukazałem w twojej wizji (1). Ja Pan nie jestem tylko waszym Zbawicielem i waszym Bogiem, lecz również waszym Towarzyszem, waszym Przyjacielem i waszym Bratem, waszym Ojcem, waszym wszystkim! Teraz chodź, Moja córko, wesprzyj się na Mnie.

ic

Ja, Jezus, kocham cię!

(1) W wizji Gołębicy.

 

29 lipca 2014

– Gdy cisza śmierci

okrywała wszystko,

zaciemniając tę ziemię,

z Nieba, z królewskiego tronu

zstąpiło Twoje

wszechmocne Słowo,

by podnieść jeszcze raz lud święty.

Wielu będzie takich,

którzy w przeszłości

wymazali Twoje Imię,

a odbudują Twój Dom,

który legł w gruzach

i wzniosą Twoje Imię

na sztandarach

jako Świętego Świętych.

– Moja miłości, tak, Moje Imię będzie wzniesione wysoko i będzie Święte. Oni (1) pamiętają jeszcze swe złe postępowanie i to, że słusznie cierpieli za swoje zbrodnie, bo Ja, Bóg, wiedziałem, co zrobią. Posłuchaj mnie: ten sam akt, przez który pomściłem ich postępek, ta sama kara, zostanie wymierzona niedowierzającym narodom twojego czasu. Zstąpiłem w sam środek kraju, leżącego niegdyś w ruinach. Nie bądź zdziwiona. Czyż nie przepowiedziałem, że zrealizuję w niej (2) Moje plany? Dla Mojej Mocy to drobiazg uczynić z nędzarza świętego. Znany jestem z tego, że czynię wszystko nowe. Mam Moc, dzięki której rozkwita Moje błogosławieństwo.

Pozwól Mi, abym mówił przez twoje usta i nie bój się. Lo tedhal.

Moje wspaniałe dzieła w tym kraju (3) nie zostały jeszcze dokonane. Mówię ci:

Dam im wiedzę, aby ustanowili Moje Imię tam, gdzie Moje Imię jest odepchnięte. Jestem znany z tego, Vassiliki, że powalam władców i trony, ludzi dumnych, bezbożne i zdeprawowane narody, które rozlewają nieczystości. Dziś słyszę od bezbożnych narodów: „Ja jestem bogiem i jestem samowystarczalny”. I tryumfują, mówiąc to, i rzucają gniewne spojrzenia na wiernych! Cóż uczynilibyście dziś beze Mnie, skoro napełniliście wszechświat śmiercią?

Powalę was na ziemię, gdzie leżą wszystkie trupy, ścigane przez wasze grzechy. Mówię wam, człowiek, który nienawidzi Moje boskie Prawo, Moje nakazy i Moje przykazania, ale obłudnie pokazuje, że je przestrzega: pożałuje dnia, w którym się urodził.

Córko, dałem w przeszłości przysięgę, że wskrzeszę Moją córkę, Rosję, jako chwalebny naród i to uczyniłem. To dopiero początek. Przyjdę, pośród burz i huraganów, a na każdym placu będzie słychać lament: tego dnia wszyscy mieszkańcy świata, którzy teraz cieszą się swoim odstępstwem, będą w żałobie opłakiwać swoją śmierć. Błogosławieństwo każdemu, kto we Mnie pokłada ufność.

Moja córko, ciesz się Moją obecnością. ic

(1) Rosjanie.

(2) W Rosji.

(3) W Rosji.

 

4 sierpnia 2014

– Mój kapłanie (1), nie wahaj się, umieść swe stopy w Odbiciach Moich. W ten sposób nie zagubisz się... Moja Obecność w twoim sercu nie przyniesie ci tylko entuzjazmu, harmonii i radości, lecz o wiele więcej. Ona cię doprowadzi do odkrycia bogactw Mojej łaski. Odkryjesz wiele z Moich tajemnic: przebóstwienie ludzkiej natury. Ja chcę przemienić to, co dziś stanowi popiół (2) w naturę anielską (3), udoskonaloną na Moje podobieństwo, najwyższą i przewyższającą wszelkie ziemskie piękności.

Posłuchaj Mnie: konary czerpią życie z winnego krzewu i jest to sok, który utrzymuje je przy życiu, aby wydały owoce. Widzisz? Teraz cię odżywiłem, podobnie jak innych, abyś wydała owoce. Wybrałem cię, ciebie, która byłaś jak popiół, przemieniłem cię, uzdrawiając, aby ci zapewnić owocowanie dla Mojej chwały. Byłaś osłabiona, ale Moja Mądrość udzieliła ci przywilejów, które zostały użyte dla twojego wzrostu i dla oddania większej chwały Ojcu!

Misja, jaką ci w szczególności powierzyłem, Vassulo, nie jest misją łatwą, jednak powiadam ci, Moje Serce bije z Miłości ku tobie, gdyż w tej słabości i w tej nędzy, zauważyłem, jak bardzo wiarę złożyłaś całkowicie we Mnie. Ja nie potrzebuję doskonałości. To, czego potrzebuję, to serce łagodne, niepodzielone, skruszone i pełne dobrej woli. Dobra wola oznacza nie tylko znajdowanie przyjemności w Mojej Obecności, ale pragnienie czynienia Mojej Woli; pragnienie bycia rzuconą na ofiarę; poświęcenia się dla Mojego Kościoła. W zamian, będziesz się cieszyć i cieszysz się Moim Towarzystwem, które ci daje siłę do stawienia czoła twoim doświadczeniom. Ten Hymn Miłości dany wam wszystkim doprowadzi każdego do skruchy, poprzez duchową przemianę i do jedności ze Mną. Powrót do Mnie jest doskonałym wypełnieniem, gdyż wtedy Ja będę posiadał ciebie, a ty posiądziesz Mnie!

Ja będę Małżonkiem tej duszy; Świętym Towarzyszem radującym się w spokoju naszą Miłością głęboką i boską. To będzie zapłata dla tej duszy za to, że Mi służyła. Ja, Jezus, jestem najsłodszym Małżonkiem, który zna pragnienie Swojej oblubienicy: oglądać Błogosławioną Wizję, być w Życiu wiecznym.

Jakże są słuszne Pisma, kiedy mówią: „Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba.” (Ps 85.11-12).

Ja zapewniam ci szczęście, udzielając ci namaszczonych darów takich, jakich ci nigdy nie da żaden człowiek, Moja umiłowana. Moja mirro, Ja dokonam dla ciebie cudów, jakich tylko Ja, Bóg, mogę dokonać jednym Słowem.

Adoruj Mnie, Mnie – twego Boga, gdyż Ja jestem twoim schronieniem. Poślę Moich aniołów, aby się zajmowali strzeżeniem ciebie, dokądkolwiek pójdziesz w Moje Imię. Przypomnij Mojemu ludowi, jak Ja ocalam, kiedy ktoś wzywa Mojego Imienia!

Vassulo, Ja, Jezus Chrystus, Syn Boga i Zbawiciel, błogosławię cię. ic

(1) Wj 19,6; 1 P 2,5.9.10: ‘lecz wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem’.

(2) Oznacza to: duszę niegodną.

(3) Ang.: angelicalness

 

9 września 2014

– Ja jestem tutaj… teraz, z tobą. Ach, Vassulo, uzdrowiona przeze Mnie, udzielę ci pocieszenia w obfitości. Szukaj Mnie dzień za dniem, a wtedy poznasz Moją Wolę. Zawszę będę tobą kierował… Kiedy będziesz Mnie naśladować, twoje światło za­jaśnieje jak świt. Każdy, kto we Mnie pokłada ufność, odziedziczy życie wieczne. Zaprawiaj zatem twoje kroki do kroczenia ze Mną. Złóż swoją duszę w Moje Ręce i powiedz swej duszy: „Pan Bóg jest moim zbawieniem”.

Dziś, bezbożne pokolenie, nachyliłem Niebios i zstąpiłem, aby cię dosięgnąć i mówić z tobą, aby ożywić twoją wiarę. Pokorni usłyszeli Mnie i rozradowali się, a Moja niewymowna Miłość spoczęła na nich. Lecz do bezbożnika w głębi jego serca przemawia grzech. Pokój nie jest tym, czego pragną, napełniają usta narodów fałszem. Bluźnią na Moich Oczach i podstępem kierują swoim ludem. Czy miałem zatem dalej milczeć?

Moja Miłość została objawiona od samego Początku. Kiedy skończy się świat ze wszystkim, za czym goni (1), wszystko wkrótce się skończy. Czy jesteście gotowi, by Mnie przyjąć? Każdy z was będzie musiał odpowiedzieć na Moje pytania. Mnie, Sędziemu, będziecie musieli dać odpowiedź.

Jak powiedziałem przed chwilą, Vassulo, Moja Miłość została objawiona od samego Początku, ale nie dlatego, że oczekiwałem sprawiedliwości czy dobroci czynionej przez człowieka, nie, w żadnym razie. Tylko przez wzgląd na Moje Miłosierdzie, Miłość i Współczucie, z tego powodu, z żadnego innego, was zbawiłem, odnawiając was Świętym Duchem Łaski i czyniąc dziedzicami Mojego Królestwa!

Moje Wezwanie po dziś dzień rozprzestrzenia się tak, jak ci to kiedyś zapowiedziałem, pomimo pojękiwań oszczerców, pomimo przypominających trupy Kajfaszów, którzy cię okrążyli… Wzywam każdego z was, pokolenie, wzywam każdego z was na różne sposoby i, och, Ja wiem, co myślą Kajfasze. Nie unikną kary jako ci, którzy odmówili słuchania ostrzeżeń, które rozbrzmiały na ziemi niczym grom z Niebios!

Ach, Vassulo, troszcz się o Moje Sprawy z niezachwianą gorliwością, a Ja przypominam twej duszy, by się nie lękała ani nie przejmowała nimi. Zachowuj twoje świadectwo czyste, uprzejme i jasne, tak aby wszyscy, którzy oczerniają cię, gdy prowadzisz Prawdziwe Życie we Mnie, ukazali, że mylą się w swych oskarżeniach, które wnoszą przeciw tobie. Wszystko wkrótce się skończy. Trwaj w czynieniu dobra. Bądź stała i owocna.

Ja, Bóg, jestem u twego boku i kocham cię. Kochaj Mnie. ic

(1) Musimy umrzeć.

 

17 listopada 2014

– Panie?

– Jestem z tobą zjednoczony, droga duszo! Tak, miłość jednoczy cię ze Mną. Wszystko, o co proszę Moje stworzenia, to miłość, aby Mnie kochały, a ciężar ich grzechów zostanie zdjęty przeze Mnie. Miłować to znosić burze, kiedy na ciebie przychodzą. Tą wytrwałością dowodzisz, że przychodzisz ode Mnie, Vassulo. Oglądałaś dokonywane pomiędzy wami wszystkie te rzeczy, które wydawały się niemożliwe do osiągnięcia, chyba że uczyni to Moja Ręka.

Jestem tu teraz, aby cię pocieszyć i na nowo zapewnić o Mojej Mocy. Moje Królestwo jest Mocą, a Ja działam przez słabość i przez ubóstwo! Przyszedłem do ciebie, ukazując ci Moje intencje, dzieląc z tobą Moje pragnienia. Nie chcę, byś myślała o Mnie jak o kimś, kto tylko się tobą posługuje, ale myśl o Mnie jak o swoim Zbawicielu, swoim Bogu, swoim wiernym Przyjacielu, pociągniętym nieokiełznaną miłością do ciebie. Przez ofiarowanie siebie światu ukazujesz Moją Dobroć, Moje Miłosierdzie i już samo to budzi w nich pragnienie oddawania chwały Mnie, twemu Bogu.

Nauczyłem cię, jak przepowiadać nie tylko Moje Orędzia, ale również Ewangelię, Moje Słowo. Wczoraj dałem ci zrozumieć, że powinnaś być ufna we Mnie i zadowolona. I tak jak powiedziałem, wszystko, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć, zostanie ujawnione i przywołane w Dniu Sądu.

Ten Dzień będzie Moim Dniem: Dniem samego Boga… a każdy ję­zyk, który cię oskarża, w Moim Dniu Sądu zostanie odparty. Ludzka pycha zostanie poniżona. I pamiętaj: że twoja wiara i zaufanie będą twoją tarczą chroniącą przed rozżarzonymi pociskami złego, które wymierzone są w ciebie: więc miej wiarę we Mnie i ufaj Mi, ponieważ Ja mogę cię ochronić i osłonić przed Zwierzchnościami i Władzami, które wywołują ciemność na tym świecie, przed duchową armią zła.

A co do ciebie, oddaj Mi chwałę przez dzielenie Mojego płaszcza. Ja cię poprowadzę ku rozpadlinom skalnym, ku dolinom, ku szczelinom, pośród dobrych ludzi i złych ludzi, będziemy podróżować do narodów, które nigdy Mnie nie znały. Do zatrutych krajów, gdzie praktykuje się prostytucję i zepsucie, do krajów, w których wymienili Mnie i sprzedali Mnie w zamian za żądzę. Ja chcę uzdrowić ich wiarołomność. Ja chcę, aby poznali Mnie jako ich Boga i Ojca. Nie ukryję Mojego Oblicza, ukażę Moje Oblicze, a kiedy wzniosą swój wzrok ku górze, przebaczę im i uzdrowię ich. Dam im chleb zrozumienia.

– Moje serce jest gotowe, Boże, zamierzam pozostać w Tobie, a Ty we mnie. Tak, niech Twoja Chwała ukaże się nad ziemią! Aby przynieść pokój i ocalić wszystkie Twe dzieci.

Ostatnio jęczałam i żaliłam się z powodu moich oprawców, już nie będę, przynajmniej spróbuję!

Wiem, że Ty jesteś wszechmocny, i dlatego zostawiam wszystkie sprawy w Twoich Rękach…

– Żadnych wyrzutów więcej?

– Postaram się nie czynić wyrzutów z Twoją pomocą!

– Nie bądź zatem jak ci, którzy potykają się o własne słowa…

– Chcę walczyć!

– Nawet, gdybyś upadała wiele razy, Ja cię podniosę. Ponieważ twoje intencje są dobre. Nauczę cię bycia silną tak, że będziesz zdolna do powiedzenia, gdy ukąsi cię żądło węża: „uderzyli mnie, prawda? Ale nie jestem zraniona. Pobili mnie? Nic nie czuję. Oczernili mnie, i co z tego? Pozwólcie im. Kamienowali mnie, prawda? Kiedy? Nie odczułam bólu…”

Razem z tobą Ja będę podróżował. Zmęczona tyloma podróżami nigdy nie powiedziałaś: „Dość! Poddaję się!” Dlaczego?

– Bo Ty jesteś ze mną!

– Tak! I ponieważ znajdujesz swą siłę we Mnie. I twoja siła jest ożywiana przeze Mnie tak, że nigdy nie osłabniesz, by się poddać. Pozwól Mi zostać w twoim ogrodzie na zawsze.

I pozwól Mi znaleźć moje schronienie w Tobie. Odpocznij we Mnie, twoim Bogu. Ja jestem schronieniem dla każdego. Każdy może przyjść do Mnie, by zrzucić ciężar serca na Mnie, a Ja pocieszę ich i ochronię! Oto Ja Jestem jest z tobą, miej Mój Pokój. ic

 

Źródło: https://www.facebook.com/PrawdziweZycieWBogu/?fref=nf

CAŁOŚĆ ORĘDZI DARMO:
1) www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all
2) www.vassula.pl

------------------------------------------------

www.duchprawdy.com